Деректерді енгізу пішімдерін енгізу бүркеніштерімен басқару

Деректерді енгізу пішімдерін енгізу бүркеніштерімен басқару

Дерекқорыңызға бірнеше адам деректерді енгізгенде, үйлесімділікті сақтау және дерекқорды басқаруды оңайырақ ету үшін нақты өрістерде пайдаланушылар деректерді қалай енгізуі керектігін анықтауға болады. Мысалы, пайдаланушылар телефон нөмірлерін тек швед пішімінде немесе мекенжайларды француз пішімінде енгізе алатындай пішін үшін енгізу бүркенішін орнатуға болады. Енгізу бүркеніші үшін нақты пішімді орнатуға және дәл сол деректер басқаша көрсетілуі үшін басқа пішімді таңдауға болады.

Бұл мақала енгізу бүркеніштері, оларды қай кезде пайдалану керектігі және оларды жасау әдісі туралы қосымша мәліметтерді береді.

Бұл мақала келесі тақырыптарды қамтиды

Енгізу бүркеніштері туралы

Енгізу бүркенішінің үш бөлігі

Енгізу бүркеніштерін анықтайтын таңбалар

Енгізу бүркенішін жасау

Енгізу бүркеніштерінің шеберін пайдалана отырып енгізу бүркеніштерін қосу

Енгізу бүркеніштері туралы

Енгізу бүркеніштерін қайда және қашан пайдалануға болатынынан бастайық. Енгізу бүркеніштерін кесте өрістеріне, сұрауларға, пішінге және есепті басқару элементтеріне қосуға болады.

Мысалы, енгізу бүркенішін кестедегі «Күн/уақыт» өрісіне немесе «Күн/уақыт» өрісіне байланыстырған пішіндегі мәтін ұясын басқару элементіне қосуға болады. Сондай-ақ, енгізу бүркеніштерін сол деректер түрлеріне орнатылған кесте өрістеріне байланыстыратын мәтін ұялары сияқты пішінді басқару элементтеріне қосуға болады. Егер деректер түрлерімен таныс емес болсаңыз, Деректер түрлеріне және өріс сипаттарына кіріспе мақаласын қараңыз.

Енгізу бүркеніштері таңбалар мен белгілерді пайдалана отырып, өрісте деректерді енгізудің орнатылған пішімін қамтамасыз етеді. Өріске енгізу бүркенішін қолданғанда, сол өріске деректерді енгізетін кез келген адам енгізу бүркеніші анықтайтын нақты үлгіні сақтау керек. Мысалы, дерекқор пайдаланушысы аймақ коды жоқ телефон нөмірін енгізсе, нақ осы бүркеніште, (___) 555-0187 xt. ___ аймақ кодын қоспайынша, пайдаланушы деректерді сақтай алмайды. Дәл мінез-құлық дерекқор құрастырушысы енгізу бүркенішінің параметрлерін қалай орнататынына байланысты болады.

Енгізу бүркеніштері деректерді тексерудің көп мөлшерін береді және пайдаланушылардың жарамсыз деректерді (мысалы, күн өрісінде телефон нөмірін) енгізуіне жол бермейді. Сондай-ақ, енгізу бүркеніштері пайдаланушылардың деректерді үйлесімді түрде енгізуін қамтамасыз етуге көмектесе алады. Бұл үйлесімділік деректерді табуды және дерекқорға қызмет көрсетуді оңайырақ етеді.

Енгізу бүркеніштерін дерекқорға деректерді енгізу пішімін басқару үшін анықтайтыныңызды есте сақтаңыз, бірақ деректерді көрсету әдісін өзгерту үшін дәл сол деректерге басқа пішімді қолдануға болады. Мысалы, енгізу бүркеніші енгізу керек күндерді ЖЖЖЖ.АА.КК сияқты пішімде анықтап, бірақ күн КК-ААА-ЖЖЖЖ түрінде көрсетілуі мүмкін.

