Жасақтама есептерге нұсқау

Microsoft Office Access 2007 бағдарламасы пайдаланушылардың қажеттіліктеріне барынша сәйкес келетін деректері бар тартымды, оқуға жеңіл есептерді жылдам жасауға көмектесетін құралдармен қамтамасыз етеді. Бір нұқу арқылы қарапайым есеп жасау үшін Жасау қойындысындағы пәрмендерді қолдануыңызға болады. Әлдеқайда күрделі есептер жасау үшін Есеп шеберін қолдануыңызға болады немесе барлық дерек және пішімдеу элементтерін қолмен қосу арқылы есеп жасауыңызға болады. Қай әдісті таңдасаңыз да, есеп деректі қалаған ретіңізбен көрсетуі үшін жасақтамаға кемінде бірнеше өзгеріс енгізуіңіз мүмкін. Бұл бөлімді есеп жасақтаудың жалпы үрдісін талқылайды және одан соң есепке арнайы жасақтамаларды қосу әдістерін көрсетеді.

Осы бөлімде

Есепті орналастыру түрін шешімін жасау

Деректі туралау үшін басқару орналасуларын қолдану

Есеп немесе бет үстіңгі және астыңғы тармақтарын қосу немесе жою

Әртүрлі деректер түрлерін пішімдеуге арналған кеңестер

Есепті орналастыру түрін шешімін жасау

Есепті жасақтау кезінде алдымен деректің беттегі қалаған ретін және дерекқордағы сақталу әдісін қарастыруыңыз керек. Жасақтама үрдісі кезінде кестелердегі дерек реті қалаған есеп жасауға мүмкіндік бермеуі мүмкін екендігін белгілі болуы мүмкін. Бұл кестелердің қалыптандырылмағандығының белгісі болуы мүмкін — бұл деректің ең тиімді тәсілмен сақталмағандығын білдіреді.

Қалыптандыру туралы қосымша ақпарат алу үшін дерекқор жасақтама негіздері туралы Қосымша ақпарат бөліміндегі сілтемені таңдаңыз.

Есеп сұлбасын жасау

бұл қадам міндетті болып табылмайды — Access Есеп шебері немесе Есеп жасау құралы (екеуі де Жасау қойындысындағы Есептер тобында қатынаулы) есеп үшін қажетті бастама жасақтамамен қамтамасыз етеді. Дегенмен, егер есепті осы құралдарсыз жасауға шешім жасасаңыз, онда қағазға әр өрістері бар жолақ салу және әр жолақта өріс атауын жазу арқылы есептің сұлбасын жасауды жөн көруіңіз керек. Балама ретінде есептің ойдағы нұсқасын жасау үшін Microsoft Office Word 2007 немесе Microsoft Office Visio 2007 қолдануыңызға болады. Қай әдісті қолдансаңыз да, деректің қайталануын белгілеу үшін жеткілікті жолдар кірістірілуін қамтамасыз етіңіз.

Аяқталған пішінді қабаттастыратын алдын-ала сұлба

Мысалы, өнім ақпаратына арналған жолды, одан соң өнім астылымдарына арналған бірнеше жолдарды, ең соңынан өнімнің сатылымдар қорытындыларына арналған жолды қолдануыңызға болады. Одан соң, тіркес келесі өнімге өтіп, есептің аяғына дейін жалғасады. Болмаса, есебіңіз ішінде сұлбаңыз тек жолдар мен бағандар қатарын қамтитын, кестедегі деректің қарапайым тізімделуі болуы мүмкін.

Ескерту : Егер есепті басқа біреу үшін жасақтайтын болсаңыз бұл әдіс те өте тиімді болып саналады. Мұндай жағдайда басқа адам жұмыс басталғанға дейін сұлба сызбасын жасай алады.

