Емлені тексеру тілін орнату арқылы басқа тілдерге ауыстырып қосу

Емлені тексеру тілін орнату арқылы басқа тілдерге ауыстырып қосу

Ағылшын, француз және неміс тілдері секілді латын тілі негізіндегі бірнеше тілде құжатты жасап, жұмыс жасағанда және теру барысында мәтін емлесін тексеру тілін орнатқанда тілдерді жылдам ауыстырып қоссаңыз, бұл құжатты жасау барысында пайдаланатын тілдерде мәтін емлесін тексеруге мүмкіндік береді.

Араб не қытай тілі секілді латын емес тілі негізінде теру немесе латын тілі негізіндегі пернетақта схемасы тілін пайдалану үшін, тілдер тақтасы арқылы пернетақта схемасын ауыстыруға болады. Қосымша мәліметтер алу үшін, Тілдер тақтасы арқылы басқа тілдерді ауыстырып қосу бөлімін қараңыз.

Office 2010 бағдарламаларының қайсысын пайдаланып отырсыз?

Access

Дерекқор жазбалары мен өрістерінің тіліне сәйкестендіру үшін, дерекқор тілін өзгерту.

Excel

Жұмыс парағы мәтінінің тіліне сәйкестендіру үшін, сөздік тілін өзгерту.

InfoPath

InfoPath жасақтаушысы.

InfoPath өңдегіші.

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Қосымша мәліметтер алу

Access

Барлық қажетті таңбаларды қамтитын пернетақта схемасын пайдаланып отырсаңыз немесе пернетақта схемасында жоқ арнайы таңбалар үшін ASCII кодтарын білсеңіз, қажетті мәтінді теруге болады. Access бағдарламасында тілді орнату үшін, қажетті мәтінді теріп, оны бөлектеп, одан кейін емлесін тексеру тілін орната аласыз. Емлені тексеру үшін, сөздікті сол тілге қосыңыз.

 1. Access дерекқорын ашыңыз.

 2. Теруді бастаңыз.

  Ескерту :  Неміс тіліндегі умляут (ö), испан тіліндегі иректі (ñ) немесе түрік тіліндегі седиль (Ç) таңбасын теру үшін, төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз.

Дерекқор жазбалары мен өрістерінің тіліне сәйкестендіру үшін, дерекқор тілін өзгерту.

Маңызды :  Өңдеу тілі бүкіл дерекқорға қолданылады, бірақ оның жеке жазбалар не өрістер үшін анықталуы мүмкін емес. Басқа тілде емлені тексеру туралы қосымша мәліметтер алу үшін, Басқа тілде емле мен грамматиканы тексеру бөлімін қараңыз.

Емлені тексеру мақсатында дерекқор тілін өзгерту үшін, төмендегі әрекеттерді орындаңыз:

 1. Access дерекқорын ашыңыз.

 2. Файл қойындысын нұқыңыз.

 3. Анықтама астынан Параметрлер тармағын таңдаңыз.

 4. Тіл тармағын таңдаңыз.

 5. Office жүйесі тілін таңдау тілқатысу терезесіндегі Өңдеу тілі тізімінен өңдеу тілін таңдап, Әдепкі ретінде орнату параметрін таңдаңыз.

  Маңызды :  Бұл барлық Microsoft Office бағдарламалары үшін әдепкі өңдеу тілін өзгертеді.

 6. Басты қойындысындағы Емлені тексеру параметрі арқылы дерекқор емлесін келесі жолы тексергенде, сөздік тілін Емлені тексеру тілқатысу терезесінде өзгертіп, одан кейін дерекқордағы бар әрбір тіл үшін дерекқор жазбаларын тексеруге болады. Бұл қадамды дерекқордағы әрбір тіл үшін қайталауыңыз керек.

Ескерту :  Office 2010 бағдарлама нұсқаңызда емле тексергіші секілді пайдаланылатын тіл үшін емлені тексеру құралдары жоқ болса, тілдер бумасы қажет болуы мүмкін. Қосымша мәліметтер алу үшін, Тілдер бумасының немесе тілдер интерфейсінің қажеттілігін анықтау бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Excel

Маңызды :  Өңдеу тілі бүкіл жұмыс кітабына қолданылады, бірақ оның жеке жұмыс парақтары не ұяшықтары үшін анықталуы мүмкін емес. Басқа тілде емлені тексеру туралы қосымша мәліметтер алу үшін, Басқа тілде емле мен грамматиканы тексеру бөлімін қараңыз.

