Бизнеске арналған Skype Server 2015 Hybrid конфигурациялау

Ескерту : Бұл мақала тек Қытайда қолданылатын 21Vianet арқылы басқарылатын Office 365 қызметіне қатысты болып табылады.

Бизнеске арналған Skype гибридтік орналастырулары арқылы кейбір жергілікті Бизнеске арналған Skype пайдаланушыларына және Бизнеске арналған онлайн Skype қызметіндегі басқа пайдаланушыларға бір доменді ортақ пайдалануға мүмкіндік беруге болады. Бұл әртүрлі географиялық орындардағы ұйымыңыздың пайдаланушылары үшін немесе қашықтан байланысатын пайдаланушылар үшін Бизнеске арналған Skype қызметтерін қамтамасыз етуді жеңілдетеді. Сондай-ақ, Бизнеске арналған Skype гибридтік конфигурацияларынан Office 365 бағдарламасына тасымалдау жолы ретінде артықшылығын пайдалануға болады. Бұл бөлім Бизнеске арналған Skype Server 2015 үшін гибридтік конфигурацияларды сипаттайды.

Гибридтік орналастыру үшін жоспарлау

Гибридтік орналастыру үшін жоспарлау кезінде пайдаланушылар және желі инфрақұрылымы үшін келесі талаптарды есепке алыңыз.

Инфрақұрылым талаптары

Бизнеске арналған Skype 2015 сервері гибридтік орналастыруын іске асыру және теңшеу үшін ортаңызда келесілер қолжетімді болуы тиіс.

 • Active Directory федерациясы қызметтерінің (AD FS) сервері Windows 2008 R2 SP1 не соңғы жаңарту бумасында жұмыс істейді. AD FS қосымша жүйе талаптарын Active Directory федерациясының қызметтері 2.0 бөлімінен қараңыз.

 • Lync 2010 сервері үшін жиынтық жаңартуы бар Бизнеске арналған Skype 2015 сервері немесе Lync 2010 сервері жергілікті орналастыруы. Наурыз, 2013ж.

 • Бизнеске арналған Skype 2015 серверінің басқару құралдары.

 • Каталогтарды синхрондау сервері. Каталогтарды синхрондау туралы толық мәлімет алу үшін Каталогтарды синхрондау құралы бөлімін қараңыз.

Бизнеске арналған Skype клиенттерге қолдау көрсету қызметі

Бизнеске арналған Skype клиенттерінде қолдау көрсетілетін мүмкіндіктерде, жергілікті және ондай орталарда қолжетімді мүмкіндіктерді біраз айырмашылық бар. Ұйымыңыздағы пайдаланушыларды орналастыру жерін шешу алдында, Бизнеске арналған Skype серверінің әртүрлі конфигурациялары үшін клиент қолдауын көруге болады. Келесі клиенттеріне Бизнеске арналған Skype гибридтік орналастыруында Бизнеске арналған онлайн Skype бағдарламасы тарапынан қолдау көрсетіледі.

 • Lync 2010

 • Бизнеске арналған Skype

 • Бизнеске арналған Skype Windows дүкенінің бағдарламасы

 • Бизнеске арналған Skype Web App

 • Lync Mobile

 • Mac 2011 жүйесіне арналған Lync

 • Lync Basic 2013

Топология талаптары

Бизнеске арналған Skype 2015 сервері орналастыруын Бизнеске арналған онлайн Skype бағдарламасымен гибрид үшін теңшеу мақсатында, келесі қолдау көрсетілетін топологиялардың біреуіне ие болу қажет:

 • Жергілікті Бизнеске арналған Skype 2015 бағдарламасы бар Microsoft Office Communications Server 2007 R2. Бизнеске арналған Skype 2015 сервері федерациясының Edge сервері және федерация Edge серверінің келесі транзиттік сервері Бизнеске арналған Skype 2015 сервері жүйесінде жұмыс істеуі керек және Орталық басқару қоймасы орналастырылуы тиіс. Edge сервері және пулы жергілікті түрде орналастырылуы тиіс.

 • Lync Server 2010 үшін жиынтық жаңартуына ие Microsoft Lync Server 2010: 2013 ж. ақпанда қолданылды және Бизнеске арналған Skype 2015 сервері басқару құралдары жергілікті түрде орнатылды. Федерацияның Edge сервері және келесі транзиттік сервері соңғы жиынтық жаңартуларға ие Microsoft Lync Server 2010 жүйесінде жұмыс істеуі тиіс.

