Диаграмманы басынан аяғына дейін жасау

Бұдан кейін Microsoft Office Excel 2007 бағдарламасында диаграмма шебері берілмейді. Оның орнына Microsoft Office Fluent пайдаланушы интерфейсі таспасынан қажетті диаграмма түрін таңдау арқылы негізгі диаграмманы жасауға болады. Содан кейін қажетті мәліметтерді көрсететін диаграмманы жасау үшін төмендегі қадамдық үрдістің келесі қадамдарын жалғастыруға болады.

Не істегіңіз келеді?

Диаграммалар туралы оқып үйрену

1-қадам: Негізгі диаграмма жасау

2-қадам: Диаграмманың орналасуын немесе мәнерін өзгерту

3-қадам: Тақырыптарды немесе деректер белгілерін қосу немесе жою

4-қадам: Мәндік белгіні көрсету немесе жасыру

5-қадам: Диаграмма біліктерін немесе тор сызықтарын бейнелеу немесе жасыру

6-қадам: Диаграмманы жылжыту немесе өлшемдерін өзгерту

7-қадам: Диаграмманы үлгі ретінде сақтау

Диаграммалар туралы оқып үйрену

Диаграммалар деректердің үлкен көлемін және әр түрлі деректер қатарының арасындағы айырмашылықты түсінуді жеңілдету үшін нөмірленген деректер қатарын сызбалық пішіммен көрсетуге пайдаланылады.

Excel бағдарламасында диаграмма жасау үшін нөмірленген деректерді жұмыс парағы диаграммаға енгізу арқылы бастаңыз. Содан кейін пайдалану қажет диаграмма түрін Office Fluent таспасында (Кірістіру қойындысы, Диаграммалар тобы) таңдау арқылы сол деректерді диаграммада сызуға болады.

Жұмыс парағының деректері және диаграмма

1. Жұмыс парағы деректері

2. Жұмыс парағы деректерінен жасалған диаграмма

Excel бағдарламасында деректерді тыңдаушыларға түсінікті әдістермен көрсетуге көмектесетін көптеген диаграммалардың түрлері бар. Диаграмма жасағанда немесе бар диаграмманы өзгерткенде әр түрлі диаграмма түрлерінен (мысалы, гистограмма немесе дөңгелек диаграмма) және олардың қосымша түрлерінен (мысалы, жинақтау гистограммасы немесе үш өлшемдік секторлық диаграмма) таңдауға болады. Диаграммадағы бірнеше диаграмма түрлерін пайдаланып, аралас диаграмма жасауға да болады.

Аралас диаграмма

Гистограмма мен сызба түрлерін пайдаланатын аралас диаграмма үлгісі.

Excel бағдарламасынан таңдауға болатын диаграмма түрлері туралы толық ақпаратты Қатынаулы диаграмма түрлері бөлімінен қараңыз.

Диаграмманың элементтерін танып білуге кірісу

Диаграмманың элементтері көп. Бұл элементтердің кейбірі әдепкі мәні бойынша көрсетілсе, басқаларын қажетінше қосуға болады. Диаграмманың элементтерін диаграммадағы басқа орындарға жылжыту, олардың өлшемдерін өзгерту немесе пішімін өзгерту арқылы олардың бейнеленуін өзгертуге болады. Сондай-ақ, көрсету қажет емес диаграмма элементтерін жоюға болады.

Диаграмма және оның элементтері

1. Диаграмманың диаграмма аумағы.

2. Диаграмманың тұрғызу аумағы.

3. Диаграммада құрастырылған деректер нүктелерідеректер қатары.

4. Диаграммада деректер құрастырылатын көлденең (санат) және тік (мән) ось.

5. Диаграмманың шартты белгілер.

6. Диаграммада пайдалануға болатын диаграмма және білік диаграммалардағы тақырыптар.

7. Деректер нүктелерінің мәліметтерін деректер қатарынан анықтау үшін пайдалануға болатын деректер белгісі.

Талаптарға сай келу үшін негізгі диаграмманы өзгерту

Диаграмманы жасағаннан кейін оның элементтерінің кез келгенін өзгертуге болады. Мысалы, біліктердің бейнелену жолын өзгерту, диаграмма тақырыбын қосу, мәндік белгіні жылжыту не жасыру немесе қосымша диаграмма элементтерін бейнелеу қажет болуы мүмкін.

Диаграмманы өзгерту үшін мыналарды орындауға болады:

 • Диаграмма біліктерінің бейнеленуін өзгерту    Біліктердің кеңейтімін анықтауға және көрсетілетін мәндер немесе санаттар аралықтарын реттеуге болады. Диаграмманы оқуды жеңілдету үшін білікке бөлік белгілері және бөлік жазбалары қосуға және олардың пайда болатын аралығын көрсетуге болады.

 • Диаграммаға тақырыптарды және деректер белгілерін қосу    Диаграммада көрсетілетін ақпаратты түсінікті ету үшін диаграмма тақырыбын, білік аттарын және деректер белгілерін қосуға болады.

 • Мәндік белгілерді немесе деректер кестесін қосу     Мәндік белгілерді көрсетуге немесе жасыруға, оның орнын өзгертуге немесе мәндік белгілерді енгізуді өзгертуге болады. Сондай-ақ, кейбір диаграммаларда деректер кестесі және диаграммада бар мәндерді көрсететін шартты белгілердің кілттері көрсетіледі.

 • Әрбір диаграмма түрі үшін арнайы параметрлер қолдану    Әр түрлі диаграмма түрлері үшін арнайы сызықтарды (мысалы, жоғары-төмен сызықтар және тренд сызығы), жолдарды (мысалы, жоғары-төмен жолдары және қателік жолдары), деректер маркері және басқа параметрлерді пайдалануға болады.

Кәсіби көрсету үшін алдын ала анықталған диаграмма орналасуы мен диаграмма мәнерін қолдану

Диаграмма элементтерін қолмен қосудың немесе өзгертудің немесе диаграмманы қолмен пішімдеудің орнына алдын ала анықталған диаграмма орналасуын және диаграмма мәнерін диаграммаға жылдам қолдануға болады. Excel бағдарламасы таңдауға болатын көптеген пайдалы алдын ала анықталған орналасу үлгілері мен мәнерлерді ұсынады, бірақ, қажет болса, диаграмма аумағы, тұрғызу аумағы, деректер қатары немесе диаграмманың мәндік белгілері сияқты диаграмманың жеке элементтерінің орналасу үлгісін немесе пішімін қолмен өзгерту арқылы орналасу үлгісін немесе мәнерді дәл реттеуге болады.

