Веб қызметке негізделген пішін үлгісін жасақтау

Сіз сұрау деректері, жіберу деректері немесе сұрау және жіберу деректеріне Веб қызметімен істейтін пішін үлгісін жасақтауыңыз мүмкін.

Бұл мақалада

Шолу

Сыйымдылық талдаулары

Бастамас бұрын

Деректерді сұрау қосылымымен пішін үлгісін жасақтау

Деректерді жіберу қосылымымен пішін үлгісін жасақтау

Деректерді жіберу және сұрау қосылымымен пішін үлгісін жасақтау

Шолу

Пішіннің негізгі деректік қосылым деп аталатын басты деректік қосылымы болады және оның таңдаулы түрде бір немесе бірнеше қосымша деректік қосылымы болуы мүмкін. Пішінге арналған мақсаттарыңызға байланысты деректік қосылым Microsoft SQL Server дерекқоры немесе веб қызметі сияқты сыртқы деректер көзіне пішін деректерін сұрауы немесе беруі мүмкін.

Сіз Веб қызметке негізделген пішін үлгісін жасақтағанда, сіз пішін үлгісін теңшеп сол пішін үлгісіне негізделген пішіндерге Веб қызметтен деректерді қабылдауға, оларға деректерді жіберуге, немесе деректерді қабылдауға және жіберуге рұқсат бере аласыз. Егер сіз пішіндерге деректерді Веб қызметтен қабылдауға рұқсат беру үшін пішін үлгісін жасақтап тұрған болсаңыз, Microsoft Office InfoPath бағдарламасы деректерді сұрау қосылымын пішін үшін негізгі деректер қосылымы ретінде жасайды. Сол деректер қосылымына негізделіп, InfoPath бағдарламасы Веб қызметінің XML сұлбасы негізделген сұрау жолағы, деректер өрісі, және топ болған негізгі деректер көзі жасайды. Сұрау өрістерінде Веб қызмет пішінге не жіберуді анықтау үшін пайдаланатын деректер сақталады. Осы пішін үлгісіне негізделген пішіндер негізгі деректер қосылымын пайдаланғанда, InfoPath бағдарламасы сұрау өрістеріндегі деректерді пайдаланып сұрауды жасайды. InfoPath бағдарламасы сонан соң сұрауды деректерді сұрау қосылымы арқылы Веб қызметке жібереді. Веб қызметі сұрау нәтижелерін деректерді сұрау қосылымы арқылы пішінге қайтарады.

Сұраудың деректер құрылымы және деректер өрістері деректердің Веб қызметінде сақталу жолына сай келуге тиісті болғаны себеті, сіз негізгі деректер көзіндегі бар болған өрістерді немесе топтарды өзгерте алмайсыз. Сіз негізгі деректер көзіндегі түбірлік топқа тек қана өрістер немесе топтарды қосуыңыз мүмкін. Деректер көздері туралы ақпаратқа сілтемелерді т.б. қараңыз бөлімінде табыңыз.

Сіз деректерді Веб қызметіне жіберу үшін пішін үлгісін жасақтаған сәтте, InfoPath бағдарламасы пішіндің негізгі деректер қосылымында деректерді жіберу қосылымын жасайды. Бұл пайдаланушыларыңызға пішіндеріндегі деректерді Веб қызметіне жіберуге рұқсат береді. InfoPath бағдарламасы, сондай-ақ, Файл мәзіріне Жіберу пәрменін қосады және пішіндің Стандартты құралдар тақтасындағы Жіберу пәрменін қосып қояды. Сонымен қатар, сіз пішіндер үшін жіберу параметрлерін теңшей аласыз. Сіз деректерді жіберу қосылымын жасаған сәтте, InfoPath бағдарламасы Веб қызметте деректерді қабылдау үшін қандай параметрлер қатынаулы екенін анықтайды. Осы ақпаратқа негізделіп, сіз Веб қызметке қайсы өрістерді жіберуді қалауыңызды белгілейсіз.

Егер сіз деректерді Веб қызметке жіберіп және одан қабылдау үшін пішін үлгісін жасақтап тұрған болсаңыз, InfoPath бағдарламасы деректерді сұрау қосылымын және деректерді жіберу қосылымын екеуін да жасайды.

InfoPath бағдарламасы Веб қызметтерімен байланысу үшін төменгі Веб қызметі стандарттарын қолданады:

 • Simple Object Access Protocol (SOAP)    SOAP байланыс тілдесу тәсілі болып, ол Веб қызметі мен байланысу үшін қолданылатын XML хабарларын анықтайды.