Енгізу бүркенішінің үш бөлігі

Енгізу бүркеніштері бір міндетті бөліктен және екі қосымша бөліктен тұрады, әрқайсысы нүктелі үтірмен бөлінеді. Әр бөліктің мақсаты төмендегідей:

 • Бірінші бөлік міндетті. Ол бүркеніш таңбаларын немесе жолды (таңбалар қатары), сонымен бірге, толтырғыштарды және жақша, нүктелер және дефистер сияқты литерал деректерін қамтиды.

 • Екінші бөлік қосымша және ендірілген бүркеніш таңбалары мен олардың өрісте сақталу әдісін білдіреді. Егер екінші бөлік 0 деп орнатылған болса, таңбалар деректермен бірге сақталады, егер ол 1 деп орнатылған болса, таңбалар тек көрсетіледі және сақталмайды. Екінші бөлікті 1 деп орнату дерекқор қоймасының бос орнын үнемдеуі мүмкін.

 • Енгізу бүркенішінің үшінші бөлігі де міндетті емес және толтырғыш ретінде пайдаланылатын жалғыз таңбаны немесе бос орынды көрсетеді. Әдепкі бойынша, Access астын сызуды (_) пайдаланады. Егер басқа таңбаны пайдалану керек болса, оны бүркеніштің үшінші бөлігінде енгізіңіз.

Мысалы, АҚШ пішіміндегі телефон нөмірлері үшін енгізу бүркеніші мынадай: (999) 000-000;0;-:

 • Бүркеніш 9 және 0 деген екі толтырғыш таңбаларды пайдаланады. 9 міндетті емес санды көрсетеді (бұл аймақ кодын енгізуді міндетті емес етеді) және әр 0 міндетті санды көрсетеді.

 • Енгізу бүркенішінің екінші бөлігіндегі 0 бүркеніш таңбалары деректермен бірге сақталатынын білдіреді.

 • Енгізу бүркенішінің үшінші бөлігі толтырғыш ретінде сызықша (-) емес, астын сызу (_) пайдаланылатынын көрсетеді.

Беттің жоғарғы жағы

Енгізу бүркеніштерін анықтайтын таңбалар

Төмендегі кестеде енгізу бүркеніші үшін толтырғыш және литерал таңбалар тізілген және оның деректерді енгізуді басқару әдісі түсіндірілген:

Таңба

Түсініктеме

0

Пайдаланушы сан енгізуі керек (0–9).

9

Пайдаланушы сан енгізе алады (0–9).

#

Пайдаланушы санды, бос орынды, қосу немесе алу белгісін енгізе алады. Өткізіп жіберілсе, Access бос орынды енгізеді.

L

Пайдаланушы әріп енгізуі керек.

?

Пайдаланушы әріп енгізе алады.

A

Пайдаланушы әріп немесе сан енгізуі керек.

a

Пайдаланушы әріп немесе сан енгізе алады.

&

Пайдаланушы таңба немесе бос орын енгізуі керек.

C

Пайдаланушы таңбалар немесе бос орындар енгізе алады.

. , : ; - /

Ондық және мыңдық толтырғыштар, күн-ай және уақыт ажыратқыштар. Таңдалатын таңба Microsoft Windows аймақтық параметрлеріне байланысты.

>

Кейінгі таңбалардың барлығы бас әріптерге түрлендіріледі.

<

Кейінгі таңбалардың барлығы кіші әріптерге түрлендіріледі.

!

Енгізу бүркенішін сол жақтан бастап, оң жаққа қарай толтырады.

\

Кейінгі таңбалар сол күйінде көрсетіледі.

""

Қос тырнақшаға алынған таңбалар сол күйінде көрсетіледі.

Беттің жоғарғы жағы

Енгізу бүркенішін жасау

Енгізу бүркеніштерін бүркеніштер шеберін пайдалана отырып тез қосуға немесе «Енгізу бүркеніші» сипатының параметріне теңшелетін бүркеніштерді енгізу арқылы бүркеніштерді қолмен көрсетуге болады.

Енгізу бүркеніштерінің шеберін пайдалана отырып енгізу бүркеніштерін қосу

Бұл бөлімде енгізу бүркеніштерінің шеберін пайдалана отырып кесте өрісіне, сұрауға, пішінге немесе есепті басқару элементіне алдын ала анықталған енгізу бүркенішін қосу әдісі сипатталған.

