Енгізбелі-өзгертпелі шаршыны кірістіру

Пайдаланушыға өзара жеке таңдаулардың тізімін көрсету үшін Microsoft Office InfoPath форма үлгісінде енгізбелі-өзгертпелі шаршыны пайдалана аласыз. Пайдаланушы ашылмалы тізімнің оң жақтағы көрсеткіні баспағанша, тізім жасырын күйде болады.

Бұл мақалада:

Енгізбелі-өзгертпелі шаршыны пайдалану жағдайлары

Пайдаланушы тәжірибесі

Ашылмалы тізім терезесін кірістіру

Орналасу туралы кеңестер

Енгізбелі-өзгертпелі шаршыны пайдалану жағдайлары

Келесі жағдайларда ашылмалы тізімді пайдаланыңыз:

 • Пайдаланушыларға алдын ала анықталған элементтердің тізімінен жеке таңдау жасау мүмкіндігін беру үшін.

 • Әдепкі бойынша формадағы тізімінің енгізілімдерін жасыру.

 • Бекітілген тізімнен, деректер көзі қызметінің форма үлгісінен немесе дерекқор не Microsoft Windows SharePoint Services тізімі сияқты сыртқы деректер көзінен алынған мәндерді көрсету.

Келесі суретте пайдаланушылар ашылған енгізбелі-өзгертпелі шаршыдағы аванстық есептегі алдын ала анықталған мәндерді таңдау арқылы шығындарын санаттай алады.

Енгізбелі-өзгертпелі шаршыда таңдалған элемент

Енгізбелі-өзгертпелі шаршыны форма үлгісіне кірістіргеннен кейін, онда көрсетілетін мәндерді таңдауыңыз қажет. Әйтпесе, пайдаланушылар енгізбелі-өзгертпелі шаршының жанындағы көрсеткіні басқан кезде бос тізімді көреді. Элементтерді дерекқордан немесе басқа деректер көзінен алу үшін, Енгізбелі-өзгертпелі шаршы сипаттары диалогтық терезесінде элементтерді өз бетіңізбен теру немесе енгізбелі-өзгертпелі шаршыда теңшеуге болады.

Байланысты басқару элементтері

InfoPath формасы енгізбелі-өзгертпелі шаршыларға ұқсас, бірақ басқа мақсаттар үшін пайдаланылатын басқару элементтерін қамтиды. Бұл басқару элементтерінің қайсысы форма үлгіңізге сәйкес келетінін шешу үшін келесі тізімді қараңыз:

Тізімді жолақ    Енгізбелі-өзгертпелі шаршы сияқты, тізімді жолақ пайдаланушыларға тізімдегі мәнді таңдауға мүмкіндік береді. Дегенмен, енгізбелі-өзгертпелі шаршыға қарағанда, тізімді жолақта тізім формада түгелімен көрсетіледі. Егер форма үлгісіндегі кеңістік қиындық туындармаса, тізімді жолақтың пайдалануын шешуіңіз мүмкін, бұл пайдаланушыларға элементтерге өтуді және олардың таңдалуын оңайлатуы мүмкін.

Аралас тізім    Енгізбелі-өзгертпелі шаршы сияқты, аралас тізім пайдаланушыларға тізімдегі мәнді таңдауға мүмкіндік береді. Пайдаланушылар тізімді көрсетілуі үшін таңдамағанша, ол жасырын қалады. Дегенмен аралас тізімде пайдаланушылар алдын ала анықталған мәндер ішінен таңдауға қоса, тізімге өз мәндерін енгізе алады.

Бірнеше элементті таңдау тізімі    Пайдаланушылардың тізімнен бірнеше элемент таңдау мүмкіндігін қаласаңыз, енгізбелі-өзгертпелі шаршының орнына бірнеше элементті таңдау тізімін пайдалана аласыз. Бірнеше элементті таңдау тізімі жылжытылатын тізімнің ішінде екі не одан көп құсбелгілер формасы ретінде көрсетіледі.

Ажыратпа-қосқыштар    енгізбелі-өзгертпелі шаршы сияқты, ажыратпа-қосқыштар пайдаланушыларға өзара жеке таңдаулар тізімінің ішінен таңдау мүмкіндігін береді. Дегенмен, ажыратпа-қосқыштарының көмегімен пайдаланушылар таңдау жасау үшін тізімді жолақтағы элементті басудың орнына кіші шеңберлерді басады.

