Журнал жүргізуді (ақаулықтарды жою) қосу параметрі дегеніміз не?

Диагностикалау мақсаттарында Microsoft Outlook журнал жүргізуді белгілі бір Outlook мүмкіндіктері үшін қосатын параметрді қамтиды. Бұл журналдар ақаулықтарды жоятын қолдау көрсету қызметкерлері үшін пайдалы болуы мүмкін.

Бұл мақалада:

Журнал жүргізуді қосу немесе өшіру

Журналға қандай ақпараттар жазылады?

Журнал файлының орындары

Әкімші ақпараты

Журнал жүргізуді қосу немесе өшіру

Маңызды :  Ақауларды жою аяқталғаннан кейін, журнал жүргізуді өшіріңіз. Егер журнал жүргізуді өшірмесеңіз, журнал файлдарының өлшемі арта түседі.

Outlook 2013 және Outlook 2010    үшін

 1. Outlook бағдарламасында Файл қойыншасы > Параметрлер > Қосымша тармағына өтіңіз.

 2. Басқа тармағында Ақауларды жою бойынша журнал жүргізуді қосу (Outlook бағдарламасын қайта бастауды талап етеді) ұяшығына құсбелгі қойыңыз немесе алып тастаңыз.

 3. Outlook бағдарламасынан шығып, қайта іске қосыңыз.

Outlook 2007    үшін

 1. Outlook бағдарламасында Құралдар > Параметрлер тармағына өтіңіз.

 2. Басқа қойыншасынан Қосымша параметрлер параметрін таңдаңыз.

 3. Журнал жүргізуді қосу (ақаулықтарды жою) ұяшығына құсбелгі қойыңыз не алып тастаңыз.

 4. Outlook бағдарламасынан шығып, қайта іске қосыңыз.

Ескертулер : 

 • Outlook бағдарламасын қайта іске қосқаннан кейін, пошта журналын жүргізу қосулы болса, (Журнал жүргізу қосылды) мәтіні Outlook тақырып жолағында пайда болады.

 • Деректер журнал файлдарына жазылуы үшін Outlook бағдарламасынан шығуыңыз қажет болуы мүмкін.

Беттің жоғары бөлігі

Журналға қандай ақпарат жазылады?

Журнал жүргізу параметрі келесі мүмкіндіктер туралы ақпаратты жазады:

 • Outlook мүмкіндіктері, пайдаланушы әрекеттері, нысан үлгісі немесе MAPI күнтізбе кестесі тарапынан құрылатын күнтізбе транзакциялары, соның ішінде:

  • «Кіріс жәшігі» автопысықтағышы

  • Бос/бос емес жариялау

  • Еске салғыштар

  • Күнтізбе элементі әрекеттері (жасау, өзгерту немесе жою)

  • Ресурс тапсырысы

  Күнтізбе журналын жүргізудің негізгі мақсаты жиналыстар күнтізбе қалтасынан белгісіз себептермен жойылуы сияқты мәселелерді жылдам анықтау.

 • Бос/бос емес уақыт өзгерістері

 • Офлайн мекенжай кітабы

 • MAPI (Messaging Application Programming Interface) үшін арналған транзакциялар мыналармен қолданылады: Microsoft Exchange, POP3, Интернет хабарларына кіру протоколы (IMAP), Электрондық поштаның қарапайым протоколы (SMTP) және Каталогтарға кіру үшін жеңілдетілген протоколы (LDAP).

  Осы тіркелгілерде орындалатын әр жіберу/қабылдау әрекеттері үшін бірегей журнал файлы құрылады.

 • Exchange, POP3, SMTP және IMAP серверлерімен байланыстар.

Журнал файлдарын қарау

Көптеген журнал файлдары қарапайым мәтінде келеді. Деректеріңізді қорғау мақсатында күнтізбе журнал файлы түрлендіру процесінің көмегінсіз оқылмайтын екілік файл болып табылады. Күнтізбе журнал файлдары туралы қосымша ақпарат алу үшін Microsoft қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.

Журнал файлының орындары

Журнал файлдары Уақытша қалтаның ішкі қалталарына сақталады. Әдепкіде, Уақытша қалта \AppData\Local қалтасында орналасады:

 • c:\Users\username\AppData\Local\Temp

Әдепкіде, Жергілікті параметрлер және AppData қалталары жасырын болады.

Windows жүйесіндегі жасырын қалталарды көрсету үшін мына әрекеттерді орындаңыз:

 1. Windows жүйесінде Басқару тақтасын ашыңыз.

 2. Қалта параметрлері мәзірін ашыңыз.

  • Қалта параметрлері орнын анықтау үшін терезенің жоғарғы жағындағы «Іздеу» ұясына Қалта параметрлері деп теріңіз.

 3. Көрініс қойындысында, Қосымша параметрлер астында, Файлдар мен қалталар астында, Жасырын файлдар мен қалталар астында Жасырын файлдарды, қалталарды немесе діскілерді көрсету параметрін таңдаңыз.

Келесі кестеде түрлі қарапайым мәтіннің журнал файлдары көрсетіледі.