Excel бағдарламасында тілді көру үшін, пайдаланылатын тілде мәтін теріп, одан кейін емлені тексеру процессінде сөздік сол тілге ауыстыру үшін, Сөздік тілі параметрін таңдаңыз.

 1. Excel жұмыс кітабын ашыңыз.

 2. Теруді бастаңыз.

  Ескертулер :  Неміс тіліндегі умляут (ö), испан тіліндегі иректі (ñ) немесе түрік тіліндегі седиль (Ç) таңбасын теру үшін, төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

Жұмыс парағы мәтінінің тіліне сәйкестендіру үшін, сөздік тілін өзгерту.

Емлені тексеру мақсатында жұмыс кітабының тілін өзгерту үшін, төмендегі әрекеттерді орындаңыз:

 1. Excel жұмыс кітабын ашыңыз.

 2. Файл қойындысын нұқыңыз.

 3. Анықтама астынан Параметрлер тармағын таңдаңыз.

 4. Тіл тармағын таңдаңыз.

 5. Office жүйесінің тіл басымдықтарын орнату тілқатысу терезесінде Өңдеу тілі тізімінен өңдеу тілін таңдап, одан кейін Әдепкі ретінде орнату параметрін таңдаңыз.

  Маңызды :  Бұл барлық Microsoft Office бағдарламалары үшін әдепкі өңдеу тілін өзгертеді.

 1. Өзіндік қойындысындағы Емлені тексерупараметрі арқылы жұмыс кітабы емлесін келесі жолы тексергенде, сөздік тілін Емлені тексеру тілқатысу терезесінде өзгертіп, одан кейін жұмыс кітабындағы бар әрбір тіл үшін жұмыс кітабын тексеруге болады. Бұл қадамды жұмыс кітабындағы әрбір тіл үшін қайталау керек.

Ескерту :  Office 2010 бағдарлама нұсқаңызда емле тексергіші секілді пайдаланылатын тіл үшін емлені тексеру құралдары жоқ болса, тілдер бумасы қажет болуы мүмкін. Қосымша мәліметтер алу үшін, Тілдер бумасының немесе тілдер интерфейсінің қажеттілігін анықтау бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

InfoPath

InfoPath жасақтаушысы.

Маңызды :  InfoPath жасақтаушысында Емлені тексеру тілін орнату параметрі ағымдағы пішін көрінісіне қолданылады. Бірнеше көрінісі бар пішіндер әрбір көрініс үшін әртүрлі емлені тексеру тіліне ие болуы мүмкін. Емлені тексеру тілі толық көрініске қолданылады. Көріністегі бар бүкіл мәтін бірегей тілді деп белгіленеді.

Пішін тілін өзгерту үшін, төмендегі әрекеттерді орындаңыз:

 1. Өзіндік қойындысында Өңдеу тобындағы Емлені тексеру параметрінің астындағы көрсеткіні нұқып, Емлені тексеру тілін орнату Түймешік кескіні параметрін таңдаңыз.

 2. Тіл тілқатысу терезесінен қажетті тілді таңдаңыз.

 3. Теруді бастаңыз.

  Ескертулер :  Неміс тіліндегі умляут (ö), испан тіліндегі иректі (ñ) немесе түрік тіліндегі седиль (Ç) таңбасын теру үшін, төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

 4. Балама ретінде емлені тексеріңіз.

  Ескертулер : 

InfoPath өңдегіші.

Маңызды :  InfoPath өңдегішінде Емлені тексеру тілін орнату параметрі бүкіл пішінге қолданылады. Емлені тексеру тілі толық көрініске қолданылады. Көріністегі бар бүкіл мәтін бірегей тілді деп белгіленеді.

Пішіндегі емлені тексеру үшін, төмендегі әрекеттерді орындаңыз:

 1. Өзіндік қойындысында Емлені тексеру параметрінің астындағы көрсеткіні нұқып, Емлені тексеру тілін орнату Түймешік кескіні параметрін таңдаңыз.

 2. Тіл тілқатысу терезесінен қажетті тілді таңдаңыз.

 3. Теруді бастаңыз.

  Ескертулер :  Неміс тіліндегі умляут (ö), испан тіліндегі иректі (ñ) немесе түрік тіліндегі седиль (Ç) таңбасын теру үшін, төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

 4. Балама ретінде емлені тексеріңіз.

