Біріктіруге арналған пішінді құрастыру

Пішінді біріктірумен пайдаланушылар көптеген пішіндердің деректерін бір пішінде біріктіре алады. Пайдаланушыларға бірнеше қатысты пішіндердегі деректерді салыстыру немесе қорытындылау қажет болғанда, бұл қолайлы болып табылады. Мысалы, топтың апталық күй есебінің пішіндерін толтыратын басқарушыға сол пішіндердегі деректерді директорға арнап бір қорытынды есепке біріктіру үшін қолайлы болуы мүмкін.

Бұл мақалада

Пайдаланушылардың пішіндерді біріктіретін жолдары

Құрастыру талдаулары

Өрістер мен топтарға арналған әрекеттерді біріктіру

Басқару элементтеріне арналған таңдамалы біріктіру параметрлерін анықтау

Пайдаланушылардың пішіндерді біріктіретін жолдары

Пішіннің орналасқан жері пайдаланушының оны басқа пішіндермен қалай біріктіретінін анықтайды. Төмендегі тізім Microsoft Office InfoPath пішіндерінің сақталатын түрлі орындарын және пайдаланушылардың сол орындарға сақталатын пішіндерді қалай біріктіретінін түсіндіреді:

 • Жергілікті қатты дискі немесе желілік орын    Пайдаланушы алдымен пішінді InfoPath бағдарламасында ашады. Бұл пішін соңғы пішін деп аталады, себебі ол пішінде басқа пішіндер біріктіріледі. Одан кейін пайдаланушы соңғы пішіндермен біріктіру үшін — бастапқы пішіндер деп аталатын — қосымша пішіндерді таңдайды.

  Ескерту : Сондай-ақ, жаңа, бос пішінді ашып, оны бірдей пішін үлгісіне негізделген қосымша пішіндермен біріктіруге болады.

 • SharePoint торабындағы құжат кітапханасы    Пішіндерді Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007 немесе Microsoft Office Forms Server 2007 торабындағы құжат кітапханасына сақтауға болады. Пішіндер сақталған құжат кітапханасындағы Көрініс мәзірінде пайдаланушы Құжаттарды біріктіру көрінісін таңдап, одан кейін біріктіру қажет пішіндерді таңдай алады. Пішіндерді осылай біріктіргенде, пайдаланушыға алдыңғы мысалда суреттелгендей алдымен соңғы пішінді ашудың қажеті болмайды.

  Ескерту : браузерге үйлесімді форма үлгісі құрастырғанда, пайдаланушылар веб-шолғыш арқылы сол пішін үлгісінде орналасқан пішіндерді толтыра алады. Шолғышпен сыйысымды пішін үлгілерінде орналасқан SharePoint кітапханасындағы пішіндерді біріктіру іс рәсімі пайдаланушылар InfoPath бағдарламасында ашып, толтыратын пішіндерді біріктірумен бірдей болып табылады.

 • Microsoft Office Outlook 2007 бағдарламасындағы InfoPath электрондық пошта пішіндері    Пайдаланушы Office Outlook 2007 ішіндегі бірнеше пішінді пішіндер сақталған қалта көрінісінде таңдау арқылы және Әрекеттер мәзіріндегі Пішіндерді біріктіру параметрін таңдау арқылы біріктіре алады.

Ескерту : Пайдаланушылар пішіндерді біріктіргенде, бастапқы пішіндер жойылмайды. Біріктірілген пішіндердегі деректер соңғы пішінге қосылады. Бастапқы пішіндегі деректерді қайта жазбау үшін пайдаланушыларға соңғы пішінді біріктірілген деректермен жаңа пішін түрінде сақтау ұсынылады.

Беттің жоғарғы жағы

Құрастыру талдаулары

Енді пайдаланушылардың пішін орналасқан жер негізінде пішіндерді біріктіретін жолдары таныс, арнайы басқару элементтерінің біріктіруді қалай қолданатынын, жеке өріс деректердің пішіндер біріккенде қалай бірігетінін түсіну маңызды болып табылады. Бұл ақпарат — пайдаланушылардың біріккен деректерді қалай қолдануды жоспарлағанын түсінумен бірге — пайдаланушылардың пішіндерді оңай біріктіруіне мүмкіндік беретін пішін үлгілерін жасаудың негізгі бөлігі болып табылады.

