Деректерді шолғыштағы жұмыс кітабында сүзу

Деректерді сүзу ұяшықтар ауқымында немесе кесте бағанында деректер жиынын жасаудың жылдам әрі оңай жолы болып табылады. Сүзілген деректер көрсетілген шарт сәйкес келетін жолдарды ғана көрсетіп, көрсету қажет емес деректерді жасырады. Сондай-ақ, бірнеше баған бойынша сүзуге де болады. Сүзгілер қосымша болып табылады. Қолданылатын әрбір қосымша сүзгі ағымдағы сүзгімен жасалған деректердің жиынына ғана жұмыс істейді, сондықтан кейінірек деректер жиынын сүзеді. Осылайша, алдымен деректерді 2008 жылғы деп, одан кейін Франция бойынша деректер дер сүзуге болады. Нәтиже ақпаратында тек 2008 ж. Франция бойынша деректер қамтылады.

Мәндер тізімі немесе шарттар бойынша сүзуге болады.

Не істегіңіз келеді?

Мәтінді сүзу

Сандарды сүзу

Күндерді немесе уақыттарды сүзу

Жоғарғы немесе төменгі сандар бойынша сүзу

Бағанға арналған сүзгіні алып тастау

Деректерді сүзуге қатысты мүмкін мәселелер туралы ақпарат алу

Мәтінді сүзу

 1. Құрамында әріптік-сандық деректері бар бағанның орнын анықтаңыз.

 2. Баған тақырыбындағы көрсеткіні Сүзгілеу ашылмалы көрсеткісі нұқыңыз.

 3. Төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  Мәтін мәндерінің тізімінен таңдаңыз.    

  1. Сүзгі түймешігін басыңыз.

  2. Мәтін мәндерінің тізімінде сүзілетін бір не одан көп мәтін мәнін таңдаңыз немесе алып тастаңыз.

   Мәтін мәндерінің тізімі 1000-ға жуық мәннен тұруы мүмкін. Егер тізім үлкен болса, үстіңгі жақтағы (Бәрін бөлектеу) құсбелгісін алып тастап, сүзілетін арнайы мәтін мәндерін таңдаңыз.

   Шарттар құру    

  3. Меңзерді Мәтіндік сүзгілер параметріне апарып, салыстыру операторы пәрмендерінің біреуін басыңыз немесе Теңшелетін сүзгі түймешігін басыңыз.

   Мысалы, арнайы таңбасы бар мәтін бойынша сүзу үшін Басталады тармағын таңдаңыз немесе мәтіннің кез келген жерінде арнайы таңбалары бар мәтін бойынша сүзу үшін Құрамында бар тармағын таңдаңыз.

  4. Теңшелетін сүзгі тілқатысу терезесінде оң жақтағы жолға мәтін енгізіңіз.

   Мысалы, «О» әрпінен басталатын мәтін бойынша сүзу үшін, О әрпін енгізіңіз немесе бір жерінде «қоңырау» сөзі бар мәтін бойынша сүзу үшін, қоңырау сөзін енгізіңіз.

   Егер сізге басқаларын емес, кейбір таңбаларды ортақ пайдаланатын мәтінді табу керек болса, қойылмалы таңбаны пайдаланыңыз.

   Төмендегі кестеде мәтін сүзгілеріне салыстыру шарттары ретінде пайдалануға болатын қойылмалы таңбалар сипатталады.

Пайдаланылатын таңба

Табылатын бөлік

?(сұрақ белгісі)

Кез келген жалғыз таңба
Мысалы, қа?ық жазуы «қазық» және «қарық» сөздерін табады

* (жұлдызша)

Таңбалардың кез келген саны
Мысалы, *түстік бөлігінен «Солтүстік» және «Оңтүстік» табылады

~ (ирек сызық) таңбасынан кейін ?, * немесе ~

Сұрақ белгісі, жұлдызша немесе ирек сызық
Мысалы, ба06~? бөлігінен «ба06?» табылады

Беттің жоғарғы жағы

Сандарды сүзу

 1. Құрамында нөмірленген деректері бар бағанды табыңыз.

 2. Баған тақырыбындағы көрсеткіні Сүзгілеу ашылмалы көрсеткісі нұқыңыз.

 3. Төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  Сандардың тізімінен таңдаңыз.    

  1. Сүзгі түймешігін басыңыз.

  2. Сандар тізімінде бір не одан көп сүзілетін санды таңдаңыз немесе алып тастаңыз.

