Жиналысты баяндамашы ретінде жүргізу

Өнімді әрі ешбір кедергісіз жиналыс үшін Lync Online қатысушысы мен мазмұнын басқару параметрлерін пайдаланыңыз.

Маңызды :  Егер жиналыс ұйымдастырушысы немесе бас баяндаушы болмасаңыз, бұл параметрлердің көпшілігі басқалардың нені көріп, ести алатындығына және не істей алатындығына әсер етеді. Баяндамашы мұқият болу керек.

Қандай әрекеттерді орындау керек?

Қатысушыларды басқару

Қатысушылар тізімін көрсетеді не жасырады

Қатысушылар дыбысын өшіру немесе қосу

Жиналыс кезінде баяндамашы не қатысушы рұқсаттарын өзгерту

Адамдардың қабылдау бөлмесіне кіруіне рұқсат беру немесе бермеу

Бір немесе бірнеше қатысушылармен бөлек сөйлесуді іске қосу

Жиналысқа басқаларды шақыру

Жиналыс мазмұнымен жұмыс істеу

Жиналыс басталмастан бұрын мазмұнды кері жүктеңіз немесе дайындаңыз

Кері жүктелген жиналыс мазмұнын көрсету

Бағдарламаны немесе жұмыс үстелін ортақ пайдалану

Көрсетілім үшін PowerPoint файлын кері жүктеу

Қарау және сақтау үшін қатысушыларға арналған тіркемелерді кері жүктеу

PowerPoint көрсетіліміне немесе бақылау тақтасына түсініктеме қосу

Жиналысқа тақта немесе сауалнама қосу

Кезеңді көрсету немесе жасыру

Мазмұн рұқсаттарын өзгерту

PowerPoint көрсетілімдеріне кімнің түсініктеме бере алатынын өзгерту

Жиналыс мазмұнын кімнің жеке қарай алатынын бақылау

Жиналыс мазмұнына кіру рұқсатын өзгерту

Тіркемелерді қарап, сақтай алатындарды өзгерту

Жиналысқа бейне қосу

Жиналысты аяқтау немесе одан шығу

Жиналыстан шығу және аяқтау

Жиналыстан шығып, оны әрі қарай жалғасу үшін қалдырыңыз

Қатысушыларды басқару

Көптеген жиналысты басқару тапсырмаларын қатысушылар тізіміндегі бір немесе бірнеше адамды тінтуірдің оң жағымен басу арқылы немесе Адамдар параметрлері мәзірін пайдалану арқылы орындай аласыз Lync адамдарды таңдау параметрлерінің түймешігі .

Қатысушылар тізімін көрсетеді не жасырады

 • Сөйлесу терезесінде Адамдар параметрлері мәзірін ашып, Қатысушылар тізімін көрсету тармағын таңдаңыз.

Жиналыс кезінде оның кім екендігін, кімнің сөйлеп жатқанын және кімде аудиоға немесе ортақ пайдалануға қатысты ақаудың пайда болуы мүмкін екендігін бақылап отыру үшін қатысушылар тізімінің көз алдында болғаны дұрыс. Дегенмен, қатысушылар тізімін ұзақ жылдам хабар алмасуын қарап шығу үшін жасыруыңыз қажет болуы мүмкін.

Қатысушылар дыбысын өшіру немесе қосу

 • Бір не бірнеше адамдар дыбысын басқару үшін қатысушылар тізіміндегі атын немесе аттарын тінтуірдің оң жағымен басып, Дыбысын өшіру немесе Дыбысын қосу түймешігін басыңыз.

  Маңызды :  Аудиоға арналған Lync бағдарламасын пайдаланатын қатысушылар дыбысын өшіріп, қоса аласыз. Жиналыс аудиосына телефонмен, яғни, Lync қызметінің хабарласу мүмкіндігін Lync жиналыс қоңырауын телефонмен немесе теру арқылы пайдалану арқылы қосылған қатысушылар дыбысын өшіріп, қоса алмайсыз. (Телефонмен қосылған адамдар өшіру және қосу мүмкіндігін қамти отырып, аудио мүмкіндіктеріне арналған телефондағы түймелі пәрмендерге кіру үшін телефонының теру тақтасында *1 басуға болады.)

