Диаграммадағы немесе сызбадағы деректерді көрсету

Microsoft Office Excel 2007 бағдарламасы компьютеріңізде орнатылған болса, Microsoft Office Word 2007 бағдарламасындағы кеңейтілген диаграмма жасау мүмкіндіктерін пайдалана аласыз.

Маңызды : Office Excel 2007 бағдарламасы Office Word 2007нде жаңа диаграмма жасағанда орнатылмаған болса, Microsoft Graph ашылады. Содан соң, диаграмма өзінің байланысты деректерімен деректер кестесі деп аталатын кестеде пайда болады. Жеке деректеріңізді деректер кестесіне енгізіп, деректерді мәтін файлынан деректер кестесіне импорттап немесе деректерді басқа бағдарламадан деректер кестесіне қоя аласыз.

Не істегіңіз келеді?

Диаграммалар туралы мәліметтер

1-қадам: негізгі диаграмманы жасау

2-қадам: диаграмманың орналасуын немесе мәнерін өзгерту

3-қадам: тақырыптарды немесе деректер белгілерін қосу немесе жою

4-қадам: мәндік белгілерді көрсету немесе жасыру

5-қадам: диаграмма біліктерін немесе тор сызықтарын көрсету немесе жасыру

6-қадам: диаграмманы жылжыту немесе өлшемін өзгерту

7-қадам: диаграмманы үлгі ретінде сақтау

Диаграммалары туралы мәліметтер

Диаграммалар сандық деректер қатарын сызба пішімінде көрсету үшін пайдаланылады. Бұл үлкен көлемді деректерді және әр түрлі деректер қатарларының арасындағы қатынасты жылдам түсінуге мүмкіндік береді.

Жұмыс парағының деректері және диаграмма

1. Жұмыс парағының деректері

2. Жұмыс парағының деректерінен жасалған диаграмма

Excel бағдарламасы көп диаграмма түрлерін қолдайды. Бұл деректерді аудитория түсінетін жолдармен көрсетуге көмектеседі. Диаграмма жасағанда немесе бар диаграмманы өзгерткенде, көптеген диаграмма түрлерінен (мысалы, гистограмма немесе дөңгелек диаграмма) және олардың ішкі түрлерінен (мысалы, үлестік бағандық диаграмма немесе үш өлшемдік дөңгелек диаграмма) таңдауға болады. Сондай-ақ, диаграммада бірден көбірек диаграмма түрлерін пайдаланып, аралас диаграмма жасауға болады.

Аралас диаграмма
Баған мен сызықтық диаграмма түрін пайдаланатын аралас диаграмма мысалы.

Excel бағдарламасында таңдауға болатын диаграмма түрлері туралы қосымша ақпарат алу үшін, Қолжетімді диаграмма түрлері бөлімін қараңыз.

Диаграмманың элементтерімен танысу

Диаграммада көп элементтері бар. Бұл элементтердің кейбіреулері әдепкі болып табылады, ал басқаларын қажет болғанда қосуға болады. Диаграмма элементтерінің көрсетілуін былай өзгертуге болады: оларды диаграммадағы басқа орындарға жылжыту, олардың өлшемін өзгерту немесе пішімін өзгерту. Сондай-ақ, көрсету қажет емес диаграмма элементтерін жоюға да болады.

Диаграмма және оның элементтері

1. Диаграмманың диаграмма аумағы.

2. Диаграмманың тұрғызу аумағы.

3. Диаграммада тұрғызылған деректер қатарыдеректер нүктелері.

4. Көлденең (санат) және тік (мән) ось, оларда диаграммадағы деректер тұрғызылады.

5. Диаграмманың шартты белгілер.

6. Диаграммада пайдалануға болатын диаграмма және ось тақырыбы.

7. Деректер қатарындағы деректер нүктесінің толық мәліметін білдіру үшін пайдалануға болатын деректер белгісі.

Негізгі диаграмманы қажеттіліктерге сай өзгерту

Диаграмманы жасағаннан кейін, оның кез келген элементін өзгертуге болады. Мысалы, біліктердің қалай көрсетілетінін өзгерту, диаграмма тақырыбын қосу, мәндік белгілерді жылжыту немесе жасыру не болмаса қосымша диаграмма элементтерін қосу қажет болуы мүмкін.

Диаграмманы өзгерту үшін, келесі әрекетті орындауға болады:

 • Диаграмма осьтерінің көрсетілуін өзгерту    Осьтер шкаласын көрсетіп, көрсетілетін мәндер не санаттар арасындағы аралықты реттей аласыз. Диаграммаңызды оқуды оңайлату үшін, оське таңбалар қосуға және олардың пайда болу аралығын көрсетіңіз.

 • Диаграммаға тақырыптар және деректер белгілерін қосу.    Диаграммада көрсетілетін мәліметтерді түсінікті ету үшін, диаграмма тақырыбын, білік тақырыптарын және деректер белгілерін қосуға болады.

 • Мәндік белгі немесе деректер кестесін қосу     Мәндік белгіні көрсетуге не жасыруға, оның орнын өзгертуге немесе мәндік белгі енгізілімдерін өзгертуге болады. Кейбір диаграммаларда шартты белгілердің кілттері мен диаграммада берілетін мәндерді көрсететін деректер кестесі көрсете аласыз

 • Әрбір диаграмма түрі үшін арнайы параметрлер қолдану    Арнайы сызықтар (мысалы, жоғары-төменгі сызықтар мен тренд сызықтары), жолақтар (мысалы, жоғары-төмен жолақтар мен қате жолақтары), деректер маркері мен басқа да параметрлер түрлі диаграмма түрлері үшін қолжетімді.

Кәсіпқой көрініс үшін алдын ала анықталған диаграмма орналасуы мен диаграмма мәнерін қолдану

Қолмен диаграмма элементтерін қосу немесе өзгертудің не болмаса диаграмманы пішімдеудің орнына, диаграммаға алдын ала анықталған диаграмма орналасуы мен диаграмма мәнерін тез арада қолдануға болады. Word бағдарламасында таңдауға болатын көптеген пайдалы алдын ала анықталған орналасулар мен мәнерлер бар, бірақ диаграмманың диаграмма аумағы, тұрғызу аймағы, деректер қатары немесе мәндік белгілер сияқты жеке элементтерінің орналасуына қолмен өзгертулер енгізіп, орналасуды немесе мәнерді қажетінше реттеуге болады.

Алдын ала анықталған диаграмма орналасуын қолданғанда, белгілі бір диаграмма элементтері (мысалы, тақырыптар, мәндік белгілер, деректер кестесі немесе деректер белгілері) диаграммада белгілі бір ретпен көрсетіледі. Әрбір диаграмма түрі үшін берілген көптеген орналасулардан таңдауға болады.

Алдын ала анықталған диаграмма мәнерін қолданғанда, диаграмма қолданылған құжат тақырып негізінде пішімделеді, осылайша диаграмма ұйымның немесе жеке тақырып түсі (түстердің жиыны), тақырып қаріптері (тақырыптар және негізгі мәтін қаріптерінің жиыны) және тақырып пәрмендері (жолдардың және бояу әсерлерінің жиыны) сай болады.

