Бірнеше элементі бар тізімдер мен кітапханаларды басқару

Бірнеше элементі бар тізімдер мен кітапханаларды басқару

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

Үлкен не кішілігіне қарамастан, тізімдер мен кітапханалар сіз үшін өте маңызды. Бірақ тізім не кітапхана көп санды элементтерден тұрса, деректерді ашу жолына байланысты жоспарлау, ұйымдастыру және есептеу қажет болады. Негізгі тізімді және кітапхана мүмкіндіктерін жоспарлау әрі пайдалану арқылы сайт жұмысына әсер етпей, өзіңіз және басқа пайдаланушылардың ақпаратты жылдам табуды тексеруге болады.

Бұл мақалада

Көп элементтері бар тізімдер мен кітапханаларға жалпы шолу

Неге 5000 саны соншалықты сиқырлы?

Тізімнен немесе кітапханадан көптеген элементтерге кірген кезде фонда не болады?

Ресурс реттеулері және шектеулері

Көп элементтері бар тізімдер мен кітапханаларды реттеу жолдары

SharePoint индекстелген бағандар жасау

Баған индекстеріне негізделетін сүзілген көріністерді жасау

Элементтерді қалталардың ішінде ұйымдастыру

Беттегі деректер көрсетілімін бақылау

Күнделікті уақыт терезесін пайдалану

Дербес синхрондауды пайдалану

Тізім немесе кітапхана элементтерін табу үшін іздеу жәшігін пайдалану

Жеке көріністерді, қатысты тізімдерді және RSS арналарын пайдалану

SharePoint өнімдері арқылы кіру мүмкіндігін пайдалану

Көрсетілген және артқы сұрауларды пайдалану

Құжат орталығы сайтын пайдалану

Сыртқы деректерді пайдалану

Көріністерді индекстеу және сүзгілеу жолдары

Жай немесе күрделі индексті жасау

Баған индекстеріне негізделетін сүзілген көріністі жасау немесе өзгерту

Көп элементтері бар тізімдер мен кітапханаларға жалпы шолу

Сіз тым үлкен тізімдер мен кітапханаларды қолдана аласыз. Төмендегі кестеде көп элементтері бар тізімдер мен кітапханаларға қатысты спецификациялар мен шектеулер сипатталады.

Мүмкіндік

Ең үлкен сан

Тізімдегі немесе кітапханадағы элементтер саны

50 миллион

Жеке элемент файлының немесе элемент қосымшасының өлшемі

2 Гигабайт

Көптеген деректер мен файлдарды тізімдерде және кітапханаларда сақтауға болады. Бірақ егер сұрау немесе дерекқор әрекеті ресурстың реттеуі мен шектеуін асып кетсе, осы әрекетті орындауыңыз блокталады, себебі сол көптеген элементтерге кіру сайттағы басқа пайдаланушыларға кері әсерін тигізуі мүмкін болды. Бар болғанда, бұл реттеулер мен шектеулердің асып кетуінің алдын алу мақсатында нәтижелерге қол жеткізу үшін нақты стратегиялар мен негізгі мүмкіндіктер жиынын пайдалануға болады. Пайдаланушылардың барлығы бөлектелген уақыт терезесінде көрсетілетін шектеуді қабылдамай, тиісті рұқсатпен код арқылы ең жоғарғы шектеуді пайдалануға болады.

Беттің жоғары бөлігі

Неге 5000 саны соншалықты сиқырлы?

Дерекқор қайшылығын барынша азайту үшін SQL Server бағдарламасы басқа жолдармен ашып отырған пайдаланушыларға әсер етпеусіз жаңартуларды тексеру мақсатында стратегия ретінде жол-деңгейінде құлыптауды жиі пайдаланады. Дегенмен, сұрау секілді қызыл не ақ дерекқор әрекеті бірден 5000 астам жолдарды құлыптауды талап етсе, SQL Server бағдарламасына дерекқор әрекеті аяқталғанға дейін құлыпты кеңейту тиімдірек болады. Нақты сан әрдайым 5000 бола бермейтінін, сайтыңызға байланысты, дерекқордағы әрекет көлеміне және сайтыңыздың реттеуіне байланысты өзгеретінін ескеріңіз. Құлыпты кеңейту орындалғанда, басқа пайдаланушыларға кестені ашуға жол бермейді. Ол жиі болып тұрса, пайдаланушылар жүйе жұмысының бұзылуын басынан кешеді. Сондықтан, параметрлер мен шектеулер ресурстары көп дерекқор әрекеттерінің әсерін барынша азайту және барлық пайдаланушылар қажеттіліктерін теңгеру үшін өте маңызды.

Беттің жоғары бөлігі

Тізімнен немесе кітапханадан көптеген элементтерге кірген кезде фонда не болады?

Төмендегі диаграммада тізімнен немесе кітапханадан көптеген элементтерді ашқанда өңі қандай күйге ұшырайтыны туралы негізгі нүктелерін сипаттайды.

Үлкен тізімдер және кітапханалар

1. Сайт жиынындағы тізім немесе кітапхана жалпы жұмысты, бөлісуді және дәлдігін қамтамасыз ету үшін сұрауларды, көрсеткіштерді және құлыптарды пайдаланатын SQL Server бағдарламасының дерекқор кестесінде сақталады.

2. Баған индекстері бар сүзілген көріністер (және басқа әрекеттер) бағандар мен жолдар жиынын анықтайтын дерекқор сұрауларын жасайды және осы жиынды компьютерге қайтарады.

3. Көп пайдаланушылар үшін шекті мәндер және шектеулер реттеу әрекеттеріне және теңгерім ресурстарына көмектеседі.

4. Артықшылықтары бар әзірлеушілерге реттелетін бағдарламаларға арналған параметрлер мен шектеулерге жол бермейтін нысан үлгісін пайдалануға болады.

5. Әкімшілер шексіз уақытта шектелмеген әрекеттерді орындау үшін барлық пайдаланушыларға қатысты бөлектелген уақыт терезелерін анықтауы мүмкін.

6. Ақпарат қызметкерлері беттегі деректерді көрсетуді жылдамдату үшін тиісті көріністерді, үлгілерді және бет шектеулерін пайдалануы мүмкін.

