Деректерді көпіршікті диаграммада беру

Көпіршікті диаграмма деректер нүктелері көпіршіктермен ауыстырылатын және деректердің қосымша деңгейі көпіршіктердің өлшемі арқылы берілетін нүктелік диаграмманың бір түрі болып табылады. Нүктелік диаграмма сияқты, көпіршікті диаграмма санат білігін қолданбайды — көлденең және тік біліктердің екеуі де мән біліктері болып табылады. Нүктелік диаграммада тұрғызылған x мәндері мен y мәндеріне қоса көпіршікті диаграмма x мәндерін, y мәндерін және z (өлшем) мәндерін тұрғызады.

Пішімделген көпіршікті диаграмма

Бұл мақалада

Деректерді көпіршікті диаграммада тұрғызу жайында тереңірек білу

Тыңғылықты көпіршікті диаграмма жасау

Диаграмманы үлгі ретінде сақтау

Деректерді көпіршікті диаграммада тұрғызу жайында тереңірек білу

Деректеріңізде әрбіреуі мәндер жиынтығын қамтитын үш деректер тізбегі болса, онда нүктелік диаграмма орнына көпіршікті диаграмманы қолдануыңызға болады. Көпіршіктер өлшемдері үшінші деректер тізбегіндегі мәндер арқылы анықталады.

Көпіршікті диаграммалар қаржылық деректерді ұсыну үшін жиі қолданылады. Әртүрлі көпіршік өлшемдері белгілі бір мәндерді көзбен көріп түрде айрықшалауда пайдалы.

Көпіршікті диаграмманы жасау үшін, бірінші жол немесе бағандағы x мәндері және сәйкес y мәндері және көпіршік өлшемінің (z) мәндері маңайындағы жолдар немесе бағандардағы тізімдерде берілетіндей етіп деректеріңізді жұмыс парағындағы жолдар немесе бағандарға реттестіріңіз. Мысалы, жұмыс парағыңыздың деректерін келесі суретте көрсетілгендей ұйымдастырыңыз.

Көпіршікті диаграмма

Бұл көпіршікті диаграммада өнімдердің саны көлденең біліктің бойында бейнеленеді, сату көлемдері тік білік бойында бейнеленеді және нарықтағы пайыздық үлестер көпіршіктердің өлшемі арқылы беріледі.

Деректеріңізде төмендегі болса көпіршікті диаграмманы қолдануды қарастырыңыз:

 • Әр деректер нүктесі үшін үш мән    Әр көпіршікке үш мән қажет. Бұл мәндер жұмыс парағында жолдарда немесе бағандарда бола алады, бірақ олар келесі ретте орналасу керек: x мәні, y мәні, содан кейін z мәні.

 • Бірнеше деректер тізбегі    Бірнеше деректер тізбегін көпіршікті диаграммада (бірнеше көпіршікті қатар) тұрғызу бірнеше деректер тізбегін нүктелік диаграммада (бірнеше нүктелік тізбек) тұрғызумен бірдей. Нүктелік диаграммалар x мәндері мен y мәндерінің жиынтығын қолданады, ал көпіршікті диаграммалар x мәндерін, y мәндерін және z мәндерін қолданады.

Көпіршікті диаграмманы жасаған кезде, көпіршікті диаграмманың келесі ішкі түрлерінің біреуін таңдауыңызға болады.

 • Көпіршік немесе 3-D пәрмені бар көпіршік    Көпіршікті диаграмма түрлерінің екеуі де екеудің орнына үш мәннің жиынтықтарын салыстырады. Үшінші мән көпіршік байрақшасының өлшемін анықтайды. Көпіршіктерді 2-D пішімінде немесе 3-D пәрменінде бейнелеуді таңдауыңызға болады.

  Көпіршікті және үш өлшемдік әсерлі көпіршікті диаграмма

Беттің жоғарғы жағы

Тыңғылықты көпіршікті диаграмма жасау

Пішімделген көпіршікті диаграмма

Сонымен, осы көпіршікті диаграмманы қалай жасадық? Келесі іс реті ұқсас нәтижелері бар көпіршікті диаграмманы жасауға көмектеседі. Бұл диаграмма үшін біз үлгілік жұмыс парағы деректерін пайдаландық. Бұл деректерді жұмыс парағыңызға көшіріп алуыңызға немесе жеке деректеріңізді қолдануыңызға болады.

 1. Үлгілік жұмыс парағы деректерін бос жұмыс парағына көшіріңіз немесе көпіршікті диаграммаға тұрғызғыңыз келетін деректерді қамтитын жұмыс парағын ашыңыз.

  Жұмыс парағы дерегінің мысалын көшіру әдісі

  1. Бос жұмыс кітабын немесе жұмыс парағын жасаңыз.

