Бірлесіп жұмыс істеу үшін ортақ жұмыс кітабын пайдалану

ортақ жұмыс кітабы жасап, оны бірнеше адам мазмұнын бір уақытта өзгерте алатын желі орнына орналастыруға болады. Мысалы, әр жұмыс тобындағы адамдар бірнеше жобаларды қолданып, оларға әр пайдаланушының жобаларын білу қажет болса, топ жобалардың күйін қадағалау үшін және ақпаратты жаңарту үшін ортақ жұмыс кітабын пайдалана алады.

Ортақ жұмыс кітабының иесі ретінде осы ортақ жұмыс кітабына пайдаланушылардың қатынасын қадағалау және өзгеріс қайшылықтарын шешу арқылы оны басқаруға болады. Барлық өзгерістер біріктірілгенде, жұмыс кітабын ортақ пайдалануды тоқтатуға болады.

Excel деректерін ортақ пайдалану

Не істегіңіз келеді?

Жұмыс кітабын ортақ пайдалану

Ортақ жұмыс кітабын өңдеу

Ортақ жұмыс кітабынан пайдаланушыны жою

Ортақ жұмыс кітабындағы өзгеріс қайшылықтарын шешу

Жұмыс кітабын ортақ пайдалануды тоқтату

Жұмыс кітабын ортақ пайдалану

Жұмыс кітабын ортақ пайдалану үшін, жаңа жұмыс кітабын жасаңыз немесе көп пайдаланушылық өңдеуге қол жетімді бар жұмыс парағын ашыңыз.

Ескерім    Ортақ жұмыс кітабында барлық мүмкіндіктерге қолдау көрсетілмейді. Егер төмендегі мүмкіндіктердің біреуін қосу қажет болса, жұмыс кітабын ортақ жұмыс кітабы ретінде сақтамай тұрып, оларды қосу керек. Жұмыс кітабын ортақ пайдаланғаннан кейін, бұл мүмкіндіктерге өзгерістер енгізе алмайсыз.

Ортақ жұмыс кітабында қолдау көрсетілмейтін мүмкіндіктер    

Ортақ жұмыс кітабында мына әрекеттерді орындау мүмкін емес:

Дегенмен, мына мүмкіндік қол жетімді:

Excel кестесін жасау

Ұяшықтар блоктарын кірістіру немесе жою

Жолдар мен бағандарды бүтіндей кірістіруге болады

Жұмыс парақтарын жою

Ұяшықтарды біріктіру немесе біріктірілген ұяшықтарды бөлу

Шартты пішімдерді қосу немесе өзгерту

Ұяшық мәндері өзгергенде бар шартты пішімдерді пайдалануға болады

Деректерді тексеруді қосу немесе өзгерту

Жаңа мәндерді енгізгенде ұяшықтарды тексеруге болады

Диаграммаларды немесе жиынтық диаграмма есептерін жасау немесе өзгерту

Бар диаграммалар мен есептерді көруге болады

Суреттерді немесе басқа нысандарды кірістіру немесе өзгерту

Бар суреттерді және нысандарды көруге болады

Еренсілтемелерді кірістіру немесе өзгерту

Бар еренсілтемелерді пайдалануға болады

Сурет салу құралдарын пайдалану

Бар суреттерді және сызбалықтарды көре аласыз

Құпия сөздерді тағайындау, өзгерту немесе жою

Бар құпия сөздерді пайдалана аласыз

Жұмыс парақтарын немесе жұмыс кітабын қорғау немесе қорғауын алу

Бар қорғауды пайдалануға болады

Сценарийлерді жасау, өзгерту немесе қарап шығу

Деректерді топтау немесе құрылымын жасау

Бар құрылымдарды пайдалануға болады

Автоматты аралық жиындарды кірістіру

Бар аралық жиындарды қарап шыға аласыз

деректер кестесі жасау

Бар деректер кестелерін қарап шыға аласыз

Жиынтық кесте есептерін жасау немесе өзгерту

Бар есептерді қарап шыға аласыз

Шектегіштерді жасау және қолдану

Жұмыс кітабындағы бар шектегіштер жұмыс кітабы ортақ пайдаланылғаннан кейін көрінеді, бірақ оларды оқшау шектегіштер үшін өзгерту немесе жиынтық кесте деректері немесе текше функциялары үшін қайта қолдану мүмкін емес. Шектегішке қолданылатын кез келген сүзгілеу әрекеті шектегіш оқшау не ортақ жұмыс кітабында жиынтық кесте деректерімен немесе текше функцияларымен қолданылғанда өзгермейді.

