Жазба өзгертілген кезде күн мен уақыт пішімін сақтау

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

Пішінді макроспен пайдалану арқылы кесте соңғы өзгертілген кестені бақылауды сақтай аласыз. Пішін жазбаны өзгертуге пайдаланылған кезде, макрос кестедегі күн мен уақыт пішімін сақтайды. Тек ең соңғы өзгертілген күн мен уақыт пішімі сақталады.

Ескерту :  This article doesn’t apply to Access apps – the kind of database you design with Access and publish online. See Create an Access app for more information.

Ескерту : Осы мақаладағы процедуралар жұмыс үстеліндегі Access дерекқорларында пайдалану үшін арналған. Егер Веб дерекқорында уақыт белгілерінің өрістері қажет болса, бұл процедураларды пайдаланбаңыз. Оның орнына, бірнәрсе өзгерген кезде бақылауды сақтау үшін SharePoint Өзгертілетін бағандарын пайдалана аласыз. Қосымша ақпаратты SharePoint анықтамасын қараңыз.

Кеңес : Егер жазбалар жасалған кезде бақылап, бірақ өзгертілгенін бақылағыңыз келмесе, әрбір жазба жасалған кезде уақыт белгісін қосып, өрістің Әдепкі мән сипатын бақылау және пайдалану үшін кестеде өріс жасаңыз. Қосымша ақпаратты Қосымша қараңыз бөлімінен қараңыз.

Бұл мақалада

Шолу

Бастамас бұрын

1-қадам: кестеге уақыт белгілерінің өрістерін қосу

2-қадам: күн мен уақытты жазатын макрос жасау

3-қадам: деректерді енгізу пішініне өрістер және макрос қосу

Шолу

Кестедегі жазбаның өзгертілген күні мен уақытын жазу үшін, төмендегі қадамдарды аяқтауыңыз қажет:

1-қадам: кестеге өрістер қосу.    Күн мен уақытты жазбастан бұрын оларды сақтайтын орын қажет. Бақылағыңыз келген жазбалары бар кестеде кестеде өрістер жасау бірінші қадам болып келеді. Күн мен уақытты жазу үшін, күнге бір өріс және уақытқа бір өріс жасаңыз. Егер біреуін немесе басқасын жазғыңыз келсе, онда қажетті өрісті жасай аласыз.

2-қадам: күн мен уақытты жазатын макрос жасау.    Күнді, уақытты немесе екеуін де жазғыңыз келуіне байланысты, макроста бір немесе екі әрекет болады. Макросты жазған кезде, құрамында сол өрістер бар кестені емес, күн мен уақытты сақтайтын өрістерді ғана көрсетіңіз. Солай болса, макросты басқа кестелер және пішіндермен оңай қолдана аласыз.

3-қадам: деректерді енгізу пішініне макрос қосу.    Кестеде жазбалар өңдеу үшін пайдаланатын пішіннің Жаңартқанға дейін пішін сипатына макрос қостыңыз. Егер кестеде жазба өңдеу үшін басқа пішіндер пайдалансаңыз, онда оның әрбіреуіне макрос қоса аласыз. Солай болса, жазбаны өңдеу үшін пайдаланған пішінге қарамастан күн мен уақытты жаза аласыз.

Беттің жоғары бөлігі

Бастамас бұрын

Бастамастан бұрын, төмендегіні орындаңыз:

 • Пайдаланушылар дерекқордағы макростарды іске қосуы қажет. Егер пайдаланушы дерекқорды ашып, макростарды іске қоспаса, онда макрос жазбаларға уақыт белгілерін қоспайды. Егер дерекқорды сенімді орын сақтасаңыз, макростар автоматты түрде іске қосылады.

 • Егер пайдаланушы жазбаларды өңдесе, бірақ құрамында жазбаларға уақыт белгілерін қосатын макросы бар деректер енгізу пішінін пайдаланбаса, сол пайдаланушы өңдеген жазбаларға уақыт белгілері қосылмайды.

 • Себебі күн мен уақыт кесте өрістерінде сақталған, сол өрістердегі мәндер жазба өзгертілген сайын қайта жазылады. Басқаша айтқанда, ең соңғы өзгерістердің күні мен уақытын сақтай аласыз.

 • Егер жазба жасалған күн мен уақытты жазғыңыз келсе, кестеге өріс қосып, өрістің Әдепкі мән сипатын Қазір() немесе Күн() сипатына орнатыңыз.

  Қосымша ақпаратты Қосымша қараңыз бөлімінен қараңыз.

 • Егер дерекқор файлыңызда бұрынғы файл пішімі болса және пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздікті пайдаланса, оның жазбаларын өңдеу үшін кестенің және пішіндердің жасақтамасын өзгертуге рұқсатыңыз болуы тиіс.

