Жарияламаны, афишаны немесе басқа үлкен жарияланымды жасау және басып шығару

Жарияланымды, мысалы, Плакаттар жасап, Бет параметрі тілқатысу терезесінде 21,25 х 27,5 см үлкен өлшемді таңдағаныңызда, Microsoft Office Publisher 2007 бағдарламасы бір парақ қағаздан үлкенірек жарияланымды басып шығарады. Office Publisher 2007 бағдарламасында жарияланымдарды 600 х 600 см мөлшерінде үлкенірек етіп басып шығаруыңызға болады.

Маңызды : Градиенттер, жолдар мен сызбалық шектеу сияқты кейбір мүмкіндіктер 304,8 см-ден үлкен жарияламаларға дұрыс басып шығарылмайды.

Не істегіңіз келеді?

Жариялама жасау

Афиша жасау

Жарияламаға немесе афишаға кескіндер қосу

Қабаттастыруды өзгерту

Жарияламаны немесе афишаны басып шығару

Жариялама жасау

 1. Жарияланым түрлері тізімінде Плакаттар параметрін таңдаңыз.

 2. Плакаттаржиынтығында төмендегілердің бірін орындаңыз:

  • Қажетті жариялама жобасын — мысалы, Жалға берілетін пәтер таңдаңыз.

  • Microsoft Office Online торабындағы үлгілерді қарау параметрін таңдап, қотарғыңыз келген жариялама жобасын нұқып, одан кейін 4-қадамға өтіңіз.

 3. Теңшеу және Параметрлер астындағы қажетті параметрлерді таңдаңыз.

 4. Жасау түймешігін басыңыз.

 5. Жарияланымды пішімдеу тапсырмалар аймағында төмендегілердің кез келгенін орындаңыз:

  • Жарияламаның ені мен биіктігін өзгерту үшін тапсырмалар аймағында Бет өлшемін өзгерту түймешігін басып, одан кейін бет өлшемін таңдаңыз немесе Беттің пайдаланушылық өлшемін жасау түймешігін басыңыз.

  • Жарияламаның түстер схемасын өзгерту үшін тапсырмалар аймағында Түс схемалары түймешігін басып, одан кейін қажетті схеманы таңдаңыз.

  • Жарияламаның қаріп схемасын өзгерту үшін тапсырмалар аймағында Қаріп схемалары түймешігін басып, одан кейін қажетті схеманы таңдаңыз.

 6. Жарияламаңызда толтырғыш мәтін мен суреттерді мәтінмен және суреттермен немесе қажетті басқа да нысандармен ауыстырыңыз.

 7. Файл мәзірінде Басқаша сақтау пәрменін таңдаңыз.

 8. Сақтау жолағында жаңа жариялама жарияланымын сақтағыңыз келген қалтаны таңдаңыз.

 9. Файл атауы жолағына жариялама жарияланымына арналған атауды теріңіз.

 10. Файл түрі жолағында Publisher файлдары түймешігін басыңыз.

 11. Сақтау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Афиша жасау

Publisher бағдарламасында афиша жасау үшін жариялама жасап, бет өлшемін қажетті афиша өлшеміне өзгертіңіз.

 1. Жарияланым түрлері тапсырмалар аймағында Жарияламалар параметрін таңдап, төмендегілердің бірін орындаңыз:

  • Жарияламалар астындағы Бос өлшемдер параметрін таңдаңыз.

  • Microsoft Office Online торабындағы үлгілерді қарау параметрін таңдап, қотарғыңыз келген афиша жобасын нұқып, одан кейін 4-қадамға өтіңіз.

 2. Бос өлшемдер астындағы қажетті қағаз өлшемін таңдаңыз немесе Беттің пайдаланушылық өлшемін жасау түймешігін басып, өзгертпелі бет өлшемін жасаңыз.

 3. Жасау түймешігін басыңыз.

 4. Жарияланымды пішімдеу тапсырмалар аймағында төмендегілердің кез келгенін орындаңыз:

  • Түс схемасын өзгерту үшін тапсырмалар аймағында Түс схемалары түймешігін басып, одан кейін қажетті схеманы таңдаңыз.

  • Қаріп схемасын өзгерту үшін тапсырмалар аймағында Қаріп схемалары түймешігін басып, одан кейін қажетті схеманы таңдаңыз.

 5. Файл мәзірінде Басқаша сақтау пәрменін таңдаңыз.

