Деректер үрдісін көрсету үшін sparkline қисық сызықтарын қолданыңыз

Microsoft Excel 2010 бағдарламасындағы жаңа мүмкіндік, sparkline қисық сызығы — жұмыс парағы ұяшығындағы деректерді көрнекі түрде көрсететін шағын диаграмма. Sparkline қисық сызықтарын маусымдық артулар немесе азаюлар, экономикалық циклдар сияқты бірқатар мәндердегі трендтерді көрсету немесе ең көп және ең аз мәндерді көрсету үшін пайдаланыңыз. Ең қатты әсер ету үшін sparkline қисық сызығын деректердің жанында орналастырыңыз.

Бұл мақалада

Sparkline қисық сызықтары дегеніміз не?

Sparkline қисық сызықтары не үшін пайдаланылады?

Sparkline қисық сызықтарын жасау

Sparkline қисық сызықтарын реттеу

Мәндердің көріну параметрлерін басқару

Sparkline қисық сызықтарының мәнерін немесе пішімін өзгерту

Деректер таңбалауыштарын көрсету немесе жасыру

Ось параметрлерін көрсету және реттеу

Бос ұяшықтарды немесе нөл мәндерін басқару

Sparkline қисық сызықтары дегеніміз не?

Excel жұмыс парағындағы диаграммалардан айырмашылығы sparkline қисық сызықтары   нысандары болып табылмайды, sparkline қисық сызығы, шын мәнінде, ұяшықтың өңіндегі кішігірім диаграмма. Төмендегі суретте F2 ұяшығындағы sparkline қисық сызық бағаны мен F3 ұяшығындағы sparkline қисық сызық сызығы көрсетілген. Sparkline қисық сызықтарының екеуі де деректерін А2 және Е2 аралығындағы ұяшықтардан алады және диаграмманы қордың өнімділігін көрсететін ұяшықтың ішінде көрсетеді. Диаграммалар мәндерді тоқсандар бойынша көрсетеді, жоғарғы мән (3/31/08) мен төменгі мәнді (12/31/08) бөлектейді, барлық деректер мәселелерін көрсетеді және бір жыл ішіндегі төмендеген үрдісті көрсетеді.

xl_sparkline

F6 ұяшығындағы sparkline қисық сызығы дәл сондай қордың 5 жыл ішіндегі өнімділігін көрсетеді, бірақ бір жылда пайда түскенін (2004-2007 жылдар аралығындағыдай) немесе шығын шыққанын (2008) ғана көрсететін ұту/ұтылу диаграммасын бейнелейді. Бұл sparkline қисық сызықтары А6 және Е6 ұяшықтарының аралығындағы мәндерді пайдаланады.

Себебі, sparkline қисық сызығы ұяшыққа ендірілген кішігірім диаграмма, төмендегі суретте көрсетілгендей ұяшықта мәтін теріп, sparkline қисық сызығын оның өңі ретінде пайдалануыңызға болады.

xl_sparkline_cell_text

Сур. 1: Бұл sparkline қисық сызығында жоғарғы мән таңбалауыш жасыл түсті және төменгі мән таңбалауыш қызғылт сары болады. Қалған барлық таңбалауыштар қара түсті болады.

Sparkline қисық сызықтарына түс үйлесімін мәнер жиынтығынан (sparkline қисық сызығы бар ұяшықты таңдаған кезде қол жетімді Құрастырушы қойындысы) кірістірілген пішімді таңдау арқылы қолдана аласыз. Жоғарғы, төменгі, бірінші және соңғы мәндерге түсті таңдау үшін (жоғарғы мәнге жасыл, төменгі мәнге қызғылт сары дегендей) Sparkline қисық сызығының түсі немесе Таңбалауыш түсі пәрмендерін пайдалана аласыз.

Беттің жоғарғы жағы

Sparkline қисық сызықтары не үшін пайдаланылады?

Жол немесе бағанда ұсынылған деректер пайдалы, бірақ бір қарағанда үлгілерді анықтау қиын болуы мүмкін. Бұл нөмірлерге арналған мәтінмән sparkline қисық сызықтарын деректердің жанына кірістіру арқылы қамтамасыз етілуі мүмкін. Кішкентай орын ала отырып, sparkline қисық сызығы жанындағы деректерге негізделген үрдісті анық, әрі шағын графикалық кескінде көрсете алады. Дегенмен sparkline қисық сызығы ұяшығының негізгі деректердің дәл жанында болуы міндетті емес, бұл жақсы тәжірибе.

Sparkline қисық сызығы мен оның негізгі деректерінің арасындағы байланысты жылдам көре аласыз және деректер өзгергенде өзгерістерді сол сәтте sparkline қисық сызығынан көре аласыз. Деректердің жолына немесе бағанына арналған бірлік sparkline қисық сызығын жасаумен қоса, дәл сол уақытта төмендегі суретте көрсетілгендей негізгі деректерге сәйкес келетін бірнеше ұяшықтарды таңдау арқылы бірнеше sparkline қисық сызықтарын жасай аласыз.