Сұлба жасалған соң, есепте бейнелуін қалайтын деректерді қамтитын кесте немесе кестелерді белгілеңіз. Егер деректің барлығы бір кестеде қамтылса, есебіңізді тікелей кестеге негіздеуіңізге болады. Қалаған деректі есепте көрсетуден бұрын сұрауда бірге орналастыруыңыз керек бірнеше кестелерде сақталады. Сұрау есептің ЖазбаКөзі сипатына ендірілуі керек немесе бөлек, сақталған сұрау жасап, оған есепті негіздеуіңізге болады.

Есеп үшін сұрауды жазба көзі ретінде қолдану туралы сілтемені Қосымша ақпарат бөлімінен қараңыз.

Әр есеп тармағына деректердің қайсысын енгізу шешімін жасау

Әрбір кесте бір немесе бірнеше есеп тармақтарын қамтиды. Әрбір есепте бар тармақ Мәліметтер тармағы болып табылады.Бұл тармақ жазба негізделген кесте немесе сұраудағы әрбір жазба үшін қайталанады. Басқа тармақтар таңдау бойынша алынады және анағұрлым сирек қолданылады және әдетте жазбалар тобына, есеп бетіне немесе толық есепке ортақ болып табылатын ақпаратты бейнелеу үшін қолданылады.

Төмендегі кесте әрбір тармақтың орналасу орнын және тармақтың әдеттегі қолданылуын қарастырады.

Тармақ

Орналасу орны

Әдеттегі мазмұндар

Есеп үстіңгі деректеме тармағы

Есептің бірінші бетінің жоғарғы бөлігінде тек бір рет шығады.

 • Есеп тақырыбы

 • Мекеме ені

 • Ағымдағы мерзім

Есептің төменгі деректеме тармағы

Есептің соңғы бетіндегі Беттің төменгі деректеме тармағы үстінен деректің соңғы жолдан кейін шығады.

Есеп қорытындылары (жиынтық мәндер, санақтар, орташа мәндер, т.б.)

Бет үстіңгі деректеме тармағы

Есептің әр бетінің жоғарғы бөлігінде шығады.

 • Есеп тақырыбы

 • Бет нөмірі

Бет төменгі деректеме тармағы

Есептің әр бетінің төменгі бөлігінде шығады.

 • Ағымдағы мерзім

 • Бет нөмірі

Топ үстіңгі деректеме тармағы

Жазбалар тобы алдынан шығады.

Топтастырылу үстіндегі өріс

Топ төменгі деректеме тармағы

Жазбалар тобынан кейін шығады.

Топ қорытындылары (жиынтық мәндер, санақтар, орташа мәндер, т.б.)

Есеп үстіңгі және төменгі деректеме тармақтары мен бет үстіңгі және төменгі деректеме тармақтарын қосу немесе жою туралы қосымша ақпарат алу үшін осы бөлімдегі Есеп немесе бет үстіңгі және төменгі деректеме тармақтарын қосу немесе жою тармақтарын қараңыз. Орналасу көрінісі немесе Жасақтама көрінісіндегі Топ, Сұрып және Қорытынды аумағын қолдану арқылы топ үстіңгі және төменгі деректеме тармағын қосуыңызға болады.

Топ, Сұрып және Қорытынды аумағын қолдану туралы қосымша ақпарат алу үшін топтастырылған немесе қорытынды есептер жасау туралы Қосымша ақпарат тармағындағы сілтемені қараңыз.

Егжей-тегжейлі деректі реттеу шешімі

Басым көп есептер кестелік немесе суреттер қабаты орнында реттеледі, Office Access 2007 бағдарламасы қалаған жазба және өріс реттеудің кез-келген түрін қолдану қолайлылығын береді.

Кестелік орналасу орны    Кестелік орналасу электрондық кестелермен бірдей. Белгілер жоғары бөлікте орналасады және дерек баған ішінде белгі астында тураланады. Кестелік деректің кесте типтес көрінісіне сілтенеді. Office Access 2007 бағдарламасы есептің осы түрін Жасау қойындысындағы Есептер тобынан Есеп түймешігі басылған кезде жасайды. Есебіңіз қарапайым тізім пішімінде бейнелегіңіз келетін қатысты түрдегі аз өрістерді қамтыған жағдайда кестелік орналасуы қолдануға ең тиімді болып табылады. Келесі иллюстрация кестелік орналасуды қолданған қызметкер есебін көрсетеді.