  Маңызды : Бизнеске арналған Skype 2015 сервері басқару құралдары қолданыстағы Lync Server 2010 орналастыруына байланысу рұқсаты бар бөлек серверге орнатылуы тиіс. Бизнеске арналған онлайн Skype қызметіне жергілікті орналастырудан пайдаланушыларды көшіруге арналған Move-CsUser cmdlet мүмкіндіктері жергілікті орналастырумен байланысқан Бизнеске арналған Skype 2015 серверінің басқару құралдарынан орындалуы тиіс.

 • Бизнеске арналған Skype 2015 сервері жүйесінде жұмыс істейтін барлық серверлерге ие Бизнеске арналған Skype 2015 серверінің орналастыруы.

Федерацияның рұқсат етілетін/тыйым салынған тізімдеріне арналған талаптар

Рұқсат етілетін домендер тізімі Edge толығымен анықталған домен аты (FQDN) теңшелген серіктесі бар домендерді қамтиды. Олар кейде рұқсат етілген серіктес серверлер немесе тікелей федерация серіктестері деп аталады. Жергілікті орналастыруларда сәйкесінше, Серіктес анықтамасы және рұқсат етілетін серіктес домендерінің тізімі деп аталатын Ашық федерация және Жабық федерацияны білуіңіз қажет. Гибридтік орналастыруларды сәтті теңшеу үшін келесі талаптарды орындау қажет:

 • Жергілікті орналастыру және Office 365 клиентіңіз үшін домендерді сәйкестендіруді бірдей теңшеу қажет. Серіктес анықтамасы жергілікті орналастыруда іске қосылса, ашық федерация онлайн клиент үшін теңшелуі тиіс. Серіктес анықтамасы жергілікті орналастыруда іске қосылмаса, ашық федерация онлайн клиент үшін теңшелуі тиіс.

 • Жергілікті орналастырудағы блокталған домендер тізімі онлайн клиентіңіз үшін блокталған домендер тізіміне сәйкес болуы тиіс.

 • Жергілікті орналастырудағы рұқсат етілген домендер тізімі онлайн клиентіңіз үшін блокталған домендер тізіміне сәйкес болуы тиіс.

 • Федерацияны Бизнеске арналған онлайн Skype басқару тақтасы арқылы теңшелген онлайн клиент бойынша сыртқы байланыстар үшін іске қосу қажет.

DNS параметрлері

Гибридтік орналастырулар үшін DNS SRV жазбаларын жасау кезінде жазбалар, sipfederationtls._tcp.<domain> және _sip._tls.<domain> жергілікті Access прокси мекенжайына нұсқауы тиіс.

Брандмауэр түсініктері

Желіңіздегі компьютерлер стандартты Интернет DNS іздеулерін орындай алуы тиіс. Бұл компьютерлер стандартты Интернет сайттарына кіре алса, желіңіз бұл талапқа сәйкес келеді.

Дерек орталығының орналасуына байланысты, қойылмалы таңба атауларына (мысалы, *.partner.outlook.cn ішіндегі барлық трафик) негізделген байланыстарды қабылдау үшін желіңіздің брандмауэрін де теңшеу қажет. Ұйымыңыздың брандмауэрлері қойылмалы таңба атауларының конфигурацияларына қолдау көрсетпесе, рұқсат ету қажет IP мекенжай ауқымдарын және көрсетілген порттарды қолмен анықтау қажет болады.

21Vianet тарапынан басқарылатын Office 365 қызметі үшін Анықтама құжатының URL және IP мекенжайларын қараңыз.

Порт және протокол талаптары

Ішкі Бизнеске арналған Skype 2015 сервері байланысына арналған порт талаптарына қоса, жергілікті желіңіздің келесі порттарын да теңшеу қажет.

Протокол / порт

Бағдарламалар

TCP 443

Ашық кіріс

 • Active Directory федерациясы қызметтері (федерация серверінің рөлі)

  Қосымша ақпарат алу үшін AD FS рөлінің қызметтерін түсіну бөлімін қараңыз.

 • Active Directory федерациясы қызметтері (прокси серверінің рөлі)

 • Microsoft Online Services порталы

 • Компаниямның порталы

 • Outlook Web App

 • Lync клиенті (жергілікті Бизнеске арналған Skype серверінен бағдарламасынан Бизнеске арналған онлайн Skype қызметіне байланыс)

