Жазба түрлерін және тізімдерді жасау және теңшеу

Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші бағдарламасымен бизнеске қатысты өрістерді қосып, қажет емес өрістерді жойып және маңызды мәліметтерді айрықша көрсету үшін өрістерді жылжытып пішіндерді теңшеуге болады. Жаңа пішіндер жасауға, тізімдер қосуға, есептер теңшеуге, сату кезеңдері мен ықтимал тұтынушыны есептеу шартын өзгертуге және контакт кәртішкелері үшін өрістерді таңдауға болады.

Бұл мақала пішіндерді жасау мен теңшеуді және тізімдерді жасау мен өңдеуді қамтиды.

Ескерту : Дерекқор иесі ғана пішіндерді теңшей алады.

Есептерді теңшеу, сату кезеңдерін, сату әрекеттерін және еске салғыштарды өзгерту, ықтимал тұтынушыны есептеу шартын өзгерту мен контакт кәртішкелері туралы ақпаратты мына мақалалардан қараңыз:

Не істеу қажет?

Жаңа жазба түрін жасау

Пішінді теңшеу

Пішінді жою

Тізімдер жасау немесе өңдеу

Беттің жоғарғы жағы

Жаңа жазба түрін жасау

Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші бағдарламасының құрамында теңшелетін пішіндердің түрлері немесе жазба түрлері бар, соның ішінде, Тіркелгі, Бизнес-контакт, басшылық, Мүмкіндік және Бизнес жобасы.

Өзгертпей әдепкі пішіндерді пайдалануға болады немесе бизнес қажеттіліктеріне сәйкес жаңа жазба түрлерін жасауға болады.

Әрі өрістер қосып және жойып пішіндерді өзгертуге болады. Ақпаратты осы мақаланың кейінгі Өріс қосу немесе жою бөлімінен қараңыз.

Жаңа жазба түрлері «Тіркелгі» немесе «Істес кісі» жазба түріне негізделуі керек. Жазбаларды байланыстыру әдісі мен олар арасында ортақ пайдаланылатын мәліметтер жасалатын жаңа жазба түрлерінде сақталады.

Мысалы: велосипедтерді көтерме сатушы теңшелген жазба түрлерін жасайды

Велосипедтерді көтерме сатушы «Дүкен» және «Дүкен қызметкерлері» жазбаларын жасауы қажет.

Көтерме сатушыдан сатып алатын әрбір дүкенде сатып алу үшін жауапты бірнеше қызметкер бар. Велосипедтерді көтерме сатушы сатып алу шешімдерін қабылдайтын өздерінің қызметкерлер тобы бар бірнеше дүкенге сатады. Дүкен туралы мәліметтерді қарап шыққан кезде қызметкерлер тізімін және дүкен қызметкерлерімен байланысты қарау үшін көтерме сатушы әрбір дүкен қызметкерін белгілі бір дүкенмен байланыстыруы қажет.

Бұл үшін көтерме сатушы «Тіркелгі» жазба түріне негізделген «Дүкен» жазбасын жасайды және «Істес кісі» жазба түріне негізделген «Дүкен қызметкері» жазбасын жасайды. Көтерме сатушы «Дүкен» жазбасын «Тіркелгі» жазбасына негіздеуді таңдайды, себебі тіркелгі жазбаларында қатысты істес кісілердің тізімі және әрбір істес кісіден барлық байланыс жұрналының элементтері көрсетіледі.

Теңшелген жазба түрін жасау

 1. Файл қойындысын нұқыңыз.

 2. Істес кісілерді реттеуші қойындысын нұқыңыз.

 3. Теңшеу түймешігін басып, Жазба түрлерін теңшеу пәрменін таңдаңыз.

 4. Жазба түрлерін теңшеу тілқатысу терезесінде мына әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • «Істес кісі» жазба түріне негізделген жаңа пішін жасау үшін Жаңа істес кісі түрі параметрін таңдаңыз.

  • «Тіркелгі» жазба түріне негізделген жаңа пішін жасау үшін Жаңа тіркелгі түрі параметрін таңдаңыз.

   The Customize Record Types dialog box with the New Business Contact Type button and the New Account Type button outlined.

   Ескертулер : 

   • Егер тұлғалар үшін жаңа жазба түрі қажет болса, Жаңа істес кісі түрі параметрін таңдаңыз.

