Бірлестікті модерациялау

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

Пайдалы бірлестік бұл қызу, өсіп жатқан және мүшелеріне пайдалы бірлестік. Ол ойлары бірдей адамдарды қызықтыратын тақырыптарды ашық және қызықты түрде талқылауға ынталандырады. Бірлестік модераторлары мүшелердің негізгі адамдарды табу және олармен байланыста болу және трендтерден мен қызық тақырыптардан хабардар болып отыру сияқты бірлестік мүшелігінің артықшылықтарын пайдалануын қамтамасыз етеді, сондай-ақ, тиісті емес немесе бірлестік жалпы мақсатынан алаңдататын мазмұнды жояды. Сонымен бірге, модераторлар сұрақтарға жауап берілуін, негізгі мазмұнның ілгерілетілуін және негізгі үлес қосушылардың арнайы бейджиктермен танылуын қамтамасыз етеді. Модератордың рөлі — бірлестікті қызу және тартымды етіп сақтау. Бұл мақалада SharePoint бірлестіктері үшін қол жетімді модератор мүмкіндіктері түсіндіріледі.

Бұл мақалада:

Модератор рұқсаттары

Модератор рұқсаттарын беру

Басқару санаттары

Санатты жасау

Санатты өңдеу

Санатты жою

Санатты қалпына келтіру

Жауап берілмеген сұрақтарды бақылау

Мазмұнды ілгерілету

Талқылауды ерекшеленген күйіне ілгерілету

Ерекшеленген күйін жою

Ерекшеленген талқылауларды табу

Есеп берілген мазмұнды басқару

«Дөрекі мазмұн туралы есеп жіберу» мүмкіндігін қосу

Дөрекі мазмұн туралы есеп беру мүмкіндігін өшіру

Есеп берілген мазмұнды қарап шығу

Модератор рұқсаттары

Бірлестік сайты немесе сайттар жиыны дайындалғанда модераторлар тобы автоматты түрде жасалады. Модераторларда бірлестік мүшелерінен жоғарырақ артықшылықтар болады. Бұл оларға барлық талқылауларды және жауаптарды көруге, мазмұнды ілгерілетуге, үздік үлес қосушыларға бейджиктерді тағайындауға, әрі есеп берілген мазмұнды қарап шығуға, өңдеуге және жоюға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, модераторлар өздерін бірлестікке көрсету үшін «Модератор» бейджиктерін тағайындай алады.

Модератор рұқсаттарын беру

Ескерту : Тек бірлестік иесі немесе әкімші модератор рұқсаттарын бере алады.

 1. From the root of your site collection, click Settings Сайт параметрлерінде болатын параметрлердің кішкентай тісті доңғалақ берілісі. > Site settings.

 2. Пайдаланушылар және Рұқсаттар тармағындағы Сайт рұқсаттары тармағын таңдаңыз.

 3. Модераторлар тобының жанында белгі қойыңыз.

 4. Рұқсаттар қойындысында Рұқсаттарды беру пәрменін таңдаңыз.

 5. Модератор рұқсаттарын беру керек адамның электрондық пошта мекенжайын теріңіз.

 6. Параметрлерді көрсету пәрменін таңдаңыз.

 7. Ашылмалы тізімде Модераторлар [модерациялау] пәрменін таңдаңыз.

 8. Ортақ пайдалану пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Санаттарды басқару

Мазмұн санаттары — бірлестікте талқылауларды басқарудың ұйымдастырушылық құралдары. Моедраторлар бірлестіктің мақсатына, әрі уақыт өте келе дамитын талқылаулардың түрлеріне негізделіп санаттарды жасайды және жояды. Сондай-ақ, модераторлар талқылау санатын кез келген уақытта өзгерте алады.

Мүшелер талқылауды жасағанда санатты таңдайды және санаттарды өздеріне қатысты талқылауларды табудың сүзу механизмі ретінде пайдаланады.

Әдепкі бойынша, санаттар «Санаттар» бетінде алфавиттік ретпен ұйымдастырылады. Мүшелер ретті қызық тақырыптарға немесе соңғы әрекетге сай өзгерте алады. Әр санат мозаикамен көрсетіледі. Мозаикалар тақырпыты, сипаттаманы және әрекет туралы ақпаратты қамтиды және төменде көрсетілгендей мазмұнды білдіретін суретті қамтуы мүмкін.

Төрт санат мозаикасы, әрқайсысында балық аулау суреті және тақырып бар

Санатты жасау

 1. Бірлестіктің басты бетіндегі Бірлестік құралдары веб-бөлігінде Санаттарды жасау пәрменін таңдаңыз.

 2. Жаңа элемент пәрменін таңдаңыз.

 3. Санат атауы өрісінде санат атауын теріңіз. Бұл атау «Санаттар» бетінің мозаикасында және авторлар талқылауларын жіктеу үшін пайдаланатын санаттар ашылмалы тізімінде көрсетіледі. Атау салыстырмалы түрде қысқа болуы керек, бірақ мүшелер санаттың қандай талқылаулар түрін қамтитынын түсінуі үшін жеткілікті сипаттағыш болуы керек.

