Диаграмма біліктерінің көрсетілуін өзгерту.

Маңызды :  Осы мақаланы компьютер аударған, ескерту мәтінін қараңыз. Анықтама алу үшін осы мақаланың ағылшын тіліндегі нұсқасын осы жерден таба аласыз.

Көптеген диаграмма түрлері үшін диаграмма осьтерін көрсетуге не жасыруға болады. Диаграмма деректерін оңай түсіну үшін оның сыртқы көрінісін де өзгерте аласыз.

Маңызды    Бұл мақалада диаграмма осьтерін масштабын өзгерту қамтылмаған. Масштабын өзгерту жолы туралы ақпарат алу үшін, келесіні қараңыз:

Не істегіңіз келеді?

Осьтер туралы қосымша мәлімет

Осьтерді көрсету не жасыру

Ось бөліктері мен белгілерін реттеу

Белгілер немесе бөліктері арасындағы санаттар санын өзгерту

Белгілердің туралауы мен бағдарын өзгерту

Санат белгілерінің мәтінін өзгерту

Белгілердегі мәтіннің және сандардың пішімін өзгерту

Осьтер туралы қосымша мәлімет

Әдетте, диаграммаларда деректерді өлшеу және санаттарға бөлу үшін пайдаланылатын екі осі болады: тік ось (сондай-ақ, мән осі немесе y осі ретінде белгілі) және көлденең ось (сондай-ақ, санат осі немесе x осі ретінде белгілі). 3-D бағаны, 3-D конустық немесе 3-D пирамидалық диаграммаларда үшінші ось, тереңдік осі (сондай-ақ, қатар осі немесе z осі ретінде белгілі) бар, осылайша деректерді диаграмма тереңдігі бойымен орналастыруға болады. Жапырақты диаграммаларда көлденең (санат) осьтер жоқ және дөңгелек және шеңбер диаграммаларда ешбір ось болмайды.

Көлденең, тік және тереңдік осін көрсететін диаграмма

1-тілше дерек Тік (мән) ось

2-тілше дерек Көлденең (санат) ось

3-тілше дерек Тереңдік (қатар) осі

Барлық диаграмма түрлері осьтерді бірдей жолмен көрсетпейді. Мысалы, xy (нүктелік) диаграммалар мен көпіршікті диаграммалар көлденең және тік осьте сандық мәндерді көрсетеді. Мысал ретінде жауын-шашын дюймінің барометрлік қысымға қатысты енгізілуін алуға болады. Осы екі элементте де сандық мәндер болады және деректер нүктесі x және y осьтеріне олардың сандық мәндеріне қатысты енгізіледі. Мән осьтері масштабтауды логарифмдік параметрге орнату сияқты түрлі параметрлерді ұсынады.

Баған, сызықтық және аумақтық диаграммалар сияқты басқа диаграмма түрлері сандық мәндерді тек тік (мән) осьте көрсетеді және мәтіндік топтауларды (немесе санаттарды) көлденең осьте көрсетеді. Мысал ретінде жауын-шашын дюймінің географиялық аймаққа қатысты енгізілуін алуға болады. Бұл мысалда географиялық аймақтар көлденең (санат) оське енгізілетін деректердің мәтіндік санаттары болып табылады. Географиялық аймақтар бірыңғай ретпен орналастырылады, себебі олар өлшеуге болатын мәндердің орнына енгізілген мәтін. Диаграмма түрін таңдаған кезде осы айырмашылықты ескеріңіз, себебі мән мен санат осьтері үшін параметрлер әртүрлі. Қатысты жазбада тереңдік (қатар) осі санат осінің басқа пішіні.

Диаграмма жасағанжа бөліктер мен белгілер әдепкіде осьтер бойынша көрсетіледі. Үлкен немесе кіші бөліктер мен белгілерді пайдалану арқылы олардың көрсетілу әдісін реттей аласыз. Диаграммадағы қажетсіз элементті жою үшін санаттардың белгіленуі қажет аралықтарды көрсету арқылы немесе бөліктер арасында көрсету қажет санаттар санын көрсету арқылы көлденең (санат) осінде бірнеше ось белгілерін немесе бөліктерін көрсетуге болады.

Сонымен қатар, белгілердің туралануы мен бағдарын өзгертуге және олар көрсететін мәтін мен сандарды өзгертуге не пішімдеуге болады, мысалы, санды пайызбен көрсету.

Беттің жоғары бөлігі

Осьтерді көрсету немесе жасыру

 1. Осьтерді көрсету не жасыру қажет диаграмманың кез келген жерін басыңыз.

  Сонда Құрастырушы, Орналасу және Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірі шығады.

 2. Орналасу қойындысындағы Білік тобынан Білік түймешігін басыңыз.

  Таспасының суреті

 3. Көрсету не жасыру қажет ось түрін басыңыз да, қажетті параметрлерді басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Ось бөліктері мен белгілерін реттеу

 1. Диаграммада реттегіңіз келетін бөліктері мен белгілері бар осьті басыңыз немесе осьті диаграмма элементтері тізімінен таңдау үшін келесі әрекетті орындаңыз:

  1. Диаграмманың кез келген жерін басыңыз.

