Веб-беттегі Outlook бағдарламасына қош келдіңіз!

Веб-браузердегі Outlook бағдарламасыOutlook бағдарламасының веб-браузер нұсқасы. Веб-браузердегі Outlook бағдарламасын интернет қосылымы бар кез келген жерден электрондық поштаға, контактілерге, күнтізбелерге және тапсырмаларға қатынасу үшін пайдаланыңыз.

Веб-браузердегі Outlook бағдарламасына жеке қолданыс немесе жұмыс үшін пайдалануыңызға байланысты түрлі жолмен кіруіңізге болады. Қосымша мәлімет алу үшін Веб-беттегі Outlook бағдарламасына кіру бөлімін қараңыз.

Пошта тармағында нені көре аласыз

Outlook

Веб-браузердегі Outlook бағдарламасына кіргенде бірден кіріс жәшігіне өтесіз. Веб-браузердегі Outlook бағдарламасындағы электрондық поштамен жұмыс істеу туралы қосымша ақпарат алу үшін, Веб-беттегі Outlook бағдарламасындағы электрондық поштаны пайдалану параметріне өтіңіз.

Поштаның негізгі құрамдастары

 1. Жаңа электрондық пошта - Қосу Жаңа электрондық пошта пәрменін таңдау арқылы жаңа электрондық поштаны жасаңыз.

 2. Қалталар тақтасы - кіріс жәшігіңіздегі қалталар тізімін қамтиды. Тақтаны тізімнің жоғарғы бөлігіндегі Қалталар тармағын таңдау арқылы тасалаңыз. Осы көріністегі қалталарды қалта атауларының жанындағы үшбұрышты Қалтаны тасалау таңдау арқылы жайып, тасалаңыз. Қалталарды жоғары деңгей қалтасының жанындағы Қалтаны қосу таңдау арқылы қосыңыз немесе бұрынғы қалтаны тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Жаңа қалта жасау пәрменін таңдаңыз.

 3. Іздеу терезесі -контактінің контакт мәліметін немесе электрондық поштасын анықтау үшін сол адамның атын теріңіз не белгілі бір хабарды табу үшін іздеу қажет мәтінді теріп, Іздеу таңдаңыз.

 4. Кіріс жәшіктерінің тізімі - сөйлесуде қанша хабар бар екенін және оқылмағандар санын не хабарларға қатысты тіркеме, жалауша не санаттың бар жоқтығын көрсетеді. Электрондық хаттарыңызды (хабарлар не сөйлесулер түрінде) қарау әдісін сүзу, сұрыптау не таңдау үшін тізімнің жоғарғы жағындағы Барлығы таңдаңыз.

 5. Оқу аймағы - қалталар тақтасында таңдалатын хабарларды немесе сөйлесулерді көрсетеді. Кез келген хабарға оны таңдау және Жауап беру таңдау арқылы жауап беріңіз. Электрондық поштаны осы жерде Жауап беру мәзірін, содан соң Басып шығару пәрменін таңдау арқылы басып шығарыңыз.

  Электрондық пошта хабарын басып шығару

  Электрондық пошталарды жою, мұрағаттау, санатқа бөлу немесе жылжыту сияқты жалпы электрондық пошта әрекеттерін орындау үшін оқу аймағының жоғарғы бөлігіндегі пәрменді пайдаланыңыз.

  Пошта пәрмен тақтасы

Күнтізбе бөлімінде нені көре аласыз

Күнтізбе

Интернет қосылымы бар кез келген жерден кездесулерді, жиналыстарды немесе кез келген басқа да оқиғаны бақылаңыз. Күндік, апталық не айлық көріністерді пайдалану арқылы оқиғаларды қосыңыз, өңдеңіз не жойыңыз. Веб-браузердегі Outlook бағдарламасындағы күнтізбелермен жұмыс істеу туралы қосымша ақпарат алу үшін Веб-беттегі Outlook бағдарламасының Күнтізбе тармағын пайдалану бөліміне өтіңіз.

