Жариялау сайтын SharePoint бағдарламасындағы каталогқа қосу және ажырату

Жариялау сайтын каталогқа қосу арқылы каталог элементінің беті үшін түсінікті URL мекенжайларын конфигурациялауға болады. Сондай-ақ, мына әрекеттерді орындауға болады:

Бастамас бұрын

Жариялау сайтын каталогқа қосудың алдында мыналарды тексеріңіз:

Жариялау сайтын каталогқа қосу

 1. Жариялау сайтындағы Параметрлер Сайт параметрлерінде болатын параметрлердің кішкентай тісті доңғалақ берілісі. бөлімінен Сайт параметрлері тармағын таңдаңыз.

 2. Сайт параметрлері бетіндегі Сайтты басқару бөлімінен Каталог байланыстарын басқару параметрін таңдаңыз.

 3. Каталог байланыстарын басқару бетінде Каталогқа қосылу тармағын таңдаңыз.

  Маңызды :  Тек тексерілген каталогтар ғана көрсетіледі.

 4. Тізімнен каталогты тауып, Қосылу тармағын таңдаңыз. Сондай-ақ, іздеу өрісіне каталог атауын теруге болады.

 5. Каталог көзінің параметрлері бетіндегі Байланыс біріктіруі бөлімінде мынаны таңдаңыз:

  • Каталогты менің сайтыма біріктіру. Бұл опция түсінікті URL мекенжайларыңыз қарай көрінетінін және жариялау сайтын шарлау терминдерінің жиынтығында каталогты белгілеу терминдерінің жиынтығы қайта біріктірілетінін анықтау үшін қосады. Сондай-ақ, санат беті, каталог элементінің беті және каталогтың нәтиже көзі сіз үшін автоматты түрде жасалады.

  • Қосылу, бірақ каталогты біріктірмеу. Бұл опция каталог үшін нәтиже көзін автоматты түрде жасайды.

   Ескерту :  Бұл опцияны таңдасаңыз, Каталог көзінің параметрлері бетіндегі кез келген қосымша конфигурацияларды орындай алмайсыз және каталогыңыздың эелемент беттеріне арналған түсінікті URL мекенжайларын анықтай алмайсыз.

 6. Шарлау иерархиясы бөлімінде каталог белгілеу терминінен терминді таңдаңыз. Таңдаған термин каталог белгілеу терминінің жиынтығы жариялау сайтының шарлау термині жиынтығына біріктірілетін деңгей болады.
  Әдепкі мән – кітапхананы немесе тізімді каталог ретінде қосқан кезде таңдаған белгілеу терминдерінің жиынтығы. Егер белгілеу терминнің жиынтығын басқа терминнен біріктіргіңіз келсе, келесі әрекеттерді орындаңыз:

  • Түбірлік термин немесе иерархиясы ұяшығының қасындағы Жарамды таңдауды шолу белгішесін таңдаңыз.

  • Таңдау: Терминдерді қосу диалогтық терезесінде каталогты белгілеу терминдерінің жиынтығын біріктіргіңіз келетін деңгейге сәйкес келетін терминді таңдаңыз.

  • Жариялау сайтының шарлау терминдерінің жиынтығындағы таңдалған терминнің негізгісі болып табылатын түбірлік терминді біріктіру үшін Сайт шарлауына түбірлік терминді қосу ұяшығына белгі қойыңыз.

   Ескерту :  Барлық терминдерге тиісті түрде жұмыс істеуге сайт бойынша шарлау үшін каталогтағы барлық элементтер көрсетілген каталогты белгілеу терминдерінің жиынтығынан алынған терминмен белгіленуі тиіс.

 7. Шарлау орны бөлімінде каталогты белгілеу термині жиынтығы біріктірілуі тиіс жариялау сайтының шарлау терминінде көрсетіңіз:

  • Каталогты белгілеу термині жиынтығын жариялау сайтының шарлау термині жиынтығының түбірлік терминіне біріктіру үшін Шарлау түбіріне қосу тармағын таңдаңыз.

  • Каталогты белгілеу термині жиынтығын жариялау сайтының шарлау термині жиынтығының түбірлік термині астындағы терминге біріктіру үшін Сайтты шарлау бөлімінде баламалы орынды таңдау параметрін таңдаңыз, содан соң келесі әрекеттерді орындаңыз:

   • Жарамды таңдауды шолу белгішесін таңдаңыз. Жариялау сайтының шарлау термині жиынтығының шақыруларын көрсететін диалогтық терезе.

   • Таңдау: Терминдерді қосу диалогтық терезесінде каталогты белгілеу терминдерінің жиынтығын біріктіргіңіз келетін деңгейге сәйкес келетін терминді таңдаңыз.

 8. Каталогты белгілеу термині жиынтығында жариялау сайтына жаңартылуы үшін өзгерткіңіз келсе, Шарлауды бекіту бөлімінде Терминдерді сайт шарлауына бекіту ұяшығына белгі қойыңыз. Әдепкіде осы параметр таңдалады.

 9. Каталог элементінің URL мекенжай тәртібі бөлімінде URL мекенжайын каталог элементтеріне көрсетіңіз:

  • URL мекенжайларын осы сайтқа қатысты ету. Бұл опция каталог элементінің беті үшін түсінікті URL мекенжайын жасауға мүмкіндік береді, мысалы, http://www.contoso.com/Computers/model101. Кірушілер сайтыңызда элементті таңдаған кезде, олар каталог элементінің бетіне қабылданады.

