Деректер кестесінің көмегімен бірнеше нәтижені есептеу

Деректер кестесі дегеніміз формула бір немесе екі айнымалының өзгеруі сол өрнектердің нәтижелеріне қалай әсер ететінін көрсететін ұяшықтар ауқымы болып табылады. Деректер кестелері бір амалмен бірнеше нәтижені есептеу ені мен барлық әр түрлі нұсқалардағы нәтижелерді жұмыс парағымен бірге көріп, салыстыру жолын қамтамасыз етеді.

Бұл мақалада

Жалпы шолу

Бір айнымалысы бар деректер кестесін жасау

Бір айнымалысы бар деректер кестесіне өрнек қосу

Екі айнымалысы бар деректер кестесін жасау

Деректер кестесі бар жұмыс парағындағы есептеуді жылдамдату

Жалпы шолу

Дерек кестелері — болжамдық талдау құралдары деп аталатын пәрмендер бумасының бір бөлігі. Дерек кестелерін пайдаланғанда болжамдық талдау орындалады.

Болжамдық талдау дегеніміз ұяшықтардағы мәндерге енгізілген өзгерістер жұмыс парағындағы өрнектердің нәтижелеріне қалай әсер ететінін көру үшін сол өзгерістерді енгізу үрдісі болып табылады. Мысалы, ай сайынғы төлем мөлшерлері қанша болуы мүмкін екенін анықтау үшін қарызда пайдаланылатын пайыз мөлшерлеремі мен мерзім ұзақтығын өзгерту үшін деректер кестесін пайдалануыңызға болады.

Болжамдық талдау түрлері    Excel бағдарламасында болжамдық талдаудың үш түрі бар: сценарийлер, деректер кестесі және параметрді іріктеу. Сценарийлер мен деректер кестесі енгізілетін мәндердің жиындарын алып, болуы мүмкін нәтижелерді анықтайды. Параметрді іріктеу жұмысының сценарийлер мен деректер кестесінен айырмашылығы — ол нәтижені алып, сол нәтижені шығаратын, болуы мүмкін енгізілетін мәндерді анықтайды.

Сценарийлер сияқты, деректер кестесі болуы мүмкін нәтижелер жиынын табуға көмектеседі. Деректер кестесінің сценарийлерден айырмашылығы — барлық нәтижелерді бір жұмыс парағындағы бір кестеде көрсетеді. Деректер кестесін пайдалану мүмкіндіктер ауқымын бір қарап тексеріп шығуды оңайлатады. Бір немесе екі айнымалыға ғана назар аударғандықтан, нәтижелерді кестелік пішінде оқу және ортақ пайдалану оңай болады.

Деректер кестесіне екі айнымалыдан артық сыймайды. Егер екіден артық айнымалыны талдағыңыз келсе, оның орнына сценарийді пайдаланғаныңыз жөн. Ол тек бір немесе екі айнымалымен (біреуі — жол енгізу ұяшығы үшін және екіншісі — баған енгізу ұяшығы үшін) шектелгенімен, деректер кестесінің ішіне көп әр түрлі айнымалы мәндер керегінше кіруі мүмкін. Сценарийде ең көбі 32 түрлі мәндер болуы мүмкін, бірақ сценарийлерді керегінше көп етіп жасауыңызға болады.

Болжамдық талдау құралдары туралы қосымша ақпарат алу үшін Келесіні де көріңіз бөлімін қараңыз.

Деректер кестесінің негіздері

Тексерілетін айнымалылар саны мен өрнектерге қарай бір немесе екі айнымалысы бар деректер кестесін жасауға болады.

Бір айнымалысы бар деректер кестесі    Бір айнымалысы бар деректер кестесін бір немесе бірнеше өрнектегі бір айнымалының әр түрлі мәндері сол өрнектердегі нәтижелерді қалай өзгертетінін көру керек болған жағдайда пайдаланыңыз. Мысалы, бір айнымалысы бар деректер кестесін әр түрлі пайыздық мөлшерлемелер PMT функциясының көмегімен ай сайынғы ипотекалық төлемге қалай ықпал ететінін көру үшін пайдалануыңызға болады. Айнымалы мәндерін бір бағанға немесе жолға жазсаңыз, нәтижелер көршілес бағанда немесе жолда бейнеленеді.

Төменде келтірілген мысалда D2 ұяшығында В3 енгізу ұяшығына сілтеме жасайтын =PMT(B3/12,B4,-B5) төлем өрнегі бар.

