Бөлімді енгізу

Microsoft Office InfoPath пішін үлгіңізде бір-біріне байланысты топтарды ұйымдастыру үшін бөлімден пайдалануыңызға болады.

Бұл мақала келесі тақырыптарды қамтиды

Бөлімден пайдалану туралы

Бөлімді енгізу

Үлгіде мәндерге негізделген бөлімді жасыру

Орналасу кеңестері

Бөлімден пайдалану туралы

Пішін үлгіңізде бір-біріне байланысты басақру элементтер жиынтығын ұыймдастыру үшін бөлімден пайдаланыңыз. Мысалы үшін сақтандару ақшасын талап ету үлгісінде сақтандырылған адамдардың байланыс ақпараттарын жинау үшін жаратылған мәтін жолақтары жиынтығын топтастыру үшін бөлімден пайдалануыңызға болады.

Section containing text boxes

Пайдаланушылар үлгіге енгізетін мәндерге негізделген бөлімдерді көрсету немесе жасыру үшін шартты пішімдеу мүмкіндігінден де пайдалануыңызға болады. Мысалы үшін есеп беру үлгісінде пайдаланушыларға олардың шығындары 100000 тенгеден асып кетгенде Менеджерлер құптайтын бөлімін көрсету үшін шартты пішімдеуден пайдалануыңызға болады. Егер шығындар одан төмен болса бөлім үлгіде жасырын күйінде тұра береді.

Пішін үлгіңізге бөлімді енгізуі бұл былайша айтқанда бос терезені енгізу дегені. Бөлімден пайдалану үшін оның ішіне басқа басқару элементтерін енгізуіңіз қажет. Осы басқару элеметтерінің ішінде мәтін жолақтар, тізімді жолақтар немесе тағы бір басқа бөлім болуы мүмкін.

Кеңес : Әдепкі бойынша бөлімнің жиектері үлгіде көрінбейді. Егер сақтандыру ақшасын талап ету үлгісінде көрсетілгендей бөлімді құрылым сызығымен орап қоймақшы болсаңыз осы бөлімге Жиектер мен бояу тілқатысу жолағындағы жиектернді қолдауыңызға болады.

Байланысты басқару элементтері

InfoPath бағдарламасының құрамында бөлімге ұқсас алайда мақсаты басқа басқару элементтері бар. Сіздің пішін үлгіңізде қай бір басқару жақсы істейтінін білу үшін келесі тізімді көріңіз:

Қайталанатын бөлім    Пайдаланушылар үлгіге бірнеше рет енгізе алатын бөлімді жарату үшін қайталанатын бөлім немесе басқа қайталанатын басқару элементінден пайдаланыңыз.

Қосымша бөлім    Пішін үлгіңізге бөлім енгізетін болсаңыз ол пайдаланушы үлгіні бірінші рет ашқанда пайда болады. Қосымша бөлімдер, басқа жақтан ойлап қарайтын болсақ, әдепкі бойынша жасырын күйінде болады. Пайдаланушыларыңыз үлгіге бөлімді енгізу керек пе, керек емес пе өздері таңдайды.

Таңдау тобы    Басқа бөліммен аустыруға мүмкін болған бөлімді енгізу үшін таңдау тобыдан пайдаланыңыз. Таңдау тобында екі немесе одан да көп бөлімдер болады. Әдепкі бойынша үлгіде осы бөлімдердің біреуі енгізілген болады. Пайдаланушылар оны басқа бөліммен ауыстыруды таңдау мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы

Бөлімді енгізу

Дерекқорыда немесе басқа сыртқы дерек көздерінде сіз жаратып жатқан үлгіңізге қарап яғни ол жаңа, бос пішін үлгі ме немесе өзіңіздің дизайныңызға негізделген пішін үлгі ме бөлімді енгізу процедурасында кішкене айырмашылығы бар.

Келесі сурет бөлім құрастыру тәртібіінде таңдалғанда қалай көрінетінін көрсетіп тұр.

Empty section selected in design mode

Басқару элементтерінің байланысы болуы немесе болмауы мүмкін. Басқару элементінің байланысы болғанда, басқару элементіне енгізілген деректердің негізінде жататын пішін (.xml) файлында сақталуы үшін ол жолаққа немесе топқа қосылмайды. Басқару элементінің байланысы болмағанда, ол жолаққа немесе топқа қосылмайды, ал басқару элементіне енгізілген деректер сақталмайды. меңзеріңізді басқару элементі арқылы таңдағаныңызда немесе жылжытқаныңызда, мәтін мен байланысы бар белгіше басқару элементінің жоғарғы оң жақ бұрышына шығады. Мәтін басқару элементі деректер көзінде байланысқан топты немесе жолақты көрсетеді. Белгіше басқару элементінің сол топқа немесе жолаққа дұрыс байланысқанын көрсетеді. Байланыс дұрыс болғанда, жасыл белгіше шығады. Егер байланыс дұрыс болмаса, орнына сіз көк немесе қызыл белгішені көресіз.