 • Web Services Description Language (WSDL)    WSDL бұл XML схема стандарты болып, мекен-жайды, байланыс тілдесу тәсілдерін, және тілдесулерді Веб қызмет үшін сипаттап береді. InfoPath тек қана литерал/құжат мәнердегі Веб қызметтерді жұмсай алады.

 • Universal Description Discovery and Integration (UDDI)    UDDI каталог қызметі болып, бизнес ұсынатын Веб қызметтерді сипаттайды.

Беттің жоғарғы жағы

Сыйымдылық талдаулары

Сіз пайдаланушыларға өзгерту ақпараттарын пішін деректерімен бірге Microsoft ADO.NET Деректер жиынтығын қабылдайтын Веб қызметке жіберуге рұқсат беру үшін браузерге үйлесімді форма үлгісі деректерді жіберу қосылымын теңшей алмайсыз. Өзгерту ақпараты пайдаланушы дерекқорда сақталатын деректерге енгізетін өзгертулерден түзіледі. Дерекқор Веб қызметін пайдаланушыларды дерекқорға қосу үші қолданады. ADO.NET өзгерту ақпаратын пайдаланып, дерекқордағы деректерді қалайша жаңарту жолын анықтайды. Веб қызметі әкімшісінен Веб қызметі дерекқорды жаңарту үшін өзгерту ақпаратын талап етуін немесе талап етпеуін сұраңыз. Егер талап етсе, сізге пішіндерін тек қана InfoPath бағдарламасын пайдаланып толтыруға болатын пішін үлгісін жасау жөн болады.

Беттің жоғарғы жағы

Бастамас бұрын

Веб қызметіне негізделген пішін үлгісін жасақтау үшін, сізге Веб қызметі әкімшісінен төменгі ақпаратты алу қажет:

 • Веб қызметінің орналасуы.

 • Веб қызметі литерал/құжат мәнердегі кодтауды пайдалануын растайтын дәлел. InfoPath тек қана литерал/құжат мәнердегі Веб қызметтерді жұмсай алады.

 • Деректерді осы пішін үлгісіне негізделген пішіндерге жіберетін немесе олардан деректерді қабылтайтын Веб қызметі амалының аты.

Беттің жоғарғы жағы

Деректерді сұрау қосылымымен пішін үлгісін жасақтау

Пішін үлгісін деректерді сұрау қосылымымен жасақтау үшін, сізге төменгі амалдарды орындау қажет:

 1. Пішін үлгісін жасау     Сіз Веб қызметінен деректерді қабылдай алатын пішін үлгісін жасағаныңызда, InfoPath бағдарламасы Веб қызметі мен осы пішін үлгісіне негізделген пішін арасында деректерді сұрау қосылымы мен негізгі деректер қосылымын жасайды. Сонымен қатар, InfoPath бағдарламасы пішін үлгісінің негізгі деректер көзін да жасайды.

 2. Сұрау нәтижелерін бейнелеу үшін басқару элементін қосу     Пайдаланушылар пішінді ашқан кезде оларға негізгі деректер көзіндегі өрістердегі деректерді көруге және өңдеуге рұқсат беру үшін, сіз пішін үлгісіне басқару элементін қосып, сосын сол басқару элементін негізгі деректер көзіндегі бір өріске байланыстыра аласыз.

1-қадам: Пішін үлгісін жасау

 1. Файл мәзірінде Пішін үлгісін жасақтау түймешігін нұқыңыз.

 2. Пішін үлгісін жасақтау тілқатысу терезесінің Жаңасын жасақтау параметрі астында, Пішін үлгісі деген параметрге нұқыңыз.

 3. Негізделген тізімінде, Веб қызмет параметріне нұқыңыз.

 4. Егер сіз шолғышпен сыйысымды пішін үлгісін жасақтап тұрған болсаңыз, Тек қана шолғышпен сыйысымды мүмкіндіктерді қосу параметрі көзіне құсбелгіні қойыңыз.

 5. Иә түймешігіне нұқыңыз..

 6. Деректерді қосу шеберінде, Деректерді қабылдау пәрменін таңдаңыз да, Келесі түймешігіне нұқыңыз.

 7. Шебердің келесі бетінде, Веб қызметінің орналасуын теріңіз да, Келесі түймешігіне нұқыңыз.

