Жиынтық кесте есебінің орналасуы мен пішімін құрастыру

Өрістерді қосқаннан, сәйкес толық мәлімет деңгейін көрсеткеннен, есептеулерді жасағаннан және жиынтық кесте есебіндегі деректерді сұрыптағаннан, сүзгеннен және топтастырғаннан кейін оқылуын жақсарту және оны тартымды ету үшін, есептің орналасуы мен пішімін арттыру керек болуы мүмкін.

Сондай-ақ, жиынтық кесте есебін шартты түрде пішімдеуге болады.

Қосымша ақпарат алу үшін, Шартты пішіндерді қосу, өзгерту немесе тазалау бөлімін қараңыз.

Не істегіңіз келеді?

Пішін орналасуын және өріс реттелуін өзгерту

Бағандар, жолдар және барлығы орналасуын өзгерту

Бос ұяшықтар, бос жолдар және қателердің бейнелену жолын өзгерту

Пішімдеуді өзгерту немесе жылжыту

Пішін орналасуын және өріс реттелуін өзгерту

Жазба орналасуы мен пішіміне айтарлықтай өзгерістер енгізу үшін, барлық жазбаларды үш пішінге ұйымдастыруға болады — қысылған, құрылымдық немесе кестелік. Сонымен қатар, қажет нәтижеге қол жеткізу үшін, өрістерді қосуға, қайта реттеуге және жылжытуға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Жиынтық кесте есебінің пішінін өзгерту: шағын, құрылым немесе кесте

Жиынтық кесте есебі мен оның әр түрлі өрістерінің кез келгенінің шағын, құрылым немесе кесте пішінін өзгертуге болады.

Жиынтық кесте есебі    

 1. Жиынтық кесте есебін таңдаңыз.

 2. Жасақтама қойындысындағы Орналасу тобынан Есеп орналасуы түймешігін басып, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Шағын пішінмен көрсету    Қатысты деректердің көлденеңінен бейнебетке жайылуынан сақтау үшін және айналдыруды азайту үшін пайдаланыңыз. Бүйіріндегі бастамашыл өрістер бір бағанға қамтылып, енгізілген баған байланысын көрсетуге арналған.

  • Құрылым пішінімен көрсету    Деректерді классикалық жиынтық кесте мәнерімен көрсету үшін пайдаланыңыз.

  • Кесте пішінімен көрсету    Барлық деректерді дәстүрлі кесте пішінімен көрсету үшін және ұяшықтарды басқа жұмыс парағына оңай көшіру үшін пайдаланыңыз.

Өрістер    

 • Жол өрісін таңдап, Параметрлер қойындысындағы Белсенді өріс тобынан Өріс параметрлері параметрін таңдаңыз.

  Өріс параметрлері тілқатысу терезесі ашылады.

  Кеңес : Сонымен қатар, құрылымдық не кестелік пішіндегі жол өрісін екі рет нұқуға болады.

 • Орналасу және басып шығару қойындысын нұқып, Орналасу бөлімінің астында келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Өріс элементтерін құрылым пішінімен көрсету үшін Құрылым түрінде түймешігін басыңыз.

  • Бір бағанның келесі өрісіндегі тақырыптарын шағын пішінмен көрсету немесе жасыру үшін, Құрылым түрінде түймешігін басып, Келесі өрістен белгілерді осы бағанда көрсету (қысылған пішін) параметрін таңдаңыз.

  • Өріс элементтерін кесте пішінімен көрсету үшін, Кесте түрінде түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Өрістерді қосу, қайта реттеу және жою

Өрістерді қосу, қайта реттеу және жою үшін жиынтық кесте өрісінің тізімі пайдаланылады.

 1. Жиынтық кесте есебін таңдаңыз.

 2. Қажет болған жағдайда, Параметрлер қойындысындағы Көрсету немесе жасыру тобынан Өріс тізімі түймешігін, ал жиынтық диаграмма есебі үшін Талдау қойындысындағы Көрсету немесе жасыру тобынан Өріс тізімі түймешігін басыңыз.

Қосымша ақпарат алу үшін, Жиынтық кесте немесе жиынтық диаграмма есебіндегі өрістің орналасуын жасау және өзгерту бөлімін қараңыз.