Жиналыстарыңыз бен басқа оқиғаларыңызды басқару үшін күнтізбені пайдаланыңыз.

 1. Күнтізбені іздеу - белгілі бір контакт не оқиға тақтасын қамтитын жиналысты не кездесуді анықтау үшін адам не оқиға атын тере бастңыз Іздеу .

 2. Жаңа оқиға - Жаңа > Оқиға тармағын таңдау арқылы жаңа оқиға жасаңыз.

  Жаңа оқиға
 3. Күнтізбе - күнтізбені айлық көрініспен көрсетеді. Алға не артқы көрсеткісін таңдау арқылы айлар арасында жылжытуға болады. Белгілі бір күнді таңдау арқылы сол күнді негізгі, үлкенірек күнтізбе көрінісінде бөлектеуге болады. Ағымдағы күн әрдайым бөлек тұрады.

 4. Менің күнтізбелерім - бір уақытта бірнеше күнтізбе жасаңыз және арнайы жобаға арналған немесе жеке кездесулерді бақылауға арналған күнтізбе сияқты басқа күнтізбелер жасаңыз. Сонымен бірге, басқа адамдардың күнтізбелерін қосып, бірнеше күнтізбелерді бір көрініспен көріп немесе көрсетілетін күнтізбені таңдай аласыз. Жаңа күнтізбе жасау үшін Менің күнтізбем тармағын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Жаңа күнтізбе тармағын таңдаңыз. Күнтізбе атауын өзгерту не оны жою үшін күнтізбені тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Атауын өзгерту не Жою пәрменін таңдаңыз.

 5. Параметрлерді қарау - күнтізбеңізді күндік, жұмыс аптасы, апталық не айлық көрініспен көру опциясын таңдаңыз.

 6. Күнтізбе аймағы - күнтізбелер пайдаланғыңыз келетін көрініс негізінде көрсетіледі. Күн не уақыт ұяшығын екі рет басу арқылы жаңа кездесу жасаңыз.

 7. Ортақ пайдалану және басып шығару - күнтізбеңізді ортақ пайдалану не басып шығару үшін оқу аймағының жоғарғы жағындағы пәрмен жолағын пайдаланыңыз.

  Күнтізбе пәрмендер тақтасы

 8. Айлық көрініс - егер оқиғаларыңыз көп болса, күнтізбенің айлық көрінісі өте тығыз әрі оқуға қиын болуы мүмкін. Белгілі бір күнге арналған барлық оқиғаның анығырақ көрінісін алу үшін сол күнтізбе аумағындағы кез келген күнді таңдаңыз.

Адамдар қалтасында нені көресіз

Адамдар

Барлық контактілеріңізді бір жерде сақтап, басқарыңыз. Жаңа контактілер жасаңыз немесе бұрынғы контактілерді іздеп, өңдеңіз. Ұйымда не бизнесте жұмыс істесеңіз, ұйымыңыз үшін реттелген кез келген мекенжай кітаптарын қарауыңызға болады. Веб-браузердегі Outlook бағдарламасындағы контактілерді басқару туралы қосымша мәлімет алу үшін Веб-беттегі Outlook бағдарламасының контактілерін пайдалану бөліміне өтіңіз.

Контактілерді басқару үшін Адамдар бөлімін пайдаланыңыз.

 1. Адамдарды іздеу - іздеп жатқан адамның атын тере бастаңыз және Іздеу таңдаңыз.

 2. Контактілерді жасау, өңдеу немесе жою - Жаңа > Жаңа контакт тармағын таңдау арқылы жаңа контакт жасаңыз.

  Жаңа контакт

  • Жойылған контактілерді қалпына келтіру үшін көшірме контактілерді тазалап, әлеуметтік желі контактілеріне қосылыңыз да, контактілерді басқа электрондық пошта қызметтерінен импорттаңыз немесе контактілерді Outlook 2010 не Outlook 2013 бағдарламасына экспорттау үшін Басқару ашылмалы мәзірін таңдаңыз.

  • Контактіні өңдеу не жою үшін тізімдегі контактіні таңдап, сәйкесінше Өңдеу не Жою пәрменін таңдаңыз.

