Желілік тасымалдау: Бірнеше Yammer желілерін біріктіру

Жеке электрондық пошта домендері бар («еншілес бөлімше» желілері) бір немесе бірнеше Yammer желілерін үлкенірек Корпоративтік Yammer желісіне («тектік» желі) тасымалдауға болады. Еншілес бөлімше желілері Негізгі Yammer немесе Корпоративтік Yammer болуы мүмкін, бірақ тектік желі корпоративтік негізде белсендірілуі тиіс. Мысалы, компанияңызда бірнеше бөлімше немесе еншілес ұйымдар бар және олардың әрқайсысының жеке Yammer желісі бар делік. Сонымен қатар, тектік компанияда Yammer желіңіз бар және тектік желіде барлық қызметкерлердің бірлесіп жұмыс істеуін қалайсыз. Басқаша айтқанда, еншілес ұйым желілерін біріктіргіңіз келеді. Мұны еншілес ұйым желілерін тектік желіге тасымалдау арқылы орындауға болады.

Мұнда еншілес ұйымдары бар Contoso, Ltd. компаниясын көрсететін мысал берілген, оның әрқайсысының жеке Yammer желісі бар:

 • Contoso.com    Contoso, Ltd.компаниясы үшін тектік желі; @contoso.com электрондық пошталары бар пайдаланушыларға қызмет көрсетеді.

 • Contoso_Sub.com    Contoso, Ltd. бөлімшесінің қызметкерлеріне арналған еншілес ұйым желісі; @contoso_sub.com электрондық пошталары бар пайдаланушыларға қызмет көрсетеді.

 • ContosoPharmaceuticals.com    Фармацевтикалық бөлімшенің қызметкерлеріне арналған еншілес ұйым желісі; @contosopharmaceuticals.com электрондық пошталары бар пайдаланушыларға қызмет көрсетеді.

Contoso, Ltd. компаниясы фармацевтика саласындағы қызметкерлерді өздерінің жеке желісінде сақтағысы келеді, бірақ қызметкерлерді Contoso_Sub.com ұйымынан Contoso.com ұйымына жылжытқысы келеді. Contoso, Ltd. компаниясы пайдаланушыларды Contoso_Sub.com еншілес ұйымынан Contoso.com тектік желісіне тасымалдайды.

Келесі сурет Contoso тектік желісіне тасымалдамас бұрын, Contoso_Sub еншілес ұйымын көрсетеді.

A subsidiary Yammer network and a parent Yammer network before a migration is performed to consolidate the users from the subsidiary into the parent network

Келесі сурет Contoso_Sub ұйымынан Contoso, Ltd. желісіне тасымалданған пайдаланушылар мен кез келген сыртқы желілер және пайдаланушылардың тасымалдаудан кейінгі күйі көрсетіледі. Еншілес ұйым желісі мен оның мазмұнының тасымалдаудан кейін қолжетімді болмайтынын ескеріңіз.

After a Yammer network migration, the users from the subsidiary network have been consolidated into the parent network. Any external networks have also been migrated (with users). The subsidiary network (including all content) is no longer available.

Егер тек қонақ пайдаланушыларды қосуды немесе компания шектеулері бойынша бірлесіп жұмыс істеуді жоспарласаңыз, тасымалдаудың орнына сыртқы хабар алмасу немесе сыртқы желілер параметрін қарастырыңыз.

Сақтық шарасы : 

 • Желі тасымалдауы тек пайдаланушыларды ғана тасымалдайды.    Пайдаланушылармен қатар, аты мен профиль суреті сияқты пайдаланушы мәліметтері де тасымалданады. Ешбір желі мазмұны, соның ішінде топтар тасымалданбайды.

 • Желі тасымалдауын қайтаруға болмайды.    Тасымалдаудан кейін еншілес ұйым желісі мен оның мазмұнына қатынасу мүмкін болмайды. Сондықтан, тасымалдамас бұрын мұқият жоспарлап алған дұрыс.

Жұмысты бастамас бұрын

Есте сақтаңыз:

 • Office 365 қызметінде тек глобалдық әкімші рөлі бар пайдаланушылар ғана желі тасымалдауын орындай алады. Себебі желі тасымалдауы Office 365 клиентінде тексерілген домендер тізімін іздеуді қамтиды, бұл глобалдық әкімші рұқсаттарын қажет етеді.

 • Бірнеше желі тасымалдауларын алдыңғысының аяқталуын күтпестен, бірінен соң бірін бастауға болады.

