Веб-бөліктердегі деректерді қосу

Ешқандай өзгертпелі кодты жазбай-ақ деректер қосылымдарын жасау үшін SharePoint веб-бөлігіндегі мәзірлер мен түймешіктерді пайдалана аласыз. Мысалы, веб-бөліктерді қосу арқылы, веб-бөліктерден деректердің баламалы көріністерін беруге болады. Оған қоса, екі веб-бөлік арасында қатысты есептеулерді орындай аласыз немесе басқа веб-бөліктен алынған мәндерді пайдалану арқылы веб-бөлікті сүзуіңізге болады. Барлық осы қосылымдарды бір бетте пайдалана аласыз. SharePoint Designer сияқты торабыңызбен сыйысымды веб құрастыру бағдарламасын пайдалану арқылы бірдей жоғарғы деңгейдегі түрлі беттердегі веб-бөліктер арасында қосылымдар да жасауға болады.

Бұл мақалада:

Веб-бөлік қосылымдарына шолу

Веб-бөлік қосылымдарын жасау

Екі веб-бөліктің арасында қосылым жасау немесе өзгерту

Веб-бөлік қосылымын аяқтау

Екі веб-бөліктің арасындағы қосылымды жою

Веб-бөлік қосылымдарының жалпы түрлері

Үлгі және мәліметтер

Жиынтық және мәліметтер

Тектік және отау

Іздеу және сүзу

Есептеулер

Балама деректер көріністері

Деректерді жетілдіру

Веб-бөлік қосылымдарына шолу

Веб-бөлік қосылымдарын пайдалану арқылы торап беттерін жасауға немесе жетілдіруге болады. Веб-бөліктерді бір веб-бөлікте бір әрекетті орындау кезінде басқа веб-бөліктің мазмұны өзгеру үшін бір-біріне қосасыз.

Мысалы, қызметтер тізімінің көрінісі веб-бөлігін сурет веб-бөлігіне деректерді екі веб-бөліктің арасында өткізу арқылы қосуыңызға болады. Қызметкерлер тізімінің көрінісі веб-бөлігінен ішінде бір қызметкердің суреті бар бағанды қамтитын жолды таңдаған сайын сурет веб-бөлігінде суреттің көрсетілгендігін көресіз.

Негізгі веб-бөлік қосылымы

Веб-бөлік қосылымы дегеніміз — бір веб-бөліктен екінші веб-бөлікке деректер өткізіп, олардың әрекеттерін үндестіру жолы.

Бір веб-бөлік деректерді өткізіп береді.

Деректер тізімдер, жолдар, ұяшықтар немесе параметр мәндері болуы мүмкін.

Екінші веб-бөлік деректерді алады

Веб-бөлік қосылымын веб-бөліктен веб-бөлік мәзіріндегі Қосылымдар пәрменінен қосылым түрі мәзірін пайдалану арқылы жасауыңызға болады.

Ескерту :  Қосылымдарды тек бірдей беттегі веб-бөліктердің арасында жасауға болады. Бір веб-бөлікті басқа бір тораптағы немесе деректер көзіндегі деректерге қосу үшін SharePoint Designer сияқты веб-құрастыру бағдарламасын пайдаланып бір деректер көрінісін қосасыз.

Мысалы, веб-бөлік қосылымының түріндегі мәзір пәрмені Жол ұсыну пәрменін көрсетуі мүмкін, ал мақсатты веб-бөлік қосылымының түріндегі мәзір пәрмені Жол алу пәрменін көрсетуі мүмкін. Төмендегі кесте Қосылымдар мәзірінен көруге болатын жалпы пәрмендерді сипаттайды.

Қосылымдар мәзіріндегі пәрмен

Сипаттама

Деректер жолын келесіге жіберу

Тізім көрінісінің веб-бөлігін басқа веб-бөлікке таңдалған деректер жолын басқа веб-бөлікке өткізу арқылы қоса аласыз.

Стандартты көріністе тізім көрінісі веб-бөлігін қосқанда Элементті таңдау бағаны автоматты түрде қосылады. Онда басқа веб-бөлікке өткізілетін жолды көрсетуге мүмкіндік беретін параметрлер бар. Стандартты көріністі бір уақытта тек бір жолды таңдай аласыз. Өңдеу бағаны сияқты кейбір бағандар веб-бөлік қосылымында қол жетімді болмайды.

