Вебпен сыйысымдылығын тексеру: сұрау қателері

Бұл мақала сыйысымдылықты тексеру құралын іске қосқан кезде пайда болатын сұрау қателері тізімдейді және сол қателерді шешуге көмектесетін ақпаратты қамтамасыз етеді.

Сыйысымдылықты тексеру құралы туралы жалпы ақпаратты Вебпен сыйысымдылығын тексерудің жалпы қателері мақаласынан қараңыз.

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

Қате туралы мәтін:    Сұрау вебпен сыйысымды емес.

Мағынасы:    сұраудағы вебпен сыйысымдылық мәселелерін тексеру қажет.

Орындалатын әрекет:    сұрау құрастырушының көмегімен сұрауды қайта жасау. Веб сұрауын жасау үшін сұрау құрастырушысын пайдалану жолы туралы қосымша ақпаратты Сұрауларға кіріспе бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb102014

Қате туралы мәтін:    SQL вебпен сыйысымды емес.

Мағынасы:    қатенің пайда болу себебі болу мүмкін. Төмендегі әрекеттердің бірін орындауыңыз мүмкін:

 • Сілтеме жасайтын вебпен сыйысымды емес нысандар.

 • Сілтеме жасайтын вебпен сыйысымды емес өрнектер.

Өрнектерді жасау жолы туралы қосымша ақпаратты Өрнекті жасау бөлімінен қараңыз.

Орындалатын әрекет:     веб сұрау құрастырушыны пайдаланып, вебпен сыйысымды болатын сұрауларды жасау. Веб сұрауларын жасау туралы қосымша ақпаратты Сұрауларға кіріспе бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb103013

Қате туралы мәтін:    Access бағдарламасы вебте пайдаланылатын сұрауды түрлендіре алмады, себебі сұрау нәтижелерінде бірегей атаулары бар бірнеше өріс бар.

Мағынасы:    бірнеше өріс бірегей атауға ие.

Орындалатын әрекет:    қайталанатын атаулары бар өрістерді тексеріп, көшірмелерін нақты өріс атауларына өзгерту.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb103079

Қате туралы мәтін:    өрнектегі сәйкес келмейтін түр.

Мағынасы:    біріктіру жақтарының түрі сыйысымды емес немесе салыстырылған өріс түрлері сыйысымды емес түрлерге жатады. Мысалы, санға қатысты мәтінді салыстыру не біріктіру мүмкін емес.

Орындалатын әрекет:    біріктіру жақтарының сыйысымды екенін тексеру. Мысалы, мәтін түрін мәтін түріне, ал сан түрін сан түріне біріктіру. Біріктіруді орындамаған жағдайда, сыйысымды емес өріс түрлерінің салыстырып жатқанын тексеріңіз.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb103900

Қате туралы мәтін:    Access бағдарламасы вебте қолданылатын сұрауды түрлендіруді орындай алмады.

Мағынасы:    Access бағдарламасы сұрауды жариялауды орындай алмады, себебі ол қолдау көрсетілмейтін сұрау түрін, өрнектерді, шарттарды немесе вебтегі қолдау көрсетілмейтін басқа мүмкіндіктерді пайдаланады.

Орындалатын әрекет:    сұрауды қайт жасау үшін, Access сұрау құрастырушысын пайдалану.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb103901

Қате туралы мәтін:    сұрау анықтамасы жарамсыз, яғни сұрау нысанын жасау мүмкін емес.

Мағынасы:    сервер сұрауды талдай алмады, оған сұрау анықтамасындағы күтпеген қате себеп болды.

Орындалатын әрекет:    сұрауды қайта жасау үшін, Access құрастырушыларын пайдалану.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb103902

Қате туралы мәтін:    Access бағдарламасы вебте қолданылатын сұрауды түрлендіруді орындай алмады, себебі ол қолдау көрсетілмейтін сұрау түрін, өрнектерді, шарттарды немесе вебтегі қолдау көрсетілмейтін басқа мүмкіндіктерді пайдаланады.

Мағынасы:    сұрау вебпен сыйысымды емес өрнектерден тұрады. Бұл қате сервердің шектелуінен немесе өрнектің серверге жылжымайтындығынан пайда болады.

Орындалатын әрекет:    вебпен сыйысымды емес өрнектерді жою. Сұраулардағы жарамды өрнектер туралы қосымша ақпаратты Өрнекті жасау бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb103903

Қате туралы мәтін:    сұрау анықтамасы жарамсыз, яғни сұрау нысанын жасау мүмкін емес.

Мағынасы:    төлсипат мәндерінің бірі вебпен сыйысымды емес.