Кеңес : Өрісті жиынтық кесте есебінен жылдам жою үшін өрісті тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Жою пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Бағандар, жолдар және барлығы орналасуын өзгерту

Жазба орналасуын нақтылау үшін, барлығын жолдар үстінде бейнелеу немесе баған тақырыбын өшіру сияқты бағандардың, жолдардың және барлығының орналасуына әсер ететін өзгерістер жасай аласыз. Сонымен қатар, жол немесе баған ішіндегі жеке элементтерді қайта реттеуге болады.

Беттің жоғарғы жағы

Баған мен жол өрісінің үстіңгі деректемелерін қосу немесе өшіру

 1. Жиынтық кесте есебін таңдаңыз.

 2. Өрістің үстіңгі деректемелерін көрсету және жасыру үшін, Параметрлер қойындысындағы Көрсету немесе жасыру тобынан Өріс тақырыптары параметрін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жолдардың жоғарғы немесе төменгі жағындағы аралық жиындарды көрсету

 1. Жол өрісін таңдап, Параметрлер қойындысындағы Белсенді өріс тобынан Өріс параметрлері параметрін таңдаңыз.

  Өріс параметрлері тілқатысу терезесі ашылады.

  Кеңес : Сонымен қатар, құрылымдық не кестелік пішіндегі жол өрісін екі рет нұқуға болады.

 2. Егер аралық жиындар қосылмаса (Ешбірі параметрі таңдалса), Аралық жиындар және сүзгілер қойындысын нұқып, Аралық жиындар және сүзгілер бөлімінің астынан Автоматты немесе Өзгертпелі параметрін таңдаңыз.

 3. Орналасу және басып шығару қойындысын нұқып, Орналасу бөлімінің астынан Құрылым түрінде түймешігін басыңыз.

 4. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Аралық жиын жолдарының үстіндегі аралық жиындарды көрсету үшін, Топ тақырыбындағы аралық жиындар параметрі жанына құсбелгі қойыңыз.

  • Аралық жиын жолдарының төменгі жағындағы аралық жиындарды көрсету үшін, Топ тақырыбындағы аралық жиындар параметр жанынан құсбелгіні алыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жол немесе баған элементтерінің ретін өзгерту

 • Жол мен баған тақырыбын немесе тақырыптағы элементті тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, Жылжыту пәрменін көрсетіп, элементті жылжыту үшін Жылжыту мәзіріндегі пәрмендердің біреуін пайдаланыңыз.

Сондай-ақ, жол немесе баған тақырыбының элементі таңдап, ұяшықтың төменгі жиегін көрсетуге болады. Меңзер көрсеткіге айналғанда, элементті жаңа орынға апарыңыз. Төмендегі сурет жол элементін қалай таңдау керектігін көрсетеді.

Example of moving an item in a PivotTable report

Беттің жоғарғы жағы

Баған ендерін жаңартқан сайын лайықтау

 1. Жиынтық кесте есебін таңдаңыз.

 2. Параметрлер қойындысындағы Жиынтық кесте тобынан Параметрлер түймешігін басыңыз.

  Жиынтық кестенің параметрлері тілқатысу терезесі шығады.

 3. Орналасу және пішімдеу қойындысын нұқып, Бейнелеу бөлімінің астында келесі әрекеттердің бірін немесе бірнешеуін орындаңыз:

  • Ең үлкен мәтін немесе сан мәнінің өлшеміне автоматты түрде қиыстыру мақсатында жиынтық кесте есебі бағандарын өзгерту үшін, Жаңартқан кезде бағандардың енін автоматты түрде өзгертупараметрін таңдаңыз.

  • Ағымдағы жиынтық кесте есебінің енін сақтау үшін Жаңартқан кезде бағандардың енін автоматты түрде өзгерту құсбелгісін алып тастаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Бағанды жол тақырыптары аумағына немесе жолды баған тақырыптары аумағына жылжыту

Жиынтық кесте есебінің орналасуы мен айқындылығын оңтайландыру үшін, баған өрісін жол тақырыптары аумағына немесе жол өрісін баған тақырыптары аумағына жылжыту қажет. Бағанды жолға немесе жолды бағанға жылжытқанда, өрістің тік немесе көлденең бағдарын жылжытасыз. Бұл әрекет жолды немесе бағанды "айналдыру" деп те аталады.