Пішін үлгісіне арналған деректер көзі Деректер көзі тапсырмалар тақтасында реттелген көрініспен шығатын жолақтар мен топтардан тұрады. Бөлімдер әрдайым пішін үлгідегі деректер көздеріндегі топтармен байланысты. Бөлімдегі әр бір басқару элементі осы бөлімдің бір бөлегі болып табылатын өріспен байланысты.

Келесі мысалда пішім үлгідегі Сақтандандыру саясат туралы ақпарат бөлімі Деректер көзі тапсырмалар аймағындағы addressPolicyholder тобымен байланысты.

relationship between section on form template and corresponding group in data source

Таза жаңа пішін үлгіге бөлімді енгізу.

Жаңа, бос пішін үлгісін жасақтағаныңызда, Басқару элементтері тапсырмалар тақтасындағы Деректер көзін автоматты түрде жасау қанатшасы әдепкі мәнімен таңдалады. Сіз басқару элементтерін пішін үлгісіне қосатындықтан, ол InfoPath бағдарламасына жолақтар мен топтарды деректер көзінде автоматты түрде жасауға мүмкіндік береді. Бұл жолақтар мен топтар Деректер көзі тапсырмалар тақтасындағы қалта және файл белгішелерімен көрсетіледі.

 1. Пішін үлгісінде басқару элементін енгізгіңіз келген жерге жүгіргіні орналастырыңыз.

 2. Егер Басқару элементтері тапсырмалар тақтасы көрінбесе, Кірістіру мәзіріндегі Қосымша басқару элементтері түймешігін нұқыңыз немесе ALT+I, C пернелерін басыңыз.

 3. Басқару элементтерін енгізу астында Бөлім батырмасын шертіңіз.

 4. Осы бөлімге басқару элементтерді қосу үшін Басқару элементтері тапсырмалар аймағындан қалаған басқару элементті бөлімге ішіне сүйреңіз.

  Ескерту : Басқару элементінің жолағы деректер көзіндегі бөім тобының бір бөлігі болып табылғанша, сізге пішін үлгісіндегі басқару элементін бөімге жылжытпау керек. Әйтпесе, басқару элементіне арналған байланыстың үзілуі мүмкін.

 5. Басқару элементіне белгі қосу үшін мәтінді оның жоғарғы жағына теріңіз.

Бар деректер көзіне негізделген пішін үлгіге бөлімді енгізу.

Егер сіз пішін үлгіңізді бар Ашық белгілеу тілінде жасақтасаңыз, (XML) файлы, дерекқоры, веб қызметі, InfoPath бар деректер көзінен Деректер көзі тапсырмалар тақтасынан жолақтар мен топтарды шығарады. Бұл сценарийде бөлім басқару элементтерін қайталанатын топты Дерек көзі тапсырмалар аймағындан пішін үлгіге сүйреу арқылы енгізуіңізге болады немесе оларды Басқару элементтер тапсырмалар аймағы арқылы яғни келесі процедурада көрсетілгендей енгізуіңізге болады:

 1. Пішін үлгісінде басқару элементін енгізгіңіз келген жерге жүгіргіні орналастырыңыз.

 2. Егер Басқару элементтері тапсырмалар тақтасы көрінбесе, Кірістіру мәзіріндегі Қосымша басқару элементтері түймешігін нұқыңыз немесе ALT+I, C пернелерін басыңыз.

 3. Басқару элементтерін енгізу астында Бөлім батырмасын шертіңіз.

 4. Бөлімді байланыстыру тілқатысу жолағында бөлім басқару элементтер деректерін сақтамақшы болған топты таңдап OK батырмасын басыңыз.

 5. Бөлімге басқару элементтерін қосып оларды деректер көзіндегі лайық өрістермен байланыстыру.

