Дерекқорлардың әдепкі параметрлерін реттеу

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

Ескерту :  Бұл мақала Access бағдарламаларына қолданылмайды — Access бағдарламасымен дерекқордың жаңа түрін құрастырып және онлайн режимінде жариялай аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін, Access бағдарламасын жасау бөлімін қараңыз.

Microsoft Access 2013 дерекқорлары үшін әр түрлі параметрлерді Файл, Параметрлер және Клиент параметрлері түймешіктерін басу арқылы реттеуіңізге болады. Осы санаттан жасалған орнатулар компьютерде орналасқан барлық Access дерекқорына қолданылады.

Не істегіңіз келеді?

Курсор мен перне әрекетін реттеу

Мүмкіндіктерді көрсету параметрлерін орнату

Басып шығару параметрлерін өзгерту

Дерекқордың жалпы параметрлерін орнату

Бағдарламаның қосымша параметрлерін реттеу

Тілдік дисплей параметрлерін орнату

Курсор мен перне әрекетін реттеу

Use the following options to set the cursor behavior when you use certain keys. For information about how to set language-specific cursor behavior, see the Cursor movement section at Set options for language specific display later in this article.

ENTER пернесін басқаннан кейін курсордың қозғалу әрекетін орнату үшін:

Параметр

Сипаттама

Жылжытпау

Курсорды ағымдағы өрісте сақтайды.

Келесі өріс

Курсорды келесі өріске жылжытады. Әдепкі мәтін бойынша мәтін бағытының қалай орнатылғанына байланысты, келесі өріс ағымдағы өрістің оң немесе сол жағында орналасады.

Келесі жазба

Курсорды келесі жазбаның ағымдағы өрісіне жылжытады. Бірнеше жазбаны қарап шыққанда, келесі жазба ағымдағы жазбаның дәл астына орналасады.

Көрсеткісі бар перне бойынша өту параметрлері арқылы көрсеткіні пайдаланған кезде курсордың қозғалу жолын реттеңіз:

көрсеткі пернесінің қозғалу параметрлерінің фокустық көрінісі

Параметр

Сипаттама

Келесі өріс

Тіл параметрлеріне қатысты ОҢ ЖАҚ немесе СОЛ ЖАҚ көрсеткі пернелері басылғаннан кейін, курсорды келесі не алдыңғы өріске жылжытады.

Келесі таңба

ОҢ ЖАҚ немесе СОЛ ЖАҚ жүгірткі пернелері басылғаннан кейін курсорды өрістегі келесі немесе алдыңғы таңбаға жылжытады.

Курсор бірінші/соңғы өрісте тоқтайды

Таңдалған кезде, СОЛ ЖАҚ және ОҢ ЖАҚ көрсеткі пернелерін курсорды бірінші немесе соңғы өрістен алдыңғы немесе келесі жазбаға жылжытпайды.

ENTER, TAB және көрсеткі пернелерін пайдаланғанда пішімдер мен деректер кестелерінде курсордың әрекет ету жолын орнату үшін, Әрекетті енгізу өрісі бөлімінен параметрді таңдаңыз:

Параметр

Сипаттама

Толық өрісті таңдау

Курсор өріске кіргенде, сол өрісті толығымен таңдайды.

Өрістің басына өту

Курсор өріске кіргенде, сол өрістің басына жылжытады.

Өрістің соңына өту

Курсор өріске кіргенде, сол өрістің соңына жылжытады.

Беттің жоғары бөлігі

Мүмкіндіктерді көрсету параметрлерін орнату

Анимациялар және күй жолақтарын Көрсету параметрлерінен, пайдалы функцияларды көрсету үшін келесі параметрлерді орната аласыз.

көрсету параметрлерінің фокустық көрінісі

Параметр

Сипаттама

Соңғы құжаттардың осы санын көрсету

Соңғы дерекқор тақтасында пайда болатын соңғы пайдаланылған файлдардың санын орнатыңыз немесе өзгертіңіз.

