Деректер үлгілеріндегі деректер түрлері

Деректер үлгісінде әр бағанда баған қамти алатын деректер түрін көрсететін байланысқан деректер түрі болады: бүтін сандар, ондық сандар, мәтін, қаржылық деректер, күндер және уақыттар және т.б. Сондай-ақ, деректер түрі бағанда орындауға болатын амалдардың түрлерін және бағанда мәндерді сақтау қанша жад алатынын анықтайды.

Power Pivot қондырмасын пайдаланып жатсаңыз, бағанның деректер түрін өзгерте аласыз. Мұны күн бағаны жол ретінде импортталса, бірақ сізге оның басқа болуы керек болса, істеу қажет болуы мүмкін. Қосымша ақпаратты </Hyperlink> қондырмасында бағанның деректер түрін орнатуPower Pivot бөлімінен қараңыз.

Бұл мақалада:

Деректер түрлерінің жиынтығы

Кесте деректер түрі

DAX формулаларындағы анық емес және анық деректер түрін түрлендіру

Жасырын деректерді түрлендірулердің кестесі

Бос ұяшықтарды, бос жолдарды және нөл мәндерін өңдеу

Деректер түрлерінің жиынтығы

Келесі кестеде деректер үлгісінде қолдау көрсетілетін деректер түрлері тізілген. Деректерді импорттағанда немесе формулада мәнді пайдаланғанда, тіпті бастапқы деректер көзінде басқа деректер көзі болса да, деректер мына деректер түрлерінің біреуіне түрлендіріледі. Формулалардан шығатын мәндер де осы деректер түрлерін пайдаланады.

Excel бағдарламасындағы деректер түрі

DAX тіліндегі деректер түрі

Сипаттама

Бүтін сан

64 биттік (сегіз байт) бүтін мән 1, 2

Ондық таңбалары жоқ сандар. Бүтін сандар оң немесе теріс сандар бола алады, бірақ -9 223 372 036 854 775 808 (-2ˆ63) және 9 223 372 036 854 775 807 (2ˆ63-1) арасындағы бүтін сандар болуы керек.

Ондық сан

64 биттік (сегіз байт) нақты сан 1, 2

Нақты сандар — ондық таңбалары бар сандар. Нақты сандар мәндердің кең ауқымын қамтиды:

-1,79E +308 және -2,23E -308 арасындағы теріс мәндер

Нөл

2,23E -308 және 1,79E + 308 арасындағы оң мәндер

Дегенмен маңызды сандық саны 15 ондық санмен шектеледі.

ШЫН/ӨТІРІК

Логикалық

Шын немесе Өтірік мәні.

Мәтін

Жол

Юникод таңбаларының деректер жолы. Мәтіндік пішімде көрсетілген жолдар, сандар немесе күндер болуы мүмкін.

Ең көп жол ұзындығы — 268 435 456 Юникод таңбасы (256 мега таңба) немесе 536 870 912 байт.

Күн

Күн/уақыт

Қабылданған күн-уақыт көрсетіліміндегі күндер және уақыттар.

Жарамды күндердің барлығы 1900 жыл, 1 қаңтардан кейінгі күндер.

Валюта

Валюта

Валюта деректер түрі -922 337 203 685 477,5808 мен 922 337 203 685 477,5807 арасындағы, төрт ондық цифр бекітілген дәлдігі бар мәндерге мүмкіндік береді.

Т/Е

Бос

Бос — DAX тілінде SQL null мәндерін білдіретін және ауыстыратын деректер түрі. Бос мәнді BLANK функциясын пайдалана отырып жасауға болады және бос мәндерді ISBLANK логикалық функциясын пайдалана отырып тексеруге болады.

1 DAX формулалары кестеде тізілгеннен кішірек деректер түрлерін қолдамайды.

2 Егер өте үлкен сандық мәндері бар деректерді импорттауға тырыссаңыз, импорттау келесі қатемен сәтсіз аяқталуы мүмкін:

Жад дерекқор қатесі: '<кесте атауы>' кестесінің '<баған атауы>' бағанында қолдау көрсетілмейтін '1,7976931348623157e+308' мәні бар. Амалдан бас тартылды.

Бұл қате Power Pivot қондырмасы сол мәнді null мәндерін көрсету үшін пайдаланатындықтан орын алады. Келесі тізімдегі мәндер — null мәнінің синонимдері:

Мән

9223372036854775807

-9223372036854775808

1,7976931348623158e+308

2,2250738585072014e-308

Мәнді деректерден жойып, қайтадан импорттап көріңіз.

Кесте деректер түрі

DAX тілінде кесте деректер көп функцияларда пайдаланылады, мысалы, біріктірулер және уақыт есептеулері. Кейбір функциялар кестеге сілтемені қажет етеді; басқа функциялар кейін басқа функциялардың кірісі ретінде пайдалануға болатын кестені қайтарады. Кіріс ретінде кестені қажет ететін кейбір функцияларда кестені қайтаратын өрнекті көрсетуге болады; кейбір функциялар үшін негізгі кестеге сілтеме қажет. Белгілі бір функциялардың талаптары туралы ақпаратты DAX функцияларының анықтамасы бөлімінен қараңыз.