   Сонда Құрастырушы, Орналасу және Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірі шығады.

  2. Пішім қойыншасында, Ағымдағы бөлектеу тобында Диаграмма элементтері ұяшығындағы көрсеткіні басып, таңдау қажет осьті басыңыз.

   Таспасының суреті

 2. Пішімдеу қойындысындағы Ағымдық таңдау тобынан Бөлектелген элементті пішімдеу түймешігін басыңыз.

 3. Ось параметрлері тармағында келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  1. Негізгі бөліктерді көрсетуді өзгерту үшін Негізгі бөлік түрі ұяшығында қажетті бөлік орнын таңдаңыз.

  2. Қосымша бөліктерді көрсетуді өзгерту үшін Қосымша бөлік түрі ашылмалы тізім терезесінде қажетті бөлік орнын басыңыз.

  3. Белгілер орнын өзгерту үшін Ось белгілері терезесінде қажетті параметрді таңдаңыз.

   Кеңес    Бөліктерді немесе бөлік белгілерін жасыру үшін Ось белгілері ұяшығында Ешқайсысы түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Белгілер немесе бөліктері арасындағы санаттар санын өзгерту

 1. Диаграммада өзгерту қажет көлденең (санат) осін басыңыз немесе диаграмма элементтері тізімінен ось пішінін таңдау үшін келесі әрекетті орындаңыз:

  1. Диаграмманың кез келген жерін басыңыз.

   Сонда Құрастырушы, Орналасу және Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірі шығады.

  2. Пішім қойыншасында, Ағымдағы бөлектеу тобында Диаграмма элементтері ұяшығындағы көрсеткіні басып, таңдау қажет осьті басыңыз.

   Таспасының суреті

 2. Пішімдеу қойындысындағы Ағымдық таңдау тобынан Бөлектелген элементті пішімдеу түймешігін басыңыз.

 3. Ось параметрлері тармағында келесі әрекеттердің біреуін немесе екеуін де орындаңыз:

  1. Ось белгілерінің арасындағы аралықты өзгерту үшін Белгілер арасындағы аралық тармағында Аралықтың өлшем бірлігі түмешігін басып, мәтін өрісіне қажетті санды енгізіңіз.

   Кеңес    Әрбір санатқа арналған белгіні көрсету үшін 1, әрбір басқа санатқа арналған белгіні көрсету үшін 2, әрбір үшінші санатқа арналған белгіні көрсету үшін 3 теріңіз және т.с.с..

  2. Ось белгілерінің орналасуын өзгерту үшін Белгінің осьтен қашықтығы жолағына қажет санды теріңіз.

   Кеңес    Белгілерді оське жақын орналастыру үшін кішірек санды теріңіз. Белгі мен ось арасындағы қашықтық үлкенірек болғанын қаласаңыз, үлкенірек санды теріңіз.

Беттің жоғары бөлігі

Белгілердің туралауы мен бағдарын өзгерту

Ось белгілерінің туралауын көлденең (санат) және тік (мән) осьтерінде өзгерте аласыз. Диаграммаңызда көп деңгейлі санат белгілері болса, белгілердің барлық деңгейлерін туралауды өзгерте аласыз. Сонымен қатар, көлденең (санат) осьтегі белгілердің деңгейлері арасындағы бос орын көлемін өзгертуге болады.

 1. Диаграммада басқаша туралау қажет белгілері бар осьті басыңыз немесе осьті диаграмма элементтері тізімінен таңдау үшін келесі әрекетті орындаңыз:

  1. Диаграмманың кез келген жерін басыңыз.

   Сонда Құрастырушы, Орналасу және Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірі шығады.

  2. Пішім қойыншасында, Ағымдағы бөлектеу тобында Диаграмма элементтері ұяшығындағы көрсеткіні басып, таңдау қажет осьті басыңыз.

   Таспасының суреті

 2. Пішімдеу қойындысындағы Ағымдық таңдау тобынан Бөлектелген элементті пішімдеу түймешігін басыңыз.

 3. Осьті пішімдеу диалогтық терезесінде Туралау түймешігін басыңыз.

 4. Мәтін орналасуы тармағында келесі әрекеттердің бірін немесе бірнешесін орындаңыз:

  1. Тігінен туралау терезесінде қажетті тігінен туралау позициясын басыңыз.

  2. Мәтін бағыты терезесінде келесі қажетті бағдарды басыңыз.

  3. Реттелетін бұрыш терезесінде қажет бұру градусын таңдаңыз.

Кеңес    Сонымен қатар, осьті тінтуірдің оң жақ түймешігімен басу арқылы ось белгілерінің көлденең туралауын өзгертуге және Шағын құралдар тақтасындаСолға туралау Түймешік суреті , Ортаға Түймешік суреті немесе Оңға туралау Түймешік суреті түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Санат белгілерінің мәтінін өзгерту

Жұмыс парағындағы санат белгілерінің мәтінін өзгертуге немесе оларда тікелей диаграммада өзгертуге болады.

