Деректерді автоматты түрде жұмыс парағы ұяшықтарына толтыру

Деректерді автоматты түрде жұмыс парағы ұяшықтарына толтыру

Деректерді жылдам енгізу үшін, Microsoft Office Excel бағдарламасын деректерді автоматты түрде қайталайтын етіп қоюға немесе деректерді автоматты түрде толтыруға болады.

Не істегіңіз келеді?

Бағанға енгізілген элементтерді автоматты түрде қайталау

Бояу таңбалауышы арқылы деректерді толтыру

Деректерді іргелес ұяшықтарға толтыру

Өрнектерді іргелес ұяшықтарға толтыру

Сандар, күндер қатарын немесе басқа да кірістірілген қатар элементтерін толтыру

Деректерді өзгертпелі толтыру қатары арқылы толтыру

Бағанға енгізілген элементтерді автоматты түрде қайталау

Егер ұяшыққа терілген бірінші бірнеше таңба сол бағанда бар жазбаға сәйкес келсе, Excel бағдарламасы қалған таңбаларды өзі енгізеді. Excel бағдарламасы тек ішінде мәтін немесе мәтін мен сандар тіркесімі бар жазбаларды өзі толтырады. Тек сандардан, күндерден немесе уақыттардан тұратын жазбалар автоматты түрде толтырылмайды.

Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

 • Ұсынылған жазбаны қабылдау үшін, ENTER пернесін басыңыз.

  Толтырылған жазба бар жазбаның бас және кіші әріптер өрнегіне толық сәйкес келеді.

 • Өзі енгізілген таңбаларды алмастыру үшін, теруді жалғастыра беріңіз.

 • Өзі енгізілген таңбаларды жою үшін, BACKSPACE пернесін басыңыз.

Ескерту : 

 • Терілетін жазба өздігінен толтырылмасын десеңіз, бұл параметрді ажыратып қоюға болады.

  Ұяшық мәндерінің өздігінен толтырылуын қосу немесе ажырату

  1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті түймешігін нұқып, одан кейін Excel параметрлері түймешігін нұқыңыз.

  2. Ұяшық мәндерінің өздігінен толтырылуын қосу немесе ажырату үшін, Қосымша санатын, одан кейін Өңдеу параметрлері астындағы Ұяшықтар мәндерін автоаяқтауды қосу параметрі жанына құсбелгі қойыңыз немесе алыңыз.

 • Excel бағдарламасы жазбаны тек кірістіру нүктесі ағымдағы ұяшықтың соңында болған кезде ғана толтырады.

 • Excel бағдарламасы өздігінен толтырылуы мүмкін жазбалардың тізімін ішінде белсенді ұяшық бар бағанға негіздейді. Бір жолдың ішінде қайталанатын жазбалар өздігінен толтырылмайды.

Беттің жоғарғы жағы

Бояу таңбалауышы арқылы деректерді толтыру

Деректерді жұмыс парағының ұяшықтарына толтыру үшін, Бояу пәрменін қолдануға болады. Сонымен қатар, Excel бағдарламасы сандар, сан мен мәтін тіркесімдері, күндер немесе уақыт кезеңдері қатарын белгіленген өрнекке сүйене отырып өзі жалғастырады. Дегенмен, деректер қатарының бірнеше түрін жылдам толтыру үшін, ұяшықтарды таңдап, толтыру таңбалауышы Толтыру таңбалауышы апаруға болады.

Бояу таңбалауышы әдепкіде көрсетулі болады, бірақ оны жасыруға болады.

Бояу таңбалауышын бейнелеу немесе жасыру

 1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті түймешігін нұқып, одан кейін Excel параметрлері түймешігін нұқыңыз.

 2. Бояу таңбалауышын бейнелеу немесе жасыру үшін, Қосымша санатын, одан кейін Өңдеу параметрлері астындағы Бояу таңбалауышы мен ұяшықты апаруды қосу параметрі жанына құсбелгі қойыңыз немесе алыңыз.

 3. Бояу таңбалауышын апарған кезде бар деректер алмастырылмау үшін, Ұяшықты қайта жазу алдында ескерту параметрі жанына құсбелгі қойылуын тексеріңіз. Егер бос емес ұяшықтардың қайта жазылуы туралы хабар алу қажет емес болса, бұл құсбелгіні алуға болады.

Бояу таңбалауышын апарғаннан кейін, бөлектелген элементті толтыру жолын таңдауға мүмкіндік беретін Автотолтыру параметрлері түймешігі Түймешік суреті шығады. Мысалы, Тек пішімдерді толтыру параметрін таңдап тек ұяшық пішімдерін немесеПішімсіз толтыру параметрін таңдап тек ұяшықтың мазмұнын толтыруға болады.