 6. Сақтау жолағында жаңа жарияланымды сақтағыңыз келген қалтаны таңдаңыз.

 7. Файл атауы жолағына жарияланым атауын теріңіз.

 8. Файл түрі жолағында Publisher файлдары түймешігін басыңыз.

 9. Сақтау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жарияламаға немесе афишаға кескіндер қосу

Клип қосу

 1. Нысандар құралдар тақтасында Сурет жақтауы параметрін таңдап, Бос сурет жақтауы түймешігін басыңыз, одан кейін бос сурет жақтауын орналастыру үшін жарияланымыңызды нұқыңыз.

 2. Бос сурет жақтауын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, Суретті өзгерту пәрменін көрсетіңіз, одан кейін Клип түймешігін басыңыз.

 3. Клип тапсырмалар аймағының Іздеу жолағына қажетті клипті суреттейтін сөзді немесе сөз тіркесін теріңіз.

  Іздеуді қысқарту үшін төмендегілердің біреуін немесе екеуін таңдаңыз:

  • Іздеу нәтижелерін арнайы клиптер жинағымен шектеу үшін Ішінен іздеу жолағында қажетті жинақты таңдаңыз.

  • Іздеу нәтижелерін арнайы мультимедиялық файл түрімен шектеу үшін Нәтижелер мынадай болуға тиісті жолағында қажетті клиптердің түрлеріне құсбелгілерді қойыңыз.

 4. Өту түймешігін басыңыз.

 5. Клип тапсырмалар аймағының іздеу нәтижелері терезесінде қажетті суретті таңдаңыз.

Файлдағы суретті қосу

 1. Нысандар құралдар тақтасында Сурет жақтауы параметрін таңдап, Бос сурет жақтауы түймешігін басыңыз, одан кейін бос сурет жақтауын орналастыру үшін жарияланымыңызды нұқыңыз.

 2. Сурет жақтауын тінтуірдің оң жақ түймешігін нұқып, Суретті өзгерту пәрменін көрсетіңіз, одан кейін Файлдан түймешігін басыңыз.

 3. Суретті кірістіру тілқатысу терезесінде кірістіргіңіз келген суреті бар қалтаның орнын анықтап, одан кейін сурет файлын таңдаңыз.

 4. Төмендегілердің бірін орындаңыз:

  • Суретті ендірілген сурет үшін Кірістіру түймешігін басыңыз.

  • Суретті қатты дисктегі сурет файлымен байланысқан сурет үшін Кірістіру пәрменінің жанындағы көрсеткіні нұқып, одан кейін Файлмен байланыс түймешігін басыңыз.

   Ескерту : Егер коммерциялық басып шығарғыштың бір үлкен қағаздағы жариялама, басылған қағаздағы шақырулар немесе футболкадағы суреттер сияқты жарияланымыңызды басып шығаруын жоспарласаңыз немесе жарияланымыңызды басқа компьютерге жылжытқыңыз келсе, сілтемелі сызбаларды қосу үшін буу және өту шеберін пайдаланыңыз.

   Егер буу және өту шеберін пайдаланбасаңыз, сызбаларды файлмен көшіруге болмауы мүмкін. Сызбаларға сілтеме жасау, ендіру, буу және өту шебері туралы толық ақпаратқа сілтемелерді Қосымша қараңыз бөлімінен іздеңіз.

Суретті сканерден сандық камераға тікелей қосу

 1. Нысандар құралдар тақтасында Сурет жақтауы параметрін таңдап, Бос сурет жақтауы түймешігін басыңыз, одан кейін бос сурет жақтауын орналастыру үшін жарияланымыңызды нұқыңыз.

 2. Сурет жақтауын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, Суретті өзгерту пәрменін көрсетіңіз, одан кейін Сканерден немесе камерадан түймешігін басыңыз.

 3. Егер бірден артық құрылғы компьютеріңізге тіркелсе, пайдаланғыңыз келген құрылғыны таңдаңыз.

 4. Төмендегілердің бірін орындаңыз:

  • Суретті сканерден қосу    Егер суретті сканерлеу үшін әдепкі параметрлерді пайдалансаңыз, желілік жарияланымға қосылатын суреттер үшін Веб сапасы түймешігін немесе басылатын жарияланымға қосылатын суреттер үшін Баспа сапасы түймешігін басыңыз. одан кейін суретіңізді сканерлеу үшін Кірістіру түймешігін басыңыз.

