Жарияланымды біріктіруге деректер өрістерін кірістіру

Біріктіру, Стандартты электрондық хаттарды құрастыру немесе Каталогқа біріктірудің 2-қадамы кезінде біріктіру, стандартты электрондық хаттарды құрастыру немесе каталогқа біріктіру жарияланымына деректер өрістерін кірістіре аласыз. Деректер өрістері аяқталған жарияланымның әр көшірмесінде өзгеріп отыратын мәтін және сурет ақпаратының толтырғышы болып табылады.

Деректер өрістерін кірістірместен бұрын, біріктіру, стандартты электрондық хаттарды құрастыру немесе каталогқа біріктіру жарияланымыңыз деректер көзіне қосылған болуы тиіс. Деректер көзін жасау туралы қосымша ақпарат алу үшін Біріктіруге арналған деректер көзін жасау бөлімін қараңыз.

Бұл бөлімде

Біріктіру жарияланымына деректер өрістерін кірістіру

Стандартты электрондық хаттар құрастыру жарияланымына деректер өрістерін кірістіру

Каталогқа біріктіру жарияланымына деректер өрісін кірістіру

Біріктіру жарияланымына деректер өрістерін кірістіру

 1. Егер ол әлі ашылмаған болса, біріктіру жарияланымыңызды ашыңыз.

 2. Құралдар мәзірінде Пошта таратулары мен каталогтар түймешігін көрсетіп, кейін Біріктіру түймешігін басыңыз.

 3. Біріктіру тапсырмалар аймағында Алушы тізімін жасау астынан пайдаланғыңыз келетін деректер көзін таңдап, кейін Келесі: Алушы тізімін жасау немесе қосылу параметрін таңдаңыз.

 4. Деректер көзін таңдау тілқатысу терезесінде қалаған деректер көзін нұқып, Ашу пәрменін таңдаңыз.

  Таңдаған деректер көзі түріне байланысты басқа тілқатысу терезелерінде ерекше мәлімет пайда болуы және сұралуы мүмкін.

  Мысалы, егер бірнеше жұмыс парағының мәліметтері бар Microsoft Office Excel жұмыс кітабы деректер көзі болса, құрамында қалаған мәліметіңіз бар жұмыс парағын таңдап, кейін OK түймешігін басыңыз.

 5. Алушыларды біріктіру тілқатысу терезесінде біріктіруге қосқыңыз келетін алушыларды таңдай аласыз. Қосқыңыз келетін алушылардың жанындағы құсбелгіні қойып, алып тастағыңыз келетін алушылардың жанындағы құсбелгіні алыңыз. Тізіміңізді ерекше өріс немесе шарт арқылы сүзе аласыз және тізімді әліппелік ретпен сұрыптай аласыз. Алушы тізімін тазарту туралы қосымша ақпарат алу үшін Тарату тізімдеріне арналған кеңестер бөлімін қараңыз.

 6. Егер жарияланымыңыздың құрамында мәтін жолағы болмаса және аяқталған жарияланымыңыздың әр көшірмесінде бірдей болып қалатын мәтінді қосқыңыз келсе, бір немесе бірнеше мәтін жолақтарын кірістіріңіз.

  Қалай?

  1. Нысандар құралдар тақтасында Мәтін ұясы пәрменін таңдаңыз Түймешік суреті .

  2. Жарияланымыңызда мәтін жолағының бір бұрышының пайда болуын қалайтын жерді көрсетіп, кейін мәтін жолағының қалаған өлшемін алмайынша көлденеңінен созыңыз.

 7. Аяқталған жарияланымыңыздың әр көшірмесінде бірдей болып қалуын қалаған мәтінді кірістіру үшін, мәтін жолағының ішіне нұқып, кейін әр көшірмеде пайда болуын қалаған мәтінді теріңіз.

 8. Мәтін ішінде деректер өрісін кірістіргіңіз келетін жерді нұқыңыз.

 9. Төмендегі әрекеттердің бірін кірістіріңіз:

  Сурет өрісі

  1. Біріктіру тапсырмалар аймағында Қосымша элементтер астынан Сурет өрісі түймешігін басыңыз.

  2. Сурет өрісін кірістіру тілқатысу терезесінде сурет файлы атаулары немесе жолдары бар деректер өрісін нұқып, кейінOK түймешігін басыңыз.

   Ескерту : Егер Мазмұндар бағандары суреттері бар қалтаны көрсететін жолды қамтымаса, сурет файлдарының орнын анықтауыңыз қажет. Қалталарды анықтау, [Деректер көзі қалтасы] параметрлерін таңдаңыз, Қосу түймешігін басыңыз, суреттер орнын шарлап, кейін Ашу пәрменін таңдаңыз.