Беттің жоғары бөлігі

Ресурс реттеулері және шектеулері

Төмендегі кестеде білу үшін ресурс реттеулері және шектеулері туралы ақпарат сипатталады. Бұл реттеулер мен шектеулер басқару орталығындағы Resource Throttling бетінде бар. Сайтқа қатысты ерекше реттеулер мен шектеулер бойынша әкімшіге хабарласыңыз.

Ескерту : Басқармаға жәрдем жасау үшін әкімші ресурстың реттеулері мен шектеулеріне тақырып емес.

Шек
немесе шек

Әдепкі
мән

Сипаттама

Тізімді көру шегі

5 000

Сұрау сияқты дерекқор әрекеті бір уақытта өңдей алатын тізім немесе кітапхана элементтерінің ең үлкен санын көрсетеді. Әрекеттер осы шектеуден асып түсетін жағдайда блокталады.

Балама жоспарлар жасауға уақыт берілу үшін тізім 3000 элементтен асып түскен жағдайда Тізім параметрлер бетінде ескерту шығарады. Ескерту осы тақырыпқа қатысты анықтама сілтемесін қамтиды.

Бір мәнді рұқсаттар шегі

50,000

Тізім немесе кітапханаға рұқсат етілетін бір мәнді рұқсаттардың ең көп санын анықтайды.

Элемент немесе қалтаға қатысты рұқсаттар әр уақытта бұзғанда, ол бұл шек үшін 1 бір мәнді рұқсат ретінде есептеледі. Осы шектен асып кетуге ықтимал элементті қосуға қадам жасасаңыз, ол сол әрекетке жол бермейді.

Жол өлшемінің шегі

6. 

Тізім не кітапхана элементіне қатысты пайдаланылатын дерекқордың ішіндегі кесте жолдарының ең көп санын анықтайды. Көп бағандары бар кең тізімдерді орналастыру үшін әрбір элемент бірнеше ішкі кесте жолдарында 6 жолға дейін және 8000 байтқа дейін (тіркемелерді қоспай) тасымалданады.

Мысалы, егер көптеген кіші бағандары бар тізіміңіз болса, оның бірі жүздеген Иә/Жоқ бағандарын қамтитын болса, осы шектен асып түсіп, мұндай жағдайда тізімге одан да көп Иә/Жоқ бағандарын қосуға мүмкіндік болмайды, бірақ бағандардың басқа түрлерін қосуға мүмкіндік болады.

Ескерту : Әкімшілер пайдаланушы интерфейсінсіз нысандар үлгісін пайдалану арқылы осы шектеуді ғана орната алады.

Тізім көрінісі қондырмалы өрісінің шегі

8

Іздеу, Адам/топ немесе жұмыс процесі күйі бағандарына негізделетін біріктіру әрекеттердің ең көп санын анықтайды.

Сұрау әрекетіне сегіз бағаннан артығы қолданылса, әрекет блокталады. Дегенмен, қолданыстағы бағанды таңдау үшін нысан үлгісі арқылы орнатылатын ең үлкен көріністі пайдалануға болады.

Аудиторлар мен әкімшілер арналған тізім көрінісі шегінің өлшемі

20 000

Тиісті рұқсаттары бар аудитор немесе әкімші орындағанда, сұрау сияқты дерекқор әрекеті бір уақытта өңдей алатын тізім немесе кітапхана элементтерінің ең үлкен санын көрсетеді. Бұл параметр Нысандар үлгісін алдын ала анықтауға рұқсат ету параметрімен бірге жұмыс істейді.

Нысан үлгісін алдын ала анықтауға рұқсат ету

Иә

Әзірлеушілер Тізім көрінісінің шекті мәнінАудиторлар мен әкімшілерге қатысты тізім көрінісінің шектік мәнінің өлшемі арқылы көрсетілген жоғары шектеуге алдын ала анықтауды сұрайтын сұраулар сияқты деректер әрекеттерін орындай алатынын көрсетеді. Әкімші нысандар үлгісін алдын ала анықтау мүмкіндігін қосып, одан кейін тиісті рұқсаттары бар әзірлеушілер өздерінің сұраулары үшін жоғарғы Тізім көрінісі шегінің мәнін пайдалануды бағдарламалық түрде талап ете алатын болады.

Күн сайынғы уақыт аралығы

Ешбір

Ресурс шектеулері қабылданбағанда уақыт мерзімін анықтайды. Әкімші «шексіз» уақытта уақыт аралығын 18:00 -22:00 немесе 1:30 — 5:15 секілді 15 аралыққа және 24 сағатқа дейін реттеуі мүмкін.

Ескерту : Дерекқор әрекеті немесе сұрау күнделікті уақыт терезесімен басталып, көрсетілген уақыт терезесімен аяқтамаса да аяқтауға (немесе қате) дейін жалғасады.

Беттің жоғары бөлігі

Көп элементтері бар тізімдер мен кітапханаларды реттеу жолдары

Келесі бөлімдерде тізімдегі немесе кітапханадағы көп элементтерді жылдам ашу және сайттың дұрыс жұмыс жасауын тексеру үшін нұсқаулар, әдістер және кеңестер бар.

SharePoint индекстелген бағандар жасау

Үлкен тізім немесе кітапхана жұмысын жақсарту үшін 20 бағанға дейін көрсетуге болады. Жалпы алғанда, баған индексі миллиондаған элементтермен жұмыс жасап жатсаңыз да, бағандағы индекс сол бағандағы мәндерге негізделген жолдарды жалдам табуға мүмкіндік береді. Индекстерді сүзілген көріністермен біріктірген кезде, қажетті элементтерді жылдам шығарып алуға болады.

Индекстелген бағандарды жасағанда және оларды пайдаланғанда төмендегі ескерген маңызды. Әр қосымша баған индексіне дерекқор ішіндегі қосымша ресурстар жатады және индексті қамтамасыз ету үшін әр әрекетке қосады. Сондықтан, индекстерді тізімдегі немесе кітапханадағы көріністерде белсенді сүзгіден өткізу үшін пайдаланылатын бағандарға ғана қосу керек. Индекстеуге дұрыс баған таңдауға көмектесу үшін барлық көріністерге қарау және сүзу үшін басқа көріністер айналасында ең көп пайдаланылатын бағандарды қарау табылған идея. Бірдей мәнге ие болатын кез келген баған индексті талап етеді.