  2. Анықтама тақырыбынан мысал таңдаңыз.

   Ескерту : Жол немесе баған үстіңгі деректемелерін таңдамаңыз.

   Анықтамадан мысалды таңдау

   Анықтама мысалын таңдау

  3. CTRL+C тіркесімін басыңыз.

  4. Жұмыс парағында A1 ұяшығын таңдаңыз және CTRL+V тіркесімін басыңыз.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Өнімдер саны

Сату

Нарықтағы пайыздық үлесі

5

$5,500

3%

14

$12,200

12%

20

$60,000

33%

18

$24,400

10%

22

$32,000

42%

Ескерту : Жұмыс парағыңызда кем дегенде деректердің төрт жолы немесе бағаны болуын қадағалаңыз. Көпіршікті диаграмманы үш немесе одан да аз деректер жолдарынан немесе бағандарынан жасаған кезде, диаграмма көпіршіктерді дұрыс тұрғызбайды.

 1. Көпіршікті диаграммада тұрғызғыңыз келетін деректерді таңдаңыз.

  Ескерту : Жол немесе баған тақырыптарын таңдауға кіргізбеген абзал. Егер өз деректеріңіз бар тақырыптарды таңдасаңыз, диаграмма қате нәтижелерді беруі мүмкін.

 2. Кірістіру қойындысындағы Диаграммалар тобында Басқа диаграммалар тармағын таңдаңыз.

  Excel таспасындағы диаграммалар тобы

 3. Көпіршік ішінен 3-D пәрмені бар көпіршік тармағын таңдаңыз.

 4. Диаграмманың диаграмма аумағы түймешігін басыңыз.

  Бұл Диаграмма құралдары параметрін Жасақтама, Жайма және Пішім қойындыларымен қоса бейнелейді.

 5. Жасақтама қойындысындағы Диаграмма мәнерлері тобында қолданғыңыз келетін диаграмма мәнерін таңдаңыз.

  Excel Таспасындағы Диаграмма мәнерлері

  Кеңес : Көпіршікті диаграммамыз үшін біз 29-шы мәнерді қолдандық.

 6. Диаграммада шартты белгілерді нұқыңыз, содан кейін DELETE пернесін басыңыз.

 7. Диаграмма өлшемін өзгерту үшін Пішім қойындысындағы Өлшем тобында Кескін биіктігі және Кескін ені жолағындағы қалаған кескін өлшемін таңдаңыз, содан кейін ENTER пернесін басыңыз.

  Кеңес : Көпіршікті диаграммамыз үшін біз кескін биіктігі және кескін ені екеуіне де 3.5" қолдандық.

  Excel Таспасындағы Өлшем тобы

 8. Диаграмма тақырыбын қосу, пішімдеу және диаграммаға орналастыру үшін диаграмма аумағы тармағын таңдаңыз, содан кейін келесіні орындаңыз:

  1. Жайма қойындысындағы Шендер тобында Диаграмма тақырыбы, содан кейін Диаграммадан жоғары тармағын таңдаңыз.

   Excel таспасындағы белгілер тобы

  2. Диаграммада, диаграмма тақырыбын таңдаңыз, содан кейін қалаған мәтінді теріңіз.

   Кеңес : Көпіршікті диаграммамыз үшін біз Өндіріс нарығының үлесін зерттеу сөздерін тердік.

  3. Диаграмма тақырыбының өлшемін азайту үшін, тақырыпты тінтуірдің оң жағымен нұқыңыз, содан кейін мәтінмәндік мәзірдегі Өлшем қорабына қалаған өлшемді енгізіңіз.

   Кеңес : Көпіршікті диаграммамыз үшін біз 12 қолдандық.

  4. Диаграмма тақырыбын тұрғызу аумағы сәйкес реттеу үшін диаграмма тақырыбын нұқыңыз, содан кейін оны қалаған орынға сүйреңіз.

 9. Көлденең білік тақырыбын қосу үшін диаграмманың диаграмма аумағын нұқыңыз, содан кейін келесіні орындаңыз:

  1. Жайма қойындысындағы Шендер тобында Білік тақырыптары тармағын, Негізгі көлденең білік тақырыбы тармағын таңдаңыз, содан кейін Білік астындағы тақырып тармағын таңдаңыз.

  2. Көлденең білік тақырыбын нұқыңыз, қалаған мәтінді теріңіз, содан кейін ENTER пернесін басыңыз.

   Кеңес : Көпіршікті диаграммамыз үшін біз Өнімдер санын тердік.

 10. Тік білікті нұқыңыз немесе оны диаграмма элементтерінің тізімінен (Жайма қойындысы, Ағымдық таңдау тобы, Диаграмма элементтері жолағы) таңдаңыз.