  Аты, мекенжайы және басқа ақпараты бар мекенжай блогы

  1. Біріктіру тапсырма аймағында Қосымша элементтер астынан Мекенжай блогы түймешігін басыңыз.

  2. Мекенжай блогын кірістіру тілқатысу терезесінде қосқыңыз келетін мекенжай элементтерін нұқып, кейін OK түймешігін басыңыз.

   Ескерту : Егердеректер өрісі атаулары деректер көзіндегі Publisher пайдаланатын мекенжай блогына деректер өрістері атауларына сәйкес болмаса, Мекенжай блогын кірістіру тілқатысу терезесінде Өрістерді сәйкестендіру пәрменін таңдауыңыз қажет. Өрістерді сәйкестендіру тілқатысу терезесінде Publisher өрістеріне сәйкес деректер көзінен алынған өрістерді таңдау үшін ашылмалы тізімді пайдаланыңыз.

  Сәлемдесу жолы

  1. Біріктіру тапсырма аймағында Қосымша элементтер астынан Сәлемдесу жолы түймешігін басыңыз.

  2. Сәлемдесу жолы тілқатысу терезесінде амандасу, атау пішімі және тыныс белгілері бар сәлемдесу жолы пішімін таңдаңыз.

   Кеңес : Сонымен бірге амандасу және келесі тыныс белгілері жолағында өз мәтініңізді тере аласыз.

  3. Publisher алушының атын түсіндіре алмаған жағдайда, — мысалы, дерек көзінде алушының аты немесе тегі емес, тек ұйым аты болған кезде, пайда болуын қалаған мәтінді таңдаңыз.

   Кеңес : Дұрыс емес алушы аттары үшін жолақта сәлемдесу жолы ретінде өз мәтініңізді тере аласыз.

  4. OK түймешігін басыңыз.

   Ескерту : Егер деректер өрістерінің атаулары деректер көзіндегі Publisher пайдаланатын сәлемдесу жолына деректер өрістері атауларына сәйкес болмаса, Сәлемдесу жолы тілқатысу терезесінде Өрістерді сәйкестендіру пәрменін таңдауыңыз қажет. Өрістерді сәйкестендіру тілқатысу терезесінде Publisher өрістеріне сәйкес деректер көзінен алынған өрістерді таңдау үшін ашылмалы тізімді пайдаланыңыз.

  Мәліметтің басқа өрістері

  Біріктіру тапсырма аймағында Жарияланымыңызды дайындау астындағы тізім деректер көзіңіздегі барлық өрістерді қамтиды. Жарияланымыңызға кез келген қосымша өрістерді қосу үшін осы тізімді пайдалана аласыз.

  1. Біріктіру тапсырмалар аймағында Жарияланымыңызды дайындау астындағы тізім жолағында мәтін жолағына арнап жасаған өрісті қосу үшін, оны сол жерге апарыңыз.

   Ескерту : Бұл тізімнен сурет элементін апару суретке жол көрсететін мәтінді ғана кірістіреді, ол суреттің өзін кірістірмейді.

Беттің жоғарғы жағы

Стандартты электрондық хаттар құрастыру жарияланымына деректер өрістерін кірістіру

 1. Егер әлі ашылмаған болса, стандартты электрондық хаттар құрастыру жарияланымыңызды ашыңыз.

 2. Құралдар мәзірінде Пошта таратулары мен каталогтар түймешігін көрсетіп, кейін Стандартты электрондық хаттар құрастыру түймешігін басыңыз.

 3. Стандартты электрондық хаттар құрастыру тапсырмалар аймағында Алушы тізімін жасау астынан пайдаланғыңыз келетін деректер көзін таңдап, кейін Келесі: Алушы тізімін жасау немесе қосылу параметрін таңдаңыз.

 4. Деректер көзін таңдау тілқатысу терезесінде қалаған деректер көзін нұқып, Ашу пәрменін таңдаңыз.

  Таңдаған деректер көзі түріне байланысты басқа тілқатысу терезелерінде ерекше мәлімет пайда болуы және сұралуы мүмкін.

  Мысалы, егер бірнеше жұмыс парағының мәліметтері бар Microsoft Office Excel жұмыс кітабы деректер көзі болса, құрамында қалаған мәліметіңіз бар жұмыс парағын таңдап, кейін OK түймешігін басыңыз.

 5. Біріктіруді алушылар тілқатысу терезесінде, біріктіруге қосқыңыз келетін алушыларды таңдай аласыз. Қосқыңыз келетін алушылардың жанындағы құсбелгіні қойып, алып тастағыңыз келетін алушылардың жанындағы құсбелгіні алыңыз. Тізіміңізді ерекше өріс немесе шарт арқылы сүзе аласыз және тізімді алфавиттік ретпен сұрыптай аласыз. Алушы тізімін тазарту туралы қосымша мәлімет алу үшінЭлектрондық пошта тарату тізіміңізді дайындау кеңестері дегенді қараңыз.