Беттің жоғары бөлігі

1-қадам: кестеге уақыт белгілерінің өрістерін қосу

Ақпаратты сақтау үшін өрістер жасаңыз.

 1. Кестені құрастырушы көрінісінде ашыңыз.

 2. Келесі әрекеттердің біреуін немесе екеуін де орындаңыз:

  • Күнді сақтау үшін өріс жасаңыз.    Құрастыру терезесінің Өріс атауы бағанындағы жаңа жолға Өзгертілген күнін теріп, одан кейін Деректер түрі бағанынан Күн/Уақыт таңдаңыз.

  • Уақытты сақтау үшін өріс жасаңыз.    Құрастыру терезесінің Өріс атауы бағанындағы жаңа жолға Өзгертілген уақытын теріп, одан кейін Деректер түрі бағанынан Күн/Уақыт таңдаңыз.

 3. Өзгерістерді сақтау үшін CTRL+S пернелерін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

2-қадам: күн мен уақытты жазатын макрос жасау

Өрістерді жасағаннан кейін, сол өрістерге уақыт белгілерін қосу үшін макрос жасаңыз. Макросты басқа кестелермен қайта қолданылуы үшін, кесте атауларына емес, тек өріс атауларына сілтеме жасаңыз.

Ескерту : Егер тек күн немесе уақытты жазғыңыз келсе, қажетсіз макрос әрекетін есепке алмаңыз.

 1. Жасау қойындысының Макрос және код тобындағы Макрос түймешігін басыңыз. Егер бұл пәрмен қол жетімді болмаса, не Модуль не Класс модулі түймешігінің төменгі бөлігіндегі көрсеткіні басып, Макрос түймешігін басыңыз.

 2. Құрастырушы қойындысының Көрсету/Жасыру тобындағы Барлық әрекеттерді көрсету түймешігін басыңыз.

 3. Макрос терезесінде, макрос әрекетін ашып, Мәнді орнату параметрін таңдаңыз.

  Access 2010 макрос құрастыру қойындысы.

  1. Алдымен, барлық қол жетімді макрос әрекеттерін көрсетіңіз. МәнОрнату әрекеті әдепкідей қауіпті және жасырын болады, себебі ол деректерді өзгертуі мүмкін.

  2. Одан кейін, осы тізімнен МәнОрнату әрекетін таңдаңыз.

 4. Мәнді орнату белсенді терезесінде Элемент жолағында [Өзгертілген күнін] теріңіз немесе қойыңыз.

 5. Өрнек жолағында Күнді() теріңіз.

 6. Келесі макрос әрекет тізімін ашып, Мәнді орнату параметрін таңдаңыз.

 7. Мәнді орнату белсенді терезесінде Элемент жолағында [Өзгертілген уақытын] теріңіз немесе қойыңыз.

 8. Өрнек жолағында Уақытты() теріңіз.

 9. CTRL+S пернелер тіркесімін басып, Басқаша сақтау диалогтық терезесінде Соңғы өзгертілген деп теріңіз.

Беттің жоғары бөлігі

3-қадам: деректерді енгізу пішініне өрістер және макрос қосу

Макрос жасағаннан кейін, пайдаланушылар қатысты кестеге деректер енгізе алатындай оны әрбір деректер енгізу пішініне қосыңыз.

 1. Деректерді енгізу пішінін Құрастырушы көрінісінде ашыңыз.

 2. Құрастырушы қойындысындағы Құралдар тобынан Қолданыстағы өрісті қосу пәрменін таңдаңыз.

 3. Өрістер тізімі тармағында Осы көрініс үшін ғана бар астындағы Өзгертілу күні және Өзгертілу уақыты өрістерін пішінге апарыңыз. Өрістердің пішіндегі өлшемін және орнын қажетінше реттеңіз.

 4. Сипаттар парағы әлі көрінбесе, оны көрсету үшін F4 пернесін басыңыз.

 5. Сипат парағында Түрін таңдау параметрі Пішін түріне орнатылғанын тексеріңіз.

  Кеңес : Таңдау түрі өзгерту үшін, ашылмалы тізімінде қалаған таңдау түрін таңдаңыз.

 6. Сипат парағындағы Оқиға қойындысын басыңыз.

 7. Оқиға қойындысындағы, Жаңартқанға дейін жолағындағы көрсеткіні басып, одан кейін Соңғы өзгертілген түймешігін басыңыз.

 8. Егер жазбаларды өңдеу үшін бірнеше пішіндер пайдалансаңыз, әр пішін үшін осы процедураны қайталаңыз.

 9. Макростың дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеру үшін, пішінді Пішін көрінісінде ашыңыз, жазбаны өңдеп, SHIFT+F9 пернесін басыңыз. Жазбаны өңдейтін күн мен уақыт көрсетілуі тиіс.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×