Алдын ала анықталған диаграмманың орналасу үлгісін қолданғанда диаграмма элементтерінің нақты бір жиынтығы (мысалы, тақырыптар, мәндік белгілер, деректер кестесі немесе деректер белгілері) диаграммада нақты бір тәртіппен көрсетіледі. Әрбір диаграмма түріне арналған көптеген орналасу үлгілерінен таңдауға болады.

Алдын ала анықталған диаграмма мәнерін қолданғанда диаграмма қолданылған құжат тақырып негізделіп пішімделеді және диаграмма өзіңіздің немесе ұйымыңыздың тақырып түсі (түстер жиынтығы), тақырып қаріптері (тақырып аты және негізгі мәтін қаріптерінің жиынтығы) және тақырып пәрмендері (сызықтар мен бояу әсерлерінің жиынтығы) сәйкес келеді.

Өзіңіздің диаграммаға арналған орналасу үлгілеріңізді немесе мәнерлеріңізді жасау мүмкін емес, бірақ қажетті орналасу үлгісі мен пішімді қамтитын диаграмма үлгілерін жасауға болады.

Тартымды пішімдерді диаграммаға қосу

Алдын ала анықталған диаграмма мәнерін қолданудан басқа, диаграммаға арнайы және тартымды көрініс беру үшін деректер таңбалауыштары, диаграмма аумағы, тұрғызу аумағы және тақырыптардағы және жазбалардағы сандар мен мәтін сияқты диаграмманың жеке элементтеріне пішімдеу қолдануға болады. Арнайы кескін мәнерлерін және WordArt мәнерлерін қолдануға болады, сондай-ақ диаграмма элементтерінің кескіндерін және мәтінін қолмен пішімдеуге де болады.

Пішімді қосу үшін мыналарды орындауға болады:

 • Диаграмма элементтерін бояу    Диаграмманың жеке элементтеріне көңіл аударту үшін түстерді, сурет құрамдарын, суреттерді және градиенттік бояуларды пайдалануға болады.

 • Диаграмма элементтерінің құрылымын өзгерту    Диаграмма элементтеріне ерекше көңіл аударту үшін түстерді, сызық мәнерлерін және сызық қалыңдықтарын пайдалануға болады.

 • Диаграмма элементтеріне арнайы әсерлер беру    Диаграмма элементінің кескіндеріне көлеңке, шағылу, жарық, жұмсақ жиектер, бедер және үш өлшемдік бұрылыс сияқты арнайы әсерлер қосуға болады.

 • Мәтінді және сандарды пішімдеу    Диаграмманың тақырыптарындағы, жазбаларындағы және мәтін жолақтарындағы мәтінді және сандарды жұмыс парағындағы сияқты пішімдеуге болады. Мәтінді және сандарды айырып көрсету үшін WordArt мәнерлерін де қолдануға болады.

Диаграмма үлгілерін жасау арқылы диаграммаларды қайта пайдалану

Егер талаптарыңызға сай болатындай теңшелген диаграмманы қайта пайдалану қажет болса, ол диаграмманы диаграмма үлгісі (*.crtx) ретінде диаграмма үлгілері қалтасында сақтауға болады. Кейінірек диаграмма жасаған кезде сол диаграмма үлгісін кез келген басқа бекітілген диаграмма түрін пайдаланған сияқты пайдалануға болады. Іс жүзінде диаграмма үлгілері өзгертпелі диаграмма түрлері болып табылады  және оларды бұрыннан бар диаграмманың диаграмма түрін өзгерту үшін пайдалануға да болады. Егер арнайы диаграмма үлгісі жиі пайдаланылса, оны әдепкі диаграмма түрі ретінде сақтауға болады.

Беттің жоғарғы жағы

1-қадам: Негізгі диаграмма жасау

Гистограмма және жолақ диаграмма сияқты көп диаграммалар үшін диаграммада жұмыс парағы жолдарында немесе бағандарында реттелетін деректерді құрастыруға болады. Дегенмен, кейбір диаграмма түрлері (дөңгелек диаграмма және көпіршікті диаграмма сияқты) белгілі бір деректерді реттеуді қажет етеді.

 1. Жұмыс парағында диаграммада құрастырылу керек деректерді реттеңіз.

  Деректерді жолдарда немесе бағандарда реттеуге болады — Excel бағдарламасы деректерді диаграммада құрастырудың ең жақсы жолын автоматты түрде анықтайды. Кейбір диаграмма түрлері (дөңгелек диаграмма және көпіршікті диаграммалар сияқты) төмендегі кестеде суреттелгендей деректерді арнайы реттеуді қажет етеді.

Мына диаграмма түрі үшін

Деректерді реттеу

Гистограмма, жолақ, сызба, аумақтық, беттік немесе жапырақты диаграмма

Бағандарда немесе жолдарда, мысалы:

Lorem

Ipsum

1

2

3

4

Немесе:

Lorem

1

3

Ipsum

2

4

Дөңгелек немесе сақиналы диаграмма

Бір деректер қатары үшін деректердің бір бағанында немесе жолында және деректер белгілерінің бір бағанында немесе жолында, мысалы:

A

1

B

2

C

3

Немесе:

A

B

C

1

2

3

Бірнеше деректер қатарында, деректердің бірнеше бағанында немесе жолында және деректер белгілерінің бір бағанында немесе жолында, мысалы:

A

1

2

B

3

4

C

5

6

Немесе:

A

B

C

1

2

3

4

5

6

XY (нүктелік) немесе көпіршікті диаграмма

Бағандарда х мәндерін бірінші бағанға және сәйкес y мәндерін және дөңгелек өлшемді мәндерін көршілес бағандарға орналастыру, мысалы:

X

Y

Көпіршік өлшемі

1

2

3

4

5

6

Биржалық диаграмма

Бағандарда немесе жолдарда атауларды немесе күндерді белгі ретінде келесі ретпен пайдалану:

жоғары мәндер, төмен мәндер және қорытынды мәндер

Мысалы:

Күн

Жоғары

Төмен

Жабу

01.01.2002

46,125

42

44,063

Немесе:

Күн

01.01.2002

Жоғары

46,125

Төмен

42

Жабу

44,063

 1. Диаграммаға қолданылатын деректері бар ұяшықтарды таңдаңыз.