   Сандардың тізімі 1000-ға жуық саннан тұруы мүмкін. Егер тізім үлкен болса, үстіңгі жақтағы (Бәрін бөлектеу) құсбелгісін алып тастап, сүзілетін арнайы сандарды таңдаңыз.

   Шарттар құру    

  3. Меңзерді Сан сүзгілері параметріне апарып, салыстыру операторы пәрмендерінің біреуін басыңыз немесе Теңшелетін сүзгі түймешігін басыңыз.

   Мысалы, аз және көп сан шектеуі бойынша сүзу үшін, Арасында тармағын таңдаңыз.

  4. Өзгертпелі автосүзгі тілқатысу терезесінде оң жақтағы жолға немесе жолдарға санды немесе сандарды енгізіңіз.

   Мысалы, аз «25» саны және көп «50» саны бойынша сүзу үшін 25 және 50 сандарын енгізіңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Күндерді немесе уақыттарды сүзу

 1. Құрамында күні немесе уақыты бар бағанды табыңыз.

 2. Баған тақырыбындағы көрсеткіні Сүзгілеу ашылмалы көрсеткісі нұқыңыз.

 3. Төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  Күн немесе уақыт тізімінен таңдау    

  1. Сүзгі түймешігін басыңыз.

  2. Күн немесе уақыт тізімінен сүзілетін бір не одан көп күнді немесе уақытты таңдаңыз немесе алып тастаңыз.

   Сүзу процесі әдепкі мәні бойынша жылдар, айлар және күндер иерархиясында ауқымдағы күндердің барлығын топтайды. Иерархиядағы деңгейге құсбелгі қойылғанда немесе алынып тасталғанда, сүзгі сол деңгейдің астына енгізілген күндердің барлығын автоматты түрде таңдайды немесе өшіреді. Мысалы, «2006» таңдалса, веб қарап шығу құралы «2006» астындағы айларды көрсетіп, әр айдың астындағы күндерді тізімде береді.

   Мәндер тізімі 1000-ға жуық мәннен тұруы мүмкін. Егер мәндер тізімі үлкен болса, үстіңгі жақтағы (Бәрін бөлектеу) құсбелгісін алып тастап, сүзілетін мәндерді таңдаңыз.

   Шарттар құру    

  3. Күн сүзгілері параметрін меңзермен көрсетіп, төмендегілердің біреуін орындаңыз:

   Жалпы сүзгі    

   Жалпы сүзгі салыстыру операторы негізделген сүзгілердің бірі болып табылады. Жалпы сүзгіні пайдалану үшін мына іс рәсімін орындаңыз:

   1. Салыстыру амалдағышы пәрмендерінің (Тең, Бұрын, Кейін немесе Арасында) біреуін таңдаңыз немесе Теңшелетін сүзгі түймешігін басыңыз.

   2. Теңшелетін сүзгі тілқатысу терезесінде оң жақтағы жолға күнді немесе уақытты енгізіңіз.

    Мысалы, аз немесе көп күн немесе уақыт бойынша сүзу үшін Арасында тармағын таңдаңыз.

   3. Теңшелетін сүзгі тілқатысу терезесінде оң жақтағы жолға немесе жолдарға күнді немесе уақытты енгізіңіз.

    Мысалы, ертерек «3/1/2006» күні және кешірек «6/1/2006» күні бойынша сүзу үшін 3/1/2006 және 6/1/2006 күндерін енгізіңіз.

    Динамикалық сүзгі    

    Динамикалық сүзгі – сүзгі қайта қолданылған кезде шарттарды өзгертуге болатын сүзгілердің бірі. Динамикалық сүзгіні пайдалану үшін алдын ала анықталған күн пәрмендерінің біреуін басыңыз.

    Мысалы, Кезеңдегі барлық күндер мәзірінде барлық күнді ағымдағы күн бойынша сүзу үшін Бүгін тармағын таңдаңыз немесе барлық күнді төмендегі ай бойынша сүзу үшін Келесі ай тармағын таңдаңыз.

    Ескертулер : .

    • Кезеңдегі барлық күндер мәзірінің астындағы пәрмендер, мысалы, Қаңтар немесе 2-тоқсан жылға қарамастан, кезең бойынша сүзеді. Мысалы, оны бірнеше жылдар бойы сатуды кезең бойынша салыстыру үшін пайдалануға болады.

    • Биыл және Жылдың басынан сүзу параметрлері келер күндерде басқаша қолданылады. Биыл биылғы жыл үшін күндерді келер уақытта берсе, Жылдың басынан бүгінгі күнге дейінгі күндер мен осы күнді ғана береді.

