Деректерді Reporting Services есебінен импорттау

PowerPivot  жұмыс кітабының дерек көзі ретінде SharePoint сайтында жарияланған Reporting Services есебін немесе есептер серверін пайдалануға болады. Келесі іс рәсімінде есепке байланыс орнату жолдары мен деректерді жұмыс кітабына импорттау әдісі сипатталған.

Бұл мақалада

Алғышарттар

Импорттау әдісін таңдау

Есеп деректерін жарияланған есептің мекенжайын пайдаланып импорттау

Дерек қызметі құжатының URL мекенжайы арқылы есеп деректерін импорттау

Есепті дерек арнасы ретінде экспорттау

Болашақ импорттау операциялары үшін Atom қызметі құжатының файлын (.atomsvc) сақтау

Алғышарттар

Дерек көзі ретінде есеп анықтамасы файлын (.rdl) пайдалану қажет. Есеп үлгісінен импорттау операциясына қолдау көрсетілмейді.

Windows пайдаланушы тіркелгісімен есепті ашуға рұқсат болуы керек және есеп немесе есеп сақталған сервердің мекенжайын білу қажет. Рұқсатты тексеру үшін есепті алдымен веб-шолғышта ашып көруге болады. Есептің ашылуы қажетті рұқсаттың бар екендігін және URL мекенжайының дұрыс екендігін білдіреді.

Reporting Services нұсқасы SQL Server 2008 R2 немесе SQL Server 2012 болуы керек. Бұл нұсқаларда XML дерек арнасы пішіміндегі есеп деректерінің ағымын жүзеге асыратын деректер арнасын экспорттау мүмкіндігі бар. Есептер серверін есепті шолғышта ашқан кезде құралдар тақтасында көрінетін "Дерек арнасы ретінде экспорттау" опциясы арқылы анықтауға болады: Дерек арнасының белгісі

Беттің жоғарғы жағы

Импорттау әдісін таңдау

Есеп дерегі импорттау кезінде бір рет қосылады. Деректердің көшірмесі PowerPivot жұмыс кітабында орналасады. Есеп деректерінің соңғы өзгерістерін көру үшін деректерді Excel үшін PowerPivot бағдарламасынан жаңарту керек немесе жұмыс кітабы SharePoint ортасында жарияланған соң ол үшін деректерді жаңарту сеансын жоспарлау қажет.

Reporting Services есебінің деректерін PowerPivot жұмыс кітабына қосу үшін келесі әдістердің кез келгенін пайдалануға болады.

Бағдарлама

Әдіс

Сілтеме

Excel үшін PowerPivot 

Есеп мекенжайын көрсету үшін Есептен түймесін басыңыз. Оған қоса, есеп мекенжайын анықтау үшінБасқа көздерден дегенді таңдап, Есептер түймесін басуға болады.

Қалай…

Excel бағдарламасына арналған PowerPivot

Байланыс ақпараты бар қызметтік құжатты (.atomsvc) көрсету үшін Дерек арналарынан түймесін басыңыз.

Қалай…

Есеп беру қызметтері

PowerPivot for Excel бағдарламасы компьютерде орнатылған болса, оған деректерді тікелей экспорттау үшін есептің құралдар тақтасынан Дерек арнасына экспорттау пәрменін таңдаңыз немесе экспорт файлын болашақ қолданыстар үшін Atom құжатының файлы ретінде (.atomsvc) сақтаңыз.

Қалай…

Беттің жоғарғы жағы

Есеп деректерін жарияланған есептің мекенжайын пайдаланып импорттау

 1. PowerPivot терезесіндегі Басты қойындысынан Есептен параметрін таңдаңыз. Кестені импорттау шебері ашылады.

 2. Шолу пәрмені арқылы есептер серверін таңдаңыз.

  Егер есептер серверіндегі есептер жиі пайдаланылса, сервер Жуырда ашылған сайттар мен серверлер тізімінде болуы мүмкін. Егер сервер онда жоқ болса, "Атау" өрісіне сервер мекенжайын енгізіп, есептер серверінің сайтындағы қалталарды шолу үшін Ашу пәрменін таңдаңыз. Есептер серверінің мекенжайы мынадай болуы мүмкін: http://<computername>/reportserver.