Төмендегі кесте бағандардың қайсысы индекстелетінін немесе индекстелмейтінін сипаттайды.

Қолданатын баған түрлері

Қолданбайтын баған түрлері

Мәтіннің бір жолы

Мәтіннің бірнеше жолы

Таңдау (жалғыз мән)

Таңдау (көп мәнді)

Сан

Есептелетін

Ақша

Гиперсілтеме немесе сурет

Күн мен уақыт

Өзгертпелі бағандар

Іздеу (бір мәнді)

Ескерту : Басқа тізім немесе кітапханадағы индекстелетін баған іздеу әрекетінің өнімділігін жақсартпайды.

Іздеу (көп мәнді)

Адам немесе топ (жалғыз мән)

Адам немесе топ (көп мәнді)

Иә/Жоқ

Сыртқы деректер

Реттелген метадеректер

Индекстелген бағандарды жасау жолдары жайлы қадамдарды орындау үшін осы тақырыптағы Жай немесе күрделі индексті жасау бөлімін қараңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Баған индекстеріне негізделетін сүзілген көріністерді жасау

Көру мақсатында көп санды элементтер арқылы жылдам сүзу үшін сүзгісінде анықталған бірінші баған индекстелген болуы тиіс. Көру сүзгісіндегі басқа бағандар индекстелген немесе индекстелмеген болуы мүмкін, бірақ көрініс сол индекстерді пайдаланбайды. Сүзгі бағанының Тізім көрінісінің шекті мәнінен де көп элементті қайтармауын, сүзілген көріністің ақырғы нәтижесі Тізім көрінісінің шекті мәнінен аз болған жағдайда да тексеруіңіз қажет.

Егер сүзгінің бірінші бағаны Тізім көрнісінің шекті мәнінен де көп элементтер қайтарса, екі немесе көп бағандармен сүзгіні пайдалана аласыз. Екі не одан да көп бағанды пайдаланатын сүзілген көріністі анықтаған кезде ЖӘНЕ операторын пайдалану қайтарылған элементтердің жалпы санын шектейді. Бірақ мұндай жағдайда аз санды деректерді қайтаратын сүзгісіндегі бағанды бірінші баған ретінде анықтаған жөн. НЕМЕСЕ сүзгісін пайдалану қайтарылған элементтер санын әрдайым көтеретінін және осы жағдайларда тиімді болмайтынын ескеріңіз.

Маңызды :  Although you can index a lookup column to improve performance, using an indexed lookup column to prevent exceeding the List View Threshold does not work. Use another type of column as the primary or secondary index.

Маңызды :  Егер индекстелген өріс бойынша тізімді сүзіп жатсаңыз, себетте жойылған элементтердің бар-жоқтығын тексеріңіз. Себеттегі элементтер іс жүзінде себеттен жойылғанша серверлік дерекқордан жойылмайды. Егер тізімдегі және себеттегі сүзілген элементтердің жалпы саны тізім шегінен артық болса, нәтижелердің толық емес жиынын немесе ешқандай нәтиже алмауыңыз мүмкін.

Төменде индекстелген бағандармен жақсы жұмыс жасайтын әдепкі көріністерге арналған бірнеше ұсыныстар берілген:

Сүзгілеу:

Индекстеу:

Мысалы:

Соңында өзгертілген элементтер

Өзгертілген бағаны

Тек өткен аптада өзгертілген элементтерді көру үшін Өзгертілген мәні [Бүгін]-7 мәнінен үлкен болатын сүзгісін қолданыңыз.

Жаңа элементтер

Жасалған бағаны

Тек өткен аптада қосылған элементтердің көрінісін жасау үшін Жасалған мәні [Бүгін]-7 мәнінен кіші болатын сүзгіні қолданыңыз.

Менің элеменеттерім

Жасаған бағаны

Тек қосылған элементтердің көрінісін жасау үшін Жасаған  сүзгісін пайдалануға болады және ол [Мен] бірдей болады.

Орындалып бітуі тиіс күнгі элементтер

Мерзімі бағаны (тізім не кітапханада өзіңізбен жасалады)

Тек орындалып бітуі тиіс күні бар элементтер көрінісін жасау үшін Мерзімі мәні [Бүгін] мәніне тең болатын сүзгіні пайдаланыңыз.

Талқылау тақтасының жаңартулар

Жаңартылғанбағаны

Тек өткен айда жаңартылған талқылаулар көрінісін жасау үшін Соңғы жаңартылды мәні [Бүгін]-30 мәнінен үлкен болатын сүзгіні қолданыңыз.

Құжат кітапханасында мұрағат файлдары

Өзгертілу күні

2006 жылдан бастап өзгертілген құжаттар көрінісін жасау үшін (кейін мұрағаттауға болады), 2006 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі өзгертілу күні

Қаржылық деректерінің жиынын табу

Аймақ, Жыл (екі жай индекстер ретінде)

2008 жылғы Солтүстік-шығыс аймағының қаржылық деректерінің көрінісін жасау үшін Аймақ "СШ" аймағына және жыл 2008 жылға тең үзгісін пайдалануға болады, себебі Аймақ бағанындағы мәндері Жыл бағанына қарағанда азырақ.

Ескерту : Баған индекстеріне негізделген сүзгіден өткізілген көріністі жасағанда да, нақты қосымша әрекеттер әлі де блокталған болуы мүмкін, себебі олар тізім мен кітапханаға толығымен кіруді қажет етеді. Бұл әрекеттерде келесілер бар: индексті қосу немесе жою, көрініс анықтамасына сұрыптау жасау; жалпы бағанды көрсету және есептелген өрістерді қосу, жаңарту немесе жою бар.

Ескерту : Күрделі индекс екі, негізгі және қосымша бағанға негізделіп, деректерге жылдам қол жеткізу үшін екеуінің бірін қолдануға болады.