Енгізу бүркенішін кесте өрісіне қосу

Енгізу бүркенішін сұрауға қосу

Енгізу бүркенішін пішінге немесе есепті басқару элементіне қосу

Енгізу бүркеніштері шеберіндегі енгізу бүркеніштерін теңшеу

Өріс сипаты параметріндегі енгізу бүркеніштерін теңшеу

Енгізу бүркенішін кесте өрісіне қосу

Енгізу бүркеніштерін мәтін, сан (репликациялау идентификаторынан басқа), валюта және күн/уақыт деректер түрлеріне орнатылған өрістермен бірге пайдалануға болады.

Ескерту : «Күн/уақыт» өрісі үшін енгізу бүркенішін пайдалансаңыз, Күнді таңдау басқару элементі сол өріс үшін қол жетімді емес болады.

 1. Шарлау аумағында кестені тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз және мәтінмәндік мәзірдегі Құрастырушы көрінісі түймешігін басыңыз.

 2. Енгізу бүркенішін қосу керек өрісті басыңыз.

 3. Өріс сипаттары астында, Жалпы қойындысында Енгізу бүркеніші сипатының жолағын басыңыз.

 4. Енгізу бүркеніштерінің шеберін іске қосу үшін Құрастыру түймешігін Builder button басыңыз.

 5. Енгізу бүркеніштерінің тізімінде қосу керек бүркеніш түрін таңдаңыз.

  Access жұмыс үстелі дерекқорындағы Енгізу бүркеніштерінің шебері

 6. Сынама пәрменін таңдап, бүркеніш қалай көрсетілетінін сынау үшін деректерді енгізіңіз.

 7. Енгізу бүркенішін ешбір өзгертулерсіз сақтау үшін Келесі түймешігін басыңыз.

 8. Деректерді сақтау әдісінің параметрін таңдаңыз.

 9. Дайын түймешігін басып, өзгертулерді сақтаңыз.

Бөлімнің жоғарғы жағы

Енгізу бүркенішін сұрауға қосу

 1. Шарлау аумағында, сұрауда тінтуірдің оң жақ түймешігін нұқыңыз да мәтінмәндік мәзірде Құрастырушы көрінісі тармағын таңдаңыз.

 2. Сұрау жасақтама торында, жүгіргіні өзгеретін өрісі бар бағанына орналастырыңыз.

  Осы өрісте жүгіргіні кез келген жолға орналастыруыңыз мүмкін.

 3. Өрістің сипаттар кестесін ашу үшін F4 пернесін басыңыз.

 4. Өріс сипаттары астында, Жалпы қойындысында Енгізу бүркеніші сипатының жолағын басыңыз.

 5. Енгізу бүркеніштерінің шеберін іске қосу үшін Құрастыру түймешігін Builder button басыңыз, содан кейін шебердегі нұсқауларды орындаңыз.

Бөлімнің жоғарғы жағы

Енгізу бүркенішін пішінге немесе есепті басқару элементіне қосу

 1. Шарлау аумағында өзгертілетін пішінде немесе есепхатта тінтуірдің оң жақ түймешігін нұқыңыз да мәтінмәндік мәзірде Құрастырушы көрінісі тармағын таңдаңыз.

 2. Өзгертілетін басқару элементінде тінтуірдің оң жақ түймешігін нұқыңыз да мәтінмәндік мәзірде Сипаттар тармағын таңдаңыз.

 3. Барлығы қойындысындағы Енгізу бүркеніші сипат жолағын басыңыз.

 4. Енгізу бүркеніштерінің шеберін іске қосу үшін Құрастыру түймешігін Builder button басыңыз, содан кейін шебердегі нұсқауларды орындаңыз.