Қызметкердің кестелік орналасуын қолданған есебі

Суреттер қабаты орналасуы    Суреттер қабаты орналасуы банк есеп-шотын немесе желіге қосылған сауда жасау кезінде толтыратын пішінге ұқсас болып келеді. Деректің әр бөлігі белгіленген және бір-бірінің жоғарғы бөлігіне қабаттастырылған. Бұл орналасу түрі кестелік пішімде бейнелеу үшін аса көп өрістерге ие есептер үшін тиімді болып болып табылады — яғни, бұл жағдайда өрістер ені есеп ені шегінен асып түседі. Келесі иллюстрация суреттер қабаты орналасуын қолданған қызметкер есебін көрсетеді.

Қызметкердің суреттер қабаты орналасуын қолданған есебі

Ескерту : Есеп шеберінде бұл орналасу бұл орналасу баған тектес орналасу деп қабылданады.

Аралас орналасу    Кестелік және суреттер қабаты орналасуларының элементтерін араластыруыңызға болады. Мысалы, әр жазба үшін өрістердің кейбірін Мәліметтер тармағының жоғарғы бөлігіндегі көлденең жолында реттеуіңізге және сол жазбадағы басқа өрістерді ең жоғарғы жолдағы астындағы бір немесе бірнеше суреттер қабаты орналасуына реттеуіңізге болады. Келесі иллюстрация аралас орналасуды қолданған қызметкер есебін көрсетеді. Куәлік коды, Соңғы ат және Алғашқы ат өрістері кестелік орналасу түрінде реттелген және Жұмыс атауы және Іскери телефон өрістері суреттер қабаты орналасуымен реттелген. Бұл мысалда, тор сызықтары әр қызметкерге арналған өрнектің көрнекі бөліністерімен қамтамасыз етеді.

Қызметкердің аралас орналасуын қолданған есебі

Ені бойынша тураланған орналасу орны    Егер есеп жасау үшін Есеп шеберін қолдансаңыз, оны ені бойынша тураланған орналасу орналасуды қолдану үшін таңдауыңызға болады. Жазбаларды барынша ықшам түрде бейнелеу үшін беттің толық енін пайдаланады. Әрине, бірдей нәтижелерді есеп шеберінің көмегінсіз де алуға болады, бірақ өрістерді дәл туралау көп еңбекті қажет етуі мүмкін. Келесі иллюстрация Есеп шеберінің ені бойынша тураланған орналасуды қолданған қызметкер есебін көрсетеді.

Қызметкердің ені бойынша тураланған орналасуын қолданған есебі

Егер есепте аса көп өрістер бейнеленетін болса, ені бойынша тураланған орналасуды қолданған жөн. Алдыңғы мысалдағыдай, егер бірдей деректі бейнелеу үшін кестелік орналасуды қолданатын болсаңыз, өрістер беттің шеттерінен шығып кетеді. Егер суреттер қатары орналасуын қолдансаңыз, әрбір жазба тігінен көр орын алады, бұл қағазды бекерге жұмсап, есепті оқуды қиын етеді.

Әртүрлі орналасуларды қолданатын есептер жасау туралы қадамды нұсқаулары бар ақпарат алу үшін қарапайым есеп жасау туралы Қосымша ақпарат тармағындағы сілтемені қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Деректі туралау үшін басқару орналасуларын қолдану

Басқару орналасулары Office Access 2007 бағдарламасындағы жаңа мүмкіндік болып табылады. Басқару орналасулары есеп Орналасу көрінісі немесе Жасақтама көрінісінде ашылған кезде оған қосуыңызға болатын нұсқаулар болып табылады. Access 2007 бағдарламасы есеп құрастыру үшін Есеп шеберін қолдану барысында немесе есепті Жасау қойындысындағы Есептер тобынан Есеп түймешігін басу арқылы жасаған кезде автоматты түрде басқару элементтері орналасуларын қосады. Басқару элементі орналасуы кестеге ұқсас, оның әрбір ұяшығы белгі, мәтіндік жолақ немесе басқару элементінің кез-келген түрін қамти алады. Төмендегі иллюстрация есептегі кестелік басқару элементі орналасуын көрсетеді.

