Жұмыс парағына белгі немесе мәтін ұясын қосу

Маңызды :  Осы мақаланы компьютер аударған, ескерту мәтінін қараңыз. Анықтама алу үшін осы мақаланың ағылшын тіліндегі нұсқасын осы жерден таба аласыз.

Егер ақпарат дұрыс енгізілмесе, не жұмыстастарыңыз дерек енгізу кезінде қиындық туындайды есептесеңіз, белгі қосыңыз. "Телефон" секілді қарапайым атау ұяшыққа енгізу қажет мәліметке нұсқайды, сондай-ақ, белгілер әлдеқайда күрделі нұсқаулармен қамтамасыз етуі мүмкін.

Пішіндерге және ActiveX басқару элементтеріне белгілер қоса аласыз.

Белгі қосу (пішінді басқару элементі)

 1. Жасақтаушы > Кірістіру > Жапсырма Түймешік кескіні пәрменін орындаңыз.

  Басқару элементтері тобы

 2. Жұмыс парағында белгінің жоғарғы сол жақ бұрышы көрсетілетін орынды басыңыз.

 3. Басқару элементінің сипаттарын көрсету үшін басқару элементін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз да, Басқару элементін пішімдеу пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Тағы не істегіңіз келеді?

Белгі қосу (ActiveX басқару элементі)

Белгі параметрлерінің функционалдық санаттары бойынша жиынтығы

Мәтін ұясын қосу (ActiveX басқару элементі)

Мәтін ұясының параметрлерінің функционалдық санаттары бойынша жиынтығы

«Жасақтаушы» қойындысын көрсету

Белгілер мен мәтін ұялары туралы мәліметтер алу

Белгі қосу (ActiveX басқару элементі)

 1. Жасақтаушы > Кірістіру пәрменін таңдап, ActiveX басқару элементтері жолағының астында Белгі Түймешік кескіні параметрін таңдаңыз.

  Басқару элементтері тобы

 2. Жұмыс парағында белгінің жоғарғы сол жақ бұрышы көрсетілетін орынды басыңыз.

 3. Құрастырушы режимі Түймешік суреті түймешігін басыңыз.

 4. Жұмыс парағында белгінің жоғарғы сол жақ бұрышы көрсетілетін орынды басыңыз.

 5. Басқару параметрлерін анқытау үшін Параметрлер Кодты өңдеу түймешігі түймешігін басыңыз.

  Кеңес : Сондай-ақ, белгіні тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Сипаттар тармағын таңдай аласыз.

  Параметрлер диалогтық терезесі пайда болады. Әрбір параметр туралы толық ақпарат алу үшін сипатты таңдап, Visual Basic анықтамасы бөлімін ашу үшін F1 пернесін басыңыз. Сондай-ақ, параметр атауын Visual Basic анықтамасындағы Іздеу өрісіне теруге болады. Келесі кестеде параметрлердің қысқаша сипаттамасы беріледі.

  Белгі параметрлерінің функционалдық санаттары бойынша жиынтығы

Егер анықтағыңыз келсе

Осы сипатты пайдалану

Жалпы:

Жұмыс кітабы ашылғанда басқару элементінің жүктелгенін не жүктелмегенін анықтайды. (ActiveX басқару элементтерін елемейді.)

АвтоЖүктеу (Excel)

Басқару элементінің пайдаланушы жасақтаған оқиғаларға кезелім мен жауап алатынын не алмайтынын анықтайды.

Қосылған (Пішін)

Басқару элементінің өңделетін не өңделмейтінін анықтайды.

Құлыпталған (Пішін)

Басқару элементінің атауын көрсетеді.

Аты (Form)

Басқару элементінің астындағы ұяшықтарға тіркелу жолын (еркін жылжу, өлшемін өзгертпей жылжу немесе жылжу және өлшемін өзгерту) көрсетеді.

Орналастыру (Excel)

Басқару элементін басып шығаруға болатын не болмайтынын анықтайды.

НысандыБасыпШығару (Excel)

Басқару элементінің көрінетінін не жасырын екенін анықтайды.

Көрінетін (Пішін)

Мәтін:

Қаріп төлсипаттарын (қалың, көлбеу, өлшемі, сызылған, астын сызу және ені) көрсетеді.

Қалың, Көлбеу, Өлшемі, Сызылған, Асты сызылған, Салмақ (Пішін)

Басқару элементіндегі оны анықтайтын немесе сипаттайтын мәтінді көрсетеді.