Sparkline қисық сызықтарын жасау немесе өзгерту

Жұмыс кітабындағы бар sparkline қисық сызықтары жұмыс кітабы ортақ пайдаланылғаннан кейін көрсетіледі және жаңартылған деректерге шағылу үшін өзгереді. Дегенмен, жаңа sparkline қисық сызықтарын жасау, олардың деректер көзін немесе сипаттарын өзгерту мүмкін емес.

Макростарды жазу, тіркеу, өзгерту, қарап шығу немесе тағайындау

Қол жетімсіз мүмкіндіктерді қолданбайтын бар макростарды іске қосуға болады. Сондай-ақ, ортақ жұмыс кітабының әрекеттерін басқа ортақ емес жұмыс кітабында сақталған макросқа жазуға болады

Microsoft Excel 4 тілқатысу парақтарын қосу немесе өзгерту

жиынтық формула өзгерту немесе жою

Excel бар жиым өрнектерін дұрыс есептейді

Жаңа деректерді қосу үшін деректер пішінін пайдалану

Жазбаны табу үшін деректер пішінін пайдалануға болады

XML деректерімен жұмыс істеу, соның ішінде:

 • XML деректерін импорттау, жаңарту және экспорттау

 • XML карталарын қосу, қайта атау немесе жою

 • Ұяшықтарды XML элементтерімен салыстыру

 • Деректер мәзіріндегі XML көзінің тапсырмалар аймағын, XML құралдар тақтасын немесе XML пәрмендерін пайдалану

Жұмыс кітабын ортақ пайдалану

 1. Шолу қойындысының Өзгертулер тобында Жұмыс кітабын ортақ пайдалану түймешігін нұқыңыз.

  Сараптау қойындысындағы Өзгертулер тобы

 2. Жұмыс кітабын ортақ пайдалану терезесіндегі Өңдеу қойындысындағы Бірнеше пайдаланушыларға бір уақытта өзгертуге рұқсат беру. Бұл, сондай-ақ, жұмыс кітаптарын біріктіруге мүмкіндік береді параметрі жанына құсбелгі қойыңыз.

 3. Қосымша қойындысындағы өзгерістерді қадағалауға және жаңартуға қолданылатын параметрлерді таңдап, Жарайды түймешігін басыңыз.

 4. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Егер бұл жаңа жұмыс кітабы болса, атауды Файл атауы өрісіне енгізіңіз.

  • Егер бұл бар жұмыс кітабы болса, жұмыс кітабын сақтау үшін, Жарайды түймешігін басыңыз.

 5. Windows Vista жүйесі іске қосылған компьютерде    

  • Мекенжай жолағында қажетті пайдаланушылар қатынаса алатын желі орныын таңдап, Сақтау түймешігін басыңыз.

   Microsoft Windows XP жүйесі іске қосылған компьютерде    

  • Сақтау ішінде пайдаланушылар қатынаса алатын желі орныын таңдап, Сақтау түймешігін басыңыз.

   Ескерім    Веб-серверді емес, ал ортақ желі қалтасын қолдану керек.

 6. Жұмыс кітабында басқа жұмыс кітаптарына не құжаттарға сілтемелері бар болса, сілтемелерді тексеріп, кез келген бұзылған сілтемені жаңартыңыз.

 7. Файл қойындысын нұқып, одан кейін Сақтау Түймешік суреті пәрменін таңдаңыз.

  Пернетақта лақабы  Жұмыс кітабын сақтау үшін, CTRL+S пернелер тіркесімін басыңыз.

Басқа жұмыс кітаптарымен немесе құжаттармен байланысты тексеру және жаңарту

 1. Дерек қойындысының Қосылулар тобында Сілтемелерді өңдеу түймешігін нұқыңыз.

  Connections group on the Data tab

  Ескерім    Егер файлда байланысқан мәлімет болмаса, Байланыстарды өңдеу пәрмені қол жетімді болмайды.

 2. Тізімдегі барлық байланыстардың күйін тексеру үшін, Күйін тексеру түймешігін басыңыз.