Беттің жоғары бөлігі

Пайдаланушы тәжірибесі

Енгізбелі-өзгертпелі шаршылар көрсетілуі бойынша аралас тізімге ұқсас. Егер жеке тізім элементтерін енгізбелі-өзгертпелі шаршысын жасау барысында Енгізбелі-өзгертпелі шаршы сипаттары диалогтық терезесінде қолмен енгізсеңіз, InfoPath формасында тізімнің әдепкі элементі ретінде Таңдау мәтіні көрсетіледі. Бұл пайдаланушыларға ашылмалы тізім ішінен таңдауды жасайтынын хабарлайды. Тізім элементтері формадағы мәндер ішінен немесе екінші реттегі деректер көзі ішінен алынса, Таңдау мәтіні көрсетілмейді.

Пайдаланушылар форманы алғаш рет ашқан кезде енгізбелі-өзгертпелі шаршысындағы тізім элементтері жасырылады. Тізімдегі элементті таңдау үшін, пайдаланушылар енгізбелі-өзгертпелі шаршысының оң жақтағы көрсеткісін басып, қажет элементті басады.

Беттің жоғары бөлігі

Енгізбелі-өзгертпелі шаршыны кірістіру

Енгізбелі-өзгертпелі шаршыны кірістіру процедурасы жаңа, бос форма үлгісін жасауыңызға немесе дерекқор не басқа сыртқы деректер көзінен алынған форма үлгісі негізінде жасауыңызға байланысты өзгешеленеді.

Келесі суретте енгізбелі-өзгертпелі шаршының құрастырушы режимінде таңдалған көрінісі көрсетілген.

Құрастырушы күйінде таңдалған енгізбелі-өзгертпелі шаршы

Басқару элементтері байланыстырылған немесе байланыстырылмаған болуы мүмкін. Басқару элементі байланыстырылған болған кезде ол деректер көзіндегі өріс немесе топқа қосылады, осылайша басқару элементіне енгізілген деректер негізгі форма (.xml) файлында сақталады. Басқару элементі байланыстырылмаған болса, ол өріс немесе топқа қосылмайды және басқару элементіне енгізілген деректер сақталмайды. Басқару элементін таңдаған немесе меңзеріңізді оның үстімен жылжытқан кезде, оның оң жақ үстінде байланыстыру белгішесі пайда болады. Мәтін басқару элементінің деректер көзінде байланыстырылатын топты немесе өрісті білдіреді. Белгіше басқару элементінің бұл топпен немесе өріспен тиісінше байланыстырылғанын білдіреді. Байластыру дұрыс болғанда, жасыл белгіше көрсетіледі. Байластыру қате болса, көк немесе қызыл белгішені көресіз.

Форма үлгісінің деректер көзі Деректер көзі тапсырмалар аймағында көрсетілетін иерархиялық көріністегі өрістер мен топтарда тұрады. Енгізбелі-өзгертпелі шаршылар әрқашан өрістермен байланыстырылған. Келесі мысалда форма үлгісіндегі Санат енгізбелі-өзгертпелі шаршысы Деректер көзі тапсырмалар аймағындағы санат өрісімен байланыстырылған.

Пішін үлгісіндегі енгізбелі-өзгертпелі шаршы мен дерек көзіндегі тиісті өрістің арасындағы қатынас

Жаңа, бос форма үлгісін құрастырған кезде, Басқару элементтері тапсырмалар аймағындағы Деректер көзін автоматты түрде жасау құсбелгісі әдепкі түрде таңдалады. Бұл InfoPath қызметінің форма үлгісіне басқару элементтерін қосқан сайын деректер көздерінде өрістерді және топтарды автоматты түрде жасауға мүмкіндік береді. Бұл өрістер мен топтар Деректер көзі тапсырмалар аймағындағы қалта және файл белгішелері ретінде көрсетіледі.

Форма үлгісін бар Extensible Markup Language (XML) файлы, дерекқоры немесе веб қызметінің негізінде құрсаңыз, InfoPath қызметі өрістер мен топтарды Деректер көзі тапсырмалар аймағындағы бұл қолданыстағы деректер көзінен алады.

Енгізбелі-өзгертпелі шаршыны кірістіру

 1. Форма үлгісінде меңзерді басқару элементі енгізілетін жерге орналастырыңыз.

 2. Басқару элементтері тапсырмалар аймағы көрінбесе, Кірістіру мәзіріндегі Қосымша басқару элементтері тармағын немесе ALT+I, C пернелер тіркесімін басыңыз.