Бөлімнің жоғарғы жағы

Теңшелетін енгізу бүркеніштерін жасау

Бүркеніштер шебері ең жалпы пішімдеу қажеттіліктері үшін енгізу бүркеніштерін қамтамасыз еткенімен, кейде қажеттіліктерге қолайлырақ болуы үшін енгізу бүркеніштерін теңшеу керек болуы мүмкін. Енгізу бүркеніштерін алдын ала анықталған бүркеніштерді енгізу бүркеніштерінің шеберінде өзгерту немесе бүркенішті қолдану керек өрісте «Енгізу бүркеніші» сипатын қолмен өзгерту арқылы теңшеуге болады.

Енгізу бүркеніштері шеберіндегі енгізу бүркеніштерін теңшеу

 1. Нысанды құрастырушы көрінісінде ашып, теңшелетін енгізу бүркенішін қосу керек өрісті басыңыз.

 2. Енгізу бүркеніштерінің шеберін іске қосу үшін Құрастыру түймешігін Builder button басыңыз.

 3. Тізімді өңдеу пәрменін таңдаңыз.

  Енгізу бүркеніштерін теңшеу тілқатысу терезесі пайда болады.

 4. Кестеде ішіндегі таңбаларды және толтырғыштарды пайдаланып, Сипаттама мәтін ұясында жаңа сипаттаманы енгізіңіз.

 5. Бүркеніш түрі төмен көрсеткісін басып, қолайлы бүркеніш түрін таңдаңыз.

 6. Жабу түймешігін басыңыз. Тізімде жаңа енгізу бүркеніші көрсетіледі.

Өріс сипаты параметріндегі енгізу бүркеніштерін теңшеу

 1. Шарлау аумағында нысанды тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз және мәтінмәндік мәзірдегі Құрастырушы көрінісі түймешігін басыңыз.

 2. Теңшелетін енгізу бүркенішін жасау керек өрісті басыңыз.

 3. «Өріс сипаттары» аумағында Енгізу бүркеніші мәтін ұясын басып, теңшелетін бүркенішті енгізіңіз.

 4. Өзгертулерді сақтау үшін CTRL+S пернелер тіркесімін басыңыз.

Енгізу бүркенішін анықтау туралы қосымша ақпарат алу үшін Енгізу бүркеніші сипаты өрісін басыңыз да, F1 пернесін басыңыз. Нөмірлер және Ақша өрістерінің енгізу бүркенішінің сипаттамасын қолдан енгізуіңіз қажет.

Беттің жоғарғы жағы

Енгізу бүркенішін қолдану алдында пайдалануды қарастырыңыз

Әдетте дерекқор үлкейгенде деректерді енгізу қажеттіліктері қалай өзгеруі мүмкін екенін қарастырған жөн және мұнда бастауға болатын бірнеше сұрақ берілген:

 • Енгізу бүркенішіңіз пайдаланушыларға қажетті деректерді енгізуге жол бермейді ме? Мысалы, пайдаланушыларға басқа аймақтың пішімінде телефон нөмірін енгізу қажет болады ма?

 • Енгізу бүркенішіңіз көрсету пішімінің параметрлеріне кедергі жасайды ма? Мысалы, Құрастырушы көрінісіне өтіңіз де, енгізу бүркенішіңіз бар өрістің Пішім сипаттарында келесі жолды теріңіз: (&&&) @@@-@@@@. Деректер кестесі көрінісінде өрісті қарап шыққаныңызда, келесі жазу секілді сандарды көре аласыз: (425() 5) 55--1212.

 • «Күн/уақыт» өрісінде «Күнді таңдау» параметрін пайдалануды жоспарлап отырсыз ба? Солай болса, сол өріске енгізу бүркенішін қолдану мүмкін емес.

Беттің жоғарғы жағы

Енгізу бүркеніштерінің мысалдары

Келесі кестедегі мысалдар енгізу бүркеніштерін қалай пайдалану керектігінің жолдарын көрсетеді.

Бұл енгізу бүркеніші

Осы түрдегі мәндермен қамтамасыз етеді

Ескертпелер

(000) 000-0000

(206) 555-0199

Осындай кезде, аумақ кодын енгізуіңіз қажет, себебі бүркеніштің бұл бөлімі (000, жай жақшаларға алынған) 0 толтырғышын пайдаланып тұр.

