Деректер пішінін пайдалану арқылы жолдарды қосу, өңдеу, табу және жою

Маңызды :  Осы мақаланы компьютер аударған, ескерту мәтінін қараңыз. Анықтама алу үшін осы мақаланың ағылшын тіліндегі нұсқасын осы жерден таба аласыз.

Жұмыс парағындағы деректер жолы тым кең болғанда және ол үшін қайталанатын көлденең айналу қажет болса, жолдарды қосу, өңдеу, табу және жою үшін деректер пішінін пайдалануды қарастырыңыз.

Не істегіңіз келеді?

Деректер пішіндері туралы мәліметтер

Деректер пішінін жасау

Деректер пішінін пайдалану

Деректердің жаңа жолын қосу

Жолды шарлау арқылы табу

Жолды іздеу шартын енгізу арқылы табу

Жолдағы деректерді өзгерту

Жолды жою

Деректер пішінін жабу

Деректер пішіндері туралы мәліметтер

Деректер пішіні ауқымдағы немесе кестедегі мәліметтердің бір толық жолын көлденең айналмай енгізуге немесе көрсетуге ыңғайлы жолмен қамтамасыз етеді. Деректер пішінін пайдалану деректер енгізуді экранда қаралатын көп деректер бағаны болғанда, бағаннан бағанға жылжығанға қарағанда оңайлау ететінін байқайсыз. Баған тақырыптарын белгілер ретінде беретін мәтін ұяларының қарапайым пішіні жеткілікті болғанда деректер пішінін пайдаланыңыз және сізге тізімді жолақ немесе санауыш сияқты күрделі және өзгертпелі пішін мүмкіндіктері қажет болмайды.

Қарапайым деректер пішінінің мысалы

Microsoft Excel бағдарламасы бекітілген деректер формасы сіздің ауқым немесе кесте. Деректер пішіні барлық баған тақырыптарын белгілер жалғыз бір диалогтық терезесінде көрсетеді. Әрбір белгіде 32 бағанға дейін әрбір бағанға деректер енгізуге болатын көршілес бос мәтін ұясы бар. Деректер пішінінде жаңа жолдарды енгізуге, жолдарды шарлау арқылы табуға немесе (ұяшық мазмұнының негізінде) оларды жаңартуға және жоюға болады. Егер ұяшықта формула болса, формула нәтижесі деректер пішінінде көрсетіледі, бірақ формуланы деректер пішінін пайдаланып өзгерте алмайсыз.

Ескерту : Деректер пішінін басып шығаруға болады. Оған қоса, деректер пішіні модальді диалогтық терезесі болғандықтан, не Excel бағдарламасының Басып шығару пәрменін, не болмаса Басып шығару түймешігін деректер пішінін жапқанша пайдалана аласыз. Салыстырмалы түрде, пішіннің суретін Windows Print Screen пернесін пайдаланып жасап, оны Microsoft Paint немесе басқа бағдарламаға көшіруіңізге болады.

Беттің жоғары бөлігі

Деректер пішінін жасау

 1. Егер қажет болса, баған тақырыбын ауқымдағы немесе кестедегі әрбір бағанға қосыңыз. Excel бағдарламасы бұл баған тақырыптарын пішіндегі әрбір өріс үшін белгілер жасауға пайдаланады.

  Маңызды : Деректер ауқымында бос жолдардың жоқтығын тексеріңіз.

 2. Ауқымда немесе кестеде пішін қосылатын ұяшықты басыңыз.

 3. Пішін түймешігін Пішінді басқару түймешігі Жылдам кіру тақтасы параметріне қосу үшін, келесі әрекеттерді орындаңыз:

  1. Жылдам кіру тақтасы қасындағы көрсеткіні басып, Қосымша пәрмендер тармағын таңдаңыз.

  2. Пәрмендерді таңдау жолағында Барлық пәрмендер тармағын басып, тізімнен Пішін түймешігін Пішінді басқару түймешігі басыңыз.

  3. Қосу пәрменін, одан кейін OK түймешігін басыңыз.

 4. Жылдам кіру тақтасында Пішін Пішінді басқару түймешігі түймешігін басыңыз.

Маңызды : «Деректер пішіміндегі тым көп өрістер» дейтін хабар болса, бағандардың санын азайту қажет, себебі деректер пішімін 32 бағанға дейін ғана қамти алады. Бір шешім (бағандардың ауқымымен жұмыс істеген кезде) бір ауқымды екі ауқымға тиімді бөлетін бос бағанды кірістіру болады. Одан кейін, қажет болса, бос бағанның оң жағына бағандар үшін бөлек деректер пішімін жасаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Деректер пішінін пайдалану

Ауқымда немесе кестеде жолдарды қосу, табу, өзгерту және жою үшін, деректер пішінін пайдалана аласыз.

Деректердің жаңа жолын қосу

 1. Деректер пішінінде Жаңа түймешігін басыңыз.

 2. Көрсетілетін деректер пішімінде берілген өрістерде жаңа жол үшін деректерді енгізіңіз.

  Жолдағы келесі өріске жылжу үшін, Tab пернесін басыңыз. Алдыңғы өріске жылжу үшін, Shift+Tab пернелер тіркесімін басыңыз.