Негізгі кестелік басқару элементі орналасуы

Сарғыш сызық басқару орналасуының жолдары мен бағандарын көрсетеді және олар тек есеп Орналасу көрінісі немесе Жасақтама көрінісінде ашық болған кезде ғана көрнекі болады. Басқару элементі орналасу жолдар мен бағандардағы деректің сәйкес туралануын орындауға көмектеседі және бағандарды қосу, өлшемін өзгерту немесе жоюды оңайырақ етеді. Реттеу қойындысындағы Басқару элементі орналасуы тобындағы (Орналасу көрінісі немесе Жасақтама көрінісінде қатынаулы) құралдарды қолдану арқылы, басқару элементтері орналасуларының бір түрін екінші түрге өзгертуіңізге болады және басқару элементтерін есептің ішіндегі қалаған жерге орналастыра алатындай етіп, басқару элементтерін орналасу орындарынан жоюыңызға болады.

Басқару элементтері орналасулары туралы қосымша ақпарат алу үшін есептерді жаңарту, өңдеу және өзгерту туралы Қараңыз тармағындағы сілтемені қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Есеп немесе бет үстіңгі және астыңғы тармақтарын қосу немесе жою

Осы бөлімде жоғарыда көрсетілгендей, үстіңгі және төменгі деректемелер толық есеп немесе оның әр бет үшін ортақ болып табылатын ақпаратты бейнелеу үшін қолдануыңызға болатын есеп тармақтары болып табылады. Мысалы, бет нөмірін әр беттің төменгі бөлігінде көрсету үшін Бет төменгі деректемесін немесе толық есеп тақырыбын көрсету үшін Есеп төменгі деректемесі тармағын қосуыңызға болады.

Есеп немесе бет үстіңгі және астыңғы тармақтарын қосу

 1. Шарлау аумағында өзгерткіңіз келетін есепті тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз, одан соң мәтінмәндік мәзірдегі Жасақтама көрінісі түймешігін басыңыз.

 2. Тармақтардың қайсысының әлдеқашан есепке енгізілгендігін тексеріңіз. Тармақтар тармақ таңдаулары атты реңкті көлденең жолақтар арқылы бөлінеді. Әрбір тармақ таңдауында белгі қай тармақтың осының астында екендігін анықтайды.

  Жасақтама көрінісіндегі есеп

  Әрбір есеп Мәліметтер тармағына ие және Есеп үстіңгі деректемесін, Бет үстіңгі деректемесін, Бет төменгі деректемесін және Есеп төменгі деректеме тармағын қамтиды. Қосымша ретінде, егер есепте топтау деңгейлері болса, топ үстіңгі және төменгі деректемесі көрінеді (мысалы, алдыңғы иллюстрацияда көрсетілген Үстіңгі деректеме түріндегі файл). Әдепкі бойынша, топ үстіңгі және төменгі деректемесі топ негізі болып табылатын өріс атауы немесе өрнекті қолдану арқылы атауға ие болады. Бұл жағдайда топтау өрісі атауы "Басқа түрдегі файл" деп аталады

  Топтастырылған немесе қорытынды есеп жасау туралы қосымша ақпарат алу үшін Қосымша ақпарат тармағындағы сілтемені қараңыз.

 3. Есебіңізге бет үстіңгі және төменгі тармағын немесе есеп үстіңгі және төменгі тармағын қосу үшін кез-келген бөлім таңдауын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып және мәтінмәндік мәзірдегі Бет Үстіңгі/Төменгі деректемесі немесе Есеп Үстіңгі/Төменгі деректемесі түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Егер тармақ есеп ішінде әлдеқашан болған болса, Access бағдарламасы бұл тармақты жоятыны және оның қамтылған элементтерін басқаратыны туралы ескертеді.