Жеке диаграмма орналасуларын немесе мәнерлерін жасауға болмайды, бірақ ішінде қажетті диаграмма орналасуы және пішімдеуі бар диаграмма үлгілерін жасауға болады.

Диаграммаға назар аударарлық пішімдеу қосу

Алдын ала анықталған диаграмма мәнерін қолданумен қатар, деректер таңбалауыштары, диаграмма аумағы, тұрғызу аймағы сияқты жеке диаграмма элементтеріне және тақырыптар мен белгілердегі сандар мен мәтінге пішімдеуді қолданып, диаграммаға реттелетін, назар аударарлық көріністі оңай беруге болады. Арнайы кескін мәнерлерін және WordArt мәнерлерін қолдануға болады, сондай-ақ, диаграмма элементтерінің кескіндері мен мәтінін қолмен өзгертуге де болады.

Пішімдеуді қосу үшін келесі әрекетті орындауға болады:

 • Диаграмма элементтерін бояу    Белгілі бір диаграмма элементтеріне назар аударту үшін түстерді, сурет құрамдарын, суреттерді және градиент бояуларын пайдалануға болады.

 • Диаграмма элементтерінің құрылымын өзгерту    Диаграмма элементтерін ерекше бөліп көрсету үшін түстерді, сызық мәнерлерін және сызық қалыңдықтарын пайдалануға болады.

 • Диаграмма элементтеріне арнайы әсерлерді қосу.    Диаграмма элементтерінің кескіндеріне көлеңке, шағылыстыру, жарықтандыру, жұмсақ жиек, бедер және үш өлшемдік бұрылысты қолдануға болады. Бұл диаграмманың дайын көрінісін береді.

 • Мәтінді және сандарды пішімдеу.    Жұмыс парағындағы мәтінді және сандарды пішімдегендей, диаграмманың тақырыптардағы, белгілердегі және мәтін ұяшықтарындағы мәтінді және сандарды пішімдеуге болады. Мәтін және сандар ерекшеленіп тұруы үшін, тіпті WordArt мәнерлерін пайдалануға да болады.

Диаграмма үлгілерін жасау арқылы диаграммаларды қайта пайдалану

Қажеттіліктерге сай болатындай реттеген диаграмманы қайта пайдалану қажет болса, бұл диаграмманы диаграмма үлгілері қалтасында диаграмма үлгісі (*.crtx) ретінде сақтауға болады. Диаграмманы жасағанда кез келген басқа бекітілген диаграмма түрін қолданғандай диаграмма үлгісін қолдануға болады. Іс жүзінде, диаграмма үлгілерін реттеуге болады, сонымен қатар, оларды бар диаграмманың диаграмма түрін өзгерту үшін пайдалануға да болады. Егер белгілі бір диаграмма үлгісін жиі пайдалансаңыз, оны әдепкі диаграмма түрі ретінде сақтауға болады.

Беттің жоғары жағы

1-қадам: негізгі диаграмманы жасау

Диаграмманы Word құжатына екі әдістің бірімен қосуға болады: диаграмманы Word құжатына ендіру арқылы кірістіру немесе Excel диаграммасын Office Excel 2007 жұмыс парағындағы деректермен байланыстырылған Word құжатына қою. Ендірілген диаграммалар мен байланыстырылған диаграммалар арасындағы басты айырмашылықтар деректердің қай жерде сақталатынына және Word құжатына орналастырғаннан кейін деректердің жаңартылу әдісіне байланысты болады.

Ескерту : Кейбір диаграмма түрлері Excel жұмыс парағында арнайы деректер орналасуын талап етеді. Қосымша ақпарат алу үшін Excel жұмыс парағының деректерін реттеу бөлімін қараңыз.

Диаграмманы құжатқа ендіру арқылы кірістіру

Excel диаграммасын ендіргенде, бастапқы Excel файлын өзгерткенде Word файлындағы ақпарат өзгертілмейді. Ендірілген нысандар Word файлының бөлігі болып табылады және олар кірістірілгеннен кейін олар бастапқы файл бөлігі болмайды.

Ақпарат бір Word құжатына толығымен қосылғандықтан, ақпараттың өзгерістерді бастапқы файлда көрсетілмеуі қажет болғанда немесе құжатты алушылардың байланыстырылған ақпаратын жаңартумен айналысуын қаламаған жағдайда ендіру тиімді болып есептеледі.

 1. Word бағдарламасында диаграмманы кірістіргіңіз келетін орынды басыңыз.

 2. Суреттер тобындағы Кірістіру қойыншасында Диаграмма түймешігін басыңыз.

 3. Диаграмма кірістіру диалогтық терезесінде диаграмманы басыңыз да, OK түймешігін басыңыз.

  Office Excel 2007 бағдарламасы бөлінген терезеде ашады және деректер үлгісін жұмыс парағында көрсетеді.

  Диаграммаға арналған үлгілік деректер

 4. Excel бағдарламасында жұмыс парағындағы ұяшықты басу арқылы және қажетті деректерді теру арқылы деректер үлгісін ауыстырыңыз.

  Сонымен бірге, A бағанындағы ось белгілерінің үлгісін және 1 жолындағы мәндік белгі жазба атауын алмастыруға болады.

  Ескерту : Жұмыс парағын жаңартқаннан кейін Word бағдарламасындағы диаграмма жаңа деректермен автоматты түрде жаңартылады.

 5. Excel бағдарламасында Microsoft Office түймешігін Түймешік суреті , содан соң Басқаша сақтау түймешігін басыңыз.

 6. Сақтау тізіміндегі Басқаша сақтау диалогтық терезесінде жұмыс парағын сақтағыңыз келетін қалтаны немесе дискті таңдаңыз.

  Кеңес : Жұмыс парағын жаңа қалтаға сақтау үшін Жаңа қалтаны жасау Түймешік суреті түймешігін басыңыз.

 7. Файл атауы жолағына файлдың жаңа атауын теріңіз.

 8. Сақтау түймешігін басыңыз.

 9. Excel бағдарламасында Microsoft Office түймешігін Түймешік суреті , содан соң Жабу түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары жағы

Байланыстырылған Excel диаграммасын құжатыңызға қою

Диаграмманы сыртқы Excel 2007 жұмыс парағында жасап, көшіруге және диаграмманың байланыстырылған нұсқасын Word құжатына қоя аласыз. Диаграмма байланыстырылғанда, сыртқы Excel жұмыс парағы өзгертілгенде ақпаратты жаңартуға болады. Байланыстырылған деректер Excel жұмыс парағына сақталады. Word құжаты бастапқы файлдың орнын ғана сақтайды және ол байланыстырылған деректердің ұсынылуын көрсетеді.

