Дерекқордағы нысандар үшін құрастыру параметрлерін теңшеу

«Нысан құрастырушылар» санатында Microsoft Access 2010 нысандарын құрастыруды өзгерту үшін пайдалануға болатын параметрлер бар. Осы орталықтандырылған Access параметрлері орнынан кестеге, пішінге, есепке және сұрау жобаларына құрастыру параметрлерін орнатуға болады. Дегенмен, көп параметрлер кестенің деректер кестесі және орналасу көріністерінде еленбейді. Сондай-ақ, осы санаттағы таңдалған қателерді тексеру параметрлерін теңшеуге болады.

Не істегіңіз келеді?

Кесте құрастырушысы үшін параметрлерді теңшеу

Сұрау құрастырушысы үшін параметрлерді теңшеу

Пішін және есеп құрастырушылары үшін параметрлер таңдау

Қателерді тексеру параметрлерін өзгерту

Кесте құрастырушысы үшін параметрлерді теңшеу

Кестенің жасақтама көрінісі аумағында кестелерге әдепкі пайдаланушы параметрлерін жасау үшін орнату параметрлері бар, мысалы, мәтіннің қаріп түрі мен өлшемі, префикстер мен суффикстерінің өрістер атауы параметрі және автоматты өрістер индексіне қатысты Access бағдарламасы үшін мүмкін болатын параметрлер.

кесте құрастырушысының параметрлеріне кіру

Параметр

Сипаттамасы

Өрістің әдепкі түрі

Жаңа кестелердегі өрістер мен бар кестелерге қосылатын өрістердің әдепкі деректер түрін орнатыңыз немесе өзгертіңіз. Әдепкі деректер түрі – Мәтін.

Мәтіндік өрістердің әдепкі өлшемі

Таңдалған әдепкі өріс түріне енгізуге болатын таңбалардың ең көп санын орнатыңыз. Әдепкі ең көп 255 таңбадан аспау керек.

Сандық өрістердің әдепкі өлшемі

«Сан» деректер түріне орнатылған өрістердің бүтін сан түрін орнатыңыз немесе өзгертіңіз.

Импорт/Жасау пәрменіндегі автоиндекс

Өріс атауының басындағы немесе аяғындағы таңбаларды енгізіңіз. Сыртқы файлдан өрістер импорттаған кезде немесе кестеге өрістер қосқан кезде Microsoft Access 2010 нұсқасы атаулары осы жерге енгізілген таңбаларға сәйкес келетін өрістердің барлығын автоматты түрде индекстейді. Таңба жолдарының арасын бөлу үшін үтірлі нүктені пайдаланыңыз. Мысалы, бірлік;атау деп терсеңіз, Access 2010 бағдарламасы «UnitPrice» және «CompanyName» деп аталатын өрістерді индекстейді.

Сипаттарды жаңарту параметрлерінің түймешіктерін көрсету

Таңдалғанда, Сипаттарды жаңарту параметрлері түймешігін көрсетеді. Бұл түймешік бір кестедегі өрістің сипаты өзгертілгенде пайда болады және кесте құрастырушысындағы белгілі бір өріс сипаттары өзгертілген кезде сұраулардағы, пішіндердегі және есептердегі қатысты сипаттарды жаңарту қажеттілігі сұралады.

Беттің жоғарғы жағы

Сұрау құрастырушысы үшін параметрлерді теңшеу

Сұрау құрастырушысы аймағынан параметрлерді таңдағанда, Access бағдарламасы құрастыру элементтерін жаңа сұрауларға қосады.

сұрау құрастырушысының параметрлерін көрсетеді

Параметр

Сипаттамасы

Кесте атауларын көрсету

Бірнеше кестеге негізделген сұраудағы өрістердің көздерін қадағалау қажет болғанда осы параметрді таңдаңыз. Белгіленгенде, Access бағдарламасы сұрау жобасының торынан Кесте жолын көрсетеді. Жаңа сұрауларға ғана осы жолды жасыру үшін бұл параметрден белгіні алып тастаңыз.

Ескерту : Алдында кесте атаулары көрсетілген қолданыстағы сұрау ашылса, Access бағдарламасы бұл параметрден бас тартады.

Барлық өрістерді шығару

Бұл параметр белгіленгенде, Access бағдарламасы сұрауларға Таңдау * мәлімдемесін қосады. Содан кейін ол мәлімдеме берілген сұрау үшін негізгі кестелердегі немесе сұраулардағы барлық өрістерді шығарып алады. Сұрау құрастырушысын пайдаланғанда қосылатын өрістерді ғана көрсеткіңіз келгенде құсбелгіні алып тастаңыз.

Ескерту : Бұл параметр Access бағдарламасының ағымдағы нұсқасы арқылы жасалған жаңа сұрауларға ғана қатысты қолданылады.

Автобіріктіруді қосу

Сұрау құрастырушысы пайдаланылғанда, екі кестенің арасында ішкі қосылу әрекетін автоматты түрде жасау үшін осы параметрді белгілеңіз. Қатынасты өзіңіз анықтау үшін бұл параметрден құсбелгіні алып тастаңыз.

Ескерту : Бұл параметрдің жұмыс істеуі үшін кестелерде атаулары мен деректер түрлері бірдей ортақ өріс болуы керек және бұл өрістердің біреуі негізгі кілт болуы керек.