 6. Егер жарияланымыңыздың құрамында мәтін жолағы болмаса, бір немесе бірнеше мәтін жолақтарын кірістіріңіз.

  Қалай?

  1. Нысандар құралдар тақтасында Мәтін ұясы пәрменін таңдаңыз Түймешік суреті .

  2. Жарияланымыңызда мәтін жолағы бір бұрышының пайда болатын жерін көрсетіп, кейін мәтін жолағының қалаған өлшемін алмайынша көлденеңінен созыңыз.

 7. Аяқталған жарияланымыңыздың әр көшірмесінде бірдей болып қалуын қалаған мәтінді кірістіру үшін, мәтін жолағының ішіне нұқып, кейін әр көшірмеде пайда болуын қалаған мәтінді теріңіз.

 8. Стандартты электрондық хаттар құрастыру жарияланымыңызда деректер өрісін кірістіргіңіз келетін жерді мәтін жолағы ішінен нұқыңыз.

 9. Төмендегі әрекеттердің бірін кірістіріңіз:

  Жекелендірілген еренсілтеме

  1. Стандартты электрондық хаттар құрастыру тапсырмалар аймағында Қосымша элементтер астынан Жекелендірілген еренсілтеме кірістіру пәрменін таңдаңыз.

  2. Жекелендірілген еренсілтеме кірістіру тілқатысу терезесінде еренсілтемені нұқыған кезде әр алушының веб-торабы мен веб-беті мекенжайларына өтуі және бейнеленуі үшін қалаған мәтініңізді теріңіз.

  3. Егер бейнелеу мәтіні немесе еренсілтеме өрістерінде деректер өрісін пайдаланғыңыз келсе,Бейнелеу мәтіні немесе Еренсілтеме жолағын нұқып, Кірістірілетін элемент астындағы тізімнен кірістіргіңіз келетін деректер өрісін нұқыңыз.

   Ескерту : Егер деректер өрісін кірістірсеңіз, кірістірілген деректер өрісімен сәйкес кез келген бос ендірулерге алмасатын бейнелеу мәтіні мен веб мекенжайын анықтай аласыз. Бос ендірулерге әдепкі мәтінді пайдалану және Бос ендірулерге әдепкі еренсілтемені пайдалану параметрлеріне құсбелгіні қойыңыз, қажет болса, кейін алмасатын мәтінді және веб мекенжайын теріңіз.

   Жекелендірілген гиперсілтемені кірістіру диалогтық терезесінің кескіні

  Сурет өрісі

  1. Стандартты электрондық хаттар құрастыру тапсырмалар аймағынан Қосымша элементтер астынан Сурет өрісі түймешігін басыңыз.

  2. Сурет өрісін кірістіру тілқатысу терезесінде кірістіргіңіз келетін сурет деректер өрісін нұқып, OK түймешігін басыңыз.

   Ескерту : Егер Мазмұндар бағандары суреттері бар қалтаны көрсететін жолды қамтымаса, сурет файлдарының орнын анықтауыңыз қажет. Қалталарды анықтау, [Деректер көзі қалтасы] параметрлерін таңдаңыз, Қосу түймешігін басыңыз, суреттер орнын шарлап, кейін Ашу пәрменін таңдаңыз.

  Сәлемдесу жолы

  1. Стандартты электрондық хаттар құрастыру тапсырма аймағында Қосымша элементтер астынан Сәлемдесу жолы түймешігін басыңыз.

  2. Сәлемдесу жолы тілқатысу терезесінде амандасу, атау пішімі және тыныс белгілері бар сәлемдесу жолы пішімін таңдаңыз.

   Кеңес : Сонымен бірге амандасу және келесі тыныс белгілері жолағында өз мәтініңізді тере аласыз.

  3. Publisher алушының атын түсіндіре алмаған жағдайда, — мысалы, дерек көзінде алушының аты немесе тегі емес, тек ұйым аты болған кезде, пайда болуын қалаған мәтінді таңдаңыз.

   Кеңес : Дұрыс емес алушы аттары үшін жолақта сәлемдесу жолы ретінде өз мәтініңізді тере аласыз.

  4. OK түймешігін басыңыз.

   Ескерту : Егер деректер өрістерінің атаулары деректер көзіндегі Publisher пайдаланатын сәлемдесу жолына деректер өрістері атауларына сәйкес болмаса, Сәлемдесу жолы тілқатысу терезесінде Өрістерді сәйкестендіру пәрменін таңдауыңыз қажет. Өрістерді сәйкестендіру тілқатысу терезесінде Publisher өрістеріне сәйкес деректер көзінен алынған өрістерді таңдау үшін ашылмалы тізімді пайдаланыңыз.