Сонымен бірге, байланыстыру басқа бөлім арқылы жинақталған деректер сияқты жеке сақталатын ақпаратты қамту қажет болғанда және сол ақпаратты Word құжатында жаңартып отыру қажет болған кезде пайдалы болады. Диаграммаларды Excel бағдарламасында жасау туралы қосымша ақпарат алу үшін Диаграмма жасау бөлімін қараңыз.

 1. Excel бағдарламасында диаграмманы жиегін, содан соң Аралық сақтағыш тобындағы Басты қойыншасын басу арқылы таңдаңыз да, Қиып алу түймешігін басыңыз.

  Диаграмма жойылады, бірақ деректер Excel бағдарламасында қалады.

 2. Word бағдарламасында диаграмманы құжатқа кірістіру қажет жерді басыңыз.

 3. Аралық сақтағыш тобындағы Басты қойыншасында Қою түймешігін басыңыз.

  Қою параметрлері түймешігі диаграмманың Excel бағдарламасындағы деректерге байланыстырылғанын көрсетеді.

 4. Word құжатын Excel бағдарламасындағы деректермен байланыстырылған диаграммамен бірге сақтаңыз.

  Word құжатын қайта ашқанда, Excel деректерін жаңарту үшін Иә түймешігін басыңыз.

Ескерту : Сонымен бірге, SmartArt сызбаларын пайдалану арқылы ақпараттың визуалдық презентацияларын жасауға болады. Қосымша ақпарат алу үшін SmartArt сызбасын жасау бөлімін қараңыз.

Беттің жоғары жағы

Excel жұмыс парағының деректерін реттеу

Гистограмма және жолақ диаграммалар сияқты диаграммалардың көпшілігі үшін жұмыс парағы жолдарда немесе бағандарда орналастыратын деректерді диаграмма етіп тұрғызуға болады. Дегенмен, кейбір диаграмма түрлері (мысалы, дөңгелек және көпіршікті диаграммалар) деректердің арнайы орналасуын қажет етеді.

 1. Жұмыс парағында диаграмма тұрғызу қажет деректерді орналастырыңыз.

  Деректерді жолдар не бағандарда орналастыруға болады — Excel бағдарламасы деректерді диаграммаға орналастырудың ең тиімді жолын автоматты түрде анықтайды. Кейбір диаграмма түрлері (мысалы, дөңгелек және көпіршікті диаграмма) төмендегі кестеде сипатталғандай арнайы деректер орналасуын талап етеді.

Диаграмма түрі

Деректерді орналастыру

Гистограмма, жолақ, сызықтық, аумақтық, беттік немесе жапырақты диаграмма

Бағандарда немесе жолдарда, мысалы:

Lorem

Ipsum

1

2

3

4

немесе:

Lorem

1

3

Ipsum

2

4

Дөңгелек немесе шеңбер диаграмма

Бір деректер қатары, бір деректер жолында немесе бағанында және деректер белгілерінің бағанында немесе жолында, мысалы:

A

1

B

2

C

3

немесе:

A

B

C

1

2

3

Бірнеше деректер қатары үшін, бірнеше деректер бағандарында немесе жолдарында және бір деректер белгілерінің бағандарында немесе жолдарында, мысалы:

A

1

2

B

3

4

C

5

6

немесе:

A

B

C

1

2

3

4

5

6

XY (нүктелік) немесе көпіршікті диаграмма

Бағандарда, x мәндерін бірінші бағанда орналастыру және сәйкес y мәндерін және көпіршікті өлшем мәндерін іргелес бағандарда орналастыру, мысалы:

X

Y

Көпіршік өлшемі

1

2

3

4

5

6

Биржалық диаграмма

Бағандарда немесе жолдарда мынадай ретпен (белгілер ретінде аттар немесе күндер пайдаланылады):

жоғары мәндер, төмен мәндер және соңғы мәндер

Мысалы:

Күн

Жоғары

Төмен

Соңғы

1/1/2002

46,125

42

44,063

немесе:

Күн

1/1/2002

Жоғары

46,125

Төмен

42

Соңғы

44,063

 1. Диаграммада пайдалану қажет деректер бар ұяшықтарды бөлектеңіз.

  Кеңес : Бір ғана ұяшық таңдалса, Excel бағдарламасында автоматты түрде сол ұяшыққа жақын деректері бар барлық ұяшықтардан диаграмма құрастырылады. Егер құрастыру қажет ұяшықтар үздіксіз ауқымда болмаса, таңдау тіктөртбұрышты құрайтын кезге дейін көршілес емес ұяшықтарды немесе ауқымдарды таңдауға болады. Сондай-ақ, диаграммаға құрастыру қажет емес жолдарды немесе бағандарды жасыруға болады.

  Ұяшықтарды, ауқымдарды, жолдарды немесе бағандарды таңдау жолы

  Таңдау үшін

  Келесі әрекетті орындаңыз

  Жалғыз ұяшық

  Ұяшыққа жылжу үшін ұяшықты басыңыз немесе көрсеткі пернелерін басыңыз.

  Ұяшықтар ауқымы

  Ауқымдағы бірінші ұяшықты таңдап, одан кейін соңғы ұяшыққа қарай сүйреңіз. Не болмаса, бөлектелген элементті созу үшін, SHIFT пернесін басып тұрып, көрсеткі пернелерді басыңыз.

  Сонымен қатар, ауқымдағы бірінші ұяшықты таңдап, одан кейін F8 пернесін басу арқылы бөлектелген элементті көрсеткі пернелермен созуыңызға болады. Таңдауды ұзартуды тоқтату үшін F8 пернесін қайтадан басыңыз.

  Ұяшықтардың үлкен ауқымы

  Ауқымдағы бірінші ұяшықты басып, одан кейін SHIFT пернесін басып тұрып ауқымдағы соңғы ұяшықты басыңыз. Соңғы ұяшық көріну үшін жылжытуыңызға болады.

  Жұмыс парағындағы барлық ұяшықтар

  Бәрін бөлектеу түймешігін басыңыз.

  Бәрін бөлектеу түймешігі

  Сонымен қатар, бүкіл жұмыс парағын таңдау үшін, CTRL+A пернелер тіркесімін басуға болады.

  Ескерту : Егер жұмыс парағында деректер болса, CTRL+A пернелер тіркесімі басылғанда, ағымдағы аймақ таңдалады. CTRL+A пернелер тіркесімі екінші рет басылғанда, бүкіл жұмыс парағы таңдалады.

  Іргелес емес ұяшықтар немесе ұяшықтар ауқымы

  Бірінші ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдап, одан кейін CTRL пернесін басып тұрып басқа ұяшықтарды немесе ауқымдарды таңдаңыз.

  Сонымен қатар, бірінші ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдап, одан кейін SHIFT+F8 пернелер тіркесімін басып, таңдауға басқа бір іргелес емес ұяшықты немесе ауқымды қосуға болады. Бөлектелген элементке ұяшықтар немесе ауқымдар қосуды тоқтату үшін, SHIFT+F8 пернелер тіркесімін қайта басыңыз.

