Веб-сыйысымдылықты тексеру: Қатынас және іздеу қателері

Бұл мақала сыйысымдылықты тексеру құралын іске қосқан кезде, кездесуі мүмкін қатынас және іздеу қателері тізімдейді және сол қателерді шешуге көмектесетін ақпаратты қамтамасыз етеді.

Сыйысымдылық тексеру қателері туралы жалпы ақпаратты Веб-сыйысымдылықты тексеру: негізгі қателер бөлімінен қараңыз.

ACCWeb105000

ACCWeb105001

ACCWeb105002

ACCWeb105003

ACCWeb105004

ACCWeb105005

ACCWeb105006

ACCWeb105007

ACCWeb105008

ACCWeb105009

ACCWeb105010

ACCWeb105011

ACCWeb105012

ACCWeb105014

ACCWeb105015

ACCWeb105016

ACCWeb105017

ACCWeb105000

Қате мәтін:    баған деректер түрі вебтен іздеу әрекеттерімен сыйысымды емес.

Нені білдіреді:    көрсетілген іздеу өрісінің деректер түрі вебте қолданбайды.

Не істеу керек:    іздеу өрісінің мына қолданылатын деректер түрлерінің бірі екендігін тексеріңіз:

  • Мәтіннің жалғыз жолы.

  • Күн/уақыт.

  • Нөмір.

  • Мәтіннің жалғыз жолын беретін есептелетін өріс.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb105001

Қате мәтін:    іздеу қосылған баған вебпен сыйысмды болу үшін негізгі кілт болуы керек.

Нені білдіреді:    көрсетілген іздеу өрісінің қосылған бағаны мақсатты іздеу кестесінің негізгі кілті емес.

Не істеу керек:    іздеу шебері арқылы қондырмалы өрісін қайта жасау. Мақсатты іздеу кестесінің негізгі кілт бағанын байланыстырылған баған ретінде көрсету.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb105002

Қате мәтін:    іздеу жолының қайнар көздері вебпен сыйысымды болу үшін көрсетілген бір кесте мен кесте өрістері бар толық SQL нұсқаулары болу керек.

Нені білдіреді:    Төмендегі шарттардың бірі немесе бірнешеуі шын болуы мүмкін:

  • көрсетілген қондырма сұрауы бірнеше кестені немесе сұрауды деректер көзі ретінде пайдаланады.

  • Сұрауда пайдаланылатын бағандар анық түрде таңдалмаған.

Не істеу керек:    қондырманы қайта жасап, төмендегіні тексеріңіз:

  • Қондырма деректер көзі ретінде вебпен сыйысымды кестені пайдаланады.

    Кеңес : Вебпен сыйысымды емес кез келген кесте сыйысымдылықты тексеру құралын іске қосқан кезде, Вебпен сыйысымдылық мәселелері кестесінде жол жасауы тиіс.

  • Қондырмалы сұрау әрбір өрісті анық көрсетеді (мысалы,SELECT * пайдалануға болмайды).

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb105003

Қате мәтін:    мәндер тізімінің жол қайнар көзіндегі түрі арқылы бірнеше бағандық іздеу әрекеттері вебпен сыйысмыды болу үшін «Col1» мәнімен байланыстырылуы керек.

Нені білдіреді:    көрсетілген бірнеше бағандық іздеу «Col1» мәнімен байланыстырылмаған.

Не істеу керек:    іздеу өрісін қайта жасау үшін іздеу шеберін пайдаланыңыз. Мәндер іздеу әрекетінің «Col1» мәнімен байланыстырылғанына көз жеткізіңіз.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb105004

Қате мәтін:    мәндер тізімінің ауыстырымдары деректер жолының кем дегенде біреуін қамтуы керек және ол вебпен сыйысымды болуы тиіс.

Нені білдіреді:    көрсетілген қондырманың мәндер тізімі бос, сондықтан ол вебпен сыйысымды емес.

Не істеу керек:    қондырмалы өрістің мәндер тізімінде деректер жолының кем дегенде біреуін қамтамасыз ету.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb105005

Қате мәтін:    бос мәндері бар мәндер тізімі вебпен сыйысымды емес.

Нені білдіреді:    бұл мән қондырмасының жалғыз бір жолында баған мәндерінің жоқ болған жағдайында болады. Ол вебпен сыйысымды емес.

Не істеу керек:    Мәндер тізімінің жалғыз жолындағы өрістердің көрсетілгенін тексеріңіз. Осы жол көзін орнату үшін, құрастырушы көрінісін немесе іздеу шеберін пайдаланыңыз. (Өрістер қойындысындағы Сипаттар тобынан Алмастырымды өзгерту параметрін таңдаңыз.)

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb105006

Қате мәтін:    қондырмалы жол көзінің кестесін табу мүмкін емес.

Нені білдіреді:    көрсетілген қондырманың жол көзі ретінде көрсетілген кестесі жоқ.

Не істеу керек:    Қондырманың жарамды жол көзін көрсету. Қондырманы қайта жасау үшін, Іздеу шеберін пайдалануға болады.


Қате мәтін:    қондырмалы жол көздерінің есептелетін нәтиже бағандары бар SQL нұсқаулары вебпен сыйысымды емес.