  Ескерім    Көп байланыс болса немесе байланыстар бар бастапқы жұмыс кітабы желі орнында болып, желі баяу болса, бұған бірнеше минут кетуі мүмкін

 3. Күй бағанындағы күйді тексеріп, байланысты таңдап, қажетті әрекетті орындаңыз.

Күй мынадай болған жағдайда:

Осы әрекетті орындаңыз:

Жарайды

Ешқандай әрекет қажет емес. Байланыс істеп тұр және жаңа болып табылады.

Белгісіз

Тізімдегі барлық байланыстардың күйін жаңарту үшін, Күйін тексеру түймешігін басыңыз.

N/A

N/A. Байланыс OLE немесе Деректердің динамикалық алмасуы (DDE) пайдаланады. Excel байланыстардың бұл түрлерінің күйін тексере алмайды.

Қате: Қайнар көз табылмады

Қайнар көзін өзгерту түймешігін басып, басқа жұмыс кітабын таңдаңыз.

Қате: Жұмыс парағы табылмады

Қайнар көзді өзгерту түймешігін басып, басқа жұмыс кітабын таңдаңыз. Қайнар көз жылжытылған немесе қайта аталған болуы мүмкін.

Ескерту: Мәндер жаңартылмаған

Мәндерді жаңарту түймешігін басыңыз. Жұмыс кітабы ашылғанда, сілтеме жаңартылмаған.

Ескерту: Қайнар көзді ашу түймешігін, одан кейін F9 пернесін басу арқылы жұмыс кітабын есептеңіз

Жұмыс кітабын автоматты есептеуге теңшеңіз. Мұны істеу үшін:

 1. Файл қойындысын нұқып, одан кейін Параметрлер тармағын таңдаңыз.

 2. Өрнектер санатында Есептеу параметрлері астында Автоматты пәрменін таңдаңыз.

Ескерту: Бастапқы жұмыс кітабы ашылғанша, кейбір атауларды шешуге болмайды

Қайнар көзді ашу параметрін таңдап, тағайындалған файл қайта ауысып, одан кейін Күйін тексеру параметрін таңдаңыз. Ол мәселені шешпесе, атаудың қате жазылмағанын немесе оның бар екенін тексеріңіз. Бастапқы жұмыс кітабына ауысып, одан кейін Формулалар қойындысындағы Анықталған атаулар тобынан Аттарды реттеуші параметрін таңдаңыз да, атауды іздеңіз.

Ескерту: Қайнар көзді ашу түймешігін басыңыз

N/A. Қайнар көз ашылғанша, байланысты жаңарту мүмкін емес.

Қайнар көз ашық

N/A. Байланыстың күйін тексеру мүмкін емес.

Файл атауынан жаңартылған мәндер

Ешқандай әрекет қажет емес. Мәндер жаңартылған.

Ескерту: Excel бағдарламасы байланыстың күйін анықтай алмайды

Қайнар көзде ешқандай жұмыс парақтарының болмауы немесе қолдау көрсетілмейтін файл пішімінде сақталған болуы мүмкін. Мәндерді жаңарту түймешігін басыңыз.

Ескерімдер    

 • Ұяшықтар бұғатталмаса және қатынасты шектеу үшін, жұмыс парағы қорғалмаса, желіні ортақ пайдалану рұқсаты бар барлық пайдаланушылар ортақ жұмыс кітабына кіру рұқсатына ие болады. Ортақ жұмыс кітабын қорғау үшін, Сараптау қойындысындағы Өзгертулер тобынан Ортақ жұмыс кітабын қорғау параметрін таңдаңыз. Ортақ жұмыс кітабын қорғағанда, жұмыс кітабын ашу үшін, барлық пайдаланушылар міндетті түрде енгізетін құпия сөзін орнатуға болады.

 • Ортақ жұмыс кітабында Excel мүмкіндіктерінің барлығына қолдау көрсетілмейді. Қосымша мәліметтерді осы мақаладағы жоғарыда айтылған Ортақ жұмыс кітабында қолдау көрсетілмейтін мүмкіндіктер бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Ортақ жұмыс кітабын өңдеу

Ортақ жұмыс кітабын ашқаннан кейін, кәдімгі жұмыс кітабында жасайтын жолмен деректерді енгізуге және өзгертуге болады.

Ортақ жұмыс кітабын ашу

 1. Файл қойындысын нұқып, одан кейін Ашу пәрменін таңдаңыз.