 3. Есепті таңдап, Ашу пәрменін басыңыз. Балама ретінде, Атау мәтін өрісіне есептің атына қоса толық жол көрсетілген сілтемені қоюға болады. Кестені импорттау шебері есепке қатынап, оны алдын ала көру аймағында көрсетеді.

  Егер есепте параметрлер пайдаланылса, параметрді айқындау қажет болады, параметр айқындалмаса есепке байланыс орнату мүмкін болмайды. Әрекетті орындау барысында тек параметр мәніне қатысты жолдар дерек арнасына импортталады.

  1. Параметрді есепте берілген тізім жолағы немесе аралас тізімді пайдаланып таңдаңыз.

  2. Деректерді жаңарту үшін Есепті көру пәрменін таңдаңыз.

   Ескерту : Есепті көрген кезде анықталған дерек арнасына қоса таңдалған параметр де сақталады.

   Есептің провайдерге қатысты сипаттарын орнату үшін Қосымша тармағын басыңыз.

 4. Есептің дерек арнасы ретіндегі қол жетімділігін тексеру үшін Сынақ байланысы түймесін басыңыз. Балама ретінде, Inline Service Document сипатында дерек арнасының байланысын көрсететін ендірілген XML бар екенін растау үшін Қосымша тармағын басуға болады.

 5. Импорттауды жалғастыру үшін Келесі пәрменін таңдаңыз.

 6. Шебердің Кестелер мен көріністерді таңдау бетінде есептің дерек ретінде импортталуы қажет болған бөліктерінің қасына құсбелгі қойыңыз.

  Кейбір есептердің бірнеше бөлігі болуы мүмкін, оларға кестелер, тізімдер немесе сызбалар жатады.

 7. Оңай атау жолағына PowerPivot жұмыс кітабында дерек арнасының сақталуы қажет болған кесте атын енгізіңіз.

  Егер атау тағайындалмаса Reporting Service басқару элементінің аты әдепкі бойынша пайдаланылады: мысалы, Tablix1, Tablix2. Импортталған дерек арнасының бастапқы орнын оңай анықтау үшін импорттау кезінде бұл атауларды өзгерту ұсынылады.

 8. Деректерді қарап шығу және таңдалған бағандарды өзгерту үшін Алдын ала қарау және сүзу пәрменін таңдаңыз. Есеп деректер арнасында импортталатын жолдарды шектеу мүмкін емес, бірақ құсбелгілерді алу арқылы бағандарды жоюға болады. OK түймешігін басыңыз.

 9. Кестелер мен көріністерді таңдау бетінде Дайын түймешігін басыңыз.

 10. Барлық жолдар импортталғанда, Жабу пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дерек қызметі құжатының URL мекенжайы арқылы есеп деректерін импорттау

Есеп мекенжайын көрсетудің баламасы - пайдаланылуы қажет есеп арнасының ақпараты бар дерек қызметі құжатының (.atomsvc) файлын пайдалану. Дерек қызметі құжаты есептің URL мекенжайын айқындайды. Дерек қызметі құжатын импорттау барысында есептен есеп арнасы жасалады және PowerPivot жұмыс кітабына қосылады.

 1. PowerPivot терезесінің Басты қойындысынан Дерек арналарынан параметрін басыңыз. Кесте импорттау шебері ашылады.

 2. Дерек арнасына байланысу бетінде дерек көзінің оңай атын енгізіңіз.

  Бұл атау тек PowerPivot жұмыс кітабында дерек көзіне қатынасу үшін пайдаланылады. Артынша, шеберде дерек сақталатын кесте атын орнату қажет болады.

 3. Есеп арнасын көрсететін дерек қызметі құжаты (.atomsvc) файлының жолын енгізіңіз. Құжат серверде сақталса, оның мекенжайын көрсетуге болады немесе оны компьютердегі қалтадан ашуға болады. Балама ретінде, қажетті дерек қызметі құжаты бар серверге өту үшін Шолу пәрменін таңдауға болады.

 4. Дерек қызметі құжатындағы ақпаратты пайдаланып арна жасауға болатынына көз жеткізу үшін Сынақ байланысын таңдаңыз.

 5. Келесі түймешігін басыңыз.