  Ескерту : Егер сіз Әмбебап суреттеме айқындау және интергарциясы (UDDI) сервері арқылы веб қызметін іздесеңіз, UDDI іздеу түймешігін нұқыңыз, іздегіңіз келген UDDI серверінің URL енгізіңіз, провайдер арқылы немесе көрсетілетін қызмет арқылы іздегіңіз келетінін анықтаңыз, іздеу кілтсөзін енгізіңіз, содан кейін Іздеу түймешігін нұқыңыз. Іздеу кілтсөзіңізге сәйкес келетін веб қызметтері Іздеу нәтижесі тізіміне шығады. Пайдаланғыңыз келген веб қызметін таңдаңыз, содан кейін Жарайды түймешігін нұқыңыз .

 8. Әрекетті таңдау тізімінде , Веб қызметінің деректерді пішінге қайтаратын әрекетіне нұқыңыз да, сонан соң Келесі түймешігіне нұқыңыз.

 9. Егер Деректерді қосу шебері Веб қызметінің схемасында танылмаған элементке ұшыраса, шебердің келесі беті сізден негізгі деректер көзіне қайсы өрістер мен топтарды қосуды анықтау үшін әрбір параметр үшін үлгі мәндерді белгілеуді сұрауы мүмкін.

  Қалайша?

  1. Параметрлер кестесіндегі параметрді таңдаңыз, содан кейін Мән үлгісін орнату түймешігін нұқыңыз.

  2. Мән үлгісі жолағында пайдаланушыңыз осы жолақ үшін пайдалануы мүмкін мәнді теріңіз, содан кейін Жарайды түймешігін нұқыңыз.

  3. Параметрлер кестесіндегі әрбір кесте үшін осы қадамдарды қайталаңыз, содан кейін Келесі түймешігін нұқыңыз.

  Техникалық мәліметтер

  Деректік қосылымды Деректік қосылым шеберіндегі веб қызметіне баптағаныңызда, Microsoft Office InfoPath бағдарламасы веб қызметіне қосады және Веб қызметінің суреттеме тілі (WSDL) файлын сұрайды. WSDL файлында веб қызметі арқылы пайдаланылатын сұлба болады. Веб қызметі осы файлды InfoPath бағдарламасына жіберу арқылы өтінішке жауап береді. InfoPath бағдарламасы сәйкес жолақтар мен топтарды пішін үлгісіндегі қосымша деректер көзіне қосу үшін осы файлдағы ақпаратты пайдаланыңыз. Егер InfoPath бағдарламасы WSDL файлында белгісіз элементті тапқанда, InfoPath бағдарламасы белгісіз элемент түрінің анықтамасын білу үішн деректер үлгісін пайдаланады, содан кейін сәйкес жолақтар мен топтарды қосымша деректер көзіне қосады.

 10. Егер Веб қызметі өзгерту ақпаратын қабылдаса, шебердің келесі беті сізден өзгерту ақпаратын сұрау деректеріне қосуды қалайсыз ба яки жоқ па деп сұрайды. Көбінесе, Деректерді жібергенде өзгерту ақпаратын кірісітру параметрі көзінде құсбелгіні қалдырыңыз, сонан соң Келесі түймешігін басыңыз. Егер сіз өзгерту ақпаратын кірістіруді қаламасаңыз, Деректерді жібергенде өзгерту ақпаратын кірісітру параметрі көзінен құсбелгіні алып тастаңыз да, Келесі түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Егер сіз шолғышпен сыйысымды пішін үлгісін жасақтап тұрған болсаңыз, бұл қусбелгі қойылатын параметр ажыратылған болады.

  Техникалық мәліметтер

  Шебердің бұл беті тек қана егер Веб қызметі үшін Web Service Description Language (WSDL) файлы Веб қызметі Microsoft ADO.NET ДеректерЖиынтығын қайтаруын көрсеткенде пайда болады.

 11. Шебердің келесі бетінде, деректер қосылымы үшін атауды теріңіз да, сонан соң Дайын түймешігін басыңыз.

2 Қадам: Сұрау нәтижелерін қосу үшін басқару элементін қосу

 1. Егер Басқару элементтері тапсырмалар тақтасы көрінбесе, Кірістіру мәзіріндегі Қосымша басқару элементтері түймешігін нұқыңыз немесе ALT+I, C пернелерін басыңыз.

 2. Басқару элементін пішін үлгіңіз үстіне сүйреп апарыңыз.

