Бірнеше деректер көзінен алынған деректерді топтау (Power Query)

Маңызды : Осы мақала Power Query қондырмасына, деректерді табуға, топтауға және нақтылауға мүмкіндік беретін Excel бағдарламасы үшін қолжетімді деректерді талдау мүмкіндігіне қолданылады. Excel бағдарламасында Power Query қондырмасын қосу қажет болуы мүмкін. Сондай-ақ, Excel бағдарламасына арналған Power Query қондырмасының ең соңғы нұсқасын жүктеуге және орнатуға болады, ол оны автоматты түрде қосады. Power Query технологиясы Power BI қызметіне арналған автономды есептерді жасау және деректерді тасымалдау құралы болып табылатын Power BI Designer қызметіне бекітілген.

Бұл оқулықта деректерді өнім туралы ақпараттан тұратын жергілікті Excel файлынан және өнім тапсырысы туралы ақпаратты қамтитын OData арнасынан импорттау үшін Power Query және Сұрау өңдегішін пайдаланасыз. Түрлендіру және жинақтау қадамдарын орындайсыз және екі дерек көзінен алынған деректерді Әр өнімнің жыл сайынғы жалпы сатылымы есебін шығару үшін біріктіресіз.

Бұл оқыту курсын орындау үшін сізге Өнімдер мен тапсырыстар жұмыс кітабы қажет. Басқаша сақтау диалогтық терезесінде, файлдың атын Products and Orders.xlsx деп қойыңыз.

Осы оқулықта:

1-тапсырма: Өнімдерді Excel жұмыс кітабына импорттау

1-қадам: Excel жұмыс кітабына қосылу

2-қадам: Алғашқы қатарды кесте баған тақырыптарына көтеру

3-қадам: Қажетті бағандарды ғана көрсету үшін басқа бағандарды жою

Power Query қадамдары жасалды

4-қадам: Өнімдер сұрауын импорттау

2-тaпсырма: Тапсырыс дерегін OData арнасынан импорттау

1-қадам: OData арнасына қосылу

2-қадам: Order_Details кестесін кеңейту

Order_Details кесте сілтемесін кеңейту

3-қадам: Қажетті бағандарды ғана көрсету үшін басқа бағандарды жою

Таңдалған бағандарды жою

4-қадам: Әр Order_Details жолы үшін жалпы жолды есептеу

Әр Order_Details жолы үшін жалпы жолды есептеу

5-қадам: OrderDate жыл бағанын түрлендіру

6-қадам: Жолдарды өнім идентификаторы мен жылы бойынша топтау

7-қадам: Сұраудың атын өзгерту

Соңғы сұрау нәтижелері

Power Query қадамдары жасалды

8-қадам: Сұраудың Excel жұмыс кітабына жүктелуін өшіру

Сұраудың жүктелуін өшіру

3-тапсырма: Өнімдер сұрауы мен Жалпы сатылымдар сұрауын біріктіру

1-қадам: Өнім идентификаторы сұрауы мен Жалпы сатылымдар сұрауын біріктіру

2-қадам: Біріктіру бағанын кеңейту

Жаңа баған кесте сілтемесін кеңейту

Power Query қадамдары жасалды

3-қадам: Өнімнің жалпы сатылымдары сұрауын Excel деректер үлгісіне жүктеу

Өнімнің жалпы сатылымдары сұрауын Excel деректер үлгісіне жүктеу

Әр өнім сұрауы үшін соңғы жалпы сатылымдар

1-тапсырма: Өнімдерді Excel жұмыс кітабына импорттау

Бұл тапсырмада өнімдерді Products and Orders.xlsx файлынан Excel жұмыс кітабына импорттайсыз.

1-қадам: Excel жұмыс кітабына қосылу

 1. Excel жұмыс кітабын жасаңыз.

 2. POWER QUERY таспа қойындысындағы Файлдан > Excel бағдарламасынан түймешігін басыңыз.

 3. Excel шолу диалогтық терезесінде файлға импорттау немесе байланыстыру үшін Products and Orders.xlsx жолын қараңыз немесе енгізіңіз.

 4. Навигатор тақтасында Өнімдер кестесін екі рет басыңыз немесе Өнімдер және Сұрауды өңдеу түймешігін басыңыз. Сұрауды өңдеген кезде немесе жаңа дерек көзіне қосылған кезде Сұрау өңдегіші терезесі пайда болады.

