Жиынтық кесте параметрлері

Жиынтық кесте есептерінің түрлі баптауларын басқару үшін Жиынтық кесте параметрлері тілқатысу терезесін пайдаланыңыз.

Атау    жиынтық кесте атауын бейнелейді. Атауын өзгерту үшін жолақтағы мәтінді нұқыңыз және атауды өңдеңіз.

Орналасу және пішін

Орналасу бөлімі

Белгілері бар ұяшықтарды біріктіру және ортада орналастыру    Элементтерді көлденең және тігінен ортасына орналастыра алатындай етіп, сыртқы жолдар мен баған элементтері ұяшықтарын біріктіру үшін, осы параметр жанына құсбелгі қойыңыз. Элементтер тобының жоғарысындағы сыртқы жолдар мен баған өрістерінен сол жақ шеті бойынша тураланған элементтер үшін, осы параметр жанынан құсбелгіні алыңыз.

Ықшам пішіндерде жол белгілерінің шегіндірілуі     жиынтық кесте ықшам пішінде болған жағдайда жол белгілері аймағында жолдарды шегіндіру үшін 0 мен 127 аралығындағы шегініс деңгейін таңдаңыз.

Есепті сүзгілеу аймағының өрістерін бейнелеу     Өрістер қосылған кезде басқа бағанға өтпес бұрын, алдымен есепті сүзу аймағында өрістерді жоғарыдан төменге дейін бейнелеу үшін Төмен, кейін жоғары түймешігін басыңыз. Өрістер қосылған кезде басқа жолға өтпестен бұрын, алдымен есепті сүзу аймағында өрістерді солдан оң жаққа қарай бейнелеу үшін Жоғары, кейін төмен түймешігін таңдаңыз.

Әр бағандағы есепті сүзгілеу өрістері    Есепті сүзу аймағында өрістерді бейнелеу баптауларының негізіндегі басқа баған немесе жолға өтпес бұрын өрістер санын бейнелеу үшін енгізу немесе таңдау.

Пішін бөлімі

Қате мәндерді көрсету үшін     Осы параметр жанына құсбелгі қойып, қате туралы хабар орнына ұяшықта бейнелегіңіз келген мәтінді, мысалы, "Дұрыс емес"сөзін енгізіңіз. Қате туралы хабарды бейнелеу үшін осы параметр жанынан құсбелгіні алыңыз.

Бос ұяшықтарды көрсету     Осы параметр жанына құсбелгі қойып, бос ұяшық орнына бейнелегіңіз келген мәтінді, мысалы "Бос" сөзін енгізіңіз.

Баған енін автоіріктегішті жаңарту     жиынтық кесте бағандарын мәтін кеңдігі немесе нөмір мәнінің өлшемдерін автоматты түрде қиыстыру үшін лайықтау үшін, осы параметр жанына құсбелгі қойыңыз. Ағымдағы жиынтық кесте бағанының енін сақтау үшін, осы параметр жанынан құсбелгіні алыңыз.

Ұяшықты пішімделуін қорғауды жаңарту    жиынтық кестеде жұмыс істегенде әр кез қолдану үшін жиынтық кесте есебінің орналасуы мен пішінін сақтау үшін, осы параметр жанына құсбелгі қойыңыз. Жиынтық кесте есебінің орналасуы мен пішінін сақтамау үшін, параметр жанынан құсбелгіні алыңыз және жиынтық кестеде жұмыс істегенде әр кез қолданылатын әдепкі орналасу мен пішінді қайта іріктеңіз.

Жалпы және Сүзгілер

Жалпы қорытынды бөлімі

Жолдардың жалпы жиынын көрсету    Соңғы баған жанындағы Жалпы жиын бағанын бейнелеу немесе жасыру үшін сәйкесінше таңдаңыз немесе жасырыңыз.

Бағандардың Жалпы жиынын көрсету    жиынтық кесте есебінің төменінде орналасқан Жалпы жиын жолын бейнелеу немесе жасыру үшін сәйкесінше таңдаңыз немесе аластаңыз.

Сүзгілер бөлімі

Сүзгілеген бет элементтері аралық жиыны    Аралық жиындардағы есебі сүзгілеген элементтерді қосу немесе шығару үшін таңдаңыз немесе аластаңыз.

Ескерту : OLAP деректер көзі КӨӨ өрнегін таңдау синтаксисін қолдауы тиіс.