   • Егер үлкен ұйым ішіндегі ұйымдар үшін жаңа жазба түрі қажет болса, Жаңа тіркелгі түрі параметрін таңдаңыз. Тіркелгіге байланыстырылған жазбадан барлық байланыс элементтері «Тіркелгі» жазбасының байланыс жұрналында көрсетіледі. Тіркелгі жазбалары туралы қосымша ақпаратты Істес кісілерді реттеушіде тіркелгілер туралы мәліметтерді сақтау бөлімінен қараңыз.

 5. Жаңа істес кісі түрі немесе Жаңа тіркелгі түрі тілқатысу терезесінде жаңа жазба түрі үшін жекеше және көптік атауды енгізіңіз.

 6. Әрі сол түрдің әрбір жазбасында пайда болатын белгішені өзгерту үшін Шолу пәрменін таңдаңыз.

 7. Жарайды түймешігін басыңыз.

  Жаңа жазба түрі Жазба түрлерін теңшеу тілқатысу терезесіндегі жазба түрлерінің тізіміне қосылады.

  Ескерту : Жаңа жазба түрінде жаңа жазба түрі негізделген тіркелгінің немесе істес кісінің барлық әдепкі беттері мен өрістері бар. Оның құрамында басқа пішіндерге қосылған теңшелген беттер немесе өрістер жоқ. Беттер мен өрістерді өзгертіп пішінді теңшеу үшін келесі Пішінді теңшеу бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Пішінді теңшеу

Пішіндерді бірнеше жолмен теңшеуге болады. Беттерді, бөлімдерді және өрістерді қосуға немесе жоюға болады. Өрістерді бизнесіңізге мәнді жолмен қайта реттеуге болады.

Ескерту : Дерекқор иесі ғана пішіндерді теңшей алады.

Басқалармен ортақ пайдалануға болатын теңшелген пішіндерді экспорттауға болады. Экспорттау туралы қосымша ақпаратты Істес кісілерді реттеушіден іскерлік жазбаларды экспорттау бөлімінен қараңыз.

Маңызды : Пішінге енгізілетін өзгертулер сол түрдің барлық жазбаларын өзгертеді. Мысалы, егер «Істес кісі» пішінінен өрісті жойсаңыз, ол сол өрісті барлық істес кісі жазбаларынан жояды.

Бұл бөлімде

Теңшелетін пішінді ашу

Жаңа бет жасау

Бетті атау немесе қайта атау

Бөлімдерді қосу немесе жою

Өрісті қосу немесе жою

Өрісті қосу

Қатынас өрісін қосу

Өрісті жою

Бөлімдерді қайта атау және өрістерді өңдеу

Пішіндегі элементтерді реттеу

Беттің жоғарғы жағы

Теңшелетін пішінді ашу

 1. Файл қойындысын нұқыңыз.

 2. Істес кісілерді реттеуші қойындысын нұқыңыз.

 3. Теңшеу түймешігін басып, Жазба түрлерін теңшеу пәрменін таңдаңыз.

 4. Тізімнен теңшеу қажет жазба түрін нұқып, Пішінді теңшеу түймешігін басыңыз.

  the customize record types dialog box with the customize form button outlined.

  Кеңес : Ашық пішінді теңшеуге болады. Таспаның Теңшеу тобындағы Пішін орналасуы түймешігін басыңыз.

Пішіннің теңшелетін нұсқасы ашылады. Енді пішіндегі беттерді, бөлімдерді және өрістерді қосуға немесе жоюға немесе бөлімдер мен өрістерді қайта реттеуге болады.

Ескерту : «Жалпы» беті әдепкі көрсетіледі. Басқа бетті көрсету үшін Теңшеу қойындысының Беттер тобындағы Көрсету пәрменін таңдап, бет атауын нұқыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жаңа бет жасау

Пішін үшін төрт қосымша бетке дейін жасауға болады. Әдепкіде, пішіндердің көбісі Жалпы, Мәліметтер және Жұрнал беттерінен тұрады.

 1. Теңшелетін пішінді ашу.

 2. Теңшеу қойындысының Беттер тобындағы Көрсету пәрменін Show icon таңдап, 1-пайдаланушы беті немесе басқа пайдаланушы беттерінің біреуін нұқыңыз.

  Бос бет көрсетіледі.