Басқару элементін пішін үлгісіне қосқанда, ол пішін үлгісінің деректер көзі өріспен немесе топпен байланыстыру. Егер жаңа, бос пішін үлгісі құрастырылса, басқару элементтерін қосқанда деректер көзі жасалады. Егер XML схемасы немесе веб-қызметі сияқты сыртқы деректер көзіне негізделген пішін үлгісі құрастырылса, пішін үлгісіне қосылатын басқару элементтерін сол деректер көзіндегі өрістермен немесе топтармен байланыстыру керек.

Басқару элементіне арналған біріктіру параметрлерін қосқаныңызда, сіз іс жүзінде басқару элементінің байланысы бар жолақты немесе топты біріктіру параметрлерін қоса аласыз. Біріктіру параметрлері жолаққа немесе топқа және оның дерек түріне қарай әр түрлі болады. Жолақтардың немесе топтардың белгілі бір түрлерінде біріктеру болмайды.

Пішінді біріктірудің қалай қолданылатынын жақсы түсіну үшін шығын есебінің пішін үлгісін құрастырдыңыз деп елестетіңіз, бұл үлгіде мәтіндік деректер түрін пайдаланатын деректер көзіндегі қайталанбайтын өріспен байланыспаған мәтін ұясының басқару элементі бар. Жазылған шығындарға арналған әр пайдаланушының кәсіпорын дәлелдемесін сақтауға осы өріс қолданылады. Бұл мысалда өрісті мақсатты өрісі деп атап, Кәсіпорын мақсаты ені бар мәтін ұясының басқару элементі онымен байланыстырылады.

Үш пайдаланушы — Марат Абенов, Назгүл Ідірісова және Жазира Османқұлова — пішін үлгісінде орналасқан пішіндерді толтырып отыр делік. Кәсіпорын мақсаты өрісіне МаратКонференция деп тереді, НазгүлТұтынушы қатынасы деп тереді, ал ЖазираІс-сапар деп тереді. Себебі мәтіндік деректер түрін пайдаланатын мәтін ұясының басқару элементтері деректерді біріктіруді әдепкі ретінде қолданбайды, бұл шығын есебі пішіндерін біріктіретін басқарушы Кәсіпорын мақсаты өрісінен бір ғана мәнді — соңғы пішінде болған мәнді көреді. Сондықтан, мысалы, Жазираның пішіні соңғы пішін болса, Жазира енгізген жалғыз мән осы өрістің біріккен пішіміне шығады.

Басқару элементі байланыстырылған өріске немесе топқа арналған біріктіру параметрлерін теңшеу арқылы пайдаланушылар бірнеше өрістердегі сол өрістің немесе топтың деректерін біріктіре алады. Бұл мысалда Кәсіпорын мақсаты мәтін ұясының басқару элементіне арналған біріктіру параметрлерін теңшеуге болады, сонда пайдаланушылар сол өрісі бар пішіндердің деректерін біріктіре алады. Әр біріктірілген мәннің арасына бөлгіштің шығуына мүмкіндік беру арқылы біріктіру параметрлерін әрі қарай теңшеуге болады. Бөлгіш бос орын, үтір, үтірлі нүкте, тік сызық, жол үзілімі, еже үзілімі немесе астыңғы сызық болуы мүмкін. Мысалы, МаратКонференция деп Кәсіпорын мақсаты өрісіне терсе, НазгүлТұтынушы қатынасы деп терсе, ал ЖазираІс-сапар деп терсе, сол өріс үшін біріктіруге мүмкіндік беріп, үтірлі бөлгіш көрсетілсе, нәтижедегі біріккен деректер Іс-сапар, Тұтынушы қатынасы, Конференция түрінде шығады (Жазира пішіні соңғы пішін болған жағдайда).

Ескерту : Бос орын үтірлі немесе үтірлі нүкте бөлгішінен кейін автоматты түрде қосылады.

Бөлгіш қосу арнайы мәндерді арасын ажыратуға көмектескенде, бірегей префиксті пішінде немесе топта бар әр мәнге қосу арқылы деректердің қалай бірігетінін әрі қарай теңшеуге болады. Префиксті қосқанда, басқа өрістен мән таңдауға немесе префикс ретінде пайдаланылатын функция енгізуге болады. Префикс қосу пайдаланушылардың бастапқы деректер көзін анықтауына көмектесе алады. Мысалы, пішінді толтырған адам атының — басқа өріске енгізілетін мәннің — басқа өрісте бар мәннің префиксі ретінде шығуына мүмкіндік беруге болады. Одан кейін бірнеше пішін біріккенде, бастапқы пішіндегі мәндер біріккен мәндерді шығарады, ал бұл мәндердің ұқсатқыштары болады.