Жиналыс кезінде баяндамашы не қатысушы рұқсаттарын өзгерту

 • Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Қатысушылар тізімінде бір не бірнеше қатысушыларды тінтуірдің оң жағымен басып, Баяндамашы жасау немесе Қатысушы жасау опцияларын сәйкесінше басыңыз.

  • Адамдар параметрлері мәзірін басыңыз да, Барлығын қатысушы ету түймешігін басыңыз.

   Кеңес :  Бұл опцияны көп баяндамашы болу салдарынан жиналыс ағымына кедергі келетіндіктен таңдаңыз.

Адамдардың қабылдау бөлмесіне кіруіне рұқсат беру немесе бермеу

Жиналыстың қабылдау бөлмесі жиналысқа VoIP арқылы қосылатын қатысушылар үшін ғана арналған. Жиналысқа телефоны арқылы теретін қатысушылар жиналыстың қабылдау бөлмесіне қабылданбайды.

 • Адамдардың қабылдау бөлмесіне кіруіне рұқсат беру не қабылдамау үшін мына әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Қатысушылар тізімінде, Қабылдау бөлмесі қойындысында Барлығын қабылдау немесе Барлығын қабылдамау түймешігін басыңыз.

  • Қатысушылар тізімінде, әр адамның есімінің жанындағы Қабылдау немесе Қабылдамау түймешіктерін сәйкесінше басыңыз.

Бір немесе бірнеше қатысушылармен бөлек сөйлесуді іске қосу

 • Қатысушылар тізімінде, бір не бірнеше адамды таңдаңыз да, таңдалған аттарды тінтуірдің оң жағымен басыңыз және қажетті контакт параметрін басыңыз.

Жиналысқа басқаларды шақыру

Басқаларды Lync Online арқылы шақыру үшін келесі әрекетті орындаңыз.

 1. (Қосымша) Шақырғыңыз келетін адамдар үшін қатынасу немесе баяндамашы параметрлерін өзгерту үшін мына әрекеттерді орындаңыз:

  • Lync Online жиналысында немесе топтық сөйлесу терезесінде Қосылу ақпарты және жиналыс параметрлері түймешігін басыңыз.

  • Қосылу ақпарты және жиналыс параметрлері диалогтық терезесінде Жиналыс параметрлері түймешігін басыңыз.

  • Жиналыс параметрлерін қажетінше өзгертіңіз. Мәліметтер алу үшін Жиналыс кезінде жиналыс параметрлерін өзгерту бөлімін қараңыз.

 2. Адамдар параметрлері мәзірін басыңыз да, Аты немесе телефон нөмірі арқылы шақыру түймешігін басыңыз.

Басқаларды электрондық пошта хабарын жіберу арқылы шақыру үшін мына әрекеттерді орындаңыз:

 1. Адамдар параметрлері мәзірін басыңыз да, Электрондық поштамен шақыру түймешігін басыңыз.

 2. (Қосымша) Шақырғыңыз келетін адамдар үшін кіру немесе баяндамашы параметрлерін өзгерту үшін жиналыс шақыруындағы Жиналыс параметрлері түймешігін басыңыз. Мәліметтер алу үшін Онлайн жиналыс параметрлерін орнату бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жиналыс мазмұнымен жұмыс істеу

Lync Online қызметінде жиналыс мазмұны кезең деген аймақтағы қатысушылар тізімінің оң жағында көрсетіледі. Егер белсенді баяндамашы болсаңыз, Microsoft PowerPoint көрсетілімдерімен, бақылау тақталарымен осы аймақтағы жиналыс сауалнамаларымен жұмыс істейсіз. Бағдарлама немесе жұмыс үстелін ортақ пайдаланғанда жиналыстағы басқа адамдар нені ортақ пайдаланып жатқаныңызды көреді.

Жиналыс басталмастан бұрын мазмұнды кері жүктеңіз немесе дайындаңыз

Жиналыс басталмастан бұрын мына әрекеттерді орындаңыз:

 1. Microsoft Office Outlook хабар алмасу және Күнтізбе бірігу клиентінде жоспарланған жиналыс үшін шақыруды ашыңыз да, Онлайн жиналысқа қосылу түймешігін басыңыз.