  Ескерту : Егер бет атауы (Жасырын) параметрімен аяқталса, бет әдепкі жасырын болады. Осы пішін бетіне деректерді енгізу үшін «Жасыру» мүмкіндігін ажырату қажет болады.

 3. Егер бет жасырын болса, бетті көрсету үшін «Жасыру» мүмкіндігін ажыратыңыз. Беттер тобындағы Жасыру Hide icon пәрменін таңдаңыз

  Ескерту : Беттің жасырылмағанын тексеру үшін Беттер тобындағы Көрсету пәрменін таңдаңыз. Егер таңдалған бет атауынан кейін (Жасырын) параметрі болмаса, ол көрінеді.

Енді бетті қайта атауға және оған бөлімдер мен өрістерді қосуға болады. Қосымша ақпаратты осы мақаланың кейінгі Бөлімдерді қосу немесе жою және Өрістер қосу немесе жою бөлімдерінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Бетті атау немесе қайта атау

 1. Теңшеу қойындысының Беттер тобындағы Көрсету пәрменін таңдап, қайта атау қажет бетті нұқыңыз.

 2. Беттер тобындағы Бетті қайта атау Rename icon пәрменін таңдаңыз.

 3. Бет атауы жолағына жаңа атауды енгізіп, Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Бөлімдерді қосу немесе жою

Пішіндегі мәліметтер бөлімдерге ұйымдастырылған. Мысалы, «Істес кісі» пішінінде Бизнес және Басты сияқты түрлі телефон нөмірі өрістері бар Телефон нөмірлері бөлімі бар.

The Business Contact Form Layout screen with the Phone numbers section selected.

Бөлімді қосу

 1. Теңшелетін пішінді ашу.

 2. Теңшеу қойындысының Орналасу тобынан Бөлімді қосу пәрменін «Бөлім қосу» белгішесі таңдаңыз.

 3. Бөлім атауы жолағына бөлім атауын енгізіп, Жарайды түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Егер бөлім енін өзгерту қажет болса, бөлімді таңдаңыз. Теңшеу қойындысындағы Кең Wide icon немесе Тар Narrow icon параметрін таңдаңыз.

Бөлімді жою

 1. Жою қажет бөлімді нұқыңыз.

  Кеңес : Бөлімде атау жанындағы көлденең сызықпен бөлім атауы бар. Бөлімді таңдау үшін бөлім атауын немесе жанын нұқыңыз.

  The selected Phone numbers section

 2. Теңшеу қойындысының Орналасу тобынан Жою пәрменін Remove icon таңдаңыз.

  Ескертулер : 

  • Осы бөлімдегі өрістер жойылады, бірақ олар істес кісілерді реттеуші дерекқорынан жойылмайды. Егер өрістерді пішінге қайта қосу қажет болса, осы мақаланың кейінгі Өрісті қосу бөлімін қараңыз. Өрістерді жойған кезде олардың құрамындағы өрістер немесе деректер жойылмайды. Өрістерге енгізілген деректер өрістер мүлдем жойылғанша дерекқорда сақталады.

  • Бөлімді жойған кезде ол істес кісілерді реттеуші дерекқорынан жойылады. Бөлімге қосылған өрістер бөліммен бірге жойылмайды. Егер бөлімді қайта қосу қажет болса, бөлімді бірдей атаумен қосып, өрістерді сол бөлімдегі пішінге қайта қосуға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Өрістер қосу немесе жою

Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші бағдарламасына бизнеске қажет өрістер түрлерін қосуға болады. Өріске енгізуге немесе таңдауға болатын мәліметтер түрі қосылатын өріс түріне байланысты.

Мысалы, егер мәтін ұясына мәліметтерді енгізу қажет болса, мәтін өрісін қосуға болады; егер тізімнен элементті таңдау қажет болса, алдын ала толтырылған тізімді қосуға (әрі ашылмалы тізім ретінде белгілі) болады; егер бір жазбаны басқа жазбаға байланыстыру қажет болса, қатынас өрісін қосуға болады.

Гүлбап өріске гүлдің түрі енгізілуі керек «Ұнамды гүл» атты мәтін өрісін жасауы мүмкін және жылыту жүйесінің маманы таңдауға болатын тізіммен «Пеш үлгісі» атты өріс жасауы мүмкін. Тізімдер туралы қосымша ақпаратты осы мақаланың кейінгі Тізімдер жасау немесе өңдеу бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Өрісті қосу

 1. Теңшелетін пішінді ашу.