Бір айнымалысы бар деректер кестесі

Бір айнымалысы бар деректер кестесі

Екі айнымалысы бар деректер кестесі    Екі айнымалысы бар деректер кестесін бір өрнектегі екі айнымалының әр түрлі мәндері сол өрнектің нәтижелерін қалай өзгертетінін көру үшін пайдаланыңыз. Мысалы, екі айнымалысы бар деректер кестесін пайыздық мөлшерлемелер мен несие мерзімдерінің әр түрлі тіркесімдері ай сайынғы ипотекалық төлемге қалай әсер ететінін көру үшін пайдалануыңызға болады.

Төменде келтірілген мысалда C2 ұяшығында В3 және В4 енгізу ұяшықтарын пайдаланатын =PMT(B3/12,B4,-B5) төлем өрнегі бар.

Екі айнымалысы бар дерек кестесі

Екі айнымалысы бар деректер кестесі

Деректер кестесіндегі есептеулер    Деректер кестесі жұмыс парағы қайта есептелген сайын олар өзгермесе де қайта есептеледі. Деректер кестесі бар жұмыс парағын есептеуді жылдамдату үшін деректер кестесін емес, жұмыс парағын автоматты түрде қайта есептеу мақсатында Есептеу параметрін өзгертуіңізге болады. Деректер кестесі бар жұмыс парағын есептеуді жылдамдату бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Бір айнымалысы бар деректер кестесін жасау

Бір айнымалысы бар деректер кестесінде не бағанның бойымен төмен қарай (баған бойынша бағытталған), не жолдың бойымен көлденең (жол бойынша бағытталған) енгізу мәндері болады. Бір айнымалысы бар деректер кестесінде пайдаланылатын өрнектер тек бір кіріс ұяшығы сілтеме жасауы тиіс.

 1. Бағанның бойымен тігінен не жолдардың бойымен көлденең орналасқан енгізу ұяшықтарында алмастырылатын мәндер тізімін теріңіз. Мәндердің екі жағынан да бірнеше бос жолдар мен бағандар қалдырыңыз.

 2. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Егер деректер кестесі баған бойынша бағытталған (айнымалы мәндер бағанда болады) болса, өрнекті жоғарыда тұрған жолдағы бірінші ұяшыққа және мәндер бағанының оң жағындағы бірінші ұяшыққа теріңіз. «Жалпы шолу» бөлімінде көрсетілген бір айнымалысы бар деректер кестесінің суретті мысалы баған бойынша бағытталған, ал өрнек D2 ұяшығында қамтылған.

   Әр түрлі мәндердің басқа өрнектерге әсерін тексергіңіз келсе, бірінші өрнектің оң жағындағы ұяшықтарға қосымша өрнектерді теріңіз.

  • Егер деректер кестесі жол бойынша бағытталған (айнымалы мәндер жолда болады) болса, өрнекті бірінші мәннің сол жағындағы бірінші бағандағы ұяшыққа және мәндер жолынан бір ұяшық төмен ұяшыққа теріңіз.

   Әр түрлі мәндердің басқа өрнектерге әсерін тексергіңіз келсе, бірінші өрнектің астындағы ұяшықтарға қосымша өрнектерді теріңіз.

 3. Алмастырылатын өрнектер мен мәндері бар ұяшықтар ауқымын таңдаңыз. Алдыңғы «Жалпы шолу» бөліміндегі бірінші суретке сәйкес, бұл ауқым – C2:D5 болады.

 4. Дерек қойындысының Дерек Құралдары тобындаБолжамдық талдау түймешігін нұқып, одан кейін Дерек кестесі түймешігін нұқыңыз.

 5. Төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Егер деректер кестесі баған бойынша бағытталған болса, Бағанның енетін ұяшығы жолағындағы енетін ұяшыққа сілтеме теріңіз. Бірінші суреттегі мысалға сәйкес, енетін ұяшық – B3 болады.

  • Егер деректер кестесі жолға бағытталған болса, Жолдың енетін ұяшығы жолағындағы енетін ұяшыққа сілтеме теріңіз.

   Ескерту : Деректер кестесі жасалғаннан кейін нәтиже ұяшықтарының пішімін өзгерту керек болуы мүмкін. Суретте нәтиже ұяшықтары валюта ретінде пішімделген.

Беттің жоғарғы жағы

Бір айнымалысы бар деректер кестесіне өрнек қосу

Бір айнымалысы бар деректер кестесінде пайдаланылатын өрнектер дәл сол енгізу ұяшығына сілтеме жасауы керек.