DAX формулаларындағы анық емес және анық деректер түрін түрлендіру

Әр DAX функциясында кірістер және шығыстар ретінде пайдаланылатын деректер түрлеріне қатысты белгілі бір талаптар болады. Мысалы, кейбір функциялар кейбір аргументтер үшін бүтін сандарды және басқалары үшін күндерді қажет етеді; басқа функциялар мәтінді немесе кестелерді қажет етеді.

Егер сіз аргумент ретінде көрсеткен бағандағы деректер функция қажет ететін деректер түрімен үйлесімді болмаса, DAX көп жағдайларда қатені қайтарады. Дегенмен, DAX мүмкіндігінше деректерді жасырын түрде қажет деректер түріне түрлендіруге тырысады. Мысалы:

  • Күнді жол ретінде теруге болады, сонда DAX жолды талдап, Windows күн және уақыт пішімдерінің біреуі ретінде көрсетуге тырысады.

  • ШЫН + 1 қоссаңыз, 2 нәтижесін аласыз, өйткені ШЫН жасырын түрде 1 санына түрлендіріледі, содан кейін 1+1 амалы орындалады.

  • Егер екі бағандағы мәндерді қоссаңыз және бір мән мәтін ретінде ("12") және екіншісі сан ретінде (12) көрсетілген болса, DAX жасырын түрде жолды санға түрлендіреді, содан кейін сандық нәтижені алу үшін қосуды орындайды. Келесі өрнек 44 санын қайтарады: = "22" + 22

  • Егер екі санды біріктіруге тырыссаңыз, Excel бағдарламасы оларды жолдар ретінде көрсетеді, содан кейін біріктіреді. Келесі өрнек «1234» мәнін қайтарады: = 12 & 34

Келесі кестеде формулаларда орындалатын жасырын деректерді түрлендірулердің түйіні берілген. Excel көрсетілген амалға қажет болса, мүмкін болған кезде жасырын түрлендірулерді орындайды.

Жасырын деректерді түрлендірулердің кестесі

Орындалатын түрлендіру түрін амалдағыш анықтайды. Амалдағыш сұралған амалды орындау алдында қажет ететін мәндерді таңдайды. Бұл кестелерде амалдағыштар тізілген және қиылысатын жолдағы деректер түрімен жұптастырылғанда бағандағы әр деректер түрінде орындалатын түрлендіруді көрсетеді.

Ескерту :  Бұл кестелерде мәтіндік деректер түрлері қамтылмаған. Сан мәтіндік пішімде көрсетілгенде, кейбір жағдайларда Power Pivot қондырмасы сан түрін анықтауға және оны сан ретінде көрсетуге әрекет жасайды.

Қосу (+)

Амалдағыш (+)

БҮТІН САН

ВАЛЮТА

НАҚТЫ

Күн/уақыт

БҮТІН САН

БҮТІН САН

ВАЛЮТА

НАҚТЫ

Күн/уақыт

ВАЛЮТА

ВАЛЮТА

ВАЛЮТА

НАҚТЫ

Күн/уақыт

НАҚТЫ

НАҚТЫ

НАҚТЫ

НАҚТЫ

Күн/уақыт

Күн/уақыт

Күн/уақыт

Күн/уақыт

Күн/уақыт

Күн/уақыт

Мысалы, қосу амалында валюта деректерімен бірге нақты сан пайдаланылса, мәндердің екеуі де НАҚТЫ САНҒА түрлендіріледі және нәтиже НАҚТЫ сан ретінде қайтарылады.

Алу (-)

Келесі кестеде жол тақырыбы — азайтылатын сан (сол жақ) және баған тақырыбы — азайтқыш (оң жақ).

Амалдағыш (-)

БҮТІН САН

ВАЛЮТА

НАҚТЫ

Күн/уақыт

БҮТІН САН

БҮТІН САН

ВАЛЮТА

НАҚТЫ

НАҚТЫ

ВАЛЮТА

ВАЛЮТА

ВАЛЮТА

НАҚТЫ

НАҚТЫ

НАҚТЫ

НАҚТЫ

НАҚТЫ

НАҚТЫ

НАҚТЫ

Күн/уақыт

Күн/уақыт

Күн/уақыт

Күн/уақыт

Күн/уақыт

Мысалы, күн алу амалында кез келген басқа деректер түрімен бірге пайдаланылса, мәндердің екеуі де күндерге түрлендіріледі, сөйтіп күн болып табылатын мәнді қайтарады.

Ескерту :  Сондай-ақ, деректер үлгілері унарлық амалдағышты, - (теріс), қолдайды, бірақ бұл амалдағыш операндтың деректер түрін өзгертпейді.

