Деректерді диаграммада немесе сызбада көрсету

Диаграмма мен сызба әсіресе диаграмма байланысқан сызықтармен көрсетілгенде бір біріне ұқсас болып келеді. Дегенмен, әр диаграмма түрінің көлденең білікте (x-білігі ретінде белгілі) және тік білікте (y-білігі ретінде белгілі) айырмашылығы бар.

Пішімделген диаграмма

Бұл пішімделген диаграмма нөмірлі мәндерді тегіс емес аралықта көрсетілетін бір деректер нүктелеріне жинайтын мәндерді көрсетеді.

Пішімделген сызба

Бұл пішімделген сызба санат деректерін (бұл жағдайда уақыт аралығын) көлденең білік және барлық нөмірлі тік білік бойынша үлестіреді.

Осы диаграмма түрлерінің біреуін таңдамастан бұрын сізге олардың айырмашылығы туралы және диаграмманы сызбаның орнына немесе керісінше пайдалану қай кезде тиімді екенін білуіңіз керек.

Бұл бөлімде

Диаграмма мен сызбаның қолдану ретін білу

Диаграмма мен сызбаның қолдану ретін білу

Диаграмма және сызба түрлерін сараптау

Диаграмма жасау

Сызба жасау

Диаграмманы үлгі ретінде сақтау

Диаграмма мен сызбаның қолдану ретін білу

Диаграмма мен сызба арасындағы айырмашылық олар деректерді көлденең білікте сызады. Мысалы, дигарамма мен сызба жасау үшін жұмыс парағын қолданған кезде деректердің әртүрлі таратылғанын көресіз.

Күнделікті жауын жұмыс парағы деректерінің суреті

Диаграммадағы А бағанындағы күнделікті жауын мәні көлденең (x) білігінде x мәндері ретінде көрсетіледі және В бағанындағы бөлшек мәндер тік (y) білігінде мәндер ретінде көрсетіледі. Көбінесе xy диаграммасына қатысты, диаграммa санаттарды ешқашан көлденең білікте көрсетпейді.

Диаграмманың суреті

Диаграммада әрқашан нөмірлі деректер жиынын көлденең (мән) білігімен және басқа нөмірлі деректер жиынын тік (мән) білігімен көрсететін екі мән білігі болады. Диаграмма деректерге байланысты мәндерді жинай отырып x және y нөмірлі мәні қиылысындағы жерді көрсетеді. Бұл деректер нүктелері деректерге байланысты көлденең немесе тік біліктерге теңдей немесе теңдей емес таратылады.

Диаграммадағы бірінші деректер нүктесі 137 (бөлшек) y мәнін және 1.9 (күнделікті жауын) x мәнін көрсетеді. Бұл нөмірлер жұмы парағындағы A9 және B9 ұяшықтарындағы мәндерді көрсетеді.

Сызбада көлденең білікте теңдей таратылатын күнделікті жауын және бөлшек мәндер екі дерек нүктелері ретінде көрсетіледі. Себебі сызбада тек бір мән білігі бар (тік білік). Диаграмманың көлденең білігі деректің теңдей топтастыруын (санаттарды) көрсетеді. Себебі санаттар деректерде берілмейді және олар автоматты түрде жасалады. Мысалы, 1, 2, 3 және т.б.

Бұл сызбаны қолданбаудың жақсы үлгісі.

Сызбаның суреті

Сызба көлденең (санат) білігімен санат деректерін және тік (мән) білігімен нөмірлі мәндерді таратады.

B9 ұяшығы) 137-дың бөлшек y мәні және and the daily rainfall value of (A9 ұяшығы) 1.9-дың күнделікті жауын x мәні сызбада бөлек деректер нүктелері ретіне көрсетіледі. Бұл деректер нүктелерің ешқайсысы бірінші деректер нүктелері емес және сызбада көрсетілмейді  — оның орнына әр деректер қатары деректер нүктесі жұмыс парағындағы (A2 және B2 ұяшығы) бірінші деректер жолының мәндеріне қатысты болып табылады.

Білік түрі және кеңейту айырмашылығы

Себебі диаграмманың көлденең білігі мән білігі болады және бұл нөмірлі мәндерді немесе нөмірлі мәндер ретінде көрсетілетін деректер мәндерін (күн немесе сағат) көрсетеді. Нөмірлі мәндерді көлденең білікпен жоғары икемділікпен қөрсету үшін тік білікті кеңейту параметрлерін өзгерткендегі сияқты біліктің кеңейту параметрлерін өзгертуіңізге болады.