 4. Сипаттама өрісінде санат мазмұнының қысқаша сипаттамасын теріңіз. Сипаттама міндетті емес.

 5. Сурет санаты өрісінде осы санат үшін пайдаланылуы керек суреттің URL мекенжайын теріңіз немесе қойыңыз. Сурет сол санаттың «Санат» бет мозаикасында көрсетіледі. Санат суреті міндетті емес.

 6. Сипаттаманы теру астында суреттің сипаттамасын теріңіз. Сурет сипаттамасы міндетті емес.

 7. Сақтау пәрменін таңдаңыз.

Санатты өңдеу

 1. Бірлестіктің басты бетіндегі Бірлестік құралдары веб-бөлігінде Санаттарды жасау пәрменін таңдаңыз.

 2. Өңдеу керек санат атауын басыңыз.

 3. Көрініс қойындысында Элементті өңдеу пәрменін таңдаңыз.

 4. Өзгертулерді енгізіңіз де, Сақтау пәрменін таңдаңыз.

Санатты жою

 1. Бірлестіктің басты бетіндегі Бірлестік құралдары веб-бөлігінде Санаттарды жасау пәрменін таңдаңыз.

 2. Жою керек санаттың санат атауын басыңыз.

 3. Көрініс қойындысында Элементті жою пәрменін таңдаңыз.

 4. Растау терезесінде OK түймешігін басыңыз.
  Жойылған санаттағы талқылаулар жойылмайды.

Санатты қалпына келтіру

 1. Бірлестіктегі кез келген беттен, жылдам іске қосу аумағында Сайт мазмұны пәрменін таңдаңыз.

 2. Экранның жоғарғы оң жақ бұрышында Себет белгішесін басыңыз.

 3. Қалпына келтіру қажет санаттың жанына белгі қойыңыз.

  Ескерту :  Мүшелер жойған барлық талқылаулар немесе жауаптар себетте тізіледі. Тек иелер және модераторлар мазмұнды қалпына келтіре алады.

 4. Бөлектелген нысандарды қалпына келтіру қажет пәрменін таңдаңыз.

 5. Растау терезесінде OK түймешігін басыңыз.
  Санат қалпына келтіріледі және бұрын санаттың бөлігі болған талқылаулар қайтадан сол санатта болады.

Беттің жоғарғы жағы

Жауап берілмеген сұрақтарды бақылау

Кез келген бірлестіктің ең маңызды мүмкіндіктерінің бірі — мүшелерінің арасында орын алатын диалог. Талқылаулар тоқтағанда немесе сұрақтар жауапсыз қалғанда бірлестіктің сенімділігі мен оның қызулығы төмендейді, сондықтан бірлестік модераторының жұмысының бір бөлігі — талқылаулар қызу болуын және мүшелер сұрақтарына тез жауап алуын қамтамасыз ету. Сондықтан, модераторлар сұрақтарды оңай бақылай алуы үшін бірлестіктің басты бетінде «Жауап берілмеген сұрақтар» көрінісі қол жетімді. Бұл көрініс сұрақтар ретінде белгіленген, бірақ әлі «Ең жақсы жауап» күйін алмаған талқылауларды сұрайды.

 1. Бірлестіктің басты бетінде Мәзірді ашу () пәрменін таңдаңыз да, Жауап берілмеген сұрақтар пәрменін таңдаңыз.

 2. Элементті ашу және қарап шығу үшін талқылау тақырыбын басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Мазмұнды ілгерілету

Қызу бірлестікте бірнеше санатта әр түрлі талқылаулар бір уақытта өтіп жатуы мүмкін. Модератор бірлестік мүшелері үшін әсіресе пайдалы, тиісті немесе маңызды талқылауларды таңдап, оларды «ерекшеленген» күйіне ілгерілете алады. Ерекшеленген ретінде белгіленгеннен кейін талқылау ерекшеленгеннен басқа барлық талқылауларды сүзетін «Ерекшеленген талқылаулар» көрінісіне қосылады. Сондай-ақ, осы санаттағы ерекшеленген талқылаулар сол санатта беттің жоғарғы жағында көрсетіледі.

Талқылауды ерекшеленген күйіне ілгерілету

 1. Бірлестіктің басты бетіндегі Бірлестік құралдары веб-бөлігінде Талқылауларды басқару пәрменін таңдаңыз.

 2. Ерекше бөліп көрсету керек талқылауды таңдаңыз.

 3. Модерация қойындысында Ерекшеленген ретінде белгілеу пәрменін таңдаңыз.
  «Ерекшеленген талқылау» бағанындағы талқылау тақырыбының күйі Иә болып өзгереді.

  Кеңес :  Бірнеше талқылауды ерекшеленген күйге ілгерілету үшін қажеттілерінің барлығын бөлектеңіз де, Модерация > Ерекшеленген ретінде белгілеу тармағына өтіңіз.

Ерекшеленген күйін жою

 1. Бірлестіктің басты бетіндегі Бірлестік құралдары веб-бөлігінде Талқылауларды басқару пәрменін таңдаңыз.