 3. Басқару элементі Байланыстыру тілқатысу терезесінде, сіз басқару элементіне байланыстыруды қалаған өрісті таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Деректерді жіберу қосылымымен пішін үлгісін жасақтау

Пішінді деректерді жіберу қосылымымен жасақтау үшін, сізге төменгі амалдарды орындау қажет:

 1. Пішін үлгісін жасау     Сіз Веб қызметіне деректерді жібере алатын пішін үлгісін жасағаныңызда, InfoPath бағдарламасы Веб қызметі мен осы пішін үлгісіне негізделген пішін арасында деректерді жіберу қосылымы мен негізгі деректер қосылымын жасайды. Сонымен қатар, InfoPath бағдарламасы пішін үлгісінің негізгі деректер көзін да жасайды.

 2. Деректерді өрісте бейнелеу үшін басқару элементін қосу және оны өріске байланыстыру, немесе басқару сипаттарын орнату     Пайдаланушыларға негізгі деректер көзіндегі өрістердің деректерін өңдеуге рұқсат беру үшін, сіз пішін үлгісіне басқару элементтерін қосып, және сол басқару элементтерін негізгі деректер көзіндегі өрістерге байланыстыра аласыз.

 3. Жіберу параметрлерін теңшеу     Сіз Веб қызметіне қандай деректерді жіберуді және пішін үшін жіберу параметрлерін теңшей аласыз.

1-қадам: Пішін үлгісін жасау

 1. Файл мәзірінде Пішін үлгісін жасақтау түймешігін нұқыңыз.

 2. Пішін үлгісін жасақтау тілқатысу терезесінің Жаңасын жасақтау параметрі астында, Пішін үлгісі деген параметрге нұқыңыз.

 3. Негізделген тізімінде, Веб қызмет параметріне нұқыңыз.

 4. Егер сіз шолғышпен сыйысымды пішін үлгісін жасақтап тұрған болсаңыз, Тек қана шолғышпен сыйысымды мүмкіндіктерді қосу параметрі көзіне құсбелгіні қойыңыз.

 5. Иә түймешігіне нұқыңыз..

 6. Деректерді қосу шеберінде, Деректерді жіберу пәрменін таңдаңыз да, Келесі түймешігіне нұқыңыз.

 7. Шебердің келесі бетінде, пайдаланушыларыңыз деректерін жіберетін Веб қызметінің орналасуын теріңіз да, Келесі түймешігіне нұқыңыз.

  Ескерту : Егер сіз Әмбебап суреттеме айқындау және интергарциясы (UDDI) сервері арқылы веб қызметін іздесеңіз, UDDI іздеу түймешігін нұқыңыз, іздегіңіз келген UDDI серверінің URL енгізіңіз, провайдер арқылы немесе көрсетілетін қызмет арқылы іздегіңіз келетінін анықтаңыз, іздеу кілтсөзін енгізіңіз, содан кейін Іздеу түймешігін нұқыңыз. Іздеу кілтсөзіңізге сәйкес келетін веб қызметтері Іздеу нәтижесі тізіміне шығады. Пайдаланғыңыз келген веб қызметін таңдаңыз, содан кейін Жарайды түймешігін нұқыңыз .

 8. Келесі түймешігіне нұқыңыз.

 9. Әрекетті таңдау тізімінде , Веб қызметінің жіберілген деректерді алатын әрекетіне нұқыңыз да, сонан соң Келесі түймешігіне нұқыңыз.

 10. Шебердің келесі бетінде, деректер қосылымы үшін атауды теріңіз да, сонан соң Дайын түймешігін басыңыз.

2 Қадам: Деректерді өрісте бейнелеу үшін басқару элементін қосу және оны өріске байланыстыру, немесе басқару элементі сипаттарын орнату

 1. Егер Басқару элементтері тапсырмалар тақтасы көрінбесе, Кірістіру мәзіріндегі Қосымша басқару элементтері түймешігін нұқыңыз немесе ALT+I, C пернелерін басыңыз.

 2. Басқару элементін пішін үлгіңіз үстіне сүйреп апарыңыз.

 3. Басқару элементі Байланыстыру тілқатысу терезесінде, сіз басқару элементіне байланыстыруды қалаған өрісті таңдаңыз.

3 Қадам: Жіберу параметрлерін теңшеу

 1. Құралдар мәзірінде, Деректер қосылымдары түймешігіне нұқыңыз.