Себебі сызбаның біліг санат білігі және бұл тек қана мәтін немесе күн біліктері ған болады. Мәтін білігі тек (нөмірсіз деректер немесе мәндерге жатпайтын нөмірлі санаттарды) теңдей аралықта көрсетеді. Мерзім білігі арнайы аралықта хронологиялық тәртіппен немесе күннің, айдың немесе жылдың нөмірі сияқты өлшем бірлікте және жұмыс парағындағы мерзімдер ретсіз болғанда немесе сол өлшем бірлікте болғанда мерзімдерді көрсетеді.

Санат білігінің кеңейту параметрі мән білігінің кеңейту параметрлерімен салыстырыла шектеледі. Кеңейту параметрлері қолданылатын біліктің түріне байланысты болып табылады.

Беттің жоғарғы жағы

Диаграмма мен сызбаның қолдану ретін білу

Нүктелік диаграммалар көбінесе ғылыми, статистикалық және инженерлік деректер сияқты сандық мәндерді көрсету және салыстыру үшін пайдаланылады. Бұл диаграммалар бірнеше деректер қатарындағы нөмірлі мәндер арасындағы қатынасты көрсетуге тиімді және сандардың екі тобын xy координатасының бір қатары ретінде сызады.

Сызба созылмалы уақыттағы және ағымдағы деректерді көрсетеді, сонымен қатар жалпы шкаламен салыстырылуы мүмкін, сондықтан тең уақыт аралықтарындағы немесе уақыты өткен деректердегі өзгерістерді көрсету үшін пайдаланылады. Сызбада, санат деректері көлденең біліктің бойына біркелкі етіп орналастырылады және барлық мән деректері тік біліктің бойына біркелкі үлестіріледі. Жалпы ереже бойынша егер деректерде нөмірсіз x мәндері болса сызбаны қолданыңыз — нөмірлі x мәндері үшін нүктелік диаграмманы пайдалану тиімді.

Қалаған кезде диаграмманы сызбаның орнына пайдалану

 • Көлденең біліктің шкаласын өзгерту    Себебі диаграмманың көлденең білігі мән білігі және кеңейту параметрлері болып табылады.

 • Көлденең білікте логарифмдік шкаланы пайдалану    Көлденең білікті логарифмдік шкалаға айналдыруыңызға болады.

 • Қосарланған немесе топтастырылған мәндердің жиынын қамтитын жұмыс парағының деректерін көрсету    Диаграммада топтастырылған мәндер туралы ақпарат алу үшін біліктің бөлек шкалаларын реттеуіңізге болады.

 • Деректердің үлкен жиынында әшекейді көрсету    Диаграммалар деректе әшекейлерді көрсету үшін тиімді мысалы сызықтық немесе сызықтық емес трендтерді, кластерді және қалдықтарды көрсету.

 • Деректер нүктелері сандарын уақытқа қатыссыз салыстыру    Диаграммаға көбірек деректер қоссаңыз салыстырулар жақсырақ жасалады.

Қалаған кезде сызбаны диаграмманың орнына пайдалану

 • Мәтін белгісін көлденең білікке сәйкес пайдалану    Осы мәтін белгілері ай, тоқсан немесе фискалды жылдар сияқты тең мәндерді көрсетеді.

 • Нөмірлі белгілердің азын көлденең білікпен сәйкес пайдалану    Егер жылдар сияқты уақыт аралығын көрсететін аз ғана нөмірлі белгілерді қолдансаңыз, сызбаны қолдануыңызға болады.

 • Көлденең білікте уақыт шкаласын пайдалану    Егер деректерді хронологиялық тәртіппен немесе күннің, айдың немесе жылдың нөмірі сияқты өлшем бірлікте және жұмыс парағындағы мерзімдер ретсіз немесе сол өлшем бірлігінде болса, сызбаны қолданыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Диаграмма және сызба түрлерін сараптау

Диаграмма келесі диаграмма түрлерін пайдаланады

 • Тек таңбалауышы бар диаграмма    Диаграмманың бұл түрі қос мәндерді салыстырады. Диаграмманы деректер маркерібірге пайдаланыңыз, бірақ көптеген деректер нүктелерін пайдаланғанда сызықтарсыз пайдаланыңыз және осы қосу сызықтары деректерді оқуды қиындатады. Сонымен қатар осы диаграмма түрін деректер нүктелерінің байланысын көрсету кезінде пайдалануға болады.