  Ескертулер : 

Беттің жоғарғы жағы

OneNote

Емлені тексеру мақсатында жазу кітапшасының тілін өзгерту үшін, төмендегі әрекеттерді орындаңыз:

 1. Файлда жүгіргіні басқа тілде мәтінді теруді бастау жеріне қойыңыз. Немесе мәтін бұрыннан енгізілген болса, оны бөлектеңіз.

 2. Сараптау қойындысындағы Тіл тобынан Тіл тармағын, одан кейін Емлені тексеру тілін орнату параметрін таңдаңыз.

 3. Өңдеу тілі аумағынан қажетті тілді таңдаңыз.

 4. Теруді бастаңыз.

  Ескертулер :  Неміс тіліндегі умляут (ö), испан тіліндегі иректі (ñ) немесе түрік тіліндегі седиль (Ç) таңбасын теру үшін, төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

 5. Бастапқы тілге немесе басқа тілге қайта оралу үшін, 1-3 қадамдарын қайталаңыз. 3-қадамда келесі тілді таңдаңыз.

 6. Балама ретінде емлені тексеріңіз.

  Ескерту :  Office 2010 бағдарлама нұсқаңызда емле тексергіші секілді пайдаланылатын тіл үшін емлені тексеру құралдары жоқ болса, тілдер бумасы қажет болуы мүмкін. Қосымша мәліметтер алу үшін, Тілдер бумасының немесе тілдер интерфейсінің қажеттілігін анықтау бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Outlook

Емлені тексеру мақсатында электрондық пошта тілін өзгерту үшін, төмендегі әрекеттерді орындаңыз:

 1. Файлда жүгіргіні басқа тілде мәтінді теруді бастау жеріне қойыңыз. Немесе мәтін бұрыннан енгізілген болса, оны бөлектеңіз.

 2. Сараптау қойындысында Тіл тобындағы Тіл параметрінің астындағы көрсеткіні нұқып, Емлені тексеру тілін орнату Түймешік кескіні параметрін таңдаңыз.

 3. Тіл тілқатысу терезесінен қажетті тілді таңдаңыз.

 4. Теруді бастаңыз.

  Ескертулер :  Неміс тіліндегі умляут (ö), испан тіліндегі иректі (ñ) немесе түрік тіліндегі седиль (Ç) таңбасын теру үшін, төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

 5. Бастапқы тілге немесе басқа тілге қайта оралу үшін, 1-3 қадамдарды қайталаңыз. 3-қадамда келесі тілді таңдаңыз.

 6. Балама ретінде емле мен грамматиканы тексеріңіз.

  Ескерту :  Office 2010 бағдарлама нұсқаңызда емле тексергіші секілді пайдаланылатын тіл үшін емлені тексеру құралдары жоқ болса, тілдер бумасы қажет болуы мүмкін. Қосымша мәліметтер алу үшін, Тілдер бумасының немесе тілдер интерфейсінің қажеттілігін анықтау бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

PowerPoint

Емлені тексеру мақсатында слайд тілін өзгерту үшін, төмендегі әрекеттерді орындаңыз:

 1. Файлда жүгіргіні басқа тілдегі мәтінді теруді бастау жеріне қойыңыз немесе мәтін бұрыннан енгізілген болса, оны бөлектеңіз.

 2. Сараптау қойындысында Тіл тобындағы Тіл тармағының астындағы көрсеткіні нұқып, одан кейін Емлені тексеру тілін орнату параметрін таңдаңыз.

 3. Тіл тілқатысу терезесінен пайдаланылатын тілді таңдаңыз.

 4. Теруді бастаңыз.

  Ескертулер :  Неміс тіліндегі умляут (ö), испан тіліндегі иректі (ñ) немесе түрік тіліндегі седиль (Ç) таңбасын теру үшін, төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

 5. Бастапқы тілге немесе басқа тілге қайта оралу үшін, 1-3 қадамдарды қайталаңыз. 3-қадамда келесі тілді таңдаңыз.

 6. Оған қосымша емле мен грамматиканы тексеріңіз.