Беттің жоғары бөлігі

Элементтерді қалталардың ішінде ұйымдастыру

Қалталар (контейнерлер деп те атайды) үлкен тізімдер мен кітапханаларды пайдалануға талап етілмейді, оларды деректерді ұйымдастыру және деректерге кіру тиімділігін жақсарту үшін жағдай жасайды. Қалтаны жасағанда, сахна артында ішкі индекс те жасалады. Ішкі индекс түбірлік қалта немесе тізім не кітапхананың жоғарғы деңгейі үшін де жасалады. Қалтадағы элементтерді ашқанда деректерді ашу мақсатында ішкі индексті тиімді пайдаланасыз. Егер қалтада ішкі қалталар бар болса, әр ішкі қалта элемент ретінде саналады (бірақ сол ішкі қалтадағы элементтердің кез келгені емес).

Тізім не кітапханадағы элементтердің жалпы саны тым көп болған жағдайда да, жеке қалта көрінісі индекстелген бағанды пайдалану арқылы элементтердің жалпы санын сүзгілейтін көрінісіндей жылдам болады. Кейбір сценарийлер бойынша 5000 астам элементтен тұратын қалта секілді бірнеше қалталардың ішіндегі тізім не кітапхананың барлық элементтерін үлестіруі мүмкін болады.

Үлкен тізім не кітапхананы ұйымдастыру мақсатында қалтаны пайдаланғанда төмендегіні ескерген жөн:

 • Қалта құрамында Тізім көрінісінің шекті мәнінен де көп элементтер болуы мүмкін, бірақ блокталуын болдырмау үшін баған индекстеріне негізделетін сүзгіден өткізілген көріністі пайдалануыңыз қажет.

 • Егер тізім немесе кітапхана ішінде көрініс жасағанда немесе өзгерткен кезде Қалталарсыз барлық элементтерді көрсету параметрін Қалталар бөлімінен таңдасаңыз, Тізім көрінісінің шекті мәні параметріне жетпегеніңізді көру үшін қарапайым индекске негізделген сүзгіні пайдалану қажет.

 • Сүзгілеусіз қол жетімді қалталарды көрудің әдепкі көрінісін жасау үшін тиімді болғандықтан, пайдаланушылар жаңа элементті қосқанда тиісті қалтаны таңдауы мүмкін. Барлық қалталарды көрсету элементтердің тізім не кітапханадан тыс жерге қосылмағандығын болдырмайды. Элементтерді қалталар мен тізім арасында жылжытудың автоматты жолы жоқ болғандықтан кітапханаларға ұқсамайтынын ескеріңіз.

Беттің жоғары бөлігі

Беттегі деректер көрсетілімін бақылау

Деректер жиыны компьютерге бірден тасымалданғаннан соң браузердегі деректер көрсетілімін жылдамдату үшін қосымша санаттарды пайдалануға болады.

Веб-сайт артындағы HTML көз кодының өлшемін үлкейткендіктен, бетті көрсету үшін уақытымен үлкейеді. Неғұрлым бет үлкейтілсе, соғұрлым оны көрсету ұзаққа созылады. Мысалы, тізім не кітапхананың әдепкі көрінісі барлық деректерді көрсететін, бір бетте бір жолға бір элементтен болатын кесте мәнерлері болып табылады. Сондықтан, неғұрлым жолдарды көрсетсеңіз, соғұрлым деректерді көрсету уақыты ұзаққа созылады.

Беттегі элемент шегін орнату

Беттегі элемент Беттегі элемент шегін орнатумен бір уақытта көрсетілетін элементтер санын тікелей бақылау үшін нақты санды пайдалануға болады, әдетте 30 саны қолданылады.

Беттегі элемент шегін орнатқанда екі параметрді таңдауға болады:

 • Егер Нақты өлшемді элементтерді бөлшектеп көрсету (беттеп) параметрін таңдасаңыз, көзбе-көз белсенді емес әдіспен элементтерді шолғанда пайдалы болатын деректердің бет бойынша көрсетілімін жасайтын боласыз.

 • Егер Элементтердің көрсетілген санынан асырмай қайтару параметрін таңдасаңыз, сүзгілеу әрекетінің негізгі нәтижелерін қайтаратын немесе қайтармайтын қатаң шек қояды, бірақ ол көріністі тексергенде, үлгісін жасағанда немесе тек көріністегі жоғарғы мәндерді ғана шығарып алғанда пайдалы болуы мүмкін.

  Алдын ала қарау тақтасы көрінісі мәнерін пайдалану

Алдын ала қарау тақтасы Тік тақта пішініндегі тізімнен элементтердің барлық мәліметтерін қарау үшін Алдын ала қарау үлгісін пайдаланыңыз. Деректерді одан әрі жылдам жылжытуға болады, ол үшін беттің оң жақтағы тік тізімделген ағымдағы тізімінің барлық баған мәндерін көру мақсатында беттің сол жағындағы айналдыру аумағындағы элемент тақырыбына көрсіткішті апарыңыз. Маңыздылығы төмен деректер көрсетіледі және бұл көріністі одан да жылдам көрсетуге көмектеседі. Осы үлгі тізім кең немесе бірнеше бағаннан тұрып, деректерді көру үшін көлденең күйге айналдыруды талап еткенде өте пайдалы болады.

Топтау көрініс мәнерін пайдалану

Мәнері бойынша топтау Топтау көрініс үлгісі тізім көрінісін кішірек етіп көрсететін көріністі анықтағанда деректерді таңдалатын санат бойынша (екі деңгейге дейін) топтастырады. Арнайы деректер тобын кеңейту/азайту және тек ағымдағы бет үшін қажет болатын деректер жиынын жүктеу үшін Қосу/алу түймешігін басыңыз. Осы жаңа үлгі деректер көрінісін ғана емес, сонымен бірге шығарып алынған деректерді де шектейді. Әдепкі Топтарды көрсету параметрінің Тасаланған күйіне орнатылғандығын тексеріңіз. Топтастырылмаған деректерді сияқты топтастырылған деректерді бет бойынша бақылауға болады. Есеп беру немесе деректерді табуға және жаңартуға байланысты жоғары және төмен қарай жылжыту секілді кейбір жағдайларда осы көрініс үлгісі пайдалану үшін өте тиімді болуы мүмкін.

Күнделікті уақыт терезесін пайдалану

Күнделікті уақыт терезесі дегеніміз жұмыс аз сағаттар барысында шектеусіз әрекеттер орындау үшін барлық пайдаланушыларға берілген уақыт кезеңін көрсету үшін әкімшілерге арналған жол болып табылады, мысалы, кешкі 18:00-дан 22:00-ға дейін.