Сондай-ақ, sparkline қисық сызығынан тұратын көршілес ұяшықтағы бояу идентификаторын пайдалану арқылы кейінірек қосатын деректер жолдарына арналған sparkline қисық сызықтарын жасай аласыз.

Sparkline қисық сызықтарының тобы және олардың деректері

1. Sparkline қисық сызықтары тобы пайдаланатын деректер ауқымы

2. Sparkline қисық сызықтары тобы

Диаграммалармен салыстырғанда sparkline қисық сызықтарын пайдаланудың артықшылығы — sparkline қисық сызықтары бар жұмыс парағын басып шығарғанда олар көрініп тұрады.

Беттің жоғарғы жағы

Sparkline қисық сызықтарын жасау

 1. Бір немесе бірнеше sparkline қисық сызықтарын кірістірілетін бос ұяшықты немесе бос ұяшықтар тобын таңдаңыз.

 2. Sparkline қисық сызықтары тобының Кірістіру қойындысында жасалатын sparkline қисық сызығының түрін: Сызық, Баған немесе Ұту/ұтылу параметрлерін таңдаңыз.

  Кірістіру қойындысындағы Sparkline қисық сызықтары тобы

 3. Деректер жолағында sparkline қисық сызықтарының негізіне алынатын деректер бар ұяшықтар ауқымын теріңіз.

  Ескерім    Диалогтық терезесін уақытша тасалау үшін Түймешік кескіні түймешігін басуыңызға болады, жұмыс парағынан қалаған ұяшықтар ауқымын таңдаңыз, сосын диалогтық терезесін қалпына келтіру үшін Түймешік кескіні түймешігін басыңыз.

Бір немесе бірнеше sparkline қисық сызықтары таңдалған кезде Sparkline қисық сызығының құралдары пайда болып, Құрастырушы қойындысы көрсетіледі. Құрастырушы қойындысынан келесі топтардың арасынан бір немесе бірнеше пәрмендерді таңдай аласыз: Sparkline, Түр, Көрсету/жасыру, Мәнер және Топтау. Бұл пәрмендерді жаңа sparkline қисық сызығын жасау, олардың түрін өзгерту, пішімдеу, жолдың sparkline қисық сызығындағы деректер нүктелерін көрсету немесе жасыру үшін, я болмаса sparkline қисық сызығы тобындағы тік осьті пішімдеу үшін пайдаланыңыз. Бұл параметрлер келесі бөлімде толық сипатталған.

Беттің жоғарғы жағы

Sparkline қисық сызықтарын реттеу

Sparkline қисық сызықтарын жасағаннан кейін, мәндердің көріну параметрлерін басқара аласыз (жоғарғы, төменгі, бірінші, соңғы немесе кез келген теріс мәндер сияқты), sparkline қисық сызықтарының түрін өзгерте аласыз (сызық, баған немесе Ұту/ұтылу), жиынтықтан мәнерлерді қолдана аласыз немесе жеке пішімдеу параметрлерін орната аласыз, тік білікте параметрлер орната аласыз және бос немесе нөл мәндерінің sparkline қисық сызығындағы көрінісін басқара аласыз.

Мәндердің көріну параметрлерін басқару

Sparkline қисық сызығындағы деректер таңбалауыштарын (мәндерін) таңбалауыштардың кейбіреуін немесе барлығын көрінетіндей ету арқылы бөлектей аласыз.

xl_sparkline_cell_text

Бұл sparkline қисық сызығында, жоғарғы мән таңбалауыш жасыл түсті және төменгі мән таңбалауыш қызғылт сары болады. Барлық қалған таңбалауыштар қара түсті болады

 • Барлық мәндерді көрсету үшін Таңбалауыштар құсбелгісін қойыңыз.

 • Теріс мәндерді көрсету үшін Теріс нүктелер құсбелгісін қойыңыз.

 • Ең жоғары немесе ең төмен мәндерді көрсету үшін Жоғарғы нүкте немесе Төменгі нүкте құсбелгілерін қойыңыз.

 • Бірінші немесе соңғы мәндерді көрсету үшін Бірінші нүкте немесе Соңғы нүкте құсбелгілерін қойыңыз.

Sparkline қисық сызықтарының мәнерін немесе пішімін өзгерту

Sparkline қисық сызығы бар ұяшықты таңдаған кезде қол жетімді болатын Құрастырушы қойындысындағы мәнер жиынтығын пайдаланыңыз.

 1. Бірлік sparkline қисық сызығын немесе sparkline қисық сызығы тобын таңдаңыз.

 2. Алдын ала анықталған мәнерді қолдану үшін Құрастырушы қойындысындағы Мәнер тобында мәнерді басыңыз немесе қосымша мәнерлерді көру үшін терезенің төменгі оң жақ бұрышындағы көрсеткіні басыңыз.

  Sparkline қисық сызықтарына арналған мәнер жиынтығы

 3. Sparkline қисық сызығына белгілі бір пішімдеуді қолдану үшін Sparkline қисық сызығының түсі немесе Таңбалауыш түсі пәрмендерін пайдаланыңыз.