  Ескерту : Сұрау өңдегіші параметрін көрсету әдісі туралы қысқаша бейнені алу үшін, осы мақаланың соңын қараңыз.

2-қадам: Алғашқы қатарды кесте баған тақырыптарына көтеру

Сұрауды алдын ала қарау торында кестенің алғашқы жолында кесте бағанының атаулары қамтылмайды. Алғашқы жолды кесте баған тақырыптарына көтеру үшін:

 1. Деректерді алдын ала қарау терезесінің жоғарғы сол жақ бұрышындағы кесте белгішесін ( Кесте белгішесі ) басыңыз.

 2. Бірінші жолды тақырып ретінде пайдалану түймешігін басыңыз.

Алғашқы қатарды кесте баған тақырыптарына көтеру

3-қадам: Қажетті бағандарды ғана көрсету үшін басқа бағандарды жою

Осы қадамда ProductID, ProductName, CategoryID және QuantityPerUnit бағандарынан басқа бағандардың барлығын жоясыз.

 1. Query Preview торында ProductID, ProductName, CategoryID және QuantityPerUnit бағандарын таңдаңыз (Ctrl+түймешікті басу немесе Shift+түймешікті басу пернелер тіркесімін пайдаланыңыз).

 2. Сұрау өңдегіші таспасында Бағандарды жою > Басқа бағандарды жою түймешігін басыңыз немесе баған тақырыбын тінтуірдің оң жағымен басып, Басқа бағандарды жою түймешігін басыңыз.

  Басқа бағандарды жасыру

Power Query қадамдары жасалды

Power Query қондырмасында сұрау әрекеттерін орындағаннан кейін сұрау қадамдары Сұрау параметрлері бөлігінде, ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАДАМДАР тізімінде жасалады және тізімге енгізіледі. Әр сұрау қадамында "M" тілі ретінде де белгілі сәйкес Power Query формуласы бар. Power Query формула тілі арқылы қосымша ақпарат алу үшін Power Query формулалары туралы ақпарат бөлімін қараңыз.

Taпсырма

Сұрау қадамы

Формула

Excel жұмыс кітабына қосылу

Бастапқы мән

Source{[Name="Products"]}[Data]

Алғашқы қатарды кесте баған тақырыптарына көтеру

FirstRowAsHeader

Table.PromoteHeaders

(Products)

Тек қажетті бағандарды көрсету үшін басқа бағандарды жою

RemovedOtherColumns

Table.SelectColumns

(FirstRowAsHeader,{"ProductID", "ProductName", "CategoryID", "QuantityPerUnit"})

4-қадам: Өнімдер сұрауын импорттау

Осы қадамда Өнімдер сұрауын Excel жұмыс кітабына импорттайсыз.

 1. Сұрау өңдегіші таспасында Қолдану және жабу түймешігін басыңыз. Нәтижелер жаңа Excel жұмыс парағында пайда болады.

Беттің жоғары бөлігі

2-тaпсырма: Тапсырыс дерегін OData арнасынан импорттау

Бұл тапсырмада деректерді Excel жұмыс кітабына Northwind OData арнасынан http://services.odata.org/Northwind/Northwind.svc импорттайсыз.

1-қадам: OData арнасына қосылу

 1. POWER QUERY таспа қойындысында Басқа көздерден > OData арнасынан түймешігін басыңыз.

 2. OData арнасы диалогтық терезесінде Northwind OData арнасы үшін URL мекенжайын енгізіңіз.

 3. OK түймешігін басыңыз.

 4. Навигатор тақтасында Тапсырыстар кестесін екі рет басыңыз немесе Тапсырыстар және Өңдеу түймешігін басыңыз.

Ескерту :  Тінтуірді кесте үстіне апарған кезде кестені алдын ала қарау ашылмалы терезесін көресіз.

Деректер көзі үстіне апару

2-қадам: Order_Details кестесін кеңейту

Осы қадамда ProductID, UnitPrice және Quantity бағандарын Order_Details кестесінен Orders кестесіне біріктіру үшін Orders кестесіне қатысты Order_Details кестесін кеңейтесіз. Кеңейту әрекеті бағандарды қатысты кестеден тақырыптық кестеге біріктіреді. Сұрау іске қосылғанда қатысты кесте жолдары (Order_Details) тақырыптық кестеден (Orders) жолдарға біріктіріледі.