Көріністер элементтерді тізімнен немесе кітапханадан шығарып алудың негізгі жолы болғанымен,басқа SharePoint пәрмендері пен әрекеттері элементтердің тізімнен немесе кітапханадан ашылуды талап етеді, яғни бұған: индексті қосу және индексті жою, тізім бағанын қосу және оны өзгерту, қалталарды жою және көшіру, тізім не кітапхана үшін қауіпсіздік параметрлерін өзгерту, тізімді оның мазмұнымен үлгі ретінде сақтау, веб немесе сайтты жою және элементтерді Себетте сақтау немесе жою. Бұл пәрмендер мен әрекеттер тізім деректерін шығарып алу барысында сайт шектерінен асып түскен жағдайда орындалмауы мүмкін.

Егер сіз әзірлеуші емес болсаңыз немесе мұндай әрекеттерді орындау үшін әзірлеуші көздеріңіз жоқ болса, бұл әрекет түрлерін күн сайынғы уақыт аралығында кейінге қалдыруыңызға болады. Тұрақты күн сайынғы уақыт аралығы әдепкі ұйықтау сағатында орнатылса, сізге әкімшіден уақыт мезетін таң ертеңгі немесе кешкі уақытқа жылжытуды сұрауға болады.

Беттің жоғары бөлігі

Дербес синхрондауды пайдалану

Дербес уақыт алу ыңғайлы және тиімді болады. Жұмыс үстелінде немесе ноутбукта өзгертулер енгізуге болады, одан кейін қосылу уақытына қайтқанда өзгертулерді синхрондауға және қайшылықтарды тиімді жолмен шешуге болады. Дербес синхрондауды "scrub" талдауына немесе есеп деректеріне пайдалану арқылы үлкен тізімдермен жұмыс істеу, жүк босату деректерінің әрекетіне көмектеседі және SharePoint ресурстарын пайдалануын барынша азайтады.

Тізім деректерін дербес күйге алуға болады және өзгертулерді төрт Microsoft Office өнімдерімен желіге қосылған кезде синхрондай аласыз.

Microsoft Access 2013       Microsoft Access 2013 бағдарламасындағы бастапқы тізімдердің көпшілігін оларға байланысу арқылы оқуға және жазуға болады, Access 2013 бағдарламасы барлық дерлік SharePoint деректер түрлерімен жақсы жұмыс істейді. Байланыстыру SharePoint тізімінде де, Access дерекқорында да соңғы деректерді көру және өңдеу үшін екі жақты байланысты жасау мүмкін болуы үшін SharePoint тізіміндегі деректерді байланыстыруға мүмкіндік береді. Access бағдарламасы Access тізімінде SharePoint тізімінің көшірмесін жасайды (репликациялайды). Access кестесі жасалғаннан кейін Access бағдарламасында тізім деректерімен Access бағдарламасының екі гигабайттық шегіне (жергілікті сақталмайтын барлық тіркемелерді қоспағанда) жұмыс істеуге болады. Бұған қоса, Access 2013 бағдарламасы клиенттегі тізім деректерін кэштейді, тиімді жад ішіндегі, жазу кэшін пайдаланады және тек өзгертілген тізім элементтерін тасымалдайды, мұның барлығы сұраулардың және жаңартулардың әлдеқайда тезірек жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Сондай-ақ, қайшылықтарды шешу диалогтық терезе қайшылықтары бар жаңартуларды оңай басқаруға мүмкіндік береді.

Егер Access Services мүмкіндігі іске қосылған болса, онда әдепкі бойынша 50 000 элементке дейін болатын тізім көрінісі шегінен әлдеқайда көбірек деректермен жұмыс істей аласыз. Access 2013 бағдарламасы тізім немесе кітапхана деректерін шағын жиынтықтармен автоматты түрде өңдейді. Бұл әдіс тізім көрінісі шегінен әлдеқайда көбірек деректермен жұмыс істеуге мүмкіндік береді және бұл SharePoint сайтындағы басқа пайдаланушыларға кері әсер етпейді. Қосымша ақпаратты Access Services мүмкіндігін пайдалану бөлімінен табуға болады.

Microsoft Excel 2013        SharePoint тізімдерін Excel кестесінде экспорттауға болады. Бұл кезде Excel кестесі мен SharePoint тізімі арасында бір жақты деректер байланысы жасалады. SharePoint тізіміндегі деректерді жаңартқанда және Excel кестесін жаңартқанда, Excel 2013 бағдарламасы сол Excel кестесіне енгізілген кез келген өзгертулерді қайта жазып, Excel деректерін соңғы SharePoint тізім деректерімен ауыстырады. Деректер Excel кестесінде болғанда, Excel 2013 бағдарламасының қуатты және икемді жұмыс парақтары, жиынтық кесте есептері, кәсіби көрінісі бар диаграммалар sparkline қисық сызықтары, белгішелер, гистограммалар және түс шкалалары бар шартты пішімдеу және күрделі мүмкін болатын нұсқаларды талдау әрекеттері сияқты көптеген деректерді талдау мүмкіндіктерінің артықшылығын пайдалана аласыз.

Егер Access Services мүмкіндігі қосылған болса, әдепкі бойынша 50 000 элементке дейінгі тізім көрінісі шегіне қарағанда айтарлықтай көбірек деректермен жұмыс істей аласыз. Қосымша ақпаратты Access Services мүмкіндігін пайдалану бөлімінен қараңыз.

Microsoft Outlook 2013       Microsoft Outlook 2013 бағдарламасында контакт, тапсырма, күнтізбе және талқылау тізімдерін оқуға және жазуға, сонымен бірге, құжаттар кітапханаларын синхрондауға болады. Мысалы, тапсырмалар тізімдерін дербес күйге алу арқылы стандартты тапсырмалар тізімдерімен де, жоба тізімдерімен де жұмыс істеуге, жаңа тапсырмаларды көруге, жаңартуға және тағайындауға, оларды қайтадан желіге әкелуге және оларды Outlook 2013 бағдарламасынан шықпастан синхрондауға болады; сондай-ақ, Outlook 2013 бағдарламасында SharePoint контактілерін тиімдірек сақтауға ортақ пайдалануға және басқаруға болады.

