Дербес текше файлдармен жұмыс істеу

дербес текше файл (.cub) OLAP пішіміндегі деректерді сақтайды. Бұл дерек OLAP серверіндегі OLAP деректер қорының бір бөлігін көрсетеді немесе кез келген OLAP деректер қорынан тәуелсіз жасалады. Дербес текше файлын серверді пайдалану мүмкін емес кезде немесе желіге қосылмай тұрғанда жиынтық кесте есебі және Жиынтық диаграмма есебі өзгертуді жалғастыру үшін пайдаланыңыз.

Қауіпсіздік ескертуі :  Құпия немесе жеке ақпарат қамтитын дербес текше файлды пайдалану мен таратуда абай болыңыз. Текше файл орнына деректерге қатынауды басқару үшін құқықтарды басқаруды қолдануға болатындай етіп деректерді жұмыс кітабында сақтаңыз.

Қосымша мәліметтер алу үшін, 2007 Microsoft Office жүйесіндегі ақпараттық құқықтарды басқару бөлімін қараңыз.

Ескерту : Дербес текше файлдарды Microsoft SQL Server сараптамалық қызметтерінен жасап, оларды қолдану Microsoft OLAP OLE DB провайдеріне негізделеді және Microsoft SQL Server орнатымыңыздың шарты мен лицензиялану объектісі болып табылады.

Қосымша ақпарат алу үшін, SQL Server 2005 лицензиялауы бойынша жиі қойылатын сұрақтар (Ағылшын тілінде) бөлімін қараңыз.

Не істегіңіз келеді?

Дербес текше файлдары туралы қосымша оқу

OLAP серверінің дерекқорынан дербес текше файлын жасау

OLAP сервер дерекқорына дербес текше файлды қайта қосу

Дербес текше файлды жаңарту және қайта жасау

Дербес текше файлға әр түрлі өзгерістер енгізу

Дербес текше файлды жою

Дербес текше файлдары туралы қосымша оқу

OLAP серверінің деректеріне негізделген жиынтық кесте есебі немесе Жиынтық диаграмма есебі жазбасымен жұмыс жасағанда, бастапқы деректерді өз компьютеріңіздегі жеке дербес текше файлға көшіру үшін, дербес текше шеберін қолдана аласыз. Осы дербес файлдарды жасау үшін, осы мүмкіндікті қолдайтын OLAP деректер провайдері, өз компьютеріңізде орнатылған Microsoft SQL Server сараптамалық қызметтерінен MSOLAP қажет.

Дербес текше шеберін қолдану

Дербес текше файлын жасау үшін, OLAP дерекқорындағы деректердің ішжиынын таңдауға дербес текше шеберін қолданып, одан кейін осы ішжиынды сақтауға болады. Жазбаңыз файлда қамтылған әрбір өрісті қамтуға тиіс емес және сіз OLAP дерекқорында қатынаулы кез келген дербес текше файлкесектік пен деректер өрістерін таңдай аласыз. Файлыңыздың өлшемін барынша азайту үшін, тек жазбада көрсетілетін деректерді ғана қамтуыңызға болады. Барлық өлшемділіктерді қамтуға болады, сонымен қатар, өлшемдік түрлерінің барлығы дерлігі үшін көрсету қажет емес төменгі деңгейлі құрамдастар мен жоғары деңгейлі элемент қамти аласыз. Қамтылатын барлық элементтер үшін дерекқордағы оларға қатынаулы дербес текше файлкесектіксипат жолақтары де дербес файлыңызда сақталады.

Деректерді дербес алу және желіде қайтару

Бұны орындау үшін, бірінші, жиынтық кесте немесе диаграмма есебін сервер дерекқорына негізделіп жасау қажет, одан кейін есептен дербес текше файл жасайсыз. Кейінірек есепті сервер дерекқоры мен дербес текше файл арасында қажет кезде ауыстыра аласыз; мысалы, сіз жұмысты үйге алғанда не жолда жылжымалы компьютерді пайдаланып, кейінірек компьютеріңізді желіңізге қосқанда ауыстыра аласыз.

Төмендегі әрекеттер деректерді дербес алып, оларды желіде қайтару бойынша негізгі қадамдарды қамтамасыз етеді.