Деректер кестесі көрінісінде бірнеше жолды таңдауға болады, бірақ басқа веб-бөлікке тек бір жол өткізіледі. Егер бірнеше жол таңдалса, құрамында белсенді ұяшық бар жол басқа веб-бөлікке өткізіледі және барлық басқа жолдар еленбейді. Жалпы жол немесе Жаңа жол деректерін басқа веб-бөлікке беруге болмайды.

Қосылымның осы түрімен тізім көрінісі веб-бөлігіне қосылған бірнеше веб-бөлік болуы мүмкін.

Параметр мәндерін келесіден алу

Осы параметр жеткізуші веб-бөлігіндегі бір бағаннан параметрлерді тұтынушы веб-бөлігінің бағанына қолданылады.

Сүзгі мәндерін келесіден алу

Стандартты және деректер кестесінің көрінісінде «Тізім көрінісі» веб-бөлігін оған мына мәліметтерді беруі мүмкін басқа веб-бөлікке қосуға болады:

 • Тізім көрінісі веб-бөлігіндегі деректерді сүзетін бір немесе бірнеше баған атауы мен деректердің мән жұптары

 • Тізім көрінісі веб-бөлігіндегі арту немесе кему реті бойынша деректерді сұрыптауға арналған деректер бағаны

Қосылымның осы түрімен тізім көрінісі веб-бөлігіне бір басқа веб-бөлікті ғана қосуға болады.

SharePoint Designer сияқты веб құрастыру бағдарламасын пайдалану арқылы екі түрлі веб-бөлік беттеріндегі веб-бөліктер арасында қосылымдар жасай аласыз.

Беттің жоғарғы жағы

Веб-бөлік қосылымдарын жасау

Веб-бөліктер арасында қосылым жасау әрекетінен бұрын мына үш қадамды орындау қажет.

1-қадам: бетте қандай деректер болатынын шешу.   
Әдетте қажетті деректерді беретін торапта бір немесе бірнеше тізім болады. Тізімдер деректерді кесте пішімінде ұсынады. Олар деректерді өзгерту мен жаңартуды, сұрыптау ретін өзгертуді, тізім ішінде сүзуді және деректерді біріктіруді жеңілдетеді. Қажетті пішімде таңдалған деректерді ғана көрсететін көрініс жасауға болады. Құралдар тақтасында көріністі таңдау құралын пайдаланып қажетті бағандармен ғана жұмыс істеу үшін тізім көрінісі веб-бөлігінің көрінісін өзгертуге болады. Көрініс жасау үшін тізімнен таспаның Тізім құралдары астындағы Тізім параметрін таңдап, Көрініс жасау түймешігін басыңыз, қажетті көрініс пішімін таңдап, көрсету қажет деректерді таңдаңыз.

2-қадам: бетке «Тізім көрінісі» веб-бөліктерін қосу.   
Бетке веб-бөлік ретінде қосып тізімді қосуға болады.

3-қадам: қажетті нәтижелерді алу үшін веб-бөліктерді қосу.   
Веб-бөлік қосылымдарына қолдау көрсететін веб-бөліктер арасында ғана қосылымдар жасауға болады. Веб-бөлік қосылымдарына қолдау көрсететін веб-бөліктерінде «Тізім көрінісі» веб-бөлігі, «Пішін» веб-бөлігі және «Сурет» веб-бөлігі болады.

Веб-бөлік мәзіріндегі Қосылымдар мәзірі тек жасауға болатын қосылым түрін көрсетеді, ал қолжетімді веб-бөліктер мәзірі тек сыйысымды веб-бөліктерді көрсетеді. 1 мен 2-қадамды аяқтағаннан кейін веб-бөлік қосылымын сценарийді немесе кодтауды пайдаланбай жасай аласыз.

Беттің жоғарғы жағы

Екі веб-бөліктің арасында қосылым жасау немесе өзгерту

Мәзірлер мен тілқатысу терезелерінің көмегімен веб-бөліктерді қосуыңызға, олардың арасында деректер өткізуіңізге және олардың әрекеттерін үндестіруіңізге болады.

 1. Қосу қажет екі веб-бөлік бар бетке өтіңіз.

 2. Торап әрекеттері мәзіріндегі «Торап әрекеттері» мәзірі Бетті өңдеу пәрменін таңдаңыз.

 3. Веб-бөліктердің кез келген біреуінен «Веб-бөліктер» мәзірін нұқыңыз. Одан кейін, Қосылымдар тармағын көрсетіңіз және Жол ұсыну немесе Келесіден сұрыптау/сүзу параметрлерін алу сияқты жасау не өзгерту қажет қосылым түрін көрсетіңіз. Қосылымы жасалатын немесе өзгертілетін веб-бөлік атауын нұқыңыз.