Беттің жоғары бөлігі

Тізім немесе кітапхана элементтерін табу үшін іздеу жәшігін пайдалану

Үлкен кітапхана немесе тізімде құжаттарды табудың тағы бір жолы негізгі сөз немесе фразаны енгізу үшін Іздеу жәшігін пайдалану болып табылады. SharePoint Іздеу бөлімінің өз көрсеткіш механизмдері бар және ол List View Threshold немесе басқа шектеулерге жатпайды. Сіз Іздеу жәшігін пайдаланғанда, сіз іздеу операциясының масштабын айтарлықтай кеңейте аласыз:

 • әдепкі мәні бойынша, іздеу масштабы біріншіден ағымдағы шолудағы және барлық қосымша папкалардағы барлық мазмұндарға негізделеді. Сіз нәтижелерді ары қарай сүзе немесе сұрыптай алатын бағаналар ретінде көресіз. Егер List View Threshold мәні қазір асқан болса, барлық нәтижелер көрсетілмейді.

 • Сіз іздегеніңізді таба алмасаңыз, қазіргі көрінісі немесе List View Threshold тәуелсіз қосымша қалталарды қоса барлық тізімді қосу үшін іздеу масштабын кеңейте аласыз.

 • Ақырында барлық сайттан табудың масштабын кеңейте аласыз. Бұл жағдайда, сіз барлық нәтижелерді стандартты Іздеу сайты парағынан көре аласыз. Сіз, мысалы, құжат авторы арқылы немесе тізім мазмұнының құрылу күнін Іріктеу панелі арқылы нәтижелерді нығыздай аласыз. Сәйкес сұраныстарды құру үшін логикалық синтаксисін немесе логикалық операторларды пайдалана аласыз.

Ескерту : Іздеу жәшігі тек клиент жақ көрсетілген көріністер ретінде шығарылған тізімдер және кітапханалар үшін қол жетімді. Алайда әдепкі мәні бойынша көрсетілетін Іздеу жәшігі Іздеу жәшігі List View Web Part қасиетімен жасырыла алады, Іздеу жәшігі, Құралдар панелінің Түрлі панелінде.

Беттің жоғары бөлігі

Жеке көріністерді, қатысты тізімдерді және RSS арналарын пайдалану

Жалпы жүйенің өнімділігіне жағдай жасау және шек көзіне жетуді болдырмау үшін төмендегі ең көп пайдаланатын SharePoint мүмкіндіктеріне өзгерістер енгізуге мүмкін болады:

Жеке Көріністер    Себебі баған индексін дұрыс пайдаланатын көріністерді жасау үлкен тізімдер мен кітапханалар үшін күрделі болғандықтан, қатысушылардан алынатын үлкен тізімдерге не кітапханаларға қатысты жеке көріністерді басқару рұқсатын алып тастауға болады. Бұл рұқсатты алып тастаумен пайдаланушыларды элементтердің барлығын қамтитын және сайттың жалпы жұмысына әсер ететін көріністі жасауға жол бермейді.

Байланысты тізімдер.     Іздеу бағандары, сұрау бағандары және жетілдірілген пысықтау әрекетінің (қондырмалы өріс деп те аталады) көмегімен Қатынастар тізімін жасаған кезде тізім көрінісінің шегі жетіп, келесі жағдайда блокталуыңыз мүмкін болады:

 • Егер бағанды Тізім көрінісінің шекті мәнінен де көп элементтері бар тізімге тең етіп жасасаңыз (бірақ, Тізім көрінісінің шекті мәнінен де көп элементтерден тұратын тізімге біл элементті қосу әдетте блоктанбайтын әрекетке жатады).

 • Егер тізімде Тізім көрінісінің шекті мәнінен де элемент болса, онда осы тізімдегі іздеу өрісіне Жоюды кезектестіру немесе Жоюды шектеу) параметрлерін қосуға болады.

RSS Арналары.     RSS қолдауы Басқару орталығында және сайттар жиыны деңгейінде қол жетімді болғанда, RSS қолдауын тізімдер мен кітапханалардың көптеген түрлері үшін қосуға әрі реттеуге болады. Пайдаланушылар тізім не кітапханаға қатысты RSS арнасына кіре отырып, деректер тізімнен шығарылып алынады. Әдепкі RSS көрінісі қайтарылатын элементтер санын шектеп, Өзгертілді бағанындағы сүзгісінің көмегімен өзгертілген элементі бар деректерге негізделеді. Тізім не кітапхана бірнеше элементтен тұрып, пайдаланушылар RSS Feed қатынаса, Өзгертілді бағанды индекстеудің дұрыс идеясы болып табылады. RSS арнасы енгізілген өзгертулер үшін элементтер санын және күндер санын өзгерту арқылы шығарып алынған элементтер санын азайтуға болады.

RSS арналарды басқару туралы қосымша ақпаратты табу үшін Қосымша мәліметтер бөлімін қараңыз.

Беттің жоғары бөлігі

SharePoint өнімдері арқылы кіру мүмкіндігін пайдалану

Access 2010 бағдарламасында SharePoint сайтына жариялаған байланысқан тізімдерге, сонымен бірге, сұрауларға, пішіндерге, есептерге және макростарға негізделген кестелерді құрастыру арқылы Access Services мүмкіндігіне негізделген веб-дерекқорды жасайсыз. Бұл веб-дерекқорлар жаңартылады, оларды әлі де пайдалануға және жаңартуға болады, әрі үлгіден жаңаларын жасауға болады, бірақ Access 2013 бағдарламасында емес.

Жаңа әдіс — кодты пайдаланусыз жасауға болатын SharePoint қолданбасы болып табылатын Access қолданбасын жасау. Жалпы, SharePoint қолданбасы оңай үлестіруге және нарықта қол жетімді етуге болатын фокусталған, бір мақсатты шешім. Қолданбаны шешімді жиынтықтаудың, үлестірудің, іске қосудың, бақылаудың және пайдаланудан бас тартудың ыңғайлы, баламалы жолы деп қарастыруға болады.