(999) 000-0000!

(206) 555-0199
( ) 555-0199

Бұндай кезде, аумақ коды бөлімі 9 деген толтырғышты пайдаланып тұр. Леп белгісі де (!) бүркенішті мәтінді сол жақтан оң жаққа қарай терілуге себеп болады.

(000) AAA-AAAA

(206) 555-TELE

Сізге Қазақстан мәнерінде жазылған телефон нөмірінің ең соңғы төрт сандарын әріптерге ауыстырып жіберуге мүмкіндік береді. Аумақ коды бөлімінде аумақ кодының енгізуін шартты қылып орнататын 0 деген толтырғыш пайдаланылғанына назар аударыңыз.

#999

-20
2000

Кез келген төрт таңбадан аспайтын және оңдық пен мыңдық ажыратқыштары жок, оң немесе теріс сан.

>L????L?000L0

GREENGR339M3
MAY R 452B7

Шартты (L) мен таңдаулы (?) әріптер тіркесімі және шартты нөмірлер (0). Одан-үлкен деген белгі пайдаланушылардан барлық әріптерді бас әріптермен жазуды талап етеді. Осы түрдегі енгізу бүркенішті пайдалану үшін, кесте өрісі үшін файл түрін Мәтін немесе Жазбалар өткізуіңіз қажет.

00000-9999

98115-
98115-3007

Шартты пошталық индекс пен таңдаулы қосымша-төрт бөлімі.

>L<??????????????

Даубаев
Айдос

Адам фамилиясының немесе атының бірінші әріпі автоматты түрде бас әріппен жазылады.

ISBN 0-&&&&&&&&&-0

ISBN 1-55615-507-7

Әріптік мәтіні бар кітап нөмірі, шартты бірінші мен соңғы сандар және кез келген әріптер мен таңбалар тіркесімі сол сандардың арасында орналасқан.

>LL00000-0000

DB51392-0493

Шартты әріптер мен таңбалар бас әріптермен жазылады. Бұл түрдегі енгізу бүркеніші, мысалы, пайдаланушыларға бөлек нөмірлер немесе басқа заттарды дұрыстап енгізуге көмектесу үшін пайдаланыңыз.

Электрондық пошта мекенжайларында енгізу бүркеніштерін пайдалану туралы

Электрондық пошта мекенжайларындағы таңбалардың саны әр түрлі болатындықтан, енгізу бүркеніштері электрондық пошта мекенжайларының дұрыс енгізілуін қамтамасыз ету үшін жарамайды. Оның орнына, Тексеру ережесі және Тексеру мәтіні сипаттарын пайдалану ұсынылады.

Келесі кестеде көрсетілген тексеру ережесі электрондық пошта мекенжайының бір немесе бірнеше таңбалармен, содан кейін «@» таңбасымен, содан кейін бір немесе бірнеше таңбалармен, содан кейін нүктемен және содан кейін бір немесе бірнеше таңбалармен енгізілуін қамтамасыз етеді. Мысалы, tom@example.com мекенжайына рұқсат етіледі, бірақ tom@example,com немесе tom@example мекенжайына рұқсат етілмейді. Егер тексеру ережесіне сай емес электрондық пошта мекенжайын енгізсеңіз, Access енгізуді қабылдамайды және Тексеру мәтіні сипатында хабарды көрсетеді. Егер Тексеру мәтіні сипатының жолағына ешбір мәтін енгізілмеген болса, Access жалпы хабарды көрсетеді.

Сипат

Параметр

Тексеру ережесі

Нөл немесе (("*?@?*.?*" ұқсас) және ("*[ ,;]*" ұқсас емес))

Тексеру мәтіні (қосымша)

'@' таңбасы мен толық домен атауы бар электрондық пошта мекенжайын енгізіңіз (мысалы, 'frank@contoso.com').

Тексеру ережелерін пайдалану, сонымен бірге, қадамдық іс рәсімдер туралы қосымша ақпарат алу үшін Тексеру ережесін пайдалана отырып деректерді енгізуді шектеу мақаласын қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×