TCP 80 және 443

Ашық кіріс

 • Microsoft Online Services каталогын синхрондау құралы

TCP 5061

Edge серверіндегі ашық кіріс/шығыс

PSOM/TLS 443

Деректерді ортақ пайдалану сеансына арналған ашық кіріс/шығыс

STUN/TCP 443

Дыбыс, бейне, бағдарламаны ортақ пайдалану сеанстарына арналған ашық кіріс/шығыс

STUN/UDP 3478

Дыбыс және бейне сеанстарға арналған ашық кіріс/шығыс

RTP/TCP 50000-59999

Дыбыс және бейне сеанстарға арналған ашық шығыс

Пайдаланушы тіркелгілері және деректер

Бизнеске арналған Skype 2015 сервері гибридтік орналастыруында Бизнеске арналған онлайн Skype қызметіне орналастырғыңыз келетін кез келген пайдаланушы Active Directory домен қызметтерінде пайдаланушы тіркелгісі жасалатындай етіп, жергілікті орналастыруда жасалуы тиіс. Содан кейін пайдаланушыны Бизнеске арналған онлайн Skype қызметіне ауыстыруға болады, ол пайдаланушының контактілер тізімін ауыстырады.

AD FS және Dirsync серверіне ие жергілікті Бизнеске арналған Skype және Бизнеске арналған онлайн Skype орналастырулары арасында пайдаланушы тіркелгілерін синхрондау кезінде, пайдаланушылар Бизнеске арналған онлайн Skype қызметіне ауыстырылмаса да, ұйымыңыздағы барлық Бизнеске арналған Skype пайдаланушылары үшін жергілікті және онлайн Бизнеске арналған Skype орналастырулары арасында AD тіркелгілерін синхрондау қажет. Барлық пайдаланушыларды синхрондамасаңыз, ұйымыңыздағы жергілікті және онлайн пайдаланушылар арасындағы байланыс күтілгендей жұмыс істемеуі мүмкін.

Ескерту : Пайдаланушы Office 365 үшін онлайн портал арқылы жасалса, пайдаланушы тіркелгісі жергілікті Active Directory қызметімен синхрондалмайды және пайдаланушы жергілікті Active Directory ішінде жоқ болады. Пайдаланушыларды Бизнеске арналған онлайн Skype қызметінде бұрыннан жасасаңыз және гибридті жергілікті Бизнеске арналған Skype сервері арқылы теңшегіңіз келсе, Бизнеске арналған Skype 2015 серверінде Бизнеске арналған онлайн Skype қызметінен жергілікті Бизнеске арналған Skype қызметіне пайдаланушыларды ауыстыру бөлімін қараңыз.

Гибридті орналастыруды жоспарлаған кезде, келесі пайдаланушыға қатысты мәселелерді қарастыру қажет.

 • Пайдаланушы контактілері - Бизнеске арналған онлайн Skype пайдаланушылары үшін контактілер шегі - 250. Тіркелгі Бизнеске арналған онлайн Skype қызметіне ауыстырылған кезде сол саннан асатын кез келген контакт пайдаланушының контактілер тізімінен жойылады.

 • Жылдам хабар жіберу және бар болу - Пайдаланушының контактілер тізімдері, топтары және кіруді басқару тізімдері (ACLs) пайдаланушы тіркелгісімен бірге тасымалданады.

 • Конференция деректері, жиналыс мазмұны және жоспарланған жиналыстар - бұл контент пайдаланушы тіркелгісімен бірге тасымалданбайды. Пайдаланушылардың тіркелгілері Бизнеске арналған онлайн Skype қызметіне ауыстырылғаннан кейін олар жиналыстарды қайта жоспарлауы тиіс.

Пайдаланушы саясаттары және мүмкіндіктері

 • Бизнеске арналған Skype 2015 сервері гибридтік ортасында пайдаланушылар жергілікті не онлайн (бірақ екеуі бір уақытта емес) Жылдам хабар алмасу, дауыс және жиналыстар бойынша іске қосылады.

 • Lync клиенті - Кейбір пайдаланушылар Бизнеске арналған онлайн Skype қызметіне ауыстырылған кезде жаңа клиент нұсқасын қажет етуі мүмкін..

 • Жергілікті саясаттар және конфигурация (пайдаланушылық емес) - онлайн және жергілікті саясаттар бөлек конфигурацияны талап етеді. Екеуіне де қолданылатын жалпы саясаттарды орнату мүмкін емес.

Бизнеске арналған Skype 2015 сервері үшін гибридтік орналастыруларды конфигурациялау

Бұл бөлім гибридтік Бизнеске арналған Skype 2015 серверінің орналастыруларын конфигурациялау үшін қажет қадамдарды сипаттайды. Бизнеске арналған онлайн Skype қызметіндегі Бизнеске арналған Skype үшін қосылған, бірақ жергілікті орналастыруда қосылмаған пайдаланушылар бар болса, Бизнеске арналған Skype 2015 серверінде пайдаланушыларды Бизнеске арналған онлайн Skype қызметінен жергілікті Бизнеске арналған Skype қызметіне ауыстыру бөлімін қараңыз.