Беттің жоғарғы жағы

Жоғарғы немесе төменгі сандар бойынша сүзу

 1. Құрамында нөмірленген деректері бар бағанды табыңыз.

 2. Баған тақырыбындағы көрсеткіні Сүзгілеу ашылмалы көрсеткісі нұқыңыз.

 3. Сан сүзгілері параметрін меңзермен көрсетіп, Басты 10 тармағын таңдаңыз.

 4. Алғашқы 10 сүзгісі тілқатысу терезесінде төмендегілерді орындаңыз.

  1. Сол жақ жолдағы Жоғарғы немесе Төменгі түймешігін басыңыз. Сүзгі бастапқы ұяшықтар ауқымына негізделген жоғарғы және төменгі мәндерді анықтайды. Ол сүзілген деректер жиынын пайдаланбайды.

  2. Жолдың ортасына Элементтер үшін 1-ден 255-ке дейінгі немесе Пайыз үшін 0,00-ден 100,00-ге дейінгі санды енгізіңіз.

  3. Оң жақтағы жолақта төмендегілердің біреуін орындаңыз:

   • Сан бойынша сүзу үшін Элементтер түймешігін басыңыз.

   • Пайыздық көрсеткіш бойынша сүзу үшін Пайыз түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Бағанға арналған сүзгіні алып тастау

 • Баған сүзгісін алып тастау үшін баған тақырыбындағы «Сүзгі» түймешігін Қолданылған сүзгі белгішесі басып, <Атау> сүзгісін өшіру пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Деректерді сүзуге қатысты мүмкін мәселелер туралы ақпарат алу

Төменде сүзуді шектейтінін немесе сүзуге жол бермейтінін білуіңіз керек ақаулар берілген.

Сақтау пішімдерін араластыруды болдырмау.    Жақсы нәтижелер алу үшін жұмыс кітабының авторы бір бағандағы мәтін мен сан немесе сан мен мәтін сияқты пішімдерін араластырмауы тиіс, өйткені сүзу пәрменінің бір ғана түрі әр бағанға қолданылады. Егер аралас пішімдер болса, сүз тілқатысу терезесі ең жиі кездесетін пішімді көрсетеді. Мысалы, бағанда сан ретінде сақталған үш мән және мәтін ретінде сақталған төрт мән болса, сүзу процесі мәтін сүзгілерін көрсетеді.

Көрсетілген жолдардың ең көп санынан асатын сүзілген жолдар саны болуы мүмкін.     Егер сүзуге сәйкес келетін жолдар саны жұмыс кітабында көрсетілген жолдардың ең көп санынан асатын болса, вебке негізделген көруші ағымдық ең көп санға дейінгі бірінші сүзілген жолдар жиынын көрсетеді. Барлық сүзілген жолдарды көру үшін, сізге келесі дөңгелету аймағына ауысу қажет етілуі мүмкін. Егер жұмыс кітабы Excel Web Access веб-бөлігінде болса, веб-бөлік көрсететін жолдардың санын көбейту қол жетімді болуы мүмкін.

Басылып шығарылмайтын таңбалар сүзуге кедергі жасауы мүмкін.    Вебке негізделген қарап шығу құралы құрамында басылып шығарылмайтын болып табылатын ANSI мәні 0 ден 32-ге дейінгі таңбалары бар бағандар деректерін сүзе алмайды. Excel жұмыс кітабында бұл таңбалар тіктөртбұрышты өрісті толтырғыш таңба етіп көрсетеді. Деректерді сүзу үшін жұмыс кітабының авторы бұл басып шығарылмайтын таңбаларды алып тастауға немесе оларды басып шығарылатын таңбамен ауыстыруға тиісті.

Жиынтық кесте есептерінің есептелген мүшелері.     Есептелген мүшелерді (көк түспен көрсетілген) кез келген басқа элементпен, соның ішінде басқа есептелген мүшелермен тіркестіретін сүзгіні қолдана алмайсыз. Есептелген мүшесі бар сүзгіні пайдалану үшін, тек бір есептелген мүше таңдалғанын тексеріңіз. Екі немесе одан көп элемент таңдасаңыз, кез келген есептелген мүшені өшіріңіз.

Жиынтық кесте есебінің метадеректері көрінуі мүмкін.    Егер жұмыс кітабының авторы болып табылсаңыз және құрамында сүзу қолданылған OLAP Жиынтық кесте есебі бір жұмыс кітабын жариялап отырсаңыз, пайдаланушы жасырылған өріс метадеректерін көруі мүмкін. Егер осы ақпаратты құпия сақтау қажет болса, сүзуді қоспаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×