Сұрау құрастырушысының қарпі

Қаріп: сұрау құрастырушысында пайдаланылатын әдепкі қаріпті орнатады

Өлшем: сұрау құрастырушысында пайдаланылатын әдепкі өлшемді орнатады

SQL Server серверімен сыйысымды болатын синтаксис (ANSI 92)

  • Осы дерекқор: Microsoft SQL Server дерекқорларына сұрауларды іске қосқыңыз келгенде, осы параметрді белгілеңіз. Бұл параметр белгіленгенде, барлық сұраулар үшін ANSI-92 синтаксисін пайдалану керек. Ескі ANSI-89 стандарты (Access үшін әдепкі) арқылы жазылған бар сұраулар іске қосылмауы, не болмаса күтілмеген нәтижелер беруі мүмкін.

  • Default for new databases: ANSI-92 синтаксисін ағымдағы Access нұсқасы арқылы жасалған барлық жаңа дерекқорлардың әдепкі сұрау синтаксисі ету үшін осы параметрді белгілеңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Пішін және есеп құрастырушылары үшін параметрлер таңдау

Бір пішінді немесе есепті құрастырғанда, бұл параметрлер бір не одан көп басқару элементін таңдау үшін тіктөртбұрышты апарғанда кезде таңдау әрекеттерін анықтайды. Белгіленетін параметрлер барлық Access дерекқорларына ашылғанына-ашылмағанына қарамастан және келер уақытта жасалатын дерекқорларға қолданылады.

пішіндер мен есептер құрастырушысының параметрлерін көрсетеді

Параметр

Сипаттамасы

Жартылай жабық

Таңдау тіктөртбұрышы басқару элементін немесе басқару элементтері тобын жартылай қамтиды.

Толығымен жабық

Таңдау тіктөртбұрышы барлық басқару элементтерін немесе басқару элементтері тобын толық қамтиды.

Пішін үлгісі

Әдепкі параметрді өзгерту үшін барлық жаңа пішіндерге үлгі ретінде пайдаланылатын бар пішіннің атауын енгізіңіз. Үлгіден жасалған пішіндерде бірдей бөлім бар және ол үлгі сияқты сипаттарды басқарады.

Есеп үлгісі

Әдепкі параметрді өзгерту үшін барлық жаңа есептерге үлгі ретінде пайдаланылатын бар есептің атауын енгізіңіз. Жаңа есептерде бірдей бөлім бар және олар үлгі сияқты сипаттарды басқарады.

Әрқашан оқиға іс рәсімдерін пайдалану

Құрастырғышты таңдау тілқатысу терезесін көрсетудің орнына, Visual Basic өңдегішін іске қосады. Әдепкі мәні бойынша қандай да бір оқиғаның сипаттар кестесінде Builder button таңдалған кезде тілқатысу терезесі пайда болады.

Беттің жоғарғы жағы

Қателерді тексеру параметрлерін өзгерту

Access бағдарламасының пішіндер мен есеп жобаларынан әр түрлі қатені автоматты түрде тексеру үшін бұл қателерді тексеру параметрлері белгіленеді, бірақ қажет болмауы мүмкін параметрлердің кез келгенінен белгіні алып тастауға болады.

нысан құрастырушылар санатында қол жетімді қателерді тексеру параметрлері

Параметр

Сипаттамасы

Қателерді тексеруді қосу

Пішіндер мен есептердегі қателерді тексеруді қосады немесе ажыратады. Access қате көрсеткіштерін бір немесе бірнеше қателер түрі кездескен басқару элементтеріне орналастырады. Көрсеткіштер әдепкі мәтін бағытының орнатылуына қарай басқару элементінің үстіңгі сол жақ немесе үстіңгі оң жақ бұрышында үшбұрыш түрінде пайда болады. Әдепкі көрсеткіш түсі жасыл, бірақ оны қажеттілікке сәйкестендіру үшін өзгертуге болады. Қателерді тексеру әдепкіде қосулы болады және бұл құсбелгі алынған жағдайда дерекқор қателерін тексеру әрекеті ажыратылады.

Байланыспаған белгі мен басқару элементін тексеру

Бір басқару элементін немесе белгіні таңдаған кезде, Access таңдалған нысандардың бір-бірімен байланысқанына көз жеткізу үшін тексереді. Егер Access бір қате тапса, әдеттегі қате анықтауышының орнына Қатені анықтау түймешігі пайда болады. Сонымен қатар, тіпті белгі немесе басқару элементі басқа бір нысанмен байланысқан болса да, Қатені анықтау түймешігі пайда болады.

Жаңа байланыспаған белгілерді тексеру

Бұл параметр пішіндерге ғана қолданылады. Белгіленгенде, басқару элементімен байланысты екеніне көз жеткізу үшін Access бағдарламасының барлық жаңа ендерді тексеруіне мүмкіндік береді.

Пернетақта таңбашаларының қателерін тексеру

Access қайталанбалы перне тіркесімдері мен бос орын таңбалары сияқты жарамсыз тіркесімдерді тексеріп, баламалар тізімін ұсынады. Бұл параметр тек пішіндерге қолданылады.

Жарамсыз басқару элементтерінің сипаттарын тексеру

Access бағдарламасы жарамсыз өрнектер немесе өріс атаулары сияқты жарамсыз сипат параметрлері үшін басқару элементтерін тексереді.

Есептердің жалпы қателерін тексеру

Access бағдарламасы қате сұрыптау реттері немесе таңдалған қағаз өлшемінен үлкен ендер сияқты негізгі қателерді есептерден тексереді. Бұл параметр тек есептерге қолданылады.

Қате көрсеткішінің түсі

Пішінде, есепте немесе басқару элементінде қате туындағанда пайда болатын қате көрсеткішінің түсін орнатыңыз немесе өзгертіңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×