Бірегей мәндерді сүзу және қайталанбалы мәндерді жою

Microsoft Office Excel 2007 бағдарламасында бір мәнді мәндерді сүзудің немесе қайталатын мәндерді жоюдың бірнеше жолы бар:

 • Бір мәнді мәндерді сүзу үшін, Деректер қойындысындағы Сұрыптау және сүзу тобынан Қосымша пәрменін таңдаңыз.

 • Қайталатын мәндерді жою үшін, Деректер қойындысындағы Деректер құралдары тобынан Қайталанатын мәндерді жою пәрменін қолданыңыз.

 • Бір мәнді немесе қайталанатын мәндерді бөлектеу үшін, Басты қойындысындағы Мәнер тобынан Шартты пішімдеу пәрменін қолданыңыз.

Не істегіңіз келеді?

Бір мәнді мәндерді сүзу немесе қайталанатын мәндерді жою туралы ақпарат алу

Бірегей мәндерді сүзу

Қайталанбалы мәндерді жою

Бір мәнді немесе қайталанатын мәндерді шартты пішімдеу

Бір мәнді мәндерді сүзу немесе қайталанатын мәндерді жою туралы ақпарат алу

Бірегей мәндерді сүзу мен қайталанбалы мәндерді жою өзара тығыз байланысты тапсырмалар болып табылады, өйткені көрсетілетін нәтижелері бірдей — бірегей мәндердің тізімі. Алайда, айырмашылығы да маңызды: Бірегей мәндерді сүзген кезде, қайталанбалы мәндер уақытша жасырылады, ал қайталанбалы мәндерді жойған кезде, қайталанбалы мәндер біржола жойылады.

Қайталанбалы мән — бір жолдағы мәндердің екінші бір жолдағы барлық мәндермен толық сәйкестігі. Қайталанбалы мәндер ұяшықта көрсетілетін мәнмен анықталады және мәннің ұяшықта сақтаулы болуы міндетті емес. Мысалы, әр түрлі ұяшықтарда біреуі "8/3/2006", ал екіншісі "8 наурыз 2006" болып пішімделген бірдей мерзім мәні болса, мәндер бірегей болып табылады.

Қайталанбалы мәндерді жоймастан бұрын, нәтижелердің керекті екендігін растау үшін алдымен бірегей мәндерді сүзіп немесе шартты пішімдеп алған дұрыс.

Беттің жоғарғы жағы

Бірегей мәндерді сүзу

 1. Ұяшықтар ауқымын таңдаңыз немесе кестеде белсенді ұяшықтың болуына көз жеткізіңіз.

 2. Дерек қойындысының Сұрыптау & Сүзгі тобында Қосымша түймешігін нұқыңыз.

  The Sort & Filter group on the Data tab

 3. Қосымша сүзгі тілқатысу терезесінде төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  1. Ұяшықтар ауқымын немесе кестені орнында сүзу үшін, Тізімді орнында сүзу пәрменін таңдаңыз.

  2. Сүзгі нәтижелерін басқа бір жерге көшіру үшін, келесілерді орындаңыз:

   1. Нәтижені басқа орынға көшіру түймешігін басыңыз.

   2. Нәтижені ауқымға көшіру жолағына ұяшық сілтемесін енгізіңіз.

    Баламалы түрде тілқатысу терезесін уақытша жасыру үшін Тілқатысу терезесін тасалау түймешігін Түймешік кескіні басып, жұмыс парағындағы бір ұяшықты таңдаңыз да, Тілқатысу терезесін жаю түймешігін Түймешік кескіні басыңыз.

 4. Бірегей жазбаны ғана параметрі жанына құсбелгіні қойып, ОК түймешігін басыңыз.

  Таңдалған ауқымдағы бірегей мәндер жаңа орынға көшіріледі.

Беттің жоғарғы жағы

Қайталанбалы мәндерді жою

Қайталанбалы мәндерді жойған кезде, тек ұяшықтар ауқымындағы немесе кестедегі мәндер ғана өзгеріске ұшырайды. Ұяшықтар ауқымынан немесе кестеден тыс қандай да бір басқа мәндер өзгермейді немесе жылжымайды.

Деректер біржола жойылатындықтан, қайталанбалы мәндерді жоймастан бұрын, бастапқы ұяшықтар ауқымын немесе кестені басқа бір жұмыс парағына немесе жұмыс кітабына көшіріп алған дұрыс.

 1. Ұяшықтар ауқымын таңдаңыз немесе кестеде белсенді ұяшықтың болуына көз жеткізіңіз.

 2. Дерек қойындысыныңДерек Құралдары тобында Қайталанатындарын өшіру түймешігін нұқыңыз.