  Кеңес : Егер бір ғана ұяшық таңдалса, Excel бағдарламасы сол ұяшыққа көршілес деректері бар барлық ұяшықтардан автоматты түрде диаграмма құрастырады. Егер диаграмма құрастыру қажет ұяшықтар үзілмейтін қатарда болса, таңдау тікбұрыш құрғанша, көршілес ұяшықтарды немесе ауқымдарды таңдауға болады. Сондай-ақ, диаграмма құрастыру қажет жолдарды немесе бағандарды жасыруға болады.

  Ұяшықтарды, ауқымдарды, жолдарды немесе бағандарды таңдау әдісі

  Таңдау үшін

  Мынаны орындаңыз

  Бір ұяшық

  Ұяшықты жылжыту үшін нұқыңыз немесе жүгірткілерді басыңыз.

  Ұяшықтар ауқымы

  Ауқымдағы бірінші ұяшықты нұқыңыз, содан кейін соңғы ұяшыққа апарыңыз немесе таңдауды кеңейту үшін жүгірткілерді басқаныңызда, SHIFT пернесін басып тұрыңыз.

  Сонымен бірге сіз ауқымдағы бірінші ұяшықты таңдай аласыз, содан кейін жүгірткілер арқылы таңдауды кеңейту үшін F8 пернесін басыңыз. Таңдауды кеңейтуді тоқтату үшін F8 пернесін қайтадан басыңыз.

  Ұяшықтардың үлкен ауқымы

  Ауқымдағы бірінші ұяшықты нұқыңыз, содан SHIFT пернесін басып тұрып, кейін ауқымдағы соңғы ұяшықты нұқыңыз. Сізге соңғы ұяшықты көрінетін ету үшін жылжытуға болады.

  Жұмыс парағындағы барлық ұяшықтар

  Барлығын таңдау түймешігін нұқыңыз.

  Бәрін бөлектеу түймешігі

  Бүкіл жұмыс парағын таңдау үшін сіз CTRL+A пернелерін де баса аласыз.

  Ескерту : Егер жұмыс парағының құрамында деректер болса, CTRL+A пернелері ағымдық аймақты таңдайды. CTRL+A пернелерін екінші рет басқаннан бүкіл жұмыс парағы таңдалады.

  Ұштаспайтын ұяшықтар немесе ұяшық ауқымдары

  Бірінші ұяшықты немесе ұяшықтары ауқымын таңдаңыз, содан кейін CTRL пернесін басып тұрып, басқа ұяшықтарды немесе ауқымдарды таңдаңыз.

  Сонымен бірге сіз бірінші ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдай аласыз, содан кейін таңдау басқа ұштаспайтын ұяшықты немесе ауқымды қосу үшін SHIFT+F8 пернелерін қайтадан басыңыз.

  Ескерту : Сізге бүкіл таңдауды болдырмай, ұштаспайтын таңдаудағы ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдауды болдырмауға болмайды.

  Бүкіл жол немесе баған

  Жол немесе баған тақырыбын нұқыңыз.

  Жол және баған тақырыбын көрсететін жұмыс парағы

  1. Жол тақырыбы

  2. Баған тақырыбы

  Сонымен бірге сіз бірінші ұяшықты таңдап, CTRL+SHIFT+БАҒЫТТЫ пернелерін (жол үшін ОҢ ЖАҚ БАҒЫТТЫ немесе СОЛ ЖАҚ БАҒЫТТЫ, баған үшін ЖОҒАРЫ БАҒЫТТЫ немесе ТӨМЕН БАҒЫТТЫ) басу арқылы жолдағы немесе бағандағы ұяшықтарды таңдай аласыз.

  Ескерту : Егер жол немесе баған деректерді қамтыса, CTRL+SHIFT+БАҒЫТТЫ пернелері соңғы пайдаланылған ұяшыққа жолды немесе бағанды таңдайды. CTRL+SHIFT+БАҒЫТТЫ пернелерін екінші рет басқаннан бүкіл жол немесе баған таңдалады.

  Ұштаспайтын жолдар немесе бағандар

  Жол немесе баған тақырыптары арқылы апарыңыз немесе бірінші жолды немесе бағанды таңдаңыз; содан кейін SHIFT пернесін басып тұрып, соңғы жолды немесе бағанды таңадыңыз.

  Ұштаспайтын жолдар немесе бағандар

  Таңдауыңыздағы бірінші жолдың немесе бағанның баған немесе жол тақырыбын нұқыңыз; содан кейін CTRL пернесін басып тұрып, таңдауға қосқыңыз келген басқа жолдардың немесе бағандардың баған немесе жол тақырыптарын нұқыңыз.

  Жолдағы немесе бағандағы бірінші немесе соңғы ұяшық

  Жолдағы немесе бағандағы ұяшықты таңдаңыз, содан кейін CTRL+БАҒЫТТЫ пернелерін (жол үшін ОҢ ЖАҚ БАҒЫТТЫ немесе СОЛ ЖАҚ БАҒЫТТЫ, баған үшін ЖОҒАРЫ БАҒЫТТЫ немесе ТӨМЕН БАҒЫТТЫ) басыңыз.

  Жұмыс парағындағы немесе Microsoft Office Excel кестесіндегі бірінші немесе соңғы ұяшық

  Жұмысы парағындағы немесе Excel тізіміндегі бірінші ұяшықты таңдау үшін CTRL+HOME пернелерін басыңыз.

  Деректерді немесе пішімдеуді қамтитын жұмыс парағындағы немесе Excel тізіміндегі соңғы ұяшықты таңдау үшін CTRL+END пернелерін басыңыз.