 • Егер бір пайдаланушы екі желіде де болса, тектік желідегі пайдаланушы тіркелгісі қалады және қажетінше, қонақ тіркелгісінен қалыпты тіркелгіге жоғарылайды және еншілес ұйым желісіндегі тіркелгі жойылады.

 • Желі тасымалдауын тек Office 365 қызметінен корпоративтік түрде белсендірілген Yammer желілерінен бастауға болады (қосымша ақпарат алу үшін Yammer белсендіру коды бөлімін қараңыз).

Барлық пайдаланушыларға ерте тасымалдау сияқты ірі желі өзгерістерімен байланыстыру маңызды—осылайша, пайдаланушылар дайындалып, осы өзгерістерді пайдаланып, артықшылықтарын көре алады. Желі тасымалдауын бастамас бұрын, келесі әрекетті орындау ұсынылады:

 • Еншілес ұйым желісіндегі мазмұнды/әрекетті қарап шығып, қажет кез келген деректерді экспорттаңыз және тасымалдаудан кейін қалдыру қажет кез келген мазмұнды қолмен жылжытыңыз, сонымен қатар, қатысты топтарды қолмен қайта жасаңыз. Yammer деректерін экспорттау жолы туралы ақпарат алу үшін Деректерді экспорттау бөлімін қараңыз. Барлық бастапқы желі мазмұнының тасымалдау кезінде жоғалатынын ескеріңіз.

 • Желі тасымалдауы желідегі пайдаланушылар үшін үлкен өзгеріс болғандықтан, ықпалы тиетін желілер пайдаланушылары үшін байланыс жоспарын жасағаныңызға сенімді болыңыз. Office 365 Тұтынушылар табысы орталығының Ресурстар бетіндегі Yammer байланысы нұсқаулығын қарап шығыңыз. Тасымалдау аяқталмас бұрын, тасымалдау күнін, уақытын және әсерлерін ықпалы тиген пайдаланушыларға тасымалдау, сондай-ақ, тасымалдаудың неліктен орындалып жатқанын хабарлаңыз. Тасымалданып жатқан желі үшін пайдаланушыларға тасымалдаудың басталу күнінен бұрын жеке хабар деректері, жазбалары мен файлдары сияқты ақпаратты сақтауын хабарлаңыз, себебі олар тасымалдаудан кейін өздерінің мазмұнына немесе ақпаратына қатынаса алмайды.

 • Тектік желі пайдаланушыларына жаңа пайдаланушылардың қосылып жатқандығы туралы хабарлаңыз.

Желі тасымалдауын орындаңыз

Желі тасымалдауында үш қадамнан өтесіз. Бірнеше желі тасымалдауларын алдыңғысының аяқталуын күтпестен, бірінен соң бірін бастауға болады. Тектік желіден бастаңыз (басқа желіні тасымалдау қажет желі):

 1. Тектік желіде Әкімші > Мазмұн және қауіпсіздік тармағына өтіңіз.

  Screen shot of the Yammer Admin menu - Network Migration is under Content and Security
 2. Желі тармағында Желі тасымалдауы параметрін таңдаңыз.

  Screenshot of the Network Migration menu item for Yammer Admins

  1/3 қадамы - Тексерілген домендерді қарау/қосу тақырыпты бетте бастайсыз. Бұл бетте осы Yammer желісі үшін Office 365 клиентіне қосылған тексерілген домендер тізімі беріледі. Егер қажетті желі көрінбесе, қосымша тексерілген домендер қосу үшін Office 365 қызметіне арналған сілтемемен өтіп, осы бетке оралыңыз.

  Screen shot of Step 1 of 3 - Check/Add Verified Domains before migrating a Yammer network
 3. Барлық қажетті тексерілген домендерді қосқан кезде Келесі түймешігін таңдаңыз.

  Енді 2/3 қадамы - Тасымалданатын Yammer желісін таңдау бетіндесіз. Бұл бетте тасымалдауға жарамды барлық желілер тізімі беріледі. Тасымалдау қажет Yammer желісінің барлық домендерінің Office 365 қызметіне тексерілген домендер ретінде қосылу керек екендігін есте сақтаңыз. Бетте Yammer желілеріне арналған тексерілген домендер тізімі ғана болады. Егер іздеп жатқан желі көрінбесе, Алдыңғы түймешігін таңдап, тексерілген домендерді қосыңыз.