  Адамдарға арналған пәрмендер тақтасы

 3. Менің контактілерім - контактілерді басқару үшін пайдалануға болатын қалталарды көрсетеді. Жаңа контакт қалталарын жасауыңызға не бұрынғы контакт қалталарының атауын өзгертуіңізге не жылжытуыңызға болады. Қалта қосу үшін Менің контактілерім тармағын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз да, Жаңа қалта тармағын таңдаңыз. Қалталар атауын өзгерту, оларды жылжыту не жою үшін қалтаны тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз да, Атауын өзгерту, Жою немесе Жылжыту тармағын таңдаңыз.

 4. Контактілер тізімі - Менің контактілерім тармағы астындағы таңдалған қалтадағы контактілерді көрсетеді. Контакт мәліметтері аумағындағы мәліметті қарау үшін контактіні таңдаңыз.

 5. Контакт мәліметтері - контактілер тізімінде таңдалған контакт туралы ақпаратты көрсетеді. Мәліметтерді контакт туралы ақпарат, соның ішінде, телефон нөмірлері, мекенжайы, компаниясы мен LinkedIn сияқты басқа қызметтердің кез келген байланыстырылған тізімдері қамтылады. Белгілі бір контакт үшін бірнеше жазбалар болса, оларды Байланыстырылған контактілер тармағы астындағы Басқару параметрін таңдау арқылы бір көрініске байланыстыра аласыз.

Тапсырмалар қалтасында нені көресіз

Тапсырмалар

Орындалуы керек әрекеттерді бақылап отырыңыз немесе әрекет элементімен байланыстырылатын электрондық поштаның жалауша қойылған хабарларын қараңыз және бақылаңыз. Веб-браузердегі Outlook бағдарламасындағы тапсырмаларды басқару туралы қосымша мәлімет алу үшін Веб-беттегі Outlook бағдарламасындағы тапсырмаларды пайдалану бөліміне өтіңіз.

Тапсырмаларыңызды басқарыңыз.

 1. Тапсырмаларды жасаңыз, жойыңыз, жылжытыңыз немесе санатқа бөліңіз. Тапсырмаларды аяқтаған соң, белгілеп қойыңыз.

 2. Менің тапсырмаларым - тапсырмаларыңызды көру және басқару үшін пайдалануға болатын қалталарды көрсетеді. Маңызды деп белгіленген элементтерді көргіңіз келетінін не келмейтінін таңдаңыз. Жаңа тапсырма қалталарын жасай аласыз және бұрыннан бар тапсырмалардың атын өзгертіп, жылжыта аласыз. Қалтаны қосу үшін, Менің тапсырмаларым бөлімінде тінтуірдің оң жағын басып, Жаңа қалта жасау параметрін таңдаңыз. Қалталардың атын өзгерту үшін немесе оларды жою үшін, қалтаны тінтуірдің оң жағымен басып, Атын өзгерту немесе Жою пәрменін таңдаңыз.

 3. Тапсырмалар тізімі - сіз тағайындаған күй негізінде тапсырмаларды сүзгіден өткізіңіз немесе көрсетіңіз. Тапсырмаларды басқа шарт бойынша сұрыптау үшін, Элементтер реті мәзірін пайдаланыңыз.

  Тапсырмаларды сұрыптау

  Таңдалған тапсырманы жою, санатқа бөлу немесе аяқталды деп белгілеу үшін, тапсырмалар тізімінің жоғарғы жағындағы пәрмен жолағын қолданыңыз. Электрондық хабарлар үшін Жауап беру пәрмені мына жерде қолжетімді.

  Тапсырмаларға арналған пәрмендер тақтасы

 4. Тапсырма мәліметтері - тапсырмалар тізімінде таңдалған тапсырманың мәліметтерін көріңіз. Тапсырманың күйі, басымдығы және аяқталу пайызы сияқты тапсырма мәліметтерін өңдеу үшін, Өңдеу түймешігін таңдаңыз.

Қосымша ақпарат

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×