Деректерді SharePoint тізімдерінде сақтайтын Access веб-дерекқоры қолданбасынан айырмашылығы, Access қолданбасы деректерді сақтау үшін SharePoint өнімдерінен бөлек SQL Server дерекқорын пайдаланады, сондықтан оған SharePoint тізім көрінісінің шегі әсер етпейді. Бұл Access шешімдерінің масштабтау мүмкіндігін айтарлықтай жақсартады және миллиондаған жазбаны тиімді өңдеуге мүмкіндік береді. Жергілікті пайдаланушылар үшін SQL Server дерекқорын ұйым брандмауэры арқылы жұмыс істеуге реттеуге болады. Желілік пайдаланушылар үшін дерекқор тегін тіркелгісі және тегін қоймасы бар SQL Server Azure дерекқоры болады.

Әлі де деректерді SharePoint тізімі мен Access кестесі арасында синхрондауға болады, әрі деректер жинақтарының екеуін де жаңа етіп сақтауға болады. Бұл синхрондау екі жақты болады. Access 2013 бағдарламасында тізім деректеріне енгізілген өзгертулер SharePoint тізіміне кері жүктеледі және SharePoint тізіміне енгізілген өзгертулер компьютердегі Access бағдарламасына жүктеледі. Деректерді синхрондағанда, фонда тізім көрінісі шегінен әлдеқайда көбірек деректермен блоктаусыз жұмыс істеуге мүмкіндік беретін Access Services мүмкіндігін пайдаланасыз. Access Services мүмкіндігі бір уақытта 2000 элемент жиынтығы түрінде деректерді автоматты түрде өңдейді, содан кейін деректерді жинайды. Әдепкі шек — 50 000 элемент, дегенмен мұны әкімші өзгерте алады. Access Services мүмкіндігінің өзінде шектеулер мен шектер жинағы бар екенін ескеріңіз.

Беттің жоғары бөлігі

Көрсетілген және артқы сұрауларды пайдалану

Метадеректерді шарлау SharePoint Server 2010 сайттарында әдепкі бойынша қосылады. Метадеректерді шарлау нақты тізім немесе кітапхана үшін реттелмеген болса да, метадеректерді шарлау және сүзу тізімдер мен кітапханаларда өнімділікті жақсарту үшін фонда жұмыс істей береді. Метадеректерді шарлау және сүзу мүмкіндігі көрініс жүктелген сайын жұмыс істеу үшін ең жақсы индексті автоматты түрде таңдай алады. Жаңа көріністерді жүктегенде, көріністерге сүзгілерді қолданғанда, сүзгілерді алып тастағанда немесе өріске сұрыптауды қолданғанда, сұрауды оңтайландыру дерекқор сұралатын ең жақсы жолды анықтайды.

Егер пайдаланушы тізімді сұрау үшін индексті пайдалана алмайтын көріністі жасаса немесе жүктесе, метадеректерді шарлау және сүзу қайта беру сұрауын құрастырады және орындайды. Қайта беру сұрауы толық тізімнің орнына тізім бөлігіне қатысты сұрайтындықтан, сұралған элементтердің ішінара жиынын көрсететін бастапқы пайдаланушы сұрауының өзгертілген нұсқасы болып табылады. Ол үлкен тізім кедергісіне байланысты бастапқы сұрау блокталған жағдайларда кейбір пайдалы нәтижелермен қамтамасыз етуге арналған. Сол тізім элементтері тізімге қосылған уақыттың негізінде ең жаңа элементтердің 1,250 дейін саны көрсетіледі. Кейде кері беру сұраулары сұрау тексерген тізім бөлігінде ешқандай элементтерде бастапқы пайдаланушы сұрауына сай келетін нәтижелер болмаса 0 нәтижесін қайтарады.

Құжат орталығы сайтын пайдалану

Ескерту : In Office 365, the Document Center site is not available in Office 365 Business негіздері and Айрықша Office 365 Business. It is also not available in Office 365 Small Business (қазақша нұсқасы) and Office 365 Small Business Premium (қазақша нұсқасы), which are no longer available for purchase.

Көптеген құжаттарды жасағанда, реттегенде және қалпына сақтағанда Құжат орталығы сайтын пайдалануға болады. Құжат орталығы сайт үлгісіне негізделіп, бірнеше құжатты реттеу үшін орталықтандырылған репозиторий ретінде жасалған. Метадеректер мен тармақ көрінісі, мазмұн түрлері мен веб-бөліктер сияқты мүмкіндіктері пайдаланушылар үшін құжаттарды тиімді жолмен ұйымдастыруға және шығарып алуға көмектеседі.

Stewards мазмұнымен индекстерді жасамай, көптеген кітапханалар үшін жақсы жұмыс жасау мақсатында метадеректер басқаратын шарлау әрекетін жылдам реттеуге болады, бірақ сүзгілері мен көріністерінің кеңейтілген жиынын басқаруды күшейту мақсатында қосымша индекстерді жасағанда іске қосылады.

Құжат орталығын жасау ортасы немесе мұрағат мазмұны ретінде пайдалануға болады:

 • Жасау ортасында пайдаланушылар кіріс және шығыс файлдарын тексеріп, сол файлдар үшін қалта құрылымдарын жасайды. Нұсқа іске қосылып әр құжаттың 10 не одан да көп алдыңғы нұсқалары бар болуы мүмкін. Пайдаланушылар кіріс және шығыс файлдарын жиі тексеріп, жұмыс ағындары құжатқа қатысты әрекеттерді автоматты етуге жағдай жасайды.

 • Мұрағат мазмұнында (немесе білім негізінде) керісінше, жасау әрекеті аз орындалады. Пайдаланушылар құжаттарды тек қарайды немесе жүктейді. Әдетте, мұрағаттар мазмұны құжаттардың жеке нұсқаларын қамтып, сайт миллиондаған файлдарға дейін масштабтайды. Әдепкі сценарий бойынша үлкен ұйым үшін техникалық қолдау көрсету орталығы сияқты, 10000 пайдаланушылар оқу үшін мазмұнды ашуға рұқсат алуы мүмкін. 3000-нан 4000-ға дейін пайдаланушылар сайтқа жаңа мазмұн жүктеуі мүмкін.

Беттің жоғары бөлігі

Сыртқы деректерді пайдалану

Ескерту :  Microsoft Office 365 бағдарламасына арналған сыртқы деректер мүмкіндігін пайдалану келесі шығарылымдарда ғана қолданылады: E3, E4, A3, A4, G3 және G4.