  Screen shot of Step 2 of 3 - Choose a Yammer Network to Migrate
 4. 2/3 қадамы - Тасымалданатын Yammer желісін таңдау бетінде осы желіге тасымалдағыңыз келетін Yammer желісін таңдаңыз да, Келесі түймешігін таңдаңыз.

 5. 3/3 қадамы - Деректерді экспорттау және Тасымалдауды бастау тақырыбы бар беттесіз. Бұл бетте дұрыс желі екендігін растау үшін желі атауы және хабарлар саны сияқты тасымалданатын желі туралы ақпарат ұсынылады. Тек пайдаланушылар тасымалданатынын ескеріңіз. Барлық басқа мазмұн біржола жойылады. Тасымалдауды бастамас бұрын, алдымен еншілес ұйым желісінен Деректерді экспорттау әрекеті қатаң түрде ұсынылады.

  Screen shot of Step 3 of 3 - Export Data & Start Migration
 6. Қажетті деректерді экспорттағанда және тасымалдауды бастауға дайын болғанда Тасымалдауды бастау пәрменін таңдаңыз.

  Растау диалогтық терезесі пайда болады.

  Screen shot of dialog box to Confirm that you want to migrate a Yammer network
 7. Network Name желі тасымалдауын растаймын тармағындағы Желі тасымалдауын орындау қажет екендігіне сенімдісіз бе? жолағына растау үшін тасымалдағыңыз келетін желі атауын енгізіңіз де, Тасымалдау пәрменін таңдаңыз.

  Сақтық шарасы : Тасымалдауды тоқтатуға не қайтаруға болмайды. Сондықтан қажетті деректердің барлығын экспорттағаныңызға және Тасымалдау түймешігін таңдамас бұрын дұрыс желіні таңдағаныңызға сенімді болыңыз. Егер сенімсіз болсаңыз, Бас тарту опциясын таңдап, деректерді экспорттау тармағына өтіп, желі атауын тексеріңіз.

 8. Желі тасымалдауларының күйі бетінде тасымалдау күйін көре аласыз. Ол тасымалданатын желілермен байланысты домендерді, тасымалдауды бастаған адамды, тасымалдаудың басталу және аяқталу күні мен уақыттарын және тасымалдау күйін тізіміге енгізеді. Белсенді пайдаланушылар, хабарлар саны мен сыртқы желілер сияқты желі туралы толық мәліметті қарауға болады.

  Screen shot showing the Status of network migrations - Yammer network migration is running

  Бірнеше желі тасымалдауларын алдыңғысының аяқталуын күтпестен, бірінен соң бірін бастауға болатынын ескеріңіз. Сондықтан келесі тасымалдауды шебер қадамдарын қайта орындау арқылы жылдам бастауға болады.

Желі тасымалдауының күйі

Желіні тасымалдау процесі келесі суретте көрсетілгендей жұмыс істейді.

Flowchart showing that first you migrate the domains from the subsidiary Yammer network and decommission the network, and then migrate users and external networks in parallel.

1-қадамда еншілес ұйым желісіндегі домендер тасымалданады және еншілес ұйым желісі қолданыстан шығарылады. Содан соң, 2-қадамда пайдаланушылар мен сыртқы желілер қатар тасымалданады. Пайдаланушылардың қосалқы жиынтығы немесе сыртқы желілер тасымалданбағанымен тасымалдау өздігінен жалғасып, аяқталады және күй бетінен қосымша мәліметтерді/қателерді табуға болады.

Тасымалдау күйінің беті келесі қате туралы хабарларды көрсетеді.

Error message

Нені білдіреді

source network name тасымалдауы орындалмады

Еншілес ұйым желісін тасымалдау орындалмады.

user email тасымалдауы орындалмады

Егер бір немесе бірнеше пайдаланушыны тасымалдау орындалмаса, оған әсері тиетін бір немесе бірнеше қате туралы хабарлар болады. Осы сәтте тектік желіге пайдаланушыны қолмен қосқыңыз келуі мүмкін. Осы кезде еншілес ұйым желісінің тасымалданғанын ескеріңіз.

external network name тасымалдауы орындалмады

Егер бір немесе бірнеше сыртқы желілер тасымалданбаса, оған әсері тиетін бір немесе бірнеше қате туралы хабарлар болуы мүмкін. Осы кезде еншілес ұйым желісінің тасымалданғанын ескеріңіз.

Әрі қарай ақауларды жою үшін Yammer қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×