Күй жолағы

Access терезесінің төменгі жағындағы күй жолағын көрсетеді.

Анимацияларды көрсету

Деректер кестесіне жаңа бағандарды анимация әсерін пайдаланып кірістіру сияқты анимациялы мүмкіндіктерді қосады.

Беттің жоғары бөлігі

Басып шығару параметрлерін өзгерту

Басып шығару астындағы параметрлерді пайдаланып, әдепкі шеттерді орнатуға болады. Сондай-ақ, есепті не деректер кестесін басып шығармастан бұрын, бет және басып шығару параметрлерін орната аласыз.

Параметр

Сипаттама

Сол жақ шет

Changes the default left margin for datasheets, modules, and new forms and reports. You can use values ranging from zero to the width or height of a printed page. To change the margins in existing forms and reports, Click the File tab., click Print, click Print again, and then set the options in the Print dialog box.

Оң жақ шет

Changes the default right margin for datasheets, modules, and new forms and reports. You can use values ranging from zero to the width or height of a printed page. To change the margins in existing forms and reports, Click the File tab., click Print, click Print again, and then click Page Setup in the Print dialog box.

Жоғарғы шет

Changes the default top margin for datasheets, modules, and new forms and reports. You can use values ranging from zero to the width or height of a printed page. To change the margins in existing forms and reports, Click the File tab. click Print, click Print again, and then click Page Setup in the Print dialog box.

Төменгі шет

Changes the default bottom margin for datasheets, modules, and new forms and reports. You can use values ranging from zero to the width or height of a printed page. To change the margins in existing forms and reports, Click the File tab. click Print, click Print again, and then click Page Setup in the Print dialog box.

Беттің жоғары бөлігі

Дерекқордың жалпы параметрлерін орнату

Кейбір жалпы тапсырмаларды орындаған кезде Access бағдарламасының әрекет ету әдістерін реттеу үшін мына параметрлердің кез келгенін пайдаланыңыз:

Параметр

Сипаттама

Қондырма пайдаланушы интерфейсінің қателерін көрсету

Бұл параметр Жалпы бөлімінің астында орналасқан және әзірлеуші болғаныңызда пайдалы болуы мүмкін. Access бағдарламасы үшін пайдаланушы интерфейсіндегі реттеу кодындағы қателерді көрсету үшін осы параметрді таңдаңыз.

Дыбыс арқылы пікірді қамтамасыз ету

Файлдарды ашу, сақтау, басып шығару және қате туралы хабарларды көрсету сияқты Microsoft Office бағдарламаларымен байланысты қол жетімді дыбыстарды ойнатады. Әр түрлі оқиғаларға тағайындалған дыбыстар Windows басқару тақтасындағы Дыбыс сипаттары ішінде өзгертіледі. Егер Дыбыс арқылы кері пікір беру ұяшығына Office бағдарламасының бірінде белгі қойсаңыз немесе алып тастасаңыз, бұл басқа Office бағдарламалар үшін де қосылады немесе өшіріледі. Оқиғамен байланысты дыбысты өзгерту үшін Windows басқару тақтасындағы «Дыбыстар» қалтасын ашыңыз. Дыбыстардың көбін ойнату үшін компьютеріңізде дыбыс картасы болуы тиіс.

Access бағдарламасы іске қосылғанда, соңғы пайдаланылған дерекқорды ашу

Бұл параметр таңдалғанда, Access бағдарламасы Access бетін көрсетудің орнына соңғы рет пайдаланылған дерекқорды ашады. Соңғы рет пайдаланылған дерекқорды ашудың екі режимі бар: Ортақ режимі соңғы рет пайдаланылған дерекқорды ортақ пайдалану үшін ашады. Бұл әдепкі параметр болып табылады. Жеке иелік қатынас режиміі жалғыз пайдаланушы арқылы соңғы рет пайдаланылған дерекқорды жеке мақсатта пайдалану үшін ашады.