Қорытындыны * арқылы белгілеу    Қорытынды жанындағы жұлдызшаны бейнелеу немесе жасыру үшін оны таңдаңыз немесе жасырыңыз. Жұлдызша бейнеленген мәндер немесе Excel жиынды есептеу кезінде қолданылатын мәндердің есептеу кезіндегі жалғыз емес екендігін білдіреді.

Ескерту : Бұл баптау тек егер OLAP деректер көзі КӨӨ өрнегі таңдалған синтаксисті қолдамаған жағдайда ғана қатынаулы.

Әр өріске бірнеше сүзгі орнатуға рұқсат ету    Microsoft Office Excel аралық жиын мен жалпы жиынды есептеу кезінде барлық мәндерді, соның ішінде сүзгі арқылы жасырылғандарын қосу үшін, осы параметр жанына құсбелгі қойыңыз. Excel аралық жиын мен жалпы жиынды есептеуі кезінде тек бейнеленген элементтерді ғана қосу үшін, осы параметр жанынан құсбелгіні алыңыз.

Ескерту : Бұл баптау OLAP түріне жатпайтын деректер көзіне ғана қатынаулы.

Іріктеу бөлімі

Іріктеу кезінде Таңдамалы тізімді қолдану    Excel тізімдерді іріктеуі кезінде таңдамалы тізімді қолдануды мүмкін қылу немесе мүмкін қылмау үшін сәйкесінше таңдаңыз немесе аластаңыз. Сондай-ақ, көлемді деректерді іріктеу кезінде осы параметр жанынан құсбелгігі алу өнімділікті жақсарта алады.

Бейнелеу

Бейнелеу бөлімі

Шығарып алу/тасалау түймешіктерін көрсету    Жол немесе баған белгілерін шығарып алуға немесе тасалау үшін пайдаланатын қосу немесе алу түймешіктерін бейнелеуге, осы параметр жанына құсбелгі қойыңыз. Жол немесе баған белгілерін шығарып алу немесе тасалау үшін пайдаланатын қосу немесе алу түймешіктерін жасыру үшін, осы параметр жанынан құсбелгіні алыңыз. Жиынтық кестені басып шығару кезінде немесе жай қарап шығу үшін жиынтық кестені бейнелеген жағдайда қосу немесе алу түймешіктерін жасырғыңыз келуі мүмкін.

Мәтіндік көмек сөздерді көрсету    Өріс немесе дерек мәндері бойынша мән, жол немесе баған туралы ақпаратты көрсететін көмек сөздерді бейнелеу үшін, осы параметр жанына құсбелгі қойыңыз. Өріс немесе дерек мәндері бойынша мән, жол немесе баған туралы ақпаратты көрсететін көмек сөздерді жасыру үшін, осы параметр жанынан құсбелгіні алыңыз.

Көмек сөздердегі сипаттарды көрсету    Элемент бойынша сипат мәліметін бейнелеу немесе жасыру түймешігін таңдаңыз немесе аластаңыз.

Ескерту : Бұл баптау тек OLAP дерек көзіне ғана қатынаулы.

Өрістер тақырыбы мен сүзгінің ашылмалы тізімін бейнелеу    жиынтық кесте жоғарысындағы жиынтық кесте атаулары және баған мен жол белгілеріндегі сүзгінің ашылмалы тізімі көрсеткілерін бейнелеу немесе жасыру түймешігін таңдаңыз.

Классикалық жиынтық кесте орналасуы    жиынтық кестенің қосулы немесе өшірулі апару өрістерін мүмкін қылуды немесе мүмкін қылмауды таңдаңыз немесе аластаңыз.

Ескерту : Бұл параметр жиынтық кесте есептерінің бұрынғы нұсқаларымен сыйысымдылықты қоспайды. Қосымша ақпарат алу үшін Office Excel бағдарламасында әртүрлі жиынтық кесте пішімдерімен жұмыс істеу бөлімін қараңыз.

Жолдарда деректері жоқ элементті көрсету     Мәндері жоқ элементтерді бейнелеу немесе жасыру түймешігін таңдаңыз немесе аластаңыз.

Ескерту : Бұл параметр тек OLAP деректер көзіне қатынаулы.

Бағандарда деректері жоқ элементті көрсету    Мәндері жоқ баған элементтерін бейнелеу немесе жасыруды таңдаңыз немесе аластаңыз.

Ескерту : Бұл баптау тек OLAP деректер көзіне ғана қатынаулы.

Мәндер аймағында өрістер болмаған жағдайда элемент белгілерін бейнелеу    Мәндер аймағында өрістер болмаған жағдайда элемент белгілерін бейнелеу немесе жасыру түймешігін таңдаңыз немесе аластаңыз.