  Ескерту : Бүкіл таңдаудан бас тартпастан, іргелес емес бөлектелген элемент ішіндегі бір ұяшықтың немесе ұяшықтар ауқымының таңдалуынан бар тартуға болмайды.

  Бүкіл жол немесе баған

  Жол немесе баған тақырыбын басыңыз.

  Жол және баған тақырыбын көрсететін жұмыс парағы

  1. Жол тақырыбы

  2. Баған тақырыбы

  Сонымен қатар, жолдағы немесе бағандағы ұяшықтарды таңдау үшін бірінші ұяшықты таңдап, одан кейін CTRL+SHIFT+КӨРСЕТКІ (жолдар үшін ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ, бағандар үшін ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе ТӨМЕН КӨРСЕТКІ) пернелерді басуға болады.

  Ескерту : Егер жолда немесе бағанда деректер болса, CTRL+SHIFT+КӨРСЕТКІ пернелер тіркесімі жолды немесе бағанды соңғы пайдаланылатын ұяшыққа дейін таңдайды. CTRL+SHIFT+КӨРСЕТКІ пернелер тіркесімі екінші рет басылғанда, бүкіл жол немесе баған таңдалады.

  Іргелес жолдар немесе бағандар

  Жол немесе баған тақырыптарының үстінен сүйретіңіз. Не болмаса, бірінші жолды немесе бағанды таңдап, одан кейін SHIFT пернесін басып тұрып, соңғы жолды немесе бағанды таңдаңыз.

  Іргелес емес жолдар немесе бағандар

  Таңдалған бірінші жолдың немесе бағанның жол немесе баған атауын басып, одан кейін CTRL пернесін басып тұрып таңдауға қосылатын басқа жолдардың немесе бағандардың жол немесе баған атауларын таңдаңыз.

  Жолдағы немесе бағандағы бірінші немесе соңғы ұяшық

  Жолдағы немесе бағандағы ұяшықты таңдап, одан кейін CTRL+КӨРСЕТКІ (жолдар үшін ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ, бағандар үшін ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе ТӨМЕН КӨРСЕТКІ) пернелер тіркесімін басыңыз.

  Жұмыс парағындағы немесе Microsoft Office Excel кестесіндегі бірінші немесе соңғы ұяшық

  Жұмыс парағындағы немесе Excel тізіміндегі бірінші ұяшықты таңдау үшін CTRL+HOME пернелер тіркесімін басыңыз.

  Деректер немесе пішімдеуді қамтитын жұмыс парағындағы немесе Excel тізіміндегі соңғы ұяшықты таңдау үшін CTRL+END пернелер тіркесімін басыңыз.

  Жұмыс парағындағы соңғы қолданылған ұяшыққа арналған ұяшықтар (төменгі оң жақ бұрыш)

  Алғашқы ұяшықты таңдап, жұмыс парағындағы соңғы қолданылған ұяшыққа ұяшықтардың таңдалымын кеңейту үшін CTRL+SHIFT+END пернелер тіркесімдерін басыңыз (төменгі оң жақ бұрыш).

  Ұяшықтарды жұмыс парағының басына

  Таңдалған ұяшықтарды жұмыс парағының бас жағына дейін кеңейту үшін, бірінші ұяшықты таңдап, CTRL+SHIFT+HOME пернелер тіркесімін басыңыз.

  Белсенді таңдалған ұяшықтарды көбейту немесе азайту

  SHIFT пернесін басып тұрып, жаңа таңдауға қосылатын соңғы ұяшықты басыңыз. белсенді ұяшық пен таңдалған ұяшықтың арасындағы тік бұрышты ауқым жаңа таңдауға айналады.

  Кеңес : Ұяшықтарды бөлектеуді болдырмау үшін жұмыс парағында кез келген ұяшықты басыңыз.

 2. Кірістіру қойындысындағы Диаграммалар тобынан төмендегі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Пайдалану қажет диаграмма түрін, одан кейін диаграмманың ішкі түрін таңдаңыз.

  • Қолжетімді барлық диаграмма түрлерін көру үшін, диаграмма түрін басып, Диаграмма кірістіру диалогтық терезесін көрсету үшін Барлық диаграммалар түрін басыңыз да, барлық қолжетімді диаграмма түрлері мен диаграмманың ішкі түрлері арасында айналдыру үшін көрсеткілерді басыңыз, содан соң пайдаланғыңыз келетін диаграммаларды басыңыз.

   Excel таспасындағы диаграммалар тобы

   Кеңес : Тінтуірдің меңзерін кез келген диаграмма түрінің немесе диаграмманың ішкі түрінің үстіне қойғанда қалқыма сөзкөмекте диаграмма түрінің атауы шығады. Пайдалануға болатын диаграмма түрлері туралы қосымша ақпарат алу үшін, Қолжетімді диаграмма түрлері бөлімін қараңыз.

 3. Әдепкіде, диаграмма жұмыс парағына ендірілген диаграмма ретінде қойылады. Диаграмманы бөлек диаграмма парағы орналастыру қажет болса, төмендегі әрекеттерді орындап, оның орнын өзгертуге болады:

  1. Оны таңдау үшін ендірілген диаграмманы басыңыз.

   Сонда Құрастырушы, Орналасу және Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірі шығады.

  2. Құрастырушы қойындысындағы Орын тобынан Диаграмманы жылжыту пәрменін таңдаңыз.

   Excel таспа кескіні

  3. Диаграмманы орналастыратын орынды көрсету астынан мына параметрлердің біреуін таңдаңыз:

   • Диаграмманы диаграмма парағында көрсету үшін, Жаңа парақ пәрменін таңдаңыз.

    Кеңес : Диаграммаға ұсынылған атауды ауыстыру қажет болса, жаңа атауды Жаңа парақ жолағына теруге болады.

   • Диаграмманы жұмыс парағына ендірілген диаграмма ретінде көрсету үшін, Бар параққа пәрменін таңдап, Бар параққа жолағындағы жұмыс парағын таңдаңыз.

 4. Бұл жұмыс парағында жасалған бірінші диаграмма болса, Excel бағдарламасында диаграммаға автоматты түрде 1-диаграмма сияқты атау беріледі:

  1. Диаграмманы басыңыз.

  2. Орналасу қойындысындағы Сипаттар тобынан Диаграмма атауы мәтін ұясын басыңыз.

   Кеңес : Қажетінше, топты кеңейті үшін Сипаттар тобындағы Сипаттар белгішесін басыңыз.

  3. Жаңа атауды енгізіңіз.

  4. ENTER пернесін басыңыз.

Ескерту : 

 • Әдепкі диаграмма түріне негізделген диаграмманы жылдам жасау үшін диаграммада пайдалану қажет деректерді таңдап, ALT+F1 пернелер тіркесімін немесе F11 пернесін басыңыз. ALT+F1 пернелер тіркесімін басқанда, диаграмма ендірілген диаграмма ретінде көрсетіледі; F11 пернесін басқанда, диаграмма бөлек диаграмма парағында көрсетіледі.