  Кеңес : Келесі қадамның алдында өрісті қосу қажет бөлімді нұқыңыз. Егер өріс қажет орында болмаса, оны қосқаннан кейін басқа бөлімге апаруға болады.

 2. Теңшеу қойындысының Орналасу тобынан Өрістер қосу пәрменін «Өріс қосу» белгішесі таңдаңыз.

 3. Өрістер қосу тілқатысу терезесінде мына әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Тізімде көрсетілген өрістердің біреуін нұқып, Пішінге қосу пәрменін таңдаңыз.

   The Add Fields dialog box

  • Жаңа өріс жасау немесе басқа пішінге бұрыннан жасалған өрісті қосу үшін Жаңа параметрін таңдаңыз.

   Жаңа өріс жасау тілқатысу терезесінде мына әрекеттердің біреуін орындаңыз:

   Жаңа өріс жасау    

   1. Өріс атауы жолағына өріс атауын енгізіңіз.

   2. Деректер түрі тізімінде өрісте болатын деректер түрін нұқыңыз, мысалы, Сан.

   Осы деректер түрі үшін

   Осы деректер түрін таңдау

   96 таңбаға дейінгі сөздер немесе сөйлемдер

   Мәтін

   Ондық бөлгішпен немесе онсыз сандар

   Сан

   Пайыздық көрсеткіштер

   Пайыз

   Бағалар, табыс немесе басқа ақшаға қатысты деректер

   Ақша бірлігі

   «Иә» немесе «Жоқ», «Қосылған» немесе «Ажыратылған» немесе «Шын» немесе «Өтірік» сияқты қарапайым сұрақтарға жауаптар

   Иә/Жоқ

   Outlook бағдарламасындағы қол жетімді пішімдердің біреуіндегі күн немесе уақыт мәліметтері

   Күн/уақыт

   Бүтін сандар

   Бүтін сан

   Уақыт үнемдеу немесе пішіндер арасындағы үйлесімділікті сақтау үшін элементтердің (мәндердің) алдын ала толтырылған тізімі

   Ашылмалы тізім

   Веб-мекенжай

   URL мекенжайы

   Дерекқордағы басқа жазбаға сілтеме

   Қатынас

   1. Ескерту : Өріс жасалғаннан кейін өрістің деректер түрін өзгертуге болмайды. Егер деректер түрін өзгерту қажет болса, өрісті жойып, қажетті деректер түрімен жаңа өрісті қосыңыз.

   2. Егер қажет болса, Пішім тізімінде өрістегі деректердің пішімін нұқыңыз.

    Ескерту : Кейбір деректер түрлерінде бір пішім ғана бар.

   3. Жарайды түймешігін басыңыз.

    Жасалған өріс Өрістер қосу тілқатысу терезесіндегі тізімде көрсетіледі.

   4. Өрісті пішінге қосу үшін Өрістер қосу тілқатысу терезесіндегі өрісті нұқып, Пішінге қосу пәрменін таңдаңыз.

   Басқа пішіннен өріс қосу    

   1. Басқа пішіннен өріс қосу пәрменін таңдаңыз.

   2. Тізімнен өрісті таңдап, Жарайды түймешігін басыңыз.

    Ескерту : Осы тізімде өрісті көрсету үшін оны жасау керек.

    Таңдалған өріс Өрістер қосу тілқатысу терезесіндегі тізімде көрсетіледі.

   3. Өрісті пішінге қосу үшін Өрістер қосу тілқатысу терезесіндегі өрісті нұқып, Пішінге қосу пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Қатынас өрісін қосу

Қатысты жазбаларды байланыстыру үшін қатынас өрісін пайдаланыңыз. Белгілі бір жазбаға байланыстырылған барлық жазбалар «Тіркелгі» жазбасының өзіне байланыстырылған барлық істес кісілерді көрсету жолына ұқсас тағайындалған жазба ретінде белгілі таңдалған жазбада көрсетіледі.

Ескерту : Басқа жазбаларды байланыстыруды қоса бірдей жазбалар түрлерін байланыстыруға болады.