  Excel таспасының суреті

 3. Төмендегі әрекеттердің бірін немесе бірнешеуін орындаңыз:

  • Бағандар тізімінен бір немесе бірнеше бағанды таңдаңыз.

  • Барлық бағандардың жылдам таңдау үшін, Бәрін бөлектеу пәрменін таңдаңыз.

  • Барлық бағандардың таңдалуын жылдам қайтару үшін, Бөлектеуді алып тастау пәрменін таңдаңыз.

   Егер ұяшықтар ауқымындағы немесе кестедегі бағандар көп болса және тек бірнеше бағанды таңдағыңыз келсе, Бөлектеуді алып тастау пәрменін таңдап, Бағандар тізімінен сол бағандарды таңдап алған оңай болуы мүмкін.

 4. ОК түймешігін басыңыз.

  Бейнебетте қанша қайталанбалы мән жойылғанын және қанша бірегей мәннің қалғанын, не болмаса қайталанбалы мәндердің ешқайсысы жойылмағанын көрсететін бір хабар пайда болады.

 5. ОК түймешігін басыңыз.

Мәселе: Құрылымданған немесе аралық қорытындысы бар деректерден қайталанатын мәндерді жойғанда мәселелерге тап боламын.

Құрылымданған немесе аралық қорытындысы бар деректерден қайталанатын мәндерді жоя алмайсыз. Қайталанатын мәндерді жою үшін, құрылымды және аралық қорытындыны да жоюыңыз керек. Қосымша ақпарат алу үшін Жұмыс парағында деректер тізімін құрылымдау және Аралық қорытындыларды жою бөлімдерін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Бір мәнді немесе қайталанатын мәндерді шартты пішімдеу

Ескерту : Жиынтық кесте есебінің Мәндер аумағындағы өрістерді бір мәнді және қайталанатын мәндермен шартты пішімдей алмайсыз.

Жылдам пішімдеу

 1. Ауқымда, кестеде немесе жиынтық кесте есебінде бір немесе бірнеше ұяшықты таңдаңыз.

 2. Басты қойындысындағы Мәнер тобынан Шартты пішімдеу пәрменінің жанындағы көрсеткіні нұқыңыз, содан кейін Ұяшық ережелерін бөлектеу пәрменін таңдаңыз.

  Excel таспасының суреті

 3. Қайталанатын мәндер пәрменін таңдаңыз.

 4. Қолданғыңыз келетін мәндерді енгізіңіз де, пішімді таңдаңыз.

Жетілдірілген пішімдеу

 1. Ауқымда, кестеде немесе жиынтық кесте есебінде бір немесе бірнеше ұяшықты таңдаңыз.

 2. Өзіндік қойындысының Мәнерлер тобында Шартты пішімдеу түймешігін нұқып, одан кейін Басқару ережелері түймешігін нұқыңыз.

  Шартты пішімдеу ережелерінің реттеушісі тілқатысу терезесі көрсетіледі.

 3. Төменгілердің біреуін орындаңыз:

  • Шартты пішімді қосу үшін Жаңа ереже пәрменін таңдаңыз.

   Жаңа пішімдеу ережесі тілқатысу терезесі көрсетіледі.

  • Шартты пішімді өзгерту үшін, төмендегі әрекетті орындаңыз:

   1. Пішімдеу ережелерін көрсету тізімінде тиісті жұмыс парағы немесе кестесі таңдалғанына көз жеткізіңіз.

   2. Қосымша түрде, Мынаған қолданылады жолағында тілқатысу терезесін уақытша жасыру үшін Тасалау тілқатысу терезесі түймешігін Түймешік кескіні басып, жұмыс парағында ұяшықтардың жаңа ауқымын таңдап, содан кейін Шығарып алу тілқатысу терезесі түймешігін Түймешік кескіні басу арқылы ұяшықтардың ауқымын өзгертіңіз.

   3. Ережені таңдап, содан кейін Ережені өңдеу пәрменін таңдаңыз.

    Пішімдеу ережесін өңдеу тілқатысу терезесі көрсетіледі.

 4. Ереже түрін таңдау астында Тек бір мәнді немесе қайталанатын мәндерді пішімдеу пәрменін таңдаңыз.

 5. Ереженің сипаттамасын өңдеу астында, Барлығын пішімдеу тізімінде бір мәнді немесе қайталанатын параметрін таңдаңыз.

 6. Ұяшықтарды пішімдеу тілқатысу терезесін көрсету үшін Пішімдеу пәрменін таңдаңыз.

 7. Ұяшықтың мәні шартқа сәйкес келгенде қолданғыңыз келетін нөмірді, қаріпті, жиекті немесе толтыру пішімін таңдап, OK түймешігін басыңыз.

  Бірнеше пішімді таңдауыңызға болады. Таңдалған пішімдер Алдын ала қарау терезесінде көрсетіледі.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×