Power Query қондырмасында байланысқан кестеге сілтемесі бар баған Жазба немесе Кесте сілтемесін қамтиды. Жазба сілтемесі бір ғана қатысты жазбаны көрсетеді және тақырыптық кестемен байланысын көрсетеді. Кесте сілтемесі қатысты кестеге шарлайды және тақырыптық кестемен бірнеше байланысты көрсетеді. Сілтеме қатысты үлгі деректер көзіндегі шарлау сипаттарын көрсетеді. OData арнасы үшін шарлау сипаттары сыртқы кілт нысанын көрсетеді. SQL сервері сияқты дерекқорда шарлау сипаттары дерекқорда сыртқы негізгі байланыстарды көрсетеді.

Order_Details кесте сілтемесін кеңейту

Order_Details кестесін кеңейткеннен кейін үш жаңа баған мен қосымша жолдар Orders кестесіне қосылады, әрқайсысы әр жол үшін тіркелген немесе қатысты кестеде.

 1. Сұрауды алдын ала қарау бөлігінде Order_Details бағанына айналдырыңыз.

 2. Order_Details бағанындағы кеңейту белгішесін ( Кеңейту ) басыңыз.

 3. Кеңейту ашылмалы тізімінде:

  1. Барлық бағандарды тазарту үшін (Барлық бағандарды белгілеу) түймешігін басыңыз.

  2. ProductID, UnitPrice және Quantity тармағын басыңыз.

  3. OK түймешігін басыңыз.

   Order_Details кестесінің сілтемесін кеңейту

   Ескерту : Power Query қондырмасында бағанға байланыстырылған кестелерді және тақырыптық кестедегі деректерді кеңейтпес бұрын байланыстырылған кесте бағандарында жинақтау операцияларын орындау мүмкіндігін кеңейте аласыз. Жинақтау операцияларын орындау туралы қосымша ақпарат алу үшін Деректерді бағаннан жинақтау бөлімін қараңыз.

3-қадам: Қажетті бағандарды ғана көрсету үшін басқа бағандарды жою

Осы қадамда OrderDate, ProductID, UnitPrice және Quantity бағандарынан басқа бағандардың барлығын жоясыз. Алдыңғы тапсырмада Басқа бағандарды жою опциясы пайдаланылды. Осы тапсырма үшін белгіленген бағандарды жоясыз.

Таңдалған бағандарды жою

 1. Сұрауды алдын ала қарау бөлігінде барлық бағандарды таңдаңыз:

  1. Алғашқы бағанды (ТапсырысИдентификаторы) басыңыз.

  2. Соңғы бағанға Shift+түймешікті басу (Жөнелтуші) пернелер тіркесімін басыңыз.

  3. OrderDate, Order_Details.ProductID, Order_Details.UnitPrice және Order_Details.Quantity бағандары үшін Ctrl+түймешікті басу пернелер тіркесімін басыңыз.

 2. Таңдалған баған тақырыбын тінтуірдің оң жағымен басып, Бағандарды жою түймешігін басыңыз.

4-қадам: Әр Order_Details жолы үшін жалпы жолды есептеу

Осы қадамда әр Order_Details жолы үшін жалпы жолдар санын есептеу үшін Реттелетін баған жасайсыз.

Әр Тапсырыс_мәліметтері жолы үшін жалпы жолды есептеу

 1. Сұрауды алдын ала қарау бөлігінде алдын ала қарау опциясының жоғарғы сол жақ бұрышындағы кесте белгішесін ( Кесте белгішесі ) басыңыз.

 2. Бағанды енгізу > Реттелетін тармағын таңдаңыз.

 3. Реттелетін бағанды енгізу диалогтық терезесіндегі Реттелетін баған формуласы мәтін жолағына [Order_Details.UnitPrice] * [Order_Details.Quantity] мәнін енгізіңіз.

 4. Жаңа баған атауы мәтін жолағына Жалпы жол мәнін енгізіңіз.

 5. OK түймешігін басыңыз.

Әр Order_Details жолы үшін жалпы жолды есептеу

5-қадам: OrderDate жыл бағанын түрлендіру

Осы қадамда OrderDate бағанын тапсырыс күні мен жылын көрсету үшін тасымалдайсыз.

 1. Алдын ала қарау торында OrderDate бағанын тінтуірдің оң жағымен басыңыз да, Түрлендіру > Жыл тармағын таңдаңыз.