 1. Дербес күйінде қатынау қажет жиынтық кесте есебі деректеріне негізделген Жиынтық диаграмма есебі немесе OLAP жасаңыз не ашыңыз.

 2. Компьютеріңізде дербес текше файл жасаңыз. OLAP сервер дерекқорынан дербес текше файл жасау бөлімін қараңыз.

 3. Желіңізді үзіп, дербес текше файлмен жұмыс жасаңыз.

 4. Желіңізге қайта қосылып, дербес текше файлға қайта қосылыңыз. OLAP сервер дерекқорына дербес текше файлды қайта қосыңыз.

 5. Дербес текше файлды жаңа деректер арқылы жаңартыңыз, одан кейін дербес текше файлын қайта құрыңыз. Дербес текше файлды жаңарту және қайта жасаубөлімін қараңыз.

 6. Осы үрдісті 3-қадамнан бастап қайталаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

OLAP серверінің дерекқорынан дербес текше файлын жасау

Ескерту : Егер OLAP дерекқоры көлемі үлкен болса, ал текше файлын деректердің үлкен ішкі жиынына қатынасты қамтамасыз ету керек болса, дискте көбірек бос орын болуы тиіс, және файлды сақтауға көп уақыт жұмсалатынын байқайсыз. Көріністі жақсарту үшін MDX сценарийін пайдалану арқылы дербес текше файлын жасаңыз.

 1. Дербес текше файлын жасау үшін жиынтық кесте есебін нұқыңыз,   жиынтық диаграмма есебі үшін байланысқан жиынтық кесте есебі нұқи аласыз.

 2. Параметрлер қойындысының Құралдар тобында OLAP Құралдары түймешігін нұқып, одан кейін Дербес OLAP түймешігін нұқыңыз.

  Outlook Ribbon Image

  Бейнебетке Дербес OLAP параметрлері тілқатысу терезесі көрсетіледі.

  Ескерту : OLAP провайдеріңіз дербес текше файлдарын қолдамаса, Дербес OLAP пәрмені қатынаусыз. Қосымша мәліметтер алу үшін OLAP провайдеріңізге хабарласыңыз.

 3. Деректердің дербес файлын жасау түймешігін басыңыз, ал егер есеп үшін дербес текше файлы бұрыннан бар болса, Дербес деректер файлын өңдеу түймешігін басыңыз.

  Сонда бейнебетке Дербес текше шебері шығады.

 4. Шебердің «1-қадам» бетінен Келесі түймешігін басыңыз.

 5. Шебердің «2-қадам» бетінен дербес текше файлына қосылатын деректер бар сервер текшесінен әрбір дербес текше файлкесектік таңдаңыз. Осындай әрбір өлшемнің жанындағы Қосу жолағы жолағын нұқып, қосылатын дербес текше файлкесектіксипат жолақтарыдеңгей таңдаңыз.

  Ескерту : 

  • Өлшем ішіндегі аралық деңгейлерді елемеуге болмайды.

  • Текше файлының өлшемін кішірейту үшін, есепте көрінбеу керек төменгі деңгейлерді есепке алмаңыз.

  • Сервер дерекқоры мен дербес файл арасында ауысу кезінде Microsoft Office Excel бағдарламасы осы топтарға қолдау көрсету үшін, топталған элементтер бар өлшемдердің қосылғандығын тексеріңіз.

  • Қосу жолағы жолағы жоқ өлшемдер деңгейлерді алып тастауға мүмкіндік бермейді. Барлық өлшемнің осы түрін тек қана толық қосуға және алып тастауға болады.

 6. Шебердің 3-қадам бетінде Көрсеткіштер жолағының жанындағы Қосу жолағы жолағын нұқып, есепте дербес текше файлкесектіксипат жолақтарыдеңгейдеректер жолағы ретінде пайдаланғыңыз келетін өрістерді таңдаңыз. Ең кемінде бір көрсеткіш таңдалуы тиіс немесе көрсеткішпен байланысқан өлшемдерде деректер болмайды. Көрсеткіштер бөлімі астынан әрбір өлшем үшін өлшемнің жанындағы Қосу жолағы жолағын нұқып, дербес текше файлына қосу үшін жоғарғы деңгейдегі элемент таңдаңыз.