  Жұмыс парағындағы (төменгі оң жақ бұрышындағы) соңғы пайдаланылған ұяшықтағы ұяшықтар

  Бірінші ұяшықты таңдаңыз, содан кейін жұмыс парағындағы (төменгі оң жақ бұрышындағы) соңғы пайдаланылған ұяшықтағы ұяшықтарды таңдауды кеңейту үшін CTRL+SHIFT+END пернелерін басыңыз.

  Жұмыс парағының басындағы ұяшықтар

  Бірінші ұяшықты таңдаңыз, содан кейін жұмыс парағының басындағы ұяшықтарды таңдауды кеңейту үшін CTRL+SHIFT+HOME пернелерін басыңыз.

  Белсенді таңдаудан көп немесе аз ұяшықтар

  SHIFT пернесін басып тұрып, жаңа таңдауда қамтығыңыз келген соңғы ұяшықты нұқыңыз. белсенді ұяшық және нұқыған ұяшығыңызды арасындағы тік бұрышты ауқым жаңа таңдау болады.

  Кеңес : Ұяшықтарды таңдауды болдырмау үшін жұмыс парағындағы кез келген ұяшықты нұқыңыз.

 2. Кірістіру қойындысындағы Диаграммалар тобынан келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Диаграмма түрін таңдап, қолданылатын диаграмманың ішкі түрін таңдаңыз.

  • Барлық қатынаулы диаграмма түрлерін көру үшін диаграмма түрін таңдаңыз, содан кейін Диаграмманы кірістіру тілқатысу терезесін көрсету үшін Барлық диаграмма түрлері параметрін таңдаңыз, барлық қатынаулы диаграмма түрлері мен диаграмманың ішкі түрлерін қарап шығу үшін көрсеткілерді басыңыз, содан кейін қолдану қажеттерін таңдаңыз.

   Кеңес : Тінтуірдің меңзерін кез келген диаграмма түріне немесе диаграмманың ішкі түріне қойғанда қалқымалы сөзкөмек диаграмма түрінің атауы көрсетіледі. Пайдалануға болатын диаграмма түрлері туралы толық ақпаратты Қатынаулы диаграмма түрлері (Ағылшын тілінде) бөлімінен қараңыз.

 3. Әдепкі мән бойынша диаграмма жұмыс парағына ендірілген диаграмма ретінде орналастырылған. Егер диаграмманы бөлек диаграмма парағы орналастыру қажет болса, оның орнын төмендегі әрекеттерді орындау арқылы өзгертуге болады:

  1. Енгізілген диаграмманы таңдау үшін оны нұқыңыз.

   Бұл Жасақтама, Орналасу, Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірін бейнелейді.

  2. Жасақтамақойындысындағы Орналасу тобынан Диаграмманы жылжыту түймешігін басыңыз.

  3. Диаграмманы орналастыратын орынды көрсетіңіз бөлімі астынан келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

   • Диаграмма парағынан диаграмманы көрсету үшін Жаңа парақ түймешігін басыңыз.

    Кеңес : Егер диаграммаға ұсынылған атты ауыстыру қажет болса, жаңа атауды Жаңа парақ жолағына теруге болады.

   • Диаграмманы жұмыс парағына ендірілген диаграмма ретінде көрсету үшін Нысан параметрін таңдап, Нысан жолағындағы жұмыс парағын таңдаңыз.

 4. Excel бағдарламасы 1-диаграмма сияқты диаграмма жұмыс парағында жасалатын бірінші диаграмма болған жағдайда оған автоматты түрде атау тағайындайды. Диаграмманың атауын өзгерту үшін төмендегі әрекеттерді орындаңыз:

  1. Диаграмманы таңдаңыз.

  2. Орналасу қойындысының Сипаттар тобындағы Диаграмма атауы мәтін жолағын басыңыз.

   Кеңес : Қажет болғанда топты кеңейту үшін Сипаттар тобындағы Сипаттар белгішесін басыңыз.

  3. Жаңа атауды теріңіз.

  4. ENTER пернесін басыңыз.

Ескерту : 

 • Әдепкі диаграмма түріне негізделген диаграмманы жылдам жасау үшін диаграммаға қолданылатын деректерді таңдап, ALT+F1 пернелер тіркесімін немесе F11 пернесін басыңыз. ALT+F1 пернелер тіркесімі басылғанда диаграмма ендірілген диаграмма түрінде бейнеленеді; F11 пернесі басылғанда диаграмма бөлек диаграмма парағында бейнеленеді.

 • Диаграмманы жасаған кезде Excel бағдарламасы деректер қатарының бағдарын диаграмма ішіндегі жұмыс парағы жолдары мен бағандар санына қарай анықтайды. Диаграмманы жасағаннан кейін жолдарды бағандарға немесе керісінше ауыстырып қосу арқылы жұмыс парағының жолдары мен бағандарының құрастырылу жолын өзгертуге болады. Толық ақпаратты Жұмыс парағының жолдарынан немесе бағандарынан деректер қатарын құрастыру бөлімінен қараңыз.

 • Диаграмма жасалғаннан кейін диаграммаға басқа түр беру үшін барлық диаграмманың диаграмма түрін жылдам өзгертуге болады немесе диаграмманы аралас диаграммаға өзгертетін басқа деректер қатары үшін басқа диаграмма түрін таңдауға болады. Толық ақпаратты Бар диаграмманың диаграмма түрін өзгерту бөлімінен қараңыз.

 • Егер одан кейін диаграмма қажет болмаса, оны жоюға болады. Диаграмманы таңдау үшін оны нұқып, DELETE пернесін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

2-қадам: Диаграмманың орналасуын немесе мәнерін өзгерту

Диаграмманы жасағаннан кейін оның түрін тез өзгертуге болады. Диаграмманың элементтерін қолмен қосудың не өзгертудің немесе диаграмманы пішімдеудің орнына белгілі бір орналасу мен мәнерді диаграммаға жылдам қолдануға болады. Excel бағдарламасы таңдауға болатын әр түрлі белгілі бір орналасу мен мәнерлермен (жылдам орналасу мен жылдам мәнерлермен) қамтамасыз етеді, бірақ қажет болса, жеке диаграмма элементтерінің орналасуы мен пішімін қолмен өзгерту арқылы орналасуды немесе мәнерді әрі қарай теңшеуге болады.