Егер бояу таңбалауышы әрбір апарған кезде Автотолтыру параметрлері түймешігі көрсетпеу қажет болса, оны ажыратып қоюға болады.

Автобояу параметрлерін қосу немесе ажырату

 1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті түймешігін нұқып, одан кейін Excel параметрлері түймешігін нұқыңыз.

 2. Қосымша санатын, одан кейін Қиып алу, көшіру және қою тобының астындағы Қою параметрлерінің түймешіктерін көрсету параметрі жанынан құсбелгіні алыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Деректерді іргелес ұяшықтарға толтыру

Белсенді ұяшықты немесе таңдалған ауқымды іргелес ұяшықтың немесе ауқымның мазмұнымен толтыру үшін, Бояу пәрменін қолдануға, не болмаса іргелес ұяшықтарды толтыру таңбалауышы Толтыру таңбалауышы апару арқылы жылдам толтыруға болады.

Белсенді ұяшықты іргелес ұяшықтың мазмұнымен толтыру

 1. Ішінде ұяшыққа толтырылатын деректер бар ұяшықтың астындағы, оң жағындағы, үстіндегі немесе сол жағындағы бір бос ұяшықты таңдаңыз.

 2. Өзіндік қойындысының Өңдеу тобында Толтыру түймешігін нұқып, одан кейін Төмен, Оңға, Жоғары немесе Солға түймешігін нұқыңыз.

  Excel таспасының суреті

Кеңес : Ұяшықты оның үстіндегі немесе сол жағындағы ұяшықтың мазмұнымен жылдам толтыру үшін, CTRL+D немесе CTRL+R пернелер тіркесімін басуға болады.

Бояу таңбалауышын апару арқылы деректерді іргелес ұяшықтарға толтыру

 1. Ішінде іргелес ұяшықтарға толтырылатын деректер бар ұяшықтарды таңдаңыз.

 2. Бояу таңбалауышын толтырылатын ұяшықтардың бойымен апарыңыз.

 3. Таңдалған элементті бояу тәсілін таңдау үшін, Автотолтыру параметрлері Түймешік суреті түймешігін басып, қажетті параметрді таңдаңыз.

Ескерту : Егер бояу таңбалауышын бөлектелген элементтен жоғары немесе солға қарай сүйреп, бөлектелген элементтің бірінші бағанынан немесе үстіңгі жолынан өтпей жатып таңдалған ұяшықтарда тоқтап қалса, Excel бөлектелген элементтегі деректерді өшіріп тастайды. Бояу таңбалауышын таңдалған аймақтан шыққанша тінтуір түймешігін босатпастан апару керек.

Беттің жоғарғы жағы

Өрнектерді іргелес ұяшықтарға толтыру

 1. Ішінде іргелес ұяшықтарға толтырылатын өрнек бар ұяшықты таңдаңыз.

 2. толтыру таңбалауышы Толтыру таңбалауышы толтырылатын ұяшықтардың бойымен апарыңыз.

 3. Таңдалған элементті бояу тәсілін таңдау үшін, Автотолтыру параметрлері Түймешік суреті түймешігін басып, қажетті параметрді таңдаңыз.

Кеңестер

 • Сонымен қатар, ішінде өрнек бар ұяшықтың астындағы немесе оң жағындағы ұяшықты толтыру үшін, Бояу пәрмені (Басты қойындысының Түзету тобында) немесе CTRL+D немесе CTRL+R пернелер тіркесімін басу арқылы белсенді ұяшықты іргелес ұяшықтың өрнегімен толтыруға болады.

 • Ішінде өрнек бар бірінші ұяшықтың бояу таңбалауышын екі рет басу арқылы бір өрнекті қолданылатын іргелес ұяшықтарға төмен қарай автоматты түрде толтыруға болады. Мысалы, A1:A15 және B1:B15 ұяшықтарында сандар бар және =A1+B1 өрнегі C1 ұяшығына терілді делік. Өрнекті C2:C15 ұяшықтарына көшіру үшін, C1 ұяшығын таңдап, бояу таңбалауышын екі рет басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Сандар, күндер қатарын немесе басқа да кірістірілген қатар элементтерін толтыру

толтыру таңбалауышы арқылы бір ауқымдағы ұяшықтарды күндер, апта күндері, айлар немесе жылдардың сандарымен немесе мерзімдерімен немесе кірістірілген қатарлармен жылдам толтыруға болады.

 1. Ауқымдағы толтырылатын бірінші ұяшықты таңдаңыз.