 3. Басқару элементтер тапсырмалар аймағында келесі әрекеттерді орындаңыз:

  • Тізімді жолақпен байланыстырылатын деректер көзінде өрісті автоматты түрде жасау үшін Деректер көзін автоматты түрде жасау құсбелгісін орнатыңыз.

  • Тізімді жолақты бар өріспен байланыстыру үшін, Деректер көзін автоматты түрде жасау құсбелгісін алып тастаңыз.

   Ескерту : Құсбелгі қолжетімді болмаса, бұл деректер көзінің құлыпталғанын білдіреді. Мысалы, егер құрастырылатын форма үлгісінің негізі XML схемасында болса, InfoPath қызметіндегі деректер көзіне жаңа өрістер немесе топтарды қоса алмайсыз. Бұл шектеу схеманың жарамсыздығына әкелетін байқаусызда жасалатын өзгерістерді болдырмауға көмектеседі.

 4. Басқару элементтерін кірістіру терезесінің ішінде Енгізбелі-өзгертпелі шаршы тармағын басыңыз.

 5. Деректер көзін автоматты түрде жасау құсбелгісін 3-қадамда алып тастасаңыз, Енгізбелі-өзгертпелі шаршыны байланыстыру диалогтық терезесінде тізімді жолақтың байланыстырылатын өрісті таңдаңыз.

 6. Басқару элементіне белгіні қосу үшін оның жоғарғы немесе сол жағына қос нүктеден (:) кейін мәтінді теріңіз.

 7. Тізімде жазбалар ретінде пайдаланылатын мәндерді көрсету үшін, енгізбелі-өзгертпелі шаршыны екі рет басыңыз.

 8. Деректер қойыншасын басыңыз.

 9. Тізімді жолақты толтыру үшін келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  Тізімді жолақ мәндерін өзіңіз теріңіз

  Бұл параметр алдын ала анықталған, жиынтығы шектеулі мәндер бар болған кезде бұл мәндердің болашақтағы өзгерісін күтпегенде ыңғайлы болып табылады. Егер мәндер өзгеретін болса, пайдаланушылар соңғы тізім жазбаларын көріп, пайдалана алатындай, форма үлгісінің жаңартылған нұсқасын жариялауыңыз қажет.

  1. Қосу түймешігін басыңыз.

  2. Мән өрісінде пайдаланушының жазбаны таңдаған кезінде сақталатын мәтінін енгізіңіз.

  3. Көрсетілетін атау өрісінде бұл жазба үшін көрсетілетін мәтінді теріп, OK тармағын басыңыз.

  4. Тізімді жолаққа қосылатын әр жазба үшін 1 - 3 қадамдарын қайталаңыз.

  5. Өзгерістерді тексеру үшін, Стандартты құралдар тақтасындағы Алдын ала қарау тармағын немесе CTRL+SHIFT+B пернелер тіркесімін басыңыз.

  Форманың басқа бөлігіндегі мәндерді пайдалану

  Бұл параметр тізіміңіздегі мәндердің формалары пайдаланушы тарапынан енгізілген басқа мәндеріне байланысты өзгертілуі қажет болғанда пайдалы.

  1. Тізімді жолақ терезесінде Форманың дерек көзіндегі мәндердін көру тармағын басыңыз.

   Тізімді жолақтағы жазбалар форма үлгісіндегі белгілі қайталанатын топ немесе қайталанатын өріспен байланыстырылуы тиіс.

  2. Жазбалар өрісінің жанындағы XPath таңдау Батырма суреті тармағын басып, Өріс немесе топты таңдау диалогтық терезесінен тізімді жолақ үшін мәндері бар өрістерді қамтитын қайталанатын өріс немесе қайталанатын топты таңдап, OK тармағын басыңыз.

  3. Мән өрісінің жанындағы XPath таңдау Батырма суреті тармағын басып, тізімді жолақтағы элементтер үшін мүмкін мәндерді қамтитын өрісті басып, OK тармағын басыңыз. Пайдаланушы мәтіндік жолақтағы элементті басқан кезде бұл мәндердің бірі негізгі XML файлы ретінде сақталады.

  4. Көрсетілетін атау өрісінің жанындағы XPath таңдау Батырма суреті тармағын басып, тізімді жолақта көрсетілетін мәндерді қамтитын өрісті басып, OK тармағын басыңыз.