Мысалы, пайдаланушының атын префикс түрінде сақтайтын өрісті анықтап, әр мәннен кейін қос нүкте қосатын біріктіру функциясын жасалса, пайдаланушылар бірнеше өріс біріккеннен кейін мәнді енгізген адамды оңай көре алады. Бұл мысалда, Жазира Османқұлованың пішіні соңғы пішін болса, нәтижесіндегі префикстік деректер Іс-сапар, Назгүл Ідірісова: Тұтынушы қатынасы, Марат Абенов: Конференция түрінде шығады.

Ескертулер : 

 • Префикс соңғы пішінге — Жазира Османқұлованың пішініне қосылмайды, бұл жағдайда — біріккен деректер пішінге сақталған болса, артық префикстерді қосудан аулақ болу үшін пішін қайта біріктіріледі.

 • Пайдаланушы қатты дискіде немесе желілік орнында, SharePoint торабында, Office Outlook 2007 бағдарламасындағы InfoPath электрондық пошта пішіндерінде орналасқан InfoPath пішіндерін біріктірген кезде, нәтижесіндегі біріккен деректер пішіндер таңдалған реттен кері ретпен көрсетіледі. Мысалы, пайдаланушы үш пішінді —Мараттың пішінінен бастап, сосын Жазираның, одан кейін Назгүлдің пішінін таңдаса, біріккен деректері бар нәтижелік пішінде Назгүлдің деректері бірінші, артынан Жазираның деректері, одан кейін Мараттың деректері шығады.

 • Жеке басқару элементтеріне арналған біріктіру параметрлерін теңшеуден басқа, пайдаланушылардың үлгіде орналасқан пішіндерді біріктіруіне жол бермеу үшін тұтас пішін үлгісіне арналған пішінді біріктіруді де өшіруге болады. Пішін біріктіруін өшіргенде, пішінді толтыратын пайдаланушылар үшін Файл мәзіріндегі Пішіндерді біріктіру пәрменіне қатынас болмайды.

Беттің жоғарғы жағы

Өрістер мен топтарға арналған әрекеттерді біріктіру

Жолақтың немесе топтың деректер түріне қарай төмендегі біріктіру әрекеттері өзгереді.

Кез келген жолақ немесе топ түріне арналған біріктіру параметрлерін баптағаныңызда, сіз қайнар көз пішіндерін елемеуді таңдай аласыз және мақсаттық пішініндегі мәндерді сақтай немесе таңдамалы біріктіру параметрін таңдай аласыз. Төмендегі кесте жолақ немесе топ түрінің әрқайсысына арналған таңдамалы біріктіру параметрлерін көрсетеді.

Жолақ немесе топ түрі

Қолданылатын біріктіру параметрлері

Осы жолақ түрімен байланысты басқару элементтерінің мысалдары

Қайталанбайтын жолақ

 • Мақсаттық пішіндегі мәнді қайнар көз пішініндегі мәндермен біріктіру

  • Бос жолақтаржы елемеу

  • Элементтердің арасына бөлгіш қосу

  • Әрбір элементке прфикс қосу

 • Мәтін ұясы

 • Ашылмалы тізім

 • Тізмді өріс

Қайталанатын жолақ

 • Мақсаттық пішіндегі мәннен бұрын немесе одан кейін қайнар көз пішіндерінің мәндерін кірістіру

  • Бос жолақтарды жою

 • Байрақшалы тізім

 • Нөмірленген тізім

 • Бос тізім

 • Көп жол таңдау тізімі

Қайталанбайтын XHTML жолағы

 • Мақсаттық пішіндегі мәнді қайнар көз пішініндегі мәндермен біріктіру

  • Бос жолақтаржы елемеу

  • Элементтер арасына бөлгіш қосу

  • Әрбір элементке префикс қосу және префиксті мәтінді пішімдеу

Үлкен мәтін жолағы

Қайталанатын XHTML жолағы

 • Мақсаттық пішіндегі мәннен бұрын немесе одан кейін қайнар көз пішіндерінің мәндерін кірістіру

  • Бос жолақтарды жою

 • Байрақшалы тізім

 • Нөмірленген тізім

 • Бос тізім

 • Қайталанатын кесте

Төлбелгі жолағы

 • Мақсаттық пішіндегі мәнді қайнар көз пішініндегі мәнмен ауыстыру

  Егер пайдаланушы бірнеше пішінді таңдаса, пайдаланушы таңдаған соңғы пішіннің мәні мақсаттық пішінге сақталған мән болып табылады. Мысалы, пайдаланушы Асанның пішінінен бастап үш пішінді таңдаса, содан кейін Айгүлдің, одан кейін Айнұрдың пішінін таңдаса, Айнұрдың пішіндегі төлбелгі жолағының деректері мақсаттық пішіндегі бастапқы мәнді ауыстырады.

