Дерекқор негіздері

Бұл мақалада дерекқорлардың қысқаша шолуы берілген  — олардың не екендігі, оларды неге қолдану керектігі және дерекқорлар бөліктері. Терминология Microsoft Office Access 2007 дерекқорларына бағытталған, бірақ концепциялар барлық дерекқор өнімдеріне қолданады.

Бұл мақалада

Дерекқор дегеніміз не?

Access дерекқорын бөлектері

Дерекқор дегеніміз не?

Дерекқор - бұл ақпаратты жинау мен ұйымдастыру құралы. Дерекқорлар адамдар, өнімдер, тапсырмалар немесе басқа кез келген заттар туралы ақпаратты сақтауы мүмкін. Көп дерекқорлар мәтіндерді пысықтау бағдарламасында немесе электрондық кестеде тізім ретінде басталады. Тізім кеңейіп тұрғанда деректерде артықшылықтар мен сыйымсыздықтар пайда бола бастайды. Тізім пішініндегі деректерді түсіну қиын болады, сараптаудан деректерді іздеу немесе жинау жолдарының саны шектелген. Осы ақаулықтар пайда болуды бастаған кезде, Office Access 2007 сияқты дерекқор басқару жүйесі (ДҚБЖ) арқылы деректерді дерекқорға тасымалдау керек.

Компьютерленген дерекқор нысандарды құрайды. Бір дерекқор бірден көп кестені құрауы мүмкін. Мысалы, Басқа қайнар көзінен деректерді немесе кодты қолдануға арнайы құрастырылған болмаса, Access дерекқоры кестелерін пішіндер, есептер, макростар және модульдер сияқты басқа нысандармен бірге бір файл ішінде сақтайды. Access 2007 пішімінде жасалған дерекқорлар .accdb кеңейтімін алған, ал бұрынғы Access пішімдерінде жасалған дерекқорлар .mdb файл қеңейтімін алған. Access 2007 қолданып файлдарды бұрынғы файл пішімдерінде жасауға болады (мысалы, Access 2000 мен Access 2002-2003).

Access қолданып төмендегілерді орындауға болады:

  • Дерекқорға жаңа деректерді қосу, мысалы реестрге жаңа элементті қосу

  • Дерекқорда бар деректерді өзгерту, мысалы элементтің ағымдық орналасуын өзгерту

  • Мәліметті жою, мысалы егер элемент сатылған немесе ақау болса

  • Деректерді түрлі жолдармен ұйымдастыру немесе қарап шығу

  • Деректерді басқалармен есептер, интранет немесе интернет арқылы ортақтасу

Беттің жоғарғы жағы

Access дерекқорын бөлектері

Төмендегі бөлімдер әдеттегі Access дерекқорының қысқаша сипаттамасы. Әрбір бөлек туралы қосымша ақпарат алу үшін осы мақаладағы Қосымша ақпарат бөліміндегі сілтемелерден барыңыз.

Кестелер

Пішіндер

Есептер

Сұраулар

Макростар

Модульдер

Кестелер

Дерекқор кестесінің көрінісі деректер жолдар мен бағандарда сақталған электрондық кестеге ұқсайды. Нәтижесінде, электрондық кестені дерекқор кестесіне импорттау жай болады. Деректерді электрондық кестеде сақтаумен дерекқорда сақтаудың негізгі айырмашылығы бұл деректер ұйымдастыру жолы.

Дерекқорды иілмелі ету үшін деректер кестеде артықшылықтар пайда болмайтын жолмен ұйымдастыру керек. Мысалы, жұмыскерлер туралы мәліметтерді сақтайтын болсаңыз, әрбір жұмыскер жұмыскерлер туралы деректерді сақтауға арналған кестеге бір рет қана енгізілуі керек. Өнімдер туралы деректер өз кестесінде сақталады және филиалдар туралы деректер басқа кестеде сақталады. Бұл үрдіс қалыптандыру деп аталған.

Кестедегі әрбір жолға жазба ретінде байланысады. Жазбаларда мәліметтердің бөлектері сақталады. Әрбір жазбада бір немесе бірнеше өрістер болады. Өрістер кестедегі бағандарға сәйкесті болады. Мысалы, сізде «Жұмыскерлер» деп аталған кесте болуы мүмкін, онда әрбір жазбасы (жолы) бөлек жұмыскер туралы мәліметті құрайды, ал әрбір өріс (баған) басқа-басқа мәліметтерді құрайды, есімі, фамилиясы, мекенжайы тағы тағылар сияқты. Әрбір өріске белгілі дерек түрі тағайындау керек, ол мәтін, күн немесе уақыт, сан немесе басқа түрі болсын.

Жазбалар мен өрістерді сипаттаудың басқа жолы бұл кітапхананың ескі түрдегі каталогты көрнекілендіру. Әрбір карта карточка дерекқордың жазбасына сәйкесті болады. Бөлек карточканың әрбір мәлімет бөлегі (авторы, аты, тағы тағылар) дерекқордың өрісіне сәйкесті болады.

Пішіндер

Пішіндер кейде «дерек енгізу бейнелері» деп аталады. Олар сіз деректер мен істеу үшін қолданатын тілдесулер, сонымен олар түрлі пәрмендерді орындау үшін пәрмен түймешіктері құрайды. Дерекқорды жасау үшін пішіндерді қолданбай деректер кестесінде деректерді өңдеуге болады. Бірақ, дерекқор пайдаланушылардың көбі пішіндерді кестелерде қарап шығу, енгізу және деректерді өңдеу үшін қолдануды артық көреді.