 2. Сөйлесу терезесінде мына әрекеттердің бірін не екеуін де жасаңыз:

  • Жұмыс үстелін немесе бағдарламаны ортақ пайдалану, PowerPoint көрсетілімін кері жүктеу, бақылау тақтасын қосу не жаңа сауалнама жасау үшін Ортақ пайдалану мәзірін басыңыз.

  • Файлды кері жүктеу үшін Тіркемелерді қосу немесе қарау түймешігін басыңыз.

Мәліметтер алу үшін кейінірек осы тақырып ішіндегі сәйкес процедураларды қараңыз.

Кері жүктелген жиналыс мазмұнын көрсету

 • Жиналыс терезесінде Ортақ пайдалану түймешігін басып, Соңғы мазмұн тармағына көрсетіп, көрсету қажет мазмұнды басыңыз.

Бағдарламаны немесе жұмыс үстелін ортақ пайдалану

Көрсетілім үшін PowerPoint файлын кері жүктеу

 1. Жиналыс терезесінде Ортақ пайдалану түймешігін, содан соң PowerPoint көрсетілімі түймешігін басыңыз.

 2. Қосылатын файлды таңдап, Кері жүктеу түймешігін басыңыз. Мәліметтер алу үшін PowerPoint көрсетілімін көрсету бөлімін қараңыз.

Қарау және сақтау үшін қатысушыларға арналған тіркемелерді кері жүктеу

Қатысушылар көшірмесін компьютерлерінде сақтай алу мақсатында құжатты кері жүктеу үшін мына әрекеттерді орындаңыз:

 1. Сөйлесу терезесінде Тіркемелерді қосу немесе қарау түймешігін басыңыз.

 2. Тіркемелер диалогтық терезесінде Тіркемелер қосу түймешігін басыңыз.

 3. Қосу қажет файлды таңдап, Кері жүктеу түймешігін басыңыз.

PowerPoint көрсетіліміне немесе бақылау тақтасына түсініктеме қосу

 • Жиналыс кезеңінде, төменгі сол жақ бұрыштағы түсініктеме беру құралдар жолағында қажетті түсініктеме беру құралын басыңыз.

Сіз және жиналыстағы кез келген адам тақтаға немесе PowerPoint слайдына мынадай жолдармен түсініктеме бере алады:

 • Лазерлік көрсеткішті, атыңыз көрсетілген белгілі бір түспен боялған элементті пайдаланыңыз

 • Жолдарды немесе кескіндерді кірістіру

 • Мәтін қосу

 • Қалам арқылы сызу және бөлектеу

 • Arrow Stamp, Check Stamp немесе X Stamp қосу

 • Графикалық файлды кірістіру

Түсініктеме қосу туралы мәліметтер алу үшін Тақтада бірігіп жұмыс істеу бөлімін қараңыз.

Ескерту :  Түсініктеме беру ортақ пайдаланылған мазмұн үшін қол жетімді емес. Жұмыс үстелін немесе бағдарламаны ортақ пайдаланатын болсаңыз, басқалар сіз ортақ пайдаланып жатқан мазмұнға өзгертулер енгізбестен бұрын рұқсат сұрауы тиіс.

Жиналысқа тақта немесе сауалнама қосу

 • Жиналыс терезесінде, Ортақ пайдалану түймешігін басыңыз да, Жаңа тақта немесе Жаңа сауалнама түймешігін басыңыз.

Мәліметтер алу үшін Тақтада бірігіп жұмыс істеу және Сауалнама жүргізу бөлімін қараңыз.

Кезеңді көрсету немесе жасыру

 • Сөйлесу терезесінде Ортақ пайдалану түймешігін басып, Кезеңді көрсету түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Мазмұн рұқсаттарын өзгерту

Ортақ пайдаланылған мазмұнмен кімнің не істей алатындығын өзгерте аласыз.

PowerPoint көрсетілімдеріне кімнің түсініктеме бере алатынын өзгерту

 1. Сөйлесу терезесінде Қосылу туралы ақпарат және жиналыс параметрлері түймешігін басыңыз.

 2. Қосылу ақпарты және жиналыс параметрлері диалогтық терезесінде Жиналыс параметрлері түймешігін басыңыз.

 3. Онлайн жиналыс параметрлері диалогтық терезесінде, Рұқсаттар қойындысында Көрсетілімдерге түсініктеме беру опциясын Тек баяндамашылар, Барлығы немесе Ешқайсысы етіп өзгертіңіз.