Мысалы, үлгі ретіндегі бизнес дерекқорында велосипедтерді бөлшек сату дүкендерін велосипедтерін бөлшек сату дүкендері сататын жеткізушілерімен байланыстыру үшін мына әрекеттерді орындайсыз:

 • Теңшелетін «Жеткізуші» жазба түрін ашыңыз. Қатынас өрісі осы жазба түріне қосылады.

  The Customize Record Types dialog box in the Sample Business database with the Vendor record type selected.

 • Тағайындалған жазба түрі ретінде дүкендермен және тағайындалған өріс атауы ретінде Жеткізуші атаулары параметрімен Бөлшек сату дүкендері атты қатынас өрісін «Жеткізуші» жазба түріне қосыңыз.

  Ескертулер : 

  • Қатынас өрісін бастапқы жазба түріне қосқан кезде тағайындалған жазбаның қатысты жазбаларын көрсететін кесте жасалады. Осы мысалда жеткізуші жазбаларында (бастапқы жазбалар) жазбаларды сақтау үшін пайдаланылатын қатынас өрісі бар. Дүкен жазбаларында (тағайындалған жазбалар) байланыстырылған жеткізуші жазбаларын көрсететін кесте бар.

  • Кесте немесе тағайындалған өріс өңделмейді. Қатысты жазбаларды өзгерту үшін қатынас өрісін пайдаланыңыз. Осы мысалда дүкенді жою немесе басқа дүкенді қосу үшін «Жеткізуші» жазбасына өтіңіз. Бұл қатысты дүкен жазбаларының кестедегі жеткізушілер тізімін өзгертеді.

  Creating a new relationship field in the Create a New Field dialog box.

 • Велосипедтерді бөлшек сату дүкенінің жазбаларын жеткізуші жазбаларына байланыстыру үшін жеткізуші жазбаларындағы қатынас өрісін пайдаланыңыз.

  A vendor record with stores listed in the Retail Stores relationship field.

 • Дүкендерге велосипедтерді жеткізетін жеткізушілер тізімін қарау үшін велосипедтерді бөлшек сату дүкенінің жазбаларындағы тағайындалған өрісті тексеріңіз.

  A store record with a list of vendors that supply bicycles to the store.

Үлгі ретіндегі бизнес дерекқоры туралы ақпаратты Adventure Works ұйымы мен үлгі ретіндегі бизнес дерекқоры туралы бөлімінен қараңыз.

Қатынас өрісін қосу әдісі

 1. Теңшелетін пішінді ашу.

 2. Теңшеу қойындысының Орналасу тобынан Өрістер қосу пәрменін «Өріс қосу» белгішесі таңдаңыз.

 3. Өрістер қосу тілқатысу терезесіндегі Жаңа параметрін таңдаңыз.

  The Add Fields dialog box

 4. Жаңа өріс жасау тілқатысу терезесіндегі Өріс атауы жолағына қатынас өрісінің атауын енгізіңіз.

 5. Деректер түрі тізімінен Қатынас параметрін таңдаңыз.

 6. Тағайындалған жазба түрі тізімінде таңдалған жазбаны байланыстыру қажет жазба түрін нұқыңыз.

  Ескерту : Егер тағайындалған жазба түрі теңшеліп жатқан жазба түрімен бірдей болса, Өріс атауы және Тағайындалған өріс атауы бірдей болмауы керек.

 7. Тағайындалған өріс атауы жолағына тағайындалған өріс атауын енгізіңіз.

  Ескерту : Тағайындалған өріс атауы - тағайындалған жазба түріне байланыстырылған қатысты жазбалар тізімі бар кесте атауы.

 8. Жарайды түймешігін басыңыз.

  Таңдалған өріс Өрістер қосу тілқатысу терезесіндегі тізімде көрсетіледі.

 9. Өрісті пішінге қосу үшін Өрістер қосу тілқатысу терезесінде Деректер түрі бағанындағы Қатынас параметрін көрсететін өрісті нұқып, Пішінге қосу пәрменін таңдаңыз.

  Ескерту : Деректер түрі бағанындағы Қатынас параметрін көрсететін өріс деректерді енгізу өрісі болып табылады. Деректер түрі бағанындағы Қатынас сипаттамаларының тізімі параметрін көрсететін өріс Тағайындалған жазба түрі ішіне автоматты түрде қосылады және ол қатынас өрісіне енгізілген барлық қатысты жазбалар тізімі бар кесте болып табылады.