  Жаңа тармаққа бар басқару элементтерін жылжытуыңызға немесе жаңа басқару элементтерін қосуыңызға болады.

  Қосымша ақпарат тармағындағы есептерге өрістер және басқа басқару элементтерін қосу туралы қосымша ақпарат алу үшін сілтемені табыңыз.

Office Access 2007 үнемі бет пен есептің үстіңгі және төменгі деректеме тармақтарын жұбымен қосады. Яғни, бет және есеп үстіңгі деректеме тармағын сәйкес төменгі деректемесінсіз қосу мүмкін емес. Егер екі тармақтың екеуін бірдей алуды қажет етпесеңіз, тармақты жою мүмкін емес, бірақ есебіңізге тігінен артық орын қосудың алдын алу үшін қолданылмайтын тармақ биіктігін нөл (0) деп белгілеуіңізге болады. Меңзерді қолданылмайтын тармақтың төменгі бөлігіне апарып, ол жүгіргіге айналғанға дейін ұстап тұрыңыз жүгіргі , одан соң тармақ жасырылғанға дейін оны жоғары апарыңыз. Егер тармақта басқару элементтері болса, оларды тармақты толығымен жасырғанға дейін оларды жоюыңыз керек.

Есеп немесе бет үстіңгі және астыңғы тармақтарын жою

 1. Шарлау аумағында өзгерткіңіз келетін есепті тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз, одан соң мәтінмәндік мәзірдегі Жасақтама көрінісі түймешігін басыңыз.

 2. Кез-келген тармақ таңдауын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, одан соң мәтінмәндік мәзірдегі Бет Үстіңгі/Төменгі деректемесі немесе Есеп Үстіңгі/Төменгі деректемесі түймешігін басыңыз.

Егер үстіңгі және төменгі деректеме жұбын және басқару элементтерін қамтитын аталған тармақтарды жоятын болсаңыз, Office Access 2007 бағдарламасы тармақтарды жою нәтижесінде басқару элементтері де жойылатынын және әрекет кейін қайта болдырмау мүмкін еместігін ескертеді. Бөлімдерді жою және басқару элементтерін жою үшін Ия түймешігін басыңыз немесе әрекетті болдырмау үшін Жоқ түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Әртүрлі деректер түрлерін пішімдеуге арналған кеңестер

Есеп құралын (Жасау қойындысындағы Есептер тобында қатынаулы) немесе Есеп шеберін қолдану арқылы есеп жасау барысында, Office Access 2007 өрістерді есепке қосады және әр өрісті көрсету үшін өріс дерек түріне негізделген барынша сәйкес басқару элементін жасайды. Егер өрістерді есепке өзіңіз қоссаңыз, әр өрісті Өрістер тізімі ішінен есепке апару әдісін қолданған жөн. есеп шебері немесе Есеп құралымен , Office Access 2007 өріс деректер түріне байланысты әр өріс үшін ең сәйкес басқару элементін жасайды. Басым көп деректер түрі үшін қолдануға ең сәйкес (әдепкі) басқару элементі мәтіндік жолақ болып табылады.

Төмендегі тармақтар Office Access 2007 ішіндегі жаңа кейбір дерек түрлерін пішімдеу туралы кеңестер береді.

Көпмәнді өрістер    Көпмәнді өріс үшін әдепкі басқару элементі болып өзгертпелі шаршы табылады. Бұл есептегі басқару элементі үшін орынсыз таңдау болып көрінуі мүмкін, себебі есептегі өзгертпелі шаршыдағы көрсеткіні нұқи алмайсыз. Дегенмен, есеп мәтінмәнінде өзгертпелі шаршы мәтіндік жолақ сияқты әрекет етеді. Көрсеткі тек Жасақтама көрінісінде ғана көрнекі болады.