Орындалатын әрекет:    Төмендегі шарттарды дұрыс реттелгенін тексеру:

 • Атау төлсипатында төмендегілердің бірде біреуі жоқ:

Басында теңдік белгісі тұр

=

Кезең

.

Леп белгісі

!

Тік жақша

[]

Бос орын

Басылып шықпайтын таңбалар

Мысалы: <Enter> немесе <TAB>

Мына таңбалардың кез келгені

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Атау төлсипаты 1-ден 64-ке таңбаға дейін тұрады.

 • Тақырып төлсипаты: кез келген жол 1024 таңбаға дейін тұрады.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb103904

Қате туралы мәтін:    Access бағдарламасы вебте қолданылатын сұрауды түрлендіруді орындай алмады, себебі ол бағыныңқы сұраудан тұрады.

Мағынасы:    сұрау бағыныңқы сұраудан тұрады. Бағыныңқы сұрауларға серверде қолдау көрсетілмейді.

Орындалатын әрекет:    сұрауды өзгертіңіз, сонда оның бағыныңқы сұрауы жоқ болады.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb103905

Қате туралы мәтін:    Access бағдарламасы вебте қолданылатын сұрауды түрлендіруді орындай алмады, себебі ол вебпен сыйысымды емес басқа сұрауға негізделеді.

Мағынасы:    сұраудың серверде көрсетілмейтін енгізу түріндегі орналастырылған сұрауы немесе табылмайтын енгізу көзі бар.

Орындалатын әрекет:    

 • Орналастырылған сұраудың жарамды екенін тексеру.

 • Жарамды орналастырылған сұрауды жасау үшін, Access сұрау құрастырушыларын пайдалану.

 • Сұраудың енгізу көзі кестесінің не сұрауының дерекқорда бар екенін тексеру.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb103906

Қате туралы мәтін:    сұрау анықтамасы жарамсыз, яғни сұрау нысанын жасау мүмкін емес.

Мағынасы:    бастапқы кестені немесе таңдалған нысан сұрауын немесе баған тапсырыстарын табу мүмкін емес.

Орындалатын әрекет:    бағанның енгізу көзі кестесінің немесе сұрауының Access дерекқорында бар екенін тексеру.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb103907

Қате туралы мәтін:     Access бағдарламасы вебте қолданылатын сұрауды түрлендіруді орындай алмады, себебі оның нәтижелеріне ешқандай өріс кірмеді.

Мағынасы:     сұраудағы ешбір баған таңдалмайды.

Орындалатын әрекет:    сұраудағы кем дегенде бір шығыс бағанын таңдау не көрсету.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb103908

Қате туралы мәтін:     Access бағдарламасы вебте қолданылатын сұрауды түрлендіруді орындай алмады, себебі оның нәтижелерінде тым көп өріс көрсетіледі.

Мағынасы:     сұрау көзінде бағандар саны тым көп.

Орындалатын әрекет:     бұны шешу қиын болғандықтан, бастапқы кестелерін тексеру керек. Кестеде төмендегілерден аса көп болмау керек:

 • JET_ccolFixedMost тұрақты бағандар.

 • JET_ccolVarMost ауыспалы ұзындығы бар бағандар.

 • JET_ccolTaggedMost тегтері бар бағандар.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb103916

Қате туралы мәтін:    Access бағдарламасы вебте қолданылатын сұрауды түрлендіруді орындай алмады, себебі ол вебте қолдау көрсетілмейтін ORDER BY сөйлеміне негізделеді.

Мағынасы:    Төмендегі шарттардың бірі немесе бірнешеуі бар:

 • Элемент бойынша реттеудің атауы жарамсыз.

 • Бастапқы кестенің атауы жарамсыз.

 • Сұрыптау реті арту не кему параметрінен басқасына орнатылады.

 • Жарамсыз өрнек.

Орындалатын әрекет:    Төмендегі шарттарды дұрыс реттелгенін тексеру:

 • Атау төлсипатына төмендегілердің бірде біреуі кірмейді:

Басында теңдік белгісі тұр

=

Кезең

.

Леп белгісі

!

Тік жақша

[]

Бос орын

Басылып шықпайтын таңбалар

Мысалы: <Enter> немесе <TAB>

Мына таңбалардың кез келгені

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Атау төлсипаты 1-ден 64-ке таңбаға дейін тұрады.

 • Жарамды өрнек.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb103918

Қате туралы мәтін:     Access бағдарламасы вебте қолданылатын сұрауды түрлендіруді орындай алмады, себебі ол вебте қолдау көрсетілмейтін JOIN түрін көрсетеді.

Мағынасы:    сервер екі кесте арасындағы бірнеше біріктірулері бар сұрауларды қолдамайды (бірнеше өрісті біріктірулер).