Беттің жоғарғы жағы

Үлгіде мәндерге негізделген бөлімді жасыру

Шартты пішімдеу тек қана басқару элементтерге өзгертулер енгізумен шектелмейді. Шартты пішімдеуден тиімді пайдалану жолы оны басқа басқару элементте енгізілген мәнге негізделген басқару элементті көрсету немесе жасыру үшін істету. Оны істеудің әдеттегі жолы үлгіге бөлім үстінде құсбелгі көзін орнату яғни ол бөлімді көрсетуі немесе жасыру үшін қолданылады. Кез келген уақытта бұл техника сізге қажетты ақпарат іздеуді жеңілдетіп береді.

Келесі процедураны орындау үшін пішін үлгіде бөлім енгізілген болуы керек.

 1. Пішін үлгіде жасыратын бөлімді шертіңіз.

 2. Пішімдеу мәзірінде Шартты пішімдеу батырмасын шертіңіз.

 3. Шартты пішімдеу тілқатысу терезесінде, Қосу батырмасын басыңыз.

 4. Егер осы шарт "шын" болса астында қалаған шартты орнатыңыз. Мысалы үшін, құсбелгі көзі белгіленгенде 1-қадамда таңдалған бөлімді жасыру үшін бірінші жолақта құсбелгі көзі байланыстырылған өрісті таңдаңыз, содан соң бөлімді жасыратын және көрсететін мәнді белгілеңіз.

  Кеңес : Құсбелгі көздері үшін ШЫН дегені бұл "белгіленген" дегені, ЖАЛҒАН дегені "өшірілген" немесе "білгіленбеген" дегені.

 5. Содан соң осы пішімдеуді қолдану параметрінің астында Осы басқару элементті жасыру параметрін шертіңіз.

 6. Шартты сақтап үлгіге қайту үшін OK батырмасын екі рет басыңыз.

 7. Өзгертулеріңізді тексеру үішн Стандарт құралдар тақтасындағы Алдын ала қарап алу түймешігін нұқыңыз немесе CTRL+SHIFT+B пернелерін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Орналасу кеңестері

Пішін үлгіңіздегі бөлімге басқару элементтерін енгізуден алдын сол басқару элементтерін қалай орналастыратындығыңыз туралы алдын ала ойластырып қойғаныңыз жөн. Сіз мәтін жолақтарды және басқа басқару элементтерді оларды бөлім ішіне сүйреу арқылы қалаған жерге орналастыруыңыз болады. Немесе, егер орналасуға қатысты көбірек басқару элементтерге ие болуын қаласаңыз, бөлім ішіне орналасу кестесін орналастырып содан соң оларды реттеу үішн жеке ұяларға басқару элементтерін енгізуіңізге болады. Келесі мысалда үлгі құрастырушысы бөлім ішіндегі басқару элементтерін реттеу үшін екі жолы, үш бағаны бар орналасу кестесіден пайдаланған.

Section with layout table containing text boxes

Орналасу кестелерін пайдаланудан басқа сіз төмендегілердің біреуін немесе бірнешеуін орындай аласыз:

 • Бірнеше бөлімдердің өлшемін бірден өзгерту үшін өлшемін өзгерткіңіз келген бөлімдерді таңдаңыз, ALT+ENTER пернелерін басыңыз, Өлшемі қойындысын нұқыңыз, содан кейін қажетті дұрыстауларды жүзеге асырыңыз.

 • Бөлім жиегін немесе түсін өзгерту үшін оны пішін үлгісінде, Пшім мәзірінде таңдаңыз, Жиектер мен Бояулар түймешігін нұқыңыз, Жиектер қойындысын нұқыңыз, содан кейін қажетті дұрыстауларды жүзеге асырыңыз.

 • Бөліміңіздегі басқару элементтерінің нақты мәтінмен олардың ішінде қалай көрінетін байқау үшін Көрініс мәзіріндегі Деректер үлгісі бөлімін нұқыңыз. Бұл сізге пішін үлгіңізге негізделген пішіннің пайдаланушы оны толтырғанда неге ұқсайтынын сезуге көмектеседі.

 • Бөлімнің басқару элементтеріндегі мәтін және сол басқару элементтерінің сол жағындағы белгілер туралаудан аздап тыс жерде шығуы мүмкін. Оларды қайтадан жылдам туралау үшін басқару элементін екі рет нұқыңыз, Өлшемі қойындысындағы Туралау түймешігін нұқыңыз, содан кейін Қолдану түймешігін нұқыңыз. Егер белгі және басқару элементі орналау кестесіндегі басқа ұяшықтарда болса, белгісі бар ұяшықты оң жақ пернемен нұқыңыз, лақап мәзіріндегі Кесте сипаттары түймешігін нұқыңыз, содан кейін Ұяшық қойындысындағы Тігінен туралау астындағы Ортада орналастыру түймешігін нұқыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×