Нені білдіреді:    көрсетілген қондырмалы өрістің жол көзіндегі өрнегі бар және ол вебпен сыйысымды емес. Мысалы, мыналар қондырмалы веб өрісінің жарамды жол көзіне жатпайды: SELECT ([First Name] & " " & [Last Name]) FROM Contacts;

Не істеу керек:    асты сызылған кестедегі есептелетін бағанды жасап, одан кейін қондырмалы өрісті қайта жасаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb105007

Қате мәтін:    іздеу жолы көздері вебпен сыйысымды болу үшін бір ғана кестеге сілтеме жасай алады.

Нені білдіреді:    көрсетілген іздеу өрісіне арналған жолдың қайнар көзінде бірнеше кесте бар.

Не істеу керек:    іздеу құралын қайта жасау үшін іздеу шеберін пайдаланыңыз, сонда ол бір ғана кестеге сілтеме жасайды. Бұл деректер үлгісін өзгертуді талап етуі мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb105008

Қате мәтін:    егер «Бірнеше мәнге рұқсат ету» іздеу үшін шын болса, «Сілтемелік тұтастықты қосу» өтірік болуы керек.

Нені білдіреді:    көрсетілген іздеу өрісі бірнеше мәнге рұқсат етеді, бірақ оның үлгісіндегі қатынас іздеу үшін бір мән қажет ететін сілтемелік тұтастықты күшейтеді.

Не істеу керек:    қатынастағы сілтемелік тұтастықты жою немесе бірнеше мәнге рұқсат етпей, қондырмалы өрісті қайта жасау.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb105009

Қате мәтін:    «Бірнеше мәнге рұқсат ету» шын болса, «Тізіммен шектеу» мәні өтірік болуы керек.

Нені білдіреді:    іздеу сипатындағы «Тізіммен шектеуге» көрсетілген өріс үшін өтірік мәні қойылған, бірақ «Бірнеше мәнге рұқсат етуге» шын мәні қойылған.

Не істеу керек:    қондырмалы өрістің Тізіммен шектеу сипатын «шын» параметріне орнату; немесе Көптік мәндерге рұқсат ету сипатын «өтірік» параметр.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb105010

Қате туралы мәтін:    іздеу әрекеттері байланысты қатынастардың вебпен сыйысымды болуын талап етеді.

Мағынасы:    көрсетілген қондырмалы өрістің тиісті қатынастары жоқ.

Орындалатын әрекет:    қондырмалы өріс пен сүйенетін өріс арасында қатынастарды жасау.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb105011

Қате туралы мәтін:    қондырмалы жол көзінің SQL нұсқауы бастапқы кестесінің негізгі кілт өрісінде болуы тиіс және сол өріс байланыстырылған баған болу керек.

Мағынасы:    көрсетілген қондырмалы өріс үшін сұрауында бастапқы кестесінің негізгі кілті жоқ, сондықтан ол вебпен сыйысымды емес.

Орындалатын әрекет:    қондырмалы өрісті қайта жасау үшін, іздеу шеберін пайдалану.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb105012

Қате туралы мәтін:    іздеу жолының қайнар көзіне арналған SQL нұсқасы вебпен сыйысымды емес.

Мағынасы:    көрсетілген іздеу өрісінің жол қайнар көзіне арналған SQL нұсқасы дұрыс қалыптаспаған немесе қолданылмайтын SQL амалдағышын қамтитындықтан әр түрлі себептер үшін вебпен сыйысымды емес.

Орындалатын әрекет:    қондырмалы өрісті қайта жасау үшін, іздеу шеберін пайдалану.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb105014

Қате туралы мәтін:    іздеу бағандары бар кестелерде негізгі кілт, ал негізгі кілт ұзын деректер түрі болуы керек.

Мағынасы:    іздеу мақсатындағы кестенің сыртқы кілті немесе бастапқы кестедегі негізгі кілт ұзын бүтін сан немесе екеуі де болмауы керек.

Орындалатын әрекет:    бастапқы және мақсатты іздеу өрістерінің ұзын бүтін сандар болып табылатынына көз жеткізіңіз. Осы мақсатқа жаңа өрістер жасағыңыз келуі мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb105015

Қате туралы мәтін:    іздеу түрінің мәні вебпен сыйысымды болу үшін «|0» немесе «|1» болуы керек.

Мағынасы:    өрістер тізіміне көрсетілген іздеу өрісі оның жолының қайнар көзі ретінде сілтеме жасайды.

Орындалатын әрекет:    қондырмалы өрісті қайта жасау үшін, іздеу шеберін пайдалану. Бұл деректер үлгісін өзгертуді талап етуі мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb105016

Қате туралы мәтін:    жарамды қондырмалы өріске қатысы жоқ қатынастар вебпен сыйысымды емес.

Мағынасы:    қатынастарға қондырмалы өріс қолдау көрсетпейді, сондықтан ол веб дерекқорымен сыйысымды емес.

Орындалатын әрекет:    қатысты кестелердің арасында қондырмалы өрісін жасау. Қондырманы жасау үшін іздеу шеберін пайдалану.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb105017

Қате туралы мәтін:    Ауыстырымдар үшін есептелетін баған нәтижелерінің деректер түрі вебпен сыйысымды болу үшін, мәтін түрінде болуы керек.

Мағынасы:    көрсетілген қондырмалы өрістің алғашқы көрсету бағаны мәтін түрінен ерекшеленетін деректер түрі бар есептелетін баған болып табылады.

Орындалатын әрекет:    есептелетін өрістің деректер түрін мәтін түріне өзгерту немесе қондырмалы өрісті қайта жасап, басқа бірінші көрсету бағанын таңдау.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×