Журнал файлы түрі   

Ішкі қалта    

Файл атауы   

Outlook 2013

Outlook 2010

Outlook 2007

Outlook автоанықтау

Уақытша

olkdisc.log

Жоқ

Иә

Иә

Exchange ActiveSync

Temp/EASLogFiles

datafilename.bin

datafilename.xml

Иә

Жоқ

Жоқ

Қолжетімділік қызметі

Temp/OlkAS

күн мен уақыт-fb.log

Жоқ

Жоқ

Иә

Қолжетімділік қызметі, жұмыста болмау хабары мен жиналыс ұсынысы

Temp/OlkAS

күн мен уақыт-AS.log

Жоқ

Иә

Жоқ

Қорғаныс ережелері

Temp/OlkAS

күн мен уақыт-PB4S.log

Жоқ

Иә

Жоқ

Бірыңғай хабар алмасу

Temp/OlkAS

күн мен уақыт-UM.log

Жоқ

Иә

Жоқ

Бірыңғай хабар алмасу конфигурациясы

Temp/OlkAS

күн мен уақыт-UMCFG.log

Жоқ

Иә

Жоқ

Жұмыста жоқ

Temp/OlkAS

күн мен уақыт-oof.log

Жоқ

Жоқ

Иә

Жиналыс ұсынысы

Temp/OlkAS

күн мен уақыт-ms.log

Жоқ

Жоқ

Иә

Outlook күнтізбесі

Temp/OlCalLogs

OLKCalLog_күн мен уақыт.etl

Иә

Иә

Иә

Тасымалдау

Temp/Outlook журнал жүргізу мүмкіндігі

opmlog.log

Иә

Иә

Иә

SMTP

Temp/Outlook журнал жүргізу мүмкіндігі

emailaddress-Шығыс -күн мен уақыт.log

Иә

Иә

Иә

POP3

Temp/Outlook журнал жүргізу мүмкіндігі

emailaddress-Кіріс -күн мен уақыт.log

Иә

Иә

Иә

IMAP

Temp/Outlook журнал жүргізу мүмкіндігі

IMAP-emailaddress-Кіріс-күн мен уақыт.log

Иә

Иә

Иә

HTTP DAV

Temp/Outlook журнал жүргізу мүмкіндігі

HTTP-emailaddress-күн мен уақыт.log

Жоқ

Иә

Иә

Outlook Hotmail Connector

Temp/Outlook журнал жүргізу мүмкіндігі

OLC-emailaddress -күн мен уақыт.log

OLC-күн мен уақыт.log

emailaddress.txt

Жоқ

Иә

Иә

Жұмыста жоқ

Temp/Outlook журнал жүргізу мүмкіндігі

күн мен уақыт-oof.log

Жоқ

Иә

Жоқ

Outlook профилі

Temp/Outlook журнал жүргізу мүмкіндігі

PROF_OUTLOOK_threadID_action_year.month.day_hour.minute.second.txt

Иә

Иә

Жоқ

Outlook ортақ пайдалану механизмі

Temp/Outlook журнал жүргізу мүмкіндігі

Ортақ пайдалану механизмікүн .log

Иә

Иә

Иә

Outlook-Windows жұмыс үстеліндегі іздеуді индекстеу

Temp/Outlook журнал жүргізу мүмкіндігі

datafilename.log

Иә

Иә

Иә

Outlook кеңейтілген ETW

Temp/Outlook журнал жүргізу мүмкіндігі

Outlook-күн мен уақыт.etl

Иә

Иә

Жоқ

Ескертпелер

Temp/Outlook журнал жүргізу мүмкіндігі

күн мен уақыт-ескертпелер.log

Жоқ

Иә

Жоқ

Бос/бос емес

Temp/Outlook журнал жүргізу мүмкіндігі

күн мен уақыт-fb.log

Жоқ

Иә

Жоқ

Outlook ортақ пайдалану механизмі

Temp/Outlook журнал жүргізу мүмкіндігі

Ортақ пайдалану механизмікүнуақыт-ескертпелер.log

Иә

Иә

Иә

Outlook бағдарламасының алғашқы іске қосу процесі

Temp/Outlook журнал жүргізу мүмкіндігі

firstrun.log

Иә

Иә

Иә

Әкімші ақпараты

Әкімші ретінде журнал жүргізуді қосу не өшіру үшін тізбені пайдалана аласыз, сондай-ақ, пайдаланушылар үшін журнал жүргізу параметрлерін орналастыра аласыз.

 • Тізбені пайдалану арқылы журнал жүргізуді қосу және өшіру әдісі туралы қосымша ақпарат алу үшін Microsoft білім қоры 831053 бөлімін қараңыз.

 • Әдепкі Outlook журнал жүргізу параметрлерін Пайдаланушы параметрлерін өзгерту бетіндегі Office реттеу құралында (OCT) реттеуге болады немесе «Жергілікті топтау саясаты өңдегішіндегі» Outlook топтау саясаты үлгісін (Outlk15.adm) пайдалану арқылы аталған параметрді іске қосуға болады.

  Маңызды : Өнімділік пен қауіпсіздік мәселелері себепті журнал жүргізу мүмкіндігін пайдалануға кеңес берілмейді. Журнал жүргізу мүмкіндігі тек қажет кезде ғана қосыңыз.

  Outlook пайдаланушыларына арналған журнал жүргізу параметрлерін іске қосу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

  1. Топтау саясатында Outlook 2013 саясаты үлгісі Outlk15.adm ішіндегі Пайдаланушы конфигурациясы\Әкімшілік үлгілер\Microsoft Outlook 15\Құралдар | Параметрлер\Басқа\Қосымша астынан Пошта журналын жүргізуді (ақаулықтарды табу) қосу түймешігін екі рет басыңыз. Параметрлерді реттеуді қосу үшін Қосылған түймешігін басыңыз.

  2. Ақаулықтарды табу бойынша журнал жүргізуді қосу (Outlook бағдарламасын қайта бастауды талап етеді) параметрі жанына белгі қойыңыз немесе алып тастаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×