 2. Деректер қосылымдары тілқатысу терезесінде, негізгі деректер қосылымындағы деректерді жіберу қосылымына нұқыңыз да, Өзгерту пәрменіне нұқыңыз.

 3. Деректерді қосу шеберіндегі Келесібатырмасын екі рет нұқыңыз.

 4. Шебердің келесі бетінде, Веб қызметіндегі әрбір параметр үшін пішіндегі қайсы деректерді жіберуді таңдау үшін төменгі амалдардың біреуін орындаңыз:

  Өріс немесе топ ішіндегі деректерді жіберу

  Пішіндегі деректердің бәрін жіберу

  Деректерді жол ретінде жіберу

  ADO.NET Деректер жиынтығы нысандары туралы техникалық мәліметтер

  Егер Веб қызметі ADO.NET Деректер жиынтығы нысанын талап етсе, осы деректер қосылымын теңшеген сәтте деректер жиынтығы түйінін таңдаңыз. Егер сіз ActiveX деректер нысаныдарының деректер жиынтығын талап ететін Веб қызметпен деректер қосылымы үшін басқа түрдегі түйінді пайдалансаңыз, жіберу әрекеті сәтсіз аяқталады.

 5. Келесі түймешігіне нұқыңыз.

 6. Дайын түймешігіне нұқыңыз.

 7. Жабу түймешігіне нұқыңыз.

 8. Құралдар мәзірінде Жіберу параметрлері түймешігін нұқыңыз.

  Пайдаланушылар пішінді толтырғанда, Стандарт құралдар тақтасына шығатын Жіберу түймешігінің және Файл мәзіріне шығатын Жіберу әмірінің атауын өзгерту үшін Жіберу параметрлері тілқатысу терезесіндегі Тақырып аты жолағына жаңа атауды теріңіз.

  Кеңес : Егер сіз осы түймешікке және әмірге жылдам пернені белгілесеңіз, жылдам перне ретінде пайдаланғыңыз келген таңбадан бұрын (&) таңбасын теріңіз. Мысалы, Жіберу түймешігіне және әміріне жылдам перне ретінде ALT+B пернелерін тағайындау үшін Su&bmit енгізіңіз.

 9. Егер сіз адамдардың Жіберу әмірін немесе Стандарт құралдар тақтасындағы Жіберу түймешігін пішініңізді толтырғанда пайдалануын қаламасаңыз, Жіберу мәзірінің элементін және Жіберу құралдар тақтасының түймешігін көрсету қанатшасын өшіріңіз.

  Әдепкі мәнімен пайдаланушылар пішінді жіберген соң, InfoPath бағдарламасы пішінді ашып ұстайды және пішіннің сәтті жіберілгенін көрсету үшін хабарды бейнелейді. Осы әдепкі мәндегі қасиетті өзгерту үшін Қосымша түймешігін нұқыңыз, содан кейін төмендегілердің біреуін орындаңыз:

  • Пішінді жабу немесе бос пішін жасау үшін пайдаланушы біткен пішінді жібергеннен кейін Жіберуден кейін тізіміндегі қажетті параметрді нұқыңыз.

  • Пішіннің сәтті жіберілгенін көрсетуге таңдамалы хабарды жасау үшін Таңдамалы хабарларды пайдалану қанатшасын таңдаңыз, содан кейін хабарларыңызды Сәтті және Сәтсіз жолақтарында теріңіз.

   Кеңес : Пайдаланушылар пішіндерін жібере алмайтын болса, не істеу керектігін айту үшін Сәтсіз жолағындағы хабарды пайдаланыңыз. Мысалы, сіз пайдаланушылардың пішіндерін сақтап, қосымша нұсқаулар алу үшін біреумен хабарласуына ұсыныс жасай аласыз.

  • Егер пайдаланушы пішінді жібергеннен кейін сіздің хабарды көрсеткіңіз келсе, Сәтті және сәтсіз хабарларды көрсету қанатшасын өшіріңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Деректерді жіберу және сұрау қосылымымен пішін үлгісін жасақтау

Пішін үлгісін деректерді сұрау қосылымы және деректерді жіберу қосылымы екеуімен да жасақтау үшін, сізге төменгі амалдарды орындау қажет:

 1. Пішін үлгісін жасау     Сіз Веб қызметіне деректерді жібере алатын және сұрайтын пішін үлгісін жасағаныңызда, InfoPath бағдарламасы пішін үлгісі мен Веб қызметі арасында деректерді сұрау қосылмы және деректерді жіберу қосылымдарына ие негізгі деректер қосылымын жасайды. Сонымен қатар, InfoPath бағдарламасы пішін үлгісінің негізгі деректер көзін да жасайды.