  Ескерту : Веб-бөлік мәзірі бетте бірнеше себеппен қосылмауы немесе көрінбеуі мүмкін. Бұл себептерге веб-бөлік немесе аймақ қосылымдарды қолдамауы, сыйысымды емес шолғыштың пайдаланылуы немесе қосылымдардың торапта ажыратып тасталуы жатады.

  Қосылым түрі ішкі мәзірі веб-бөлік бетінен веб-бөлік бетіне және веб-бөліктен веб-бөлікке қарай әр түрлі болуы мүмкін. Бұл веб-беттің, веб-бөліктің немесе веб-бөлік аймағының сипат параметрлерінің арасындағы айырмашылыққа, беттегі веб-бөліктердің сыйысымдылығына немесе веб-бөліктердің қосылым түрлерінің сыйысымдылығына байланысты орын алуы мүмкін.

Кейбір веб-бөлік қосылымдары үшін Қосылымды теңшеу тілқатысу терезесіндегі қосымша ақпаратты таңдау қажет болуы мүмкін. Мысалы, пайдаланылатын қосылым түрін немесе сүзілетін бағанды таңдау қажет болуы мүмкін. Сонымен қатар, веб-бөліктің біреуі не екеуінің жасалу жолына қарай тек веб-бөлік қосылымына ғана тән қосымша тілқатысу терезелерін көруіңіз мүмкін.

Кеңес :  Tip Веб-бөлікті жасыруға болады. Мысалы, деректерді басқа веб-бөлікке беру үшін, бірақ оны көрсеткіңіз келмегенде оны пайдалануыңыз керек болуы мүмкін.

Ескерту :  Қолжетімді веб-бөлік мәзірінде тек қосуға болатын веб-бөліктер пайда болады. Беттегі басқа веб-бөліктер қосылымдарды қолдамауы және ағымдағы веб-бөлікке қосылымды қолдамауы мүмкін, Оған қоса, торабыңызда белгілі бір қосылымда шектен асқан шектері болуы мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы

Веб-бөлік қосылымын аяқтау

Веб-бөліктер арасында бастапқы қосылым орнатқан кезде, Қосылымды теңшеу тілқатысу терезесі пайда болады. Осы тілқатысу терезесінен деректерді алатын веб-бөлік пен деректерді беретін веб-бөлік арасындағы бағандарды сәйкестендіруге болады.

Ескерту :  Сіз дұрыс, бірақ мағынасы жоқ қосылым жасауыңыз мүмкін. Мысалы, деректерді беретін веб-бөлікте өнім идентификаторы бағаны, ал деректерді алатын веб-бөлікте қызметкер идентификаторы бағаны болуы мүмкін. Бұл түрлі идентификатор мәндерін сәйкестендіру мүмкін болғанымен, нәтижелердің еш мағынасы болмайды.

Төмендегі тізім веб-бөлік қосылымдарының кейбір жалпы мысалдарын береді:

Бір веб-бөлігіндегі деректер жолын басқа веб-бөлігіндегі ұяшыққа немесе деректер өрісіне сәйкестендіру.   
Қосылым шығатын веб-бөлік — контактілердің тізім көрінісі веб-бөлігі. Тізім көрінісіндегі бағандардың біреуі — ішіне контакт суретінің URL мекенжайы бар Фотосурет деп аталатын еренсілтемені қамтитын баған. Сіз тек ішінде сурет бар URL мекенжайын көрсете алатын сурет веб-бөлігіне қосыласыз. Сурет веб-бөлігін дұрыс сәйкестікпен қамтамасыз ету үшін контактілер веб-бөлігінен Фотосурет бағанын таңдауыңыз қажет.

Сүзу үшін бір веб-бөлігіндегі деректер жолын басқа веб-бөлігіндегі деректер бағанына сәйкестендіру.   
Қосылым шығатын веб-бөлік — ішінде тапсырыс туралы деректер бар тізім көрінісі веб-бөлігі. Тізім көрінісіндегі бағандардың біреуі — ішінде ТапсырыстарМәліметтерініңИдентификаторы деп аталатын жол элементі бар баған. Сіз тапсырыс туралы мәліметтерді қамтитын бірнеше бағандары бар басқа тізім көрінісі веб-бөлігіне қосыласыз. Бұлардың бірі ТапсырыстарМәліметтерніңИдентификаторы деп аталатын сәйкес баған болып табылады. Бір веб-бөліктегі тапсырысты таңдаған кезде, ол басқа веб-бөліктегі сол тапсырыс үшін әрбір жол элементін көрсететін етіп екі веб-бөлікті қосу үшін әрбір веб-бөліктегі ТапсырыстарМәліметтерініңИдентификаторыбағандарын сәйкестендіруіңіз керек.