Алдын ала анықталған диаграмма орналасуын қолдану

 1. Алдын ала анықталған диаграмма орналасуы арқылы пішімдеу қажет диаграмманы басыңыз.

  Кеңес : Бұл Жасақтама, Орналасу, Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірін бейнелейді.

 2. Жасақтама қойындысының Диаграмма орналасуы тобында пайдалану қажет диаграмма орналасуын нұқыңыз.

  Ескерту : Excel терезесінің өлшемдері кішірейгенде диаграмма орналасуы Диаграмма орналасуы тобының Жылдам орналасу жиынтығынан қатынаулы болады.

  Кеңес : Барлық қатынаулы орналасуларды көру үшін Қосымша Түймешік суреті түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Алдын ала анықталған диаграмма мәнерін қолдану

 1. Алдын ала анықталған диаграмма мәнері арқылы пішімдеу қажет диаграмманы басыңыз.

  Кеңес : Бұл Жасақтама, Орналасу, Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірін бейнелейді.

 2. Жасақтама қойындысының Диаграмма мәнерлері тобынан пайдалану қажет мәнерді таңдаңыз.

  Ескерту : Excel терезесінің өлшемдері кішірейгенде диаграмма мәнерлері Диаграмма мәнерлері тобының Диаграммалардың жылдам мәнерлері жиынтығында қатынаулы болады.

  Кеңес : Барлық алдын ала анықталған диаграмма мәнерлерін көру үшін Қосымша Түймешік суреті түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Диаграмма элементтерінің орналасуын қолмен өзгерту

 1. Орналасуын өзгерту қажет диаграмманы немесе диаграмма элементін таңдаңыз немесе диаграмма элементтері тізімінен диаграмма элементін таңдау үшін төмендегі әрекеттерді орындаңыз.

  1. Диаграмма құралдары параметрін көрсету үшін диаграмманың кез келген жерін нұқыңыз.

  2. Пішім қойындысының Ағымдағы таңдау тобында Диаграмма элементтері жолағының жанындағы көрсеткіні нұқып, қалаған диаграмма элементін нұқыңыз.

 2. Орналасу қойындысының Белгілер, Біліктер немесе Өң тобынан өзгерту қажет диаграмма элементін таңдап, қажетті орналасу параметрін таңдаңыз.

Ескерту : Таңдалатын орналасу параметрлері таңдалған диаграмма элементіне қолданылады. Мысалы, диаграмма толығымен таңдалса, деректер белгісі барлық деректер қатары қолданылады. Бір деректер нүктесі таңдалғанда деректер белгілері тек таңдалған деректер қатарына немесе деректер нүктесіне қолданылады.

Беттің жоғарғы жағы

Диаграмма элементтерінің пішімін қолмен өзгерту

 1. Мәнерін өзгерткіңіз келетін диаграмманы немесе диаграмма элементін таңдаңыз немесе диаграмма элементтері тізімінен диаграмма элементін таңдау үшін төмендегі әрекеттерді орындаңыз.

  1. Диаграмма құралдары параметрін көрсету үшін диаграмманы нұқыңыз.

  2. Пішім қойындысының Бөлектелген үзік тобында Диаграмма элементтері жолағының жанындағы көрсеткіні нұқып, қалаған диаграмма элементін таңдаңыз.

 2. Кеңес : Бұл Жасақтама, Орналасу, Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірін бейнелейді.

 3. Пішім қойындысында келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  1. Кез келген таңдалған диаграмма элементін пішімдеу үшін Бөлектелген үзік тобындағы Таңдауды пішімдеу түймешігін басып, қажетті пішімдеу параметрлерін таңдаңыз.

  2. Таңдалған диаграмма элементінің кескінін пішімдеу үшін Кескін мәнерлері тобындағы қажетті мәнерді таңдаңыз немесе Кескін бояуы, Кескін құрылымы немесе Кескін әсерлері түймешігін басып, қажетті пішімдеу параметрін таңдаңыз.

  3. Таңдалған диаграмма элементіндегі мәтінді WordArt арқылы пішімдеу үшін WordArt мәнерлері тобындағы қажетті мәнерді таңдаңыз немесе Мәтін бояуы, Мәтін құрылымы немесе Мәтін әсерлері түймешігін басып, қажетті пішімдеу параметрін таңдаңыз.

   Ескерту : WordArt мәнерін қолданғаннан кейін, WordArt пішімін жою мүмкін емес. Егер қолданылған WordArt мәнері қажет болмаса, басқа WordArt мәнерін таңдауға болады немесе алдыңғы мәтін пішімін қайтару үшін Жылдам қатынау құралдар тақтасы ішінен Болдырмау түймешігін басуға болады.

   Кеңес : Диаграмма элементтеріндегі мәтінді пішімдеуге тұрақты мәтін пішімдерін қолдану үшін мәтінді тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз немесе оны таңдаңыз, содан кейін Шағын құралдар тақтасы элементіндегі керекті пішімдеу параметрлерін таңдаңыз. Сонымен қатар, Таспадағы пішімдеу түймешіктерін (Өзіндік қойындысындағы Қаріп тобы) пайдалануға болады.

Беттің жоғарғы жағы

3-қадам: Тақырыптарды немесе деректер белгілерін қосу немесе жою

Диаграмманы оңай түсіну үшін диаграмма тақырыбы және біліктер тақырыбы сияқты диаграммалардағы тақырыптар қосуға болады. Әдетте, біліктер тақырыбы үш өлшемдік диаграммаларда тереңдік (қатар) біліктерін қамтитын диаграммада көрсетілетін барлық ось үшін қатынаулы. Кейбір диаграмма түрлерінде (мысалы, жапырақты диаграммалар) біліктер болады, бірақ олар білік тақырыптарын көрсете алмайды. Біліктері жоқ диаграмма түрлері (дөңгелек диаграмма немесе шеңбер диаграмма сияқты) білік тақырыптарын көрсете алмайды.