Әкімшінің тіркелгі деректері

Әкімшіңіздің тіркелгі деректерін қамтамасыз ету сұралса, Office 365 клиенті бойынша әкімші тіркелгісіне арналған пайдаланушы аты мен құпиясөзді пайдаланыңыз. Сіз сондай-ақ осы тіркелгі деректерін Active Directory федерациясының қызметтерін (AD FS) 2.0, Каталогтарды синхрондау, Бірыңғай кіру, федерация және пайдаланушыларды Lync Online жүйесіне ауыстыру кезінде пайдаланасыз.

Бизнеске арналған онлайн Skype PowerShell модуліне қосылу

Әкімшілер енді Бизнеске арналған онлайн Skype және олардың Бизнеске арналған онлайн Skype пайдаланушы тіркелгілерін басқару үшін, Windows PowerShell модулін пайдалану мүмкіндігіне ие. Осыны орындау үшін, алдымен Microsoft жүктеу орталығынан Lync Online коннектор модулін жүктеп, орнатуыңыз қажет. Бизнеске арналған онлайн Skype коннектор модулін жүктеу, орнату және пайдалану туралы қосымша ақпаратты және модульді пайдалану бойынша толық мәліметті алу үшін, Lync Online қызметін басқару үшін Windows PowerShell пайдалану бөлімін қараңыз.

Бизнеске арналған онлайн Skype бар гибрид үшін жергілікті Бизнеске арналған Skype 2015 серверін дайындау және конфигурациялау қадамдары

Келесі кесте Microsoft Бизнеске арналған онлайн Skype және Microsoft Office 365 бойынша гибридтік орналастыру үшін ортаңызды дайындау үшін қажет қадамдарды тізеді.

Аяқталды ма?

Қадам

Сипаттамасы

Office 365 үшін клиент тіркелгісін жасау және Бизнеске арналған онлайн Skype қызметін қосу

Lync Online бағдарламасын орнатыңыз.

Доменді қосу және меншікті тексеру

Доменіңіз кейде жеке домен деп те аталады. Office 365 клиентіңізге доменіңізді қосу қажет, содан кейін Office 365 бойынша доменді тексеру үшін қадамдарды орындаңыз. Бұл сіздің домен иегері екеніңізді растауға арналған әрекет. Доменіңізді Office 365 клиентіне қосу үшін Office 365 Enterprise және Office 365 Midsize Business ішіндегі домендерді орнату және басқару. «Office 365 қызметтері үшін DNS жазбаларын өңдеуді» қосқанда, Тақырыптың әр бөліміндегі барлық қадамдарды орындаңыз.

Active Directory қызметінің синхрондалуын қолдау

Active Directory синхрондауы жергілікті Active Directory қызметінің Office 365 қызметімен үздіксіз синхрондалуына мүмкіндік береді. Бұл әр пайдаланушы тіркелгісі мен тобының синхрондалған нұсқаларын жасауға және сондай-ақ жергілікті Microsoft Exchange сервері ортасынан Microsoft Exchange Online қызметіне глобалдық мекенжайлар кітабының (GAL) синхрондалуына мүмкіндік береді.

Пайдаланушылар Бизнеске арналған онлайн Skype қызметіне ауыстырылмаса да, ұйымыңыздағы барлық Бизнеске арналған Skype пайдаланушылары үшін AD тіркелгілерін жергілікті және онлайн Бизнеске арналған Skype орналастырулары арасында синхрондау қажет. Барлық пайдаланушыларды синхрондамасаңыз, ұйымыңыздағы жергілікті және онлайн пайдаланушылар арасындағы байланыс күтілгендей жұмыс істемеуі мүмкін.

Ортаңызды Active Directory синхрондау үшін дайындау мақсатында Каталогтарды біріктіру қызметтері бөлімін қараңыз.

Active Directory федерациясы қызметтері (AD FS) үшін куәліктер жасау

Office 365 бойынша сәйкестік федерациясы үшін пайдаланылатын куәліктерді жасағаннан кейін, оларды орнатып, тағайындау қажет.

Пилот пайдаланушыларын Бизнеске арналған онлайн Skype қызметіне ауыстыру

Ортаңызды Бизнеске арналған онлайн Skype үшін дайындау және конфигурациялау бойынша қадамдарды аяқтағаннан кейін, пилот пайдаланушыларды Бизнеске арналған онлайн Skype қызметіне ауыстыруды бастауға болады. Бизнеске арналған Skype 2015 серверінде Бизнеске арналған онлайн Skype қызметіне ауыстыру бөлімін қараңыз.