  Тек таңбалауыштары бар нүктелік диаграмма

 • Тегіс сызықтары бар диаграмма және тегіс сызықтары және таңбалауыштары бар диаграмма    Диаграмманың бұл түрі деректер нүктелерін қосатын тегіс қисықты көрсетеді. Тегіс сызықтар таңбалауышпен немесе таңбалауышсыз көрсетіледі. Тегіс сызықты көптеген деректер нүктелері болғанда таңбалауышсыз пайдаланыңыз.

  Жазық сызықтары бар және таңбалауыштары жоқ нүктелік диаграммалар

 • Тік сызықтары бар диаграмма және тік сызықтары және таңбалауыштары бар диаграмма    Диаграмманың бұл түрі деректер нүктелері арасындағы тік сызықтарды көрсетеді. Тік сызықтар байрақшалармен немесе оларсыз көрсетілуі мүмкін.

  Тік сызықтары бар және таңбалауыштары жоқ нүктелік диаграммалар

Сызба келесі диаграмма түрлерін пайдаланады

 • Сызық және сызығы бар таңбалауыш    Таңбалауышпен көрсетілгені жеке деректер мәндерін немесе ол мәндер жоқтығын көрсету үшін арналған, немесе сызба уақыты өткен немесе реттелген санаттарды, әсіресе көптеген деректер нүктелері болғанда және олардың көрсетілу реті маңызды болғанда тиімді болып табылады. Егер көптеген санаттар немесе мәндер жақын болса, таңбалауышсыз сызбаны қолданыңыз.

  Таңбалауыштармен берілген және оларсыз сызбалар

 • Салыстырылған сызық және таңбалауышы бар салыстырылған сызық    Таңбалауышпен көрсетілгені жеке деректер мәндерін немесе ол мәндер жоқтығын көрсету үшін арналған, немесе салыстырылған сызық уақыты өткен мәннің салымының немесе реттелген санаттардың трендін көрсету үшін қолданылады, себебі бұл сызықтардың салыстырылғанын көру қиын, әртүрлі сызба түрін немесе салыстырылған диаграмма аумағын қолданыңыз.

  Таңбалауыштармен берілген және оларсыз жинақталған сызбалар

 • 100% салыстырылған сызық және таңбалауышы бар 100% салыстырылған сызық    Таңбалауышпен көрсетілген жеке деректерді немесе олардың жоқтығын анықтау үшін арналған, 100% салыстырылған сызба уақыты өткенде салынған мәннің немесе реттелген санаттардың пайыздық үлесінің трендін көрсетуге тиімді болып табылады. Егер көптеген санаттар немесе мәндер жақын болса, таңбалауышы жоқ 100% салыстырылған сызбаны қолданыңыз.

  Кеңес : Деректің осы түрі жақсы көрсетілуі үшін 100% салыстырылған аумақты пайдаланыңыз.

  Таңбалауыштармен берілген және оларсыз үлестік сызбалар

 • Үш өлшемдік сызба    Үш өлшемді сызбалар әрбір деректер жолын немесе бағанын үш өлшемді таспа түрінде көрсетеді. Үш өлшемді сызықтық диаграммада өзгертуге болатын көлденең, тік және тереңдік біліктері болады.

  Үш өлшемдік сызба

Беттің жоғарғы жағы

Диаграмма жасау

Пішімделген диаграмма

Диаграмманы қалау жасау керек? Келесі іс реті ұқсас нәтижесі бар диаграмманы жасауға көмектеседі. Бұл диаграмма үшін жұмыс парағының үлгісін қолдандық. Бұл деректі жұмыс парағына көшіруіңізге немесе өз дерегіңізді пайдалануыңызға болады.

 1. Жұмыс парағының үлгісін таза жұмыс парағына көшіріңіз немесе диаграммаға сызғыңыз келген деректері бар жұмыс парағын ашыңыз.

  Жұмыс парағы дерегінің мысалын көшіру әдісі

  1. Бос жұмыс кітабын немесе жұмыс парағын жасаңыз.