 • Диаграмма жасағанда, Excel бағдарламасы диаграммада қамтылған жұмыс парақтары жолдары мен бағандарына негізделген деректер қатарының бағытын анықтайды. Диаграмма жасағаннан кейін жұмыс парағы жолдары мен бағандарының диаграммада құрастырылу жолын жолдарды бағандарға не бағандарды жолдарға ауыстыру арқылы өзгерте аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін Жұмыс жолдары немесе бағандарының деректер қатарын құрастыру бөлімін қараңыз.

 • Диаграмманы жасағаннан кейін диаграмманың сыртқы көрінісін өзгерту үшін диаграмма түрін жылдам өзгертуге немесе диаграмманы аралас диаграммаға айналдыратын кез келген жалғыз деректер қатары үшін басқа диаграмма түрін таңдауға болады. Қосымша ақпарат алу үшін Бұрынғы диаграмманың диаграмма түрін өзгерту бөлімін қараңыз.

 • Бұдан былай диаграмма қажет емес болса, оны жоюға болады. Диаграмманы таңдау үшін басып, DELETE пернесін басыңыз.

Беттің жоғары жағы

2-қадам: диаграмманың орналасуын немесе мәнерін өзгерту

Диаграмманы жасағаннан кейін оның көрінісін бірден өзгертуге болады. Қолмен диаграмма элементтерін қосу немесе өзгертудің не болмаса диаграмманы пішімдеудің орнына, диаграммаға алдын ала анықталған орналасуды және мәнерді тез қолдануға болады. Word бағдарламасында ішінен таңдауға болатын көптеген пайдалы алдын ала анықталған орналасулар мен мәнерлер (немесе жылдам орналасулар мен жылдам мәнерлер) бар, бірақ диаграмманың жеке элементтерінің орналасуын және пішімін қолмен өзгертіп, орналасуды немесе мәнерді қажетінше реттеуге болады.

Алдын ала анықталған диаграмма орналасуын қолдану

 1. Алдын ала анықталған диаграмма орналасуын пайдалана отырып, пішімдеу қажет диаграмманы басыңыз.

  Кеңес : Сонда Құрастырушы, Орналасу және Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірі шығады.

 2. Құрастырушы қойындысындағы Диаграмма орналасулары тобында пайдалану қажет диаграмма орналасуын таңдаңыз.

  Excel таспасының суреті

  Ескерту : Excel терезесінің өлшемі кішірейтілгенде, Диаграмма орналасулары тобының Жылдам орналасу жиынтығындағы диаграмма орналасулары қолжетімді болады.

  Кеңес : Барлық қолжетімді орналасулардың барлығын көру үшін Қосымша Түймешік суреті түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары жағы

Алдын ала анықталған диаграмма мәнерін қолдану

 1. Алдын ала анықталған диаграмма мәнерін пайдалана отырып, пішімдеу қажет диаграмманы басыңыз.

  Кеңес : Сонда Құрастырушы, Орналасу және Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірі шығады.

 2. Құрастырушы қойындысындағы Диаграмма мәнерлері тобында пайдалану қажет диаграмма мәнерін таңдаңыз.

  Excel таспасының суреті

  Ескерту : Excel терезесінің өлшемі кішірейтілгенде, Диаграмма мәнерлері тобының Диаграммалардың жылдам мәнерлері жиынтығындағы диаграмма мәнерлері қолжетімді болады.

  Кеңес : Алдын ала анықталған диаграмма мәнерлерінің барлығын көру үшін Қосымша Түймешік суреті түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары жағы

Диаграмма элементтерінің орналасуын қолмен өзгерту

 1. Орналасуын өзгерту қажет диаграмманы немесе диаграмма элементін басыңыз немесе диаграмма элементін диаграмма элементтерінің тізімінен таңдау үшін төмендегі әрекеттерді орындаңыз.

  1. Диаграмманың кез келген жерін басып, Диаграмма құралдары мәзірін көрсетіңіз.

  2. Ағымдық таңдау тобындағы Пішім қойыншасында Диаграмма элементтері терезесінің жанындағы көрсеткіні басып, қажетті диаграмма элементін таңдаңыз.

   Excel таспасының суреті

 2. Белгілер, Осьтер немесе Фон тобындағы Орналасу қойыншасында өзгерткіңіз келетін диаграмма элементін басып, қажетті орналасу параметрін басыңыз.

  Excel таспа ағымдық таңдау тобы

  Excel таспа кескіні

  Excel таспа кескіні

Ескерту : Таңдалған орналасу параметрлері таңдалған диаграмма элементіне қолданылады. Мысалы, бүкіл диаграмманы таңдасаңыз, деректер үлгілері барлық деректер қатарылерге қолданылады. Жалғыз деректер нүктесі таңдалған болса, деректер белгілері тек қана таңдалған деректер қатарына немесе деректер нүктесіне қолданылады.

Беттің жоғары жағы

Диаграмма элементтерінің пішімін қолмен өзгерту

 1. Мәнерін өзгерту қажет диаграмманы немесе диаграмма элементін таңдаңыз немесе оны диаграмма элементтерінің тізімінен таңдау үшін төмендегі әрекеттерді орындаңыз.

  1. Диаграмма құралдарын көрсету үшін диаграмманы басыңыз.

  2. Ағымдық таңдау тобындағы Пішім қойыншасында Диаграмма элементтері терезесінің жанындағы көрсеткіні басып, қажетті диаграмма элементін таңдаңыз.

   Excel таспасының суреті

 2. Кеңес : Сонда Құрастырушы, Орналасу және Пішім қойыншаларын қосатын Диаграмма құралдары мәзірі шығады.

 3. Пішім қойыншасында келесі әрекеттердің кез келгенін орындаңыз:

  1. Таңдалған диаграмма элементін пішімдеу үшін, Ағымдық таңдау тобында Бөлектелген элементті пішімдеу пәрменін, одан кейін қажетті пішімдеу параметрлерін таңдаңыз.

  2. Таңдалған диаграмма элементінің кескінін пішімдеу үшін, Кескін мәнерлері тобында қажетті мәнерді таңдаңыз немесе Кескінді бояу, Контур немесе Әсерлер пәрменін, одан кейін қажетті пішімдеу параметрлерін таңдаңыз.

  3. WordArt мәнерлері тобындағы WordArt пайдалану арқылы таңдалған диаграмма элементіндегі мәтінді пішімдеу үшін қажетті мәнерді басыңыз немесе Мәтінді бояу, Мәтін құрылымы немесе Мәтін әсерлері түймешігін басыңыз да, қажетті пішімдеу параметрлерін таңдаңыз.

   Ескерту : WordArt мәнерін қолданғаннан кейін WordArt пішімін жоя алмайсыз. Қолданылған WordArt мәнері ұнамаса, басқа WordArt мәнерін таңдауға немесе бұрынғы мәтін пішіміне оралу үшін, Жылдам кіру тақтасындағыБолдырмау пәрменін таңдауға болады.