Пайдаланушыларды гибридтік орналастыруда басқару

Пайдаланушыларды гибридті орналастыруда басқару жолы туралы мәлімет алу үшін Пайдаланушыларды гибридті Бизнеске арналған Skype 2015 сервері орналастыруында басқару бөлімін қараңыз.

Бизнеске арналған Skype 2015 серверінің федерациясын Бизнеске арналған онлайн Skype арқылы конфигурациялау

Федерация жергілікті орналастырудағы пайдаланушыларға ұйымыңыздағы Office 365 пайдаланушыларымен байланысуға мүмкіндік береді. Федерацияны теңшеу үшін келесі cmdlet пәрмендерін орындаңыз:

New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root

Бизнеске арналған онлайн Skype клиентіңізді Ортақ SIP мекенжай кеңістігі үшін конфигурациялау

Сеансты бастау проктолының (SIP) мекенжайы - телефон нөмірі немесе электрондық пошта мекенжайына ұқсас желідегі әр пайдаланушыға арналған бірегей идентификатор болып табылады. Бизнеске арналған Skype пайдаланушыларын жергіліктіден Бизнеске арналған онлайн Skype қызметіне ауыстыруға әрекеттену алдында, SIP мекенжай кеңістігін жергілікті орналастырумен ортақ пайдалану үшін Office 365 клиентін конфигурациялау қажет. Бұл конфигурацияланбаса, келесі қате туралы хабарды көресіз:

Move-CsUser : HostedMigration ақаулығы: Қате=(510), Сипаттамасы=(Пайдаланушының клиенті ортақ sip мекенжай кеңістігі үшін іске қосылмады.)

Ортақ SIP мекенжай кеңістігін теңшеу үшін Бизнеске арналған онлайн Skype қызметімен қашықтағы PowerShell сеансын орнатыңыз және келесі cmdlet орындаңыз:

Set-CsTenantFederationConfiguration -SharedSipAddressSpace $true

Бизнеске арналған онлайн Skype қызметімен қашықтағы PowerShell сеансын орнату үшін алдымен Windows PowerShell үшін Бизнеске арналған онлайн Skype модулін орнату қажет, ол туралы қосымша ақпаратты Lync Online жүйесіне арналған Windows PowerShell модулі бөлімінен алуға болады.

Модульді орнатудан кейін, келесі cmdlet арқылы қашықтағы сеансты орнатуға болады:

Import-Module LyncOnlineConnector
$cred = Get-Credential
$CSSession = New-CsOnlineSession -Credential $cred
Import-PSSession $CSSession -AllowClobber

Бизнеске арналған онлайн Skype қызметімен қашықтағы PowerShell сеансын орнату жолы туралы қосымша ақпарат алу үшін Windows PowerShell арқылы Lync Online қызметіне қосылу бөлімін қараңыз.

Бизнеске арналған онлайн Skype PowerShell модулін пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін Lync Online қызметін басқару үшін Windows PowerShell бағдарламасын пайдалану бөлімін қараңыз.

Пайдаланушыларды Бизнеске арналған Skype 2015 серверіндегі Бизнеске арналған онлайн Skype қызметіне көшіру

Пайдаланушыларды Бизнеске арналған онлайн Skype қызметіне тасымалдау алдында, ауыстырылатын тіркелгілермен байланысты пайдаланушы деректерінің сақтық көшірмесін жасау қажет. Пайдаланушы деректерінің барлығы пайдаланушы тіркелгісімен бірге тасымалданбайды. Ақпарат алу үшін, Lync Server 2013: деректеріндегі талаптардың резервтік көшірмесін жасау және қалпына келтіру бөлімін қараңыз.

Пайдаланушы параметрлерін Бизнеске арналған онлайн Skype қызметіне тасымалдау

Пайдаланушы параметрлері пайдалануші тіркелгісімен бірге тасымалданады. Кейбір жергілікті параметрлер пайдаланушы тіркелгілерімен тасымалданбайды.

Пилот пайдаланушыларын Бизнеске арналған онлайн Skype қызметіне көшіру

Пайдаланушыларды Бизнеске арналған онлайн Skype қызметіне тасымалдауды бастаудан бұрын ортаңыз тиісінше теңшелгеніне көз жеткізу үшін бірнеше алғашқы пайдаланушыны тасымалдау қажет болуы мүмкін. Қосымша пайдаланушыларды тасымалдаудан бұрын Бизнеске арналған Skype мүмкіндіктерін және қызметтер функциясын тексеруге болады.

Жергілікті пайдаланушыны Бизнеске арналған онлайн Skype клиентіне тасымалдау үшін, Microsoft Office 365 клиентіндегі әкімшінің тіркелгі деректерін пайдаланып Бизнеске арналған Skype Server пәрмендік консоліндегі келесі cmdlets параметрін орындаңыз. «username@contoso.com» мәнін тасымалданатын пайдаланушының ақпаратымен ауыстырыңыз.