Сондай-ақ, жұмыс парағы ұяшықтарына сілтеме жасау арқылы сол ұяшықтардағы сәйкес мәтінмен диаграмма және білік тақырыптарын байланыстыруға болады. Жұмыс парағындағы сәйкес мәтінді өзгерткенде байланысқан тақырыптар автоматты түрде диаграммада жаңартылады.

Диаграммада деректер қатары жылдам анықтау үшін диаграмманың деректер белгісідеректер нүктелері қосуға болады. Әдепкі мәні бойынша деректер белгілері жұмыс парағындағы мәндермен байланыстырылған және осы мәндерге өзгеріс жасалғанда олар автоматты түрде жаңартылады.

Диаграмма тақырыбын қосу

 1. Тақырып қосу қажет диаграмманы нұқыңыз.

  Бұл Жасақтама, Орналасу, Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірін бейнелейді.

 2. Орналасу қойындысынан Белгілер тобындағы Диаграмма тақырыбы түймешігін басыңыз.

 3. Қабаттасуы бар ортасы бойынша тақырып немесе Диаграмманың үстінде түймешігін басыңыз.

 4. Диаграммада пайда болатын Диаграмма тақырыбы мәтін ұясына қалаған мәтінді теріңіз.

  Кеңес : Жол үзілімін кірістіру үшін жолды үзу қажет жерге меңзерді қойып, ENTER пернесін басыңыз.

 5. Мәтінді пішімдеу үшін оны таңдап, қажетті пішімдеу параметрлерін Шағын құралдар тақтасы параметрінен таңдаңыз.

  Кеңес : Сонымен қатар таспадағы пішімдеу түймешіктерін (Өзіндік қойындысындағы Қаріп тобы) пайдалануға болады. Тақырыпты толығымен пішімдеу үшін Диаграмма тақырыбын пішімдеу түймешігін тінтуірдің оң жақ пернесімен басып, қажетті пішімдеу параметрлерін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Білік тақырыптарын қосу

 1. Тақырып қосу қажет диаграмманы нұқыңыз.

  Бұл Жасақтама, Орналасу, Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірін бейнелейді.

 2. Орналасу қойындысындағы Белгілер тобынан Білік тақырыптары параметрін таңдаңыз.

 3. Төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Негізгі көлденең білікке (санат) тақырып қосу үшін Негізгі көлденең біліктің тақырыбы түймешігін басып, қалаған параметрді таңдаңыз.

   Кеңес : Егер диаграммада қосымша көлденең білік болса, Қосымша көлденең біліктің тақырыбы түймешігін басуға да болады.

  • Тақырыпты негізгі тік (мән) білікке қосу үшін Негізгі тік біліктің тақырыбы түймешігін басып, қажетті параметрді таңдаңыз.

   Кеңес : Егер диаграммада қосымша тік білік болса, Қосымша тік біліктің тақырыбы түймешігін басуға да болады.

  • Тереңдік білікке (қатар) тақырып қосу үшін Тереңдік біліктің тақырыбы түймешігін басып, қалаған параметрді таңдаңыз.

   Ескерту : Бұл параметр таңдалған диаграмма үш өлшемдік гистограмма сияқты шын үш өлшемдік диаграмма болғанда ғана қолданылады.

 4. Диаграммада пайда болатын Білік тақырыбы мәтін жолағына қалаған мәтінді теріңіз.

  Кеңес : Жол үзілімін кірістіру үшін жолды үзу қажет жерге меңзерді қойып, ENTER пернесін басыңыз.

 5. Мәтінді пішімдеу үшін оны таңдап, қажетті пішімдеу параметрлерін Шағын құралдар тақтасы параметрінен таңдаңыз.

  Кеңес : Сонымен қатар, Таспадағы пішімдеу түймешіктерін (Өзіндік қойындысындағы Қаріп тобы) пайдалануыңызға болады. Тақырыпты толығымен пішімдеу үшін Білік тақырыбын пішімдеу түймешігін тінтуірдің оң жақ пернесімен басып, қажетті пішімдеу параметрлерін таңдаңыз.

  Ескертулер : 

  • Егер біліктер тақырыбын (дөңгелек диаграмма сияқты) қолданбайтын басқа диаграмма түрін қоссаңыз, біліктер тақырыбы көрінбейтін болады. Тақырыптар біліктер тақырыбын қолдамайтын диаграмма түріне қайта қосылғанда көрінеді.

  • Қосымша біліктерді көрсетпейтін диаграмма түріне ауысқанда қосымша біліктер көрсетілетін білік тақырыптары жоғалады.

Беттің жоғарғы жағы

Тақырыпты жұмыс парағының ұяшығымен байланыстыру

 1. Диаграммада жұмыс парағы ұяшығымен байланыстыру қажет диаграмма немесе білік тақырыбын нұқыңыз.

 2. Жұмыс парағында формула жолы нұқып, теңдік белгісін (=) теріңіз.

 3. Диаграммада бейнеу қажет деректері немесе мәтіні бар жұмыс парағының ұяшығын таңдаңыз.

  Кеңес : Сондай-ақ, жұмыс парағының ұяшығына формула жолында сілтеме теруге болады. Леп белгісінен, мысалы, =Sheet1!F2 кейін келетін теңдік белгісін, парақ атауын қосыңыз.

 4. ENTER пернесін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Деректер белгілерін қосу

 1. Диаграммада төмендегі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Деректер белгісін барлық деректер қатарының деректер нүктелеріне қосу үшін диаграмма аумағы түймешігін басыңыз.

  • Деректер белгісін деректер қатарының барлық деректер нүктелеріне қосу үшін белгілеу қажет деректер қатарының кез келген жерін басыңыз.

  • Деректер белгісін деректер қатарындағы бір деректер нүктесіне қосу үшін белгілеу қажет деректер нүктесі бар деректер қатарын таңдап, белгілеу қажет деректер нүктесін басыңыз.

   Бұл Жасақтама, Орналасу, Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірін бейнелейді.

 2. Орналасу қойындысындағы Белгілер тобынан Деректер белгісі түймешігін басып, қалаған бейнебет параметрін таңдаңыз.

  Ескерту : Пайдаланылатын диаграмманың түріне байланысты әртүрлі деректер белгісі параметрлері қатынаулы болады.