   Кеңес : Диаграмма элементтеріндегі мәтінді пішімдеу мақсатында әдеттегі мәтін пішімдеуін пайдалану үшін, мәтінді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басуға немесе мәтінді бөлектеуге, одан кейін Құралдардың шағын тақтасы тақтасынан қажетті пішімдеу параметрлерін таңдауға болады. Сондай-ақ, таспадағы пішімдеу түймешіктерін пайдалануға болады (Басты қойындысы, Қаріп тобы).

Беттің жоғары жағы

3-қадам: тақырыптарды немесе деректер белгілерін қосу немесе жою

Диаграмманы түсініктірек етіп жасау үшін, диаграмма тақырыбы және ось тақырыптары сияқты тақырыптар қосуға болады. Ось тақырыптары, әдетте, диаграммада көрсетілетін барлық осьтері үшін, оның ішінде үш өлшемді диаграммалардағы тереңдік (қатар) осьтері үшін қолжетімді. Кейбір диаграмма түрлерінде (мысалы, жапырақты диаграммаларда) осьтер бар, бірақ олар ось тақырыптарын көрсете алмайды. Осьтері жоқ диаграмма түрлері де (мысалы, дөңгелек немесе шеңбер диаграммалар) ось тақырыптарын көрсете алмайды.

Сондай-ақ, ұяшықтарға сілтеме жасау арқылы жұмыс парағы ұяшықтарындағы сәйкес мәтінге диаграмма және білік тақырыптарын байланыстыруға болады. Жұмыс парағындағы сәйкес мәтінді өзгерткенде байланған тақырыптар автоматты түрде жаңартылады.

Диаграммадағы деректер қатарыні жылдам анықтау үшін деректер белгілерін диаграмманың деректер нүктелерііне қосуға болады. Әдепкіде, деректер үлгілері жұмыс парағындағы мәндермен байланыстырылады және осы мәндерге өзгерістер енгізілгенде автоматты түрде жаңартылады.

Диаграмма тақырыбын қосу

 1. Тақырып қосу қажет диаграмманы басыңыз.

  Сонда Құрастырушы, Орналасу және Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірі шығады.

 2. Орналасу қойындысындағы Белгілер тобында Диаграмма тақырыбы түймешігін басыңыз.

  Excel таспасындағы белгілер тобы

 3. Қабаттасуы бар ортасы бойынша тақырып немесе Диаграмманың үстінде пәрменін таңдаңыз.

 4. Диаграммада шығатын Диаграмма тақырыбы мәтін ұясына қажетті мәтінді теріңіз.

  Кеңес : Жол үзілімін қосу үшін меңзерді жол үзілімін жасау қажет орынға қою үшін басыңыз да, ENTER пернесін басыңыз.

 5. Пішімдеу үшін мәтінді бөлектеп, Шағын құралдар тақтасынан қажетті пішімдеу параметрлерін таңдаңыз.

  Кеңес : Сондай-ақ, таспадағы пішімдеу түймешіктерін пайдалануға болады (Басты қойындысы, Қаріп тобы). Бүкіл тақырыпты пішімдеу үшін, оны тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Диаграмма тақырыбын пішімдеу тармағын, одан кейін қажетті пішімдеу параметрлерін таңдаңыз.

Беттің жоғары жағы

Ось тақырыптарын қосу

 1. Ось тақырыптарын қосу қажет диаграмманы басыңыз.

  Сонда Құрастырушы, Орналасу және Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірі шығады.

 2. Орналасу қойындысындағы Белгілер тобында Білік тақырыптары түймешігін басыңыз.

  Excel таспасындағы белгілер тобы

 3. Келесі әрекеттердің кез келгенін орындаңыз:

  • Негізгі көлденең оське (санат) тақырып қосу үшін, Негізгі көлденең ось тақырыбы түймешігін басып, қажетті параметрді таңдаңыз.

   Кеңес : Диаграмманың қосымша көлденең осі бар болса, Қосымша көлденең осьтің тақырыбы пәрменін таңдауға болады.

  • Негізгі тік оське (мән) тақырып қосу үшін, Негізгі көлденең осьтің тақырыбы түймешігін басып, қажетті параметрді таңдаңыз.

   Кеңес : Диаграмманың қосымша тік осі бар болса, Қосымша көлденең осьтің тақырыбы пәрменін таңдауға болады.

  • Тереңдік осіне (қатар) тақырып қосу үшін Z осінің тақырыбы түймешігін басып, қажетті параметрді таңдаңыз.

   Ескерту : Бұл параметр таңдалған диаграмма үш өлшемдік гистограмма сияқты шын үш өлшемдік диаграмма болғанда ғана қолданылады.

 4. Диаграммада шығатын Ось тақырыбы мәтін ұясына қажетті мәтінді теріңіз.

  Кеңес : Жол үзілімін қосу үшін меңзерді жол үзілімін жасау қажет орынға қою үшін басыңыз да, ENTER пернесін басыңыз.

 5. Пішімдеу үшін мәтінді бөлектеп, Шағын құралдар тақтасынан қажетті пішімдеу параметрлерін таңдаңыз.

  Кеңес : Сондай-ақ, таспадағы пішімдеу түймешіктерін пайдалануға болады (Басты қойыншасы, Қаріп тобы). Бүкіл тақырыпты пішімдеу үшін, оны тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Ось тақырыбын пішімдеу тармағын, одан кейін қажетті пішімдеу параметрлерін таңдаңыз.

  Ескертулер : 

  • Білік тақырыптарын қолдамайтын басқа диаграмма түріне (мысалы дөңгелек диаграммаға) ауысқан жағдайда, білік тақырыптары бұдан былай көрсетілмейді. Білік тақырыптарын қолдайтын диаграмма түріне қайта ауысқанда тақырыптар қайтадан көрсетіледі.

  • Қосымша біліктерді көрсетпейтін диаграмма түріне ауысқанда, қосымша біліктер үшін көрсетілетін білік тақырыптары жоғалады.

Беттің жоғары жағы

Тақырыпты жұмыс парағының ұяшығына байланыстыру

 1. Диаграммада жұмыс парағының ұяшығына байланыстыру қажет диаграмма немесе білік тақырыбын басыңыз.

 2. Жұмыс парағында формула жолы басып, теңдік белгісін (=) теріңіз.

 3. Ішінде диаграммада көрсету қажет деректер немесе мәтін бар жұмыс парағының ұяшығын таңдаңыз.

  Кеңес : Өрнек жолында жұмыс парағының ұяшығына сілтемені теруге де болады. Теңдік белгісін, парақ атауын, одан кейін леп белгісін қойыңыз; мысалы, =Парақ1!F2

 4. ENTER пернесін басыңыз.

Беттің жоғары жағы

Деректер белгілерін қосу

 1. Диаграммада келесі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Барлық деректер қатарларының барлық деректер нүктелеріне деректер белгісін қосу үшін, диаграмма аумағы таңдаңыз.