  2. Анықтама тақырыбынан мысал таңдаңыз.

   Ескерту : Жол немесе баған үстіңгі деректемелерін таңдамаңыз.

   Анықтамадан мысалды таңдау

   Анықтама мысалын таңдау

  3. CTRL+C тіркесімін басыңыз.

  4. Жұмыс парағында A1 ұяшығын таңдаңыз және CTRL+V тіркесімін басыңыз.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A.

B

Күнделікті жауын

Бөлшек

4.1

122

4.3

117

5.7

112

5.4

114

5.9

110

5.0

114

3.6

128

1.9

137

7.3

104

 1. Диаграммада сызғыңыз келген деректерді таңдаңыз.

 2. Кірістіру қойындысындағы Диаграммалар тобындаНүктелік диаграммасын түймешігін басыңыз.

  Excel таспасындағы диаграммалар тобы

 3. Тек таңбалауышы бар диаграмма.

  Кеңес : Атауын көру үшін тінтуірді кез келген диаграмманың үстіне қалдыруңызға болады.

 4. Диаграмманыңдиаграмма аумағы басыңыз.

  Бұл Диаграмма құралдарын бейнебетке шығарып, Жасақтама , Орналасу және Пішім қойындыларын қосады.

 5. Жасақтама қойындысындағы Диаграммалар мәнерлері тобында қолданғыңыз келген диаграмма мәнерін басыңыз.

  Excel таспасындағы диаграмма мәнері

  Кеңес : Біздің диаграмма үшін 26-мәнерді қолданамыз.

 6. Диаграмма атауын басыңыз және қалаған мәтінді теріңіз.

  Кеңес : Біздің диаграмма үшін Күнделікті жауындағы бөлшек деңгейлерін тердік.

 7. Диаграмманың атауын қысқарту үшін атауды тінтуірдің оң пернесімен басыңыз және содан соң қалаған өлшемді мәтінмәндік мәзірдегі Қаріп өлшемі жолағына енгізіңіз.

  Кеңес : Біздің диаграмма үшін 14 қолдандық.

 8. Диаграмманың диаграмма аумағын басыңыз.

 9. Орналасу қойындысындағыБелгілер тобында Біліктер тақыраптарытүймешігін басыңыз.

  1. Көлденең білік тақырыбын қосу үшін Бастапқы көлденең білік тақырыбын және содан соң Білік астындағы тақырыпты түймешігін басыңыз.

  2. Тік білік тақырыбын қосу үшін Бастапқы тік білік тақырыбын және содан соң қалаған тік білік тақырыбын теріңіз.

   Кеңес : Біздің диаграмма үшін Айналдырылған тақырыпты қолдандық.

   Excel таспасындағы белгілер тобы

  3. Әр тақырыпты басыңыз, қалаған тақырыпты теріңіз және содан соң ENTER пернесін басыңыз.

   Кеңес : Біздің диаграмма үшін көлденең білік тақырыбында Күнделікті жауынды және тік білік тақырыбында Бөлшек деңгейін тердік.

 10. Диаграмманың тұрғызу аумағы басыңыз немесе диаграмма элементтерінің тізімінен Сызу аумағын таңдаңыз (Орналасу қойындысы, Ағымдық таңдау тобы, Диаграмма элементтері терезесі).

 11. Пішім қойындысындағы Пішін мәнерлері тобында Басқасы түймешігін Түймешік суреті содан соң қалаған әсерді басыңыз.

  Кеңес : Біздің диаграмма үшін Subtle Effect - Accent 3 қолданылды.

  Excel таспасындағы пішіндердің мәнерлері

 12. Диаграмманың диаграмма аумағын басыңыз.

 13. Пішім қойындысындағы Пішін мәнерлері тобында Басқасы түймешігін Түймешік суреті содан соң қалаған әсерді басыңыз.

  Кеңес : Біздің диаграмма үшін Subtle Effect - Accent 1 қолданылды.

 14. Егер тақырып түстерін жұмыс парағына қолданылған әдепкі бойынша тақырыптан бөлек пайдаланғыңыз келсе, мыналарды орындаңыз:

  1. Бет орналасуы қойындысындағы Тақырыптар тобынан Тақырыптар түймешігін басыңыз.

   Excel таспасындағы тақырыптар тобы

  2. Ендірілген астында қалаған тақырыпты басыңыз.