 2. Деректерді өрісте бейнелеу үшін басқару элементін қосу және оны өріске байланыстыру     Пайдаланушыларға негізгі деректер көзіндегі өрістердің деректерін көруге және өңдеуге рұқсат беру үшін, сіз пішін үлгісіңізге басқару элементтерін қосып, және сол басқару элементтерін негізгі деректер көзіндегі өрістерге байланыстыра аласыз.

 3. Жіберу параметрлерін теңшеу     Сіз Веб қызметіне қандай деректерді жіберуді және пішін үшін жіберу параметрлерін теңшеуыңыз мүмкін.

1-қадам: Пішін үлгісін жасау

 1. Файл мәзірінде Пішін үлгісін жасақтау түймешігін нұқыңыз.

 2. Пішінді жасақтау тілқатысу терезесінің Жаңасын жасақтау параметрі астында, Пішін үлгісі деген параметрге нұқыңыз.

 3. Негізделген тізімінде, Веб қызмет параметріне нұқыңыз.

 4. Егер сіз шолғышпен сыйысымды пішін үлгісін жасақтап тұрған болсаңыз, Тек қана шолғышпен сыйысымды мүмкіндіктерді қосу параметрі көзіне құсбелгіні қойыңыз.

 5. Иә түймешігіне нұқыңыз.

 6. Деректерді қосу шеберінде, Деректерді қабылдау және жіберу пәрменін таңдаңыз да, Келесі түймешігіне нұқыңыз.

 7. Шебердің келесі бетінде, Веб қызметі мен деректерді пішін үлгісіне жіберетін әрекеттің орналасуын теріңіз да, Келесі түймешігіне нұқыңыз.

  Ескерту : Егер сіз Әмбебап суреттеме айқындау және интергарциясы (UDDI) сервері арқылы веб қызметін іздесеңіз, UDDI іздеу түймешігін нұқыңыз, іздегіңіз келген UDDI серверінің URL енгізіңіз, провайдер арқылы немесе көрсетілетін қызмет арқылы іздегіңіз келетінін анықтаңыз, іздеу кілтсөзін енгізіңіз, содан кейін Іздеу түймешігін нұқыңыз. Іздеу кілтсөзіңізге сәйкес келетін веб қызметтері Іздеу нәтижесі тізіміне шығады. Пайдаланғыңыз келген веб қызметін таңдаңыз, содан кейін Жарайды түймешігін нұқыңыз .

 8. Әрекетті таңдау тізімінде , Веб қызметінің деректерді пішінге қайтаратын әрекетіне нұқыңыз да, сонан соң Келесі түймешігіне нұқыңыз.

 9. Егер Деректерді қосу шебері Веб қызметінің схемасында танылмаған элементке ұшыраса, шебердің келесі беті сізден негізгі деректер көзіне қайсы өрістер мен топтарды қосуды анықтау үшін әрбір параметр үшін үлгі мәндерді белгілеуді сұрауы мүмкін.

  Қалайша?

  1. Параметрлер кестесіндегі параметрді таңдаңыз, содан кейін Мән үлгісін орнату түймешігін нұқыңыз.

  2. Мән үлгісі жолағында пайдаланушыңыз осы жолақ үшін пайдалануы мүмкін мәнді теріңіз, содан кейін Жарайды түймешігін нұқыңыз.

  3. Параметрлер кестесіндегі әрбір кесте үшін осы қадамдарды қайталаңыз, содан кейін Келесі түймешігін нұқыңыз.

  Техникалық мәліметтер

  Деректік қосылымды Деректік қосылым шеберіндегі веб қызметіне баптағаныңызда, Microsoft Office InfoPath бағдарламасы веб қызметіне қосады және Веб қызметінің суреттеме тілі (WSDL) файлын сұрайды. WSDL файлында веб қызметі арқылы пайдаланылатын сұлба болады. Веб қызметі осы файлды InfoPath бағдарламасына жіберу арқылы өтінішке жауап береді. InfoPath бағдарламасы сәйкес жолақтар мен топтарды пішін үлгісіндегі қосымша деректер көзіне қосу үшін осы файлдағы ақпаратты пайдаланыңыз. Егер InfoPath бағдарламасы WSDL файлында белгісіз элементті тапқанда, InfoPath бағдарламасы белгісіз элемент түрінің анықтамасын білу үішн деректер үлгісін пайдаланады, содан кейін сәйкес жолақтар мен топтарды қосымша деректер көзіне қосады.