Орындалатын әрекет:    біріктірулердің әр кестеге тек бір өрісті ғана пайдаланатынын тексеру.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb103926

Қатені тексеру    Access бағдарламасы вебте қолданылатын сұрауды түрлендіруді орындай алмады, себебі ол кестенің қайсысы SELECT FROM екенін көрсетпейді.

Мағынасы:     сұраудың енгізу кестелері жоқ (FROM сөзі жоқ).

Орындалатын әрекет:    сұраудың көрсетілген енгізу бағаны бар екенін тексеру.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb103927

Қате туралы мәтін:    Access бағдарламасы вебте пайдаланылатын сұрауды түрлендіре алмады, себебі сұрау нәтижелерінде бірегей атаулары бар бірнеше өріс бар.

Мағынасы:    бірнеше өріс үшін бірегей атау көрсетілді.

Орындалатын әрекет:    қайталанатын атаулары бар өрістерді тексеріп, көшірмелерін нақты өріс атауларына өзгерту.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb103928

Қате туралы мәтін:    Access бағдарламасы вебте қолданылатын сұрауды түрлендіруді орындай алмады, себебі оның кейбір параметрлері вебте қолдану үшін түрлендірілген жоқ.

Мағынасы:    параметрдің атауы не түрі жарамсыз.

Орындалатын әрекет:    параметр атауы мен түрінің жарамды екенін тексеру.

 • Атау төлсипатына төмендегілердің ешқайсысы кірмейді:

Басында теңдік белгісі тұр

=

Кезең

.

Леп белгісі

!

Тік жақша

[]

Бос орын

Басылып шықпайтын таңбалар

Мысалы: <Enter> немесе <TAB>

Мына таңбалардың кез келгені

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Атау төлсипаты 1-ден 64-ке таңбаға дейін тұрады.

Төмендегі түрлер жарамады:

Мәтін (255 таңбаға дейін)

Сандар

Логикалық

Күні/Уақыты

Ақша

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb103930

Қате туралы мәтін:    Access бағдарламасы вебте қолданылатын сұрауды түрлендіруді орындай алмады, себебі оның кейбір параметрлері нәтиже өрістері түрінде көрсетіледі немесе ол ORDER BY нұсқауларында пайдаланылады.

Мағынасы:    сұраудың скалярлық түрінде жобаланатын немесе нұсқау арқылы тапсырыста пайдаланылатын параметрі бар.

Бұл параметр жобаланатын баған түрінде (мысалы: 1-кестеден 1-параметрін таңдау) немесе тапсырыс бойынша (мысалы: жұлдызшаны (*) 1-кестеден және тапсырыс бойынша 1-өріс = param таңдау) пайдаланатын жағдайда пайда болады.

Орындалатын әрекет:    жобаланатын баған немесе тапсырыс бойынша бағаны болып табылатын параметрлерді пайдалануды болдырмау.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb103938

Қате туралы мәтін:    Access бағдарламасы вебте қолданылатын сұрауды түрлендіруді орындай алмады.

Мағынасы:    бірдей аталатын екі өріс бар және Access бағдарламасы олардан бүркеншік аттарды жасай алмайды.

Орындалатын әрекет:    қайталанатын атаулары бар өрістерді тексеріп, көшірмелерін нақты өріс атауларына өзгерту.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb103939

Қате туралы мәтін:    Access бағдарламасы вебте қолданылатын сұрауды түрлендіруді орындай алмады.

Мағынасы:    сұраудың 64 таңбадан асатын бүркеншік аты бар.

Орындалатын әрекет:    сұрауда қолданылатын бүркеншік аттың 64 таңбадан кем не тек екенін тексеру.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb103940

Қате туралы мәтін:    Access бағдарламасы вебте қолданылатын сұрауды түрлендіруді орындай алмады, себебі ол вебте қолдау көрсетілмейтін JOIN түрін көрсетеді.

Мағынасы:    сервер екі бірдей кестедегі бірнеше біріктірулері бар сұрауларды қолдамайды (бірнеше өрісті біріктірулер).

Орындалатын әрекет:    біріктірулердің әр кестеге тек бір өрісті ғана пайдаланатынын тексеру.

Беттің жоғарғы жағы

ACCWeb103942

Қате туралы мәтін:     Access бағдарламасы вебте қолданылатын сұрауды түрлендіруді орындай алмады, себебі ол айналымды біріктіруден тұрады.

Мағынасы:    сұраудағы кестелер арасындағы біріктірулер Access бағдарламасына вебте қолданылатын сұрауды түрлендіруге мүмкіндік бермейтін кестелер арасындағы айналымды біріктіруге себеп болады.

Орындалатын әрекет:     кестелер арасындағы біріктірулерді жойыңыз, сонда айналымды біріктірулер де жойылады.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×