  Мәліметтің басқа өрістері

  Стандартты хаттар құрастыру тапсырмалар аймағында Жарияланымыңызды дайындау астындағы тізімде деректер көзіңіздегі барлық өрістер бар. Жарияланымыңызға кез келген қосымша өрістер қосу үшін осы тізімді пайдалана аласыз.

  1. Стандартты электрондық хаттар құрастыру тапсырма аймағында Жарияланымыңызды дайындау астындағы тізім жолағында мәтін жолағына арнап жасаған өрісті қосу үшін, оны сол жерге апарыңыз.

   Ескерту : Бұл тізімнен сурет элементін апару сурет жолын ғана кірістіреді. Ол суреттің өзін кірістірмейді.

Беттің жоғарғы жағы

Каталогқа біріктіру жарияланымына деректер өрісін кірістіру

 1. Егер әлі ашылмаған болса, каталогқа біріктіру жарияланымыңызды ашыңыз.

 2. Құралдар мәзірінен Пошта таратулары мен каталогтар түймешігін көрсетіп, Каталогқа біріктіру түймешігін басыңыз.

 3. Каталогқа біріктіру тапсырмалар аймағында Өнім тізімін таңдау астынан пайдаланғыңыз келетін деректер көзін таңдап, кейін Келесі: Өнім тізімін жасау немесе қосылу параметрін таңдаңыз.

 4. Деректер көзін таңдау тілқатысу терезесінде қалаған деректер көзін нұқып, Ашу пәрменін таңдаңыз.

  Таңдаған деректер көзі түріне байланысты басқа тілқатысу терезелерінде ерекше мәлімет пайда болуы және сұралуы мүмкін.

  Мысалы, егер бірнеше жұмыс парағының мәліметтері бар Microsoft Office Excel жұмыс кітабы деректер көзі болса, құрамында қалаған мәліметіңіз бар жұмыс парағын таңдап, кейін OK түймешігін басыңыз.

 5. Каталогқа біріктіру өнімінің тізімі тілқатысу терезесінде біріктіруге қосқыңыз келетін элементтерді таңдай аласыз. Қосқыңыз келетін элементтердің жанындағы құсбелгіні қойып, алып тастағыңыз келетін элементтердің жанындағы құсбелгіні алыңыз. Тізіміңізді ерекше өріс немесе шарт арқылы сүзе аласыз және тізімді әліппелік ретпен сұрыптай аласыз.

 6. Егер жарияланымыңыздың құрамында мәтін жолағы болмаса, деректер өрісі кірістіретін жарияланымыңыздың каталогқа біріктіру аймағына мәтін жолағын кірістіріңіз.

  Қалай?

  1. Нысандар құралдар тақтасында Мәтін ұясы пәрменін таңдаңыз Түймешік суреті .

  2. Жарияланымыңызда мәтін жолағының бір бұрышының пайда болуын қалайтын жерді көрсетіп, кейін мәтін жолағының қалаған өлшемін алмайынша көлденеңінен созыңыз.

 7. Каталогқа біріктіру аймағының қайталауындағы әр жазбасымен өзгеретін деректерді кірістіру үшін, деректер өрісін кірістіргіңіз келген мәтін ішіне нұқып, кейін төмендегілердің біреуін орындаңыз:

  1. Үлгіңіздің қайталанатын каталогқа біріктіру аймағына мәтінді кірістіру үшін, Каталогқа біріктіру тапсырмалар аймағында Жарияланымыңызды дайындау астынан кірістіргіңіз келген өрісті нұқыңыз.

   Ескерту : Сурет өрісін нұқу суреттің өзінен жақсырақ мәтінді (сурет жолы және файл атауы) кірістіреді.

  2. Қосымша элементтер астынан суретті кірістіру үшін Өнім суреті түймешігін басыңыз.

   Ескерту : Егер деректер өрісін кірістірместен бұрын каталогқа біріктірудегі мәтін жолағын нұқымасаңыз, Publisher әр деректер өрісін жаңа мәтін немесе сурет жақтауы ішіне кірістіреді.

 8. Деректер көзінен қалаған өрістердің барлығын кірістіріп болғанға дейін 5-ші қадамды қайталаңыз.

 9. Деректер көзіндегі әр жазбада қайталанатын каталогқа біріктіру аймағын пішімдеңіз және реттеңіз. Бірнеше жазбалар бетке толық сыятындай етіп оның өлшемін өзгерте аласыз. Қосымша қараңыз бөлімінде пішімдеу және мәтінді реттеу туралы қосымша ақпаратты табыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×