Ескерту : Баған атауларының бірдей болуы міндетті емес. Дегенмен,негізінде жатқан деректер сәйкес болуы немесе мәндері бірдей болуы керек.

Беттің жоғарғы жағы

Екі веб-бөліктің арасындағы қосылымды жою

 1. Бетті ашыңыз.

 2. Торап әрекеттері мәзірінде «Торап әрекеттері» мәзірі Бетті өңдеу дегенін нұқыңыз.

 3. Қосылымы жойылатын веб-бөліктердің біреуін таңдаңыз.

 4. «Веб-бөлік» мәзірін нұқып, Қосылымдар тармағын, одан кейін Жол ұсыну немесе Келесіден сұрыптау/сүзу параметрлерін алу сияқты жойылатын қосылым түрін көрсетіңіз.

 5. Қосылымы жойылатын веб-бөлік атауын нұқыңыз.

  Ескерту :  Қосылымы бар әрбір таңдаудың қосылымдар ішкі мәзірінде құсбелгі пайда болады. Егер құсбелгі көрінбесе, ол қосылым жоқ екенін білдіреді.

 6. Қосылымды теңшеу тілқатысу терезесіндегі Қосылымды жою пәрменін таңдаңыз.

 7. Веб-бөліктердің арасындағы қосылымды жойғыңыз келетінін растауыңыз сұралған кезде Жарайды түймешігін басыңыз.

Веб-бөлік қосылымдарының жалпы түрлері

Веб-бөліктерді бір бетке біріктіріп, қосудың көптеген жолдары бар. Бұл веб-бөлік қосылымдарының бірнешеуін бетке жасауға болады. Келесі сценарийлерде веб-бөліктердің арасындағы деректер қосылымдарының жалпы түрлері сипатталады.

Үлгі және мәліметтер

Сізде басты деректер тізімі бар және осы басты тізімге қатысты толық мәліметтерді көрсетуіңіз қажет.

Басты және мәліметтер мысалы

 1. Қызметкер туралы негізгі мәліметтер веб-бөлігінде қызметкер туралы идентификатор, аты-жөні және қызметі сияқты негізгі, жиі ашылатын деректер бар.

 2. Жұмысшының мәліметтерін іздеу үшін бір жолды таңдайсыз.

 3. Жол екінші веб-бөлікке өтеді.

 4. Қызметкер туралы мәліметтер веб-бөлігінде қызметкер туралы барлық мәліметтер пішін көрінісінде көрсетіледі.

Тізім көрінісі веб-бөлігінде тіпті жолды таңдар алдында жұмысшыны тауып алу үшін үлкен тізімді сұрыптап, сүзгіден өткізуіңізге болады. Егер егжей-тегжейлі мәліметтер көп болса, жұмысшы туралы мәліметтер веб-бөлігін екінші бетке де көрсетуге болады.

Беттің жоғарғы жағы

Жиынтық және мәліметтер

Сізде деректердің жиынтық тізімі бар және жиынтық деректерді шығаратын толық мәліметтерді көрсетуіңіз керек.

Жалпылама және мәліметтер мысалы

 1. «Осы жылғы төлем түбіртегі» веб-бөлігінде өтемақы туралы ақпарат бар.

 2. Сіз жинақталған демалыс уақыты мен ауырған күндеріңіз туралы жалпылама ақпаратты таңдайсыз.

 3. Жалпылама ақпарат екінші веб-бөлікке өтеді.

 4. Апта сайынғы деректерді көрсететін төлем түбіртегі мәліметтері веб-бөлігінде жазылғанын көретін деректеріңізді тексересіз.

Беттің жоғарғы жағы

Тектік және отау

Сіз экранға деректер тізімін (тектік) шығарасыз және әрбір жолда басқа бір тізімнен көрсеткіңіз келетін бір немесе бірнеше өзара байланысты жолдар (отау) болады.

Тектік және отау мысалы

 1. Тапсырыстар веб-бөлігі соңғы жасалған тұтынушы тапсырыстарының тізімін береді.

 2. Ішінде тексергіңіз келетін тапсырыс бар жолды таңдайсыз.

 3. Жол екінші веб-бөлікке өтеді.

 4. Тапсырыс мәліметтері веб-бөлігінде сол тапсырыстың барлық жол элементтері көрсетіледі.