Жиналыс мазмұнын кімнің жеке қарай алатынын бақылау

Әдепкіде, басқа баяндамашылар жиналыс мазмұнын басқалардың жиналыста не көретіндеріне еш әсер етусіз қарай алады. Басқа баяндамашылар өздерінің қарқынымен сіз көрсетіп жатқан PowerPoint слайдтары арқылы өте алады немесе Мазмұндар тізіміндегі басқа элементке ауыса алады.

Жиналыс мазмұны үшін жеке қарау параметрлерін өзгерту үшін мына әрекеттерді орындаңыз:

 1. Сөйлесу терезесінде Қосылу туралы ақпарат және жиналыс параметрлері түймешігін басыңыз.

 2. Қосылу ақпарты және жиналыс параметрлері диалогтық терезесінде Жиналыс параметрлері түймешігін басыңыз.

 3. Онлайн жиналыс параметрлері диалогтық терезесінде, Рұқсаттар қойындысында Жеке қарау опциясын Тек баяндамашылар, Барлығы немесе Ешқайсысы етіп өзгертіңіз.

Ескерту :  Ортақ пайдаланылған жұмыс үстелдерін немесе бағдарламаларын жеке қарау мүмкін емес.

Жиналыс мазмұнына кіру рұқсатын өзгерту

Әдепкіде, жиналыс мазмұнына кіру рұқсатын тек баяндамашылар ғана кеңейтті. Мұны өзгерту үшін мына әрекеттерді орындаңыз:

 • Мазмұндар тізімінде өзгертілетін элементтің жанындағы көрсеткі мәтінін басып, Қолжетімді ету опциясына апарып, Ұйымдастырушалыр, баяндамашылар немесе Барлығы түймешігін басыңыз.

Баяндамашылар немесе Барлығы опциясын таңдағанда, сол санаттағы адамдар PowerPoint көрсетілімдерін, тақталарды және сауалнамаларды мынадай жолдармен бақылай алады:

 • Жергілікті көшірмені түсініктемемен немесе түсініктемесіз сақтау

 • Жиналыс кезеңінде қаралатын нәрселерді өзгерту

 • Мазмұн атауын өзгерту немесе жою

 • Барлығын жиналыс мазмұнына кеңейтілген кіру мүмкіндігімен қамтамасыз ету

Тіркемелерді қарап, сақтай алатындарды өзгерту

Әдепкіде, жиналыстағылардың барлығы тіркемелерді сақтап, қарай алады. Мұны өзгерту үшін мына әрекеттерді орындаңыз:

 1. Сөйлесу терезесінде Тіркемелерді қосу немесе қарау түймешігін басыңыз.

 2. Өзгертілетін мазмұнның оң жағындағы көрсеткіні басыңыз да, Қолжетімді ету опциясына апарып, Ұйымдастырушылар, Баяндамашылар немесе Барлығы опциясын басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жиналысқа бейне қосу

Жиналысқа бейне қосу үшін мына әрекеттерді орындаңыз:

 • Сөйлесу терезесінде Бейне түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жиналысты аяқтау немесе одан шығу

Жиналыстан шығып, барлығын өшіре аласыз немесе терезені жауып, басқалардың жиналысты жалғастыруына рұқсат ете аласыз.

Жиналыстан шығу және аяқтау

 • Жиналыс терезесінде Адамдар параметрлері опциясын басып, Барлығын жойып, жиналысты аяқтау түймешігін басыңыз. Осылайша, терезе жабылып, барлығы, соның ішінде шақырылған қатысушылар да жиналыстан ажыратылады.

Жиналысты аяқтау скриншотының түймешігі

Жиналыстан шығып, оны әрі қарай жалғасу үшін қалдырыңыз

 • Жай ғана сөйлесуді немесе жиналыс терезесін жабыңыз. Басқалар қосулы қалып, жиналысты жалғастырады.

  Маңызды :  Адамдар аудиодан шығуды ұмытып кеткен жағдайда аудио-конференция провайдерінің ақы талап етуін болдырмау үшін Барлығын жойып, жиналысты аяқтау опциясын ұсынамыз. Тек қатыспаған кезіңізде Lync жиналысын жалғастыру үшін қатысушыларға рұқсат беру үшін ғана.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×