  • URL мекенжайлары каталог көзін көрсететін ету. Бұл опцияны таңдасаңыз, элемент беттеріңізге түсінікті URL мекенжайын жасау мүмкін болмайды. Кірушілер сайтыңызда элементті таңдаған кезде, олар каталогтағы элементке қабылданады. Каталогтағы элемент үшін URL мекенжайы келесідей көрінуі мүмкін: http://www.contoso.com/pages/computers.aspx&anchor=/id=453&source=http%3a%2f1010101.

 10. Каталог элементінің URL мекенжай пішімі бөлімінде құрамында болуы тиіс элемент мәліметтері бетінің түсінікті URL мекенжайының сипаттарын таңдаңыз:

  • Каталог көзі ұсынатын әдепкі URL мекенжай пішімін пайдалану. Әдепкіде осы өрістегі мән Негізгі кілт ретінде кітапхананы немесе тізімді каталог ретінде қосқан кезде таңдаған мән болып табылады.

   Ескерту : Каталогтағы барлық элементтер көрсетілген өріс үшін мәндерге ие екенін тексеріңіз, әйтпесе сайт шарлау тиісті түрде жұмыс істемейді.

  • URL мекенжай пішімін қолмен анықтау. Бұл опция URL мекенжайы үшін пішімді қолмен анықтауға мүмкіндік береді. Егер элемент мәліметтері бетін жасасаған болсаңыз және каталогтағы элементтер каталогты белгілеу терминдерінің жиынтығынан алынған терминімен белгіленбеген болса ғана осы опцияны таңдаңыз. URL мекенжайын келесі пішімде теріңіз: /<Элемент мәліметтері бетінің қалтасы>/<Элемент мәліметтері бетінің атауы>.aspx? <Басқарылатын сипат атауы>=[Басқарылатын сипат мәні] - мысалы, /Pages/itemdetails.aspx?TitleProperty=[Title].

  • Каталог сипаттарынан URL мекенжай пішімін құрастыру. Бұл опция каталог сипаттарына негізделген реттелетін URL мекенжайын құрастыруға мүмкіндік береді. Қолжетімді өрістер тізімінен бес сипатқа дейін таңдаңыз, содан соң Қосу тармағын таңдаңыз.

   Маңызды :  Сайт бағанының түр нөмірінің сипаттары жарамды URL мекенжайын жасамайды. Сондай-ақ, каталогтағы барлық элементтер таңдалған сипаттар үшін мәндерге ие болулары тиіс. Сайтты шарлау мүмкіндігі мәндері жоқ элементтер үшін тиісті түрде жұмыс істемейді

 11. Санат беті бөлімінде мынаны таңдаңыз:

  • Каталогтың контентіне жаңа «Санат» бетін автоматты түрде жасау үшін Жаңа бетті жасаңыз. Басты бетті таңдау мәзірінен пайдаланатын «Санат» бетіне қажетті басты бетті таңдаңыз. Бет «Беттер» кітапханасына Санат-<каталогты белгілеу термині жиынтығының атауы> атауымен қосылады. Бет автоматты түрде жарияланбайды.

  • Егер санат бетін бұрыннан жасаған болсаңыз, бұрыннан бар бетті пайдаланыңыз. Шолу тармағын таңдап, беттің орнын көрсетіңіз.

 12. Элемент беті бөлімінде келесіні таңдаңыз:

  • Егер каталогтың контенті үшін SharePoint бағдарламасы жаңа элемент бетін автоматты түрде жасауын қаласаңыз, жаңа бетті жасаңыз. Басты бетті таңдау мәзірінен пайдаланатын «Элемент» бетіне қажетті басты бетті таңдаңыз. Бет «Беттер» кітапханасына CatalogItem-<каталогты белгілеу термині жиынтығының атауы> атауымен қосылады. Бет автоматты түрде жарияланбайды.

  • Егер «Элемент» бетін бұрыннан жасаған болсаңыз, бұрыннан бар бетті пайдаланыңыз. Шолу тармағын таңдап, беттің орнын көрсетіңіз.

 13. ОК түймешігін басыңыз.

Жариялау сайтын каталогтан ажырату

Қосылған каталогтың контентін жариялау сайтынан жою үшін жариялау сайтын каталогтан ажырату қажет.

Маңызды : 

 • Егер каталогты біріктіру термині жиынтығын жариялау сайтын шарлау термині жиынтығына біріктірген болсаңыз, белгілеу терминдері каталогтан ажыратқан кезде, шарлаудан жойылмайды. Белгілеу терминдерін сайт шарлау мүмкіндігінен жою үшін «Терминдер қоймасын басқару» құралындағы терминдерді жою қажет. Терминдер жиынтығында терминдерді жасау және басқару бөлімін қараңыз.

 • Егер SharePoint Server бағдарламасы каталог беттеріне санат бетін және элемент мәліметтерін автоматты түрде жасаса, олар каталогтан ажыратылған кезде, «Беттер» кітапханасынан жойылмайды.

 1. Жариялау сайтындағы SharePoint иелері тобының мүшесі екеніңізді тексеріңіз.

 2. Сайт параметрлері бетіндегі Сайтты басқару бөлімінен Каталог байланыстарын басқару параметрін таңдаңыз.

 3. Басқару каталогының байланыстары бетінде қосылған каталогтардың тізімі көрсетіледі.

 4. Ажырату қажет каталог бар сызықта Ажырату параметрін таңдаңыз, содан соң диалогтық терезеде Ажырату параметрін қайта таңдаңыз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×