Дерекқор жасақтамасы элементтерін сақтау және қайта пайдалану

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

Access бағдарламасында дерекқор жасақтамасын қайта пайдаланудың алуан түрлі жолдары беріледі. Бүкіл дерекқорды үлгі ретінде сақтауға, дерекқордың бір бөлігін бағдарлама бөлігі ретінде сақтауға, не болмаса бір өрісті немесе өрістер жиынын деректер түрі үлгісі ретінде сақтауға болады. Әрбір жағдайда, Access бағдарламасы кейіннен басқалармен ортақ пайдалануға болатын файл жасайды. Сол сияқты, үшінші тараптардан алынған осындай файлдарды да пайдалануға болады.

Бұл мақалада әр түрлі дерекқор нысандарын, кейбір жағдайларда деректерді де қосып үлгі ретінде сақтау жолдары талқыланады. Сондай-ақ, онда әр түрлі үлгі файлдары және оларды ортақ пайдалану жолдары талқыланады. Бұл мақалада Access бағдарламасымен бірге келетін бағдарлама бөліктері туралы біраз мәліметтер беріледі.

Ескерту :  Бұл мақала Access бағдарламаларына қолданылмайды — Access бағдарламасымен дерекқордың жаңа түрін құрастырып және онлайн режимінде жариялай аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін, Access бағдарламасын жасау бөлімін қараңыз.

Бұл мақалада:

Шолу

Дерекқор жасақтамасы элементтерін қайта пайдалану үшін сақтау және ортақ пайдалану

Дерекқорды дерекқор үлгісі немесе бағдарлама бөлігі (*.accdt) етіп сақтау

Өрісті деректер түрі үлгісі (*.accft) етіп сақтау

Үшінші тараптың дерекқор жасақтамасын қайта пайдалану

Жалпы шолу

Кейде, жаңадан бірдеңе бастағыңыз келмейді. Дұрыс жасақтамаға қол жеткізу үшін көп уақытыңызды жұмсаған кезде, оның барынша пайдаланғыңыз келеді, мысалы, қайта пайдалану арқылы. Не болмаса, басқалар жасап қойған жасақтау жұмысын пайдаланғыңыз келуі мүмкін. Access бағдарламасында дерекқор жасақтамасын қайта пайдаланудың үш негізгі жолы беріледі:

 • Database templates   are files (file type *.accdt) that you can use to create a new database. Typically, a database made from a template is ready to use, but you can customize it to meet specific needs. For example, the Assets web database template offers basic asset management capabilities, but you might want to extend it by adding some department or budget information that pertains to your organization. Access comes with a variety of database templates, which you can see in Backstage view when Access opens.

 • Application parts   are files just like database templates, but you use them to add design elements to an existing database, rather than to serve as the basis for a new database. For example, the Comments application part provides a table that is set up to contain comments, including a date/time field. Some application parts start a wizard to help you create a relationship to define how the application part fits in with your existing tables. Access comes with several application parts, which you can see on the Create tab.

 • Data type templates   are files that you can use to create new fields and field combinations. For example, you can use the Start and End Dates data type templates to add a pair of date/time fields to a table with one click. Data type templates use a different file type (*.accft) from database templates and application parts. Access comes with a variety of data type templates, which you can see on the Fields tab when you have a table open in Datasheet view.

Дерекқор жасақтамасы элементтерін қайта пайдалану үшін сақтау және ортақ пайдалану

Create a database template or application part   Save a database as an *.accdt file by using commands on the File tab. (For the steps, see the section Save a database as a database template or an application part (*.accdt).) You can then use the template to create a new database or, if it is an application part, add its features to an existing database.

Жасалатын дерекқор үлгілері мен бағдарлама бөліктері әдепкіде роуминг бағдарламасы деректер үлгілерінің қалтасында (Windows 7 жүйесінде — C:\Users\<пайдаланушы аты>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\) сақталады. Бұл қалтаға үлгі файлдарын дерекқор үлгілері немесе бағдарлама бөліктері ретінде қол жетімді ету үшін салуға болады. Сол сияқты, бұл қалтадағы үлгі файлдарын көшіріп алып, басқаларға өздері пайдалану үшін беруге болады.

Ескерту : Әдеттегідей, үшінші тараптардың файлдарын пайдаланғанда сақ болыңыз.

Create a data type template   Save a selection of table fields as an *.accft file by using a command on the Fields tab. (For steps, see the section Save a field as a data type template (*.accft).)

Жасалатын деректер түрі үлгілері әдепкіде роуминг бағдарламасы деректер үлгілерінің қалтасында (Windows 7 жүйесінде — C:\Users\<пайдаланушы аты>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\) сақталады. Бұл қалтаға деректер түрі үлгісі файлдарын жаңа өрістерге арналған дерек түрлері ретінде қол жетімді ету үшін салуға болады. Сол сияқты, бұл қалтадағы үлгі файлдарын көшіріп алып, басқаларға өздері пайдалану үшін беруге болады.

Ескерту : Әдеттегідей, үшінші тараптардың файлдарын пайдаланғанда сақ болыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Дерекқорды дерекқор үлгісі немесе бағдарлама бөлігі (*.accdt) етіп сақтау

Дерекқорды Backstage көрінісінің Сақтау және жариялау ойындысындағы пәрмендердің көмегімен дерекқор үлгісі немесе бағдарлама бөлігі етіп сақтайсыз.

