Блог жасау

Блог дегеніміз - Сізге немесе ұйымыңызға ойлар мен ақпаратты жылдам бөлісуге мүмкіндік беретін веб-торап. Блогтардың ішінде кері хронологиялық тәртіппен күндері қойылып, тізімделетін хабарламалар болады. Кісілер хабарламаларға аңғартпалар жазып, сондай-ақ қызықты тораптарға, суреттерге және онымен байланысты блогтарға сілтемелер бере алады.

Блог хабарламаларын жылдам жасауға болады және олар жиі бейресми сарынға ие болады немесе бірегей перспектива ұсынады. Блогтар жиі Интернетте түсініктемелер беру үшін пайдаланылғанымен, оларды корпоративтік ортада бірнеше жолмен пайдалануға болады.

Осы мақалада

Шолу

Блог жасау

Санаттар жасау

Басқа блог параметрлерін теңшеу

Windows SharePoint Services бағдарламасы блог жасауды жеңілдететін блог үлгісін ұсынады. Блог дегеніміз - тізімдер мен кітапханаларды, мысалы, блог хабарламалары тізімін, басқа блогтар тізімі және суреттер кітапханасын қамтитын торап. Блогты жасағаннан кейін санаттар жасап, содан кейін блог параметрлерін теңшеуіңізге болады.

Блог

Бір блог жасаған кезде блогтың рұқсаттарды тектік тораптан қабылдап алуын анықтап алуыңыз немесе қолмен бірегей рұқсаттар жасап алуыңыз қажет. Көптеген жағдайларда блогтың торап параметрлерін, тізімдерін және кітапханаларын оның тектік торабынан тәуелсіз басқаруыңызды қамтамасыз ету үшін оған арнап бірегей рұқсаттар жасағаныңыз жөн. Мысалы, қаласаңыз, тектік торапқа қарағанда, блогта шектеулері азырақ рұқсаттар беруіңізге, мысалы, ішкі желідегі барлық расталған пайдаланушылардың блогта оқып, аңғартпалар жазуына мүмкіндік беруіңізге болады.

Сонымен қатар, бір веб жасақтамасы немесе Microsoft Office SharePoint Designer 2007 сияқты бір Windows SharePoint Services бағдарламасымен сыйысымды өңдеу бағдарламасы арқылы блог жасап, теңшеуіңізге болады.

Блогқа мазмұн қосуды бастардан бұрын, тораптың, тізімдердің және кітапханалардың тиісті түрде орнатылғанына көз жеткізуіңіз керек болады. Мысалы, қалауыңыз бойынша оқырмандар бір тізімнің мақсатын түсіну үшін оның сипаттамасын өңдеуіңізге, блогтың немесе Басқа блогтар тізімінің рұқсаттарын өзгертуіңізге немесе қажет болған жағдайда хабарламаның алдыңғы нұсқасын қалпына келтіре алу үшін блог хабарламаларының нұсқаларын қадағалауыңызға болады.

Блогтың параметрлерін теңшегеннен кейін хабарламаларды реттеуге көмектесу үшін санаттар жасауыңызға болады. Санаттар, әсіресе ағымдағы оқиғалар, арнайы жобаға арнап ақыл-ойды ортаға салу немесе технология, не болмаса ермек сияқты әр түрлі тақырыптар немесе әр түрлі мақсаттарға арналған блог хабарламаларын жасау кезінде пайдаланылады. Хабарламалар санаттар бойынша реттелген кезде, кісілер өз қызығушылықтарына сәйкес келетін хабарламаларды Санаттар тізімінен таңдап алу арқылы оңай тауып ала алады.

Блог торабындағы санаттар

Беттің жоғарғы жағы

Блог жасау

Блог жасау үшін Сізде тораптар жасауға рұқсатыңыз болуы керек. Қосымша ақпаратты торап иесінен немесе әкімшіден алыңыз.

Тораптың толық мазмұнын көру түймешігін нұқып, одан кейін жалпы торап мазмұны бетіндегі Жасау түймешігін нұқыңыз.

Кеңес : Көп жағдайда, сіз бұл адымды аяқтау үшін орнына Торап әрекеттері мәзірін «Торап әрекеттері» мәзірі пайдалана аласыз.

 1. Веб-беттер тізімінен Тораптар мен жұмыс кеңістіктері тармағын таңдаңыз.

 2. Тақырыбы мен сипаттамасы бөліміне блогтың атауы мен сипаттамасын енгізіңіз.

  Тақырып тораптағы әрбір беттің шарлау элементінде, мысалы, үстіңгі сілтемелер жолағында, ал сипаттама әрбір беттің үстіңгі жағында көрінеді.

 3. Веб-торап мекенжайы бөліміне блог үшін пайдаланылатын веб мекенжайының соңғы бөлігін енгізіңіз.

 4. Үлгі таңдау бөліміндегі Бірлескен жұмыс қойындысын, содан кейін Блог тармағын таңдаңыз.

 5. Рұқсаттар бөлімінде төмендегілердің біреуін орындаңыз:

  • Егер тектік тораптағы сияқты рұқсат пен топтарды пайдаланғыңыз келсе, Тектік тораптағы сияқты рұқсаттарды пайдалану пәрменін таңдаңыз.