Беттің жоғарғы жағы

Іздеу және сүзу

Сіз бір веб-бөлікке іздеу немесе сүзу шарттары сияқты деректерді енгізіп, екінші веб-бөліктен нәтижелерді шығарғыңыз келеді.

Іздеу және сүзгі мысалы

 1. Кітап іздеу веб-бөлігіне кітапты немесе кітаптар жиынын табу үшін кітап туралы атауы, авторы және тақырыбы сияқты ақпаратты енгізесіз.

 2. ЖІБЕРУ түймешігін басасыз.

 3. Іздеу шарттары екінші веб-бөлікке өтеді.

 4. Кітаптар тізімі веб-бөлігінде іздеу шарттарына сәйкес келетін бір немесе бірнеше кітап көрсетіледі.

Беттің жоғарғы жағы

Есептеулер

Бір веб-бөліктің ішіндегі деректерді есептеу жиі мүмкін болғанымен, қаласаңыз, кейде есептеулердің бейімделгіштігін арттыру үшін екі веб-бөлікті біріктіруіңізге болады.

Есептеулер мысалы

 1. Ипотека нөмірлері веб-бөлігіне ипотека нөмірлерін енгізесіз.

 2. ӨТУ түймешігін басыңыз.

 3. Ипотека нөмірлері екінші веб-бөлікке өтеді.

 4. Ипотека есептегіші веб-бөлігі ипотеканы есептеп, ай сайынғы төлеу жоспарын көрсетеді.

Беттің жоғарғы жағы

Балама деректер көріністері

Деректерді әр түрлі бірнеше жолмен қарау емеуріндерді, трендтерді және байланыстарды түсінуге көмектесуі мүмкін. Тізімдерді, жолдарды және ұяшықтарды (немесе өрістер мен параметрлерді) бір веб-бөліктен өткізіп, деректерді балама көріністе көрсетуге болады.

Тізімнің балама көрінісі

Компанияның барлық жұмысшыларын иерархиялық диаграммадан көрсеткіңіз келеді.

Тізім деректерінің балама көрінісі

 1. Жұмысшылар веб-бөлігі жұмысшының идентификаторын, жұмысшының аты-жөнін, қызметін және компанияға жұмыс істейтіндердің барлығының бастығының идентификаторын көрсетеді.

 2. Барлық деректер пайдаланылатындықтан, таңдау қажет емес.

 3. Барлық деректер екінші веб-бөлікке өтеді.

 4. Ұйымдық диаграмма веб-бөлігі жұмысшылардың арасындағы жұмыс байланысын көрсетеді және осы иерархияның балама көрінісін экранға шығаруы мүмкін.

  Жолдың балама көрінісі

Бір демографиялық деректер жолын бір дөңгелек диаграмма немесе жолақ сызба сияқты бір диаграммадан көргіңіз келеді.

Жол деректерінің балама көрінісі

 1. Халық санағы веб-бөлігі жас, табыс деңгейі және әдет-ғұрыптар сияқты демографиялық деректерді көрсетеді.

 2. Бір демографиялық деректер жолын таңдайсыз.

 3. Деректерді екінші веб-бөлікке өткізесіз.

 4. Диаграмма веб-бөлігі бір дөңгелек диаграммадағы деректер жолын және, одан басқа, бір жолақ сызбаны көрсетеді.

  Ұяшықтың балама көрінісі

Бір қаражат жинау науқанының жалпы барысын қадағалағыңыз келеді.

Ұяшық деректерінің балама көрінісі

 1. Қаражат жинау веб-бөлігінде бір топтың әрбір мүшесі өзі жинаған ақша көлемін енгізеді.

 2. Ағымдағы жиын жиындар өрісінен көрсетіледі.

 3. Жиын өрісі екінші веб-бөлікке өтеді.

 4. Қайырымдылық мақсат веб-бөлігінде топтың жалпы жетістіктерін тексересіз.

Беттің жоғарғы жағы

Деректерді жетілдіру

Кісілер туралы негізгі деректердің қызықтылығын, тартымдылығын және пайдалылығын арттыру үшін оларды көбейтіп, кеңейткіңіз келеді.

Деректерді жетілдіру мысалы

 1. Контактілер веб-бөлігі іскерлік серіктестердің аты-жөні, мекенжайы және суреті сияқты бақылануы тиіс мәліметтерді көрсетеді.

 2. Бір контактіні таңдайсыз.

 3. Деректер жолы екінші веб-бөлікке өтеді.

 4. Сурет веб-бөлігін бір контактінің суретін көресіз және содан кейін контактінің заңды мекенжайын карта веб-көрінісінен тауып аласыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×