 2. OrderDate бағанының атауын Жыл етіп өзгертіңіз:

  1. OrderDate бағанын екі рет басып, Жыл енгізіңіз немесе

  2. OrderDate бағанын тінтуірдің оң жағымен басыңыз да, Атауын өзгерту түймешігін басып, Year енгізіңіз.

6-қадам: Жолдарды ProductID мен Year бойынша топтау

 1. Сұрауды алдын ала қарау торында Жыл және Order_Details.ProductID тармағын таңдаңыз.

 2. Тақырыптардың бірін тінтуірдің оң жағымен басыңыз да, Келесі бойынша топтау түймешігін басыңыз.

 3. Келесі бойынша топтау диалогтық терезесінде:

  1. Жаңа баған атауы мәтін жолағына Total Sales мәнін енгізіңіз.

  2. Операция ашылмалы терезесінде Қосынды тармағын таңдаңыз.

  3. Баған ашылмалы терезесінде Line Total тармағын таңдаңыз.

 4. OK түймешігін басыңыз.

  Біріктіру әрекеттеріне арналған Топтау әдісі диалогтық терезесі

7-қадам: сұрау атауын өзгерту

Excel бағдарламасына сатылымдар туралы деректерді импорттамас бұрын сұрау атауын Total Sales етіп өзгертіңіз:

 1. Сұрау Параметрлері бөлігіндегі Атау мәтіндік жолағына Total Sales деп енгізіңіз.

Соңғы сұрау нәтижелері

Әрбір қадамды орындағаннан кейін Northwind OData арнасында Жалпы сатылымдар сұрауы болады.

Жалпы сатылымдар

Power Query қадамдары жасалды

Power Query қондырмасында сұрау әрекеттерін орындағаннан кейін сұрау қадамдары Сұрау параметрлері бөлігінде, ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАДАМДАР тізімінде жасалады және тізімге енгізіледі. Әр сұрау қадамында "M" тілі ретінде де белгілі сәйкес Power Query формуласы бар. Power Query формула тілі арқылы қосымша ақпарат алу үшін Power Query формулалары туралы ақпарат бөлімін қараңыз.

Taпсырма

Сұрау қадамы

Формула

OData арнасына қосылу

Бастапқы мән

Source{[Name="Orders"]}[Data]

Order_Details кестесін кеңейту

Тапсырыс_мәліметтер кестесін кеңейту

Table.ExpandTableColumn

(Orders, "Order_Details", {"ProductID", "UnitPrice", "Quantity"}, {"Order_Details.ProductID", "Order_Details.UnitPrice", "Order_Details.Quantity"})

Тек қажетті бағандарды көрсету үшін басқа бағандарды жою

RemovedColumns

Table.RemoveColumns

(#"Expand Order_Details",{"OrderID", "CustomerID", "EmployeeID", "RequiredDate", "ShippedDate", "ShipVia", "Freight", "ShipName", "ShipAddress", "ShipCity", "ShipRegion", "ShipPostalCode", "ShipCountry", "Customer", "Employee", "Shipper"})

Order_Details жолы үшін жалпы жолды есептеу

InsertedColumns

Table.AddColumn

(RemovedColumns, "Custom", each [Order_Details.UnitPrice] * [Order_Details.Quantity])

OrderDate бағанын жылды түрлендіру үшін өзгерту

RenamedColumns

Table.RenameColumns

(InsertedCustom,{{"Custom", "Line Total"}})

TransformedColumn

Table.TransformColumns

(RenamedColumns,{{"OrderDate", Date.Year}})

RenamedColumns1

Table.RenameColumns

(TransformedColumn,{{"OrderDate", "Year"}})

Жолдарды өнім идентификаторы мен жылы бойынша топтау

GroupedRows

Table.Group
(RenamedColumns1, {"Year", "Order_Details.ProductID"}, {{"Total Sales", each List.Sum([Line Total]), type number}})

8-қадам: Сұраудың Excel жұмыс кітабына жүктелуін өшіру

Total Sales сұрауы соңғы Total Sales per Product and Year есебін көрсетпейді, сұраудың Excel жұмыс кітабына жүктелуін өшіресіз. Жұмыс парағына жүктеу опциясы Сұраулар параметрлері бөлігінде Өшірулі болса, бұл сұраудың деректер нәтижесі жүктелмейді, бірақ қажетті нәтижеге қол жеткізу үшін сұрау әлі де басқа сұраулармен біріктіріледі. Келесі тапсырмада осы сұрауды Products сұрауымен біріктіру туралы мәліметтер аласыз.