Беттің жоғарғы жағы

Өрісті жою

 1. Теңшелетін пішінді ашу.

 2. Пішіннен жою қажет өрісті нұқыңыз.

  Ескерту : Тіркелгі атауы сияқты міндетті өрістерді жоюға болмайды.

 3. Теңшеу қойындысының Орналасу тобынан Жою пәрменін Remove icon таңдаңыз немесе DELETE пернесін басыңыз.

  Ескерту : Өріс пен оның құрамындағы деректерді пішінге қайта қосуға болады, себебі өріс істес кісілерді реттеуші дерекқорында сақталады. Өрісті Өрістер қосу тілқатысу терезесінен басқа пішіндерге қосуға болады.

Өрісті мүлдем жою

Ескерту : Егер Өрістер қосу тілқатысу терезесінен өрісті жойсаңыз, өрісті мүлдем жоясыз және сол өріске енгізілген деректерді жоғалтасыз. Егер пішіннен өрісті жойсаңыз, пішіннен өрісті ғана жоясыз. Егер өрісті пішінге қайта қоссаңыз, деректерге кіруге болады.

 1. Теңшелетін пішінді ашу.

 2. Теңшеу қойындысының Орналасу тобынан Өрістер қосу пәрменін «Өріс қосу» белгішесі таңдаңыз.

 3. Өрістер қосу тілқатысу терезесінде жою қажет өрісті нұқып, Жою пәрменін таңдаңыз.

  Ескерту : Басқа пішіндерде пайдаланылмаған кезде ғана өрісті мүлдем жоюға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Бөлімдерді қайта атау және өрістерді өңдеу

Пішіндегі бөлімді қайта атауға болады, бірақ жасалған өрістерді ғана қайта атауға болады.

Қайта атап және өрісте таңдауға болатын деректер пішімін өзгертіп өрістерді өңдеуге болады.

Ескерту : Өрістің деректер түрін өзгертуге болмайды. Өрісті жойып, қажетті деректер түрі бар жаңа өріс қосуға болады.

 1. Теңшелетін пішінді ашу.

 2. Қайта атау немесе өңдеу қажет бөлімді немесе өрісті нұқыңыз.

  Ескерту : Жасалған өрістерді ғана қайта атауға болады.

 3. Теңшеу қойындысының Орналасу тобынан Өрісті немесе бөлімді өңдеу пәрменін The Edit Field or Section Icon таңдаңыз.

 4. Мына әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Бөлімді қайта атау.     Бөлімді өңдеу тілқатысу терезесінде бөлім үшін басқа атауды енгізіңіз.

  • Жасалған өріс атауын өңдеу.     Өрісті өңдеу тілқатысу терезесінде өріс үшін басқа атауды енгізіңіз.

   Егер өрісте рұқсат етілетін деректер пішімін өзгерту қажет болса, Пішім жолағында басқа пішімді нұқыңыз. Кейбір өріс түрлерінде бір пішімдеу параметрі ғана бар.

Пішіндегі элементтерді реттеу

Теңшелетін пішінде беттегі бөлімдерді жылжытуға немесе оларды басқа бетке жылжытып, өрістерді қайта реттеуге болады.

Беттегі бөлімді жылжыту немесе өрістерді қайта реттеу

 1. Теңшелетін пішінді ашу.

 2. Жылжыту қажет бөлімді немесе өрісті нұқыңыз.

  Кеңес : Бөлімде атау жанындағы көлденең сызықпен бөлім атауы бар. Бөлімді таңдау үшін бөлім атауын немесе жанын нұқыңыз.

  The selected Phone numbers section

 3. Бөлімді немесе өрісті беттегі жаңа орынға апарыңыз немесе бөлімді немесе өрісті жылжыту үшін пернетақтадағы жүгірткілерді пайдаланыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Бөлімді басқа бетке жылжыту

 1. Жылжыту қажет бөлімді нұқыңыз.

  The selected Phone numbers section

 2. Теңшеу қойындысының Орналасу тобынан Келесіге жылжыту пәрменін Move icon таңдаңыз.