  Ескерту : Пішіндерді біріктіретін адамның амалдық жүйесіне байланысты сақтаулы мәннің әр түрлі болуы мүмкін.

 • Мақсаттық пішіндегі мәнді қайнар көз пішініндегі мәндермен біріктіру

  • Бос жолақтарды елемеу

  • Элементтер арасына бөлгіш қосу

  • Әрбір элементке префикс қосу

Кез келген басқару элементінде төлбелгі жолақ түрі болады

Қайталанбайтын топ

 • Мақсаттық пішіндегі мәнді қайнар көз пішініндегі мәндермен біріктіру

 • Бөлім

 • Таңдаулы бөлім

Қайталанатын топ

 • Мақсаттық пішіндегі мәннен бұрын немесе одан кейін қайнар көз пішіндерінің мәндерін кірістіру

  • Бос жолақтарды жою

 • Байрақшалы тізім

 • Нөмірленген тізім

 • Бос тізім

 • Бірнеше таңдаулы тізімді жолақ

 • Қайталанатын кесте

Беттің жоғарғы жағы

Басқару элементтеріне арналған таңдамалы біріктіру параметрлерін анықтау

Стандартты және қайталанбалы басқару элементтеріне арналған таңдамалы біріктіру параметрлерін анықтау үшін осы бөлімдегі іс рәсімдерін орындаңыз.

Ескерту : Басқару элементіне арналған біріктіру параметрлерін қосқаныңызда, сіз іс жүзінде басқару элементінің байланысы бар жолақты немесе топты біріктіру параметрлерін қоса аласыз. Біріктіру параметрлері жолаққа немесе топқа және оның дерек түріне қарай әр түрлі болады. Жолақтардың немесе топтардың белгілі бір түрлерінде біріктеру болмайды. Сондай-ақ, деректер көзіндегі өріске немесе топқа арналған сипаттарды өңдеу арқылы біріктіру параметрлерін өзгертуге болады. Оны орындау үшін Деректер көзі тапсырмалар аймағындағы өрісті немесе топты тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, мәтінмәндік мәзірдегі Сипаттар параметрін таңдап, одан кейін Ережелер мен біріктіру қойындысындағы Біріктіру параметрлері түймешігін басыңыз.

Стандартты басқару элементтері ақпаратты жинаумен және көрсетумен байланысты басқару элементтерін қамтиды. Бұл басқару элементтеріне мәтін ұялары, тізімдер, құсбелгілер мен түймешіктер кіреді. Қайталанбалы және таңдаулы басқару элементтері тізімдік басқару элементтерін, қайталанбалы бөлімдерді және таңдаулы бөлімдерді қамтиды. Бұл басқару элементтері пайдаланушылардың тізім элементтерін, жолдарды, жазба жиындарын және таңдаулы ақпаратты пішінде толтырған кезде енгізуіне мүмкіндік береді. Мысалы, шығын есебінің пішін үлгісінде пайдаланушылардың шығын элементтерінің арнайы санын енгізуге қажетті көп жолды қосуына мүмкіндік беру үшін қайталанбалы кестені пайдалануға болады.

Ескертулер : 

 • Кейбір басқару элементтері бірікпейтін өрістермен байланысады. Мысалы, күнді таңдау басқару элементтерінің немесе құсбелгі басқару элементтерінің мәндерін біріктіруге болмайды, себебі құрамындағы деректердің түрін біріктіруге болмайды. сандық қолтаңба бар басқару элементтерін ешқашан біріктіруге болмайды, себебі біріктірген жағдайда сандық қолтаңба жарамсыз болады.

 • Кейбір басқару элементтерінде қосымша параметрлер болады. Мысалы, пішімделген мәтін ұясының басқару элементіне арналған біріктіру параметрлерін теңшегенде, қаріпті пішімдеу параметрлерін де таңдауға болады.