 2. Қатардың басталу мәнін теріңіз.

 3. Бір өрнек қалыптастыру үшін келесі ұяшыққа бір мәнді теріңіз.

  Мысалы, 1, 2, 3, 4, 5... қатары керек болса, бірінші екі ұяшыққа 1 және 2 сандарын теріңіз. Егер 2, 4, 6, 8... қатары керек болса, 2 және 4 сандарын теріңіз. Егер 2, 2, 2, 2... қатары керек болса, екінші ұяшықты бос қалдыруға болады.

  Толтыруға болатын қатарлардың басқа мысалдары

  Бір қатарды толтырған кезде, бөлектелген элементтер кестеде көрсетілгендей етіп созылады. Үтірлермен бөлінген элементтер жеке-жеке іргелес ұяшықтарға орналастырылады.

  Бастапқы таңдау

  Кеңейтілген қатарлар

  1, 2, 3

  4, 5, 6,...

  9:00

  10:00, 11:00, 12:00,...

  Дс

  Сс, Ср, Бс,...

  Дүйсенбі

  Сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі,...

  Қаң

  Ақп, Нау, Сәу,...

  Қаң, Сәу

  Шіл, Қаз, Қаң,...

  Қаң-99, Сәу-99

  Шіл-99, Қаз-99, Қаң-00,...

  15-қаң, 15-сәу

  15-шіл, 15-қаз,...

  1999, 2000

  2001, 2002, 2003,...

  1-қаң, 1-нау

  1-мам, 1-шіл, 1-қыр,...

  3-тоқс. (немесе 3-т. не 3-тоқсан)

  4-тоқ., 1-тоқ., 2-тоқ.,...

  1-мәтін, А-мәтін

  2-мәтін, А-мәтін, 3-мәтін, А-мәтін,...

  1-кезең

  2-кезең, 3-кезең,...

  1-көбейтінді

  2-көбейтінді, 3-көбейтінді,...

 4. Ішінде басталу мәндері бар ұяшықты немесе ұяшықтарды таңдаңыз.

 5. Бояу таңбалауышын Толтыру таңбалауышы толтырылатын ауқымның бойымен апарыңыз.

  Өсу тәртібімен толтыру үшін, төмен немесе оңға қарай апарыңыз. Азаю тәртібімен толтыру үшін, жоғары немесе солға қарай апарыңыз.

Кеңестер

 • Сонымен қатар, қатарлар түрін бояу таңбалауышын ауқымның үстінен тінтуірдің оң жақ түймешігімен апарып, контекстік мәзір тиісті пәрменді таңдау арқылы анықтауға болады. Мысалы, егер басталу мәні ҚАҢ-2002 мерзімі болса, АҚП-2002, НАУ-2002 және с.с. қатары үшін Айлар бойынша бояу пәрменін, не болмаса ҚАҢ-2003, ҚАҢ-2004 және с.с. қатары үшін Жылдар бойынша бояу пәрменін таңдаңыз.

 • Егер таңдалғандардың ішінде сандар болса, жасалатын қатарлар түрін реттеуге болады.

  Ұяшықтарды сандар қатарымен толтыру әдісі

  1. Өзіндік қойындысының Өңдеу тобында Толтыру түймешігін нұқып, одан кейін Қатарлар түймешігін нұқыңыз.

   Excel таспасының суреті

  2. Түр астынан келесі параметрлердің біреуін таңдаңыз:

   • Өз кезегінде әрбір ұяшық мәніне Қадам мәні жолағындағы мәнді қосу арқылы есептелетін қатар үшін Сызықтық параметрін таңдаңыз.

   • Өз кезегінде әрбір ұяшық мәніне Қадам мәні жолағындағы мәнді көбейту арқылы есептелетін қатар үшін Өсім параметрін таңдаңыз.

   • Күн мәндерін Қадам мәні жолағындағы мәннің қадамдарымен толтыратын және Күн бірлігі астында көрсетілген бірлікке тәуелді қатар үшін Күн параметрін таңдаңыз.

   • Бояу таңбалауышын апарғандықтан бірдей нәтижелер беретін қатар үшін Автотолтыру параметрін таңдаңыз.

 • Таңдалған екі немесе бірнеше ұяшықтың бояу таңбалауышын апару кезінде CTRL пернесін басып тұру арқылы Автотолтыру параметрінің алдын алуға болады. Одан кейін, таңдалған мәндер іргелес ұяшықтарға көшіріліп, Excel бағдарламасы қатарды жалғастырмайды.