   Кеңес : Біздің сызбағаOffice тақырыбы қолданылды.

Беттің жоғарғы жағы

Сызба жасау

Пішімделген сызба

Сызбаны қалау жасау керек? Келесі іс реті ұқсас нәтижесі бар диаграмманы жасауға көмектеседі. Бұл диаграмма үшін жұмыс парағының үлгісін қолдандық. Бұл деректі жұмыс парағына көшіруіңізге немесе өз дерегіңізді пайдалануыңызға болады.

 1. ұмыс парағының үлгісін таза жұмыс парағына көшіріңіз немесе сызбаға сызғыңыз келген деректері бар жұмыс парағын ашыңыз.

  Жұмыс парағы дерегінің мысалын көшіру әдісі

  1. Бос жұмыс кітабын немесе жұмыс парағын жасаңыз.

  2. Анықтама тақырыбынан мысал таңдаңыз.

   Ескерту : Жол немесе баған үстіңгі деректемелерін таңдамаңыз.

   Анықтамадан мысалды таңдау

   Анықтама мысалын таңдау

  3. CTRL+C тіркесімін басыңыз.

  4. Жұмыс парағында A1 ұяшығын таңдаңыз және CTRL+V тіркесімін басыңыз.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A.

B

C

Күн-ай

Күнделікті жауын

Бөлшек

1/1/07

4.1

122

1/2/07

4.3

117

1/3/07

5.7

112

1/4/07

5.4

114

1/5/07

5.9

110

1/6/07

5.0

114

1/7/07

3.6

128

1/8/07

1.9

137

1/9/07

7.3

104

 1. Сызбада сызғыңыз келген деректерді таңдаңыз.

 2. Кірістіру қойындысындағы Диаграммалар тобындаСызба түймешігін басыңыз.

  Excel таспасындағы диаграммалар тобы

 3. Тек таңбалауышы бар диаграмма.

 4. Диаграмманыңдиаграмма аумағы басыңыз.

  Бұл Диаграмма құралдарын бейнебетке шығарып, Жасақтама , Орналасу және Пішім қойындыларын қосады.

 5. Жасақтама қойындысындағы Диаграммалар мәнерлері тобында қолданғыңыз келген диаграмма мәнерін басыңыз.

  Excel таспасындағы диаграмма мәнері

  Кеңес : Біздің диаграмма үшін Style 2 қолданылды.

 6. Орналасу қойындысында Белгілер тобында Диаграммалар тақырыбы түймешігін басып, одан кейін Диаграмма үстінде түймешігін басыңыз.

  Excel таспасындағы белгілер тобы

 7. Диаграмма атауын басыңыз және қалаған мәтінді теріңіз.

  Кеңес : Біздің сызба үшін Күнделікті жауындағы бөлшек деңгейлерін тердік.

 8. Диаграмма тақырыбының өлшемін қысқарту үшін тақырыпты тінтуірдің оң пернесімен басыңыз және содан соң қалаған өлшемді мәтінмәндік мәзірдегі Өлшемі жолағына енгізіңіз.

  Кеңес : Біздің сызба үшін 14 қолдандық.

 9. Диаграммада мәндік белгілерді басыңыз немесе оны диаграмма элементтері тізімінен таңдаңыз (Орналасу қойындысы, Ағымдық таңдау тобы, Диаграмма элементтері терезесі).

 10. Белгілер тобындағы Орналасу қойындысында Мәндік белгілер түймешігін басыңыз, одан кейін қалаған орынды басыңыз.

  Кеңес : Біздің сызбаға Мәндік белгілерді жоғарыда көрсету түймешігін қолданылды.

 11. Деректер қатарын екінші тік білікке сәйкес сызу үшін Күнделікті жауын үшін деректер қатарын басыңыз немесе оны диаграмма элементтері тізімінен таңдаңыз (Орналасу қойындысыАғымдық таңдау тобы, Диаграмма элементтері терзесі).

 12. Орналасу қойындысындағы Ағымдық таңдау тобынан Пішім таңдау түймешігін басыңыз.

  Excel таспасындағы ағымдық таңдау тобы

 13. Қатар параметрі астында, Екінші білік түймешігін содан соң Жабу пәрменін басыңыз.

 14. Орналасу қойындысындағыБелгілер тобында Біліктер тақыраптарытүймешігін басыңыз.