   Ескерту : Кірістіру түймешігі кейбір сканерлерде қол жетімсіз болады, себебі сканердің бағдарламалық құралында автоматты сканерлеу болмайды. Оның орнына Таңдау бойынша кірістіру түймешігін басыңыз.

  • Суретті камерадан басқа құрылғыға қосу    Егер таңдалған құрылғы камера немесе басқа құрылғы (сканер емес) болса немесе суретті сканерлеудің алдында параметрлерді баптағыңыз келсе, Таңдау бойынша кірістіру түймешігін басыңыз, одан кейін пайдаланып отырған құрылғымен келетін нұсқауларды орындаңыз.

Сызбалар реттеушісі арқылы суретті қосу

 1. Нысандар құралдар тақтасында Сурет жақтауы параметрін таңдап, Бос сурет жақтауы түймешігін басыңыз, одан кейін бос сурет жақтауын орналастыру үшін жарияланымыңызды басыңыз.

 2. Сурет жақтауын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, Суретті өзгерту пәрменін көрсетіңіз, одан кейін Сызбалық реттеуші түймешігін басыңыз.

 3. Сызбалық реттеуші тапсырмалар аймағының Суретті таңдау астында ауыстырғыңыз келген бос сурет жақтауының атауын көрсетіп, көрсеткіні басыңыз, одан кейін Суретті осы жақтауға кірістіру түймешігін басыңыз.

 4. Суретті кірістіру тілқатысу терезесінде қалаған суретіңізді таңдаңыз.

  Егер қалаған суретіңізді көрмесеңіз, суреті бар қалтаны шолыңыз.

 5. Төмендегілердің бірін орындаңыз:

  • Суретті ендірілген сурет үшін Кірістіру түймешігін басыңыз.

  • Суретті қатты дисктегі сурет файлымен байланысқан сурет үшін Кірістіру пәрменінің жанындағы көрсеткіні нұқып, одан кейін Файлмен байланыс түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Қабаттастыруды өзгерту

 1. Файл мәзіріндегі Басып шығару пәрменін таңдаңыз.

  • Жариялама, афиша немесе үлкен жарияланым бетіндегі көлденең басып шығарылатын аумақтың арасында қабаттастырылатын қағаздың жақтау арасын үлкейту үшін Баспаның қосымша параметрлері астындағы Көлденең қабаттастыру параметрлерін өзгертіңіз.

   Мысалы, көптеген көлденең беттерден жасалған үлкен жарияламаны басып шығарсаңыз, беттерді бірге басып шығарылатын аумақтың біраз бөлігін жаппай тіркеу үшін беттер арасындағы жақтау арасын үлкейтуіңізге немесе кішірейтуіңізге болады.

  • Жариялама, афиша немесе үлкен жарияланым бетіндегі тік басып шығарылатын аумақтың арасында қабаттастырылатын қағаздың жақтау арасын үлкейту үшін Баспаның қосымша параметрлері астындағы Тігінен қабаттастыру параметрлерін өзгертіңіз.

   Мысалы, көптеген тік беттерден жасалған үлкен жарияламаны басып шығарсаңыз, беттерді бірге басып шығарылатын аумақтың біраз бөлігін жаппай тіркеу үшін беттер арасындағы жақтау арасын үлкейтуіңізге немесе кішірейтуіңізге болады.

  • Үлкен жарияланымның бір бетін басып шығару үшін Бір телімді басып шығару параметріне құсбелгіні қойып, одан кейін басып шығарғыңыз келген қатардың жол және баған нөмірін таңдаңыз.

 2. Басып шығару түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Барлық жұмыс үстелі басып шығарғыштарының жақтау араларында басып шығарылмайтын аймақ болады.

Беттің жоғарғы жағы

Жарияламаны немесе афишаны басып шығару

Жарияламаны немесе афишаны басып шығару үшін Файл мәзіріндегі Басып шығару пәрменін таңдап, одан кейін OK түймешігін басыңыз.

Ескерту : Жарияламаны жариялама қағазына басып шығару үшін жариялама қағаз өлшемі бар басып шығарғышты пайдалану керек. Пайдаланып отырған басып шығарғышта жариялама қағазының бар екенін анықтау үшін Басып шығару тілқатысу терезесінің Жарияланым және қағаз параметрлері қойындысындағы Қағаз тармағының астындағы параметрлерді тексеріңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×