  Ескерту :  Office 2010 бағдарлама нұсқаңызда емле тексергіші секілді пайдаланылатын тіл үшін емлені тексеру құралдары жоқ болса, тілдер бумасы қажет болуы мүмкін. Қосымша мәліметтер алу үшін, Тілдер бумасының немесе тілдер интерфейсінің қажеттілігін анықтау бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Publisher

Емлені тексеру мақсатында жарияланым тілін өзгерту үшін, төмендегі әрекеттерді орындаңыз:

 1. Файлда жүгіргіні басқа тілдегі мәтінді теруді бастау жеріне қойыңыз немесе мәтін бұрыннан енгізілген болса, оны бөлектеңіз.

 2. Сараптау қойындысында Тіл параметрінің астындағы көрсеткіні нұқып, одан кейін Емлені тексеру тілін орнату Түймешік кескіні параметрін таңдаңыз.

 3. Тіл тілқатысу терезесінен қажетті тілді таңдаңыз.

 4. Теруді бастаңыз.

  Ескертулер :  Неміс тіліндегі умляут (ö), испан тіліндегі иректі (ñ) немесе түрік тіліндегі седиль (Ç) таңбасын теру үшін, төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

 5. Бастапқы тілге немесе басқа тілге қайта оралу үшін, 1-3 қадамдарды қайталаңыз. 3-қадамда келесі тілді таңдаңыз.

 6. Балама ретінде емлені тексеріңіз.

  Ескерту :  Office 2010 бағдарлама нұсқаңызда емле тексергіші секілді пайдаланылатын тіл үшін емлені тексеру құралдары жоқ болса, тілдер бумасы қажет болуы мүмкін. Қосымша мәліметтер алу үшін, Тілдер бумасының немесе тілдер интерфейсінің қажеттілігін анықтау бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Visio

Емлені тексеру мақсатында диаграмма тілін өзгерту үшін, төмендегі әрекеттерді орындаңыз:

 1. Файлда жүгіргіні басқа тілдегі мәтінді теруді бастау жеріне қойыңыз немесе мәтін бұрыннан енгізілген болса, оны бөлектеңіз.

 2. Сараптау қойындысындағы Тіл тобынан Емлені тексеру тілін орнату параметрін таңдаңыз.

 3. Тіл тілқатысу терезесінен қажетті тілді таңдаңыз.

 4. Теруді бастаңыз.

  Ескертулер :  Неміс тіліндегі умляут (ö), испан тіліндегі иректі (ñ) немесе түрік тіліндегі седиль (Ç) таңбасын теру үшін, төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

 5. Бастапқы тілге немесе басқа тілге қайта оралу үшін, 1-3 қадамдарды қайталаңыз. 3-қадамда келесі тілді таңдаңыз.

 6. Оған қосымша емлені тексеріңіз.

  Ескерту :  Office 2010 бағдарлама нұсқаңызда емле тексергіші секілді пайдаланылатын тіл үшін емлені тексеру құралдары жоқ болса, тілдер бумасы қажет болуы мүмкін. Қосымша мәліметтер алу үшін, Тілдер бумасының немесе тілдер интерфейсінің қажеттілігін анықтау бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Word

Емлені тексеру мақсатында құжат тілін өзгерту үшін, төмендегі әрекеттерді орындаңыз:

 1. Файлда жүгіргіні басқа тілдегі мәтінді теруді бастау жеріне қойыңыз немесе мәтін бұрыннан енгізілген болса, оны бөлектеңіз.

 2. Сараптау қойындысындағы Тіл тобынан Емлені тексеру тілін орнату параметрін таңдаңыз.

 3. Тіл тілқатысу терезесінен қажетті тілді таңдаңыз.

 4. Теруді бастаңыз.

  Ескертулер :  Неміс тіліндегі умляут (ö), испан тіліндегі иректі (ñ) немесе түрік тіліндегі седиль (Ç) таңбасын теру үшін, төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

 5. Бастапқы тілге немесе басқа тілге қайта оралу үшін, 1-3 қадамдарды қайталаңыз. 3-қадамда келесі тілді таңдаңыз.

 6. Балама ретінде емле мен грамматиканы тексеріңіз.

  Ескерту :  Office 2010 бағдарлама нұсқаңызда емле тексергіші секілді пайдаланылатын тіл үшін емлені тексеру құралдары жоқ болса, тілдер бумасы қажет болуы мүмкін. Қосымша мәліметтер алу үшін, Тілдер бумасының немесе тілдер интерфейсінің қажеттілігін анықтау бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Қосымша мәліметтер алу

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×