Тақырып (Пішін)

Басқару элементіндегі мәтіннің туралану жолы (сол жақ шетпен, ортасы бойынша немесе оң жақ шетпен).

Мәтінді туралау (пішін)

Басқару элементінің мазмұны жолдың соңында автоматты түрде тасымалданатын не тасымалданбайтынын анықтайды.

Сөзді тасымалдау (пішін)

Өлшемі мен орны:

Басқару элементінің өлшемі барлық мазмұнды көрсету үшін автоматты түрде лайықталатын не лайықталмайтынын анықтайды.

Автоөлшем (пішін)

Нүктелермен берілетін биіктікті немесе енін анықтайды.

Биіктігі, Ені (Пішін)

Басқару элементі мен жұмыс парағының сол жақ немесе үстіңгі жиегі арасындағы қашықтықты көрсетеді.

Сол жақ, Жоғарғы (Пішін)

Пішімдеу:

Өң түсі.

Өң түсі (Пішін)

Фон мәнері (мөлдір немесе мөлдір емес).

Фон мәнері (пішін)

Жиек түсі.

ЖиекТүсі (Пішін)

Жиек түрі (ешбір немесе бір сызықты).

ЖиекМәнері (Пішін)

Үстіңгі бет түсі.

ҮстіңгіБетТүсі (Пішін)

Басқару элементінде көлеңкенің бар-жоқтығын көрсетеді.

Көлеңке (Excel)

Жиектің көрнекі түрін (тегіс, көтеріңкі, түсіңкі, ойылған, немесе қырылған).

АрнайыӘсер (Пішін)

Кескін:

Басқару элементінде бейнелеу үшін нүктелік кескінді көрсетеді.

Сурет (Пішін)

Суреттің тақырыпқа қатысты орналасуы (сол жақ, үстіңгі, оң жақ және т.с.с.).

Суреттің орны (пішін)

Пернетақта және тінтуір:

Басқару элементі үшін пернелер тіркесімі.

Тездеткіш (пішін)

Пайдаланушы тінтуір белгішесін көрсетеді.

ТінтуірБелгішесі (Пішін)

Пайдаланушы тінтуірді белгілі бір нысанның үстіне қойғанда көрінетін меңзер түрін (мысалы, стандартты, көрсеткі немесе I-пішінді курсор) көрсетеді.

ТінтуірМеңзері (Пішін)

Беттің жоғары бөлігі

Мәтін ұясын қосу (ActiveX басқару элементі)

 1. Жасақтаушы > Кірістіру пәрменін орындап, ActiveX басқару элементтері жолағының астында Мәтін ұясы түймешігін Түймешік кескіні басыңыз.

  Басқару элементтері тобы

 2. Мәтін ұясының жоғарғы сол жақ бұрышы пайда болатын жұмыс парағының орнын басыңыз.

 3. ActiveX басқару элементін өңдеу үшін Құрастырушы режимі Түймешік суреті түймешігін басыңыз.

 4. Басқару параметрлерін анқытау үшін Параметрлер Кодты өңдеу түймешігі түймешігін басыңыз.

  Кеңес : Сондай-ақ, мәтін ұясын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Сипаттар тармағын таңдай аласыз.

  Сипаттар диалогтық терезесі пайда болады. Әрбір сипат туралы толық ақпарат алу үшін сипатты таңдап, Visual Basic анықтамасы бөлімін ашу үшін F1 пернесін басыңыз. Сондай-ақ, сипат атауын Visual Basic анықтамасындағы Іздеу өрісіне теруге болады. Келесі кестеде бар сипаттардың қысқаша сипаттамасы беріледі.

  Мәтін ұясының параметрлерінің функционалдық санаттары бойынша жиынтығы

Егер анықтағыңыз келсе

Осы сипатты пайдалану

Жалпы:

Жұмыс кітабы ашылғанда басқару элементінің жүктелгенін не жүктелмегенін анықтайды. (ActiveX басқару элементтерін елемейді.)

АвтоЖүктеу (Excel)

Басқару элементінің пайдаланушы жасақтаған оқиғаларға кезелім мен жауап алатынын не алмайтынын анықтайды.

Қосылған (Пішін)

Басқару элементінің өңделетін не өңделмейтінін анықтайды.

Құлыпталған (Пішін)

Басқару элементінің атауын көрсетеді.