 11. Пішім қойындысындағы Ағымдық таңдау тобында Таңдауды пішімдеу тармағын таңдаңыз.

 12. Білік параметрлері ішінен келесіні орындаңыз:

  1. Ең кішіүшін Қойылған параметрін таңдаңыз, содан кейін Қойылған жолағында 0 (нөл) теріңіз.

  2. Ең үлкен үшін Қойылған параметрін таңдаңыз, содан кейін Қойылған жолағында болуын қалайтын санды теріңіз.

   Кеңес : Көпіршікті диаграммамыз үшін біз 80000 тердік.

 13. Пішім білігі тілқатысу терезесінде Сан параметрін таңдаңыз.

 14. Сан астындағы Бөлшек сандар бөлігі жолағында 0 (нөл) теріңіз, содан кейін Жабу әмірін таңдаңыз.

 15. Тұрғызу аумағына, диаграмма аумағына, диаграмма тақырыбына немесе диаграмманың тік білігіне арнайы пішімдеу пәрменін қолдану үшін сол диаграмма элементін таңдаңыз немесе оны диаграмма элементтерінің тізімінен (Жайма қойындысы, Ағымдық таңдау тобы, Диаграмма элементтері жолағы) таңдаңыз, содан кейін келесіні орындаңыз:

  1. Пішім қойындысындағы Кескін мәнерлері тобында Қосымша түймешігін Түймешік суреті түймешігін басыңыз, содан кейін қолданғыңыз келетін пәрменді таңдаңыз.

   Excel таспасындағы пішіндердің мәнерлері

   Кеңес : Көпіршікті диаграммамыз үшін біз тұрғызу аумағына Әккі пәрмен - екпін 4, диаграмма аумағына Күшейтілген пәрмен - екпін 4, диаграмма тақырыбына Әккі пәрмен - екпін 4 және тік білікке Күшейтілген сызық - екпін 6 қолдандық.

 16. Егер жұмыс кітапшаңызда қолданған әдепкі тақырыптан басқа тақырып түстерін қолданғыңыз келсе, келесіні орындаңыз:

  1. Бет жаймасықойындысындағы Тақырыптар тобында Тақырыптар параметрін таңдаңыз.

   Excel таспасындағы тақырыптар тобы

  2. Бекітілген тобынан қолданғыңыз келетін тақырыпты таңдаңыз.

   Кеңес : Көпіршікті диаграммамыз үшін біз Құйма зауыты тақырыбын қолдандық.

Беттің жоғарғы жағы

Диаграмманы үлгі ретінде сақтау

Егер тап қазір жасаған диаграммаңыз сияқты басқасын жасағыңыз келсе, басқа ұқсас диаграммалардың негізі ретінде пайдалана алуыңыз үшін диаграмманы үлгі ретінде сақтай аласыз.

 1. Үлгі ретінде сақтағыңыз келетін диаграмманы нұқыңыз.

 2. Жасақтама қойындысының Түрі тобындағы Үлгі ретінде сақтау түймешігін нұқыңыз.

  Excel таспаның Түрі тобы

 3. Файл аты жолағына үлгі атын теріңіз.

  Кеңес : Егер басқа қалтаны белгілемесеңіз, үлгі файлы (.crtx) Диаграммалар қалтасына сақталады және үлгі Диаграмма кірістіру тілқатысу терезесінің (Кірістіру қойындысының Диаграммалар тобындағы Тілқатысу терезесін ашу түймешігі Түмешік суреті ) және Диаграмма түрін өзгерту тілқатысу терезесінің (Жасақтама қойындысының Түрі тобындағы Диаграмма түрін өзгерту) Үлгілер қатынаулы болады.

  Диаграмма үлгісін қолдану тәсілі туралы қосымша ақпарат алу үшін Диаграмма үлгісінің көмегімен таңдаулы диаграмманы қайта пайдалану бөлімін қараңыз.

Ескерту : Диаграмма үлгісі диаграмма пішімдеуін қамтиды және диаграмманы үлгі ретінде сақтағаныңызда пайдаланылатын түстерді сақтайды. Диаграмма үлгісін басқа жұмыс кітабының диаграммасын жасау үшін пайдаланғаныңызда, жаңа диаграмма диаграмма үлгісінің түстерін пайдаланады  — жұмыс кітабына қолданылған құжат тақырыбының түстерін емес. Диаграмма үлгісі түстерінің орнына құжат тақырыбы түстерін пайдалану үшін диаграмма аумағы түймешігін тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз, одан кейін мәтінмәндік мәзірдегі Мәнерге сәйкес келу үшін ысыру түймешігін нұқыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×