Бөлінген пішін жасау

Маңызды :  Осы мақаланы компьютер аударған, ескерту мәтінін қараңыз. Анықтама алу үшін осы мақаланың ағылшын тіліндегі нұсқасын осы жерден таба аласыз.

Ескерту : Бөлінген пішіндерді Access веб-бағдарламасының бір бөлігі ретінде пайдалануға болмайды.

Бөлінген пішін бір уақытта деректердің екі көрінісін береді — пішін көрінісі мен деректер кестесінің көрінісі. Осы екі көрініс сол деректер көзіне қосылып, барлық уақытта бір-бірімен синхрондалады. Пішіннің бір бөлігінен өріс таңдалғанда, сол өріс пішіннің басқа бөлігінен де таңдалады. Кез келген бөліктен деректерді қосуға, өңдеуге немесе жоюға болады (жазба көзі жаңартылып, осы әрекеттерді болдырмау үшін пішінді конфигурацияламаған жағдайда).

Access жұмыс үстелі дерекқорындағы бөлінген пішін

Бөлінген пішінмен орындалған жұмыс пішіннің екі түрінің де артықшылықтарын жалғыз пішінде береді. Мысалы, жазбаны жылдам табу үшін пішіннің деректер кестесіндегі бөлігін, ал жазбаны көру немесе өңдеу үшін пішін бөлігін пайдалануға болады. Пішін бөлігі деректер кестесіндегі бөлігіне тартымды әрі функциялық үстіңгі деректеме ретінде қызмет ете алады. Бұл әдіс Access бағдарламасында бар көптеген үлгілер дерекқорларында пайдаланылады.

Ескерту : Осы мақалада түсіндірілген функционалдық «Access бағдарламаларына» қолданылмайды. Access бағдарламаларымен жұмыс істеу туралы қосымша ақпарат алу үшін <толтырғышқа сілтемені кірістіру> тақырыбын қараңыз

.

Не істегіңіз келеді?

Бөлінген пішін құралын қолдану арқылы жаңа бөлінген пішінді жасау

Бар пішінді бөлінген пішінге айналдыру

Бөлінген пішінді дәл реттеу

Бөлінген пішін құралын қолдану арқылы жаңа бөлінген пішінді жасау

Бұл процедура жаңа бөлінген пішінді ең басынан бастап жасайды. Бұл пішін шарлау аумағынан таңдаған немесе деректер кестесі көрінісінде ашып отырған кестеге немесе сұрауға негізделеді.

 1. Шарлау аумағынан пішінде қажет деректері бар кестені немесе сұрауды таңдаңыз. Не болмаса, сол кестені немесе сұрауды деректер кестесі көрінісінде ашыңыз.

 2. Жасау қойындысының Пішіндер тобынан Қосымша пішіндер параметрін таңдап, Бөлінген пішін түймешігін басыңыз.

Access бағдарламасы пішінді жасап, оны орналасу көрінісінде көрсетеді. Орналасу көрінісінде пішін деректерді көрсеткенде, оған жоба өзгертулерін енгізуге болады. Мысалы, қажет болған жағдайда, деректерді сыйғызу үшін мәтін ұяларының өлшемін реттеуіңізге болады.

Беттің жоғары бөлігі

Бар пішінді бөлінген пішінге айналдыру

Аздаған пішін сипаттарын көрсету арқылы бар пішінді бөлінген пішінге айналдыруға болады.

 1. Шарлау аумағында тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, Орналасу көрінісі параметрін таңдаңыз да, пішінді орналасу көрінісінде ашыңыз.

 2. Сипаттар парағы әлі көрінбесе, оны көрсету үшін F4 пернесін басыңыз.

 3. Сипаттар кестесінің жоғарғы жағындағы ашылмалы тізімнен Пішін тармағын таңдаңыз.

 4. Сипаттар кестесінің Пішім қойындысындағы Әдепкі көрініс ашылмалы тізімінен Бөлінген пішін тармағын таңдаңыз.

 5. Пішінді сақтап жабыңыз, одан кейін оны пішін көрінісінде ашу үшін шарлау аумағында пішінді екі рет нұқыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Бөлінген пішінді дәл реттеу

Бөлінген пішінді жасағаннан кейін қажетті нәтижелерге қол жеткізу үшін құрастырушы көрінісінде біраз реттеулер жасауға болады. Құрастырушы көрінісіне ауысу үшін шарлау аумағында пішінді тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, Құрастырушы көрінісі параметрін таңдаңыз.

Бөлінген пішін сипаттарын көрсету

Төмендегі кестеде пішінді дәл реттеуге сипаттар кестесіне орнатуға болатын бөлінген пішіндерге қатысты кейбір сипаттар берілген. Сипаттар парағы әлі көрінбесе, оны көрсету үшін F4 пернесін басыңыз. Сондай-ақ, сипаттар кестесінің жоғарғы жағындағы ашылмалы тізімде Пішін параметрінің таңдалғанын тексеріңіз. Кестедегі сипаттардың барлығы сипаттар кестесінің Пішім қойындысында орналасқан. Әдепкі мәндер бөлінген пішінді жасау жолдарына байланысты өзгеруі мүмкін.