Аты (Form)

Басқару элементінің астындағы ұяшықтарға тіркелу жолын (еркін жылжу, өлшемін өзгертпей жылжу немесе жылжу және өлшемін өзгерту) көрсетеді.

Орналастыру (Excel)

Басқару элементін басып шығаруға болатын не болмайтынын анықтайды.

НысандыБасыпШығару (Excel)

Басқару элементінің көрінетінін не жасырын екенін анықтайды.

Көрінетін (Пішін)

Мәтін:

Сөздің не таңбаның бөлектелген элементті кеңейтуге пайдаланылған негізгі бірлік екенін көрсетеді.

Сөзді автобөлектеу (пішін)

Қаріп төлсипаттарын (қалың, көлбеу, өлшемі, сызылған, астын сызу және ені) көрсетеді.

Қалың, Көлбеу, Өлшемі, Сызылған, Асты сызылған, Салмақ (Пішін)

Басқару элементінде кезелім болмағанда бөлектелген мәтін бөлектелген күйде қалатын не қалмайтынын анықтайды.

Бөлектелген элементті жасыру (пішін)

Енгізу әдісінің өңдегішінің әдепкі орындау уақыты режимі.

Енгізу әдісінің өңдегішінің режимі (пішін)

Мәтіннің толық немесе жарты жолдарын көрсету үшін басқару элементі өлшемінің лайықталатын не лайықталмайтынын анықтайды.

Интегралды биіктік (пішін)

Пайдаланушы енгізе алатын таңбалардың ең көп саны.

Ең көп ұзындық (пішін)

Басқару элементінің көп жолды мәтінді қолдайтынын не қолдамайтынын анықтайды.

Көп жолды (пішін)

Нақты таңбалардың орнына көрсетілетін толтырғыш таңбалар, мысалы, жұлдызша (*).

Құпия сөз таңбасы (пішін)

Пайдаланушы мәтіннің сол жағын басу арқылы мәтін жолын бөлектей алатынын не бөлектей алмайтынын анықтайды.

Бөлектелген элементтің шеті (пішін)

Басқару элементіндегі мәтін.

Мәтін (пішін)

Басқару элементіндегі мәтіннің туралану жолы (сол жақ шетпен, ортасы бойынша немесе оң жақ шетпен).

Мәтінді туралау (пішін)

Басқару элементінің мазмұны жолдың соңында автоматты түрде тасымалданатын не тасымалданбайтынын анықтайды.

Сөзді тасымалдау (пішін)

Деректер және байластыру:

Басқару элементінің мәніне байланған ауқым.

Байланған ұяшық (Excel)

Басқару элементінің мазмұны немесе күйі.

Мән (пішін)

Өлшемі мен орны:

Басқару элементінің өлшемі барлық мазмұнды көрсету үшін автоматты түрде лайықталатын не лайықталмайтынын анықтайды.

Автоөлшем (пішін)

Нүктелермен берілетін биіктікті немесе енін анықтайды.

Биіктігі, Ені (Пішін)

Басқару элементі мен жұмыс парағының сол жақ немесе үстіңгі жиегі арасындағы қашықтықты көрсетеді.

Сол жақ, Жоғарғы (Пішін)

Пішімдеу:

Өң түсі.

Өң түсі (Пішін)

Фон мәнері (мөлдір немесе мөлдір емес).

Фон мәнері (пішін)

Жиек түсі.

ЖиекТүсі (Пішін)

Жиек түрін (жолсыз немесе бір жолды) анықтайды.

Жиек мәнері (пішін)

Үстіңгі бет түсі.

ҮстіңгіБетТүсі (Пішін)

Басқару элементінде көлеңкенің бар-жоқтығын көрсетеді.

Көлеңке (Excel)

Жиектің көрнекі түрін (тегіс, көтеріңкі, түсіңкі, ойылған, немесе қырылған).

АрнайыӘсер (Пішін)

Пайдаланушы басқару элементіне ең көп рұқсат етілген таңбаларды енгізгенде автоматты шегініс кездесетін не кездеспейтінін анықтайды.

Авто шегініс (пішін)

Пернетақта және тінтуір:

Апарып тастау қосулы не қосулы емес екенін анықтайды.

Апару әрекеті (пішін)

Басқару элементін енгізу кезіндегі бөлектелген элемент әрекетін (бәрін бөлектеу немесе бөлектемеу) анықтайды.

Енгізу өрісінің әрекеті (пішін)

ENTER пернесін басудың әсері (жаңа жол жасау немесе кезелімді жылжыту).