  • Барлық деректер қатарларының барлық деректер нүктелеріне деректер белгісін қосу үшін, белгі қою қажет деректер қатарының кез келген жерін басыңыз.

  • Деректер қатарындағы жалғыз деректер нүктесіне деректер белгісін қосу үшін ішінде деректер белгісін қою қажет деректер нүктесі бар деректер қатарын таңдаңыз да, белгі қою қажет деректер нүктесін басыңыз.

   Сонда Құрастырушы, Орналасу және Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірі шығады.

 2. Орналасу қойындысындағы Белгілер тобында, Деректердің белгілері түймешігін басып, қажетті көрсету параметрін таңдаңыз.

  Excel таспасындағы белгілер тобы

  Ескерту : Пайдаланылған диаграмма түріне байланысты әртүрлі деректер белгісі параметрлері қолжетімді болады.

Кеңес : Деректер белгісінің жазбаларын өзгерту әдісі немесе деректер үлгілерінің орнын өзгерту әдісі туралы қосымша ақпарат алу үшін Диаграммадағы деректер үлгілерін қосу немесе жою бөлімін қараңыз.

Беттің жоғары жағы

Диаграммадан тақырыптарды немесе деректер белгілерін жою

 1. Диаграмманы басыңыз.

  Сонда Құрастырушы, Орналасу және Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірі шығады.

 2. Орналасу қойындысындағы Белгілер тобында төмендегі параметрлердің біреуін таңдаңыз:

  • Диаграмма тақырыбын жою үшін, Диаграмма тақырыбы түймешігін басып, Жоқ параметрін таңдаңыз.

  • Білік тақырыбын жою үшін, Білік тақырыбы пәрменін таңдап, жою қажет білік тақырыбының түрін, одан кейін Жоқ параметрін таңдаңыз.

  • Деректер белгілерін жою үшін Деректер үлгілері, содан соң Ешқайсысы түймешігін басыңыз.

   Excel таспасындағы белгілер тобы

Кеңес : Тақырыпты немесе деректер белгісін жылдам жою үшін, оны басып, DELETE пернесін басыңыз.

Беттің жоғары жағы

4-қадам: мәндік белгілерді көрсету немесе жасыру

Диаграмманы жасағанда шартты белгілер шығады, бірақ диаграмманы жасағаннан кейін мәндік белгілерді жасыруға немесе оның орныын өзгертуге болмайды.

 1. Ішінде мәндік белгілерді көрсету не жасыру қажет диаграмманы басыңыз.

  Сонда Құрастырушы, Орналасу және Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірі шығады.

 2. Орналасу қойындысындағы Белгілер тобынан Мәндік белгілер түймешігін басыңыз.

  Excel таспасындағы белгілер тобы

 3. Төмендегі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Мәндік белгілерді жасыру үшін, Жоқ параметрін таңдаңыз.

   Кеңес : Диаграммадан мәндік белгілерді немесе мәндік белгілер жазбасын жылдам жою үшін, оны бөлектеп, DELETE пернесін басыңыз. Сондай-ақ, мәндік белгілерді немесе мәндік белгілер элементін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Жою пәрменін таңдауыңызға болады.

  • Мәндік белгілерді көрсету үшін қажетті көрсету параметрін таңдаңыз.

   Ескерту : Көрсету параметрлерінің бірін таңдағанда, мәндік белгілер жылжиды, ал тұрғызу аумағы оған орын босату үшін автоматты түрде реттеледі. Егер мәндік белгілерді тінтуірді пайдаланып жылжытсаңыз және өлшемін өзгертсеңіз, тұрғызу аумағы автоматты түрде реттелмейді.

  • Қосымша параметрлерді алу үшін Мәндік белгілердің қосымша параметрлері пәрменін, одан кейін қажетті көрсету параметрін таңдаңыз.

   Кеңес : Әдепкіде, мәндік белгілер диаграммамен қабаттаспайды. Бос орын шектеулері бар болса, диаграмманың өлшемін кішірейту үшін Диаграмманың қабаттасуынсыз мәндік белгілерді көрсету ұяшығына белгі қойыңыз.

Кеңес : Диаграммада мәндік белгі көрсетілгенде жеке мәндік белгі жазбаларын өзгерте аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін Диаграмма мәндік белгісінің жазбаларын өзгерту бөлімін қараңыз.

Беттің жоғары жағы

5-қадам: диаграмма осьтерін немесе тор сызықтарын көрсету немесе жасыру

Диаграмманы жасағанда, диаграмма түрлерінің көпшілігі үшін негізгі осьтер көрсетіледі. Қажетінше оларды қосуға немесе ажыратуға болады. Осьтерді қосқанда, осьтердің толық мәліметтерін шығару деңгейін көрсетуге болады. Үш өлшемді диаграмманы жасағанда тереңдік осі көрсетіледі.

Бір деректер қатары келесі деректер қатарына өткенде диаграммадағы мәндерде қатты айырмашылық болғанда немесе аралас деректер түрлері болғанда (мысалы, баға және көлем), бір немесе бірнеше деректер қатарларын қосымша тік (мән) білігіне тұрғызуға болады. Қосымша тік біліктің шкаласы байланысты деректер қатарларының мәндерін көрсетеді. Диаграммаға қосымша тік білікті қосқаннан кейін, қосымша көлденең (санат) білікті қосуға болады. Ол xy (нүктелік) диаграмма немесе көпіршікті диаграмма болуы мүмкін.

Диаграмманы оқуды оңайырақ ету үшін диаграмманың, тұрғызу аумағы кез келген көлденең және тік біліктерден шығатын көлденең және тік диаграмма тор сызықтарын көрсетуге немесе жасыруға болады.

Негізгі біліктерді көрсету немесе жасыру

 1. Біліктерін көрсету немесе жасыру қажет диаграмманы таңдаңыз.

  Сонда Құрастырушы, Орналасу және Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірі шығады.

 2. Орналасу қойындысындағы Білік тобынан Білік түймешігін басып, төмендегі параметрлердің біреуін таңдаңыз:

Беттің жоғары жағы

Қосымша біліктерді көрсету немесе жасыру

 1. Диаграммада қосымша тік білікте тұрғызғыңыз келетін деректер қатарын таңдаңыз немесе диаграмма элементтерінің тізімінен деректер қатарын таңдау үшін, келесі әрекеттерді орындаңыз:

  1. Диаграмманы басыңыз.

   Сонда Құрастырушы, Орналасу және Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірі шығады.

  2. Ағымдық таңдау тобындағы Пішім қойыншасында Диаграмма элементтері терезесінің жанындағы көрсеткіні басыңыз да, қосымша тік осьпен бірге құрастырғыңыз келетін деректер қатарын басыңыз.

   Excel таспасының суреті

 2. Пішімдеу қойындысындағы Ағымдық таңдау тобынан Бөлектелген элементті пішімдеу түймешігін басыңыз.