Көбейту (*)

Амалдағыш (*)

БҮТІН САН

ВАЛЮТА

НАҚТЫ

Күн/уақыт

БҮТІН САН

БҮТІН САН

ВАЛЮТА

НАҚТЫ

БҮТІН САН

ВАЛЮТА

ВАЛЮТА

НАҚТЫ

ВАЛЮТА

ВАЛЮТА

НАҚТЫ

НАҚТЫ

ВАЛЮТА

НАҚТЫ

НАҚТЫ

Мысалы, бүтін сан көбейту амалында нақты санмен біріктірілсе, сандардың екеуі де нақты сандарға түрлендіріледі және қайтарылатын мән де НАҚТЫ сан болады.

Бөлу (/)

Келесі кестеде жол тақырыбы — алым және баған тақырыбы — бөлім.

Амалдағыш (/)

(Жол/баған)

БҮТІН САН

ВАЛЮТА

НАҚТЫ

Күн/уақыт

БҮТІН САН

НАҚТЫ

ВАЛЮТА

НАҚТЫ

НАҚТЫ

ВАЛЮТА

ВАЛЮТА

НАҚТЫ

ВАЛЮТА

НАҚТЫ

НАҚТЫ

НАҚТЫ

НАҚТЫ

НАҚТЫ

НАҚТЫ

Күн/уақыт

НАҚТЫ

НАҚТЫ

НАҚТЫ

НАҚТЫ

Мысалы, бүтін сан бөлу амалында валюта мәнімен біріктірілсе, мәндердің екеуі де нақты сандарға түрлендіріледі және нәтиже де нақты сан болады.

Салыстыру амалдағыштары

Салыстыру өрнектерінде логикалық мәндер жолдық мәндерден үлкен деп және жолдық мәндер сандық немесе күн/уақыт мәндерінен үлкен деп есептеледі; сандар және күн/уақыт мәндерінің рангы бірдей деп есептеледі. Логикалық немесе жолдық мәндер үшін ешбір жасырын түрлендірулер орындалмайды; БОС немесе бос мән екінші салыстырылатын мәннің деректер түріне байланысты 0/""/false деп түрлендіріледі.

Келесі DAX өрнектері мына әрекетті көрсетеді:

= IF( FALSE()>" true","Expression is true", "Expression is false"), returns "Expression is true"

= IF( "12">12,"Expression is true", "Expression is false"), returns "Expression is true" .

= IF( "12"=12,"Expression is true", "Expression is false"), returns "Expression is false"

Түрлендірулер сандық немесе күн/уақыт түрлері үшін келесі кестеде сипатталғандай орындалады:

Салыстыру амалдағышы

БҮТІН САН

ВАЛЮТА

НАҚТЫ

Күн/уақыт

БҮТІН САН

БҮТІН САН

ВАЛЮТА

НАҚТЫ

НАҚТЫ

ВАЛЮТА

ВАЛЮТА

ВАЛЮТА

НАҚТЫ

НАҚТЫ

НАҚТЫ

НАҚТЫ

НАҚТЫ

НАҚТЫ

НАҚТЫ

Күн/уақыт

НАҚТЫ

НАҚТЫ

НАҚТЫ

Күн/уақыт

Беттің жоғарғы жағы

Бос ұяшықтарды, бос жолдарды және нөл мәндерін өңдеу

DAX тілінде null, бос мән, бос ұяшық немесе жетіспейтін мән, осылардың барлығы жаңа, БОС мән түрімен көрсетіледі. Сондай-ақ, бос мәндерді BLANK функциясын пайдалана отырып жасауға болады немесе ISBLANK функциясын пайдалана отырып бос мәндердің бар-жоғын тексеруге болады.

Қосу немесе біріктіру сияқты амалдарда бос мәндерді өңдеу жолы әрбір жеке функцияға байланысты. Келесі кестеде DAX және Microsoft Excel формулаларының арасындағы бос мәндерді өңдеу жолы тұрғысынан айырмашылықтар түйіні берілген.

Өрнек

DAX

Excel

БОС + БОС

БОС

0 (нөл)

БОС +5

5

5

БОС * 5

БОС

0 (нөл)

5/БОС

Шексіздік

Қате

0/БОС

NaN

Қате

БОС/БОС

БОС

Қате

ӨТІРІК НЕМЕСЕ БОС

ӨТІРІК

ӨТІРІК

FALSE ЖӘНЕ БОС

FALSE

FALSE

ШЫН НЕМЕСЕ БОС

ШЫН

ШЫН

ШЫН ЖӘНЕ БОС

ӨТІРІК

ШЫН

БОС НЕМЕСЕ БОС

БОС

Қате

БОС ЖӘНЕ БОС

БОС

Қате

Нақты функция немесе амалдағыш бос мәндерді қалай өңдейтіні туралы мәліметтерді әр DAX функциясы үшін жеке бөлімде, DAX функцияларының анықтамасы бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×