Деректер кестесін көрсетуді және басып шығаруды жеңілдету

Кестені ашқаныңызда немесе сұрау нәтижелерін көргеніңізде, Microsoft Office Access 2007 бағдарламасы Деректер кестесі көрінісінде кестені немесе сұрау нәтижесін көрсетеді. Деректер кестесінің келбетін — Деректер кестесі көрінісінде көрсетілген жол мен баған көрсетілімін — жұмысты, көруді немесе басып шығаруды жеңілдететін түрлі жолдармен баптауыңызға болады.

Бұл бөлім деректер кестесінің шығуын баптау, мысалы, бағанды орнында қатыру немесе баламалы жолдардың өң түсін өзгерту әдістерін түсіндіреді.

Бұл бөлімде

Деректер кестесі дегеніміз не?

Орналасу өзгертулерін сақтау

Бағандардың немесе жолдардың өлшемдерін өзгерту

Бағанды жылжыту

Қаріпті, қаріп өлшемін, пішімдерді және қаріп түсін өзгерту

Бағандарды көрсету немесе жасыру

Бағандарды қатыру және босату

Тор сызықтарының мәнері мен өң түсін өзгерту

Деректер кестесінің шығуы үшін әдепкі мәндерді орнату

Бағанның жиындарын көрсету

Өзгермелі жолдардың өң түсін өзгерту

Деректер кестесі дегеніміз не?

Деректер кестесі кестедегі, пішіндегі әр жазбаға арналған өрістерді немесе сұрау нәтижесін мұнда көрсетілгендей кесте (жол мен баған) пішімімен көрсетеді.

Деректер кестесі көрінісіндегі Жұмысшылар кестесі

Сондай-ақ, көлденеңінен екі көрініске: Орналасу көрінісіне және Деректер кестесі көрінісіне бөлінген пішінді көрсететін жаңа нысандық қойындыны ашатын Пішінді бөлу пәрмені арқылы Деректер кестесі көрінісіндегі пішінді көруіңізге болады. Пішінді бөлу үшін пішінді кез келген көріністе ашып, Пішіндер тобының Жасау қойындысында Пішінді бөлу түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Орналасу өзгертулерін сақтау

Деректер кестесінің орналасуы мен шығуына өзгертулер енгізгеніңізде, сіздің сол өзгертулерді сақтағыңыз келуі мүмкін, сонда олар деректер кестесі келесі жолы ашылғанда қолданылады. Орналасуына өзгертулер енгізгеннен кейін деректер кестесін жапқаннан кейін, сізге сол өзгертулердің сақтауға нұсқау беріледі. Егер сіз Иә түймешігін бассаңыз, өзгертулер сақталып, деректер кестесін келесі ашқаныңызда қолданылады. Егер сіз Жоқ түймешігін бассаңыз, өзгертулерден бас тартылып, деректер кестесін келесі ашқаныңызда, ол әдепкі орналасу параметрлерімен (немесе соңғы сақталған параметрлерімен) ашылады.

Беттің жоғарғы жағы

Бағандардың немесе жолдардың өлшемдерін өзгерту

Кейде деректер кестесіндегі бағандардың барлығы бейнебетке сәйкес келмей қалады немесе жеке бағандардың қажет етілгеннен көп орын алуы мүмкін. Бұған қосымша, сіздің жолдардың биіктігін өзгерткіңіз келуі мүмкін. Кестені, сұрауды немесе пішінді Деректер кестесі көрінісінде ашқаннан кейін, жеке бағанның өлшемін қолмен өзгертуіңізге болады немесе мазмұны сәйкес келуі үшін бағанның өлшемін автоматты түрде өзгертуіңізге болады. Деректер кестесіндегі жолдардың биіктігін өзгертуіңізге болады, бірақ жаңа биіктік жеке жолдарға емес, барлық жолға қолданылады.

Бағанның өлшемін қолмен өзгерту

 • Меңзерді өлшемін өзгерткіңіз келген бағанның оң жақ жиегіне қойыңыз, содан кейін тінтуірдің жүгірткісі екі жақты көрсеткіге айналғанда, баған қажетті өлшемге өзгергенше апарыңыз.