 2. Windows Vista жүйесі іске қосылған компьютерде    

  • Мекенжай жолағы ішінде ортақ жұмыс кітабы сақталған желі орнын тауып, ортақ жұмыс кітабын нұқыңыз.

   Microsoft Windows XP жүйесі іске қосылған компьютерде    

  • Таңдау жолағында ортақ жұмыс кітабы сақталған желі орнын анықтап, ортақ жұмыс кітабын таңдаңыз.

 3. Ашу түймешігін басыңыз.

  Кеңес    Сондай-ақ, ортақ жұмыс кітабы сақталған желі орнына өтуге және оны сол жерде ашуға болады.

 4. Файл қойындысын нұқып, одан кейін Параметрлер тармағын таңдаңыз.

 5. Жалпы санатының Office жеке теңшелімі астындағы Пайдаланушы аты жолағында ортақ жұмыс кітабындағы жұмысты белгілеу үшін пайдаланылатын пайдаланушы атын енгізіп, Жарайды түймешігін басыңыз.

Жұмыс кітабын өңдеу

 1. Жұмыс парақтарындағы деректерді әдеттегідей енгізіңіз және өңдеңіз.

  Ескерім    Келесілерді қоса немесе өзгерте алмайсыз: біріккен ұяшықтар, шартты пішімдер, деректерді тексеруі, диаграммалар, суреттер, сызбалық нысандарды қамтитын нысандар, еренсілтемелер, сценарийлер, құрылымдар, аралық жиындар, деректер кестелері, жиынтық кесте есептері, жұмыс кітабы мен жұмыс парағын қорғау және макростар.

  Ортақ жұмыс кітабында Excel мүмкіндіктерінің барлығына қолдау көрсетілмейді. Қосымша мәліметтерді осы мақаладағы жоғарыда айтылған Ортақ жұмыс кітабында қолдау көрсетілмейтін мүмкіндіктер бөлімінен қараңыз.

 2. Жеке пайдалануға қажетті сүзгі және басып шығару параметрлерін дайындаңыз. Әдепкі бойынша әр пайдаланушының параметрлері жеке сақталады.

  Кеңес    Сондай-ақ, жұмыс кітабын ашқанда, жұмыс кітабының иесі жасаған сүзгі және басып шығару параметрлерін қолдануға болады.

  Бастапқы сүзгіні және басып шығару параметрлерін пайдалану үшін    

  1. Шолу қойындысының Өзгертулер тобында Жұмыс кітабын ортақ пайдалану түймешігін нұқыңыз.

   Сараптау қойындысындағы Өзгертулер тобы

  2. Қосымша қойындысындағы Жеке көрініске қосу астынан Басып шығару параметрлері немесе Сүзгі параметрлері жанынан құсбелгіні алып, Жарайды түймешігін басыңыз.

 3. Өзгертулерді жұмыс кітабына сақтау және соңғы сақталған кезеңнен кейінгі басқа пайдаланушылар сақтаған өзгертулерді көру үшін, Жылдам қатынау тақтасы ішінен Сақтау түймешігін Түймешік суреті немесе CTRL+S пернелер тіркесімін басыңыз.

  Егер бейнебетке Қайшылықтарды шешу тілқатысу терезесі шықса, қайшылықтарды шешіңіз.

  Кеңес    Қайшылықтарды шешу үшін, осы мақаладағы кейінірек айтылатын Ортақ жұмыс кітабындағы өзгертулер қайшылығын шешу бөлімінен қараңыз.

Ескерімдер    

 • Жұмыс кітабын ортақ пайдалану тілқатысу терезесінің Түзету қойындысында басқа кімнің жұмыс кітабы ашық екенін көруге болады (Сараптау қойындысы, Өзгертулер тобы, Жұмыс кітабын ортақ пайдалану түймешігі).

 • Басқа пайдаланушылар өзгертулерінің автоматты жаңартуларын мерзімді сақтау арқылы немесе сақтамай, Ортақ жұмыс кітабы тілқатысу терезесінің Қосымша қойындысының Өзгертулерді жаңарту астынан таңдауға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Ортақ жұмыс кітабынан пайдаланушыны жою

Қажет болған жағдайда, пайдаланушыларды ортақ жұмыс кітабынан ажыратуға болады.