$creds=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

HostedMigrationOverrideUrl параметрі орналастырылған тасымалдау қызметі орындалатын пулдың URL пішімі келесі пішімдегі URL мекенжайына сәйкес болуы тиіс: Https://<Pool FQDN>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc.

Office 365 клиенті тіркелгісіндегі Бизнеске арналған онлайн Skype басқару тақтасының URL мекенжайын қарау арқылы орналастырылған тасымалдау қызметіндегі URL анықтауға болады.

Office 365 клиентіңіздегі орналастырылған тасымалдау қызметінің URL мекенжайын анықтау үшін
 1. Office 365 клиентіне әкімші ретінде кіріңіз.

 2. Бизнеске арналған Skype басқару орталығы бағдарламасын ашыңыз.

 3. Бизнеске арналған Skype басқару орталығы көрсетілген кезде мекенжай жолағындағы URL мекенжайын partner.lync.cn етіп таңдап, көшіріңіз. Мысалдағы URL келесіге ұқсас келеді:

  https://webdir0a.online.partner.lync.cn/lscp/?language=zh-cn&tenantID=
 4. Мекенжайдағы webdir сөзін admin сөзімен ауыстырыңыз, келесі мекенжай шығады:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn
 5. Мекенжайға келесі жолды қосыңыз: /HostedMigration/hostedmigrationservice.svc. HostedMigrationOverrideUrl мәні болып табылатын нәтижесінде алынған мекенжай келесідей болуы тиіс:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn/HostedMigration/hostedmigrationservice.svc

Пайдаланушыларды Lync Online қызметіне ауыстыру

Пайдаланушы тіркелгілеріне тағайындалған RegistrarPool сияқты арнайы сипаттары бар пайдаланушыларды таңдау үшін –Filter параметрімен Get-CsUser cmdlet мүмкіндігін пайдаланып бірнеше пайдаланушыны ауыстыруға болады. Кейін Move-CsUser cmdlet мүмкіндігіне қайтарылған пайдаланушыларды келесі мысалда көрсетілгендей қарап шығуға болады.

Get-CsUser -Filter {UserProperty -eq "UserPropertyValue"} | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Келесі мысалда көрсетілгендей, берілген OU ішіндегі барлық пайдаланушыларды бөліп алу үшін, сондай-ақ –OU параметрін пайдалануға болады.

Get-CsUser -OU "cn=hybridusers,cn=contoso.." | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credentials $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Бизнеске арналған онлайн Skype пайдаланушы параметрлерін және мүмкіндіктерін анықтау

Пайдаланушының сәтті жүктелгенін келесі жолдармен тексеруге болады:

 • Пайдаланушының күйін Бизнеске арналған онлайн Skype басқару панелінде қараңыз. Жергілікті пайдаланушылар мен онлайн пайдаланушылардың көрнекі индикаторлары әртүрлі.

 • Келесі cmdlet параметрін орындаңыз:

  Get-CsUser -Identity

Гибридтік Бизнеске арналған Skype 2015 серверінің орналастыруындағы басқаратын пайдаланушылар

Пайдаланушы параметрлері және Бизнеске арналған онлайн Skype қызметіне ауыстырылған пайдаланушылардың саясаттарын Microsoft Office 365 онлайн порталында қолжетімді Пайдаланушыларды басқару мүмкіндігінің көмегімен басқаруға болады. Басқару тапсырмаларын орындау үшін клиенттік әкімші тіркелгісін пайдаланып жүйеге кіру қажет.

Пайдаланушыларды жергілікті күйге қайта тасымалдау

Бұл бөлім тек жергілікті Бизнеске арналған Skype қызметі үшін жасалып, қосылған және кейін жергілікті орналастырудан Бизнеске арналған онлайн Skype қызметіне ауыстырылған пайдаланушыларға қатысты қолданылады. Бизнеске арналған онлайн Skype қызметінде жасалған (және Бизнеске арналған Skype қызметі үшін жергілікті орналастыруда іске қосылмаған) пайдаланушыларды тасымалдау қажет болса, Бизнеске арналған Skype 2015 серверінде пайдаланушыларды Бизнеске арналған онлайн Skype нұсқасынан жергілікті Бизнеске арналған Skype нұсқасына ауыстыру мақаласын қараңыз.