Беттің жоғарғы жағы

Деректерді өзгертпелі толтыру қатары арқылы толтыру

Белгілі бір деректер кезектілігі (мысалы, аты-жөндердің немесе сауда аймақтарының тізімі) оңай енгізілуі үшін, өзгертпелі толтыру қатарын жасауға болады. Өзгертпелі толтыру қатары жұмыс парағындағы бар элементтердің тізіміне негізделген болуы мүмкін, не болмаса тізімді жаңадан теруге болады. Кірістірілген толтыру қатарын (мысалы, айлар мен күндердің толтыру қатарларын) өңдеу немесе жою мүмкін болмағанымен, өзгертпелі толтыру қатарын өңдеуге немесе жоюға болады.

Ескерту : Өзгертпелі тізімде тек мәтін немесе сан аралас мәтін болуға тиіс. Тек сандардан, мысалы, 0-100 арасындағы сандардан тұратын өзгертпелі тізім үшін алдымен мәтін түрінде пішімделген сандар тізімін жасап алу керек.

Сандарды мәтін ретінде пішімдеу әдісі

 1. Мәтін түрінде пішімделетін сандар тізімі үшін жеткілікті ұяшықтарды таңдаңыз.

 2. Өзіндік қойындысының Саны тобында arrow Сан пішімі терезе түймешігін нұқып, одан кейін Мәтін түймешігін нұқыңыз.

  Excel таспасының суреті

  Кеңес : Мәтін параметрін көру үшін, Қосымша пәрменін таңдау қажет болуы мүмкін.

 3. Пішімделген ұяшықтарға сандардың тізімін теріңіз.

Бар элементтер тізіміне негізделген өзгертпелі толтыру қатарын қолдану

 1. Жұмыс парағынан толтыру қатарында қолданылатын элементтердің тізімін таңдаңыз.

 2. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті түймешігін нұқып, одан кейін Excel параметрлері түймешігін нұқыңыз.

 3. Жиі қолданылатын параметрін таңдап, одан кейін Excel қызметімен жұмыс істеудің негізгі параметрлері тізімінен Тізімдерді өзгерту түймешігін басыңыз.

 4. Бөлектелген элементтер тізімінің ұяшық сілтемесін Ұяшықтардан тізімді импорттау жолағында көрсетулі екендігін тексеріп, одан кейін Импорттау пәрменін таңдаңыз.

  Тізімдегі таңдалған элементтер Өзгертпелі тізімдер жолағына қосылады.

 5. ОК түймешігін екі рет басыңыз.

 6. Жұмыс парағында бір ұяшықты нұқып, одан кейін тізімді бастау үшін, пайдаланылатын өзгертпелі бояу қатарындағы элементті теріңіз.

 7. толтыру таңбалауышы Толтыру таңбалауышы толтырылатын ұяшықтардың бойымен апарыңыз.

Жаңа элементтер тізіміне негізделген өзгертпелі толтыру қатарын қолдану

 1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті түймешігін нұқып, одан кейін Excel параметрлері түймешігін нұқыңыз.

 2. Жиі қолданылатын параметрін таңдап, одан кейін Excel қызметімен жұмыс істеудің негізгі параметрлері тізімінен Тізімдерді өзгерту түймешігін басыңыз.

 3. Өзгертпелі тізімдер жолағындағы ЖАҢА ТІЗІМ параметрін таңдап, жазбаларды Тізім элементтері жолағына бірінші элементтен бастап енгізіңіз.

  Әрбір элементті енгізгеннен кейін ENTER пернесін басыңыз.

 4. Тізім аяқталған кезде, Қосу пәрменін таңдап, ОК түймешігін екі рет басыңыз.

 5. Жұмыс парағында бір ұяшықты нұқып, одан кейін тізімді бастау үшін, пайдаланылатын өзгертпелі бояу қатарындағы элементті теріңіз.

 6. Бояу таңбалауышын Толтыру таңбалауышы толтырылатын ұяшықтардың бойымен апарыңыз.

Өзгертпелі толтыру қатарын өңдеу немесе жою

 1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті түймешігін нұқып, одан кейін Excel параметрлері түймешігін нұқыңыз.

 2. Жиі қолданылатын параметрін таңдап, одан кейін Excel қызметімен жұмыс істеудің негізгі параметрлері тізімінен Тізімдерді өзгерту түймешігін басыңыз.

 3. Өзгертпелі тізімдер жолағынан өңделетін немесе жойылатын тізімді таңдап, одан кейін келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Толтыру қатарын өңдеу үшін керекті өзгерістерді Тізім элементтері жолағына енгізіп, одан кейін Қосу пәрменін таңдаңыз.

  • Толтыру қатарын жою үшін, Жою пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×