 3. Деректерді теріп болғаннан кейін, ауқымның немесе кестенің астына жол қосу және өзгертулерді сақтау үшін ENTER пернесін басыңыз.

  Маңызды : «Тізімді не дерекқорды кеңейтуге болмайды» хабарын көрсеңіз, бұл бар деректер жалғастырған кезде үстіне жазады дегенді білдіреді. Кестеге немесе ауқымға деректер пішінін пайдаланып жол қоссаңыз, Excel бағдарламасы оны төменге қарай кеңейтеді. Егер кеңейтілген кесте бар деректерді қайта жазса, Excel бағдарламасы Тізімді немесе дерекқорды кеңейту мүмкін емес . Ауқым немесе кесте соңғы жолдан төменге кеңеюі үшін жұмыс парағындағы деректерді қайта реттеңіз.

Ескерту : Enter пернесін баспастан бұрын, деректер пішімінде Қалпына келтіру түймешігін басу арқылы барлық өзгертулерді болдырмауға болады. Өрістерге енгізілген барлық деректер алынады.

Беттің жоғары бөлігі

Жолды шарлау арқылы табу

Төмендегі әрекеттердің бірін немесе бірнешеуін орындаңыз:

 • Бір уақытта бір жол арқылы жылжу үшін, деректер пішінінде айналдыру жолағының көрсеткілерін пайдаланыңыз.

 • Бір уақытта 10 жол арқылы жылжу үшін, көрсеткілер арасындағы аймақта айналдыру жолағын басыңыз.

 • Ауқымдағы немесе кестедегі келесі жолға жылжу үшін, Келесіні табу түймешігін басыңыз.

 • Ауқымдағы немесе кестедегі алдыңғы жолға жылжу үшін, Алдыңғыны табу түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Жолды іздеу шартын енгізу арқылы табу

 1. Шарттар түймешігін басып, деректер пішінінде салыстыру шарттары енгізіңіз.

  Салыстыру шартымен басталатын барлық элементтер сүзілді. Мысалы, шарт ретінде Дав мәтінін терсеңіз, Excel бағдарламасы « Давидовский » және « Давид » сөздерін табады. Басқа таңбаларды емес, кейбір таңбаларды ортақ пайдаланатын мәтін мәндерін табу үшін, шарт ретінде қойылмалы таңбаны пайдаланыңыз.

  Келесі қойылмалы таңбалар сүзгілер үшін салыстыру шарты ретінде және мазмұнды іздеп, ауыстырғанда пайдаланылады.

Пайдалану

Табу

?-(сұрақ белгісі)

Кез келген жалғыз таңба
Мысалы, а?tы "айы" және "аты" сөздерін табады

* (жұлдызша)

Кез келген сандық таңба
Мысалы, *түстік "солтүстік" және "оңтүстік" сөздерін табады

~ (ирек сызық) таңбасынан кейін ?, *, немесе ~ келеді

Сұрақ белгісі, жұлдызша немесе ирек сызық
Мысалы, ан91~? таңбасы "ан91?" табады

 1. Шартқа сәйкес келетін жолдарды табу үшін, Келесіні табу немесе Алдыңғыны табу түймешігін басыңыз.

 2. Жолдарды қоса, өзгерте немесе жоя алуыңыз үшін деректер пішініне оралу мақсатында Пішін түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Жолдағы деректерді өзгерту

 1. Өзгертілетін жолды табыңыз.

  Қосымша ақпаратты Жолды шарлау арқылы табу және Жолды іздеу шартын енгізу арқылы табу бөлімдерінен қараңыз.

 2. Жолдағы деректерді өзгертіңіз.

  Жолдағы келесі өріске жылжу үшін, Tab пернесін басыңыз. Алдыңғы өріске жылжу үшін, Shift+Tab пернелер тіркесімін басыңыз.

 3. Деректерді өзгертіп болғаннан кейін, жолды жаңарту үшін, Enter пернесін басыңыз.

  Excel бағдарламасы келесі жолға автоматты түрде жылжиды.

  Ескерту : Enter пернесін баспастан бұрын, Қалпына келтіру түймешігін басу арқылы барлық өзгертулерді болдырмауға болады.

Беттің жоғары бөлігі

Жолды жою

 1. Деректер пішінінде жойылатын жолды таңдаңыз.

  Қосымша ақпаратты Жолды шарлау арқылы табу және Жолды іздеу шартын енгізу арқылы табу бөлімдерінен қараңыз.

 2. Жою түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Excel бағдарламасы әрекетті растауды ескертеді. Құптаған соң жолды жою әрекетін қайтара алмайсыз.

Беттің жоғары бөлігі

Деректер пішінін жабу

Деректер пішінін жауып, жұмыс парағына оралу үшін, деректер пішімінде Жабу түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Компьютер аудармасы бойынша ескерту мәтіні: Бұл мақала адам араласуынсыз, компьютерлік жүйе арқылы аударылды. Microsoft корпорациясы ағылшын тілінде сөйлемейтін пайдаланушыларға Microsoft өнімдері, қызметтері және технологиялары туралы мазмұннан жақсы әсер алу мақсатында көмектесу үшін осы компьютер аударламаларын ұсынады. Мақаланы компьютер аударғандықтан, сөздік, синтаксис немесе грамматика қателері болуы мүмкін.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×