Жобаның тапсырмалар тізімінің көрінісін теңшеу

Әдепкі бойынша, жобаның тапсырмалар тізімдерінде негізгі жобаны жоспарлау үшін қажет барлық бағандар мен параметрлер болады. Бірақ ұйымда жазу керек арнайы ақпарат болуы мүмкін немесе жобаның тапсырмалар тізімін әдепкі көріністен басқа жолмен қарағыңыз келуі мүмкін. Әдепкі жобаның тапсырмалар тізімін қажеттіліктеріңізге сай болуы үшін әр түрлі бағандарды және бір мәнді орналасуларды қамтитындай теңшеуге болады.

Не істегіңіз келеді?

Бағандармен жұмыс істеу

Бағанды қосу немесе көрсету

Бағанды жою немесе жасыру

Бағанды сұрыптау

Бағанды жылжыту

Баған енін орнату

Көріністерді орнату

Гант диаграммасын теңшеу және шарлау

Гант жолақтарын салу әдісін өзгерту

Гант диаграммасының ішінде жылжу

Жеке тапсырма үшін рұқсаттар орнату

Бағандармен жұмыс істеу

Жобаның тапсырмалар тізіміндегі бағандар жобадағы әр тапсырма туралы қандай ақпаратты жазғыңыз келетінін анықтайды. Дұрыс бағандар бар екенін тексеру және оларды ақпаратты әр түрлі жолдармен көрсету үшін сұрыптауға және жылжытуға болатынын білу маңызды.

Келесі бөлімдерде жоба тапсырмаларының тізімінде бағандармен не істеуге болатыны туралы мәліметтер берілген.

Бағанды қосу немесе көрсету

Жаңа бағанды қосу үшін Тізім қойыншасындағы Көріністерді басқару тобынан Бағанды жасау пәрменін таңдаңыз.

Бар бағанды көрсету үшін тінтуір жүгіргісін жобаның тапсырмалар тізімі көрінісіндегі кез келген бағанға апарыңыз да, Бағандарды теңшеупәрменін таңдаңыз. Көрсету керек бағанның сол жағындағы құсбелгіні қойыңыз да, Жарайды түймешігін басыңыз.

Бағанды жою немесе жасыру

Бағанды және оның деректерін жою үшін Тізім қойыншасындағы Параметрлер тобынан Тізім параметрлері пәрменін таңдаңыз. Тізім параметрлерібетінің Бағандарбөлімінде жою керек бағанның атауын нұқыңыз. Бағанды өзгерту бетінен Жою пәрменін таңдаңыз.

Бағанды деректерін жоюсыз жасыру үшін жасыру керек бағанның тақырыбына тінтуір жүгіргісін апарыңыз да, Бағанды жасыру пәрменін таңдаңыз.

Бағанды сұрыптау

Тінтуір жүгіргісін баған тақырыбына апарыңыз да, ұяшықтың оң жағында шығатын көрсеткіні нұқыңыз. Осы бағанның мазмұнын сұрыптау үшін Артуы бойынша сұрыптау немесе Кемуі бойынша сұрыптау пәрменін таңдаңыз.

Бағанды жылжыту

Бағандарды екі жолмен жылжытуға болады:

 • Жылжыту керек бағанның баған тақырыбына тінтуір жүгіргісін апарыңыз. Жүгіргі төрт жолақты көрсеткіге айналғанда, бағанды оңға немесе солға сүйреп, көрсеткіш баған болуы керек жерде болғанда тінтуір түймешігін босатыңыз.

 • Жобаның тапсырмалар тізімі көрінісіндегі кез келген бағанға тінтуір жүгіргісін апарыңыз да, Бағандарды теңшеу пәрменін таңдаңыз. Жылжыту керек бағанды қамтитын жолды таңдаңыз да, бағандардың ретін өзгерту үшін Жоғары жылжыту немесе Төмен жылжыту пәрменін таңдаңыз. Көріністегі бағанды жылжыту үшін Жарайды түймешігін басыңыз.

Баған енін орнату

Бағандардың енін екі жолмен дұрыстауға болады:

 • Тінтуірдің жүгіргісін баған тақырыбының оң жиегіне апарыңыз. Жүгіргі екі жақты көрсеткіге айналғанда, бағанды кеңейту немесе сығу үшін баған тақырыбының жиегін оңға немесе солға сүйреңіз.

 • Жобаның тапсырмалар тізімі көрінісіндегі кез келген бағанға тінтуір жүгіргісін апарыңыз да, Бағандарды теңшеу пәрменін таңдаңыз. Әр сәйкес бағанның ендерін өзгерту үшін Баған ені (пиксельдер) бағанындағы сандарды лайықтаңыз. Өзгертулерді қолдану үшін Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Көріністерді орнату

Әдепкі жобаның тапсырмалар тізімі көрінісі негізгі жұмысты басқаруға арналған, бірақ сізде деректердің басқа көріністерінде жақсырақ қанағаттандырылатын қажеттіліктер болуы мүмкін. Жаңа көріністі жасауға немесе бар көріністі өзгертуге болады.

Жаңа көріністі жасау үшін:

 1. Тізім қойыншасындағы Көріністерді басқару тобынан Көріністі жасау пәрменін таңдаңыз.

 2. Жасау керек көрініс түрін таңдаңыз.

  • Стандартты, деректер кестесі немесе күнтізбе көрінісін таңдасаңыз, жаңа көріністі жасау немесе бар көріністі өзгерту қажет болуы мүмкін. Көріністі жасау немесе өзгерту жолы туралы ақпаратты алу үшін, «Келесіні де көрініңіз» бөліміндегі сілтемені нұқыңыз.