  Деректер кестесіндегі бағанның өлшемін өзгерту

  -немесе-

 • Баған тақырыбын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, мәтінмәндік мәзірдегі Баған ені параметрін таңдаңыз.

 • Баған ені тілқатысу терезесіне баған енін енгізіңіз немесе әдепкі енін пайдалану үшін Стандартты ен параметрі жанына құсбелгі қойып, OK түймешігін басыңыз.

Мазмұнына сәйкес келуі үшін бағанның өлшемін өзгерту

 • Баған тақырыбының оң жақ жиегін екі рет басыңыз.

  -немесе-

 • Баған тақырыбын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, мәтінмәндік мәзірдегі Баған ені параметрін таңдаңыз.

 • Баған ені тілқатысу терезесіндегі Мейлінше қиыстыру түймешігін басыңыз.

Жолдардың өлшемдерін өзгерту

Жолдың өлшемін өзгерткеніңізде, барлық жолдардың өлшемдері өзгереді. Сіз әр жолдың өлшемін жеке өзгерте алмайсыз.

Деректер кестесіндегі жолдың өлшемін өзгерту

 • Меңзерді деректер кестесінің сол жағындағы екі жазбаны таңдау құралы арасын орналастырып, жолдар қажетті өлшемге өзгергенше апарыңыз.

  -немесе-

 • Жазба қосқышын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, мәтінмәндік мәзірдегі Жол биіктігі параметрін таңдаңыз.

 • Жол биіктігі тілқатысу терезесіне жолдың биіктігін енгізіп, OK түймешігін басыңыз.

Жолдардың өлшемдері әдепкі биіктікке сәйкес өзгерту

 1. Жазба қосқышын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, мәтінмәндік мәзірдегі Жол биіктігі параметрін таңдаңыз.

 2. Жол биіктігі тілқатысу терезесінде Стандартты биіктік параметрі жанына құсбелгі қойып, OK түймешігін басыңыз.

Ескерту : Сіз Жылдам қатынас құралдар тақтасындағы Болдырмау түймешігін басу арқылы бағанның еніне немесе жолдардың биіктігіне енгізілген өзгертулерді жоя алмайсыз. Өзгертулерді жою үшін деректер кестесін жабыңыз, содан кейін деректер кестесінің орналасуына енгізілген өзгертулерді сақтауға нұсқау берілгенде, Жоқ түймешігін басыңыз. Сондай-ақ, Жоқ түймешігін басу енгізілген басқа да өзгертулерді жояды.

Беттің жоғарғы жағы

Бағанды жылжыту

Бағандарды әр түрлі орындарға апару арқылы деректер кестесіндегі бағандарды реттеуіңізге болады. Мысалы, бағанның сол жақта екеніне және әрқашан көріністе қалатынына көз жеткізу үшін осыны орындауыңызға болады.

 1. Бағанды таңдау үшін баған тақырыбын нұқыңыз.

 2. Бағанды жаңа орнын апарыңыз. Жүгірткі шыққанда, бағанды орнына қалдырыңыз.

  Бірінші атау бағанын сол жақ орынға жылжыту

Беттің жоғарғы жағы

Қаріпті, қаріп өлшемін, пішімдерді және қаріп түсін өзгерту

Кестені, сұрауды немесе бағанды Деректер кестесі көрінісінде ашқаннан кейін, қаріпті немесе өлшемі, пішімдері және түсі сияқты қаріп сипаттамаларын өзгертуіңізге болады. Өзгертулеріңіздің тұтас деректер кестесіне қолданылатынын ескеріңіз. Егер сіздің өзгертулердің деректер кестесін келесі ашқаныңызда автоматты түрде шығуы үшін оларды сақтағыңыз келсе, деректер кестесін жапқаныңызда және өзгертулерді орналасуға сақтауға нұсқау берілгенде Иә түймешігін басуды ұмытпаңыз.

Төмендегі сурет Басты қойындысының Қаріп тобын көрсетеді. Сіз деректер кестесіндегі қаріп сипаттамаларына өзгертулер енгізу үшін осы топтағы пәрмендерді пайдаланасыз.

Қаріп тобы

 • Басты қойындысының Қаріп тобында төмендегілердің біреуін немесе бірнешеуін орындаңыз:

  • Қаріпті өзгерту үшін қаріпті Қаріп жолағына теріңіз немесе басыңыз.