Егер өріс әртүрлі мәндерді қамтыса, аталған мәндер үтірлер арқылы бөлінеді. Егер өзгертпелі шаршылар жолдағы барлық мәндердің барлығын көрсету үшін қажетті деңгейде енді болмаса және өзгертпелі шаршының ӨсуМүмкіндігі сипаты Иә деп белгіленсе, мәндер келесі жолға тасымалданады. Керісінше жағдайда, мәндер қиылады. ӨсуМүмкіндігі сипатын басқару элементі үшін орнату үшін есепті Жасақтама немесе Орналасу көрінісінде ашыңыз, басқару элементін нұқыңыз және басқару элементі сипаттар кестесін көрсету үшін F4 пернесін басыңыз. ӨсуМүмкіндігі сипаты Пішім қойындысы және басқару элементіне арналған сипаттар кестесінің Бәрі қойындысының екеуінде де орналасады.

Толық мәтін өрістері    Толық мәтін өрісі үшін әдепкі басқару элементі болып толық мәтін табылады. Егер мәтіндік жолақтар жолдағы барлық мәндердің барлығын көрсету үшін қажетті деңгейде енді болмаса және мәтіндік шаршының ӨсуМүмкіндігі сипаты Иә деп белгіленсе, мәндер келесі жолға тасымалданады. Керісінше жағдайда, мәндер қиылады. ӨсуМүмкіндігі сипатын басқару элементі үшін орнату үшін есепті Жасақтама немесе Орналасу көрінісінде ашыңыз, басқару элементін нұқыңыз және басқару элементі сипаттар кестесін көрсету үшін F4 пернесін басыңыз. ӨсуМүмкіндігі сипаты Пішім қойындысы және басқару элементіне арналған сипаттар кестесінің Бәрі қойындысының екеуінде де орналасады.

Толық мәтіндік өріс мәтінді әртүрлі жолдармен пішімдеуге көмегін тигізеді. Мысалы, өрістегі бірнеше сөз астынан сызылып берілуі мүмкін және осы өрістегі басқа бірнеше сөз көлбеу болуы мүмкін. Дегенмен, әлі де болса толық мәтінді қамтитын мәтіндік жолаққа жалпы пішімдеу мәнерін орнатуыңызға болады. Мәтіндік жолақты пішімдеу толық мәтіндік пішімдеуді қолдану арқылы арнайы пішімделген мәтіндерге ғана қолданылады.

Толық мәтіндік өрісті көрсететін мәтіндік жолақ үшін пішімдеу мәнерлерін орнату

 1. Шарлау аумағындағы есепті тінуірдің оң жақ түймешігімен басып, одан соң мәтінмәндік мәзірдегі Орналасу көрінісі түймешігін басыңыз.

 2. Толық мәтіндік өрісті бейнелейтін мәтіндік жолақты нұқып, одан соң Пішім қойындысындағы Қаріп тобынан қолданғыңыз келетін пішімдеу мәнерін нұқыңыз.

  Access таспасы

  Office Access 2007 кесте немесе сұрау болмаса пішініне арналған Пішін көрінісіне Деректер кестесі сияқты деректер ендірілуі қолдайтын көріністе қолданылған пішімдеу түріне (мән емес) әлі ие емес толық мәтіндік жолақтағы барлық мәтінге пішімдеуді қолданады. Мысалы, егер өрістегі мәтін бөлігі қызыл түсті қаріппен пішімделсе және мәтіндік жолаққа көк түсті қаріп қолданатын болсаңыз, Access 2007 тек жекелей қызыл түспен пішімделгеннен басқа барлық мәтінді көк түске бояйды. Тағы бір мысал, егер өрістегі мәтін бөлігі 11- өлшем қарпімен пішімделсе және және мәтіндік жолаққа 14-өлшем қарпін қолданатын болсаңыз, Access 2007 тек жекелей 11-өлшемді қаріппен пішімделген басқа мәтінге 14-өлшемді қаріпті пайдаланады.