 10. Егер Веб қызметі өзгерту ақпаратын қабылдаса, шебердің келесі беті сізден өзгерту ақпаратын сұрау деректеріне қосуды қалайсыз ба яки жоқ па деп сұрайды. Көбінесе, Деректерді жібергенде өзгерту ақпаратын кірісітру параметрі көзінде құсбелгіні қалдырыңыз, сонан соң Келесі түймешігін басыңыз. Егер сіз өзгерту ақпаратын кірістіруді қаламасаңыз, Деректерді жібергенде өзгерту ақпаратын кірісітру параметрі көзінен құсбелгіні алып тастаңыз да, Келесі түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Егер сіз шолғышпен сыйысымды пішін үлгісін жасақтап тұрған болсаңыз, бұл қусбелгі қойылатын параметр ажыратылған болады.

  Техникалық мәліметтер

  Шебердің бұл беті тек қана егер Веб қызметі үшін Web Service Description Language (WSDL) файлы Веб қызметі ADO.NET ДеректерЖиынтығын қайтаруын көрсеткенде пайда болады.

 11. Шебердің келесі бетінде, деректерді сұрау қосылымы үшін атауды теріңіз да, сонан соң Келесі түймешігін басыңыз.

 12. Шебердің келесі бетінде, пайдаланушыларыңыз пішіндерін жіберетін Веб қызметінің орналасуын теріңіз да, Келесі түймешігіне нұқыңыз.

  Ескерту : Егер сіз Әмбебап суреттеме айқындау және интергарциясы (UDDI) сервері арқылы веб қызметін іздесеңіз, UDDI іздеу түймешігін нұқыңыз, іздегіңіз келген UDDI серверінің URL енгізіңіз, провайдер арқылы немесе көрсетілетін қызмет арқылы іздегіңіз келетінін анықтаңыз, іздеу кілтсөзін енгізіңіз, содан кейін Іздеу түймешігін нұқыңыз. Іздеу кілтсөзіңізге сәйкес келетін веб қызметтері Іздеу нәтижесі тізіміне шығады. Пайдаланғыңыз келген веб қызметін таңдаңыз, содан кейін Жарайды түймешігін нұқыңыз .

 13. Әрекетті таңдау тізімінде , Веб қызметінің жіберілген деректерді алатын әрекетіне нұқыңыз да, сонан соң Келесі түймешігіне нұқыңыз.

 14. Шебердің келесі бетінде, Веб қызметіндегі әрбір параметр үшін пішіндегі қайсы деректерді жіберуді таңдау үшін төменгі амалдардың біреуін орындаңыз:

  Өріс немесе топ ішіндегі деректерді жіберу

  1. Параметрлер тізімінде пішіннен деректерді алатын веб қызметінің параметрін нұқыңыз.

  2. Параметр таңдаулары астындағы Жолақ немесе топ түймешігін нұқыңыз.

  3. Өзгерту Батырма суреті түймешігін нұқыңыз.

  4. Жолақ немесе топ таңдау тілқатысу терезесінде деректерін жібергіңіз келген жолақты немесе топты нұқыңыз, содан кейін Жарайды түймешігін нұқыңыз.

  5. Іске қосу жолағында осы жолақтағы деректерді және жолақтың немесе топтың еншілес элементтерін жіберу үшін Тек мәтін және еншілес элементтер түймешігін нұқыңыз немесе жолақ атауын, жолақтағы деректерді және таңдалған топтағы немесе жолақтағы еншілес элементтерді жіберу үшін XML қосымша бұтағы таңдалған элементпен бірге түймешігін нұқыңыз.

  Пішіндегі деректердің бәрін жіберу

  1. Параметрлер тізімінде пішіннен деректерді алатын веб қызметінің параметрін нұқыңыз.

  2. Параметрлер таңдаулары астындағы Толық пішін (XML құжаты үдеріс нұсқауларымен бірге) түймешігін нұқыңыз.

  Деректерді жол ретінде жіберу

  1. Параметрлер тізімінде пішіннен деректерді алатын веб қызметінің параметрін нұқыңыз.