Сұраудың жүктелуін өшіру

 1. Сұрау параметрлері бөлігінде Жұмыс парағына жүктеу ұяшығынан белгіні алыңыз.

 2. Сұрау өңдегіші таспасында Қолдану және жабу түймешігін басыңыз. Жұмыс кітабының сұраулары бөлігінде Total Sales сұрауында Жүктеу ажыратылған жазуы көрсетіледі.

  Сұраудың жүктелуін өшіру

Беттің жоғары бөлігі

3-тапсырма: Products сұрауы мен Total Sales сұрауын біріктіру

Power Query қондырмасы бірнеше сұрауларды біріктіру не тіркеу арқылы біріктіруге мүмкіндік береді. Біріктіру операциясы деректердің алынатын деректер көзіне тәуелсіз кестелік кескіні бар кез келген Power Query сұрауында орындалады. Деректер көздерін біріктіру туралы қосымша ақпарат алу үшін Бірнеше сұрауларды біріктіру бөлімін қараңыз.

Осы тапсырмада Products және Total Sales сұрауларын Біріктіру және Кеңейту сұрау қадамын пайдалану арқылы біріктіресіз.

1-қадам: ProductID сұрауы мен Total Sales сұрауын біріктіру

 1. Excel жұмыс кітабында Парақ2 қойындысындағы Products сұрауын өтіңіз.

 2. СҰРАУ таспа қойындысындағы Біріктіру түймешігін басыңыз.

 3. Біріктіру диалогтық терезесінде біріктіру үшін Өнімдер сұрауын бастапқы кесте ретінде және Жалпы сатылымдар сұрауын қосымша немесе қатысты сұрау ретінде таңдаңыз. Жалпы сатылымдар жаңа кеңейтілетін бағанға айналады.

 4. Жалпы сатылымдарды Өнімдерге ӨнімИдентификаторы бойынша сәйкестендіру үшін ӨнімИдентификаторы бағанын Өнімдер кестесінен және Тапсырыс_мәліметтері.ӨнімИдентификаторы бағанын Жалпы сатылымдар кестесінен таңдаңыз.

 5. Құпиялылық деңгейлері диалогтық терезесінде:

  1. Ұйымдық опциясын деректер көздерінің екеуіне құпия оқшаулау деңгейі үшін таңдаңыз.

  2. Сақтау түймешігін басыңыз.

 6. OK түймешігін басыңыз.

  Қауіпсіздік ескертуі : Құпиялылық деңгейлері пайдаланушының жеке немесе ұйымдық болуы мүмкін бірнеше деректер көздерінен кездейсоқ біріктіруінің алдын алады. Сұрауға байланысты пайдаланушы деректерді кездейсоқ жеке дерек көзінен зақым келтіруі мүмкін басқа бір дерек көзіне жіберуі мүмкін. Power Query бағдарламасы әр дерек көзін тексереді және оны айқындалған құпиялылық деңгейіне жіктейді: Жалпыға қол жетімді, Ұйымдық және Жеке. Құпиялылық деңгейлері туралы қосымша ақпарат алу үшін Құпиялылық деңгейлері бөлімін қараңыз.

  Біріктіру диалогтық терезесі

OK түймешігін басқаннан кейін Біріктіру операциясы сұрау жасайды. Сұрау нәтижесінде бастапқы кестенің (Products) барлық бағандарын және қатысты (Total Sales) кестесіне арналған өту сілтемесі бар жалғыз бағанды қамтиды. Кеңейту операциясы қатысты кестенің бастапқы немесе тақырыптық кестесіне жаңа бағандарды қосады.

Соңғы біріктіру

2-қадам: Біріктіру бағанын кеңейту

Осы қадамда біріктіру бағанын Products сұрауында екі жаңа баған жасау үшін NewColumn атауымен кеңейтесіз: Year және Total Sales.

NewColumn кесте сілтемесін кеңейту

 1. Сұрауды алдын ала қарау торында ЖаңаБаған кеңейту белгішесін ( Кеңейту ) басыңыз.

 2. Кеңейту ашылмалы тізімінде:

  1. Барлық бағандарды тазарту үшін (Барлық бағандарды белгілеу) түймешігін басыңыз.