  • Егер блогқа арнап бірегей рұқсат жасағыңыз келсе, Бірегей рұқсаттарды пайдалану пәрменін таңдаңыз.

   Егер бірегей рұқсаттарды таңдасаңыз, ағымдағы бетте параметрлерді енгізіп болғаннан кейін рұқсаттар жасау мүмкіндігіне ие боласыз.

 6. Блогтағы беттерден тектік тораптағы үстіңгі сілтемелер жолағын көрсету үшін Шарлауды мұралап алу бөліміндегі Иә параметрін таңдаңыз.

 7. Жасау түймешігін нұқыңыз.

 8. Егер «Осы торапқа арнап топтар жасау» беті пайда болса, тораптың қонақтарын, мүшелерін және иелерін жасаңыз.

  Кеңес : Рұқсаттар мен мазмұнға қатынау туралы қосымша ақпаратқа сілтемелерді Т.б. қараңыз бөлімінен қараңыз.

 9. Жарайды түймешігін нұқыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Санаттар жасау

Егер бірнеше блог хабарламасын немесе әр түрлі тақырыптар туралы хабарламалар жасауды жоспарласаңыз, санаттар жасаған дұрыс. Оқырмандар өздері оқығысы келген санатты таңдай алады, ал бұл олардың өздерін қызықтыратын хабарламаларды табуын жеңілдетеді.

Сіз бірнеше санат қосуыңызға немесе санат атауларын кейінірек өңдеуіңізге болады. Егер санаттарды пайдаланғыңыз келмесе, бір хабарлама жасаған кезде санат үшін Жоқ параметрін таңдауыңызға болады.

 1. Әкімші сілтемелері тізімінен Барлық мазмұн тармағын таңдаңыз.

 2. Тізімдер астынан Санаттар тармағын таңдаңыз.

  Санаттар тізімі пайда болады. Егер блогта бұрын санаттар жасамаған болсаңыз, тізімнің ішінде 1-санат және 2-санат деген сияқты санат толтырғыштары болады.

 3. Санаттар тізімінде өзгертілетін санат толтырғышының оң жағындағы Өңдеу түймешігін түймешік суреті басыңыз.

 4. Толтырғыш мәтінді таңдап, керекті мәтінді теріңіз де, содан кейін ОК түймешігін басыңыз.

 5. Бар толтырғыш санаттарды өз санаттарыңызбен алмастыру үшін 3-5 қадамдарды қайталаңыз.

 6. Қосымша санаттар қосу үшін тізім құралдар тақтасындағы Жаңа Жаңа мәзірі түймешігін басып, содан кейін санаттың атауын Атауы жолағына теріңіз.

 7. Бір санатты жою үшін оның атауын көрсеткімен көрсетіп, пайда болған көрсеткіні басыңыз да, содан кейін Элементті жою пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Басқа блог параметрлерін теңшеу

Жасалғаннан кейін, қалауыңыз бойынша блогтың немесе оның тізімдері мен кітапханаларының параметрлерін теңшеуіңізге болады. Параметрлерді жылдам теңшеп, басқару үшін блог теңшеуге арналған сілтемелер тізімін ұсынады.

Келесі іс ретінде блогты теңшеудің жалпы қадамдары ұсынылады. Тораптар, тізімдер және кітапханалар туралы ақпаратқа сілтемелерді Т.б. қараңыз бөлімінен табасыз.

 1. Блогтағы Әкімші сілтемелері астында төмендегілердің біреуін орындаңыз:

  • Хабарламалар тізімін теңшеу үшін Хабарламаларды басқару пәрменін таңдаңыз.

  • Аңғартпалар тізімін теңшеу үшін Аңғартпаларды басқару пәрменін таңдаңыз.

  • Басқа блогтар тізімін теңшеу үшін Барлық мазмұн пәрменін таңдаңыз.Тізімдер астынан Басқа блогтар тармағын таңдаңыз.

  • Блогтағы кез келген басқа тізімдерді немесе кітапханаларды,  мысалы, Сілтемелер тізімін немесе фотосуреттер кітапханасын теңшеу үшін Барлық мазмұн пәрменін, содан кейін өзгертілетін тізімді таңдаңыз.

 2. Параметрлер мәзіріндегі Settings menu Тізім параметрлері тармағын таңдаңыз немесе ашылатын кітапхана түрінің параметрлерін, мысалы Сурет кітапханасы параметрлері тармағын таңдаңыз.

 3. Өзгертілетін параметр түрін, мысалы Нұсқаларды қадағалау параметрлері немесе Осы тізімнің рұқсаттары тармағын таңдап, содан кейін тиісті өзгерістерді енгізіңіз.

 4. Осы іс ретін кез келген басқа өзгертілетін параметрлер, тізімдер немесе кітапханалар үшін қайталаңыз.

Кеңес : Блогтың жоғарғы деңгейіндегі Барлық торап мазмұнын көру астында пайда болатын бүйір шарлау элементі Веб-бөлік ішінде болады. Егер беттерді жасақтауға рұқсатыңыз бар болса, бұл шарлау элементін кез келген Веб-бөлік беті сияқты өңдеуіңізге болады. Мысалы, Санаттар тізімін оның веб-бөлігін жабу арқылы жасыруыңызға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×