Әдепкі жазбаны құлыптау

Құлыптарсыз Жазбаларды өзгерту үшін ашық қалдырады.

Барлық жазбалар. Ашық пішіндегі немесе деректер кестесіндегі барлық жазбаларды құлыптайды, сондай-ақ, барлық негізгі кестелердегі жазбаларды да құлыптайды. Нысандар ашық тұрған кезде жазбалар құлыпталған күйде қалады.

Өңделген жазба. Тек өңделіп жатқан жазбаны құлыптайды.

Төрт сандық жыл пішімдеуін пайдалану

Осы дерекқор. Қазір ашық дерекқордың әдепкі жыл пішімін төрт сандық (жжжж) пішімге орнатады.

Ескерту :  Бұл параметр ағымдағы ашық дерекқордың Барлық дерекқорларпараметрін ауыстырады.

Барлық дерекқорлар. Барлық дерекқорлардың әдепкі жыл пішімін төрт сандық (жжжж) пішімге орнатады.

Беттің жоғары бөлігі

Іздеу және ауыстыру әрекеттеріне параметрлер орнату

Келесі параметрлерді пайдалану арқылы табу және табу/ауыстыру әрекетін орнатуға болады:

Параметр

Сипаттама

Жылдам іздеу

Ағымдағы өрістен іздейді және толық өрісті іздеу жолына салыстырады.

Жалпы іздеу

Барлық өрістерден іздейді және өрістің кез келген бөлімі бойынша салыстырады.

Өрістен іздеудің басы

Ағымдағы өрістен іздейді және өрістегі бастапқы таңбалар бойынша салыстырады.

Беттің жоғары бөлігі

Құптау хабарларын көрсететін параметрлерді орнату

Келесі параметрлерді экранға шыққан хабарламаны орнату үшін белгілі бір пайдаланушылардың әрекеттері аяқталған соң пайдалануға болады:

Параметр

Сипаттама

Жазба өзгертулері

Жазбаны өзгерткен сайын растау хабарын көрсетеді.

Құжаттардың жойылуы

Дерекқор нысанын жойған сайын растау хабарын көрсетеді.

Әрекет сұраулары

Access дерекқорында қосу, жаңарту, жою немесе кесте жасау сұрауын орындаған сайын дәлелдеуші хабарламасын көрсетеді.

Беттің жоғары бөлігі

Бағдарламаның қосымша параметрлерін реттеу

Параметр

Сипаттама

Жазбалар деңгейіндегі құлыптауды пайдаланып дерекқорларды ашу

Ағымдағы ашық дерекқор үшін жазбалар деңгейіндегі құлыптауды әдепкі етіп орнатады. Осы құсбелгі алынса, беттер деңгейіндегі құлыптауды ашық дерекқор үшін әдепкі күйге айналады. Сіздің жасаған таңдауыңыз пішіндердегі, деректер кестелеріндегі деректерге қолданылады және жазбалар жиынының нысанын жазбалар бойынша қарайтын код үшін де қолданылады. Бұл параметр әрекет сұраулары үшін немесе SQL нұсқауларын пайдаланып үлкен әрекеттерді орындайтын код үшін қолданылмайды.

OLE/DDE күту уақыты (сек): Access бағдарламасы орындалмаған OLE не DDE әрекетін қайталайтын аралықты бақылайды. Жарамды мәндер: 0-300. Әдепкі мән: 30.

Жаңарту кезеңі (сек): Access бағдарламасы деректер кестесіндегі немесе пішін көріністерінде жазбаларды автоматты түрде жаңартатын секундтар саны. Жарамды мәндер: 0-32 766. Әдепкі мән: 60. 0 мәні жаңартуларды болдырмайды.

Жаңарту қайталауларының саны: Access бағдарламасы басқа пайдаланушы құлыпталған жазбаға енгізілген өзгертуді сақтау әрекетін қайталау саны. Жарамды мәндер: 0-10. Әдепкі мән: 2.