  • Әдепкі жобаның тапсырмалар тізімі көрінісінде пайдаланылатын Гант көрінісін таңдасаңыз, көріністің кесте бөлігіне қай өрістер қосылатынын таңдайсыз, бірақ сонымен бірге Гант жолақтарын салу үшін пайдаланылатынын өрістерді де таңдайсыз.

Бар көріністі өзгерту үшін:

 1. Өзгерту керек көріністі таңдау үшін Тізім қойыншасындағы Көріністерді басқару тобынан Ағымдағы көрініс тізімін таңдаңыз.

 2. Көрініске жай өзгертулерді енгізу үшін Көріністі өзгерту параметрінің оң жанындағы көрсеткіні нұқыңыз да, Көріністі өзгерту пәрменін таңдаңыз немесе көрініске қосымша өзгертулерді енгізу үшін SharePoint Designer бағдарламасында өзгерту (Қосымша) пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Гант диаграммасын теңшеу және шарлау

Әдепкі жобаның тапсырмалар тізімі көрінісінің оң бөлігінде көрсетілетін Гант диаграммасы жобадағы тапсырмаларды көрсету үшін уақыт шкаласын және Гант жолақтарын пайдаланады. Гант жолақтары үшін қай өрістер басталу және аяқталу нүктелері ретінде пайдаланылатынын таңдауға болады. Сондай-ақ, таспаны пайдаланып Гант диаграммасын шарлауға болады.

Гант жолақтарын салу әдісін өзгерту

Гант көрінісінде Гант жолақтары жолақтардың бастары мен соңдарын нақты күн өрістерімен байланыстыру арқылы салынады. Көріністі өзгертіп, жолақтардың басталу және аяқталу күндерін қамтитын өрістерді өзгертуге болады.

 1. Өзгерту керек Гант көрінісін таңдау үшін Тізім қойыншасының Көріністерді басқару тобынан Ағымдағы көрініс тізімін таңдаңыз.

 2. Көріністі өзгерту оң жағындағы көрсеткіні нұқыңыз да, Көріністі өзгерту пәрменін таңдаңыз.

 3. Өңдеу көрінісі бетінің Гант бағандары бөлімінде тиісті өрістерді таңдаңыз:

  • Басталу күні    Әр Гант жолағы басталуы керек күнді қамтитын өрісті таңдаңыз.

  • Мерзім    Әр Гант жолағы аяқталуы керек күнді қамтитын өрісті таңдаңыз.

  • Дайын пайыз    Әр тапсырма бойынша аяқталған жұмыс пайызын қамтитын өрісті таңдаңыз. Негізгі Гант жолағының ішінде жұқа жолақ сызылады. Ол Гант жолағының пайызын көрсетеді. Бұл – тапсырма бойынша қаншаға ілгері немесе артта екеніңізді бақылаудың жақсы жолы.

  • Алдыңғылар    Ағымдағы тапсырманы бастау алдында қай тапсырмаларды аяқтау керек екенін тізетін өрісті таңдаңыз. Диаграмма кестесіндегі әрбір алдыңғы тапсырма мен ағымдағы тапсырма арасында көрсеткі салынады.

 4. Өзгертулерді қолдану үшін Жарайды түймешігін басыңыз.

Гант диаграммасының ішінде жылжу

Гант диаграммасының жоғарғы жағында пайдаланылатын уақыт шкаласын жобаның үлкенірек көрінісін немесе егжей-тегжейлі көрінісін көрсететіндей лайықтауға болады. Шағындау уақыт бірліктері бар (мысалы, күндер мен уақыттар) егжей-тегжейлі уақыт шкаласын көру үшін Тізім қойыншасындағы Гант көрінісі тобынан Ірілеу пәрменін таңдаңыз. Үлкенірек уақыт бірліктері (мысалы, жылдар мен айлар) бар уақыт шкаласын көру үшін Кішілеу пәрменін таңдаңыз.

Сондай-ақ, Гант диаграммасында нақты тапсырма шығатын жерге тез жылжуға болады. Көріністің сол, кесте бөлігіндегі тапсырманы нұқыңыз, содан кейін Тізім қойыншасындағы Гант көрінісі тобынан Тапсырмаға жылжу пәрменін таңдаңыз. Гант диаграммасы таңдалған тапсырманы көрсететіндей өзгереді.

Беттің жоғарғы жағы

Жеке тапсырма үшін рұқсаттар орнату

Кейбір жобаларда барлығында қатынасу рұқсаты бола бермейтін тапсырмалар болуы мүмкін. Мұндай жағдайда жеке тапсырмалар үшін рұқсаттарды орната аласыз.

 1. Тізім қойыншасының Көріністерді басқару тобынан Барлық тапсырмалар пәрменін немесе Ағымдағы көрініс тізімінен басқа Гант емес көріністі таңдаңыз.

 2. Рұқсаттарын лайықтау керек тапсырма үстіне тінтуірді апарыңыз да, шыққан көрсеткіні нұқыңыз.

 3. Таңдалған тапсырманың рұқсаттарын лайықтау үшін Рұқсаттарды басқару пәрменін таңдаңыз.

 4. Өңдеу қойыншасында осы тапсырма үшін бір мәнді рұқсаттарды беруді бастау үшін Рұқсаттарды алуды тоқтату пәрменін таңдаңыз.

 5. Рұқсаттарды кез келген басқа SharePoint элементі сияқты лайықтаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×