 3. Таңдалмаған болса, Қатар параметрлері пәрменін, одан кейін Қатарларды құрастыру астындағы Көмекші білік параметрін таңдаңыз да, Жабу түймешігін басыңыз.

 4. Орналасу қойындысындағы Білік тобынан Білік түймешігін басыңыз.

  Excel таспа кескіні

 5. Төмендегі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  1. Қосымша тік білікті көрсету үшін Көмекші тік білік пәрменін, одан кейін қажетті көрсету параметрін таңдаңыз.

   Кеңес : Қосымша тік осьті ажырату үшін, диаграмма түрін тек қана бір деректер қатарына өзгертуге болады. Мысалы, бір деректер қатарын сызықтық диаграммаға өзгертуге болады.

 6. Қосымша көлденең осьті көрсету үшін Қосымша көлденең ось пәрменін, одан кейін қажетті көрсету параметрін таңдаңыз.

  Ескерту : Бұл параметр қосымша тік осьті көрсеткеннен кейін ғана қолжетімді.

 7. Қосымша осьті жасыру үшін, Қосымша тік ось немесе Қосымша көлденең ось пәрменін, одан кейін Жоқ параметрін таңдаңыз.

  Кеңес : Жою қажет қосымша осьті таңдап, DELETE пернесін басуға да болады.

Беттің жоғары жағы

Тор сызықтарын көрсету немесе жасыру

 1. Диаграмма тор сызықтарын қосу қажет диаграмманы басыңыз.

  Сонда Құрастырушы, Орналасу және Пішім қойындылары бар Диаграммалармен жұмыс істеу мәзірі шығады.

 2. Орналасу қойындысындағы Біліктер тобынан Тор сызықтар түймешігін басыңыз.

  Excel таспа кескіні

 3. Келесі әрекетті орындаңыз:

  • Диаграммаға көлденең тор сызықтарды қосу үшін, меңзерді Негізгі білік бойынша тордың көлденең сызықтары параметріне апарып, қажетті параметрді таңдаңыз. Диаграмманың қосымша көлденең білігі бар болса, Көмекші білік бойынша тордың көлденең сызықтары пәрменін таңдауға да болады.

  • Диаграммаға тік тор сызықтарды қосу үшін, меңзерді Негізгі білік бойынша тордың тік сызықтары параметріне апарып, қажетті параметрді таңдаңыз. Диаграмманың қосымша тік білігі бар болса, Көмекші білік бойынша тордың тік сызықтары пәрменін таңдауға да болады.

  • Үш өлшемді диаграммаға тереңдік тор сызықтарын қосу үшін, меңзерді Z білігі бойынша тордың сызықтары параметріне апарып, қажетті параметрді таңдаңыз. Бұл параметр таңдалған диаграмма үш өлшемдік гистограмма сияқты шын үш өлшемдік диаграмма болғанда ғана қолданылады.

  • Диаграмманың тор сызықтарын жасыру үшін, меңзерді Негізгі білік бойынша тордың көлденең сызықтары, Негізгі білік бойынша тордың тік сызықтары немесе Z білігі бойынша тордың сызықтары (үш өлшемді диаграммада) параметріне апарып, Жоқ параметрін таңдаңыз. Егер диаграмманың қосымша біліктері бар болса, Көмекші білік бойынша тордың көлденең сызықтары немесе Көмекші білік бойынша тордың тік сызықтары пәрменін, одан кейін Жоқ параметрін таңдауға болады.

  • Диаграмманың тор сызықтарын тез жою үшін, оларды бөлектеп алып, DELETE пернесін басыңыз.

Беттің жоғары жағы

6-қадам: диаграмманы жылжыту немесе өлшемін өзгерту

Диаграмманы құжатта кез келген орынға жылжыта аласыз. Сонымен бірге, жақсырақ қиыстыру үшін диаграмма өлшемін өзгерте аласыз.

Диаграмманы жылжыту

 • Диаграмманы жылжыту үшін, оны қажетті орынға апарыңыз.

Беттің жоғары жағы

Диаграмманың өлшемін өзгерту

Диаграмманың өлшемін өзгерту үшін, төмендегі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

 • Диаграмманы таңдап, өлшем өзгертуші таңбалауышты қажетті өлшемге дейін апарыңыз.

 • Пішімдеу қойындысының Өлшем тобындағы Кескін биіктігі және Кескін ені жолағына өлшемді енгізіңіз.

  Excel Таспасындағы Өлшем тобы

Кеңес : Қосымша өлшем параметрлерін алу үшін Өлшем тобындағы Пішім қойыншасында Диалогтық терезесін ашу түймешігі Түмешік суреті басыңыз. Өлшем диалогтық терезесіндегі Өлшем қойыншасында диаграмма өлшемін өзгерту, бұру немесе масштабтау параметрлерін таңдауға болады. Балама мәтін қойыншасында диаграмманы веб-бетте жариялауды жоспарласаңыз, балама мәтінді көрсетуіңізге болады.

Беттің жоғары жағы

7-қадам: диаграмманы үлгі ретінде сақтау

Жаңа ғана жасаған диаграмма сияқты басқа диаграмманы жасау қажет болса, диаграмманы басқа ұқсас диаграммалар үшін негіз ретінде пайдалануға болатын үлгі ретінде сақтауға болады

 1. Үлгі ретінде сақтау қажет диаграмманы таңдаңыз.

 2. Құрастырушы қойындысындағы Түр тобынан Үлгі ретінде сақтау түймешігін басыңыз.

  Excel таспаның Түрі тобы

 3. Файл атауы жолағына үлгі атауын теріңіз.

  Кеңес : Басқа қалтаны көрсетпейінше, үлгі файлы Диаграммалар қалтасында сақталады және үлгі Диаграмма кірістіру диалогтық терезесіндегі (Кірістіру қойыншасы, Диаграммалар тобы, Түмешік суреті Диалогтық терезесін ашу түймешігі) және Диаграмма түрін өзгерту диалогтық терезесіндегі (Құрастырушы қойындысы, Түр тобы, Диаграмма түрін өзгерту) Үлгілер астында қол жетімді болады.

  Диаграмма үлгісін қолдану әдісі туралы қосымша ақпарат алу үшін Диаграмма үлгісін пайдалану арқылы таңдаулы диаграмманы қайта пайдалану бөлімін қараңыз.

Ескерту : Диаграмма үлгісі диаграмма пішімдеуін қамтиды және диаграмманы үлгі ретінде сақтағанда пайдаланылған түстер де сақтайды. Диаграмма үлгісін басқа жұмыс кітабында диаграмма жасау үшін пайдаланғанда жаңа диаграмма жұмыс кітабын қазіргі уақытта қолданылған құжат тақырыбын емес, диаграмма үлгісінің түстерін пайдаланады . Диаграмма үлгісінің түстерінің орнына құжат тақырыбының түстерін пайдалану үшін диаграмма аумағы тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, контекстік мәзірдегі Мәнерді қалпына келтіру пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғары жағы

Беттің жоғары жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×