Дерекқорлардың әдепкі параметрлерін теңшеу

Microsoft Access 2010 дерекқорлары үшін параметрлердің Клиент параметрлері санатынан әртүрлі параметрлерді теңшеуге болады. Осы санаттан жасалған параметрлер компьютерде орналасқан барлық Access дерекқорына қолданылады. Бұл параметрлер веб-дерекқорға қолданылмайды.

клиент параметрлері

Не істегіңіз келеді?

Жүгіргі мен перне әрекетін теңшеу

Мүмкіндіктерді көрсету параметрлерін орнату

Басып шығару параметрлерін өзгерту

Дерекқордың жалпы параметрлерін орнату

Іздеу және ауыстыру әрекеттеріне параметрлер орнату

Құптау хабарларын көрсететін параметрлерді орнату

Бағдарламаның қосымша параметрлерін теңшеу

Тілдік дисплей параметрлерін орнату

Жүгіргі мен перне әрекетін теңшеу

Белгілі пернелерді пайдаланғанда, жүгіргі әрекетін орнату үшін келесі параметрлерді пайдаланыңыз. Тілдік жүгіргі әрекетін орнату жолы туралы мәліметтерді,Тілдік дисплей параметрлерін орнату мекенжайындағы Жүгіргі қозғалысы бөлімін қараңыз.

ENTER пернесін басқаннан кейін жүгіргінің қозғалу әрекетін орнату үшін:

Параметр

Сипаттама

Жылжытпау

Жүгіргіні ағымдағы өрісте сақтайды.

Келесі өріс

Жүгіргіні келесі өріске жылжытады. Әдепкі мәтін бойынша мәтін бағытының қалай орнатылғанына байланысты, келесі өріс ағымдағы өрістің оң немесе сол жағында орналасады.

Келесі жазба

Жүгіргіні келесі жазбаның ағымдағы өрісіне жылжытады. Бірнеше жазбаны қарап шыққанда, келесі жазба ағымдағы жазбаның дәл астына орналасады.

Көрсеткісі бар перне бойынша өту параметрлері арқылы көрсеткіні пайдаланған кезде жүгіргінің қозғалу жолын теңшеңіз:

көрсеткі пернесінің қозғалу параметрлерінің фокустық көрінісі

Параметр

Сипаттама

Келесі өріс

Тіл параметрлеріне қатысты ОҢ ЖАҚ немесе СОЛ ЖАҚ көрсеткі пернелері басылғаннан кейін, жүгіргіні келесі не алдыңғы өріске жылжытады.

Келесі таңба

ОҢ ЖАҚ немесе СОЛ ЖАҚ жүгірткі пернелері басылғаннан кейін жүгіргіні өрістегі келесі немесе алдыңғы таңбаға жылжытады.

Жүгіргі бірінші/соңғы өрісте тоқтайды

Таңдалған кезде, СОЛ ЖАҚ және ОҢ ЖАҚ көрсеткі пернелерін жүгіргіні бірінші немесе соңғы өрістен алдыңғы немесе келесі жазбаға жылжытпайды.

ENTER, TAB және көрсеткі пернелерін пайдаланғанда пішімдер мен деректер кестелерінде жүгіргінің әрекет ету жолын орнату үшін, Әрекетті енгізу өрісі бөлімінен параметрді таңдаңыз:

Параметр

Сипаттама

Толық өрісті таңдау

Жүгіргі өріске кіргенде, сол өрісті толығымен таңдайды.

Өрістің басына өту

Жүгіргі өріске кіргенде, сол өрістің басына жылжытады.

Өрістің соңына өту

Жүгіргі өріске кіргенде, сол өрістің соңына жылжытады.

Беттің жоғарғы жағы

Мүмкіндіктерді көрсету параметрлерін орнату

Анимациялар сияқты пайдалы мүмкіндіктерді және Көрсету параметрлерінен күй жолақтарын көрсету үшін келесі параметрлерді теңшеуіңізге болады.

көрсету параметрлерінің фокустық көрінісі

Параметр

Сипаттама

Соңғы құжаттардың осы санын көрсету

Соңғы дерекқор тақтасында пайда болатын соңғы пайдаланылған файлдардың санын орнатыңыз немесе өзгертіңіз.

Күй жолағы

Access терезесінің төменгі жағында күй жолағын көрсетеді.