Пайдаланушыны Бизнеске арналған онлайн Skype қызметінен жергілікті Бизнеске арналған Skype қызметіне ауыстыру үшін келесі cmdlets мүмкіндіктерін іске қосыңыз:

$cred=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target localpool.contoso.com -Credential $cred -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Орналастырылған тасымалдау қызметінің мекенжайын анықтау үшін, алдыңғы бөлімдегі «Office 365 клиенті үшін орналастырылған тасымалдау қызметінің мекенжайын анықтау үшін» мақаласын қараңыз.

Бизнеске арналған онлайн Skype пайдаланушыларын Бизнеске арналған Skype 2015 серверіндегі жергілікті Бизнеске арналған Skype қызметіне тасымалдау

Бұл қадамдар тек бастапқыда Бизнеске арналған онлайн Skype қызметіндегі Бизнеске арналған Skype үшін жергілікті Бизнеске арналған Skype орналастыруына дейін іске қосылған пайдаланушы тіркелгілері үшін қажет. Бастапқыда жергілікті Бизнеске арналған Skype үшін іске қосылып, кейін Бизнеске арналған онлайн Skype қызметіне тасымалданған пайдаланушыларды тасымалдау үшін, бұл тақырыптағы «Гибридтік Бизнеске арналған Skype 2015 серверінің орналастыруындағы пайдаланушыларды басқару» мақаласын қараңыз. Осыған қоса, барлық тасымалданатын пайдаланушылардың жергілікті Active Directory қызметінде тіркелгілері болуы тиіс.

Бизнеске арналған онлайн Skype қызметінде іске қосылған пайдаланушы тіркелгілерін жергілікті Бизнеске арналған Skype қызметіне тасымалдау
 1. Алдымен, ұйымыңыздың гибридтік түрге теңшелгенін тексеріңіз.

  • Windows Azure Active Directory синхрондау құралын орнатыңыз.

  • Пайдаланушыларыңызға Бизнеске арналған онлайн Skype қызметінде жеке тіркелу мүмкіндігін беру үшін, Active Directory федерациясы қызметтерін орнатыңыз

  • Бизнеске арналған Skype пәрмендік консоліндегі Жергілікті орналастыруда Бизнеске арналған онлайн Skype қызметі үшін орналастыру провайдерін жасау үшін келесі cmdlets параметрлерін енгізіңіз:

   Set-CSAccessEdgeConfiguration -AllowOutsideUsers 1 -AllowFederatedUsers 1 -UseDnsSrvRouting -EnablePartnerDiscovery $true
   New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -Name LyncOnlin -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root
 2. Жергілікті Edge серверлерінде Бизнеске арналған онлайн Skype қызметімен байланысты қамтамасыз ететін сертификат тізбегі бар екендігін тексеріңіз. Қосымша ақпарат алу үшін, Клиент байланысы үшін Lync Online қызметіндегі SSL сертификатының өзгерістері мақаласын қараңыз.

 3. Жергілікті Active Directory қызметінде жергілікті Бизнеске арналған Skype қызметінің әсер етілген пайдаланушы тіркелгілерін іске қосыңыз. Келесі cmdlet параметрін енгізу арқылы бұл әрекетті жалғыз пайдаланушы үшін орындауға болады:

  Enable-CsUser -Identity "username" -SipAddress "sip: username@contoso.com" -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"

  Немесе пайдаланушы аттарын файлдан оқитын және оларды Enable-CsUser cmdlet параметріне енгізу ретінде сценарийді жасауға болады:

  Enable-CsUser -Identity $Identity -SipAddress $SipAddress -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"
 4. Жаңартылған жергілікті Бизнеске арналған Skype пайдаланушыларымен Бизнеске арналған онлайн Skype пайдаланушыларын синхрондау үшін DirSync параметрін орындаңыз.

 5. Барлық SIP трафигін жергілікті Бизнеске арналған Skype қызметіне бағыттау үшін кейбір DNS жазбаларын жаңартыңыз:

  • Жергілікті артқы прокси серверіндегі FQDN атауына бағыттайтын жазба - lyncdiscover.contoso.com жаңартыңыз.

  • Жергілікті Бизнеске арналған Skype қызметіндегі Access Edge қызметінің жалпы IP немесе VIP мекенжайын шешу үшін SRV жазбасын - _sip._tls.contoso.com жаңартыңыз.

  • Жергілікті Бизнеске арналған Skype қызмеіндегі Access Edge қызметінің жалпы IP немесе VIP мекенжайын шешу үшін SRV жазбасын - _sipfederationtls._tcp.contoso.com жаңартыңыз.

  • Ұйымыңызда бөлек DNS атауы (кейде «бөлек басты DNS» деп аталады) пайдаланылса, пайдаланушылардың ішкі DNS аймағы арқылы шешуші аттары интерфейстік пулға бағытталуына көз жеткізіңіз.