Кеңес : Деректер белгілерін енгізуді қалай өзгерту немесе деректер белгілерін қалай қайта орналастыру керектігі туралы толық ақпаратты Диаграммадағы деректер белгілерін қосу немесе жою бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Тақырыптарды немесе деректер белгілерін диаграммадан жою

 1. Диаграмманы таңдаңыз.

  Бұл Жасақтама, Орналасу, Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірін бейнелейді.

 2. Орналасу қойындысының Белгілер тобынан төмендегі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Диаграмма тақырыбын жою үшін Диаграмма тақырыбы параметрін таңдап, Ешқайсысы түймешігін басыңыз.

  • Білік тақырыбын жою үшін Білік тақырыбы түймешігін басып, жою қажет білік тақырыбының түрін таңдап, Ешқайсысы түймешігін басыңыз.

  • деректер белгісі жою үшін Деректер белгілері түймешігін басып, Ешқайсысы түймешігін басыңыз.

Кеңес : Тақырыпты немесе деректер белгісін жылдам жою үшін оны таңдап, DELETE пернесін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

4-қадам: Мәндік белгіні көрсету немесе жасыру

Диаграмманы жасаған кезде шартты белгілер шығады, бірақ диаграмма жасалғаннан кейін мәндік белгіні жасыруға немесе оның орналасуын өзгертуге болады.

 1. Мәндік белгісін көрсету немесе жасыру қажет диаграмманы таңдаңыз.

  Бұл Жасақтама, Орналасу, Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірін бейнелейді.

 2. Орналасу қойындысының Белгілер тобынан Мәндік белгі түймешігін басыңыз.

 3. Төмендегі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Мәндік белгіні жасыру үшін Ешқайсысы түймешігін басыңыз.

   Кеңес : Мәндік белгіні немесе мәндік белгі енгізілімін диаграммадан жылдам жою үшін оны таңдап, DELETE пернесін басуға болады. Сондай-ақ, мәндік белгіні немесе мәндік белгі енгізілімін тінтуірдің оң жақ пернесімен басып, Жою түймешігін басуға болады.

  • Мәндік белгіні бейнелеу үшін қажетті бейнебет параметрін таңдаңыз.

   Ескерту : Бейнебет параметрлерінің біреуін таңдаған соң, мәндік белгі жылжып, тұрғызу аумағы оған орын қалдыру үшін автоматты түрде реттеледі. Егер тінтуірмен мәндік белгіні жылжытып өлшесеңіз, тұрғызу аумағы автоматты түрде реттемейді.

  • Қосымша параметрлерді алу үшін Басқа мәндік белгі параметрлері түймешігін басып, қажетті бейнебет параметрін таңдаңыз.

   Кеңес : Әдепкіде мәндік белгі диаграмманы қабаттастырмайды. Егер бос орын шектеулері болса, Диаграмманы қабаттастырусыз мәндік белгіні көрсету параметрі жанынан құсбелгіні алу арқылы диаграмма өлшемін кішірейте аласыз.

Кеңес : Диаграмма мәндік белгіні көрсеткенде жеке мәндік белгі енгізілімдерін өзгертуге болады. Толық ақпаратты Диаграмманың мәндік белгі енгізілімдерін өзгерту бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

5-қадам: Диаграмма біліктерін немесе тор сызықтарын бейнелеу немесе жасыру

Диаграмманы жасаған кезде негізгі ось диаграмманың көп түрлері үшін көрінеді. Оларды қажетінше қосуға немесе өшіруге болады. Біліктерді қосқан кезде біліктерін көрсету қажет мәлімет деңгейін көрсетуге болады. Үш өлшемдік диаграмманы жасаған кезде тереңдік білігі шығады.

Диаграммадағы мәндер бір деректер қатары екінші деректер қатарына қарай кеңінен ауытқығанда немесе деректердің аралас түрлері (мысалы, баға мен көлем) болғанда, қосымша тік (мән) білікке бір немесе бірнеше деректер қатарын салуға болады. Қосымша тік біліктің масштабы қосымша деректер қатарының мәндерін көрсетеді. Диаграммаға қосымша тік білік қосылғаннан кейін xy (нүктелік) диаграммасында немесе көпіршікті диаграммада пайдалы болуы мүмкін қосымша көлденең (санат) білікті де қосуға болады.

Диаграмманың оқылуын жеңілдету үшін диаграмманың тұрғызу аумағы арқылы көлденең және тік біліктерінен кеңейтілетін көлденең және тік диаграмма тор сызықтарын көрсетуге немесе жасыруға болады.

Негізгі білікті бейнелеу немесе жасыру

 1. Білігін көрсету немесе жасыру қажет диаграмманы нұқыңыз.

  Бұл Жасақтама, Орналасу, Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірін бейнелейді.

 2. Орналасу қойындысының Біліктер тобынан Біліктер түймешігін басып, төмендегі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

Беттің жоғарғы жағы

Қосымша білікті көрсету немесе жасыру

 1. Диаграммадағы қосымша тік білікте сызу қажет деректер қатарын нұқыңыз немесе диаграмма элементтерінің тізімінен деректер қатарын таңдау үшін төмендегі әрекетті орындаңыз:

  1. Диаграмманы таңдаңыз.

   Бұл Жасақтама, Орналасу, Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірін бейнелейді.

  2. Пішін қойындысындағы Бөлектелген үзік тобынан Диаграмма элементтері жолағының қасындағы көрсеткіні нұқып, қосымша тік білікте сызу қажет деректер қатарын нұқыңыз.

 2. Пішім қойындысының Бөлектелген үзік тобынан Таңдауды пішімдеу параметрін таңдаңыз.

 3. Егер таңдалмаған болса, Қатардың параметрлері түймешігін басып, Қатарды тұрғызу тармағының астындағы Қосымша білік және Жабу түймешіктерін басыңыз.

 4. Орналасу қойындысының Біліктер тобынан Біліктер параметрін таңдаңыз.

 5. Төмендегі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  1. Қосымша тік білікті көрсету үшін Қосымша тік білік түймешігін басып, қажетті бейнелеу параметрін таңдаңыз.