Енгізу пернесінің әрекеті (пішін)

Пайдаланушы тінтуір белгішесін көрсетеді.

ТінтуірБелгішесі (Пішін)

Пайдаланушы тінтуірді белгілі бір нысанның үстіне қойғанда көрінетін меңзер түрін (мысалы, стандартты, көрсеткі немесе I-пішінді курсор) көрсетеді.

ТінтуірМеңзері (Пішін)

Өңдеу аймағында шегіністерге рұқсат бар не жоқтығын анықтайды.

Tab пернесінің әрекеті (пішін)

Мәтін ұясына тән:

Басқару элементінде тік, көлденең жылжыту жолақтарының немесе екеуінің де бар не жоқтығын анықтайды.

ScrollBars (Пішін)

Жасақтаушы қойындысын көрсету

 1. Файл > Параметрлер > Таспаны реттеу тармағын таңдаңыз.

 2. Негізгі қойындылар астында Жасақтаушы құсбелгісін қойыңыз да, OK түймешігін басыңыз.

Белгілер мен мәтін ұялары туралы мәлімет алу

Белгі ұяшықтың немесе мәтін ұясының мақсатын анықтайды, қысқаша нұсқауларды немесе тақырып сияқты сипаттаманы көрсетеді. Сондай-ақ, белгі сипаттағыш сурет болуы мүмкін. Белгіні нұсқауларды икемді орналастыру, мәтінді ерекше бөліп көрсету үшін және ұяшықтарды біріктіргенде немесе белгілі бір ұяшық орны тәжірибеде қолданылмайтын шешім болса пайдаланыңыз.

Мәтін ұясы дегеніміз - ұяшықтағы мәтінді немесе деректерді қарауға, енгізуге немесе өңдеуге болатын тіктөртбұрышты жолақ. Сондай-ақ, мәтін ұясы тек оқу үшін мәліметтерді беретін тұрақты мәтін өрісі де болады. Еркін жылжитын нысанды көрсету қажет болғанда ұяшыққа мәтін енгізудің баламасы ретінде мәтін ұясын пайдаланыңыз. Жұмыс парағындағы деректер торының немесе кестесінің орналасуын сақтай отырып жол мен баған жиектеріне тәуелсіз мәтінді көрсету немесе қарау үшін де мәтін ұясын пайдалануыңызға болады.

Пішін басқару элементіндегі белгі:

Пішіннің белгісін басқару элементінің мысалы

ActiveX басқару элементі белгісі

Пішіннің белгісін басқару элементінің мысалы

ActiveX мәтін ұясын басқару элементі

ActiveX мәтін жолағын басқару элементінің мысалы

Ескерту : 

 • Құпия сөзді қабылдайтын толтырғыш таңбалар жиыны бар мәтін ұясын жасау үшін Құпия сөз таңбасы параметрін пайдаланыңыз. Байланған ұяшықтың немесе ішінде мәтін сақталған басқа орынның қорғалғанын тексеріңіз.

  Құпия сөзді еске сақтау маңызды. Егер құпия сөзіңізді ұмытып қалсаңыз, оны сізге қайтару мүмкін болмайды. Office бағдарламасының құрсаудан шығаратын негізгі кілті жоқ. Құпия сөздерді олар қорғайтын ақпараттан басқа, қауіпсіз жерде сақтаңыз.

 • Көлденең және тік жылжыту жолақтары бар жылжитын көп жолды мәтін ұясын жасау үшін Көп жолды сипатын Дұрыс мәніне, Автоөлшем және Сөздерді тасымалдау сипаттарын Шын мәніне, Жылжыту жолақтары сипатын 3 мәніне ал Байланған ұяшық сипатын мәтінді қамтитын ұяшық мекенжайына (D1 сияқты) орнатыңыз. Жаңа жол енгізу үшін пайдаланушы байланған ұяшықта сақталатын таңба жасайтын CTRL+ENTER немесе SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басу қажет.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Компьютер аудармасы бойынша ескерту мәтіні: Бұл мақала адам араласуынсыз, компьютерлік жүйе арқылы аударылды. Microsoft корпорациясы ағылшын тілінде сөйлемейтін пайдаланушыларға Microsoft өнімдері, қызметтері және технологиялары туралы мазмұннан жақсы әсер алу мақсатында көмектесу үшін осы компьютер аударламаларын ұсынады. Мақаланы компьютер аударғандықтан, сөздік, синтаксис немесе грамматика қателері болуы мүмкін.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×