  • Дискідегі бос орнының жеткіліксіз болуын болдырмау мақсатында текше файлының өлшемін шектеу және файлды сақтауға жұмсалатын уақытты қысқарту үшін, есепте көрінетін элементтерді ғана таңдаңыз. Таңдалған элементтерге жарамды барлық дербес текше файлкесектіксипат жолақтары автоматты түрде текшеге кіргізіледі.

  • Қосылу керек элементтер жоқ болса, алдыңғы қадамда олар бар өлшем қосылмаған болуы мүмкін. Артқа түймешігін басып, жоқ өлшемді «2-қадам» бетінен таңдап, «3-қадам» бетіне оралыңыз.

   Ескерту : OLAP текше шеберінде деректер өрістері үшін қатынаулы жиынтық функциялары: Sum, Count, Min және Max.

 7. Шебердің 4-қадам бетінде .cub файлының атауы мен орналасуын көрсетіп, Дайын түймешігін басыңыз.

  Файлды сақтауды болдырмау үшін Текше файлын жасау – орындау тілқатысу терезесіндегі Тоқтату параметрін таңдаңыз.

 8. Excel бағдарламасы дербес текше файлын жасауды аяқтағаннан кейін OLAP дербес жұмысын теңшеу тілқатысу терезесіндегі түймешігін басыңыз.

Сұрақ: текшені сақтау барысында компьютерім диск сыйымдылығынан асып кетті.

OLAP дерекқорлары өте ауқымды егжей-тегжейлі деректерді басқаруға жасақталған, соның нәтижесінде сервер дерекқоры жергілікті қатты диск провайдерлеріне қарағанда диск кеңістігінің ауқымдырақ бөлігін алуы мүмкін. Егер дербес текше файл үшін осы деректердің ауқымды ішжиынын белгілесеңіз, қатты дискіңіз кеңістікке сыймауы мүмкін. Төмендегі стратегиялар дербес текше файлыңыздың өлшемін азайтуға көмектеседі.

Диск кеңістігін босату немесе басқа диск табу    Дербес текше файлды сақтамас бұрын, қажетсіз файлдарды дискіңізден жойыңыз немесе файлды желілік дискіге сақтаңыз.

Дербес текше файлға азырақ деректерді қамту    Файлдағы деректер көлемін азайту жолын және жиынтық кесте немесе жиынтық диаграмма есебіңіз үшін қажеттіліктерді қарастырыңыз. Төмендегілерді орындар көріңіз:

 • Өлшемділіктерді жою    Дербес текше шеберінің 2-қадамында жиынтық кесте немесе жиынтық диаграмма есебінде өрістер ретінде көрсетілген өлшемділіктерді ғана таңдаңыз.

 • Мәлімет деңгейлерін жою     Шебердің 2-қадамында Қосу жолағы әрбір таңдалған өлшемділік жанындағы өрісті нұқыңыз, одан кейін есебіңізде көрсетілгендерден төменірек деңгейлерден құсбелгілерді алып тастаңыз.

 • Деректер өрістерін жою    Шебердің 3-қадамында Қосу жолағы Өлшем бірліктері жанындағы өрісті нұқыңыз, одан кейін тек есепте қолданылатын дербес текше файлкесектіксипат жолақтарыдеңгейдеректер жолағы ғана таңдаңыз.

 • Деректер элементтерін жою    Шебердің 3-қадамында Қосу жолағы әрбір өлшемділік жанындағы өрісті нұқыңыз, одан кейін есепке қажетсіз элементтерден құсбелгілерді алып тастаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

OLAP сервер дерекқорына дербес текше файлды қайта қосу

 1. жиынтық кесте есебі үшін байланысқан жиынтық кесте есебі немесе Жиынтық диаграмма есебі параметрін таңдаңыз.

 2. Параметрлер қойындысының Құралдар тобында OLAP Құралдары түймешігін нұқып, одан кейін Дербес OLAP түймешігін нұқыңыз.

  Outlook Ribbon Image

 3. Байланыс болғанда OLAPпараметрін, одан кейін OK түймешігін басыңыз.