   Кеңес : Қосымша тік білікті ажырату үшін тек бір деректер қатарына арналған диаграмма түрін өзгертуге болады. Мысалы, бір деректер қатарын сызықты диаграммаға өзгертуге болады.

 6. Қосымша көлденең білікті көрсету үшін Қосымша көлденең білік түймешігін басып, қажетті бейнелеу параметрін таңдаңыз.

  Ескерту : Бұл параметр қосымша тік білігін көрсеткеннен кейін ғана қатынаулы болады.

 7. Қосымша білікті жасыру үшін Қосымша тік білік немесе Қосымша көлденең білік түймешігін басып, Ешқайсысы параметрін таңдаңыз.

  Кеңес : Жою қажет қосымша білікті таңдап, DELETE пернесін басуға да болады.

Беттің жоғарғы жағы

Тор сызықтарын бейнелеу немесе жасыру

 1. Диаграмманың тор сызықтарын қосу қажет диаграмманы таңдаңыз.

  Бұл Жасақтама, Орналасу, Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірін бейнелейді.

 2. Орналасу қойындысының Біліктер тобынан Тор сызықтары түймешігін басыңыз.

 3. Төмендегілерді орындаңыз:

  • Диаграммаға көлденең тор сызықтарын қосу үшін Көмекші көлденең біліктегі тор сызықтары тармағын көрсетіп, қалаған параметрді нұқыңыз. Егер диаграммада қосымша көлденең біліктер болса, Көмекші көлденең біліктегі тор сызықтары түймешігін басуға да болады.

  • Диаграммаға тік тор сызықтарын қосу үшін Негізгі тік тор сызықтары тармағын көрсетіп, қалаған параметрді нұқыңыз. Егер диаграммада қосымша тік біліктер болса, Қосымша тік тор сызықтары түймешігін басуға да болады.

  • Үш өлшемдік диаграммаға тереңдік тор сызықтарын қосу үшін Z білігі бойынша тордың сызықтары тармағын көрсетіп, қалаған параметрді нұқыңыз. Бұл параметр үш өлшемдік гистограмма сияқты дұрыс үш өлшемдік диаграмма болған кезде қолданылады.

  • Диаграмма тор сызықтарын жасыру үшін Негізгі білік бойынша тордың көлденең сызықтары, Негізгі білік бойынша тордың тік сызықтары немесе Z білігі бойынша тордың сызықтары (үш өлшемдік диаграммадағы) тармағын көрсетіп, Ешқайсысы түймешігін басыңыз. Егер диаграммада қосымша біліктер болса, Көмекші көлденең біліктегі тор сызықтары немесе Көмекші тік біліктегі тор сызықтары параметрін таңдап, Ешқайсысы түймешігін басуға да болады.

  • Диаграмма сызығын тез жою үшін оларды таңдап, DELETE пернесін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

6-қадам: Диаграмманы жылжыту немесе өлшемдерін өзгерту

Диаграмманы жұмыс парағы кез келген орынға немесе жаңа не бар жұмыс парағына жылжытуға болады. Сондай-ақ, жақсы сәйкес келуі үшін диаграмманың өлшемдерін өзгертуге болады.

Диаграмманы жылжыту

 • Диаграмманы жылжыту үшін оны қажетті орынға апарыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Диаграмманың өлшемдерін өзгерту

Диаграмманың өлшемдерін өзгерту үшін төмендегі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

 • Диаграмманы таңдап, қажетті өлшемдерге өлшемдік таңбалауыштарды апарыңыз.

 • Пішім қойындысындағы Өлшем тобының Кескін биіктігі және Кескін ені жолақтарына өлшемдерді енгізіңіз.

Кеңес : Өлшем параметрлерін алу үшін Пішім қойындысының Өлшемдер тобынан Тілқатысу терезесін іске қосу құралы түймешігін басыңыз. Өлшем және сипаттар тілқатысу терезесінің Өлшем қойындысынан өлшем параметрлерін таңдауға немесе диаграмманы кеңейтуге болады. Сипаттар қойындысынан диаграмманы қаншалықты жылжыту немесе жұмыс парағындағы ұяшықтармен өлшеу қажеттігін көрсетуге болады.

Беттің жоғарғы жағы

7-қадам: Диаграмманы үлгі ретінде сақтау

Егер тап қазір жасаған диаграммаңыз сияқты басқасын жасағыңыз келсе, басқа ұқсас диаграммалардың негізі ретінде пайдалана алуыңыз үшін диаграмманы үлгі ретінде сақтай аласыз.

 1. Үлгі ретінде сақтағыңыз келетін диаграмманы нұқыңыз.

 2. Жасақтама қойындысының Түрі тобындағы Үлгі ретінде сақтау түймешігін нұқыңыз.

 3. Файл аты жолағына үлгі атын теріңіз.

  Кеңес : Егер басқа қалтаны белгілемесеңіз, үлгі файлы (.crtx) Диаграммалар қалтасына сақталады және үлгі Диаграмма кірістіру тілқатысу терезесінің (Кірістіру қойындысының Диаграммалар тобындағы Тілқатысу терезесін ашу түймешігі ) және Диаграмма түрін өзгерту тілқатысу терезесінің (Жасақтама қойындысының Түрі тобындағы Диаграмма түрін өзгерту) Үлгілер қатынаулы болады.

  Диаграмма үлгісін қолдану тәсілі туралы қосымша ақпарат алу үшін Диаграмма үлгісінің көмегімен таңдаулы диаграмманы қайта пайдалану бөлімін қараңыз.

Ескерту : Диаграмма үлгісі диаграмма пішімдеуін қамтиды және диаграмманы үлгі ретінде сақтағаныңызда пайдаланылатын түстерді сақтайды. Диаграмма үлгісін басқа жұмыс кітабының диаграммасын жасау үшін пайдаланғаныңызда, жаңа диаграмма диаграмма үлгісінің түстерін пайдаланады  — жұмыс кітабына қолданылған құжат тақырыбының түстерін емес. Диаграмма үлгісі түстерінің орнына құжат тақырыбы түстерін пайдалану үшін диаграмма аумағы түймешігін тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз, одан кейін мәтінмәндік мәзірдегі Мәнерге сәйкес келу үшін ысыру түймешігін нұқыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×