Анимацияларды көрсету

Деректер кестесіне жаңа бағандарды анимация әсерін пайдаланып кірістіру сияқты анимациялы мүмкіндіктерді қосады.

Беттің жоғарғы жағы

Басып шығару параметрлерін өзгерту

«Басып шығару» астындағы параметрлерді пайдаланып, әдепкі шеттерді орнатуға болады. Сондай-ақ, есепті не деректер кестесін басып шығармастан бұрын, бет және басып шығару параметрлерін теңшей аласыз.

Параметр

Сипаттама

Сол жақ шет

Деректер кестелері, модульдер және жаңа пішіндер мен есептер үшін әдепкі сол жақ шетті өзгертеді. Нөл мен басып шығарылған беттің енінің немесе биіктігінің аралығындағы мәндерді пайдалануға болады. Бар пішіндер мен есептер, Файл қойындысын нұқыңыз. шеттерін өзгерту үшін, Басып шығару түймешігін басыңыз, Басып шығару түймешігін қайтадан басып, Басып шығару тілқатысу терезесіндегі параметрлерді орнатыңыз.

Оң жақ шет

Деректер кестелері, модульдер және жаңа пішіндер мен есептер үшін әдепкі оң жақ шетті өзгертеді. Нөл мен басып шығарылған беттің енінің немесе биіктігінің аралығындағы мәндерді пайдалануға болады. Бар пішіндер мен есептер, Файл қойындысын нұқыңыз. шеттерін өзгерту үшін, Басып шығару түймешігін басыңыз, Басып шығару түймешігін қайтадан басып, Басып шығару тілқатысу терезесіндегі Бет параметрлері түймешігін басыңыз.

Жоғарғы шет

Деректер кестелері, модульдер және жаңа пішіндер мен есептер үшін әдепкі жоғарғы шетті өзгертеді. Нөл мен басып шығарылған беттің енінің немесе биіктігінің аралығындағы мәндерді пайдалануға болады. Бар пішіндер мен есептер, Файл қойындысын нұқыңыз. шеттерін өзгерту үшін, Басып шығару түймешігін басыңыз, Басып шығару түймешігін қайтадан басып, Басып шығару тілқатысу терезесіндегі Бет параметрлері түймешігін басыңыз.

Төменгі шет

Деректер кестелері, модульдер және жаңа пішіндер мен есептер үшін әдепкі төменгі шетті өзгертеді. Нөл мен басып шығарылған беттің енінің немесе биіктігінің аралығындағы мәндерді пайдалануға болады. Бар пішіндер мен есептер, Файл қойындысын нұқыңыз. шеттерін өзгерту үшін, Басып шығару түймешігін басыңыз, Басып шығару түймешігін қайтадан басып, Басып шығару тілқатысу терезесіндегі Бет параметрлері түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дерекқордың жалпы параметрлерін орнату

Кейбір жалпы тапсырмаларды орындаған кезде, Access бағдарламасының әрекет ету әдістерін теңшеу үшін мына параметрлердің кез келгенін пайдаланыңыз:

Параметр

Сипаттама

Қондырма пайдаланушылық интерфейсінің қателерін көрсету

Бұл параметр Жалпы бөлімінің астында орналасқан және әзірлеуші болғаныңызда пайдалы болуы мүмкін. Access бағдарламасының пайдаланушылық интерфейсін теңшеу кодындағы қателерді көрсету үшін осы параметрді таңдаңыз.

Дыбыс арқылы кері байланысты қамтамасыз ету

Microsoft Office Professional 2010 (қазақша нұсқасы) бағдарламасының файлдарды ашу, сақтау, басып шығару және қате туралы хабарларды көрсету сияқты оқиғаларымен байланысты қол жетімді дыбыстарды ойнатады. Әр түрлі оқиғаларға тағайындалған дыбыстарды Windows басқару тақтасындағы «Дыбыстардың сипаттары» тілқатысу терезесінде өзгертуге болады. Егер бір Office бағдарламасында «Дыбыс арқылы кері байланысты қамтамасыз ету» құсбелгісін қойсаңыз немесе оны алып тастасаңыз, ол барлық басқа Office бағдарламалары үшін де қосылады немесе ажыратылады. Оқиғамен байланысты дыбысты өзгерту үшін, Windows басқару тақтасындағы «Дыбыстар» қалтасын ашыңыз. Дыбыстардың көбін ойнату үшін компьютеріңізде дыбыс картасы болуы тиіс.