 1. Файл қойындысындағы Сақтау және жариялау түймешігін басыңыз.

 2. Дерекқорды басқаша сақтау пәрменінің астынан Үлгі тармағын таңдаңыз.

 3. Осы дерекқордан жаңа үлгі жасау диалогтық терезесінде, төмендегі өрістерді анықтаңыз:

  • Name   Required. Enter text that will identify the template or application part. Access displays this name alongside the template or application part.

  • Description   Enter text that describes the contents or purpose of the template or application part. This appears in the tooltip for the template or application part.

  • Category   Select User Templates to have the application part show up under User Templates on the ribbon (the default). You can also add a category by typing it, and you can then assign this and future application parts to that category. The new category will show up in the ribbon.

  • Icon   Specify an icon to display for the template or application part. For application parts, this icon will show up in the application parts gallery on the ribbon.

  • Preview   Specify a larger image to display for the template in Backstage view. When you browse for a template, this image is what you will see for this template.

  • Primary Table   Specify a table that will be the primary table for the application part. This table will be used by default to relate the application part to other tables in a database to which the part is added. When someone uses the application part, Access starts a wizard to help create the relationship. Although the Primary Table is used by default, you can select a different table when the wizard runs.

  • Instantiation Form   Specify a form that will open by default when databases made from this template are first opened. This form by default only opens once. The form can contain code that it runs when it opens, but the presence of code will generate a security warning.

  • Application Part   Select this checkbox to save the database as an application part. Clear this check box to save the database as a database template.

   Ескерту :  Бұл құсбелгіні Басты кесте мәнін анықтар алдында қоюыңыз керек.

  • Include Data in Template   Select this check box to save the data that is in the database as part of the template. When new databases are created from the template, they include this data.

 4. Үлгіні сақтау үшін, OK түймешігін басыңыз. Әдепкіде, Access үлгіні C:\Users\<ағымдағы пайдаланушы>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\ қалтасына сақтайды.

Өрісті деректер түрі үлгісі (*.accft) етіп сақтау

Деректер түрі үлгісін жасау үшін, бір өрісті немесе өрістер тіркесімін таңдап, оларды үлгі етіп сақтау үшін таспадағы бір пәрменді қолданасыз. Бастар алдында, өріс немесе өрістер керекті жолмен реттелгеніне көз жеткізіп алыңыз — деректер түрі үлгісінің бөлігі ретінде сақталып қалатын қандай да бір сипаттарды орнатыңыз. Мысалы, сізге «еуро» деректер түрі үлгісін жасау керек болса, бір валюта өрісін жасап, оның пішімін Еуро мәніне орнатуыңызға болады.

 1. Ішінде үлгі етіп сақталатын өріс немесе өрістер бар кестені ашыңыз.

 2. Қайта пайдалану үшін сақталатын өрісті немесе өрістерді таңдаңыз.

 3. Өрістер қойындысының Қосу және жою тобындағы Қосымша өрістер түймешігін басып, Бөлектелген элементті жаңа деректер түрі ретінде сақтау тармағын таңдаңыз.

 4. Өрістерден жаңа деректер түрін жасау диалогтық терезесінде төмендегілерді анықтаңыз:

  • Name   Required. It identifies your data type template, and is displayed in the list of available fields when you choose a field from the More Fields list.

  • Description   Enter text that describes the contents or purpose of the data type template. This appears in the tooltip that is displayed when you hover over the data type template in the More Fields list.

  • Category   Select a category in which to list the data type template in the More Fields list. By default, the category is User Defined Types.

  • Instantiation form   If desired, specify a form that will open by default the first time that the data type template is used.

 5. Деректер түрі үлгісін сақтау үшін ОК түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Үшінші тараптың дерекқор жасақтамасын қайта пайдалану

Компьютердегі тиісті қалтаға .accdt файлының бір көшірмесін салу арқылы үшінші тараптан алынған дерекқор үлгісін немесе бағдарлама бөлігін таспада қол жетімді етуіңізге болады.

 1. Үлгі файлын алыңыз (файл кеңейтімі .accdt немесе .accft болуы тиіс).

 2. Файлдың көшірмесін <Жүйелік түбір>Users\<ағымдағы пайдаланушы>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\ қалтасына салыңыз, мұндағы:

  • <Жүйелік түбір> — Windows жүйесі орнатылған түбірлік қалта (әдетте C:\) және

  • <ағымдағы пайдаланушы> — Windows жүйесіне кіру үшін қолданылатын пайдаланушы аты.

   Ескерту :  Егер қалта болмаса, оны жасаңыз.

 3. Төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Дерекқор үлгісін пайдалану үшін, Файл қойындысындағы Жаңа түймешігін басып, Үлгілерім параметрін таңдаңыз да, керекті үлгіні таңдап, Жасау түймешігін басыңыз.

  • Бағдарлама бөлігін пайдалану үшін, бөлік қосылатын дерекқорды ашып, Жасау қойындысындағы Бағдарлама бөліктері түймешігін басыңыз да, керекті бөлікті таңдаңыз.

  • Деректер түрі үлгісін пайдалану үшін, ішінде өріс жасалатын кестені ашып, Өрістер қойындысының Қосу және жою тобындағы Қосымша өрістер түймешігін басыңыз да, керекті деректер түрі үлгісін таңдаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×