 6. Тасымалданатын пайдаланушылардың сипаттарын тексеру үшін Get-CsUser cmdlet параметрін іске қосыңыз. HostingProviderProxyFQDN атауы «sipfed.online.partner.lync.cn» мәніне және SIP мекенжайлары тиісінше орнатылғанына көз жеткізуіңіз қажет.

 7. Бизнеске арналған онлайн Skype пайдаланушыларын Бизнеске арналған Skype қызметіне көшіру

  Жалғыз пайдаланушыны тасымалдау үшін, келесі cmdlets параметрлерін орындаңыз:

  $cred = Get-Credential
  Move-CsUser -Identity <username>@contoso.com -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $cred -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Бірнеше пайдаланушыларды Get-CsUSer cmdlet мәнін арнайы сипаты бар пайдаланушыларды таңдау үшін –Filter параметрімен бірге пайдаланып тасымалдауға болады. Мысалы, барлық Бизнеске арналған онлайн Skype пайдаланушыларын {Hosting Provider –eq “sipfed.online.partner.lync.cn”} сүзгілеу арқылы таңдауға болады. Қайтарылған пайдаланушыларды Move-CsUSer cmdlet параметріне келесі мысалда көрсетілгендей тасымалдай аласыз.

  Get-CsUser -Filter {Hosting Provider -eq "sipfed.online.partner.lync.cn"} | Move-CsUser -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $creds -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  HostedMigrationOverrideUrl параметрі үшін көрсетілген мекенжай пішімі орналастырылған тасымалдау қызметі келесі пішімдегі орындалып жатқан пулдың мекенжайына сәйкес болуы тиіс: Https://<Pool FQDN>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc. Office 365 клиенті тіркелгісіндегі Бизнеске арналған онлайн Skype басқару тақтасының URL мекенжайын қарау арқылы орналастырылған тасымалдау қызметіндегі URL анықтауға болады.

  Ескерту : Rtcxds дерекқорындағы өзгерістерді тіркеу файлдарының әдепкі максималды өлшемі - 16 Гб. Бір уақытта пайдаланушылардың көп санын тасымалдау кезінде, әсіресе аудару параметрі қосулы болғанда, бұл жеткіліксіз болуы мүмкін. Мұны шешу үшін файлдың өлшемін арттыруға болады немесе тіркеу файлдарының көшірмесін жүйелі түрде жасап отыру қажет. Қосымша ақпарат алу үшін http://support.microsoft.com/kb/2756725 мекенжайына өтіңіз.

 8. Бұл - қосымша қадам. Exchange 2013 Online қызметімен біріктіру қажет болса, қосымша орналастыру провайдерін пайдалану қажет. Толық мәлімет алу үшін, Жергілікті Lync Server 2013 қызметін Exchange Online қызметімен біріктірілуін теңшеу мақаласын қараңыз.

 9. Пайдаланушылар енді тасымалданды. Пайдаланушыда кестеде көрсетілген атрибуттар мәндері тиісті екендігін тексеру үшін келесі cmdlet параметрін енгізіңіз:

  Get-CsUser | fl DisplayName,HostingProvider,SipAddress,Enabled

  AD атрибуты

  Атрибут атауы

  Бизнеске арналған онлайн Skype пайдаланушысының мәні

  Жергілікті Бизнеске арналған Skype пайдаланушысының мәні

  msRTCSIP-DeploymentLocator

  HostingProvider

  sipfed.online.partner.lync.cn

  SRV:

  msRTCSIP-PrimaryUserAddress

  SIPAddress

  sip:userName@contoso.com

  sip:userName@contoso.com

  sRTCSIP-UserEnabled

  Қосылған

  Шын

  Шын

 10. Әр тасымалданған пайдаланушы Бизнеске арналған Skype қызметінен шығып, кейін қайта жүйеге кіруі қажет. Олар жүйеге кіргенде, контактілер тізімін тексеріп, қажетінше контактілерді қосуы тиіс. Жоспарланған жиналыстар Бизнеске арналған онлайн Skype қызметінен жергілікті Бизнеске арналған Skype қызметіне тасымалданбайтынын ескеріңіз. Пайдаланушылар тасымалданудан кейін бұл жиналыстарды қайта жоспарлау қажет.

  DNS жазбалары жаңартылып, барлық пайдаланушылар жергілікті қызметке бағытталғаннан кейін HostingProvider атрибуты Бизнеске арналған Skype пайдаланушысын не SRV жазбаларын пайдалану, не оларды “sipfed.online.partner.lync.cn.” тікелей Online провайдеріне жазу үшін бағыттайды.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×