 3. Бетке жылжыту тілқатысу терезесінде бөлімді жылжыту қажет бетті нұқып, Жарайды түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Егер бет жасырын болса, бетке деректерді енгізу үшін «Жасыру» мүмкіндігін ажырату қажет болады. Теңшеу қойындысының Көрсету тобындағы бетті нұқыңыз. Беттер тобындағы Жасыру пәрменін Hide icon таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Пішінді жою

Ескерту : Егер жазба түрін жойсаңыз, сол жазба түріне енгізілген деректерді жоғалтасыз.

 1. Файл қойындысын нұқыңыз.

 2. Істес кісілерді реттеуші қойындысын нұқып, Теңшеу түймешігін басыңыз.

 3. Жазба түрлерін теңшеу пәрменін таңдаңыз.

 4. Жазба түрлерін теңшеу тілқатысу терезесінде жасалған жазба түрін нұқыңыз.

  Ескерту : Жасалған жазба түрлерін ғана жоюға болады. Әдепкі жазба түрлерін жоюға болмайды.

 5. Жазба түрін жою пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Тізімдер жасау немесе өңдеу

Бірдей деректерді пішінге жиі енгізген кезде таңдауға болатын тізім жасау ыңғайлы және үйлесімді.

Тізім жасау

 1. Теңшелетін пішінді ашу.

 2. Теңшеу қойындысының Орналасу тобынан Өрістер қосу пәрменін «Өріс қосу» белгішесі таңдаңыз.

 3. Өрістер қосу тілқатысу терезесіндегі Жаңа параметрін таңдаңыз.

 4. Деректер түрі тізімінен Ашылмалы тізім параметрін таңдаңыз.

  Ескерту : Тізім үшін жалғыз пішім нұсқасы Ашылмалы тізім болып табылады.

 5. Жарайды түймешігін басыңыз.

 6. Элементтерді тізімге қосыңыз.

  Қалай?

  1. Элементті (мәнді) тізімге қосу үшін Тізімдерді өңдеу тілқатысу терезесіндегі Қосу пәрменін таңдаңыз.

  2. Элементті қосу тілқатысу терезесіндегі Элемент атауы жолағына мән атауын енгізіңіз.

  3. Жарайды түймешігін басыңыз.

   Тізімдерді өңдеу тілқатысу терезесіндегі Мән бағанында қосылған элемент пайда болады.

  4. Тізімге басқа элементті қосу үшін осы үрдісті қайталаңыз.

 7. Элементті тізімде жоғары немесе төмен жылжыту үшін жылжыту қажет мәнді нұқып, жоғары немесе төмен көрсеткісін басыңыз.

 8. Өрістегі әдепкі мән ретінде бір элементті таңдау үшін мәнді нұқып, Әдепкі ету түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Егер жиі пайдаланылатын бір элемент болса, пішінді толтырған кезде уақыт үнемдеу үшін оны әдепкі мән етуге болады.

 9. Жарайды түймешігін басыңыз.

Тізімді өңдеу

 1. Файл қойындысын нұқыңыз.

 2. Істес кісілерді реттеуші қойындысын нұқып, Теңшеу түймешігін басыңыз.

 3. Тізімдерді өңдеу пәрменін таңдаңыз.

 4. Тізімдерді өңдеу тілқатысу терезесінде өңдеу қажет тізімді нұқыңыз.

  Тізімді таңдаған кезде тізімдегі элементтер Мән бағанында көрсетіледі.

  The Edit Lists dialog box

 5. Тізімді өңдеу үшін мына әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  Мәнді тізімге қосу.      Қосу түймешігін басып, элемент атауын енгізіңіз және Жарайды түймешігін басыңыз.

  Мәнді қайта атау.     Элементті нұқып, Қайта атау түймешігін басыңыз. Жаңа атауды енгізіп, Жарайды түймешігін басыңыз.

  Мәнді жою немесе оны басқа мәнмен ауыстыру.     Элементті нұқып, Жою түймешігін басыңыз. Егер мәнді ауыстыру қажет болса, тізімдегі басқа мәнді таңдап, Жарайды түймешігін басыңыз. Егер оны жою қажет болса, Жарайды түймешігін басыңыз.

  Мәнді тізімде жоғары немесе төмен жылжыту.     Элементті нұқып, жоғары немесе төмен көрсеткісін басыңыз.

  Элементті әдепкі мән ету.     Элементті нұқып, Әдепкі ету түймешігін басыңыз.

 6. Барлық өзгертулерді аяқтағаннан кейін Тізімдерді өңдеу тілқатысу терезесіндегі Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×