 1. Төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Егер деректер кестесі баған бойынша бағытталған болса (айнымалы мәндері бағанда болады), жаңа өрнекті деректер кестесінің жоғарғы жолында орналасқан бар өрнектің оң жағындағы бос ұяшыққа теріңіз.

  • Егер деректер кестесі жол бойынша бағытталған (айнымалы мәндер жолда болады) болса, жаңа өрнекті кестенің бірінші бағанында орналасқан бар өрнектің астындағы бос ұяшыққа теріңіз.

 2. Ішінде деректер кестесі мен жаңа өрнек бар ұяшықтар ауқымын бөлектеңіз.

 3. Дерек қойындысының Дерек Құралдары тобындаБолжамдық талдау түймешігін нұқып, одан кейін Дерек кестесі түймешігін нұқыңыз.

 4. Төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Егер деректер кестесі баған бойынша бағытталған болса, енетін ұяшыққа сілтемені Бағанның енетін ұяшығы жолағына теріңіз.

  • Егер деректер кестесі жол бойынша бағытталған болса, Жолдың енетін ұяшығы жолағындағы енетін ұяшыққа сілтеме теріңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Екі айнымалысы бар деректер кестесін жасау

Екі айнымалысы бар деректер кестесінде енгізу мәндерінің екі тізімі бар өрнек пайдаланылады. Өрнек екі түрлі енетін ұяшықтарға сілтеме жасауы керек.

 1. Жұмыс парағындағы ұяшыққа екі енгізу ұяшығына сілтеме жасайтын өрнекті енгізіңіз.

  Өрнектің басталу мәндері B3, B4, және B5 ұяшықтарына енгізілген келесі мысалда =PMT(B3/12,B4,-B5) өрнегін C2 ұяшығына теріңіз.

 2. Енгізу мәндерінің бір тізімін сол бағанға, өрнек астына енгізіңіз.

  Мұндай жағдайда әр түрлі пайыздық мөлшерлемелерді C3, C4 және C5 ұяшықтарына теріңіз.

 3. Екінші тізімді сол жолға, өрнектің оң жағына енгізіңіз.

  Несие мерзімін (ай бойынша) D2 және E2 ұяшықтарына теріңіз.

 4. Өрнек (C2), мәндер жолы мен бағанын (C3:C5 және D2:E2) және мәндері есептелетін ұяшықтарды (D3:E5) қамтитын ұяшықтар ауқымын таңдаңыз.

  Мұндай жағдайда C2:E5 ауқымын бөлектеңіз.

 5. Дерек қойындысының Дерек Құралдары тобындаБолжамдық талдау түймешігін нұқып, одан кейін Дерек кестесі түймешігін нұқыңыз.

 6. Жолдың енетін ұяшығы жолағында жолдағы енгізу мәндерінің енгізу ұяшығына сілтеме жасаңыз.

  Жолдың енетін ұяшығы жолағына B4 ұяшығы мәнін теріңіз.

 7. Бағанның енетін ұяшығы жолағында бағандағы енгізу мәндерінің енгізу ұяшығына сілтеме жасаңыз.

  Бағанның енгізу ұяшығы жолағына B3 ұяшығы деп теріңіз.

 8. ОК түймешігін басыңыз.

Мысал    Екі айнымалысы бар деректер кестесі әр түрлі пайыздық мөлшерлемелер мен несие мерзімдерінің айлық ипотекалық төлемдерге қалай әсер ететінін көрсете алады. Төменде келтірілген мысалда C2 ұяшығында В3 және В4 енгізу ұяшықтарын пайдаланатын =PMT(B3/12,B4,-B5) төлем өрнегі бар.

Екі айнымалысы бар дерек кестесі

Беттің жоғарғы жағы

Деректер кестесі бар жұмыс парағындағы есептеуді жылдамдату

 1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті Excel параметрлері түймешігін нұқып, одан кейін Өрнектер дәрежесін нұқыңыз.

 2. Есептеу параметрлері бөлімінің Есептеу астындағы Автоматты түрде, деректер кестесінен басқа параметрін таңдаңыз.

  Кеңес : Баламалы түрде, Өрнектер қойындысындағы Есептеу тобынан Есептеу параметрлері жанындағы көрсеткіні нұқып, Автоматты түрде, деректер кестесінен басқа параметрін таңдаңыз.

Ескерту : Бұл есептеу параметрі таңдалғанда жұмыс кітабының қалған бөлігі қайта есептелген кезде деректер кестесі еленбейді. Деректер кестесін қолмен қайта есептеу үшін оның өрнектерін таңдап, одан кейін F9 пернесін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×