   Кеңес : Көрсетілетін атау мәндерінің тізімді жолақта бірнеше рет пайда болуын болдырмау үшін, Тек бірегей көрсетілетін атаулары бар жазбаларды көрсету құсбелгісін қойыңыз.

  Дерекқор, веб қызмет, XML құжаты немесе SharePoint сайтындағы мәндерді пайдалану

  Тізімді жолақтағы мәндердің жүйелі түрде жаңартылуын қаласаңыз, бұл параметр пайдалы болуы мүмкін. Мәндер әдетте дерекқорда немесе басқа сыртқы деректер сөзінде сақталады және форма әр ашылған сайын одан алынады.

  1. Мәндерді сыртқы деректер көзінен көру тармағын басыңыз.

  2. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

   • Егер деректер байланысын бұрыннан қоссаңыз, оның Деректер байланысы өрісінде таңдаңыз.

   • Жаңа деректер байланысын қосу үшін, Қосу тармағын басып, Деректерді қосу шеберіндегі нұсқауларды орындаңыз.

    Тізімді жолақтағы жазбалар белгілі қайталанатын өріс немесе қайталанатын топпен байланыстырылуы тиіс.

  3. Жазбалар өрісінің жанындағы XPath таңдау Батырма суреті тармағын басып, Өріс немесе топты таңдау диалогтық терезесінен тізімді жолақ үшін мәндері бар өрістерді қамтитын топ немесе өрісті таңдап, OK тармағын басыңыз.

  4. Мән өрісінің жанындағы XPath таңдау Батырма суреті тармағын басып, тізімді жолақтағы элементтер үшін мүмкін мәндерді қамтитын өрісті басып, OK тармағын басыңыз. Пайдаланушы мәтіндік жолақтағы элементті басқан кезде бұл мәндердің бірі негізгі XML файлы ретінде сақталады.

  5. Көрсетілетін атау өрісінің жанындағы XPath таңдау Батырма суреті тармағын басып, тізімді жолақта көрсетілетін мәндерді қамтитын өрісті басып, OK тармағын басыңыз.

   Кеңес : Көрсетілетін атау мәндерінің тізімді жолақта бірнеше рет пайда болуын болдырмау үшін, Тек бірегей көрсетілетін атаулары бар жазбаларды көрсету құсбелгісін қойыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Орналасу туралы кеңестер

Енгізбелі-өзгертпелі шаршының көрсетілуін, өлшемін және басқа пропорцияларын анықтау үшін келесі кеңестерді пайдаланыңыз:

 • Тізімдегі элементтерінің орташа енінен біршама артық болатындай, енгізбелі-өзгертпелі шаршының кеңейтілуін қарастырыңыз. Осылайша тізім элементтері жартылай жасырылмайды.

 • Бірнеше енгізбелі-өзгертпелі шаршылардың енін өзгерту үшін, өлшемі өзгертілетін енгізбелі-өзгертпелі шаршыларды таңдап, ALT+ENTER пернелер тіркесімін басып, Өлшем қойыншасын, кейін түртіп, Ені өрісіне жаңа санды енгізіңіз.

 • Бірнеше енгізбелі-өзгертпелі шаршылардың өң түсін біржола өзгерту үшін, өзгертілетін енгізбелі-өзгертпелі шаршыларды таңдаңыз. Пішім мәзірінен Жиектер және бояу тармағын басып, Бояу қойыншасында қажет реттеулерді орындаңыз.

 • Енгізбелі-өзгертпелі шаршыда көрсетілетін қаріпті теңшеу үшін, Пішімдеу құралдар тақтасындағы Қаріп және Қаріп өлшемі өрістерін пайдаланыңыз. Форма үлгісіндегі барлық енгізбелі-өзгертпелі шаршыларының қаріптері мен қаріп өлшемдерін біржола өзгерту үшін, қажет пішімделуі бар енгізбелі-өзгертпелі шаршыны басып, Пішімдеу мәзірінен Қаріпті барлық ннгізбелі-өзгертпелі шаршыларға қолдану тармағын басыңыз.

 • Енгізбелі-өзгертпелі шаршы мен оның айналасындағы нысандар арасындағы аралықты өзгерткіңіз келсе, шет параметрлерін Енгізбелі-өзгертпелі шаршы сипаттары диалогтық терезесінен (Өлшем қойыншасы) өзгертуге болады. Аралықтарды арттыру үшін шеттерін пайдалану аралықты арттыру кезінде абзац үзілімдерін пайдалануға қарағанда басқарудың кең ауқымын береді.

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×