  2. Параметр таңдаулары астындағы Толық пішін (XML құжаты үдеріс нұсқауларымен бірге) түймешігін нұқыңыз.

  3. Деректерді жол ретінде жіберу қанатшасын таңдаңыз.

   Ескерту : Әдетте, сіз сандық қолтаңбасы бар деректерді жіберуге осы қанатшаны таңдайсыз. Көп жағдайда, бұл қанатшаны өшіріңіз.

  ADO.NET Деректер жиынтығы нысандары туралы техникалық мәліметтер

  Егер Веб қызметі ADO.NET Деректер жиынтығы нысанын талап етсе, осы деректер қосылымын теңшеген сәтте деректер жиынтығы түйінін таңдаңыз. Егер сіз ADO.NET Деректер жиынтығы талап ететін Веб қызметпен деректер қосылымы үшін басқа түрдегі түйінді пайдалансаңыз, жіберу әрекеті сәтсіз аяқталады.

 15. Келесі түймешігіне нұқыңыз.

 16. Шебердің келесі бетінде, деректерді жіберу қосылымы үшін атауды теріңіз да, сонан соң Дайын түймешігін басыңыз.

2 Қадам: Өрістегі деректерді бейнелеу үшін өріске басқару элементін қосыңыз және оны өріске байланыстырыңыз

 1. Егер Басқару элементтері тапсырмалар тақтасы көрінбесе, Кірістіру мәзіріндегі Қосымша басқару элементтері түймешігін нұқыңыз немесе ALT+I, C пернелерін басыңыз.

 2. Басқару элементін пішін үлгіңіз үстіне сүйреп апарыңыз.

 3. Басқару элементі Байланыстыру тілқатысу терезесінде, сіз басқару элементіне байланыстыруды қалаған өрісті таңдаңыз.

3 Қадам: Жіберу параметрлерін теңшеу

 1. Құралдар мәзірінде Жіберу параметрлері түймешігін нұқыңыз.

  Пайдаланушылар пішінді толтырғанда, Стандарт құралдар тақтасына шығатын Жіберу түймешігінің және Файл мәзіріне шығатын Жіберу әмірінің атауын өзгерту үшін Жіберу параметрлері тілқатысу терезесіндегі Тақырып аты жолағына жаңа атауды теріңіз.

  Кеңес : Егер сіз осы түймешікке және әмірге жылдам пернені белгілесеңіз, жылдам перне ретінде пайдаланғыңыз келген таңбадан бұрын (&) таңбасын теріңіз. Мысалы, Жіберу түймешігіне және әміріне жылдам перне ретінде ALT+B пернелерін тағайындау үшін Su&bmit енгізіңіз.

 2. Егер сіз адамдардың Жіберу әмірін немесе Стандарт құралдар тақтасындағы Жіберу түймешігін пішініңізді толтырғанда пайдалануын қаламасаңыз, Жіберу мәзірінің элементін және Жіберу құралдар тақтасының түймешігін көрсету қанатшасын өшіріңіз.

  Әдепкі мәнімен пайдаланушылар пішінді жіберген соң, InfoPath бағдарламасы пішінді ашып ұстайды және пішіннің сәтті жіберілгенін көрсету үшін хабарды бейнелейді. Осы әдепкі мәндегі қасиетті өзгерту үшін Қосымша түймешігін нұқыңыз, содан кейін төмендегілердің біреуін орындаңыз:

  • Пішінді жабу немесе бос пішін жасау үшін пайдаланушы біткен пішінді жібергеннен кейін Жіберуден кейін тізіміндегі қажетті параметрді нұқыңыз.

  • Пішіннің сәтті жіберілгенін көрсетуге таңдамалы хабарды жасау үшін Таңдамалы хабарларды пайдалану қанатшасын таңдаңыз, содан кейін хабарларыңызды Сәтті және Сәтсіз жолақтарында теріңіз.

   Кеңес : Пайдаланушылар пішіндерін жібере алмайтын болса, не істеу керектігін айту үшін Сәтсіз жолағындағы хабарды пайдаланыңыз. Мысалы, сіз пайдаланушылардың пішіндерін сақтап, қосымша нұсқаулар алу үшін біреумен хабарласуына ұсыныс жасай аласыз.

  • Егер пайдаланушы пішінді жібергеннен кейін сіздің хабарды көрсеткіңіз келсе, Сәтті және сәтсіз хабарларды көрсету қанатшасын өшіріңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×