Ескерім    Пайдаланушыларды ажыратардың алдында, олардың жұмыс кітабында жұмысын аяқтағанын тексеріңіз. Егер белсенді пайдаланушыны жойсаңыз, бүкіл сақталмаған жұмыс жоғалуы мүмкін.

 1. Шолу қойындысының Өзгертулер тобында Жұмыс кітабын ортақ пайдалану түймешігін нұқыңыз.

 2. Өңдеу қойындысының Файлды келесі пайдаланушы ашты тізіміндегі пайдаланушылар аттарын қарап шығыңыз.

 3. Ажырату қажет пайдаланушы атын таңдап, Пайдаланушыны жою түймешігін басыңыз.

  Ескерім    Бұл әрекет пайдаланушыны ортақ жұмыс кітабынан ажыратқанымен, пайдаланушының ортақ жұмыс кітабын қайтадан өңдеуін жол бермей қоймайды.

 4. Жойылған пайдаланушының барлық жеке көрініс параметрлерін жою үшін, келесі әрекеттерді орындаңыз:

  1. Көрініс қойындысындағы Жұмыс кітабының көріністері тобынан Теңшелетін көріністер түймешігін басыңыз.

   Көрініс қойындысындағы жұмыс кітабының көріністері

  2. Көріністер тізімінде басқа пайдаланушы көріністерін таңдап, оларды жою үшін Жою түймешігін баса аласыз.

Беттің жоғарғы жағы

Ортақ жұмыс кітабындағы өзгеріс қайшылықтарын шешу

Екі пайдаланушы бір жұмыс кітабын өңдеп, бір ұяшыққа әсер ететін өзгертулерді сақтауға талпынғанда, қайшылық туындайды. Excel бағдарламасы сол ұяшықтағы өзгертулердің біреуін ғана сақтай алады. Екінші пайдаланушы жұмыс кітабын сақтағанда, Excel бағдарламасы Қайшылықтарды шешу тілқатысу терезесін көрсетеді.

 1. Қайшылықтарды шешу тілқатысу терезесінде басқа пайдаланушы енгізген әрбір өзгеріс пен өзгеріс қайшылықтары туралы мәліметті оқып шығыңыз.

 2. Өзгертуіңізді немесе басқа адамның өзгертуін сақтау үшін және келесі өзгеріс қайшылығына жылжу үшін, Қабылдау немесе Басқаны қабылдау түймешігін басыңыз.

  Қалған өзгертулеріңіздің барлығын немесе басқа пайдаланушының өзгертулерінің барлығын сақтау үшін, Бәрін қабылдау немесе Барлық басқа өзгертулерді қабылдау түймешігін басыңыз.

 3. Өзгертулеріңізді Қайшылықтарды шешу тілқатысу терезесін қайтадан ашпай барлық басқа өзгертулердің үстіне жазу үшін келесі әрекетті орындаңыз:

  1. Шолу қойындысының Өзгертулер тобында Жұмыс кітабын ортақ пайдалану түймешігін нұқыңыз.

  2. Қосымша қойындысындағы Қарама-қарсы өзгертулер үшін астынан Қазір сақталып жатқандарда басымдық бар параметрін таңдап, Жарайды түймешігін басыңыз.

 4. Сіздің немесе басқаларының өткен қайшылықтарды қалай шешкенін қарап шығу үшін келесі әрекетті орындаңыз:

  1. Шолу қойындысының Өзгертулер тобында Түзетулер түймешігін нұқып, одан кейін Өзгертулерді бөлектеу түймешігін нұқыңыз.

  2. Қашан тізімінен Барлығы параметрін таңдаңыз.

  3. Автор және Қайда параметрі жанынан құсбелгіні алыңыз.

  4. Жеке парақтағы тізім өзгертулері параметрі жанына құсбелгі қойып, Жарайды түймешігін басыңыз.

  5. Журнал жұмыс парағыӘрекет түрі және Әрекет жоғалуы бағандарын қарап шығу үшін оң жаққа жылжыңыз.

   Ескерім    Сақталған өзгерту қайшылықтарында Әрекет түрі үшін мәні Ұтыс болады. Әрекет жоғалуы бағанындағы жол сандары жойылған деректерді қоса есептегенде, сақталған өзгерту қайшылықтары туралы мәлімет бар жолдарды білдіреді.