Сіз сыртқы мәліметтерді SharePoint өнімдеріне Bsiness Connectivity Services (BCS) пайдаланып енгізе аласыз, ол сыртқы мәлімет көздеріне стандартталған интерфейс қамтамасыз етеді, мысалы, Маңызды бизнес жүйесі (ББ) дерекқорлары, Кәсіпорынды басқару жүйесі (КБЖ), OData және Веб қызметтер, қандай SharePoint өнімін пайдаланатыныңызға байланысты. Осы сыртқы мәлімет әдетте сыртқы тізімдер арқылы қол жетімді болады.Сыртқы тізім көптеген аймақта түпнұсқалқ тізім ретінде қызмет етеді. Мысалы, мәліметтерді жасай, оқи, жаңарта және жоя аласыз және шолулар құра аласыз.

Сыртқы тізім негізгі тізім не кітапхана секілді шектеулердің пәніне жатпайды, алайда ол BCS шектеулеріне жатады. Кейбір жағдайларда, сыртқы тізімнің деректер мен бағдарлама талаптары үшін қолайлы және тиімді екендігін түсінуіңіз мүмкін.

Беттің жоғары бөлігі

Көріністерді индекстеу және сүзгілеу жолдары

Келесі бөлімде индекстер жасау және сол индекстерді сүзілген көріністерде пайдаланудың сатылы процедура қарастырылады.

Беттің жоғары бөлігі

Жай немесе күрделі индексті жасау

Үлкен тізім не кітапхана жұмысын жақсарту үшін индекс жасауға болады. Одан кейін индекстелген бағанды Баған индекстеріне негізделетін сүзілген көріністі жасау немесе өзгерту кезінде пайдалануға болады.

Маңызды : Because creating an index requires accessing all items in the list, it's possible you may be blocked from creating an index for a column if the entire list exceeds the List View Threshold. If this occurs, do the operation during the daily time window, or contact your administrator.

Маңызды :  Although you can index a lookup column to improve performance, using an indexed lookup column to prevent exceeding the List View Threshold does not work. Use another type of column as the primary or secondary index.

 1. Тізім немесе кітапханасы бар сайтқа өтіңіз.

 2. Жылдам іске қосу оның атауын түймешігін басыңыз, Параметрлер «Office 365 параметрлері» түймешігі , Сайттың бүкіл мазмұнын қарау параметрлерін, одан кейін атауын таңдаңыз.

 3. Тізім немесе Кітапхана > Тізім параметрлері немесе Кітапхана параметрлері түймешігін таңдаңыз.

 4. Under the Columns section, make note of the type for each column. Make sure you do not select a Lookup column in step 7.

 5. Click Indexed columns.

 6. Индекстелген бағандар бетінде Жаңа индекс жасау параметрін таңдаңыз.

 7. Келесі әрекетті орындаңыз:

  1. To create a simple index, in the Primary Column section, under Primary column for this index, select a column that is not a Lookup column.

  2. To create a compound index, in the Secondary Column section, under Secondary column for this index, select a different column that is not a Lookup column.

  3. Жасау пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Баған индекстеріне негізделетін сүзілген көріністі жасау немесе өзгерту

Бағанды индекстегеннен кейін, оны көрініс жасағандай немесе өзгерткендей көрініске қосып, одан кейін көріністі сүзгіден өткізу үшін индекстелген бағанды пайдалануға болады. Көріністі жасаудан бұрын, сұрыптау, топтау және сүзуге байланысты икемділігін іске қосу мақсатында тізімге көбірек бағанды қосу қажет болуы мүмкін.

Бағандар мен көріністерді жасау туралы қосымша ақпаратты алу үшін Қосымша мәліметтер бөлімін қараңыз.

 1. Тізім немесе кітапханасы бар сайтқа өтіңіз.

 2. Жылдам іске қосу оның атауын түймешігін басыңыз, Параметрлер «Office 365 параметрлері» түймешігі , Сайттың бүкіл мазмұнын қарау параметрлерін, одан кейін атауын таңдаңыз.

 3. Таспада, Тізім құралдары немесе Кітапхана құралдары астындағы Тізім немесе Кітапхана қойындысын басыңыз.

 4. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  Көріністі жасау үшін:   

  1. Реттелетін көріністер тобындағы Көрініс жасау түймешігін басыңыз.

  2. Көріністі жасау мақсатында пайдалану үшін Стандартты көрініс секілді параметрді немесе бар көріністі таңдаңыз.

  3. Көрініс үшін Көрініс атауы жолағына атауын енгізіңіз.

   Тізім не кітапхана үшін әдепкі көрініс жасаған жағдайда Көріністі әдепкі жасау параметрін таңдаңыз. Тек қоғамдық көрініс тізім не кітапхана үшін әдепкі болуы мүмкін.

   Көріністі өзгерту үшін:   

  4. Реттелетін көріністер тобынан, Ағымдағы көрініс ашылмалы тізімінде өзгерткіңіз келген көріністі таңдаңыз.

  5. Реттелетін көріністер тобындағы Осы көріністі өзгерту түймешігін басыңыз.

 5. Сүзгі бөліміндегі Келесі әділетті болатын элементтерді көрсету параметрін, одан кейін индекстелген бағандардың біріне негізделетін элементтерді сүзгілеу тәсілін таңдаңыз.

  Мысалы, тек бүгін ғана өзгертілген элементтердің көрінісін жасау үшін Өзгертілген (индекстелген) бағанды және бірдей болатын шартты таңдап, одан кейін [Бүгін] тармағын таңдаңыз.

  Ескерту : Қандай да бір баған (Индекстелген) деген атауымен көрсетілмесе, тізім не кітапхана үшін қол жетімді болатын индекстелген бағандардың жоқтығын білдіреді. Ол үшін ең алдымен Жай немесе күрделі индексті жасау параметрін таңдаңыз.

 6. Көрініске байланысты көрсету және жасыру үшін бағандар түрлері және элементтерді сұрыптау жолдары секілді басқа параметрлерді таңдаңыз.

 7. OK түймешігін басыңыз.

Көріністерді жасау туралы ақпаратты Келесіні де көру бөлімінінен табуға болады.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×