Пішіндер деректермен істеу үшін оңай пішімді береді, және оларға пәрмен түймешіктері сияқты функционалды элементтерді қосуға болады. Түймешіктерді пішінде қандай деректер пайда болуына, басқа пішіндер немесе есептерді ашуға немесе басқа көп тапсырмаларды орындайтып етіп бағдарламалауға болады. Мысалы, сізде «Пайдаланушы пішіні» деп аталған пішін болуы керек, онда сіз пайдаланушы деректері менен істейсіз. Пайдаланушы пішінінде жаңа тапсырма пішінін ашатын түймешік болуы мүмкін, онда пайдаланушы үшін жаңа тапсырманы жазуға болады.

Пішіндер арқылы және басқа пайдаланушылар дерекқордағы деректерді қолдану жолын басқаруға болады. Мысалы, тек белгілі өрістерді көрсететін және белгілі әрекеттерді орындауға мүмкіндік беретін пішінді жасауға болады. Бұл деректерді қорғауға және деректердің дұрыс енгізілгенін қамтамасыз етуге жәрдем береді.

Есептер

Есептерде деректер жалпыланып кестелерде көрсетіледі. Есеп әдетте арнайы сұраққа жауап береді, мысалы «Осы жылда әрбір пайдаланушыдан қанша ақша алдық?» немесе «Пайдаланушыларымыз қайсы қалаларда орналасқан?» Әрбір есеп оқу үшін ең оңай жолда пішімделуі мүмкін.

Есеп кез келген уақытта орындалып әрдайым дерекқордағы ағымдық деректерді көрсетеді. Есептер басып шығару үшін дайын пішімде болады, бірақ оларды бейнеде көрсету, басқа бағдарламаға экспорттау немесе электрондық пошта ретінде жіберуге болады.

Сұраулар

Сұраулар дерекқорда көп жұмыс атқарады және көптеген әр түрлі функцияларды орындай алады. Олардың ең жиі қолданылатын функциясы - кестелерден белгілі бір деректерді алу. Көргіңіз келген деректер әдетте бірнеше кестеде болады, ал сұраулар олардың барлығын бір деректер кестесінен көруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, әдетте сіз барлық жазбаларды бірден көргіңіз келмейтіндіктен, сұраулар сізге керекті жазбаларды «сүзу» үшін шарттар қосуға мүмкіндік береді. Сұраулар әдетте пішіндер мен есептердің жазбалар көзі қызметін атқарады.

Белгілі сұрауларды «жаңарту» мүмкін, ол дегені сұрау деректер кестесі арқылы негізгі кестелерде деректерді өңдеуге болады. Егер жаңартылатын сұраулармен істейтін болсаңыз, өзгертулер кестелерде болатынын ұмытпаңыз, тек қана сұрау деректер кестесінде емес.

Сұраулар екі негізгі түрлерде болады: таңдау сұраулары мен әрекет сұраулары. Таңдау сұрауы тек қана деректерді алын оларды қолдану үшін қатынаулы етеді. Сұраудың нәтижелерін бейнеде қарап шығу, басып шығару немесе аралық сақтағышқа көшіруге болады. Немесе, сұраудың нәтижелерін пішін немесе есеп үшін жазбалар қайнар көзі ретінде қолдануға болады.

Әрекет сұрауы, аты көрсеткеніше, деректермен тапсырманы орындайды. Әрекет сұрауларын жаңа кестелерді жасау, бар кестелерге деректерді қосу, деректерді жаңарту немесе деректерді жою үшін қолдануға болады.

Макростар

Access бағдарламасындағы макростар бұл дерекқорға жаңа функцияларды қосу үшін қолданатын жай бағдарламалау тілі. Мысалы, пішінде пәрмен түймешігіне макросты тіркеп түймешік басылған кезде макрос іске қосылатын етіп қою мүмкін. Макростар тапсырмаларды орындайтын әрекеттерді құрайды, мысалы есепті ашу, сұрауды іске қосу немесе дерекқорды жабу. Макростар арқылы қолмен орындалатын дерекқор әрекеттерінің көбін автоматтандыруға болады, сонымен көп уақытты сақтауға болады.

Модульдер

Модульдер, макростарға ұқсап, дерекқорға функцияларды қосу үшін қолданатын нысандар. Бірақ макростарды Access бағдарламасында макрос әрекеттерінің тізімінен таңдап жасайсыз, ал модульдерді Бағдарламаларға арналған Visual Basic (VBA) бағдарламалау тілінде жасайсыз. Модуль бұл бірлікте сақталған жарлықтар, мәлімдемелер және үрдістер жинағы. Модуль класс модулі немесе стандарт модулі болуы мүмкін. Класс модульдері пішін немесе есептерге тіркеліп, әдетте олар тіркелген пішін немесе есеп үшін арнайы үрдістерді құрайды. Стандарт модульдері ешбір нысанмен байланысы жоқ жалпы үрдістерді құрайды. Стандарт модульдері Шарлау аумағында Модульдер пәрменінің астындағы тізімде берілген, ал класс модульдері берілмеген.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×