Стандартты басқару элементтеріне арналған таңдамалы біріктіру параметрлерін анықтау

Стандартты басқару элементтері мәтін ұяларын, пішімделген мәтін ұялары мен тізімді өрістерді қамтиды. Қосымша ақпарат алу үшін осы мақаладағы Өрістер мен топтарға арналған әрекеттерді біріктіру бөлімін қараңыз.

Ескерту : Бөлімдерге қосылған басқару элементтерінде — басқаша айтқанда, ата-аналық бақылау элементтерінің балаларды бақылау элементтерінде — атан-аналық басқару элементтері үшін қосылғанда біріктіру болады.

 1. Өзгертілетін басқару элементін екі рет нұқыңыз.

 2. Сипаттарды басқару тілқатысу терезесінде Қосымша қойындысын нұқыңыз.

 3. Біріктіру пішіндері астындағы Біріктіру параметрлері түймешігін нұқыңыз.

 4. Осы өріске арналған әрекет астындағы Соңғы пішіндегі мәнді бастапқы пішіндердегі мәндермен біріктіру түймешігін басыңыз.

 5. Деректері жоқ өрістерді шығару үшін Біріктіру параметрлері астындағы Бос өрістерді ескермеу (ұсынылады) параметрі жанына құсбелгі қойыңыз.

 6. Әр элементті бөлу тізімінде соңғы пішінде көрінетін басқару элементіндегі мәндердің арасына шығатын бөлгішті таңдаңыз.

  Техникалық мәліметтер

  Бөлгішті қосу пайдаланушылардың бірнеше пішіндердегі деректер біріккенде деректерді енгізген пайдаланушыны анықтауына көмектеседі. Мысалы, белгілі бір басқару элементіне арналған Үтірді (",") таңдаудың нәтижесінде пішін үлгісіндегі бірнеше пішін біріккенде үтірлермен бөлінген басқару элементінен деректер шығады.

 7. Пайдаланушылар осы пішін үлгісіндегі пішіндерді біріктіргенде басқару элементіне шығатын әр мәннің алдына префикс қосу үшін Әр элементке префикс параметрі жанына құсбелгі қойып, одан кейін префикс қойылатын элементті таңдаңыз.

  Әдісі

  1. Формуланы кірістіру Түймешік суреті түймешігін нұқыңыз.

  2. Өрнекті кірістіру тілқатысу терезесінде келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

   • Өрнектегі өрісті пайдалану үшін Өрісті немесе топты кірістіру параметрін таңдап, Өрісті немесе топты таңдау тілқатысу терезесіндегі пайдаланылатын өрісті нұқып, одан кейін OK түймешігін басыңыз.

   • Өрнектегі функцияны пайдалану үшін Функцияны кірістіру параметрін таңдап, пайдаланылатын функцияны Функцияны кірістіру тілқатысу терезесінен нұқып, одан кейін OK түймешігін басыңыз.

    Кеңес : Егер функцияға параметрлер қажет болса, Функцияны кірістіру тілқатысу терезесіндегі функцияны таңдап, OK түймешігін басыңыз, одан кейін Өрнекті кірістіру тілқатысу терезесінің Өрнек жолағында қосылған функцияны екі рет нұқып, өрісті немесе топты таңдаңыз. Функциялар туралы қосымша ақпаратты Қосымша қараңыз бөліміндегі сілтемелерден іздеңіз.

   • Мәнді немесе математикалық амалды өрнекке кірістіру үшін математикалық амалға арналған мәнді немесе нышанды Өрнек жолағына теріңіз.

  Әрекет

  Нышан

  Қосу

  +

  Азайту

  -

  Көбейту

  *

  Бөлу

  /

  • Ескерту : Егер өрнекте бөлу (/) амалы пайдаланылса, бөлу амалынан бұрын немесе кейін бос орынның бар екенін тексеріңіз. Егер бөлу амалынан бұрын немесе кейін бос орын болмаса, InfoPath бағдарламасы "/" амалын бөлу амалына қарағанда XPath орналасу қадамдарына арналған бөлгіш ретінде түсіндіреді.

  • Синтаксисін дұырыстауға арналған өрнекті тексеру үшін Формуланы кірістіру тілқатысу терезесінде Формуланы тексеру түймешігін нұқыңыз.