 6. Шебердің Кестелер мен көріністерді таңдау бетінде есептің дерек ретінде импортталуы қажет болған бөліктерінің қасына құсбелгі қойыңыз.

  Кейбір есептерде кестелер, тізімдер немесе сызбаларды қамтитын бірнеше бөлік болуы мүмкін.

 7. Оңай атау жолағына PowerPivot жұмыс кітабында дерек арнасының сақталуы қажет болған кесте атын енгізіңіз.

  Егер атау тағайындалмаса Reporting Service басқару элементінің аты әдепкі бойынша пайдаланылады: мысалы, Tablix1, Tablix2. Импортталған дерек арнасының бастапқы орнын оңай анықтау үшін импорттау кезінде бұл атауларды өзгерту ұсынылады.

 8. Деректерді қарап шығу және таңдалған бағандарды өзгерту үшін Алдын ала қарау және сүзу пәрменін таңдаңыз. Есеп деректер арнасында импортталатын жолдарды шектеу мүмкін емес, бірақ құсбелгілерді алу арқылы бағандарды жоюға болады. OK түймешігін басыңыз.

 9. Кестелер мен көріністерді таңдау бетінде Дайын түймешігін басыңыз.

 10. Барлық жолдар импортталғанда, Жабу пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Есепті дерек арнасы ретінде экспорттау

 1. Есепті Report Manager, SharePoint, немесе есептер серверінен ашыңыз.

 2. Есептің құралдар тақтасынан "Дерек арнасы ретінде экспорттау" түймесін басыңыз: Дерек арнасының белгісі

  Егер компьютерде Excel 2010 және PowerPivot for Excel бағдарламалары орнатылған болса, файлды жедел сақтауға немесе ашуға болады. 

 3. Импортталған деректерді PowerPivot терезесінен Excel бағдарламасында көру үшін Ашу пәрменін таңдаңыз.

Егер түйме көрінбесе, демек есеп Reporting Services қызметінің қолдау көрсетілетін нұсқасында жүргізілмеген. Есепті қолдау көрсетілетін нұсқадағы есептер серверіне көшіруге немесе орналастыруға болады.

Ескерту : Reporting Services есептің айқындау файлынан арналар жасайтын Atom көрсету кеңейтілімін қамтиды. Ол кеңейтілім PowerPivot серверлік бағдарламасының орнына деректерді PowerPivot жұмыс кітаптарына экспорттау үшін қолданылатын есеп арналары мен дерек қызметі құжаттарын жасайды. PowerPivot бағдарламасында арналарды пайдалану бойынша қосымша ақпарат алу үшін MSDN ішіндегі PowerPivot деректер арнасы бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Болашақ импорттау операциялары үшін Atom қызметі құжатының файлын (.atomsvc) сақтау

Егер компьютерде есеп арнасын ашуға арналған бағдарлама орнатылмаған болса, PowerPivot for Excel бағдарламасы орнатылған компьютерде құжатты болашақ қолданыс үшін сақтауға болады. Сақталған құжатта есептің мекенжайы бар. Құжатта есеп деректері қамтылмаған.

 1. Есепті Report Manager, SharePoint, немесе есептер серверінен ашыңыз.

 2. Есептің құралдар тақтасынан "Дерек арнасы ретінде экспорттау" түймесін басыңыз: Дерек арнасының белгісі

 3. .atomsvc файлын компьютерде сақтау үшін Сақтау түймесін басыңыз. Файлда есеп сервері мен есеп файлының орны көрсетілген.

.atomsvc файлын кейіннен пайдалану үшін оны PowerPivot for Excel бағдарламасында есеп арнасын импорттау үшін ашуға болады. Есеп арналарына арналған дерек қызметі құжатын көрсетуге қатысты толық ақпарат алу үшін осы мақаладағы Дерек қызметі құжатының URL мекенжайы арқылы есеп деректерін импорттау бөліміне қараңыз.

Сонымен қатар, бұл файлды басқа жұмыс кітаптары мен есептерде есеп арналарын пайдалануды қалаған тұлғаларға қол жетімді ету үшін оны SharePoint дерек арналары кітапханасына жариялауға болады. Деректер арнасы кітапханалары туралы қосымша ақпарат алу үшін MSDN ішіндегіPowerPivot деректер арналары бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×