ODBC жаңарту кезеңі (сек): Access бағдарламасының ODBC қосылымы арқылы жиналған деректерді автоматты түрде жаңартатын аралық. Бұл параметр дерекқор желіде ортақ пайдаланылғанда ғана жарамды болады. Жарамды мәндер: 0-32,766. Әдепкі мән: 1500. Нөл мәні жаңартуды болдырмайды.

Жаңартуды қайталау аралығы (м/сек): Access бағдарламасы басқа пайдаланушы құлыпталған жазбаға енгізілген өзгертулерді сақтау әрекетін қайталайтын миллисекундтар саны. Жарамды мәндер: 0-1000. Әдепкі мән: 250.

DDE әрекеттері

DDE сұрауларын елемеуAccess бағдарламасының басқа бағдарламалардан алынған DDE сұрауларын елемеуіне мүмкіндік береді.

DDE жаңартуын қосуAccess бағдарламасын Аралықты жаңарту (сек) көрсетілген аралық бойынша DDE байланыстарын жаңартуына мүмкіндік береді.

Пәрмен жолының аргументтері

Access бағдарламасын іске қосқан кезде немесе Access дерекқорын ашқан кезде іске қосылатын аргументтерді енгізіңіз.

Беттің жоғары бөлігі

Тілдік дисплей параметрлерін орнату

Параметр

Сипаттама

Әдепкі бағыт

Солдан оңға: жаңа нысандарды ағылшын және еуропалық тілдерді пайдаланушыларға таныс түрде солдан оңға қарай көрсетілетін етіп орнатады. Мысалы, бұл параметр сол жақ бағанда басталатын кестедегі бірінші өрісті көрсетіп, жаңа өрістерді бағанның оң жағына қосады және деректер кестесі көрінісінде жазба нөмірінің жолағы мен шарлау түймешіктерін төменгі сол жақ бұрышқа орналастырады.

Оңнан солға: жаңа нысандарды ағылшын және еуропалық тілдерді пайдаланушыларға таныс түрде оңнан солға қарай көрсетілетін етіп орнатады. Мысалы, бұл параметр оң жақ бағанда басталатын кестедегі бірінші өрісті көрсетіп, жаңа өрістерді бағанның сол жағына қосады және деректер кестесі көрінісінде кестедегі жазба нөмірінің жолағы мен шарлау түймешіктерін төменгі оң жақ бұрышқа орналастырады.

Мұсылман күнтізбесін пайдалану

Қол жетімді кезде, айлық күнтізбеге негізгі күн сілтемесін орналастыратын параметрді таңдауға болады. Егер таңдалмаса, дерекқор григориан күнтізбесін пайдаланады.

Ескерту : Access бағдарламасы алдымен дерекқор жасалған кезде күнтізбе түрін таңдауды , бірақ сол параметрді өзгертпеуді ұсынады.

Курсордың қозғалысы

Көрнекі: келесі көршілес таңбаға жылжыту арқылы қос бағытты мәтін ішінде курсорды қозғалатын етіп етіп орнатады. Мысалы, арабша, сосын ағылшынша мәтіндегі бірдей сөйлемде оңнан солға қарай жылжу үшін курсорларды пайдаланғанда, кірістіру нүктесі арабша мәтінде оңнан солға жылжиды, одан кейін ағылшынша сөздің оң жағындағы таңбасына жалғасып, оңнан солға қарай қозғалады.

Қисындық: қос бағытты мәтін ішінде курсордың қозғалысын кездесетін тілдің бағытына сәйкес етіп орнатады. Мысалы, арабша, одан кейін ағылшынша мәтіндегі бірдей сөйлемде жылжу үшін курсорларды пайдаланғанда, кірістіру нүктесі арабша мәтінде оңнан солға жылжиды, одан кейін ағылшынша сөздің оң жағындағы таңбасына жалғасып, солдан оңға қарай қозғалады.

Әдепкі тақырып

Әдепкі тақырыпты, қаріптер тақырыбын немесе дерекқор түстерін таңдау үшін Шолупәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×