Стандартты бөлімге арналған таңдамалы біріктіру параметрлерін анықтау

Стандартты бөлімдер басқа басқару элементтерін қамтиды. Бөлімдер Басқару элементтері тапсырмалар аймағында берілген басқару элементтерінің кез келгенін, соның ішінде басқа бөлімдерді қамтиды. Қосымша ақпарат алу үшін осы мақаладағы Өрістер мен топтарға арналған әрекеттерді біріктіру бөлімін қараңыз.

Ескерту : Бөлімдерге қосылған басқару элементтерінде — басқаша айтқанда, ата-аналық бақылау элементтерінің балаларды бақылау элементтерінде — атан-аналық басқару элементтері үшін қосылғанда біріктіру болады.

 1. Өзгертілетін бөлімді екі рет нұқыңыз.

 2. Бөлім сипаттары тілқатысу терезесіндегі Қосымша қойындысын нұқыңыз.

 3. Біріктіру пішіндері астындағы Біріктіру параметрлері түймешігін нұқыңыз.

 4. Осы топқа арналған әрекет астындағы Бастапқы және соңғы пішіндер топтарының мазмұнын біріктіру (әдепкі) параметрін таңдаңыз.

  Ескерту : Осы топтың ішіндегі әрбір өріс және топқа арналған біріктіру параметрлері деректердің қалай бірігетінін анықтайды.

Қайталанбалы басқару элементтері мен бөлімдеріне арналған таңдамалы біріктіру параметрлерін анықтау

Қайталанбалы басқару элементтері қайталанбалы бөлімдерді, қайталанбалы кестелер мен таңбалауышты тізімдерді қамтиды. Қосымша ақпарат алу үшін осы мақаладағы Өрістер мен топтарға арналған әрекеттерді біріктіру бөлімін қараңыз.

Ескерту : Бөлімдерге қосылған басқару элементтерінде — басқаша айтқанда, ата-аналық бақылау элементтерінің балаларды бақылау элементтерінде — атан-аналық басқару элементтері үшін қосылғанда біріктіру болады.

 1. Өзгертілетін басқару элементін екі рет нұқыңыз.

 2. Сипаттарды басқару тілқатысу терезесінде Қосымша қойындысын нұқыңыз.

 3. Біріктіру пішіндері астындағы Біріктіру параметрлері түймешігін нұқыңыз.

 4. Осы қайталанбалы топқа арналған әрекет астындағы Топтарды бастапқы пішіннен соңғысына қосу (әдепкі) параметрін таңдаңыз.

 5. Бастапқы пішіндердегі топтардың соңғы пішінге шығатын жерін анықтау үшін Кірістіру параметрлері астындағы Соңғы пішіндегі топтардан кейін немесе Соңғы пішіндегі топтардың алдында параметрін таңдаңыз.

 6. Біріккен пішіндердегі бос мәндерді жою үшін Бос топтарды жою (ұсынылады) параметрі жанына құсбелгі қойыңыз.

 7. Артықшылығын азайта отырып, басқару элементтерінде бірдей мәндері бар топтарды біріктіру үшін Бірдей өріс мәні бар топтарды біріктіру параметрі жанына құсбелгі қойып, одан кейін біріктіретін өрістерді таңдау үшін Салыстырылатын өрістер параметрі жанындағы түймешікті басыңыз.

Таңдаулы бөлімдерге арналған таңдамалы біріктіру параметрлерін анықтау

Таңдаулы бөлімдерде басқа басқару элементтері болады. Пайдаланушылар пішінді толтырғанда таңдаулы бөлімдерді кірістіруіне немесе жоюына болады. Қосымша ақпарат алу үшін осы мақаладағы Өрістер мен топтарға арналған әрекеттерді біріктіру бөлімін қараңыз.

Ескерту : Бөлімдерге қосылған басқару элементтерінде — басқаша айтқанда, ата-аналық бақылау элементтерінің балаларды бақылау элементтерінде — атан-аналық басқару элементтері үшін қосылғанда біріктіру болады.

 1. Өзгертілетін басқару элементін екі рет нұқыңыз.

 2. Сипаттарды басқару тілқатысу терезесінде Қосымша қойындысын нұқыңыз.

 3. Біріктіру пішіндері астындағы Біріктіру параметрлері түймешігін нұқыңыз.

 4. Осы топқа арналған әрекет астындағы Бастапқы және соңғы пішіндер топтарының мазмұнын біріктіру (әдепкі) параметрін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×