 • Жол өрісін тінтуірдің оң жақ түймешігін басып, <Өріс атын> жылжыту параметрін көрсетіп, <Өріс атын> бағандарға жылжыту түймешігін немесе баған өрісін тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, <Өріс атын> жолдарға жылжыту пәрменін таңдаңыз.

  Сондай-ақ, өрісті апаруға болады. Төмендегі сурет баған өрісін жол тақырыптары аумағына қалай жылжытатынын көрсетеді.

  Example of changing the layout of a PivotTable report

  1. Баған өрісін таңдаңыз

  2. Оны жол аумағына апарыңыз

  3. «Спорт» «Аймақ» сияқты жол өрісіне айналады

Беттің жоғарғы жағы

Сыртқы жол мен баған элементтеріне арналған ұяшықтарды біріктіру немесе ажырату

Элементтерді көлденеңінен және тігінен ортаға орналастыру үшін жол мен баған элементтерінің ұяшықтарын біріктіруге болады немесе элемент тобының жоғарғы жағындағы сыртқы жол мен баған өрістеріндегі элементтерді солға қарай туралау үшін ұяшықтарды ажыратуға болады.

 1. Жиынтық кесте есебін таңдаңыз.

 2. Параметрлер қойындысындағы Жиынтық кесте тобынан Параметрлер түймешігін басыңыз.

  Жиынтық кестенің параметрлері тілқатысу терезесі шығады.

 3. Сыртқы жол мен баған элемент арналған ұяшықтарды біріктіру немесе ажырату үшін, Орналасу және пішімдеу қойындысын нұқып, Орналасу бөлімінің астынан Біріктіру және белгілері бар ұяшықтың ортасы бойынша түзету параметрі жанына құсбелгі қойыңыз немесе алыңыз.

Ескерту :  Жиынтық кесте есебіндегі Туралау қойындысының астындағы Ұяшықтарды біріктіру құсбелгісін қою мүмкін емес.

Беттің жоғарғы жағы

Бос ұяшықтар, бос жолдар және қателердің бейнелену жолын өзгерту

Деректеріңіз бос ұяшықтар, бос жолдар немесе қателер қамтитын кездер болуы мүмкін және сіз есептің әдепкі әрекетін қайтаруыңыз келуі мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы

Қателер мен бос ұяшықтарды көрсету әдісін өзгерту

 1. Жиынтық кесте есебін таңдаңыз.

 2. Параметрлер қойындысындағы Жиынтық кесте тобынан Параметрлер түймешігін басыңыз.

  Жиынтық кестенің параметрлері тілқатысу терезесі шығады.

 3. Орналасу және пішімдеу қойындысын нұқып, Пішім бөлімінің астында келесі әрекеттердің бірін немесе бірнешеуін орындаңыз:

  Қатені көрсетуді өзгерту    Қате мәндер үшін көрсету параметрі жанына құсбелгі қойыңыз. Жолақта қателердің орнына көрсетілетін мәнді теріңіз. Қателерді бос ұяшықтар түрінде бейнелеу үшін, жолақтағы кез келген таңбаны жойыңыз.

  Бос ұяшықты бейнелеуді өзгерту    Бос ұяшықтар үшін көрсету параметрі жанына құсбелгі қойыңыз. Жолақта бос ұяшықтарда бейнеленетін мәнді теріңіз. Бос ұяшықтарды көрсету үшін, жолақтағы кез келген таңбаны жойыңыз. Нөлдерді бейнелеу үшін, осы параметр жанынан құсбелгіні алыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Бос жолдарды көрсету немесе жасыру

Жолдан немесе элементтен кейінгі бос жолдарды көрсетуге немесе жасыруға болады.

Жолдар    

 1. Жол өрісін таңдап, Параметрлер қойындысындағы Белсенді өріс тобынан Өріс параметрлері параметрін таңдаңыз.

  Өріс параметрлері тілқатысу терезесі ашылады.

  Кеңес : Сонымен қатар, құрылымдық не кестелік пішіндегі жол өрісін екі рет нұқуға болады.

 2. Бос жолдарды қосу немесе жою үшін Орналасу және басып шығару қойындысын нұқып, Орналасу бөлімінің астынан Әр белгіден кейін бос жол кірістіру параметрі жанына құсбелгі қойыңыз немесе алыңыз.

Элементтер    

 1. Жиынтық кесте есебіндегі элементті таңдаңыз.