Сипат

Сипаттама

Бөлінген пішіннің өлшемі

Бөлінген пішіндегі пішін бөлігінің биіктігі мен енін (пішін тігінен не көлденеңінен бөлінгеніне байланысты) дәл белгілеуге мүмкіндік береді. Мысалы, пішіннің биіктігін немесе енін 1 дюймге қою үшін, 1" деп теріңіз. Өлшемді орналасу көрінісінде бөлу сызығын сүйреу әдісі сияқты басқа әдістермен қою үшін, Авто деп теріңіз.

Бөлінген пішін бағдары

Деректер кестесі пішіннің үстінде не астында немесе сол не оң жағында шығатынын анықтауға мүмкіндік береді.

Бөлінген пішіннің бөлу сызығы

Егер Иә мәніне қойылған болса, Access бағдарламасы екі бөлікті айыратын бөлу сызығын жылжыту арқылы пішін мен деректер кестесінің өлшемін өзгертуге мүмкіндік береді. Бөлу сызығын сүйреу арқылы деректер кестесіне көбірек не азырақ орын беруге болады. Егер бұл сипат Жоқ мәніне қойылған болса, онда бөлу сызығы жасырылып, пішін мен деректер кестесінің өлшемін өзгерту мүмкіндігі берілмейді.

Бөлінген пішіннің деректер кестесі

Егер Өзгертуге рұқсат ету мүмкіндігі орнатылған болса (және пішіннің жазбалар көзі жаңартылуға келсе), Access бағдарламасы деректер кестесінде өңдеуді рұқсат етеді. Егер сипаты Тек оқу үшін параметріне орнатылған болса, Access бағдарламасы деректер кестесінде өңдеуді рұқсат етпейді.

Бөлінген пішінді басып шығару

Пішінді басып шығару кезінде пішіннің қай бөлігін басып шығару керек екенін белгілеуге мүмкіндік береді. Егер сипаты Тек пішін параметріне орнатылған болса, онда тек пішін бөлігі басылып шығады. Егер сипаты Деректер кестесі параметріне орнатылған болса, онда тек деректер кестесі бөлігі басылып шығады.

Бөлу сызығының орнын сақтау

Егер Иә мәніне қойылған болса, пішін ашылған кезде, бөлу сызығы соңғы қалдырған орнында тұрады. Егер бұл сипат Жоқ мәніне қойылған болса, онда пішін мен деректер кестесінің өлшемін өзгерту мүмкіндігі берілмейді, ал бөлу сызығы жасырылады.

Пішін бөлгішін орнында бекіту

Пішін бөлгішін белгілі бір орынға пайдаланушы жылжыта алмайтындай бекітіп қою үшін, келесі әрекеттерді орындаңыз:

 1. Шарлау аумағында пішінді тінтуірдің оң түймешігімен нұқып, Құрастырушы көрінісі дегенді таңдап, құрастырушы көрінісіне ауысыңыз.

 2. Сипаттар парағы әлі көрінбесе, оны көрсету үшін F4 пернесін басыңыз.

 3. Сипаттар кестесінің жоғарғы жағындағы ашылмалы тізімнен Пішін тармағын таңдаңыз.

 4. Сипаттар кестесінің Пішім қойындысында Бөлінген пішіндегі бөлу сызығы сипатын Жоқ мәніне қойыңыз.

 5. Бөлу сызығының орнын сақтау сипатын Иә мәніне қойыңыз.

 6. Шарлау тақтасында пішінді тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз да, Орналасу көрінісі параметрін таңдап, орналасу көрінісіне ауыстырыңыз.

 7. Бөлу сызығын қажетті орынға апарыңыз (немесе Бөлінген пішіннің өлшемі сипат жолағына дәл биіктігін теріңіз).

 8. Пішін көрінісіне өтіп, нәтижелерді қарап шығыңыз.

Бөлгіш белгілеген орынға бекітіліп, айырғыш жолағы жасырылады.

Өрісті бөлінген пішінге қосу

 1. Шарлау тақтасында пішінді тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз да, Орналасу көрінісі параметрін таңдап, орналасу көрінісіне ауыстырыңыз.

 2. Егер Өрістер тізімі аумағы көрсетілмесе, Құрастырушы қойындысындағы Құралдар тобынан Бар өрістерді қосу пәрменін таңдаңыз.

 3. Қосылатын өрісті тауып, пішінге сол өрісті апарыңыз.

  Ескерту : Егер өрісті деректер кестесіне апарсаңыз, сол өріс пішінге де қосылады, бірақ қажет жерде шықпауы мүмкін. Сондықтан өрісті пішінге апару ұсынылады.

Өрісті бөлінген пішіннен жою

 1. Шарлау тақтасында пішінді тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз да, Орналасу көрінісі параметрін таңдап, орналасу көрінісіне ауыстырыңыз.

 2. Бөлінген пішін бөлігінде өрісті таңдап, DELETE пернесін басыңыз.

  Өріс пішіннен де, деректер кестесінен де жойылады.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Компьютер аудармасы бойынша ескерту мәтіні: Бұл мақала адам араласуынсыз, компьютерлік жүйе арқылы аударылды. Microsoft корпорациясы ағылшын тілінде сөйлемейтін пайдаланушыларға Microsoft өнімдері, қызметтері және технологиялары туралы мазмұннан жақсы әсер алу мақсатында көмектесу үшін осы компьютер аударламаларын ұсынады. Мақаланы компьютер аударғандықтан, сөздік, синтаксис немесе грамматика қателері болуы мүмкін.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×