Жұмыс парағындағы санат белгісінің мәтінін өзгерту

 1. Жұмыс парағында өзгерткіңіз келетін белгі атауын қамтитын ұяшықты басыңыз.

 2. Жаңа атауды теріп, ENTER пернесін басыңыз.

Ескертпе    Жұмыс парағына енгізілген өзгертулер диаграммада автоматты түрде жаңартылады.

Диаграммадағы санат белгісінің мәтінін өзгерту

 1. Диаграммада осьті диаграмма элементтері тізімінен таңдау үшін көлденең осьті басыңыз немесе келесі әрекетті орындаңыз:

  1. Диаграмманың кез келген жерін басыңыз.

   Сонда Құрастырушы, Орналасу және Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірі шығады.

  2. Пішімдеу қойыншасында, Ағымдағы бөлектеу тобында Диаграмма элементтері терезесіндегі көрсеткіні басыңыз да, көлденең (санат) осьті басыңыз.

   Таспасының суреті

 2. Деректер тобының Құрастыру қойыншасында Таңдалған деректер түймешігін басыңыз.

  Excel таспасының суреті

 3. Деректер көзін таңдау диалогтық терезесінде Көлденең (санаттар) ось белгілері тармағында Өңдеу түймешігін басыңыз.

 4. Ось белгісінің ауқымы терезесінде келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  1. Санат осінің белгілері ретінде пайдаланғыңыз келетін жұмыс парағы ауқымын көрсетіңіз.

   Кеңес    Сонымен қатар, Диалогтық терезені тасалау түймешігін Түйме суреті  басыңыз да, жұмыс парағында пайдаланғыңыз келетін ауқымды таңдаңыз. Аяқтаған кезде Диалогтық терезені шығарып алу түймешігін басыңыз.

  2. Пайдаланғыңыз келетін белгілерді үтірлермен бөлу арқылы теріңіз — мысалы, Бөлім A, Бөлім Ә, Бөлім Б.

   Ескертпе    Егер Ось белгісінің ауқымы жолағына белгі мәтінін терсеңіз, санат осі белгісінің мәтіні жұмыс парағы ұяшығымен байланыстырылмайды.

 5. OK түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Белгілердегі мәтіннің және сандардың пішімін өзгерту

Санат осі белгілеріндегі мәтін пішімін немесе мән осіндегі сандарды өзгертуге болады.

Мәтінді пішімдеу

 1. Диаграммада пішімдегіңіз келетін белгілерді көрсету үшін осьті тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз.

 2. Шағын құралдар тақтасында қажет пішімдеу параметрлерін басыңыз.

Кеңес    Сонымен қатар, белгілерді көрсететін осьті таңдаңыз да, Қаріп тобының Басты қойыншасындағы пішімдеу түймешіктерін пайдаланыңыз.

Сандарды пішімдеу

 1. Диаграммада пішімдегіңіз келетін сандарды көрсететін осьті басыңыз немесе диаграмма элементтері тізімінен осьті таңдау үшін келесі әрекетті орындаңыз:

  • Диаграмманың кез келген жерін басыңыз.

   Сонда Құрастырушы, Орналасу және Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірі шығады.

  • Пішім қойыншасында, Ағымдағы бөлектеу тобында Диаграмма элементтері ұяшығындағы көрсеткіні басып, таңдау қажет осьті басыңыз.

   Таспасының суреті

 2. Пішімдеу қойындысындағы Ағымдық таңдау тобынан Бөлектелген элементті пішімдеу түймешігін басыңыз.

 3. Сан түймешігін басып, Санат терезесінде қажет сан пішімін таңдаңыз.

  Кеңес    Егер таңдалған сан пішімі ондық орындарды падаланса, оларды Ондық орындар жолағында көрсетуге болады.

 4. Жұмыс парағының ұяшықтарына байланысқан сандарды сақтау үшін, Көздермен байланысты құсбелгіні қойыңыз.

Ескертпе    Сандарды пайызбен көрсетпес бұрын, диаграммадағы сандардың пайызбен есептелгеніне және олардың ондық пішімде көрсетілетініне көз жеткізіңіз. Пайызы жұмыс парағында сома / жалпы = пайыз өрнегі арқылы есептеледі. Мысалы, егер 10 / 100 = 0,1 өрнегін есептесеңіз және 0,1 мәнін пайыз ретінде пішімдесеңіз, сан 10% ретінде дұрыс көрсетіледі.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Компьютер аудармасы бойынша ескерту мәтіні: Бұл мақала адам араласуынсыз, компьютерлік жүйе арқылы аударылды. Microsoft корпорациясы ағылшын тілінде сөйлемейтін пайдаланушыларға Microsoft өнімдері, қызметтері және технологиялары туралы мазмұннан жақсы әсер алу мақсатында көмектесу үшін осы компьютер аударламаларын ұсынады. Мақаланы компьютер аударғандықтан, сөздік, синтаксис немесе грамматика қателері болуы мүмкін.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×