 2. Жасақтама қойындысындағы Орналасу тобынан Бос жолдар түймешігін басып, Әр белгіден кейін бос жол кірістіру немесе Әр белгіден кейін бос жол жою параметрі жанына құсбелгі қойыңыз.

Ескерту : Бос сызықтарға таңба және ұя пішімдерін қолдануға болады, бірақ оларға деректер енгізу мүмкін емес.

Беттің жоғарғы жағы

Деректері жоқ элементтер мен тақырыптардың көрсетілуін өзгерту

 1. Жиынтық кесте есебін таңдаңыз.

 2. Бейнебет қойындысын нұқып, Бейнелеу бөлімінің астынан келесі әрекеттердің бірін немесе бірнешеуін орындаңыз:

  • Жолдарда деректері жоқ элементті көрсету     Мәндері жоқ элементтерді бейнелеу немесе жасыру түймешігін таңдаңыз немесе аластаңыз.

   Ескерту : Бұл параметрді тек OLAP деректер көзі үшін қолдануға болады.

  • Бағандарда деректері жоқ элементті көрсету    Мәндері жоқ баған элементтерін бейнелеу немесе жасыру үшін, осы параметр жанына құсбелгі қойыңыз немесе алыңыз.

   Ескерту : Бұл параметр тек OLAP деректер көзі үшін жарамды.

  • Мәндер аймағында өрістер болмаған жағдайда элемент белгілерін бейнелеу    Мәндер аймағында өрістер болмаған жағдайда элемент белгілерін бейнелеу немесе жасыру үшін, осы параметр жанына құсбелгі қойыңыз немесе алыңыз.

   Ескерту : Бұл құсбелгі тек Office Excel 2007 бағдарламасының алдындағы Microsoft Office Excel нұсқалары арқылы жасалған жиынтық кестесі үшін қолданылады.

Беттің жоғарғы жағы

Пішімдеуді өзгерту немесе жылжыту

Жиынтықтағы көптеген мәнерлерден таңдап алуыңызға болады. Оған қоса, есептің кезектесу әрекетін басқара аласыз. Өріс пішімін өзгерту есеп бойындағы сәйкес пішімге қолданудың жедел жолы болып табылады.

Беттің жоғарғы жағы

Жиынтық кесте есебі пішімінің мәнерін өзгерту

Мәнерлер жиынтығы арқылы жиынтық кесте есебін мәнерін оңай өзгертуге болады. Office Excel 2007 бағдарламасында жиынтық кесте есебін жылдам пішімдеу үшін пайдалануға болатын бірқатар алдын ала анықталған кесте мәнері (немесе жылдам мәнер) бар. Сондай-ақ, жолдар мен бағандарға жолақ (алмасып тұратын күңгірт және ашық түсті өң) қосуға немесе алып тастауға болады. Жолақ қосу деректерді оқуды және қарап шығуды жеңілдетеді.

Мәнерлер    

 1. Жиынтық кесте есебін таңдаңыз.

 2. Жасақтама қойындысындағы Жиынтық кесте мәнерлері тобында келесі әрекеттерді орындаңыз:

  • Көрінетін мәнерді нұқып, жиынтықты қарап шығыңыз немесе барлық қол жетімді мәнерлерді көру үшін, жылжыту жолағының төменгі жағындағы Қосымша түймешігін басыңыз.

  • Таңдау бойынша барлық қол жетімді мәнерлерді көрсетсеңіз және жеке өзіңіздің таңдамалы жиынтық кесте есебі мәнерін жасау қажет болса, Жаңа жиынтық кесте мәнері тілқатысу терезесін көрсету үшін, жиынтықтың төменгі жағындағы Жаңа жиынтық кесте мәнері параметрін таңдаңыз.

   Ескерту :  Таңдамалы жиынтық кесте есебі мәнерін ғана жойған соң, деректерге одан кейін қолданылмауы үшін кез келген жиынтық кесте есебі мәнерін жоюға болады.

Жолақ    

 1. Жиынтық кесте есебін таңдаңыз.

 2. Жасақтама қойындысындағы Жиынтық кесте параметрлері тобында келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Әр жолды ашықтау және қоюлау түс пішіміне өзгерту үшін, Жолақты жолдар түймешігін басыңыз.

  • Әр бағанды ашықтау және қоюлау түс пішіміне өзгерту үшін, Жолақты бағандар түймешігін басыңыз.