Access бағдарламасы іске қосылғанда, соңғы пайдаланылған дерекқорды ашу

Бұл параметр таңдалғанда, Access бағдарламасы Microsoft Access бетін көрсетудің орнына соңғы рет пайдаланылған дерекқорды ашады. Соңғы рет пайдаланылған дерекқорды ашудың екі күйі бар: Ортақ күйі соңғы рет пайдаланылған дерекқорды ортақ пайдалану үшін ашады. Бұл әдепкі параметр болып табылады. Жеке иелік қатынас күйі бір пайдаланушы арқылы соңғы рет пайдаланылған дерекқорды жеке мақсатта пайдалану үшін ашады.

Әдепкі жазбаны құрсаулау

Құрсаулаусыз. Жазбаларды өзгерту үшін ашық қалдырады.

Барлық жазбалар. Ашық пішіндегі немесе деректер кестесіндегі барлық жазбаларды құрсаулайды, сондай-ақ, барлық негізгі кестелердегі жазбаларды да құрсаулайды. Нысандар ашық тұрған кезде жазбалар құрсауланған күйде қалады.

Өңделген жазба. Тек өңделіп жатқан жазбаны құрсаулайды.

Төрт сандық жыл пішімдеуін пайдалану

Осы дерекқор. Қазір ашық дерекқордың әдепкі жыл пішімін төрт сандық (жжжж) пішімге орнатады.

Ескерту :  Бұл параметр ағымдағы ашық дерекқордың Барлық дерекқорлар параметрін ауыстырады.

Барлық дерекқорлар. Барлық дерекқорлардың әдепкі жыл пішімін төрт сандық (жжжж) пішімге орнатады.

Беттің жоғарғы жағы

Іздеу және ауыстыру әрекеттеріне параметрлер орнату

Мына параметрлерді пайдалану арқылы табу және табу/ауыстыру әрекетін орнатуға болады:

Параметр

Сипаттама

Жылдам іздеу

Ағымдағы өрістен іздейді және толық өрісті іздеу жолына салыстырады.

Жалпы іздеу

Барлық өрістерден іздейді және өрістің кез келген бөлімі бойынша салыстырады.

Өрістен іздеудің басы

Ағымдағы өрістен іздейді және өрістегі бастапқы таңбалар бойынша салыстырады.

Беттің жоғарғы жағы

Құптау хабарларын көрсететін параметрлерді орнату

Ол белгілі бір әрекеттер аяқталғанда құптайтын хабарларды пайдаланушылардың қарап шығуына пайдалы болуы мүмкін және көрсетілетін хабарды орнату үшін мына параметрлерді пайдалануға болады:

Параметр

Сипаттама

Жазба өзгертулері

Жазбаны өзгерткен сайын құптау хабарын көрсетеді.

Құжаттардың жойылуы

Дерекқор нысанын жойған сайын құптау хабарын көрсетеді.

Әрекет сұраулары

Access дерекқоры бойынша қосу, жаңарту, жою немесе кесте жасау сұрауын орындаған сайын құптау хабарын көрсетеді.

Беттің жоғарғы жағы

Бағдарламаның қосымша параметрлерін теңшеу

Параметр

Сипаттама

Жазбалар деңгейіндегі құрсаулауды пайдаланып дерекқорларды ашу

Ағымдағы ашық дерекқор үшін жазбалар деңгейіндегі құрсаулауды әдепкі етіп орнатады. Осы құсбелгі алынса, беттер деңгейіндегі құрсаулау ашық дерекқор үшін әдепкі күйге айналады. Сіздің жасаған таңдауыңыз пішіндердегі, деректер кестелеріндегі деректерге қолданылады және жазбалар жиынының нысанын жазбалар бойынша қарайтын код үшін де қолданылады. Бұл параметр әрекет сұраулары үшін немесе SQL нұсқауларын пайдаланып үлкен әрекеттерді орындайтын код үшін қолданылмайды.

OLE/DDE күту уақыты (сек): Access бағдарламасы орындалмаған OLE не DDE әрекетін қайталайтын аралықты басқарады. Жарамды мәндер: 0-300. Әдепкі мән: 30.

Жаңарту кезеңі (сек): Access бағдарламасы деректер кестесіндегі немесе пішін көріністерінде жазбаларды автоматты түрде жаңартатын секундтар саны. Жарамды мәндер: 0-32 766. Әдепкі мән: 60. 0 мәні жаңартуларды болдырмайды.