  • Қаріп өлшемін өзгерту үшін қаріп өлшемін Қаріп өлшемі жолағына теріңіз немесе басыңыз.

  • Қаріп мәнерін өзгерту үшін Қалың, Көлбеу немесе Асты сызылған түймешігін (немесе осы үшеуінің тіркесімін) басыңыз.

  • Қаріп түсін өзгерту үшін Қаріп түсі түймешігінің жанындағы көрсеткіні нұқып, бояғыштардан түсті таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Бағандарды көрсету немесе жасыру

Деректер кестесінде жұмыс істегеніңізде, бағандарды көріністен жою үшін оларды жасыруыңызға болады. Жасырын бағандарды көрсетуге таңдау арқылы осы әрекетті кері істеуіңізге болады. Мысалы, сіздің дәл уақытында қажет етілмейтін ақпараты бар бағанды жасырғыңыз келуі мүмкін.

Ескерту : Деректер кестесіндегі бағандарды көрсету немесе жасыру үшін сізге алдымен Деректер көрінісіндегі кестені, сұрауды немесе пішінді ашу керек.

Бағанды немесе бағандарды жасыру

 1. Жасырғыңыз келетін бағанды немесе бағандарды таңдаңыз.

  Көршілес бағандарды таңдау үшін SHIFT пернесін басып тұрып, қосымша баған деректемелерін таңдаңыз.

  Ескерту : Сіз көршілес емес бағандарды таңдай алмайсыз. Кез келген қосымша бағандарды таңдап, оларды бөлек жасырыңыз.

 2. Баған тақырыбын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, мәтінмәндік мәзірдегі Бағандарды жасыру пәрменін таңдаңыз.

Деректер кестесіндегі бағандарды жасыру

Жасырын бағанды немесе бағандарды көрсету

 1. Баған тақырыбын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, мәтінмәндік мәзірдегі Бағандарды көрсету пәрменін таңдаңыз.

 2. Бағандарды көрсету тілқатысу терезесіндегі көрсеткіңіз келген жасырын бағандарға құсбелгі қойып, Жабу түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Бағандарды қатыру және босату

Кейде деректер кестесіндегі басқа орынды қарап шыққаныңызда немесе шарлағаныңызда, сіздің белгілі бір бағандарды сол жақта орнында сақтағыңыз келуі мүмкін. Мысалы, сіздің жазбаны оңай анықтау үшін тақырыпты немесе анықтауышты әрдайым көрсетуге белгілі бір бағандарды орнына сақтағыңыз келуі мүмкін. Оны орындау үшін бір не одан көп бағандарды орнында қатыруыңызға болады.

Ескерту : Деректер кестесіндегі бағандарды қатыру немесе босату үшін сізге алдымен Деректер көрінісіндегі кестені, сұрауды немесе пішінді ашу керек.

Бір не одан көп бағанды қатыру

 1. Қатырғыңыз келетін бағанды немесе бағандарды таңдаңыз.

  Бір бағанды таңдау үшін сол бағанға арналған баған үстіңгі деректемесін басыңыз. Көршілес бағандарды таңдау үшін SHIFT пернесін басып тұрып, қосымша баған деректемелерін таңдаңыз. Сіз көршілес емес бағандарды таңдай алмайсыз. Кез келген қосымша бағандарды таңдап, оларды бөлек қатырыңыз.

 2. Баған тақырыбын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, мәтінмәндік мәзірдегі Бағандарды қатыру пәрменін таңдаңыз.

  Ескерту : Қатырылатын бағандар барлық басқа бағандардың сол жағына жылжиды. Бұл бағандарды бастапқы орындарына қайтару үшін сізге алдымен оларды босатып, әр бағанды қажетті орынға апару керек.

Барлық бағанды босату

 • Баған тақырыбын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, мәтінмәндік мәзірдегі Барлық бағанды босату пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Тор сызықтарының мәнері мен өң түсін өзгерту

Тор сызығының мәнері мен өң түсін өзгерту арқылы деректер кестесінің шығуын өзгертуіңізге болады. Бұған қосымша, өң түсін өзгертуіңізге болады, сонда ол әр жазбаға өзгеріп тұрады. Оны жүзеге асыру үшін Өзгертілетін жолдардың өң түсін өзгерту бөлімін қараңыз.