Ескерту : Бұл құсбелгі тек Office Excel 2007 бағдарламасына дейін жасалған жиынтық кесте есептеріне ғана қолданылады .

OLAP серверінің есептелген мүшелерін көрсету     Өлшем ішіндегі есептеулі мүшелерді бейнелеу немесе жасыру түймешігін таңдаңыз немесе аластаңыз. Бұл құсбелгілер есептеулі өлшемдерді өзгертпейді.

Ескерту : Бұл баптау тек OLAP деректер көзіне қатынаулы.

Өріс тізімі бөлімі

Келесі екі параметр өзара ерекше.

A-дан Z-ға дейін іріктеу    Жиынтық кесте өрістер тізіміндегі өрістерді алфавиттік ретпен артуы бойынша іріктеуді таңдаңыз.

Ескерту : Бұл баптау OLAP деректер көзіне қатынаусыз.

Деректер көзі ретімен іріктеу    Жиынтық кесте өрісі тізімін сыртқы деректер көзінде берілген ретпен іріктеу үшін, осы параметр жанына құсбелгі қойыңыз.

Ескерту : Бұл баптау OLAP деректер көзіне қатынаусыз.

Басып шығару

Жиынтық кестесінде бейнеленген кезде шығарып алу/тасалау түймешіктерін басып шығару    жиынтық кестесі есебін басып шығару кезінде шығарып алу/тасалау түймешігін бейнелеу немесе жасыруды таңдау немесе аластау түймешігін таңдаңыз немесе аластаңыз. Егер бұл құсбелгі осы тілқатысу терезесінің Бейнелеу қойындысынан Жаттығу түймешігін көрсету параметр жанынан құсбелгі алынған болса, ол қатынаусыз күйде болады.

Әр басып шығарылатын бетте бет белгісін қайталау    Басылып шығатын жиынтық кестесі есебінің әр бетіндегі жол белгісі аймағында ағымдағы элемент белгісін қайталау түймешігін таңдаңыз немесе аластаңыз.

Басу тақырыптарын орнату     жиынтық кесте есебінің басылып шығатын әр бетіндегі жол және баған өрістерінің үстіңгі деректемесі мен баған элементтері белгілерінің қайталануына мүмкіндік беру немесе мүмкіндік бермеу түймешігін таңдау немесе аластау.

Ескерту : Белгілерді басып шығару үшін Бет параметрлері тілқатысу терезесінің Парақ қойындысындағы Тақырыптарды басып шығару астындағы Жоғарыда қайталанатын жолдар немесе Сол жағында қайталанатын бағандар жолақтарында мәндерді енгізу керек. (Бет орналасуы қойындысында, Бет параметрлері тобынан Тақырыптарды басып шығару түймешігін басыңыз.

Дерек

Жиынтық кесте деректер бөлімі

Деректер көзін файлмен сақтау    Сыртқы деректер көзінен алынған деректі жұмыс кітабымен бірге сақтау немесе сақтамау түймешіктерін таңдаңыз немесе аластаңыз.

Ескерту : Бұл баптау OLAP деректер көзіне қатынаусыз.

Дерекке дейін шығарып алуға мүмкіндік беру    Деректер көзінен егжей-тегжейлі деректі ендеп алып, одан соң деректі жаңа жұмыс парағында бейнелеуге мүмкіндік беруді таңдаңыз немесе аластаңыз.

Ескерту : Бұл баптау OLAP деректер көзіне қатынаусыз.

Файлды ашу кезінде деректі жаңарту    Жиынтық кесте есебі бар Excel жұмыс кітабын ашу кезінде деректі жаңарту немесе жаңартпау таңдау немесе аластау.

Ескерту : Бұл баптау OLAP деректер көзіне қатынаусыз.

Деректер көзі бөлімінен элементтерді жою

Әр өріске қайтарылатын элементтер саны    Жұмыс кітабымен бірге уақытша бүркемелеу үшін әр өрістің элементтердің нөмірін көрсету үшін келесілердің бірін таңдаңыз:

  • Автоматты     Әр өрістегі бірегей элементі әдепкі нөмірі.

  • Ешбір     Әл өрістегі бірегей элемент жоқ.

  • Төбелік     Әр өрістегі бірегей элементтердің ең жоғарғы саны. 1,048,576 элементке дейін көрсете аласыз.

Ескерту : Бұл баптау OLAP деректер көзіне қатынаусыз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×