Деректер таңбалауыштарын көрсету немесе жасыру

Сызық мәнері бар sparkline қисық сызығында жеке мәндерді бөлектей алатындай деректер таңбалауыштарын көрсете аласыз.

 1. Sparkline қисық сызығын таңдаңыз.

 2. Жеке таңбалауыштарды (жоғарғы, төменгі, теріс, бірінші немесе соңғы сияқты) көрсету үшін Құрастырушы қойындысындағы Көрсету/жасыру тобында кез келген құсбелгіні қойыңыз немесе барлық таңбалауыштарды көрсету үшін Таңбалауыштар құсбелгісін қойыңыз.

  Құсбелгіні тазалау белгіленген таңбалауышты немесе таңбалауыштарды жасырады.

Ось параметрлерін көрсету және реттеу

Sparkline қисық сызығындағы диаграмма пішінін негізінде жатқан деректердегі кез келген тұрақты емес уақыт аралықтарын көрсететіндей пішімдеу үшін Деректер осінің түрі параметрін (Топтау тобында Осьтер пәрменін таңдаңыз) таңдауға болады.

sparkline қисық сызықтары үшін күн осінің түрі

Жолдың sparkline қисық сызығында деректер өсінің түрін қолдану тұрғызылған жолдың еңісін және оның деректер нүктелерінің бір біріне қатысты орнын өзгертуі мүмкін.

Бағанның sparkline қисық сызығында деректер өсінің түрін қолдану келесі суретте көрсетілгендей бағандардың енін өзгертуі және олардың арасындағы қашықтықты арттыруы немесе азайтуы мүмкін.

Жалпы ось түрі және күн ось түрі бар бағанның sparkline қисық сызықтары

Мұнда көрсетілген мысалда, бір ауқымдағы деректерді пайдаланатын екі бағанның sparkline қисық сызықтары бар. «Тренд» белгісі бар sparkline қисық сызығында жалпы ось түрі пайдаланылады, ал «Тренд (күн ось түрі)» белгісі бар sparkline қисық сызығында күн ось түрі пайдаланылады. Әр sparkline қисық сызығында бірінші екі деректер нүктесі екі аймен бөлінеді, ал үшіншісі жеті аймен бөлінеді. Күн ось түрін қолданғанда, үш бағанның арасындағы бос орын пропорционалды түрде өзгеріп, тұрақты емес уақыт аралықтарын көрсетеді.

Сондай-ақ, бұл ось параметрлерін sparkline қисық сызығы немесе sparkline қисық сызықтары тобының тік осі үшін ең аз және ең көп мәндерді орнату үшін пайдалануға болады. Бұл мәндерді айқын орнату мәндердің арасындағы қатынас мағыналырақ түрде көрсетілетіндей масштабты басқаруға мүмкіндік береді.

 1. Sparkline қисық сызығы немесе sparkline қисық сызықтарының тобы бөлектелген күйде Топтау тобында Осьтер параметрін таңдаңыз.

 2. Тік осьтің ең кіші мән параметрлері немесе Тік осьтің ең үлкен мән параметрлері астында Реттелетін мән параметрін таңдаңыз.

 3. Sparkline қисық сызықтарындағы мәндерді ең жақсы ерекше бөліп көрсетеді деп ойлайтын ең аз немесе ең көп мәндерді орнатыңыз.

Кейбіреуі тым шағын және кейбіреуі тым үлкен болса, деректер мәндеріндегі айырмашылықты одан да көбірек ерекше бөліп көрсету үшін sparkline қисық сызығы бар жолдың биіктігін арттаруға болады.

Сондай-ақ, қисық сызығында немесе sparkline қисық сызықтар тобында деректердің тұрғызылу бағытын өзгерту үшін Деректерді оңнан солға тұрғызу параметрін пайдаланыңыз.

Деректерді оңнан солға тұрғызу

Егер деректерді теріс мәндер бар болса, мұны қисық сызығында көлденең осьті көрсету арқылы ерекше бөліп көрсетіңіз.

 1. Sparkline қисық сызығы немесе sparkline қисық сызықтарының тобы бөлектелген күйде Топтау тобында Осьтер параметрін таңдаңыз.

 2. Көлденең ось параметрлері астында Осьті көрсету пәрменін таңдаңыз.
  Теріс деректер бар барлық sparkline қисық сызықтары көлденең осьті 0 деңгейінде көрсетеді.

  Көлденең осі бар sparkline қисық сызығы

Бос ұяшықтарды немесе нөл мәндерін басқару

Sparkline қисық сызығы бос ұяшықтар ауқымын қалай басқаратынын (осылайша, sparkline қисық сызығы қалай көрсетілетінін) Жасырын және бос ұяшықтарды реттеу диалогтық терезесін пайдалана отырып басқаруға болады.

Жасырын және бос ұяшықтарды реттеу диалогтық терезесі

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×