  1. Бастапқы тік білік тақырыбын қосу үшін Бастапқы тік білік тақырыбын және содан соң қалаған тік білік тақырыбын теріңіз.

   Кеңес : Біздің сызбаға Айналдырылған тақырып қолданылды.

  2. Екінші тік білік тақырыбын қосу үшін Екінші бастапқы тік білік тақырыбын және содан соң қалаған тік білік тақырыбын теріңіз.

   Кеңес : Біздің сызбаға Айналдырылған тақырып қолданылды.

  3. Әр тақырыпты басыңыз, қалаған тақырыпты теріңіз және содан соң ENTER пернесін басыңыз.

   Кеңес : Біздің сызбаға бастапқы тік білік тақырыбындаБөлшек деңгейі және екінші тік білік тақырыбында Күнделікті жауын терілді.

 15. Диаграмманың тұрғызу аумағы басыңыз немесе оны диаграмма элементтер тізімінен таңдаңыз (Орналасу қойындысы, Ағымдық таңдау тобы, Диаграмма элементтері терезесі).

 16. Пішім қойындысындағы Пішін мәнерлері тобында Басқасы түймешігін Түймешік суреті содан соң қалаған әсерді басыңыз.

  Кеңес : Біздің сызбаға Subtle Effect - Dark 1 қолданылды.

  Excel таспасындағы пішіндердің мәнерлері

 17. Диаграмманың диаграмма аумағын басыңыз.

 18. Пішім қойындысындағы Пішін мәнерлері тобында Басқасы түймешігін Түймешік суреті содан соң қалаған әсерді басыңыз.

  Кеңес : Біздің сызба үшін Subtle Effect - Accent 3 қолданылды.

 19. Егер тақырып түстерін жұмыс парағына қолданылған әдепкі бойынша тақырыптан бөлек пайдаланғыңыз келсе, мыналарды орындаңыз:

  1. Бет орналасуы қойындысындағы Тақырыптар тобынан Тақырыптар түймешігін басыңыз.

   Excel таспасындағы тақырыптар тобы

  2. Ендірілген астында қалаған тақырыпты басыңыз.

   Кеңес : Біздің сызбағаOffice тақырыбы қолданылды.

Беттің жоғарғы жағы

Диаграмманы үлгі ретінде сақтау

Егер тап қазір жасаған диаграммаңыз сияқты басқасын жасағыңыз келсе, басқа ұқсас диаграммалардың негізі ретінде пайдалана алуыңыз үшін диаграмманы үлгі ретінде сақтай аласыз.

 1. Үлгі ретінде сақтағыңыз келетін диаграмманы нұқыңыз.

 2. Жасақтама қойындысының Түрі тобындағы Үлгі ретінде сақтау түймешігін нұқыңыз.

  Excel таспаның Түрі тобы

 3. Файл аты жолағына үлгі атын теріңіз.

  Кеңес : Егер басқа қалтаны белгілемесеңіз, үлгі файлы (.crtx) Диаграммалар қалтасына сақталады және үлгі Диаграмма кірістіру тілқатысу терезесінің (Кірістіру қойындысының Диаграммалар тобындағы Тілқатысу терезесін ашу түймешігі Түмешік суреті ) және Диаграмма түрін өзгерту тілқатысу терезесінің (Жасақтама қойындысының Түрі тобындағы Диаграмма түрін өзгерту) Үлгілер қатынаулы болады.

  Диаграмма үлгісін қолдану тәсілі туралы қосымша ақпарат алу үшін Диаграмма үлгісінің көмегімен таңдаулы диаграмманы қайта пайдалану бөлімін қараңыз.

Ескерту : Диаграмма үлгісі диаграмма пішімдеуін қамтиды және диаграмманы үлгі ретінде сақтағаныңызда пайдаланылатын түстерді сақтайды. Диаграмма үлгісін басқа жұмыс кітабының диаграммасын жасау үшін пайдаланғаныңызда, жаңа диаграмма диаграмма үлгісінің түстерін пайдаланады  — жұмыс кітабына қолданылған құжат тақырыбының түстерін емес. Диаграмма үлгісі түстерінің орнына құжат тақырыбы түстерін пайдалану үшін диаграмма аумағы түймешігін тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз, одан кейін мәтінмәндік мәзірдегі Мәнерге сәйкес келу үшін ысыру түймешігін нұқыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×