  • Жол тақырыптарын жолақ мәнеріне қосу үшін, Жол тақырыптары түймешігін басыңыз.

  • Баған тақырыптарын жолақ мәнеріне қосу үшін, Баған тақырыптары түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Өрістің сан пішімін өзгерту

 1. Жиынтық кесте есебінде қажет өрісті таңдаңыз.

 2. Параметрлер қойындысындағы Белсенді өріс тобынан Өріс параметрлері түймешігін басыңыз.

  Өріс параметрлері тілқатысу терезесі тақырыптар мен есеп сүзгілерін көрсетеді, ал Мәндер өрісінің параметрлері тілқатысу терезесі мәндерді көрсетеді.

 3. Тілқатысу терезесінің төменгі жағында Сандық пішім түймешігін басыңыз.

  Ұяшықтарды пішімдеу тілқатысу терезесі ашылады.

 4. Санат тізімінде қажетті пішім санатын таңдаңыз.

 5. Пішімге қажетті параметрлерді таңдап, OK түймешігін екі рет басыңыз.

Кеңес : Сондай-ақ, мәнді тінтуірдің оң жақ пернесімен нұқып, Сандық пішім пәрменін таңдауға болады.

Беттің жоғарғы жағы

OLAP серверлік пішімін қосу

Егер Microsoft SQL Server талдау қызметтерінің OLAP дерекқорына қосылсаңыз, қай OLAP серверлік пішімдері алынатынын және деректерімен көрсетілетінін анықтауға болады.

 1. Жиынтық кесте есебін таңдаңыз.

 2. Параметрлер қойындысындағы Деректер тобынан Деректер көзін өзгерту параметрін таңдап, Қосылым сипаттары түймешігін басыңыз.

  Қосылым сипаттары тілқатысу терезесі шығады.

 3. Пайдалану қойындысын нұқып, OLAP серверін пішімдеу бөлімінің астынан келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Сандық пішім Валюта, күн немесе уақыт сияқты санды пішімдеуді қосу немесе ажырату үшін, осы параметр жанына құсбелгі қойыңыз немесе алыңыз.

  • Қаріп мәнері Жуан, қиғаш, асты сызылған немесе белінен сызылған сияқты қаріп мәнерін қосу және ажырату үшін, осы параметрі жанына құсбелгі қойыңыз немесе алыңыз.

  • Бояу түсі Бояу түсін қосу немесе өшіру үшін, осы параметрі жанына құсбелгі қойыңыз немесе алыңыз.

  • Мәтін түсі Мәтін түсін қосу немесе өшіру үшін, осы параметрі жанына құсбелгі қойыңыз немесе алыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Пішімдеуді сақтау немесе алып тастау

 1. Жиынтық кесте есебін таңдаңыз.

 2. Параметрлер қойындысындағы Жиынтық кесте тобынан Параметрлер түймешігін басыңыз.

  Жиынтық кестенің параметрлері тілқатысу терезесі шығады.

 3. Орналасу және пішімдеу қойындысын нұқып, Пішімдеу бөлімінің астынан келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Жиынтық кесте есебінде жұмыс істеген сайын қолданылуы үшін жиынтық кесте есебінің орналасуы мен пішімін сақтау үшін Жаңартқан кезде ұяшықтардың пішімдеуін сақтау құсбелгісін қойыңыз.

  • Жиынтық кесте есебінің орналасуы мен пішімін алып тастау және жиынтық кестеде жұмыс істеген сайын әдепкі орналасу мен пішімге қайта сұрыптау үшін, Жаңартқан кезде ұяшықтардың пішімдеуін сақтау параметр жанынан құсбелгіні алыңыз.

Ескерту : Бұл параметр жиынтық кестені пішімдеуге ықпал еткенімен, тренд сызығы, деректер белгісі, қате жолдары және белгілі бір деректер қатарына енгізілген басқа да өзгертулер сақталмайды.

Беттің жоғарғы жағы

Барлық пішімдеуді есептен жою

 1. Жиынтық кесте есебін таңдаңыз.

 2. Жасақтама қойындысындағы Жиынтық кесте мәнерлері тобында барлық қол жетімді мәнерлерді көру үшін, жылжыту жолағының төменгі жағындағы Қосымша түймешігін, одан кейін жиынтықтың төменгі жағындағы Тазалау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×