Жаңарту қайталауларының саны: Access бағдарламасы басқа пайдаланушы құрсаулаған жазбаға енгізілген өзгертуді сақтау әрекетін қайталау саны. Жарамды мәндер: 0-10. Әдепкі мән: 2.

ODBC жаңарту кезеңі (сек): Access бағдарламасының ODBC қосылымы арқылы жиналған деректерді автоматты түрде жаңартатын аралық. Бұл параметр дерекқор желіде ортақ пайдаланылғанда ғана жарамды болады. Жарамды мәндер: 0-32,766. Әдепкі мән: 1500. Нөл мәні жаңартуды болдырмайды.

Жаңартуды қайталау (мсек): Access бағдарламасы басқа пайдаланушы құрсаулаған жазбаға енгізілген өзгертулерді сақтау әрекетін қайталайтын миллисекундтар саны. Жарамды мәндер: 0-1000. Әдепкі мән: 250.

DDE әрекеттері

DDE сұрауларын елемеу Access бағдарламасының басқа бағдарламалардан алынған DDE сұрауларын елемеуіне мүмкіндік береді.

DDE жаңартуын қосу Access бағдарламасының Жаңарту аралығы (сек) жолағында көрсетілген аралық бойынша DDE байланыстарын жаңартуына мүмкіндік береді.

Пәрмен жолының аргументтері

Access бағдарламасын іске қосқанда немесе Access дерекқорын ашқанда іске қосылатын аргументтерді енгізіңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Тілдік дисплей параметрлерін орнату

Параметр

Сипаттама

Әдепкі бағыт

Солдан оңға: жаңа нысандарды ағылшын және еуропалық тілдерді пайдаланушыларға таныс түрде солдан оңға қарай көрсетілетін етіп орнатады. Мысалы, бұл параметр сол жақ бағанда басталатын кестедегі бірінші өрісті көрсетіп, жаңа өрістерді бағанның оң жағына қосады және деректер кестесі көрінісінде жазба нөмірінің жолағы мен шарлау түймешіктерін төменгі сол жақ бұрышқа орналастырады.

Оңнан солға: жаңа нысандарды ағылшын және еуропалық тілдерді пайдаланушыларға таныс түрде оңнан солға қарай көрсетілетін етіп орнатады. Мысалы, бұл параметр оң жақ бағанда басталатын кестедегі бірінші өрісті көрсетіп, жаңа өрістерді бағанның сол жағына қосады және деректер кестесі көрінісінде кестедегі жазба нөмірінің жолағы мен шарлау түймешіктерін төменгі оң жақ бұрышқа орналастырады.

Мұсылман күнтізбесін пайдалану

Қол жетімді кезде, айлық күнтізбеге негізгі күн сілтемесін орналастыратын параметрді таңдауға болады. Егер таңдалмаса, дерекқор григориан күнтізбесін пайдаланады.

Ескерту :  Access бағдарламасы алдымен дерекқор жасалған кезде күнтізбе түрін таңдауды, бірақ сол параметрді өзгертпеуді ұсынады.

Жүгіргінің қозғалысы

Көрнекі: келесі көршілес таңбаға жылжыту арқылы қос бағытты мәтін ішінде жүгіргіні қозғалатын етіп етіп орнатады. Мысалы, арабша, сосын ағылшынша мәтіндегі бірдей сөйлемде оңнан солға қарай жылжу үшін жүгіргілерді пайдаланғанда, кірістіру нүктесі арабша мәтінде оңнан солға жылжиды, одан кейін ағылшынша сөздің оң жағындағы таңбасына жалғасып, оңнан солға қарай қозғалады.

Қисындық: қос бағытты мәтін ішінде жүгіргінің қозғалысын кездесетін тілдің бағытына сәйкес етіп орнатады. Мысалы, арабша, одан кейін ағылшынша мәтіндегі бірдей сөйлемде жылжу үшін жүгіргілерді пайдаланғанда, кірістіру нүктесі арабша мәтінде оңнан солға жылжиды, одан кейін ағылшынша сөздің оң жағындағы таңбасына жалғасып, солдан оңға қарай қозғалады.

Әдепкі тақырып

Әдепкі тақырыпты, қаріптер тақырыбын немесе дерекқор түстерін таңдау үшін Шолупәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×