   Кеңес    Жұмыс кітабының көшірмесін барлық өзгертулермен сақтау үшін Қайшылықтарды шешу тілқатысу терезесіндегі Болдырмау пәрменін таңдаңыз. Содан кейін, файлдың жаңа көшірмесін сақтаңыз. Ол үшін файлдың жаңа атауын енгізу керек.

Беттің жоғарғы жағы

Жұмыс кітабын ортақ пайдалануды тоқтату

Жұмыс кітабын ортақ пайдаланудан бұрын, барлық басқа пайдаланушылардың жұмысын аяқтағанын тексеріңіз. Барлық сақталмаған өзгерту жоғалып кетеді. Өйткені өзгерту журналы да жойылады, жұмыс парағы жұрналын басып шығару арқылы немесе оны басқа жұмыс парағына көшіріп бастауға болады.

Өзгерту жұрналы туралы мәліметтің көшірмесін сақтау

 1. Шолу қойындысының Өзгертулер тобында Түзетулер түймешігін нұқып, одан кейін Өзгертулерді бөлектеу түймешігін нұқыңыз.

 2. Қашан тізімінен Барлығы параметрін таңдаңыз.

 3. Автор және Қайда параметрі жанынан құсбелгіні алыңыз.

 4. Жаңа парақтағы тізім өзгертулері параметрі жанына құсбелгі қойып, Жарайды түймешігін басыңыз.

 5. Келесі әрекеттердің бірін немесе екеуін де орындаңыз:

  • Жұмыс парағы жұрналын басып шығарыңыз.

  • Келесі әрекеттердің бірін орындап жұрналды басқа жұмыс кітабына көшіріңіз:

   1. Көшіргіңіз келетін ұяшықтарды таңдап, Көшіру Түймешік суреті пәрменін таңдаңыз. Ол Басты қойындысындағы Аралық сақтағыш тобында орналасқан.

   2. Басқа жұмыс кітабына ауысып, көшірілген деректер қойылатын жерді нұқып, Басты қойындысындағы Аралық сақтағыш тобынан Қою Түймешік суреті түймешігін басыңыз.

    Ескерім    Сонымен қатар, жұмыс кітабының ағымдық нұсқасын сақтау немесе басып шығару керек болуы мүмкін, себебі бұл жұрнал деректеріне жұмыс кітабының соңғы нұсқаларына қолдау көрсетілмеуі мүмкін. Мысалы, көшірілген жұрналдағы ұяшықтардың орналасулары, соның ішінде жол нөмірлері кейін ағымдық болмай қалуы мүмкін.

Жұмыс кітабын ортақ пайдалануды тоқтату

 1. Ортақ жұмыс кітабындағы Сараптау қойындысының Өзгертулер тобынан Жұмыс кітабын ортақ пайдалану түймешігін басыңыз.

 2. Өңдеу қойындысындағы Файлды келесі пайдаланушы ашты тізімінде жалғыз екеніңізді тексеріңіз.

  Кеңес    Қосымша пайдаланушыларды жою үшін, осы тақырыптағы Ортақ жұмыс кітабынан пайдаланушыны жою бөлімін қараңыз.

 3. Бірнеше пайдаланушыларға файлды бірдей өзгертуге рұқсат беру. Бұл сондай-ақ кітаптарды біріктіруге мүмкіндік береді жанынан құсбелгіні алып тастаңыз.

  Ескерім    Егер бұл құсбелгіні пайдалану мүмкін болмаса, алдымен жұмыс кітабының қорғауын алу керек. Ортақ жұмыс кітабының қорғауын жою үшін, келесі әрекеттерді орындаңыз:

  1. Жұмыс кітабын ортақ пайдалану тілқатысу терезесін жабу үшін, Жарайды түймешігін басыңыз.

  2. Шолу қойындысының Өзгертулер тобында Ортақ пайдаланудағы жұмыс кітабының қорғанысын алу түймешігін нұқыңыз.

  3. Егер ұсынылса, құпиясөз енгізіп, Жарайды түймешігін басыңыз.

  4. Шолу қойындысының Өзгертулер тобында Жұмыс кітабын ортақ пайдалану түймешігін нұқыңыз.

  5. Өңдеу қойындысындағы Бірнеше пайдаланушыларға файлды бірдей өзгертуге рұқсат беру. Бұл сондай-ақ кітаптарды біріктіруге мүмкіндік береді. жанынан құсбелгіні алыңыз.

 4. Басқа пайдаланушыларға әсер ету ұсынылса, Иә түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×