  2. Year және Total Sales түймешігін басыңыз.

  3. OK түймешігін басыңыз.

 3. Осы екі баған атауын Year және Total Sales деп өзгертіңіз.

 4. Қандай өнімдердің және қай жылдары ең жоғары сатылым деңгейіне жеткенін көру үшін Total Sales бағанындағы деректерді арқылы кемуі бойынша сұрыптаңыз.

 5. Сұрау атауын Total Sales per Product етіп өзгертіңіз.

Кестені кеңейту сілтемесі

Power Query қадамдары жасалды

Power Query бағдарламасында сұрау әрекеттерін біріктіруді орындағаннан кейін сұрау қадамдары жасалады және Сұрау параметрлері бөлігінде ҚОЛДАНЫЛҒАН ҚАДАМДАР тізімінде беріледі. Әр сұрау қадамында "M" тілі ретінде де белгілі сәйкес Power Query формуласы бар. Power Query формула тілі арқылы қосымша ақпарат алу үшін Power Query формулалары туралы ақпарат бөлімін қараңыз.

Taпсырма

Сұрау қадамы

Формула

ProductID сұрауымен Total Sales сұрауын біріктіру

Source (Біріктіру операциясына арналған деректер көзі)

Table.NestedJoin

(Products,{"ProductID"},#"Total Sales",{"Order_Details.ProductID"},"NewColumn")

Біріктіру бағанын кеңейту

ЖаңаБағандыКеңейту

Table.ExpandTableColumn

(Source, "NewColumn", {"Year", "Total Sales"}, {"NewColumn.Year", "NewColumn.Total Sales"})

RenamedColumns

Table.RenameColumns

(#"Expand NewColumn",{{"NewColumn.Year", "Year"}, {"NewColumn.Total Sales", "Total Sales"}})

SortedRows

Table.Sort

(RenamedColumns,{{"Total Sales", Order.Descending}})

3-қадам: Өнімнің жалпы сатылымдары сұрауын Excel деректер үлгісіне жүктеу

Осы қадамда Жұмыс парағына жүктеу опциясын өшіресіз де, сұрауды Excel деректер үлгісіне сұрау нәтижесімен байланысты есепті жасау үшін жүктейсіз. Excel жұмыс парағына сұрау нәтижелерін жүктеу әрекетіне қоса, Power Query қондырмасы сұрау нәтижесін Excel деректер үлгісіне жүктеуге мүмкіндік береді. Деректерді Excel деректер үлгісіне жүктегеннен кейін әрі қарай деректерді талдау үшін Power Pivot және Power View пайдалана аласыз.

Өнімнің жалпы сатылымдары сұрауын Excel деректер үлгісіне жүктеу

 1. Сұрау параметрлері бөлігінде Жұмыс парағына жүктеу ұяшығынан белгіні алыңыз және Деректер үлгісіне жүктеу ұяшығына белгі қойыңыз.

 2. Сұрауды Excel деректер үлгісіне жүктеу үшін Қолдану және жабу түймешігін басыңыз.

Excel деректер үлгісін жүктеу

Әр өнім сұрауы үшін соңғы жалпы сатылымдар

Әр қадамды орындағаннан кейін сізде деректерді Products and Orders.xlsx файлы мен Northwind OData арнасынан біріктіретін Total Sales per Product сұрауы болады. Бұл сұрауды Power Pivot үлгісіне қолдануға болады. Оған қоса, Power Query бағдарламасындағы сұрауға енгізілген өзгерістер Power Pivot үлгісіндегі шығарылған кестені өзгертеді және жаңартады.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Сұрау өңдегіші жаңа сұрауды Power Query қондырмасы арқылы жүктегенде, өңдегенде немесе жасағанда пайда болады. Келесі бейнеде сұрауды Excel жұмыс кітабынан өңдегеннен кейін пайда болатын Сұрау өңдегіші терезесі көрсетіледі. Сұрау өңдегішін бұрынғы жұмыс кітабын жүктемес не өңдемес бұрын қарау үшін, Power Query таспа қойыншасының Сыртқы деректерді алу параметрінен Басқа көздерден > Бос сұрау тармағын таңдаңыз. Келесі бейнеде Сұрау өңдегішін көрсетудің бір жолы көрсетіледі.

Excel бағдарламасындағы сұрау өңдегішін көру әдісі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×