  Тіркеме өрістері    Тіркемелер өрістері басқа деректер түріне қолданылмайтын арнайы басқару элементтерін қолданады. Жазбаға жалғыз Тіркеме өрісті қолдану арқылы әртүрлі файлдарды тіркей аласыз, бірақ өріс бір мезгілде тек бір ғана тіркеме туралы ақпаратты көрсете алады. Әдепкіде, басқару элементі көрсететін тіркеме түріне байланысты тіркеме басқару элементі белгіше немесе бейнені көрсетеді. Егер қаласаңыз, барлық тіркелген файлдар белгіше ретінде немесе өріс жай ғана қағаз қыстырғышын және тіркемелер санын көрсететіндей етіп тіркеме басқару элементінің сипаттарын орнатуыңызға болады. Тіркеме басқару элементін әлдеқашан қолданатыныңызды есепке ала отырып, басқару элементінің әртүрлі қолданыстарына лайықтау үшін төмендегі іс рәсімін қолдануыңызға болады.

  Тіркеме өрісін есепке қосу туралы қосымша ақпарат алу үшін файлдар мен сызбалықтарды дерекқорыңыздағы есептерге қосу туралы қосымша ақпарат алу үшін Қосымша ақпарат тармағындағы сілтемені қараңыз.

Тіркеме өрісі үшін бейнелеу сипаттарын орнату

 1. Шарлау аумағындағы есепті тінуірдің оң жақ түймешігімен басып, одан соң мәтінмәндік мәзірдегі Орналасу көрінісі түймешігін басыңыз.

 2. Тіркеме басқару элементін нұқыңыз. Егер сипаттар кестесі әлі шықпаса, оны көрсету үшін F4 пернесін басыңыз. Сипаттар кестесіндегі Пішім қойындысын нұқыңыз.

  Төмендегі кестені тіркеме басқару элементінің сипаттарын орнату нұсқауы ретінде қолданыңыз.

Сипат

Параметр

Басқаша бейнелеу

 • Сурет/Белгіше сызбалықтарды сурет ретінде, ал басқа барлық файлдарды белгіше ретінде бейнелейді. Бұл әдепкі параметр.

 • Белгі барлық файлдарды белгілер ретінде бейнелейді.

 • Қағаз қыстырғыш жай жақшадағы тіркемелер санынан кейін қағаз қыстырғышты бейнелейді.

Әдепкі сурет

Тіркелген тіркеме болмаған кезде әдепкі суреттің тіркеме басқару элементінде шығуы үшін сипаттар жолағындағы Builder button түймешігін басып, қалаған орныңызға шолу жасаңыз, одан соң Ашу пәрменін таңдаңыз.

Ескерту : Егер Бейнелеу сипаты Қағаз қыстырғыш деп орнатылған болса, әдепкі сурет бейнеленбейді.

Сурет туралау

Тізім үшін қалаған туралауды таңдаңыз. Әдепкі параметр Орта болып табылады. Бұл параметрді лайықтау Сурет өлшемі күйі сипатына байланысты күтпеген нәтижелерге әкелуі мүмкін.

Сурет өлшемі күйі

Бұл параметр тек Бейнелеу сипаты Сурет/Белгіше болып орнатылған кезде ғана қатынаулы болады.

 • Клип суретті оның шын мәніндегі өлшемінде бейнелейді. Сурет басқару элементінің ішіне сыйғызуға тыс үлкен болса, қиылады.

 • Созу суретті толық басқару элементін толтыру үшін созады.

  Ескерту : Тіркеме басқару элементі суретпен бірдей өлшемде болмаса, бұл параметрді қолдану нәтижесінде сурет тігінен немесе көлденеңінен созылып, өлшемі бұзылады ұшырайды.

 • Ұлғайту суретті қиып алмай және өлшемін бұзбай, оны барынша үлкен етіп көрсетеді. Бұл әдепкі параметр.

 1. Егер сызбалықтарды бейнелеу үшін басқару элементтерін қолданатын болсаңыз, қалаған мәліметтердің көлемін көре алатындай етіп, тіркеме басқару элементінің өлшемін лайықтаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×