Ескерту : Деректер кестесіндегі тор сызығы мәнері мен өң түсін орнату үшін сізге алдымен Деректер көрінісіндегі кестені, сұрауды немесе пішінді ашу керек.

Тор сызығы мәнерін орнату

 1. Басты қойындысының Қаріп тобындағы Тор сызықтары түймешігі жанындағы көрсеткіні нұқыңыз.

 2. Қажетті тор сызықтары мәнерін таңдаңыз.

  Қаріп тобындағы Тор сызықтары түймешігі

Өң түсін орнату

 1. Басты қойындысының Қаріп тобындағы Бояу/Өң түс түймешігі жанындағы көрсеткіні нұқыңыз.

 2. Қажетті өң түсін таңдаңыз.

  Қаріп тобындағы Бояу/Өң түс

Беттің жоғарғы жағы

Деректер кестесінің шығуы үшін әдепкі мәндерді орнату

Деректер кестесінің бастапқы шығуын анықтайтын әдепкі мәндерді баптауыңызға болады. Әдепкі мәндерді баптау арқылы стандартты әдепкі шығу мәнін барлық жаңа деректер кестелеріне қолдануыңызға болады. Сіз бұл параметрлерді Access параметрлері тілқатысу терезесінде өзгертесіз. Осында жасалған орналасу параметрлері ағымдағы дерекқорға ғана емес, барлық дерекқорға қолданылады.

 1. Microsoft Office түймешігін Түймешік суреті басыңыз.

 2. Access параметрлері тармағын, одан кейін Деректер кестесі параметрін таңдаңыз.

 3. Керекті параметрлерді орнатыңыз.

 4. OK түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Бағанның жиындарын көрсету

Кейде бағанның төменгі жағынан жиынды көрсету қолайлы. Office Access 2007 бағдарламасы деректер бағанын қорытындылау үрдісін жеңілдететін Жиын жол деп аталатын жаңа құралмен қамтамасыз етеді. Сондай-ақ, орташа мәндерін табу, бағандағы элементтер санын есептеу және деректер бағанындағы ең үлкен немесе ең кіші мәнді табу сияқты басқа есептеулерді орындауға Жиын жолын пайдалануыңызға болады.

Деректер кестесіндегі жиын жолы

Деректер кестесін көріп отырғаныңызда Жиын жолын көрсету үшін төмендегі іс рәсімін пайдаланыңыз:

 1. Басты қойындысының Жазбалар тобында Жиындар параметрін таңдаңыз.

  Жаңа жол деректер кестесінің төменгі жағындағы бірінші жолға Жиын сөзімен шығады.

 2. Жиын сөзі бар ұяшықты таңдаңыз.

  Көрсеткінің ұяшыққа шыққанын ескеріңіз.

 3. Жиынтық функциясын таңдау үшін көрсеткіні басыңыз.

  Қай жиынтық функциясының қолданылатыны бағандағы деректер түріне байланысты. Мысалы, бағанда ақша деректері болса, сіз алдыңғы сызбада көрсетілгенге ұқсайтын функциялар тізімін көресіз.

Жиын жолын пайдалану туралы қосымша ақпаратты алу үшін Қосымша ақпарат бөліміндегі сілтемені таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Өзгермелі жолдардың өң түсін өзгерту

Тұрақты өң түсіне қарамастан деректер кестесіндегі өзгермелі жолдардың өң түсін қоюыңызға болады. Баламалы өң түсін қойғаныңызда, сіз көршілес жолдардың арасындағы айырмашылықтарды анықтауды жеңілдетесіз:

Ескерту : Деректер кестесіндегі баламалы жолдардың өң түсін өзгерту үшін сізге алдымен Деректер көрінісіндегі кестені, сұрауды немесе пішінді ашу керек.

 1. Басты қойындысының Қаріп тобындағы Баламалы бояу/өң түс түймешігі жанындағы көрсеткіні нұқыңыз.

  Қаріп тобындағы Баламалы бояу/өң түс

 2. Қолданғыңыз келген өзгертпелі жолды, өң түсін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×