 2. Ерекшеленген күйден жою керек талқылауды таңдаңыз.

 3. Модерация қойындысында Ерекшеленген ретінде белгілеуді алу пәрменін таңдаңыз.
  «Ерекшеленген талқылау» бағанындағы талқылау тақырыбының күйі Жоқ болып өзгереді.

  Кеңес :  Бірнеше талқылауды ерекшеленген күйден жою үшін қажеттілерінің барлығын бөлектеңіз де, Модерация > Ерекшеленген ретінде белгілеуді тармағына өтіңіз.

Ерекшеленген талқылауларды табу

 1. Бірлестіктің бастын бетінде Мәзірді ашу(…) пәрменін таңдаңыз.

 2. Ерекшеленген пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Есеп берілген мазмұнды басқару

Бірлестік мүшелері дұрыс емес немесе тиісті емес деп ойлайтын мазмұнға кездескенде сол мазмұн туралы модератор бағалауы үшін есеп бере алады. Белгіленген мазмұн және барлық байланысты түсініктемелер модератор оларға қатысты әрекет қолданғанша «Талқылауларды басқару» көрінісінде көрініп тұрады. Модераторлар нақты жазбаға немесе жауапқа қатысты бүкіл қатысты түсініктемелерді көреді, мүшелер тек өз түсініктемелерін көреді және басқа мүшелердің мазмұнды модератордың қарап шығуы қажет деп белгілеген-белгілемегенін білмейді.

«Дөрекі мазмұн туралы есеп беру» мүмкіндігі әдепкі бойынша өшірулі болады, бірақ оны кез келген уақытта қосуға болады. Оны қосу бірнеше нәрсеге әкеледі:

 • Барлық талқылауларға және жауаптарға «Модераторға есеп жіберу» мәзір элементі қосылады.

 • «Бірлестік құралдары» веб-бөлігіне «Есеп берілген жазбаларды қарап шығу» параметрі қосылады

 • «Сайт параметрлері» бетінің «Бірлестікті басқару» бөліміне «Есеп берілген жазбаларды басқару» параметрі қосылады.

 • Таспаға қарап шығу, өңдеу, жою және қабылдамау параметрлерін қамтитын «Модерация» қойындысы қосылады

 • Модератордың қарап шығуы үшін деп белгіленген бірлестік жазбаларына қатысты бүкіл түсініктемелерді сақтау үшін серверде тұрақты бұзу туралы есептердің тізімі жасалады. Бұл есеп көзден жасырын болады және барлық мүшелергі қол жетімді емес болады.

«Дөрекі мазмұн туралы есеп жіберу» мүмкіндігін қосу

Ескерту : Бұл мүмкіндікті қосу үшін «Иелер» тобының мүшесі болуыңыз керек.

 1. Бірлестіктің басты бетіндегі Бірлестік құралдары веб-бөлігінде Бірлестік параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 2. Дөрекі мазмұн туралы есеп беруді қосу ұяшығына белгі қойыңыз.

 3. OK түймешігін басыңыз.

Дөрекі мазмұн туралы есеп беру мүмкіндігін өшіру

Ескерту : Бұл мүмкіндікті өшіру үшін «Иелер» тобының мүшесі болуыңыз керек.

Дөрекі мазмұн туралы есеп беру мүмкіндігін өшіру мәзірлерден, «Бірлестік құралдары» веб-бөлігінен және «Сайт параметрлері» бетінен қарап шығу параметрлерін жояды. Алдында жіберілген барлық түсініктемелер бұзу туралы есептер тізімінде қалады, бірақ пайдаланушы интерфейсінен көрінбейді.

 1. Бірлестіктің басты бетіндегі «Бірлестік құралдары» веб-бөлігінде Бірлестік параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 2. Дөрекі мазмұн туралы есеп беруді қосу белгісін алыңыз.

 3. OK түймешігін басыңыз.

Есеп берілген мазмұнды қарап шығу

Ескерту : Есеп берілген мазмұнды қарап шығу үшін «Модераторлар» немесе «Иелер» тобының мүшесі болуыңыз керек.

 1. Бірлестіктің басты бетіндегі Бірлестік құралдары веб-бөлігінде Есеп берілген жазбаларды қарап шығу пәрменін таңдаңыз.

 2. Жазбаны басыңыз.

 3. Модерация қойындысында мынаны басыңыз:

 4. Жазба мазмұнын өңдеу керек болса, Жазбаны өңдеу пәрменін таңдаңыз. Мүшенің есебін өңдеу мүмкін емес.

 5. Мазмұн бірлестік үшін тиісті емес деп шешсеңіз, Жазбаны жою пәрменін таңдаңыз. Бүкіл байланысты есеп мазмұны да жойылады.

 6. Мазмұн бірлестік үшін тиісті деп шешсеңіз, Есепті қабылдамау пәрменін таңдаңыз. Бүкіл байланысты есеп мазмұны жойылады.

Беттің жоғарғы жағы

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×