 4. Деректер көзін тауып алу ұсынылған болса, Шолу және табу параметрін таңдап, одан кейін желіңізде OLAP серверін тауып алыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дербес текше файлды жаңарту және қайта жасау

Сервер текше файлынан немесе жаңа дербес текше файлдан ең соңғы деректерді пайдалану арқылы қайта жасайтын дербес текше файлжаңарту көп уақыт алатын және уақытша диск кеңістігінің көп аумағын қажет ететін процесс болуы мүмкін. Процесті басқа файлдарға дереу қатынау қажет емес кезде бастаңыз және файлды қайта сақтауға қажетті диск кеңістігі бар екенін тексеріп алыңыз.

 1. Дербес текше файлға негізделген жиынтық кесте есебін нұқыңыз.

 2. Дерек қойындысының Қосылулар тобында Жаңарту түймешігінің қасындағы меңзерді нұқып, одан кейін Жаңарту түймешігін нұқыңыз.

  Excel таспасының суреті

Мәселе: жаңарту барысында есебімде жаңа деректер пайда болмайды.

Бастапқы дерекқор қатынаулы екенін тексеріңіз.    Жаңа деректерді алу үшін дербес текше файл бастапқы сервер дерекқорына қосылуға мүмкіндігі болмауы ықтимал. Текшені деректермен қамтамасыз еткен бастапқы сервер дерекқорының атауы ауыстырылмағанын немесе жылжытылмағанын тексеріңіз. Сервердің қатынаулы екеніне және оған қосыла алатындығыңызға көз жеткізіңіз.

Жаңа деректер қатынау екендігін тексеру    Дерекқор әкімшісі арқылы дерекқор есебіңізде қамтылған аумақтарда жаңартылғандығын анықтаңыз.

Дерекқор ұйымдастырылуы өзгермегендігін тексеру    OLAP сервер текшесі қайта құрылмаған болса, дерекқорға енгізілген өзгерістерді табу үшін, есебіңізді қайта ұйымдастыруыңыз немесе жаңа дербес текше файл не OLAP текше шеберін жасауыңыз қажет болуы мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы

Дербес текше файлға әр түрлі өзгерістер енгізу

Тексерілген дербес текше файлды сақтау көп уақыт алатын процесс болуы мүмкін және файлдың сақталу барысында сіз Excel бағдарламасында басқа жұмыс атқара алмайсыз. Процесті басқа файлдарға дереу қатынауды қажет етпейтін кезде бастаңыз және файлды қайта сақтауға жеткілікті диск кеңістігі барын тексеріңіз.

 1. Желіңізге қосылғандығыңызды және дербес текше файлды деректермен қамтамасыздандырған бастапқы OLAP сервер дерекқорына қатынай алатындығыңызды тексеріңіз.

 2. Дербес текше файлға негізделген жиынтық кесте есебін нұқыңыз немесе жиынтық диаграмма есебі үшін байланыстырылған жиынтық кесте есебін нұқыңыз.

 3. Параметрлер қойындысының Құралдар тобында OLAP Құралдары түймешігін нұқып, одан кейін Дербес OLAP түймешігін нұқыңыз.

 4. Дербес OLAPпараметрін, одан кейін Дербес деректер файлын өңдеу параметрін таңдаңыз.

 5. Файлға әр түрлі деректер таңдау үшін, дербес текше шеберіндегі қадамдарды орындаңыз. Ең соңғы қадамда өзгертіп отырған қолданыстағы файл атауы мен орналасуын белгілеңіз.

Ескерту : Файлды сақтауды болдырмау үшін Текше файлын жасау барысы тілқатысу терезесіндегі Тоқтату түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дербес текше файлды жою

Ескерту : Дербес текше файлды жойсаңыз, ендігі уақытта есепті дербес қолдана алмайсыз немесе есеп үшін жаңа дербес текше файл жасай алмайсыз.

 1. Дербес текше файл қолданатын есептерді қамтитын барлық жұмыс кітаптарын жабыңыз немесе осы сияқты есептер жойылғандығын тексеріңіз.

 2. Windows жүйесінде дербес текше файлды тауып жойыңыз (.cub).

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×